‘Překvapení’ pro vědce: Viry se vyvíjejí…regresí!

Uncommon Descent
Překlad: redakce Na Severu
11.března 2019

 

Hlavní teze nové knihy Michaela Behe, ‘Darwin v regresi’, se točí kolem toho, co Behe nazývá mutace prostřednictvím “pilulky s jedem”, jež přináší organismu rychlé řešení, ale která může způsobit umrtvení schopnosti provést další potřebnou adaptaci v budoucnosti. Jinými slovy, zkracování a otupování genů za účelem adaptace pro nové prostředí se stává nevratnou změnou, která tím zabraňuje tendenci přirozeného výběru vyřadit vše, co není dostatečně vhodné pro libovolné prostředí – a to může zahrnovat i prospěšné mutace, které jsou velmi vzácné a může k nim dojít až příliš pozdě, než aby včas umožnily modifikaci organismu, který se ve své předchozí fázi adaptoval prostřednictvím zmíněné “pilulky s jedem”.

Takže dnes se na webu Phys.Org objevila tisková zpráva týkající se studie zahrnující viry. Ukazuje se, že i u virů platí První pravidlo adaptivní evoluce: rozbitý gen přináší viru prospěch a umožní mu replikaci, přestože mu v tom imunitní systém napadeného organismu téměř zabránil.

Z tiskové zprávy:

“Ale vědci pokračovali v kultivaci kmenu, ve kterém byl deaktivován gen B1, nechali jej replikovat se po několik generací, a potom studovali jeho kompletní genetický kód, aby zjistili, k jakým změnám došlo. Přišli na to, že během několika málo dní reagoval zkoumaný kmen deaktivací jiného genu, jediného komplementárního páru [base pair – základní stavební jednotka DNA], zatímco 200.000 dalších zůstalo bez změny. Tato na první pohled zanedbatelná ztráta se projevila desetinásobným zvýšením jinak téměř potlačené replikační schopnosti kmenu.

Jako obvykle, experimentátoři jsou “překvapeni”:

Očekávali jsme, že virus může přizpůsobit nějaký jiný gen, aby ztrátu [genu B1, pozn.red.] nějak nahradil”, řekl Wiebe, docent veterinární medicíny a biomedicíny. “Místo toho jsme objevili, že virus se adaptoval deaktivací jiného genu [jednalo se o gen B12, pozn.red.]. Vypadalo to jako když vám přestřihnou drát a vy přijdete s tím, že nejlepší řešení bude přestřihnout nějaký další drát.”

No pomyslete, kdyby měli přečtenou Beheho knihu, nebyli by překvapeni ani v nejmenším.

Aktualizace: Ve své knize Behe pracuje s důkazy, že k regresi dochází u baktérií a eukaryot. Teď k tomu můžeme přidat i viry. Myslím, že tohle jen posiluje jeho tvrzení ohledně jeho Prvního pravidla.


Komentář
:

Proč je darwinismus naprosto chybný – část 1: inteligentní plán a role informace

Evoluce nebo inteligentní plán?

Genetika: vědci odkryli celou řadu genů, které se u lidí chovají odlišně

 

SOTT archiv: Researchers ‘surprised’ to find viruses evolve by… devolving! 

 

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank