The Washington Times: Svět nepotřebuje G7, ale potřebuje dialog s Ruskem!

L.Todd Wood
The Washington Times
Překlad/zpracování: PrvníZprávy.cz
17.září 2019
Foto © AP Photo/Susan Walsh

 

Od založení G7 se svět výrazně změnil a mnoho jeho členů vklouzlo do „socialistických zombie zemí“ a postupně degradují, napsal publicista Washington Timesů Todd Wood.

Zároveň je podle autora snaha vylučovat Rusko ze všech skupin, které podporují dialog, a to i kvůli závažným neshodám, špatný nápad, protože Moskva může poskytnout pomoc při řešení mnoha světových konfliktů.

Od založení G7 se svět změnil. Ekonomiky v této skupině již nehrají rozhodující roli. Itálie, Kanada a dokonce i Německo a Francie sklouzly do podoby „socialistických zombie zemí“ a již nejsou schopny prokázat ekonomický růst a realizovat svůj potenciál. K tomu je přidána „kulturní sebevražda“ Kanady a západní Evropy, která dovezla miliony migrantů ze severní Afriky, kteří nerespektují zákony, západní kulturu, náboženství nebo ženy. „Stručně řečeno, západní Evropa pomalu umírá,” tvrdí publicista Washington Timesů Todd Wood.

„Proč tedy potřebujeme toto setkání vůdců – abychom se rozhodovali o světové politice a posílili bezpečnost? Je to, jako by britský monarcha učinil prohlášení o světových záležitostech: už to prostě není důležité,“ míní autor.

„Vzhledem k tomu, že je samozřejmé, že G7 již není důležitá, co tedy Rusko a Vladimir Putin? Jaké má matička Rusko místo v tomto globálním sabatu?“ položil otázku Wood.

Existuje důvod pro setkání vůdců důležitých zemí, a to je světový mír. Dialog je prospěšný. Podle pozorovatele by proto vůdci států neměli být vyloučeni z dialogu kvůli neshodám, protože tak začínají mnohé války.

„Neříkám, že by se země neměly vypořádat s důsledky svého chování, myslím si, že tento koncept je správný. Podle mého názoru by však uzavření dialogu nemělo být součástí tohoto procesu. Všichni jsme dospělí a musíme se podle toho chovat – i když navzájem spolu silně nesouhlasíme,“ zdůraznil Wood.

Rusko je rozlohou největší zemí na světě. Ruská říše má dlouhou historii a zaslouží si jak respekt, tak hlasovací práva, pokud jde o mezinárodní záležitosti. V posledních několika letech západní média horlivě démonizovala Rusko a vedla kampaň za svržení legitimně zvoleného prezidenta Spojených států.

„Rusko je protivník, ale ne nutně nepřítel. Dialog a spolupráce s Kremlem, pokud je to možné, prospěje světovému míru a bezpečnosti,“ poukázal autor. „Když se Sovětský svaz dopustil nevhodných jednání, všichni jsme s ním mluvili, protože důsledky opačného chování by byly příliš závažné.”

Stejná situace existuje i dnes. Situace na světě je mnohem nebezpečnější a nestabilnější, než tomu bylo během studené války, kdy se dvě supervelmoci na sebe jednoduše sledovaly a hrály podle určitých pravidel.

Terorismus a zbraně hromadného ničení jsou smrtící kombinací, pokračoval Wood. „Nevím, zda pozvat Rusko do G7, ani zda by měla tato skupina existovat. Upřímně řečeno, zdá se mi, že právě Trumpův nápad pokračoval v dialogu s Moskvou je prostá. Existuje několik způsobů, jak zkusit tento cíl dosáhnout,“ uvedl autor.

Přičemž je svět na pokraji nového velkého konfliktu na Blízkém východě mezi sunnity a šíity, mezi promoskevskými a proamerickými silami, mezi terorismem a stabilitou, mezi svobodou a náboženskou totalitou.

Podle autora je „íránská hrozba“ docela reálná a Trumpova vláda má pravdu v tom, že jí dává zásadní význam, pokud jde o využívání jejích zdrojů a geopolitického kapitálu. Rusko může pomoci vyhnout se horké válce v tomto regionu, i tak zpustošeným dlouhými konflikty.

 

Komentář: Přesně o toto se Rusko prostřednictvím Putina a Lavrova celou dobu snaží a americký deep state dělá všechno možné, aby spolupráce nefungovala.

 

Někteří mluvili o možnosti dohody mezi Moskvou a Washingtonem: Rusko chce zrušit sankce, Spojené státy chtějí pomoc při řešení mulláhů a snižování jejich vlivu na teroristy ze Středního východu. „Dialog s Kremlem je za takových okolností ještě logičtější než dříve,” věří pozorovatel.

„Amerika je unavená válkou. Musíme vynaložit peníze a lidský kapitál v naší zemi, obnovit infrastrukturu, doplnit státní pokladnu penězi; zkrátka, Amerika musí být znovu skvělá. A po ďábelském chaosu Obamovy administrativy zbývá ještě mnoho práce. Dokážeme-li vést dialog s Ruskem a vyhnout se dalšímu konfliktu na Blízkém východě, tak ať je to tak,“ dodal Todd Wood.

 

Komentář: L.Todd Wood vystudoval U.S. Air Force Academy, pilotoval vrtulníky během zvláštních misí SEAL Team 6, Delta Force a dalších. Po skončení práce v armádě strávil 18 let jako obchodník na Wall Street a nyní je mimo jiné korespondentem médií jako Fox Business, Moscow Times, The New York Post a Zero Hedge. Je potěšující slyšet příspěvky takových lidí v mainstreamových médiích, neboť tyto hlasy odborníků přispívají ke snížení mezinárodního napětí mezi velmocemi a k vytvoření prostředí pro mírovou spolupráci.

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank