Protáhlé lebky z peruánského Paracas: záhada je možná vyřešena… a nebo ne?

Express.co.uk
Přeložil/zpracoval: [Ne]Věda.cz
13.února 2018

 

Paracas, Peru, protáhlá lebkaOd doby, kdy byly v Peru objeveny první protáhlé lebky, jsou tyto záhadné pozůstatky obestřeny tajemstvím. Co způsobilo jejich protáhlý tvar? Jsou to vůbec lebky lidí? Je možné, že patří mimozemšťanům nebo hybridům lidí a mimozemšťanů?

 

V roce 2015 výzkumník Brian Foerster provedl průzkum DNA těchto lebek se závěrem, že tyto lebky nepatří do žádné známé evoluční větve lidstva, což vedlo mnohé ke spekulacím o tom, že jde o opravdový důkaz toho, že mimozemšťané kdysi žili na Zemi. V té době Foerster poznamenal:

“Mitochondriální DNA (děděná po matce) vykazuje mutace, které nebyly dosud nikdy pozorovány, u primátů ani u jiných zvířat. Tyto mutace naznačují, že zde máme co dělat s úplně novým humanoidem, velice odlišným od Homo sapiens, Neandrtálců nebo Denisovanů.”

“Nejsem si jistý, jestli tato DNA vůbec patří do známého evolučního stromu.”

Pokud to ale nejsou lidé, kdo nebo co to je?

Paracas, Peru, protáhlá lebkaFoerster  v testech DNA pokračoval a nyní tvrdí, že lebky nakonec opravdu patří lidským bytostem.

 

Komentář: Netvrdí – to je nepřesný překlad původního článku. Vyslovuje domněnku, což je dost podstatný rozdíl. Výzkum je prozatím otevřený.

 

“Ukázalo se, že DNA lebek z Paracas je příbuzná s DNA, kterou můžeme najít u dalších protáhlých lebek, které byly nalezeny například v oblasti Černého a Kaspického moře.”

“Pan Foerster je přesvědčen, že protáhlý tvar lebek nebyl způsoben pouze umělou deformací mozkovny, ale genetickou dispozicí díky níž byl objem některých mozkoven až o 25 procent větší a váha lebek až o 60 procent vyšší než je tomu u běžných lidských lebek.”

“To znamená, že deformace nebyla pouze výsledkem umělých zásahů, protože tyto zásahy sice dokáží změnit tvar lebky, ale nezvětší její objem.”

Na sympóziu v Los Angeles pak Foerster uvedl:

Co víme jistě je, že lebky z Paracas nepatřili lidem, kteří by byli původními Američany. Pravděpodobně se zde díváme na nějaký poddruh člověka. DNA z těchto lebek je hodně příbuzná kosterním pozůstatkům nalezeným ve východní Evropě a západní Asii.

Paracas, Peru, protáhlá lebkaJe tedy případ uzavřen? Jednalo se o poddruh člověka, který měl kořeny někde mezi Evropou a Asii a do Peru migroval? Podle některých to tak jednoduché rozhodně není a stále bychom měli brát v potaz možnost, že se jedná o hybridy lidí a mimozemšťanů. The Conspiracy Club, který se tímto případem obsáhle zabývá k tomu dodává:

Důsledky této analýzy jsou obrovské. Máme tu před sebou pozůstatky lidí. I tak se ale stále musíme ptát – kdo byli záhadní lidé z Paracas?

“Vyvinuli se zde na Zemi v prostředí tak odlišném, že nakonec vypadali jako návštěvníci z jiného světa?”

Na tyto otázky zatím stále odpovědi nemáme, prozatím to ale vypadá, že lebky z Paracas skutečně patřily lidem.

Komentář: Ještě jednou se musíme pozastavit nad závěrem, který učinil autor české verze. V poslední větě jasně uvádí, že odpovědi stále nemáme. Ani sám Foerster se nepokouší zodpovědět otázku, která visí ve vzduchu: Pokud by lidé s protáhlými lebkami z peruánského Paracas pocházeli z oblasti Kavkazu, kde se tento lidský ‘poddruh’ objevil tam? Co zůstává jisté, že protáhlého tvaru lebky nebylo dosaženo uměle. A pokud někdo nepřijde s funkční hypotézou, jak k takové genetické změně mohlo dojít v rámci planety, zůstává otevřená i verze mimozemského původu zkoumaného genetického kódu.

Brien Foerster přistupuje ke svému výzkumu nanejvýš zodpovědně, nehoní se za senzací a jeho cílem, jak sám uvádí, je objasnění tohoto ohromujícího nálezu, ať už je pravda jakákoliv. Rozhovor s ním přinesl v době výsledků prvních testů DNA v roce 2014 server Ancient Origins:

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank