Očkování: navrhovaný zákon o odškodnění při úmrtí nebo vážné zdravotní újmě způsobené vakcínou je plivnutím do tváře všech poškozených a sdělovací prostředky opět mlží

Hynek Veselý
NaSeveru.org
4.prosince 2019

 

Na konci listopadu schvaloval parlament ČR návrh zákona o odškodnění pozůstalých v případě smrti nebo vážné újmy na zdraví způsobené očkovací vakcínou a návrh skutečně prošel. Nyní míří do senátu a pak k prezidentovi. Zdá se, že je to alespoň částečně dobrá zpráva? Pravděpodobně vůbec ne.

Zaprvé, znamená to, že stát si uvědomuje riziko spojené s očkováním. Po mnohaletém omílání tvrzení, že vakcíny jsou neškodné, tady máme situaci, kdy se přiznává možné ohrožení zdraví v souvislosti s lékařským zákrokem, jehož smyslem má být zvyšování odolnosti obyvatelstva vůči chorobám.

Zadruhé, celostátní média věnovala události pár odstavců, ze kterých vyplývá, že se všichni shodli, jak je dobré takový zákon mít, ale pouze web Rozalio.cz slovy M.Suchánkové upozorňuje na to, že návrh zákona byl schválen “s pozměňovacím návrhem poslankyně Adámkové, který zcela bezdůvodně omezuje šíři těch, kteří by na odškodnění mohli dosáhnout. Místo ku prospěchu poškozených je nyní zákon schválen ve prospěch co možná nejnižších nákladů státu.” Přečtěte si celou tiskovou zprávu Rozalia.

Návrh zákona je zatím pouhým divadlem, které má stavět na odiv vstřícnost zákonodárců vůči potenciálním obětem, kterých bude podle navrhovatelů jistě velmi málo.

Novinky.cz: Maximální výši náhrady předloha nestanovuje, ministerstvo chce postupovat podle občanského zákoníku a podrobnosti stanovit vyhláškou. Předpokládá, že celková výše náhrad nepřesáhne 100 milionů korun ročně. Odškodnění by se podle odborníků mohlo týkat méně než deseti případů ročně.

To nezní moc přesvědčivě. Pokud senát návrh nevrátí k přepracování, kdo ví, jakou formu nakonec bude mít vyhláška a kdo se vůbec domůže nějakého odškodnění.

iDnes.cz: Ministerstvo by odškodnění vyplácelo podle předlohy do půl roku od doručení žádosti, pokud chybu neudělal očkující lékař nebo výrobce vakcíny.

To znamená, že pokud chybu udělal výrobce vakcíny, což je mimochodem přesně jedním z hlavních důvodů skeptiků pro odmítání očkování (ačkoliv se mnohdy hovoří spíše o metodě úmyslné kontroly populace než o chybě), ministerstvo by odškodnění nevyplácelo a rodiče by se museli náhrady často nevyčíslitelné škody na lidském životě domáhat jinou, zřejmě soudní cestou? Skutečně?! Tohle má uklidnit rodiče očkovaných dětí?

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch: „Splnili jsme tím slib a doufám, že se díky tomu podaří otupit hrany mezi těmi, kteří jsou proti očkování právě z obav možného poškození,” řekl a dodal, že se jedná o jednotky případů, a rodiče by se tak očkování neměli obávat.

Korunu všemu nasazují Novinky.cz závěrečným odstavcem:

Povinnost [očkování] vysvětluje ministerstvo ochranou zdraví celé společnosti. Proti infekci jsou v případě vysoké proočkovanosti chráněni i ti, kteří ze zdravotních důvodů očkováni být nemohou. Roste ale počet rodičů, kteří děti očkovat nenechávají nebo ho odkládají do vyššího věku, protože je považují za nebezpečné. Závažné nežádoucí účinky ale podle odborníků nejsou prokázány.

Takže rostucí počet rodičů, kteří očkování svých dětí odmítají nebo je alespoň odkládají na pozdější dobu je z jejich strany zcela nepodložené chování? Pokud poslanci parlamentu chtěli udělat nějaký krok směrem k uklidnění situace, tak teď rodičům právě dali o důvod víc, aby o smysluplnosti očkování pochybovali. Seriózní veřejná diskuse u nás neproběhla a diskutovaný návrh zákona ke zlepšení situace nepřispěje.

Experti, kteří obhajují neškodnost očkování, nemohou mít čisté svědomí. Proti názorům ‘odborníků’, kteří popírají existenci nežádoucích účinků používání současných vakcín, totiž stojí již příliš mnoho argumentů, včetně přiznání Williama Thompsona z amerického Centra pro kontrolu a prevenci chorob, který potvrdil, že tým výzkumníků CDC musel na příkaz vedení zničit data poukazující na spojení mezi vakcínami a autismem u očkovaných dětí ve zkoumaném populačním vzorku. Jeho výpověď najdete v knize Vaccine Whistleblower: Exposing Autism Research Fraud at the CDC.

Spoustu souvisejících informací jsme publikovali mimo jiné v následujících článcích:

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank