Genderová ideológia v príručke pre mikrojasle v ČR

Ľubica Cyprianová
Hlavné správy
3.decembra 2019

 

Boj o neprijatie Istanbulského dohovoru stále neutícha. Aj pred pár dňami sme boli svedkami, že bruselskí liberálni politici sa snažili znova nanútiť Slovensku prijatie tohto „pro-genderového dohovoru“, a to napriek tomu, že ho v NR SR zamietli ústavnou väčšinou. Problém Istanbulského dohovoru nie je v tom, že sa snaží bojovať proti násiliu na ženách, pretože všetky formy násilia uvedené v dohovore sú na Slovensku už dávno trestnými činmi. Problém tohto dohovoru je v tom, že žena v ňom nie je definovaná biologicky, ale genderovo – ako spoločensky vytvorená rola. Čiže za ženy by museli byť oficiálne považovaní už aj transvestiti…

O tom, že šírenie gender ideológie je niečo, čo sa nás týka už aj v praxi, svedčí aj udalosť z blízkej Českej republiky, ktorá sa udiala nedávno.

V roku 2017 vznikol z operačného fondu Zamestnanosť (fond EÚ) materiál nazvaný Plán starostlivosti a výchovy v mikrojasliach, ktorý sa stal oficiálnou súčasťou Príručky, ktorú MPSV (Ministerstvo práce a sociálnych vecí Českej republiky) nedávno vyvesilo na webe ako manuál na zriaďovanie mikrojaslí.

Táto praktická príručka z roku 2019 s názvom „Péče o děti v mikrojeslích“, ktorú ministerstvo vyvesilo na webe, má slúžiť ako manuál k zriaďovaniu mikrojaslí, v ktorých sa starajú o najmenšie deti od 6 mesiacov do 4 rokov.

Pani ministerka Maláčová oficiálne o jasliach hovorí ako o prostriedku dostupného stráženia detí, aby sa ženy mohli čo najskôr po rodičovskej dovolenke vrátiť do práce, ak to potrebujú. Metodika výchovy ale už zďaleka nie je len o strážení, ale o jasnom formovaní dieťaťa, ktoré vychádza z ideologicky rodového podhubia, gender ideológie.

 

V príručke v Prílohe s názvom Plán výchovy a péče v mikrojeslích, v časti Etické princípy si môžeme prečítať:

„Děti jsou vedeny k vědomí rozdílnosti a různorodosti v lidské společnosti z hlediska kulturních a hodnotových odlišností, k vědomí odlišnosti mezi lidmi, s důrazem na potírání předsudků o mužích a ženách.

 • neříkáme, že nějaká hračka či aktivita je jen pro chlapce, nějaká pro dívky. Pokud je potřeba děti rozdělit, mělo by to být z funkčního důvodu, nikoli jen podle pohlaví či věku (takové rozdělování vytváří hranice mezi dětmi tam, kde přirozeně nejsou, a utvrzuje děti ve stereotypním vnímání, že dívky a chlapci se na něco hodí víc jen na základě jejich pohlaví). Každé dítě je jedinečné a mělo by s ním být zacházeno na základě jeho osobnosti, schopností a dovedností;
 • speciální pozornost věnujeme stereotypnímu rozdělení rolí mezi muže a ženy, zařazujeme aktivity, které toto vnímání nabourávají. Povzbuzujeme dívky a chlapce ke společným hrám, které jsou běžně přisuzovány pouze jednomu pohlaví (např. uspořádáme závody v posílání autíček pro všechny, každé dítě si vybere autíčko, pojmenuje ho, a s ním pak soutěží; každé dítě si vezme s sebou na hřiště panenku a bude jí dělat maminku/tatínka, připraví oblečení, jídlo, budete vozit v kočárku atd.
 • pokud je to možné, vybíráme hračky, např. panenky, i jiné než světlé barvy pleti atd;
 • při čtení pohádek vybíráme, mimo klasických českých nebo evropských, i pohádky z jiných kulturních okruhů. Vybíráme také příběhy, ve kterých se vyskytují různé modely rodiny nebo které nepracují s tradičními stereotypy v rolích mužů a žen (v seznamu literatury uvádíme několik příkladů na genderově a environmentálně citlivou literaturu pro děti);
 • pokud se ve skupině vyskytuje dítě, které je něčím pro ostatní výrazné (jiné etnikum, jiný jazyk, zdravotní postižení…), použijeme tuto odlišnost pro obohacení celé skupiny, s dětmi si povídáme o tom, že svět je velmi různorodý a to jej dělá krásný. Tuto situaci lze využít pro seznámení dětí s různými tradicemi a zvyky, které se liší jednotlivými kulturami. Necháme děti vyprávět o tom, jak probíhají přípravy na různé svátky u nich doma.“

 

A v časti Metódy práce s deťmi sa dozvieme:

 • vliv literatury a umění
  Cíleně vybíráme vhodné knihy a písničky s různorodým zaměřením, zařazujeme jak klasické české pohádky, tak moderní (např. i pohádky, které nabourávají genderové stereotypy a rozšiřují jeho kulturního obzor).
 • vliv jazyka a komunikace
  Děti jsou velmi vnímavé a pečující osoba je pro ně po dobu jejich pobytu v mikrojeslích vzorem, jak mluvním, tak osobnostním. Proto je nutné, aby chování i způsob vyjadřování pečujícího, kopírovalo etické principy, na kterých stojí dané zařízení. Člověk má tendenci mimoděk sklouzávat ke stereotypnímu chování a s tím souvisejícímu vyjadřování. Je třeba si při kontaktu s dětmi dávat pozor, vyvarovat se větám typu: „Takhle se správný kluk nechová/chová.“, “ Tohle je přece pro holky!“. Při aktivitách typu „povolání“ pracovat s oběma rody (např. na kartičkách s obrázky mít i genderově netradiční povolání, pojmenovávat profesi oběma rody, ptát se nestereotypně).“

 

Môj záver:

Rozdelenie na mužské a ženské pôsobenie môžeme pozorovať v celej prírode. Samozrejme, najhmotnejším dôkazom tejto rozdielnosti u človeka je rozdiel v našich fyzických telách a s tým súvisiacich funkciách pri rozmnožovaní. Že sa niekedy nájdu jednotlivci, ktorí presne do tejto všeobecnej tradičnej schémy nezapadajú, to ešte nemôže byť dôvod, aby sme celú spoločnosť začali presviedčať, že základný princíp je iný, a že príčina nie je len v týchto jednotlivcoch, že sú z nejakého dôvodu iní.

Pravá ženskosť a mužnosť sú ušľachtilé vlastnosti a ich rozvíjanie je dôležité.

S pravou ženskosťou určite súvisia vlastnosti ako nežnosť, jemnosť, pôvab, vnútorná čistota a s pravou mužskosťou zase napríklad snaha ochraňovať pravú ženskosť, odvaha, fyzická sila, bojovnosť za kladné hodnoty…

Ak sa už v takom útlom veku (6 mesiacov až 4 roky) budú všetky deti vychovávať v súlade s gender ideológiou, tak to môže mať devastačný vplyv na ich najzákladnejšie životné istoty a to môže so sebou priniesť tragické psychické následky v budúcom živote celej generácie našich potomkov.

 

Použité zdroje:

https://mikrojesle.mpsv.cz/wp-content/uploads/2019/06/P%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka-p%C3%A9%C4%8De-o-d%C4%9Bti-v-mikrojesl%C3%ADch-v%C4%8Detn%C4%9B-pl%C3%A1nu-v%C3%BDchovy-a-p%C3%A9%C4%8De.pdf

https://plus.rozhlas.cz/jana-jochova-jesle-jako-genderovy-experiment-8078235

https://mikrojesle.mpsv.cz/

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/mikrojesle-malacova-ministerstvo-prace-a-socialnich-vec-zakon.A181101_133713_domaci_kop

https://www.hlavnespravy.sk/besnenie-talianskej-europoslankyne-krajiny-ktore-neratifikovali-istanbulsky-dohovor-hanba-uhrik-pani-komisari-kam-chcete-europu-dostat-hrnko-uprimnosti-opozicie-sa-prihla/1971351

https://www.cas.sk/fotogaleria/914884/rtvs-zverejnila-kompletny-sviatocny-program-toto-budu-vysielat-na-vianoce/1/

 

Komentář: Vzhledem k tomu, že ze strany zákonodárců nelze očekávat žádnou zásadní změnu kurzu, musí nastoupit občanský odpor, v rámci kterého pedagogové, vychovatelé i rodiče půjdou proti takovým směrnicím. Nelze přenechávat výchovu dětí zařízením, která se podobným předpisy řídí, ať už jsou to jesle, školky nebo školy, pokud nám záleží na tom, aby příští generace byla ještě generací lidí a ne stádem ovcí, které půjdou ochotně na pastvu či na porážku, kam a kdy se jim řekne. Tak to totiž dopadne, když dětem budou předčítány podobné pohádky, jako je tato:

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank