Podivná nárazová vlna elektrického proudu v zemi zaznamenána na severu Norska; následovala polární záře

Spaceweather.com
Překlad: NaSeveru.org
7.ledna 2020
Titulní foto © Polarlightcenter geophysical observatory

V neděli 6.ledna se v půdě v severním Norsku stalo něco neočekávaného. “Spustilo se elektrické proudění“, oznámil Rob Stammes, který monitoruje zemní proudy v geofyzikální laboratoři Polarlightcenter na Lofotech. Graf na titulním obrázku ukazuje toto náhlé vzedmutí v čase kolem 19:30h UT.

Vypadá to jako nějaká nárazová vlna“, říká Stammes. “Moje přístroje zaregistrovaly náhlou, silnou odchylku jak v zemním proudu, tak v místním magnetickém poli. Bylo to opravdu překvapující.

NASA družice ACE také cosi zaznamenala. Přibližně 15 minut před anomálií v Norsku došlo k náhlému otočení meziplanetárního magnetického pole v okolí Země o 180° a hustota slunečního větru stoupla na pětinásobek. Země mohla projít oblastí Parkerovy plochy nulového magnetického pole – ohromnou vlnitou membránou, která prostupuje skrz celou Sluneční soustavu [rozděluje ji na dvě části s opačnými póly a otáčí se společně se Sluncem přibližně jednou za 25 dní, pozn.red.]. Takový průchod může přinést podobný efekt.

Zatímco zemí procházel proud, nebe zalila polární záře. Následující fotografie byla pořízena během události ve finském Utsjoki:

Polární záře ve Finsku, vzedmutí elektrického proudění
Foto © Rayann Elzein

Komentář: Vizualizace Parkerovy plochy nulového magnetického pole podle Anthonyho L. Peratta.

Oblast heliosférického elektrického proudění
Ilustrace © Werner Heil

SOTT archiv: Weird ‘electrical surge’ detected running through ground in northern Norway – Auroras follow

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank