Obří hvězda Betelgeuse, která je v poslední fázi svého života, výrazně pohasla – blíží se supernova?

LIVING fUTURE
1.ledna 2020
Foto © Alan Dyer / AmazingSky.com

 

Od října 2019 astronomové pozorují výrazný propad v zářivosti rudého veleobra Betelgeuse v souhvězdí Orionu. Tato variabilní hvězda dokonce v prosinci zářila nejméně za celou dobu jejího pozorování.

Betelgeuse je jedna z nejjasnějších hvězd v souhvězdí Orionu, jde dokonce o jedenáctou nejjasnější hvězdu na noční obloze. Zároveň jde o jednu z největších známých hvězd v naší galaxii. A vše nasvědčuje tomu, že by mohla brzy explodovat v zářivé supernově. To však nelze s jistotou předpovědět, k explozi by mohlo dojít klidně dnes, ale také za několik tisíc let. Astronomové tedy hvězdu bedlivě pozorují a všímají si sebemenších změn v jejím chování.

Známý rudý obr má hmotnost řádově 10x větší než Slunce. Hvězdy v této fázi se blíží ke konci svého života, protože jim dochází vodík pro termonukleární fúzi. Dochází tak k jejich nafukování do obřích rozměrů, astronomové odhadují, že by její poloměr mohl dosahovat až 8 AU, tedy daleko za oběžnou dráhu planety Jupiter.

Pokles zářivosti může být počátkem procesů, které povedou k explozi, kterou v naší galaxii nikdo neviděl od počátku 17. století. S větší pravděpodobností však dojde začátkem k opětovnému nárůstu zářivosti a návratu do normálu. Celé toto hvězdné divadlo můžete pozorovat sami, stačí se podívat vzhůru, k souhvězdí Orion.

 

Komentář: V článku “Jas Betelgeuse slábne, ale hvězda pravděpodobně nevybuchne’ na IFL Science píše Stephen Luntz, že Betelgeuse je výrazně proměnlivá hvězda, jejíž jasnot ovlivňuje několik různě dlouhých cyklů, Když se minimum několika z nich sejde, může dojít k mimořádnému poklesu jasnosti. Po útlumu se však zářivost vrátí zase zpět do normálu.

Dalším příčinou pohasínání by mohl být fakt, že hvězdný vítr je u tohoto rudého obra miliónkrát mohutnější než u našeho Slunce a klidně mohlo dojít k vyvržení nadprůměrného množství materiálu, který dočasně hvězdu z našeho pohledu zastínil.

 

 

Současný vývoj je však mimořádně zajímavý v souvislosti s nedávným zaznamenáním ‘zmizelých’ hvězd a také s pozorováním šesti galaxií, které prošly dramatickou, rychlou proměnou v extrémně jasné kvazary.

Děje se něco v naší části vesmíru? Asi se teď trochu necháme unést, ale vypadá to, jako kdyby naším vesmírným sektorem procházela vlna proměn, které tady hodně dlouho nebyly. Neblázní jenom příroda – kosmické procesy se očividně odrážejí i na událostech ve společnosti. Rozhodně nám chybějí schopnosti popsat tyto jevy za pomoci konvenčních vědeckých modelů.

 

Galaxie, proměna na zářivé kvasary
Levý obrázek: viditelné & infračervené spektrum, foto jedné z ‘ospalých’ galaxií, u nichž byla registrována výrazná změna jasnosti © ESA/Hubble, NASA and S. Smartt (Queen’s University Belfast); pravý obrázek: umělecký koncept galaxie proměněné v zářící kvasar © NASA/JPL-Caltech
Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank