Podlhovasté lebky: záhada zo stredovekej Európy odhalená po 50 rokoch

RT
Preklad: NaSeveru.org
14. marca 2018
Foto © Štátna zbierka antropológie a paleoanatómie Mníchov, Nemecko

 

Vedcom sa konečne podarilo odhaliť tajomstvo 1 500-ročných lebiek vo tvare vajec, ktoré sa našli v Bavorsku takmer pred piatimi desaťročiami. Podlhovastá lebka „cudzinca“ bola iná od kohokoľvek, koho by ste v tom čase videli v severnej Európe. 

Technika použitá na vytvorenie špicatých skalpov žien, vedecky známa ako umelá kraniálna deformácia (artificial cranial deformation), by sa mohla použiť iba v detstve, keď sa kosti stále formujú a lebka je stále mäkká a poddajná. Vedci tvrdia, že lebky v tvare vajca, podobne ako väčšina modifikácií tela v staroveku, boli znakom krásy, stavu alebo šľachty. Zistenia boli uverejnené v zborníku Národnej akadémie vied.

Aby sa odhalilo tajomstvo lebiek tvaru vajec, vedci sa pozreli na DNA 36 dospelých, z ktorých 14 malo modifikované lebky, zo šiestich rôznych bavorských cintorínov. Odobrali tiež vzorky DNA od rímskeho vojaka a od dvoch žien z Krymu a Srbska.

DNA test ukázal, že ženy s kužeľovitými hlavami mali výrazne odlišnú genetiku ako ich náprotivky Baiuvarii. Zistilo sa, že všetci ľudia s deformovanými lebkami, ktorí boli analyzovaní vo výskume, pochádzajú z južnej a juhovýchodnej Európy, s DNA kódujúcou hnedé oči a blond alebo hnedé vlasy, na rozdiel od ich svetlovlasých, modrookých -Baiuvarii náprotivkov.

 

Komentár: Baiuvarii bol germánsky kmeň z obdobia migrácie, ktorý zohral dôležitú úlohu vo vývoji dnešného Nemecka. V súčasnej dobe boli objavené viaceré baiuvarské cintoríny, ktoré sa používali už v druhej polovici piateho storočia a boli používané až do rokov okolo 700. Prvý historický záznam pochádza od rímskych autorov začiatkom šiesteho storočia a.d … Názov „Baiuvarii“ pravdepodobne znamená „mužov z krajiny Baia“ alebo z Čiech, ktoré sú starými Boiohaemummi z časov dávnych geografov. (zdroj: Encyclopedia.com)

 

Archeológom sa nepodarilo nájsť žiadne pozostatky detských lebiek vo tvare kužeľa, čo rozptyľuje teóriu, že Baiuvarii praktizovali predlžovanie lebiek. Ženy boli navyše pochovávané s miestnymi artefaktmi, čo naznačuje, že sa prispôsobili miestnej kultúre. Nová štúdia ukazuje, že to boli nevesty-prisťahovalkyne, ktoré prišli do Bavorska z oblastí v dnešnom Rumunsku, Bulharsku alebo Srbsku počas šiesteho storočia A.D.

Tieto konkubíny s kužeľovitými hlavami sa pravdepodobne vydali na cestu, aby upevnili strategické spojenectvo v čase, keď kolaps Rímskej ríše vytvoril v Európe prázdne vákuum. Germánski ľudia ako Góti, Alemánci, Gepidi a Longobardi sa prihnali, aby vyplnili medzeru a zmocnili sa územia a moci. Tajomné nevesty boli objavené na cintoríne patriacim Baiuvarii.

 

Komentár: Na celom svete boli nájdené podlhovasté lebky a tiež vykonávanie kraniálnej deformácie, ktoré pokrývajú rôzne časové rozpätia; kto boli títo ľudia s prirodzene pretiahnutými hlavami? A prečo sa ich ľudia snažili napodobňovať?

SOTT archive: Mystery of alien-like skulls from medieval Europe revealed after 50 years

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.