Megalitický kruh v Calanais: neuvěřitelný archeologický nález na Isle of Lewis odhalil velký zásah bleskem v centru kamenného kruhu

University of St. Andrews, UK
Překlad: NaSeveru.org
23.prosince 2019
Foto © Screen Shot

Komentář: V následujícím textu se nelze ubránit myšlence na ‘blesky bohů’ …

Megalitický kruh má ve svém středu podle nejnovějšího nálezu stopy po úderu silným bleskem. Tento objev u vesničky Callanish [Calanais ve skotské gaelštině, pozn.překl.] na ostrově Isle of Lewis, který je součástí Vnějších Hebrid, může pomoci odhalit důvody, proč byly tyto stavby před tisíci lety vztyčeny.

The Calanais Virtual Reconstruction Project, projekt University of St Andrews, The Urras nan Tursachan a University of Bradford, financovaný skotskou agenturou pro rozvoj Highlands and Islands Enterprise, odhalil možné spojení mezi starověkými kamennými kruhy a silami přírody.

Během studia prehistorického místa Tursachan Chalanais, hlavního kamenného kruhu na ostrově Isle of Lewis, prozkoumával výzkumný tým okolní archeologická naleziště, aby se pokusil nalézt nějaké pozůstatky kamenných kruhů, které by se mohly nacházet pod vrstvou rašeliny.

Jedna zřídka navštěvovaná lokalita, kterou vědci prozkoumávali, známá jako Lokalita XI nebo také Airigh na Beinne Bige, sestává z jediného stojícího megalitu na exponované straně kopce s výhledem na hlavní kamenný kruh.

Megalitický kruh, Callanish, stopa po zásahu bleskem
Důkazy o zásahu blesku do středu kamenného kruhu byly objeveny během geofyzikálního průzkumu; snímek © University of St Andrews

Geofyzikální mapování odhalilo nejen, že onen samostatně stojící kámen byl původně součástí megalitického kruhu, ale také vyšlo najevo, že v samotném středu se nachází magnetická anomálie ve tvaru hvězdy – buďto výsledek jednoho masivního elektromagnetického výboje nebo mnoha menších zásahů bleskem do stejného místa.

Vedoucí projektu Dr. Richard James ze School of Earth and Environmental Sciences při Univerzitě St.Andrews, k tomu řekl: “Tak jednoznačný důkaz zásahu bleskem je ve Velké Británii mimořádně vzácný a jeho nález v místě kamenného kruhu prakticky vylučuje shodu okolností.

“Není zcela jasné, jestli se blesk v Lokalitě XI soustředil na strom nebo kámen, který se v místě již nenachází, anebo jestli blesky přitahoval samotný kruh. Nicméně tento výjimečný nález naznačuje, že přírodní síly byly významnou součástí každodenního života a víry raných farmářských komunit na ostrově.”

Komentář: Ti lidé pravděpodobně netvořili ‘farmářské komunity’, tedy pokud ovšem nepovažujete komunikaci s jinými úrovněmi bytí za součást ‘farmaření’…

Výzkumníkům se také podařilo za pomoci skupiny Smart History, která působí při University of St Andrews School of Computer Science, virtuálně obnovit jeden z okolních kruhů, jehož kameny byly popadané či spočívaly pod zemí.

Pečlivé skenování kamenů kruhu známého jako Na Dromannan umožnilo vytvoření 3D modelu a zobrazení průchodu Slunce a Měsíce kolem něj s odstupem dlouhých 4.000 let. Dr. Bates doplnil:

“Poprvé po více než čtyřech tisíciletích se nyní můžeme podívat, jak byly kameny rozmístěny a projít se kolem nich. Kdokoliv může tuto málo dostupnou lokalitu navštívit a vychutnat si, jak vypadala, když byla vybudována. Zatím jsme probádali jen zlomek této krajiny a již nyní si můžeme udělat představu o tom, co všechno může ležet pod zemí a čeká na objevení.”

Skupina doufá, že se na Lewis vrátí příští rok, aby uskutečnila další průzkumy, jak na souši, tak i ve vodě kolem Tursachanu u Calanais, kde byla starobylá krajina zaplavena stoupajícím mořem.

Komentář: Stoupajícím mořem před tisíci let, nikoliv v současnosti. Lišácká BBC…

Dr. Chris Gaffney z katedry archeologických a forenzních věd při Univerzitě v Bredfordu, řekl:

“Důkazy pro takové zásahy bleskem se během archeologických průzkumů nacházejí jen velmi zřídka a naše práce v Lokalitě XI ukazuje, že bez detailního vědeckého pátrání bychom takové události nikdy nemohli identifikovat.”

Dr. Tim Raub z katedry přírodních a environmentálních věd při Univerzitě v St.Andrews k tomu dodal:

“Tento nález je vzácný, protože stopy zásahu bleskem se nacházejí v té nejsvrchnější vrstvě zemského povrchu. Ostrost stopy svědčí o tom, že před sebou máme záznam událostí, které předcházely ukládání rašeliny v místní krajině před více než 3.000 lety.

Komentář: Odhadujeme, že se jedná o události nejméně 13.000 staré, z doby před neolitem a počátkem zemědělství.

Profesor Vincent Gaffney z katedry archeologických věd při Univerzitě v Bradfordu řekl:

“Dramatické nálezy z průzkumu na Lewisu ukazují, že musíme porozumět krajině, která tyto rituální megalitické monumenty obklopuje, a roli, kterou příroda a přírodní procesy včetně blesků hráli v tvorbě rituálů a víry lidí před tisícovkami let.”

Komentář: Je to mnohem důmyslnější, než jak si to představuješ, ty troubo. Oni nějakým způsobem iniciovali úder blesku do středu kruhu ze vztyčených kamenů! Ne že taková událost formovala jejich přesvědčení a víru – oni očividně měli specifické znalosti před vybudováním těchto kruhů a vystavěli kameny (jejichž prostřednictvím také komunikovali) na základě tohoto vědění…

DR. Alison Sheridan, ředitelka v Calanais sídlícího charitativního fondu Urras nan Tursachan, který spolufinancoval tento výzkum, uvedla:

“Toto jeprosto úchvatný objev, který nám pomůže vžít se do mysli lidí, kteří stavěli megalitické kruhy v Calanais a okolí. Pořád nám ještě zbývá mnoho neobjeveného o takzvaných ‘satelitních’ kamenných kruzích Calanais z doby neolitu a tohle pro nás znamená důležitý první krok. Modelování kruhu Na Dromannan nám také pomůže zjistit, jestli byla jeho pozice orientovaná v závislosti na postavení nebeských těles.”

Některé z nálezů budou k vidění v návštěvnickém centru Calanais na ostrově Lewis v průběhu roku 2020.

Komentář: Jedná se opravdu o úchvatný objev. Zcela evidentně, přinejmenším některé z těchto kamenných kruhů – které se vyskytují po celém světě – byly svého druhu nástroji nebo technologiemi pro nějaký specifický účel…

SOTT archiv: Incredible find at ancient site in Scotland reveals massive lightning scar in center of circle of standing stones

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank