Všechny zprávy jsou nyní v procesu zpracovávání a musejí být schváleny pracovníky sítě dříve, než budou prohlášeny za oficiální záznamy o pozorování meteoru.