Nové úniky otriasajú snahou OPCW znemožniť svojich inšpektorov o Dúme

Aaron Maté
The Grayzone
Preklad: NaSeveru.org
11.februára 2020

 

Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW) sa ocitla minulý rok vo víre obvinení, že zmanipulovala vyšetrovanie, s účelom falošného obvinenia sýrskej vlády z použitia chemických zbraní. Správa OPCW zverejnená v marci 2019 poskytla vierohodnosť tvrdeniam islamistických militantov a západných vlád, že sýrska armáda v apríli 2018 zabila okolo 40 civilistov toxickým plynom v meste Dúmá. Obvinenie Damasku viedlo k vojenskému útoku vedeným Spojenými Štátmi ešte v ten istý mesiac.

Uniknuté interné dokumenty uverejnené cez Wikileaks však ukazujú, že inšpektori OPCW, ktorí boli nasadený do Dúmy, odmietli oficiálny príbeh a sťažovali sa, že vyšší úradníci ich vylúčili z procesu po misii, skreslili kľúčové dôkazy a ignorovali ich zistenia.

Po mesiacoch ticha OPCW zareagovala interným vyšetrovaním, ktoré obviňuje dvoch veteránskych úradníkov, ktorí vzniesli interné námietky a zaútočili na ich dôveryhodnosť a kvalifikáciu. Organizáciou sebaoznačené ako „nezávislé vyšetrovanie“ opisuje tento pár ako nečestných hercov nízkej úrovne, ktorí zohrávali menšie úlohy v misii Dúmá a nemali prístup k zásadným dôkazom. V brífingu pre členské štáty ich generálny riaditeľ OPCW Fernando Arias prepustil ako nespokojných bývalých zamestnancov. „Nie sú to whistleblowers,“ povedal o nich Arias. „Sú to jednotlivci, ktorí nedokázali prijať, že ich názory neboli podložené dôkazmi.“

Uniknutý dokument však vážne spochybňuje tvrdenia Ariasa. Ian Henderson, jeden z dvoch inšpektorov, nedávno predniesol svoje obavy týkajúce sa misie v Dúme na osobitnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN. Henderson predložil dodatočný písomný popis, ktorý bol distribuovaný medzi zúčastnenými členskými štátmi OSN a ktorý získal portál Grayzone. Ponúka najrozsiahlejšiu a najpodrobnejšiu správu o vnútornom spore týkajúcom sa vyšetrovania Dúmy organizáciou OPCW v súčasnosti.

Úplné uniknuté svedectvo si môžete prečítať tu (PDF) v angličtine.

Henderson poskytuje dôkladný časový plán, ktorý posilňuje podozrenie, že vedenie OPCW ututlalo hraný podvod v Dúme. V kombinácii s dostupným záznamom, ktorý zahŕňa ďalšie úniky z OPCW, ako aj vlastné vyhlásenia spoločnosti OPCW a Ariasa, Henderson pevne dokazuje, že on a ďalší namietajúci kolegovia, zastávali vo vedení organizácie veteránske vedúce úlohy, a to aj počas prieskumnej misie v Dúme.

Henderson tiež odhaľuje kľúčové medzery vo vyšetrovaní OPCW, ktoré zlyhalo konkrétne sa ujať odhalení, že kritické dôkazy neboli zverejnené v správach OPCW; že kľúčové zistenia boli zmanipulované – a že k tomu všetkému došlo pod neustálym tlakom vlády USA.

Okrem úplného svedectva Hendersona získal The Grayzone mrazivý e-mail od tretieho bývalého úradníka OPCW. Bývalý úradník, ktorý pracoval vo vyššej funkcii, obviňoval vonkajší nátlak a potenciálne hrozby pre svoju rodinu za to, že nedokázal prehovoriť o korupcii vyšetrovania v Dúme.

Tento úradník nebol súčasťou dvojice inšpektorov, ktorí vyslovili nesúhlas, ktorých sa vyšetrovanie týka. E-mail potvrdzuje sťažnosti Hendersona a jeho kolegu týkajúce sa potlačenia dôkazov zo strany vrcholového manažmentu a ktoré boli zhromaždené tímom nasadeným v Sýrii.

Arias, generálny riaditeľ OPCW, vo svojom briefingu o vyšetrovaní inšpektorov opísal tento pár ako tvrdohlavých hercov, „ktorí vzali veci do vlastných rúk a dopustili sa porušenia svojich povinností voči organizácii“. Ich správanie charakterizoval ako „neslýchané.“

Uniknuté dokumenty a svedectvo však poukazujú na vedenie OPCW, ktoré sa dopustilo neslýchaných činov vrátane zastrašovania interných odporcov.

V e-maile, ktorý získal The Grayzone, bývalý vedúci predstaviteľ OPCW opísal svoje pôsobenie v organizácii ako „najstresujúcejšie a najnepríjemnejšie v jeho živote“ a prejavil hlbokú hanbu nad stavom organizácie, z ktorej odišiel znechutený.

„Obávam sa tých, ktorí sú za zločinmi spáchanými v mene „ľudskosti a demokracie“ zveril sa úradník, „neváhajú ublížiť mne a mojej rodine, majú na svedomí mnohokrát horšie veci, dokonca aj v Británii… Nechcem vystavovať seba ani svoju rodinu násiliu a pomste, nechcem žiť v strachu pri prechádzaní ulice!“

Tento bývalý vedúci predstaviteľ OPCW pokračoval v odsúdení konania vylúčenia členov z pôvodného vyšetrovacieho tímu v Sýrii „z rozhodovacieho procesu a riadenia najkritickejších operácií…“ Toto je spojené so sťažnosťami vyjadrenými v uniknutých dokumentoch OPCW, v ktorých nadriadení, ktorí neboli súčasťou vyšetrovania v Doume, odsunuli na okraj tých, ktorí boli.

Atmosféru zastrašovania potvrdil aj druhý člen pôvodnej vyšetrovacej misie OPCW v Dúme. Whistleblower, používajúci pseudonymom „Alex“, hovoril s novinárom Jonathanom Steele a s porotou zvolanou Courage Foundation v októbri 2019. Alex odhalil, že delegácia troch amerických úradníkov navštívila OPCW v Haagu 5. júla 2018. Vyzvali disentujúcich inšpektorov, aby akceptovali názor, že sýrska vláda uskutočnila v Dúme chemický útok a vytýkali im, že nedospeli k tomuto záveru. Podľa Steeleho, Alex a ďalší inšpektori videli stretnutie ako „neprijateľný tlak“. Vo svojom vyhlásení pre Bezpečnostnú radu OSN Henderson potvrdil, že sa zúčastnil na schôdzi.

Zasiahnutie USA do vecí OPCW by mohlo porušiť dohovor o chemických zbraniach, ktorý zakazuje štátom, aby sa pokúšali ovplyvniť vyšetrovanie. Nebolo by to však poprvýkrát, čo sa Washington pokúsil zastrašovať OPCW. Počas prípravy na inváziu Iraku v roku 2002 vláda Georgea W. Busha zorganizovala prepustenie prvého generálneho riaditeľa OPCW Josého Bustaniho. Bushova administratíva sa obávala, že rokovania Bustaniho s Irakom o povolení medzinárodných inšpektorov by mohli oslabiť jeho vojnové plány.

 

Protirečivý príbeh OPCW o inšpektorovi A

Interné vyšetrovanie OPCW sa obsiahlo zaoberá tým, že odsudzovalo a diskreditovalo dvoch bývalých zamestnancov, ktorí spochybnili oficiálny príbeh o Dúme. Na tieto dva ciele odkazuje ako „inšpektor A“ a „inšpektor B.“ Totožnosť „B” nebola verejne potvrdená. „A“ je Ian Henderson, juhoafrický inžinier a veterán OPCW s rozsiahlymi vojenskými skúsenosťami.

Hendersonovo písomné svedectvo pre OSN, ktoré získal The Grayzone, podkopáva negatívny obraz jeho bývalých manažérov a ponúka pohľad do kampane nátlaku a ututlávania, ktorému čelia on a jeho kolegovia.

Interná štúdia Hendersona prvýkrát upútala pozornosť verejnosti o škandále OPCW. V máji 2018 unikla správa technického hodnotenia spolu s jeho menom skupine britských akademikov, Pracovnej skupine pre Sýriu, propagandu a médiá (The Working Group on Syria, Propaganda and Media). Dokument je podrobnou technickou analýzou dvoch plynových fliaš, ktoré sa našli na mieste údajných útokov v Dúme. Zatiaľ čo v záverečnej správe OPCW z marca 2019 sa dospelo k záveru, že tieto flaše boli pravdepodobne vypustené zo vzduchu, Henderson zistil, že „existuje vyššia pravdepodobnosť, že obidve flaše boli umiestnené manuálne … a nie zhodené z lietadla“. Záverečná správa OPCW o tomto závere nespomínala.

Záver Hendersonovej štúdie spočíva v tom, že útok zorganizovala ozbrojená opozícia. V tom čase bola Dúmá pod kontrolou extrémistickej saudskoarabskej milície Jaysh Al-Islam a bola na pokraji opätovného prevzatia sýrskymi vládnymi silami.

Z politického a vojenského hľadiska bol útok chemickými zbraňami tým sebanajničivejším a taktiež úplne zbytočným postupom, ktorý sýrska armáda mohla podniknúť. Avšak z hľadiska milícií podporovaných zahraničím, ktoré boli na pokraji porážky však bolo uskutočnenie chemického útoku ich zúfalou operáciou, ktorá ponúkla nádej americkej vojenskej vynaliezavosti v súlade s Washingtonskou politikou „červenej línie“.

Podozrivý manéver Jaysha Al-Islamu vyzeral, že sa vyplatil, potom čo vláda D. Trumpa prijala ich tvrdenia, že chemický útok v Dúme zabil desiatky civilistov a v reakcii na to začali s útokom rakiet. Útoky vedené USA však nezabránili sýrskej vláde v oslobodení Dúmy a celého východného Damašku. V priebehu niekoľkých dní vstúpili do oblasti západní reportéri a mali prístup k miestnym očitým svedkom, ktorí tvrdili, že chemický útok bol zahraný podvod.

Henderson bol medzi prvými zamestnancami OPCW, ktorí navštívili miesto údajného útoku v Dúme. Šetrenie OPCW však vylúčilo Hendersonovu úlohu v Dúmá vyšetrovaní, čím charakterizovalo jeho inžiniersku štúdiu ako osobnú samotársku operáciu. O Hendersonovi bolo v šetrení uvedené, že „nebol členom vyšetrovacej misie“, ktorá bola nasadená v Dúme, a kde iba „hral malú podpornú úlohu“.

Existuje dostatok dôkazov, ktoré odporujú tejto charakterizácii. Vo svojom písomnom svedectve OSN Henderson odhalil, že pôsobil v piatich nasadeniach v Dúme ako súčasť vyšetrovacej misie. Patria sem tri prípady ako vedúci podskupín pre kritické operácie: návšteva podozrivého výrobného závodu na chemické zbrane v Dúme; vedenie rozhovorov a odoberanie chemických vzoriek v nemocnici Dúmá; vykonávanie podrobných meraní na jednom z miest; a kontrolu, rozčlenenie a zabezpečenie dvoch nádob, ktoré boli odstránené z miest údajného plynového útoku. Predstava, že „nebol členom“ misie, kde zohrával tak aktívnu úlohu kazí tomu dôveryhodnosť.

Uniknutý e-mail ukazuje, že aspoň jeden z kolegov Hendersona protestoval proti predchádzajúcemu prípadu, keď sa vedenie OPCW pokúsilo minimalizovať jeho úlohu. „Nepravdivosť … že Ian netvoril súčasť tímu vyšetrovania v Dúme“ sťažoval sa kolega, bola „evidentne klamavá“ a „kľúčová v diskreditácii jeho osobne a jeho práce“.

Vyšetrovanie tiež nepravdivo naznačovalo, že Henderson bol úradníkom na nízkej úrovni. Vyšetrovanie síce uznalo, že Henderson pôsobil ako vedúci tímu OPCW počas jeho prvého funkčného obdobia v OPCW v rokoch 1997 až 2005, ale v prieskume sa uvádza, že „sa vrátil na nižšiu úroveň“, keď sa vrátil v roku 2016, a zostal tam až do svojho odchodu v máji 2019.

Z vlastných dokumentov OPCW z tohto posledného obdobia však vyplynulo, že Henderson bol opísaný ako „vedúci inšpekčných tímov OPCW“ vo februári 2018, dva mesiace pred jeho vyslaním do Dúmy v rámci vyšetrovacej misie OPCW. Podľa jeho výpovede v OSN pôsobil Henderson ako vedúci inšpekčného tímu pre viacnásobné inšpekcie sýrskych laboratórnych zariadení v Barze a Jamrayahu v novembri 2017 a novembri 2018 po tom, ako USA bombardovali Barzeh z pochybných dôvodov.

Potom čo organizácia spochybnila štatút Hendersona v rámci organizácie, šetrenie OPCW zamietlo jeho technickú správu ako „osobný dokument vytvorený s neúplnými informáciami a bez povolenia“. Vyšetrovatelia uviedli, že Henderson sa postavil proti príkazom vyšších úradníkov a vypracoval štúdiu sám s externými dodávateľmi.

Generálny riaditeľ OPCW Fernando Arias vo svojom briefingu členským štátom o zisteniach vyšetrovania zopakoval tento záver a označil Hendersonovu správu za „domnelý dokument šírený mimo organizácie“.

Ariasove výroky však dnes odporujú jeho vlastným slovám z obdobia pred menej ako rokom. Len pár dní potom, čo Hendersonova správa unikla v máji 2019, podal Arias rozsiahly brífing a oznámil, že prebieha vyšetrovanie. Arias netvrdil, že by Henderson bol nečestný, a svoju správu opísal ako „interný dokument … vyrobený zamestnancom“. Nie je jasné, ako sa Hendersonova správa zmenila z „interného dokumentu“, ktorý v máji 2019 vydal pracovník OPCW, na „domnelý dokument šírený mimo organizácie“ vo februári 2020. Arias nevysvetlil tento rozpor.

Vo svojom poslednom liste Arias ponúkol úplne nové odôvodnenie pre uchovávanie Hendersonovej správy pred verejnosťou. V máji 2019 Arias uviedol, že keďže správa pána Hendersona „poukazovala na možné prisudzovanie“, bola preto „mimo mandátu Fact Finding Mission [vyšetrovacej misie], pokiaľ ide o formuláciu jeho zistení“. FFM nemá povolenie prideliť vinu stranám zapojeným do chemických útokov.

Vo zverejnenom závere OPCW sa však uvádza, že za útok je zodpovedná sýrska vláda – akt prisúdenia – keďže sýrska armáda (alebo jej ruský spojenec) bola jedinou bojujúcou stranou v Dúme s lietadlami. Ešte zaujímavejšie je, že Arias a nezávislé vyšetrovanie jeho organizácie obvinili Hendersona z lupičstva a „podvádzania“ a teraz poskytli úplne iné vysvetlenie, ako predtým, za vynechanie Hendersonovej správy.

 

Prečo boli vylúčené kritické dôkazy?

V ďalšom veľmi pochybnom výroku, šetrenie OPCW tvrdilo, že Henderson „nemal prístup ku všetkým informáciám zhromaždeným tímom FFM, vrátane rozhovorov so svedkami, laboratórnych výsledkov a hodnotení nezávislých expertov týkajúcich sa týchto dvoch nádob – ktoré sa stali dostupnými pre tím potom, čo [Henderson] prestal poskytovať podporu vyšetrovaniu FFM.“

V tejto výhrade však chýba dôležitý kontext: v čase, keď Henderson pokračoval na štúdii v lete 2018, on a ďalší členovia FFM sa už sťažovali vedeniu OPCW, že ich zistenia boli manipulované a potláčané.

Podľa Hendersonovho svedectva bol návrh priebežnej správy rozoslaný v júni 2018 ako predmet podliehajúci „neočakávaným úpravám na poslednú chvíľu“, ktoré boli „v rozpore s konsenzom dosiahnutým v rámci tímu“. To zahŕňalo zmenu, ktorá „odrážala záver, že chlór bol uvoľňovaný z tlakových fliaš“, čo nebolo v súlade so zisteniami v tomto štádiu. Intervencia jedného z členov tímu FFM, pravdepodobne inšpektora B, prinútila vedúceho tímu FFM Sami Barreka, aby revidoval predbežnú správu pred jej konečným zverejnením 6. júla 2018.

Napriek tomu, že Barrek súhlasil s námietkami svojho tímu, osobne zablokoval kritické dôkazy, ktoré boli v rozpore s oficiálnym príbehom o zodpovednosti sýrskej vlády za chemický útok. Jeden e-mailový reťazec odhalil, že Barrek odolával žiadostiam inšpektora o zahrnutie relatívne nízkych hladín chemikálií, ktoré boli nájdené v Dúme. Alex, anonymný druhý inšpektor OPCW, povedal novinárovi Jonathanovi Steeleovi , že chlórové organické chemikálie na scéne „neboli vyššie, ako by ste očakávali v akomkoľvek prostredí domácnosti“.

Ďalší uniknutý dokument ukázal, že organizácia OPCW sa v júni 2018 poradila s toxikológmi, aby zistili, či príznaky pozorované u obetí zodpovedajú vystaveniu sa chlóru. Podľa zápisníc z tohto stretnutia „odborníci vo svojich vyhláseniach boli definitívny, že medzi príznakmi a vystavením sa chlóru neexistuje korelácia“. Tieto kritické zistenia, ktoré dramaticky podkopali oficiálny príbeh, boli však z priebežnej aj záverečnej správy nevysvetliteľne vynechané.

 

„Hlavný“ maskovací tím

Jeden deň po tom, čo sa americkí predstavitelia pokúsili podrobiť si personál OPCW 5. júla 2018, bola zverejnená predbežná správa o Dúme, ktorá odzrkadľovala niektoré kľúčové námietky inšpektorov, aj keď s oslabeným jazykom a značnými opomenutiami. Potom nastala kritická zmena.

Úradníci OPCW oznámili, že nasledujúcu záverečnú správu vypracuje „hlavný tím“, ktorý bude oddelený od tímu, ktorý bol nasadený v Dúme. Tým zostal hlavný tím bez členov FFM, ktorí boli na mieste domnelého útoku, s výnimkou jedného záchranára. Henderson povedal OSN, že tento krok zbavil hlavný tím každého, kto má kvalifikáciu na vykonanie potrebných technických hodnotení o chlórových fľašiach, o ktorých sa tvrdí, že boli zhodené v Dúme.

S nadriadenými vynechávajúcimi kritické informácie, inšpektori z Dúmy vylúčení z takzvaného „hlavného“ tímu a predstavitelia USA, ktorí vyvíjajú priamy tlak, sa Henderson pokúsil pokračovať vo svojej správe. Napriek tvrdeniam z vyšetrovania Henderson predložil OSN dôkaz, že jeho prácu schválili jeho nadriadení. Henderson informoval, že koncom leta 2018 usporiadal niekoľko stretnutí s najvyššími úradníkmi OPCW, kde ich informoval o svojej štúdii a vyjadril obavy týkajúce sa metodík vedúceho tímu vtedajšieho FFM. Henderson povedal, že vtedajší šéf kabinetu, Sebastien Braha, mu povedal: „Nechápem, prečo nie je možné vykonať obe štúdie.“ Henderson to bral ako zelenú na pokračovanie ďalej.

Henderson ukončil technickú štúdiu v januári 2019 a predložil „podrobné zhrnutie“ na odborné preskúmanie. Kolegovia OPCW, vrátane členov vyšetrovacieho tímu z Dúmy, jedného neidentifikovaného bývalého inšpektora „hlavného tímu“ a ďalších „dôveryhodných zamestnancov [technického sekretariátu], ktorí mali odborné znalosti v konkrétnych oblastiach,“ študovali prácu Hendersona a ponúkli písomnú spätnú väzbu.

„Toto preskúmanie sa považovalo za potrebné a zodpovedné,“ napísal Henderson, „pretože som vedel (po dokončení analýzy), že to budú nepopulárne nálezy, preto som sa chcel uistiť, že neexistujú žiadne námietky proti žiadnym skutočnostiam, pozorovaniam, použitej metodike alebo zisteniam uvedeným v súhrne. “

Vo svojej snahe vykresliť inžiniersku štúdiu Hendersona ako prácu odlúčeného nezávislého pracovníka, šetrenie OPCW podivne nespomenulo toto odborné preskúmanie.

Keď sa nasledujúci mesiac stretol s vedúcim tímu FFM Sami Barrekom, Henderson narazil na ďalšie prekážky. Barrek spriama odmietol Hendersonovu správu, „uviedol, že dostal pokyn, aby ju neakceptoval“. Henderson, znepokojený možnosťou, že OPCW čoskoro vydá záverečnú správu bez dôkladného technického posúdenia, predložil fyzickú kópiu do archívu dokumentov OPCW a e-mailom upozornil na ňu manažment.

Potom prišla zhora ďalšia nepriateľská reakcia. Braha, vedúci kabinetu, poslal e-mailom príkaz: „Tento dokument prosím vyňať z archívu dokumentov DRA (Archív registrov dokumentov) … A odstráňte všetky stopy, pokiaľ existujú, jeho dodania / uskladnenia / čokoľvek je v DRA.“

O niekoľko dní neskôr, 1. marca 2019, bola zverejnená záverečná správa OPCW. Vynechajúc technické zistenia Hendersona, spoločnosť dospela k záveru, ktorý bol v rozpore so závermi jej vlastných inšpektorov. Podľa správy sa pri vyšetrovaní zistilo, že existujú „oprávnené dôvody, že sa použila toxická chemická látka ako zbraň … Táto toxická chemická látka obsahovala reaktívny chlór.“ V správe sa uvádza, že pri analýze týchto fliaš vychádzala z „troch nezávislých analýz“ bez toho, aby ich uviedla a iba priamo citovala jednu.

To vyvoláva neodvratnú otázku: prečo sa OPCW spoliehala skôr na tri nešpecifikované „nezávislé analýzy“ od externých expertov, ktorí nikdy nevstúpili do Dúmy, ako na správy založené na dôkazoch veteránskeho pracovníka OPCW a jeho kolegov, ktorí preskúmali miesto domnelého útoku? OPCW ešte musí poskytnúť k tomuto vysvetlenie.

„Bol som šokovaný rozhodnutím o zverejnení správy bez toho, aby zobrali do úvahy technickú správu, pretože všetci vedúci FFM vedeli, že bola predložená,“ pripomenul Henderson vo svojej výpovedi pre OSN. „Očakával som, že správa bude odzrkadlovať situáciu, ktorá bola konsenzom tímu v Dúme po nasadení, a že posudok chemických fliaš bude v súlade so zisteniami technického hodnotenia, ale zistil som úplný opak. Čo som uvidel v správe som považoval za povrchnú a chybnú analýzu v časti pojednávajúcej o chem. flašiach.“

Ian Henderson sa pokúsil vyriešiť tieto obavy interne. Stretol sa s najmenej šiestimi úradníkmi na vysokej úrovni a vyhľadal stretnutie s Fernandom Ariasom. Vedúci manažér túto žiadosť zlostne zamietol a povedal Hendersonovi, že „nikdy sa nedostanete k generálnemu riaditeľovi a ak sa ma pokúsite obísť aby ste sa k nemu dostali, bude to mať svoje následky.“ Henderson tiež predložil podrobnú dokumentáciu, v ktorej načrtol svoje obavy úradujúcemu riaditeľovi Úradu pre vnútorný dohľad, ktorá bola neskôr zamietnutá.

Azda najviac dôležitým je, že Henderson hľadal stretnutie, na ktorom by autorom správy FFM – takzvanému „hlavnému“ tímu, ktorý vylúčil všetkých okrem jedného člena tímu z Dúmy – „by vysvetlil, aké nové informácie boli poskytnuté alebo čo priniesla nová analýza, ktorá zmenila situáciu od toho, čo sa zdalo byť jasným na konci ich nasadenia v Dúme.

Henderson tiež požiadal o možnosť vypočuť si „troch odborníkov“, ktorí vypracovali technické štúdie citované v záverečnej správe FFM. „Jednalo by sa o technickú diskusiu, v ktorej by sa porovnávali použité informácie a vstupy a použitá metodika, interpretácia výsledkov a veľmi rýchlo by sa identifikovali všetky chybné prístupy a pomohlo by to objasniť situáciu,“ pripomenul Henderson.

„Počas tohto obdobia som uznal, že existuje možnosť, že sa mýlim, ale zdôraznil som, že nie som jediný, kto má obavy,“ dodal. „Vyšetrovanie situácie by viedlo k odhaleniu vecí a prípadnému zmierneniu situácie.“

Ale Hendersonove žiadosti boli zamietnuté. „Zatiaľ čo mnohí v manažmente boli šokovaní a znepokojení a všetci vyjadrili súcit s mojimi obavami,“ povedal Henderson pre OSN, „odpovede, ktoré som dostal, obsahovali ‘toto je príliš veľké’; ‘je príliš neskoro’; ‘nebolo by to dobré pre povesť [Technického sekretariátu]’, ‘nerobte zo seba mučeníka’ a ‘ale toto by sa premietlo do ruského príbehu’.“

Úniknutá správa, ktorú Henderson napísal v marci 2019 generálnemu riaditeľovi OPCW F. Ariasovi, zachytáva jeho súčasné námietky. Záverečná správa, napísal Henderson, „neodráža názory všetkých členov tímu, ktorí boli nasadený v Dúme,“ uviedol, že názor zdieľa približne 20 inšpektorov. (“Alex” odovzdal podobný súčet Jonathanovi Steelemu: „Väčšina tímu z Dúmy mala pocit, že dve správy o incidente, predbežná správa a záverečná správa, boli vedecky ochudobnené, procedurálne neusporiadané a možno podvodné.“) Na vrch toho všetkého správu napísal „hlavný“ tím, ktorý vylúčil všetkých okrem jedného inšpektora z Dúmy, Henderson sa sťažoval, že jeho autori „pôsobili iba v krajine X“ – o ktorej sa verí, že je to Turecko.

Arias poveril Hendersona, aby predložil svoju správu novovytvorenému vyšetrovaciemu a identifikačnému tímu IIT, ktorý bol poverený ďalším vyšetrovaním útoku v Dúme. IIT sa stretol s Hendersonom v marci 2019 a prijal kópiu jeho správy. Ale o dva mesiace neskôr bol Henderson suspendovaný a vyvedený z budovy OPCW po zverejnení uniknutej kópie jeho technického hodnotenia na internete. Vyšetrovanie OPCW nedáva Hendersonovi zodpovednosť za únik.

 

Nápadné tvrdenia týkajúce sa inšpektora B

Menej je známe o „inšpektorovi B“, druhom inšpektorovi OPCW, na ktorého sa šetrenie zameriava. Je možné, aj keď nepotvrdené, že B je rovnaká osoba ako “Alex”, vyššie uvedený člen tímu Dúmá, ktorý sa stal informátorom. Rovnako ako Henderson, B bol s OPCW od založenia organizácie. V prieskume sa uvádza, že B pôvodne pôsobil v organizácii od júla 1998 do decembra 2011 vrátane vedúceho tímu a potom znova od septembra 2015 až do augusta 2018.

Podobne ako v prípade Hendersona sa vyšetrovanie pokúsilo vykresliť inšpektora B ako okrajovú postavu v šetrení Dúmy, ktorý sa po tom, ako opustil OPCW, stal nečestným. Správa uznáva, že bol členom tímu FFM, ktorý bol nasadený v Sýrii v apríli 2018, v správe sa však uvádza, že B „nikdy neopustil veliteľské miesto v Damasku“, a preto nenavštívil Dúmu.

Podľa vlastných merítok OPCW to však sotva bolo diskvalifikujúce: Sami Barrek, vedúci tímu FFM, strávil v Damasku iba tri dni a odišiel skôr, ako jeho členovia tímu – vrátane Hendersona – prvýkrát dosiahli Dúmu. Barrek bol však poverený vypracovaním záverečnej správy a ako ukazujú úniky e-mailov, čelil interným sťažnostiam, že vylúčil kritické dôkazy.

Podľa britského akademického kolektívu Working Group, ktorý prijal a uverejnil uniknutú Hendersonovu správu, Barrek následne navštívil Turecko, kde sa stretol s členmi Bielych prilieb (White Helmets). Biele prilby sú organizáciou financovanou západnými vládami, ktorá je známa vykonávaním záchranných operácií v oblastiach, ktoré sú pod kontrolou zahraničím podporovaných protivládnych milícií.

Ako uvádza The Grayzone, Biele helmy financované z USA a Veľkej Británie fungovali počas extrémistického boja o moc v Sýrii, bok po boku s extrémistickými militantmi a boli použité v propagandistickom úsilí podpory vojenských zásahov USA a sankcií voči Sýrii. V prípade Dúmy sa Biele prilby zúčastnili na inscenovanom videu, kde vytvorili dojem, že miestna nemocnica ošetrovala obete chemického útoku. 

Nápadne sa v prieskume neuvádzali žiadne podrobnosti o tom, čo „inšpektor B“ urobil v Damasku alebo aká bola jeho úloha v misii FFM. Toto opomenutie by bolo možné vidieť ako náznak toho, že presný opis jeho úlohy by ukázal, že hral významnú úlohu. Vyšetrovanie uviedlo, že „sa podieľal na príprave priebežnej správy o incidente v Dúme“ – neuviedlo však ďalšie podrobnosti. Zdá sa nepravdepodobné, že by niekto, kto má obmedzenú úlohu pri vyšetrovaní, bol poverený účasťou na príprave verejnej správy o nájdených zisteniach.

Rovnako ako v prípade zobrazenia Hendersona sa v rámci vyšetrovania tvrdilo, že FFM „vykonala väčšinu analytickej práce, preskúmala veľký počet svedeckých rozhovorov a získala výsledky vzorkovania a analýzy“ v mesiacoch po tom, čo sa ich inšpektor B už viac nezúčastnil. Nemalo však čo povedať o odchode inšpektora B len po tom, čo vyjadrilo obavy, že analytická práca tímu Dúmá bola manipulovaná a vylúčená, a to aj na dôležitých chemických vzorkách. Preto skutočnosť, že sa vykonalo viac práce po vypudení B, nevyriešila jeho obavy; ak vôbec niečo, vzniesla iba ďalšie otázky týkajúce sa chybného konečného produktu OPCW.

 

Západné médiá sa podieľajú na zakrývaní pravdy

Nebývalé pokarhanie OPCW svojich dvoch úradníkov dostalo srdečné prijatie v médiách hlavného prúdu, ktoré doposiaľ opatrne ignorovali škandál OPCW, pred ktorým slepo zavreli oči, zatiaľ čo sa objavoval jeden výbušný interný dokument za druhým na Wikileaks.

Aj keď škandál bol sám o sebe produktom zverejňovania vlastným personálom OPCW, denník Guardian ho namiesto toho bizarne označil ako „kampaň vedenú Ruskom“, ktorej teraz bola „uštedrená rana“ počas šetrenia OPCW. The New York Times uverejnili správy spoločností Reuters a Associated Press, ktoré tiež zverejnili závery vyšetrovania bez zrnka kritického preskúmania.

V čase, keď by sa whistleblowing mal tešiť neobyčajnej vážnosti, je zjavná nezainteresovanosť západného politického a mediálneho zriadenia a ignorovanie týchto dvoch nesúhlasiacich inšpektorov rovnako ako výbušné uniknuté dokumenty do očí bijúce. To prináša značné nebezpečenstvo.

Ako sa ukázalo v e-maile „bývalého vysokého úradníka v OPCW“ – niekoho, kto nebol pomedzi týmito dvomi nesúhlasiacimi inšpektormi – strach v organizácii je takmer taký hlboký ako tlak na autocenzúru a prispôsobeniu sa dominantnému rozprávaniu.

Skúsenosti prvého generálneho riaditeľa OPCW Josého Bustaniho, ktorý bol vylúčený zo svojej funkcie po priamych hrozbách Johna Boltona voči nemu a jeho rodine, svedčia o hrozbách, ktorým títo inšpektori čelia. Keď Bustani počul Alexove svedectvo, vyšiel zo stretnutia pevne presvedčený, že v OPCW sa niečo mimoriadne pokazilo.

„Presvedčivé dôkazy o falošnom správaní sa pri vyšetrovaní údajného chemického útoku v Dúme potvrdzujú pochybnosti a podozrenia, ktoré som už mal,“ povedal po stretnutí Bustani. „Obrázok je teraz určite jasnejší, hoci veľmi znepokojivý.“ Bustani dodal, že dúfal, že odhalenia v Dúme „budú katalyzovať proces, pomocou ktorého môže byť [OPCW] vzkriesené, aby sa stalo nezávislým a nediskriminačným orgánom, akým bolo predtým“.

Henderson vo svojom vyhlásení pre OSN zopakoval tento sentiment. Vysánkovaný odborník vyzval OSN, aby umožnil vedecký postup vzájomného preskúmania s cieľom zvážiť jeho správu s tromi „nezávislými odborníkmi“, o ktorých sa OPCW pri svojej záverečnej správe opierala. „Metóda vedeckej rigoróznosti,“ napísal Henderson, „nariaďuje, že jedna strana nemôže tvrdiť, že je jediným vlastníkom pravdy.

„Ak by mal byť povolený nezávislý vedecký panel”, dospel k záveru, „nepochybujem o tom, že by to úspešne objasnilo, čo sa v Dúme stalo.“

Ian Henderson a jeho kolegovia na základe svojho výbušného svedectva OSN a únikov, ktoré mu predchádzali, objasnili, že experti OPCW, ktorích nasadili do Sýrie, sú odhodlaní priniesť na svetlo skrytý podvod.

 

Aaron Maté je novinár a producent. Konferuje Pushback na The Grayzone. Taktiež prispieva do časopisu The Nation a je bývalým hostiteľom / producentom filmu The Real News and Democracy Now!. Aaron tiež poskytoval a produkoval pre Vice, AJ + a Al Jazeera.

 

Komentář: Mezitím se vedení OPCW se stejným odhodláním snaží celou věc důkladně zamést pod koberec. Bohužel pro OBSE a bohudík pro veřejnost, pravda už je venku.

 

 

SOTT archív: New Leaks Shatter OPCW’s Attacks on Douma Whistleblowers

 

 

 

 

 

image_pdfimage_print
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.