Finská studie potvrzuje tvrzení Jordana Petersona o skandinávském feminismu a rovnosti pohlaví v zaměstnání

Sputnik
Překlad: Naseveru.org
20. ledna 2019
Titulní foto: © Gage Skidmore / Dr Jordan Peterson

 

Kanadský profesor psychologie a online guru Jordan Peterson často odkazuje na „skandinávský paradox“, kdy cituje výrazné genderové rozdíly v „progresivních“ severských zemích navzdory jejich závazku k rovnosti. Nedávná finská studie podporuje stanovisko tohoto myslitele v obležení a jako jeden ze základních důvodů uvádí sociální stát.

Nová analýza finského think-tanku EVA, nazvaná „Paradox skleněného stropu“, se zabývala otázkou nízkého podílu manažerek ve Finsku, přičemž tato skandinávská země potenciálně nabízí rovnější příležitosti ve srovnání se svými méně „feministickými“ vrstevníky.

Zpráva zdůrazňuje, že ve Finsku je podíl žen na vedoucích pozicích 32 procent, což je pod průměrem OECD. Stále je to velmi vzdáleno 44 procentům v Lotyšsku, členském státě OECD, které na rozdíl od Finska a ostatních severských zemí, je jen zřídka chváleno za svou genderovou rovnost.

„Ve Finsku by měly být lepší podmínky pro postup žen na nejvyšší pozice než v Lotyšsku,“ uvedla pro deník Hufvudstadsbladet švédskokurdská ekonomka Nima Sanandaji, jedna z přispívajících do analýzy, která citovala univerzální trend u žen překonávat muže, pokud jde o vysokoškolské vzdělávání, což se jasně projevuje ve Finsku.

Podle Sanandaji muži kompenzují nižší úroveň vzdělání tím, že mají delší pracovní dobu. Muži jsou tak nadměrně zastoupeni v horní a dolní části kariérní pyramidy, zatímco ženy převažují uprostřed.

Sanandaji připisovala pomalejší postup severských žen v jejich kariéře na vrub štědrým příspěvkům od sociálního státu.

„Povzbuzuje ženy, aby zůstaly bez práce nebo na částečný úvazek, což škodí jejich kariéře. Ženy v průměru pracují méně než muži, a to je hlavní důvod, proč vůbec existují „skleněné stropy“. Skandinávská sociální politika tento účinek jen posiluje,“ vysvětlovala Sanandaji.

Dalším faktorem, který podle Sanandaji brání kariérnímu postupu žen, je vysoká úroveň zdanění, která odrazuje lidi od práce, a zároveň ztěžuje obstarávání služeb pro domácnost ve stejném rozsahu jako například v USA. Naproti tomu uvolnění více času na práci by nejen zvýšilo produktivitu, ale také poskytlo pracovní místa ostatním.

A konečně, kariérní výběr žen je dalším faktorem, který brání jejich postupu. Podle Sanandaji jsou příležitosti ve veřejném sektoru, v němž dominují ženy, omezené.

„Ve státním sektoru jsou úrovně mezd stanoveny dohodou, zatímco mzdy v soukromém sektoru jsou určovány ve větší míře na základě osobní pracovní snahy, což podporuje kariérní postup,” vysvětlila Sanandaji.

Podle Expert MarketBělorusko, často označované západními politiky i tiskem jako „totalitní“, nejvyšší procento žen na manažerských pozicích v Evropě – 46.2%. V mezinárodním měřítku jsou na čele Jamajka, Kolumbie a Svatá Lucie, které jsou jedinými zeměmi, ve kterých mají ženské manažerky početní převahu.

Profesor z torontské univerzity Jordan Peterson, který se mezinárodně proslavil díky své opozici vůči povinným genderově neutrálním zájmenům, jakož i kritice feminismu a socialismu, často odkazuje na „feministické“ skandinávské země jako ty, které mají nejvyšší genderové rozdíly na světě, navzdory jejich závazku k rovnosti.

Během svého skandinávského turné loni na podzim zopakoval autor bestselleru ‘12 Pravidel pro život: Protilátka proti chaosu‘ své stanovisko.

„Čím více je společnost rovnostářská a bohatá, tím větší jsou rozdíly mezi pohlavími. V Norsku máte tedy největší rozdíly mezi muži a ženami. To se zhmotňuje v pracovním životě: muži se stávají inženýry, ženy se stanou zdravotními sestřičkami,” řekl Peterson podle norského deníku Aftenposten.

Peterson za své tvrzení čelil silné kritice ve skandinávských médiích. Pobouření vyvrcholilo švédskou ministryní zahraničí Margot Wallströmovou, zarytou feministkou a architektkou švédské „feministické zahraniční politiky“, která vzkázala uznávanému profesorovi, aby „zalezl zpět pod svůj kámen“.

Nima Sanandaji je předsedkyní think-tanku Evropského centra pro podnikání a reformu politiky a autorkou více než 20 knih na téma inovace, podnikání, kariérních příležitostí žen, historie podnikání a budoucnosti skandinávských sociálních států, včetně Severského paradoxu genderové rovnosti.

 

Komentář: Další články k tématu v angličtině…

Související články NaSeveru:

 

SOTT archiv: Finnish study confirms Jordan Peterson’s take on Nordic feminism and gender equity in employment

 

image_pdfimage_print
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.