Meditácia pozitívne mení činnosť a štruktúru mozgu

Arjun Walia
Collective Evolution
Preklad: NaSeveru.org
18.februára 2020

 

Ak sa pozriete na väčšinu [povedzme] majstrov v oblasti meditácie, spoločnou témou, ktorá v súčasnosti existuje, je mylná predstava, že meditácia sa musí robiť jediným spôsobom, že musíte sedieť špecifickým spôsobom alebo musíte urobiť niečo konkrétne, aby ste vyťažili z jej výhod. Títo majstri vám ako prví povedia, že to nemusí byť jeden konkrétny spôsob.

Týmto povedané, mnoho duchovných skupín, ako napríklad niektorí mnísi, sa učia rôznym druhom meditácií mnohými inými spôsobmi, takže v skutočnosti neexistuje jediný správny spôsob meditácie a tak spojenie s vyšším ja a utíšenie mysle môže byť dosiahnuté rôznymi cestami a praktizované na rôznych úrovniach.

Pri meditácii by sa človek nemal pokúšať „vyprázdniť“ svoju myseľ, ale namiesto toho by sa mal naučiť pozorovať tie myšlienky a pocity aj akékoľvek emócie, ktoré sa „objavili“. Nemalo by dochádzať k žiadnemu odporu voči myšlienkam, ani ich súdeniu. Jednoducho ich nechajte prichádzať a odchádzať, nepripútavajte sa k nim a buďte s nimi v pokoji. Sústreďte sa na svoj dych.

Osobne si myslím, že meditácia je stav bytia, viac než čokoľvek iné. Počas celého dňa je možné odolať súdeniu svojich myšlienok, nechať ich plynúť dovtedy, kým už nie sú, alebo len byť v neustálom stave mieru a sebauvedomovania. Na rozdiel od všeobecného presvedčenia môžete meditovať kdekoľvek a dá sa to urobiť pred spaním, v sprche, keď idete na prechádzku alebo dokonca pri umývaní riadu.

Napriek tomu z mojich skúseností tiež verím, že sedenie a vykonávanie správneho dychového cvičenia a snaha o bytie v prítomnosti je trochu iná metóda a niekedy môže vytvoriť silnejší zážitok, ale zdá sa však, že existujú rôzne variácie toho, čo je vlastne rovnakou vecou.

Čo je zaujímavé na meditácii je skutočnosť, že sa praktizovala po tisíce rokov a niekoľko starobylých kultúr si dobre uvedomovalo jej nielen nefyzického prospechu, ale aj jej fyzických úžitkov, čo je niečo, čo moderná veda len začína objavovať.

Jedna z najnovších štúdií zistila, že rôzne typy meditácie môžu skutočne ovplyvniť rôzne oblasti mozgu.

Ako zdôrazňuje Alice G. Waltonová, spisovateľka časopisu Forbes,

„Tréning meditácie a všímavosti (mindfulness) nazhromaždil niekoľko pôsobivých dôkazov, z čoho vyplýva, že táto prax môže zmeniť nielen štruktúru a fungovanie mozgu, ale aj našeho správania a zážitkov z jedného momentu na druhý.“

Má pravdu, a pravdepodobne viac ako si myslí. Dôkazy, ktoré ukazujú, aké silné je spojenie mysli a tela, môžu byť v skutočnosti ohromujúce. Štúdie v oblasti parapsychológie majú v skutočnosti rovnako veľký, ak nie aj viac štatistický význam prostredníctvom porovnávacieho výskumu ako veda, ktorá bola publikovaná na schválenie niekoľkých rôznych liekov, ako sú antiagreganciá alebo veda, ktorá ukazuje, že denná dávka aspirínu môže pomôcť zabrániť srdcovému infarktu. Bolo to uverejnené v roku 1999 profesorom štatistiky v UC Irvine.

Táto nová štúdia, ktorú nedávno publikoval inštitút Maxa Plancka zistila, že tri rôzne typy meditácií sú spojené so zmenami v zodpovedajúcich oblastiach v mozgu.

A. Waltonová ďalej vysvetľuje,

„Účastníci, ktorí boli vo veku od 20 do 55 rokov, sa zúčastňovali na troch rôznych typoch tréningov po dobu troch mesiacov a spolu v deväťmesačnom študijnom období. Prvým tréningom bol modul prezývaný „prítomnosť “, ktorý bol veľmi podobný meditácii zameraného povedomia, čo je starodávna prax, ktorá sa v posledných rokoch veľa študovala. V tejto štúdii sa účastníci naučili zamerať svoju pozornosť a priviesť ju zakaždým späť, keď sa zatúlala a venovať sa dychu a vnútorným pocitom tela.“

Druhá fáza tréningu sa volala „pôsobenie“ a jej cieľom bolo zvýšiť súcit a empatiu pre ostatných. Účastníci sa dozvedeli o konkrétnej meditácii zaoberajúcej sa „láskavosťou“ a opäť jediným zámerom bolo prehĺbiť ich úroveň súcitu a empatie.

Posledný z nich bol nazvaný „perspektíva“, v ktorom sa zameriavalo iba na pozorovanie vlastných myšlienok bez posudzovania, pričom sa zvyšovalo aj ich porozumenie smerom k perspektívam iných ľudí.

Výskumníci predpokladali, že tieto metódy povedú k zvýšeniu objemu v zodpovedajúcich častiach mozgu. Početné štúdie preukázali mnohé fyziologické výhody meditácie a posledná z nich pochádza z Harvardskej univerzity, ktorá bola uskutočnená výskumníkmi z Harvardu v Massachusetts General Hospital (MGH), ktorá zistila, že meditácia doslova obnovuje mozgovú sivú hmotu za iba osem týždňov. Je to prvá štúdia, ktorá dokumentuje, že meditácia spôsobuje zmeny v sivej hmote v priebehu času.

 

 

Táto nedávna štúdia zistila to isté a zistili, že keď na konci každého modulu naskenovali mozgy účastníkov a potom porovnali skupiny proti sebe:

„Tréning bytia v prítomnosti bol spojený so zvýšenou hrúbkou hmoty predného prefrontálneho kortexu (PFC) a predného cingulačného kortexu (ACC), o ktorých je známe, že sú silne zapojené v pozornosti. Druhý tréning pôsobenia bol spojený so zvýšenou hrúbkou v regiónoch, ktoré sú zapojené v sociálnych emóciách, ako je empatia, a záverečný tréning perspektívy bol spojený so zmenami v oblastiach zapojených do porozumenia duševných stavov druhých a čo je zaujímavé, tlmenia perspektívy seba samého. “

Tieto výsledky ďalej rozpracovávajú množstvo predchádzajúcich štúdií, ktoré ukazujú, čo môže meditácia urobiť pre náš mozog.

Alice W. ďalej zdôrazňuje,

„Z mnohých výskumov sa zistilo, že skúsení v meditácii majú významne zmenenú štruktúru a činnosť mozgu, ale čoraz viac štúdií tiež zistilo, že relatívne krátke meditačné tréningy u nováčikov (napríklad dobre známy osemtýždňový program MBSR) tiež môžu posunúť fungovanie mozgu, zlepšenie pohody a zmiernenie príznakov depresie a úzkosti. “

Autori štúdie uvádzajú:

„S rastúcou globalizáciou, jej vzájomným prepojením a vzrastajúcou zložitosťou našich spoločností sa „ jemné zručnosti “stávajú čoraz dôležitejšími. Sociálne kompetencie, ako sú empatia, súcit a schopnosť zaujatia pohľadu inej osoby, umožňujú lepšie porozumenie pocitom druhých a sú rozhodujúce pre úspešnú spoluprácu.“

 

Prečo je toto relevantné a dôležité

Predstavte si, že ak by sa tento typ praxe stal požiadavkou viacerých školských rád, čo si myslíte, že by sa stalo? Pre väčšinu z nás od dňa narodenia sme všetci povzbudzovaný, aby sme nasledovali tú istú cestu a jedna z týchto ciest nás núti tráviť veľkú časť nášho života po mnoho rokov v škole. Potom, ako starneme na dospelých, robíme to isté s „prácou“. Tento typ ľudskej skúsenosti nie je ani zďaleka prirodzený, a preto si myslím, že je to jeden z (mnohých) dôvodov, že stres, choroby a problémy duševného zdravia, okrem iného, naďalej exponenciálne narastajú.

Počas tohto vývoja sme nikdy neboli učený, ako spochybňovať túto skúsenosť, jednoducho sa podriadime a nikdy sme sa skutočne neučili o emocionálnom vzdelávaní. Neučíme sa, ako sa vysporiadať s našimi emóciami, nedozvieme sa o empatii, súcite a zaujatí pohľadu inej osoby. Je to naša empatia a súcit, naše obavy o druhých, vďaka ktorým sú ľudské bytosti také zvláštne, ale dospievajúc o týchto veciach naozaj nehovoríme.

Svet sa mení mnohými rôznymi spôsobmi a povedomie o tomto druhu praxe sa šíri tak, ako nikdy predtým. Viaceré školy začleňujú do svojich programov výchovu všímavosti a mnohí rodičia z mojej generácie začleňujú tieto dôležité pojmy do rozvoja ich dieťaťa.

Je to skvelé vidieť a ako sa čas vyvíja, čím viac využívame nefyzikálnu vedu a jej obrovské výhody, tým viac urýchlime zmeny, ktoré sú práve teraz na našej planéte tak veľmi potrebné.

 

Komentár: Najmä v dnešnej dobe, keď sme bombardovaní neustálym stimulovaním mobilných telefónov a internetu, sa západný život stal horúčkovitejším a rušnejším ako kedykoľvek predtým, náhliaci sa z jednej veci na druhú. Depresia a úzkosť sú na vzostupe ako nikdy predtým. Preto je dôležité urobiť krok späť, pozorovať a hodnotiť, kde sme, kto sme, o čom premýšľame a čo cítime; kam ideme, aby sme mohli lepšie navigovať v tomto svete s väčšou vyváženosťou a rovnováhou. Tomuto vývoju môže pomôcť meditácia.

Éiriú-Eolas je metóda, ktorú dôrazne odporúčame. Jedná sa o komplexný dychový a meditačný program, ktorý prostredníctvom stimulácie blúdivého nervu umožňuje uvoľnenie nahromadeného stresu a negatívnych emócií, čo je základným predpokladom pre navrátenie mysle a celého organizmu do stavu potrebnej rovnováhy.

 

 

Související články:

SOTT archív: Meditation changes the function and structure of the brain in a positive way

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank