Sila mysle: Uvedomujte si, o čom premýšľate

Dr. Bruce Lipton Ph.D
UpliftConnect.com
Preklad: NaSeveru.org
25.marca 2020
Úvodné foto © Kleiton Silva

 

Od počiatkov vzniku hnutia New Age, jej zástancovia zdôrazňovali silu mysle a jej schopnosť ovplyvňovania biologickej formy. Pojem sebaposilňovania pri starostlivosti o zdravie bol neúprosne odsúdený farmaceutickým priemyslom, ktorého živobytie je založené na predaji patentovaných liekov ako jedinej ceste pri spravovaní zdravia. Vnímanie verejnosti, že farmaceutiká sú jediným spôsobom, ako znovu nadobudnúť zdravie, je podmienené náporom reklám opakujúcich sa každých desať minút v televíznych programoch.

Finančná sila farmaceutických spoločností sa tiež používa na manipuláciu učebných osnov lekárskych fakúlt tak, aby lekári boli vyškolení predovšetkým na písanie lekárskych predpisov ale ďaleko menej hodnote úlohy mysle.

Kým lekári v podstate odmietli úlohu mysle pri ovplyvňovaní zdravia, veda jasne preukázala, že minimálne jedna tretina a až dve tretiny všetkých pozitívnych lekárskych zásahov sú výsledkom Placebo efektu, čo je vyjadrenie tejto skutočnej sily mysle nad hmotou.

Účinok placeba podľa jeho definície odhaľuje vplyv, ako pozitívne myslenie na účinnosť pilulky alebo terapie (ktorá môže byť v skutočnosti iba cukrová tabletka alebo simulovaná terapia) môže priniesť liečivý zážitok. Placebá predstavujú vedecký dôsledok toho, ako môže pozitívne vedomie (myseľ) prejaviť uzdravenie.

Kým účinok placeba poukazuje na účinnosť pozitívneho myslenia pri formovaní zdravia, aký je vplyv negatívneho myslenia? Negatívne myšlienky využívajú Nocebo Effect, ktorého vplyv je rovnako silný ako účinok placeba, ale pôsobí opačným smerom. Negatívne myslenie, ktoré je charakteristické pre nocebo efekt, môže spôsobiť rôzne ochorenia alebo dokonca smrť … z ničoho iného, než zo samotnej myšlienky.

Nie je to v skutočnosti sila pozitívneho myslenia alebo negatívneho myslenia, je to jednoducho sila myslenia a ako naše myšlienky ovládajú našu biológiu. Tento pohľad plne odráža základný princíp kvantovej fyziky, najpodstatnejšej zo všetkých vied, ktorý uznáva vedomie ako faktor, ktorý riadi naše životné skúsenosti. Účinky placeba a noceba sú sprostredkované uvoľnením neurochémie mozgu, ktorá dopĺňa výklad sveta mysľou. Chémia mozgu je zodpovedná za prejavy telesného stavu, ktoré sú  prejavom nášho myslenia.

 

Vyslobodenie nášho myslenia od strachu

V súčasnosti je verejnosť opäť vystavená vplyvu negatívneho myslenia, pretože je vystavená strachu z ďalšej z pandémií ohrozujúcej život … tentoraz koronavírusu. Upozorňujeme na dôležitý fakt o historických a slávnych smrteľných pandémiách, ako je čierna smrť (bubonický mor) v 14. storočí a prasačej chrípky z roku 1918, ktoré spôsobili milióny úmrtí. Lekárski vedci zistili, že zdravie tých, ktorí zomreli v týchto moroch, už bolo fyzicky ohrozené, boli veľmi podvyživení a žili v nehygienických pomeroch.

Takto podobne sme vedení aj k presvedčeniu, že osýpky tiež predstavujú „smrteľnú“ chorobu, zatiaľ čo pred rokmi, keď som bol mladý (na rozdiel od toho, čo si možno myslíte, to nebolo temné obdobie), dostal osýpky každý ako právo na prechod. Áno … niektorí ľudia zomreli s osýpkami a opäť tí, ktorí zomreli, už boli zdravotne kompromitovaní. Dnes slovo „osýpky“ vyvoláva obraz nocebo smrtiaceho moru, ktorý zabil všetkých v dohľade. Uvedomte si, že strach z koronavírusu, šírený médiami, je smrteľnejší ako samotná choroba!

Ak je vyvolaný strach, spôsobuje to radikálnu zmenu funkcie mozgu, ktorá má za následok uvoľnenie neurochemikálií, ktoré ak sú trvalé, môžu vyvolať fyziologické narušenie funkcií tela. Hodnotenie elektroencefalografom (EEG) naznačuje, že naše myšlienky sú vnútorným procesom, ktorý má hlboký vplyv na tvarovanie vnútra tela. Štúdie EEG ilustrujú, ako prejav pozitívnych a negatívnych myšlienok mysle formuje správanie vnútorného prostredia tela (bunky, tkanivá a orgány).

 

Sila mysle
Naše myšlienky sú „vysielané“ do prostredia. Foto © Jay Mullings
Vysielanie dobrých myšlienok

Magnetoencefalografické (MEG) testy tiež čítajú myšlienky mysle. Štúdie MEG však ponúkajú hlboko odlišné informácie, ako poskytujú hodnotenia EEG. Aktivita EEG sa odčítava pomocou elektród pripojených k pokožke hlavy, pretože elektrická aktivita neurónov mozgu sa fyzicky vedie ku koži, ktorá prekrýva lebku. MEG aparát však sníma mozgovú aktivitu pomocou sondy, ktorá sa ani nedotýka hlavy alebo tela. Toto je skutočne dôležité zistenie, pretože ukazuje, že naše myšlienkové procesy nie sú obsiahnuté v hlave, ale sú „vysielané“ do okolitého prostredia.

Toto hľadisko je významné, pretože pozitívne a negatívne myslenie, respektíve vplyvy na placebo a nocebo, nielen formujú naše interné skúsenosti, ale tiež formujú naše interakcie s vonkajším svetom. Toto zistenie tiež podporuje princíp kvantovej fyziky, že vedomie formuje naše životné skúsenosti interne tak, ako ovplyvňuje zdravie aj externe, ako formuje naše svetské zážitky.

Účinky placeba a noceba poskytujú vedecký základ na podporu slávneho citátu Henryho Forda: „Či už si myslíte, že môžete, alebo si myslíte, že nemôžete, … máte pravdu!“ S týmto porozumením by sme mali vážne uznať, ako odhalili psychológovia, že väčšina našich myšlienok je negatívnych, obmedzujúcich a nevyhovujúcich. Aký život od toho môžeme potom očakávať?

Záver je: Môžeme zažiť osobné posilnenie tým, že zistíme aké sú naše myšlienky a potom pomocou úprav a odvrátenia negatívnych myšlienok môžeme prejaviť zdravý, šťastný a harmonický život. Dnes nám fyzika, biológia a psychológia spoločne demonštrujú silu vedomia pri vytváraní našich životov. Nález, ktorý zaujímavo podporuje starodávnu múdrosť sily mysle nad hmotou.

Rovnaké posolstvo vplyvu pozitívneho myslenia na naše životné skúsenosti bolo zdôraznené aj v starodávnej duchovnej literatúre. Ježiš ako liečiteľ a tvorca zázrakov v podstate ponúkol, že:

Môžete robiť všetky zázraky, ktoré môžem urobiť ja, alebo ešte lepšie ako ja … ale musíte mať vieru.

Záver je jasný: Aby sme zmenili náš svet, musíme najprv zmeniť svoje myšlienky! Vplyv nášho pozitívneho myslenia je skutočný a teraz viac, ako kedykoľvek predtým, je potrebný. „Nebesá na Zemi“ je myšlienka ktorá je na dosah.

 

Komentár: Viac od Dr. Liptona (v angličtine):

Súvisiace články:

SOTT archív: Be conscious of what you are thinking

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank