Světový řád Covid se blíží

Andrew Korybko
One World
Překlad: NaSeveru.org
24. března 2020
Titulní foto: © Quora/KJN

 

COVID-19 zcela zásadně změnil náš život tak jak jej známe, a je více než pravděpodobné, že naše budoucnost bude mít dystopickou podobu vzhledem k tomu, jakým způsobem vlády již zareagovaly na tuto virovou nákazu. Skeptici mezi námi se obávají, že celá tato pandemie je zveličená a zneužívána jako kouřová clona kryjící odebrání našich svobod, a zatímco jejich postoj k této nemoci je sporný (a docela možná nebezpečný), jejich nedůvěra vůči vládnímu ovládnutí společnosti je opodstatněná.

Nikdy předtím neměly státy nad lidmi tolik moci, i když v tomto stavu nouze by to prozatím nemělo být úplně špatné, protože by to mohlo být nutné pro naše přežití. Problém je však v tom, že tyto nově nabyté pravomoci pravděpodobně nebudou po skončení epidemie dobrovolně zrušeny, a to je důvod, proč je mnoho lidí znepokojeno. Jsou přesvědčeni, že jsme náhle vstoupili do období globální diktatury, a je těžké jim oponovat. Mnoho dalších věcí se také mění a je těžké držet krok se „Světovým řádem COVID“, který nám vnutili, ale následující body jsou pokus o krátký popis všeho, co se již odehrálo a předpověď toho, co bude pravděpodobně následovat:

*  Faktické stanné právo…:

Pokud jde o „doporučené“, ale i povinné karantény, ve kterých se velká část lidstva po celém světě nachází, nelze to posat žádným jiným způsobem, než to čím skutečně jsou: stav faktického stanného práva, který nebyl formálně vyhlášen jenom proto, aby se nevyvovala navíc další panika k té, která již převládá.

* … je „nový běžný stav“:

Nyní, když lidé (ať už dobrovolně nebo neochotně) přijali faktické stanné právo, současná situace se pravděpodobně stane „novým běžným stavem“ a v budoucnu bude zaváděna nespočetněkrát, ať už to bude z důvodu „přehnané opatrnosti“ v případě jiné nákazy, nebo na základě jiné záminky.

* Přitvrdí cenzura na sociálních sítích:

„Velký bratr“ je již tady, ale stane se ještě větším tyranem, než kdykoli předtím, a to tím, že posílí svoji cenzuru příspěvků na sociální sítích založenou na opodstatnění, že budou prohlašovány za „společensky nezodpovědné“ (např. zpochybňování závažnosti této choroby) a následkem toho se zvětší síť na chytání „politicky nekorektních“ příspěvků, přičemž bude zahrnovat i další témata.

* Cestování už nikdy nebude stejné:

Domácí i mezinárodní cestování už nikdy nebude stejné; vnistrostátní omezení pohybu se pravděpodobně stanou běžnými opatřeními a většina zahraničních hostů bude muset po určitou dobu setrvat v karanténě, s výjimkou zvláštních okolností, což bude mít za následek víceméně pohřbení světového cestovního ruchu.

* Hraniční kontroly budou přísnější:

Pryč jsou dny tzv. „otevřených hranic“, kdy se kdokoli může libovolně volně pohybovat mezi jurisdikcemi (ať už legálně nebo jinak), přičemž budou zavedeny přísnější kontroly, které budou sloužit k ochraně místního obyvatelstva před cizími lidmi (včetně jejich vlastních krajanů z jiných oblastí v zemi).

* Povinné vakcíny se blíží:

Ať už si myslíte o očkováni cokoli, pravděpodobně neexistuje způsob, aby se zabránilo tomu, že se po pandemii COVID-19 stane povinným, přičemž se předpokládá, že lidé budou muset prokázat, že byli očkováni, aby mohli dělat i to nejmenší, jako je například studium, práce, cestování a nárok na státní podpory.

* Nárůst distančního vzdělávání a práce na dálku:

S tím, jak je obrovský počet lidí uvězněn doma bez možnosti odejít, ve většině případů pouze s výjimkou nákupu základních potřeb, je předvídatelné, že distanční vzdělávání a práce (u druhého případu to bude samozřejmě pro ty, jejichž zaměstnání jim to umožní) bude v blízké budoucnosti přibývat, tak jak si společnost zvykne na tento způsob práce.

* Zavedení 5G je nevyhnutelné:

Ohromný nárůst online provozu všech lidí, kteří se vzdělávají, pracují nebo se prostě baví online, bude vyžadovat urychlené zavedení technologie 5G, navzdory obavám někerých lidí o vážné zdravotní dopady této technologie.

* Společnost je závislá jen na několika málo oborech:

„Nový běžný stav“ faktického stanného práva přiměl mnoho lidí si uvědomit, že společnost je opravdu závislá jen na několika pracovních oborech, aby mohla nadále fungovat na úrovni naprostého minima; jsou to lidé pracující v technických oborech, zaměstnanci v obchodech a lékárnách, bankovní úředníci, zdravotníci, pracovníci ve stravovacích službách, zemědělci a řidiči.

* Zestátnění může být za rohem:

Tak či onak vlády na celém světě by se mohly vydat směrem rozsáhlého znárodnění, aby převzaly kontrolu nad tím, co považují za „nezbytná průmyslová odvětví“ (i když to, zda některá z nich mezi ně skutečně patří, je jiná otázka), což by mohlo vést k neformálnímu zavedení socialistických nebo fašistických ekonomických modelů.

* „Základní nepodmíněný příjem“:

Vzhledem k míře a rozsahu globálního ekonomického kolapsu, který byl katalyzován nekoordinovanou reakcí světa na COVID-19, je předvídatelné, že vlády zavedou to, co bylo popsáno jako „základní nepodmíněný příjem“, aby zajistily, že jejich obyvatelstvo bude moci pokračovat alespoň v nakupování základního zboží a služeb.

 

* Povinné lékařské školení výměnou za státní podporu:

Lékařské vzdělání je pravděpodobně mnohem důležitější než vojenská služba, takže stát od nynějška pravděpodobně zavede ve školách, a pro kohokoli, kdo bude chtít dostávat státní podporu, povinný výcvik, což vládě umožní v budoucnu verbovat, kdykoli bude nedostatek zdravotníků.

* Rozlučte se s hotovostí:

Bezhotovostní společnost se blíží, ať už je to odůvodněno (skutečným, falešným nebo přehnaným) strachem, že smrtelné viry mohou být šířeny papírovou měnou, nebo jako státem preferovaná metoda vyplácení „základního nepodmíněného příjmu“, což znamená, že úřady mohou odříznout lidí od jejich financí kdykoli to budou chtít.

———-

Neexistuje žádná záruka, že všechno, co bylo popsáno výše, se stane, ale určitě existuje vysoká pravděpodobnost, že alespoň některé z nich budou časem zavedeny, i když je otázkou, jak udržitelné budou tyto sociálně-ekonomické a politické změny a zda-li budou moci být zvráceny.


O autorovi:

Andrew Korybko je americký politický analytik sídlící v Moskvě, který se specializuje na vztah mezi americkou strategií v Afro-Eurasii, čínskou globální vizí v podobě hospodářské iniciativy Nová Hedvábná stezka a hybridního vedení války.


Komentář
: Velké množství signálů a indikací podporuje Korybkovu znepokojivou analýzu a předpovědi. Budou společnosti čelit výzvě udržet si to, co zbylo z jejich „neodcizitelných práv“, nebo se pasivně připojí k ostatnímu skotu v ohradě a budou čekat na duševní, emoční, finanční a náboženskou kastraci? Vždyť my „oběti“, pokud jde o to, jakou máme šanci, zcela určitě početně převyšujeme utlačovatele, ale hlavně bude záviset na tom, co „vidíme“ a co jsme „připraveni“ dělat.

Související články:

SOTT archiv: The Covid World Order is coming

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank