Koronavirová Hysterie: Průběh nákazy na výletní lodi Diamond Princess nezapadá do mediálního obrazu

Willis Eschenbach
Watts Up With That
Překlad: NaSeveru.org
16.března 2020

 

Tak dobře, toto jsou moje otázky. Měli jsme dokonalý laboratorní experiment s koronavirovou nemocí (COVID-19) v případě výletní lodě „Diamond Princess“. To je ta výletní loď, která skončila v karanténě několik týdnů poté, co řada lidí měla pozitivní test na koronavir. Začal jsem přemýšlet nad tím, jaký byl výsledek experimentu.

Tak jsem začal pátrat, a našel analýzu situace s chytlavým názvem Odhadování míry infekce a smrtnosti u případů COVID-19 s použitím věkově upravených dat z epidemie na výletní lodi Diamond Princess (PDF), abych zjistil, jaké byly výsledky.

Jak si dokážete představit, než si vůbec uvědomili, že mají problém, epidemie již zuřila na lodi, kde infikovaní členové posádky vařili a uklízeli hostům, všichni jedli společně, mnoho lidí blízko sebe, spousta společenského kontatku a obecně převládající starší populace. Je to perfektní situace, aby se drtivá většina cestujících nakazila.

A navzdory tomu asi 83% (82,7% – 83,9%) cestujících nikdy chorobou neonemocnělo … proč? Nejdříve začnu tím, že se podívám na věkové rozložení na lodi Diamond Princess, spolu s ekvivalentním věkovým rozložením obyvatelstva pro celé USA.

 

koronavir
Ilustrace 1. Počet cestujících na lodi Diamond Princess podle věkové skupiny (plná barva) a očekávaný počet cestujících na základě součastného precentuálního rozložení obyvatel USA (šrafované).

 

Když jsem jako mladý muž žil v přístavním městě, ve kterém kotvily výletní lodě, tehdy jsme mluvili o jejich cestujících jako o těch, kteří jsou „na líbánkách a těch, co jsou nad hrobem“. Hmmm … díky nějaké nepravděpodobné sérii nedorozumění a náhod jsem nyní v oranžové zóně … to ale odbočuji …

V každém případě, ilustrace č.1 ukazuje převahu … hm … budu je nazývat „lidé určitého distingovaného věku“ na lodi Diamond Princes. Lidé, u kterých byste očekávali, že budou trpět nemocemi.

Dále uvádíme přehled počtu lidí, kteří virem neonemocněli, podle věkových skupin:

koronavir
Ilustrace 2. Procento nepostižených cestujících na lodi Diamond Princess. „Vousy“ na konci grafů ukazují možný rozptyl u každého procenta.

 

Kromě nízké míry výskytu nemocí (83% neonemocnělo), je na ilustraci č.2 pro mě zvláštní informace, že mezi mladými a starými cestujícími není velký rozdíl, pokud jde o to, kolik jich nedostalo koronavirus. Například šedesáti až šedesátidevítiletí cestující zůstali zdravější než náctiletí. A oproti očekávání tři čtvrtiny z nejstarší skupiny, těch nad osmdesát, neměli virus. No asi to byli zocelení starci …

Dále o něco méně než polovina cestujících (48,6% ± 2,0%), kteří onemocněli, nevykazovali ŽÁDNÉ příznaky. Pokud je tato nemoc tak nebezpečná, potom jak to, že polovina lidí, kteří ji dostali, nevykazovala vůbec žádné příznaky? Zde je rozpis podle věku:

 

koronavir
Ilustrace 3. Procento cestujících na Diamond Princess, kteří měli koronavirus, ale bez příznaků. Mezi nejmladší skupinou bylo pouze jedno onemocnění s žádnými příznaky. Stejně jako na ilustraci č.2 „vousy“ na každém sloupci grafu ukazují možný rozptyl.

 

Opět, zajímavé rozložení. Mladí a staří měli větší pravděpodobnost, že budou bez příznaků, zatímco lidé ve věku 20, 30 a 40 let častěji vykazovali příznaky. Kdo by to čekal?

Mezi těmi na palubě bylo celkem 7 úmrtí. Všem bylo přes sedmdesát. Takže i když obecně mladí měli častěji projevy příznaků, ohrožuje to nejvíce staré lidi.

A nakonec, podle studie byla míra smrtnosti na infekci podle věku 1,2% (0,38% – 2,7%). Všimněte si širokého rozsahu nejistoty kvůli malému počtu úmrtí.

Pro mě jsou to všechno dobré zprávy. 83% lidí na lodi to nedostalo, navzdory perfektním podmínkám pro přenos. Pokud to dostanete, máte asi 50/50 šanci, že se u vás neprojeví žádné příznaky. A míra smrtnosti je nižší, než předchozí odhady, které byly 2% nebo výše.

Obzvlášť cenné je vědět, že asi polovina případů je asymptomatická. Umožňuje nám to upravit míru smrtnosti vypočítanou z pozorování, protože polovina případů je bez příznaků a pravděpodobně není zaznamenána. Také to poskytuje lepší představu o tom, kolik případů je v dané populaci.

Na závěr jsem se podíval na současný stav celkových úmrtí na koronavir v několika vybraných zemích. Ilustrace 4 ukazuje výsledek.

koronavir
Ilustrace 4. Úmrtí na koronavirus ve čtyřech zemích. Poznámka, že měřítko je logaritmické, takže exponenciální rychlost růstu se zakresluje jako přímka. Modrá stupnice napravo ukazuje úmrtí v procentech z celkové populace.

 

Aspoň v tomto bodě se nezdá, že se ubíráme italskou cestou. Nicméně … jsme stále na začátku.

Nakonec je tu prosba vzít v potaz míru. Počet úmrtí v USA na koronavir je v současné době [16. března, pozn. překl.] 67; pravděpodobně uvidíme desetinásobek, asi okolo 670, může to být tisíc nebo tři tisíce … mezitím 3.100 lidí zemře při dopravních nehodách v USA … a to není 3.100 úmrtí jednou za desetiletí, nebo 3.100 ročně.

Je to 3.100 mrtvých v důsledku dopravních nehod KAŽDÝ MĚSÍC … míra …

Přeji vám vše nejlepší dnešní den, kdy svítí slunce a zároveň i prší, takže kdo by si stěžoval?

w.

 

Terminologie: Ano, vím, že virus se nyní nazývá 2019-nCoV, což znamená 2019 nový CoronaVirus a že se choroba nazývá Covid-19, a že to znamená COronaVIrus Disease 2019 … . Píšu, abych byl pochopen.

Data: Pro zájemce o získání dat z webu s pomocí počítačového jazyka R, viz způsob, který jsem použil zde.

Další údaje: Velký dík Stephenu Mosherovi, který mě upozornil na tento web, kde můžete modelovat epidemie, co hrdlo ráčí … Mosh dělí svůj pracovní čas mezi Soulem a Pekingem, je v epicentru epidemie, vidí to osobně zblízka a ví o tom víc, než většina ostatních.

 

Související články:


SOTT archiv:
Coronavirus hysteria: The Diamond Princess cruise ship does not fit the media narrative

 

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank