John Lee o Covid-19: „Nie je žiadny dôkaz o tom, že uzavretia krajín fungujú“

Fraser Myers
spiked
Preklad: NaSeveru.org
17. apríla 2020

 

Vláda Spojeného kráľovstva predĺžila zablokovanie krajiny o ďalšie tri týždne. Može takéto uzavretie spoločnosti spôsobiť viac škody ako úžitku? Existuje v skutočnosti nejaký dôkaz, že je to vôbec k prospechu? John A. Lee je od nedávna vyslúžilý profesor patológie a patológ konzultant pre NHS (National Health System), ktorý opakovane požadoval kritické a nezaujaté preskúmanie dôkazov v súvislosti s Covid-19, a ktorý má pochybnosti týkajúce sa interpretácie údajov na úrovni vlády a jej poradcov. spiked ho dohnal, aby o tom zistil viac.

 

spiked: Tvoj bol pomerne osamelý hlas, ktorý spochybňoval bežné predpoklady týkajúce sa Covid 19. Prečo si považoval, že je dôležité prehovoriť?

Dr. John A Lee: Ako lekár a vedec, čo je moja životná dráha, som presvedčený, že medicína a veda zlepšili život nezmerateľne za posledných 200 rokov, a najmä za posledných 50 rokov. Ale v konkrétnej zmesi vedy, medicíny a politiky, ktorú teraz vidíme, nie som si úplne istý, že tomu tak je. Myslím si, že je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým pokúsiť sa jasne preskúmať tento problém, aby sme sa ubezpečili, že skutočne robíme správnu vec na základe správnych nápadov. A nie je mi v tejto chvíli jasné, že sme.

spiked: Aké problémy vidíš v spôsobe, akým sa údaje v súčasnosti zaznamenávajú a oznamujú?

Lee: Čísla sú také nespoľahlivé. Je veľmi ťažké pochopiť, keď sa pozeráte na čísla z rôznych krajín a na čísla izolovane o veciach, ako je smrť, čo v skutočnosti znamenajú. A samozrejme, ak nedokážeme pochopiť, čo čísla znamenajú, potom je celkom ťažké vedieť, čo by sme s nimi mali urobiť.

Tieto čísla sa potom zahrnú do modelov ochorenia a epidémie, ktoré sa používajú na ovplyvňovanie a informovanie verejnej politiky. Ale tieto modely sú však len také dobré ako ich vstupné údaje a predpoklady, ktoré robia. K tomu, existuje veľa neznámych, čo znamená, že výstupy z modelov sú skutočne dosť sporné. A vzhľadom na to, že sme sa teraz dostali do tejto situácie z rôznych dôvodov, dostať sa z nej pomocou rovnakých modelov a predpovedí je ešte spornejšie. Takže sme vo veľmi ťažkej situácii.

Napríklad to, prečo sme v súčasnosti zatvorený, vychádza z dvoch dôvodov. Prvým je, že počiatočné čísla naznačovali, že budeme jednať s veľmi virulentnou chorobou. Svetová zdravotnícka organizácia pôvodne navrhovala, že miera smrtnosti – podiel ľudí s diagnostikovanou chorobou, ktorí zomrú – bude 3,4%. Je to veľmi vysoké číslo, ktoré by spôsobilo obrovské množstvo úmrtí. Ale ako k nám postupne prichádzalo čoraz viac údajov, tieto percentá klesali. V mnohých príkladoch teraz úplnejšie údaje naznačujú mieru smrtnosti 0,4%. Domnievam sa, že to skončí medzi 0,5 a 0,1 percentami a pravdepodobne bližšie k dolnému koncu. Ak teda choroba nie je taká virulentná, ako sa pôvodne predpokladalo, počet úmrtí bude zodpovedajúcim spôsobom nižší.

Druhým dôvodom je to, že sa predpokladalo, že tento nový vírus prebehne populáciou a veľmi vysoké percento ľudí bude nakazených rýchlo. To by spôsobilo veľký nárast a vysoký počet prípadov, ktoré by systémy zdravotnej starostlivosti neboli schopné zvládnuť. Zámerom je znížiť tento nápor a špičku a umožniť zdravotným systémom sa s tým vyrovnať. Mali sme rôzne obrázky z Talianska, Španielska, New Yorku a ďalších miest, ktoré ukazujú, že zdravotné systémy to neboli schopné zvládnuť. Samozrejme na mnohých iných miestach sa s tým zdravotnícke systémy dokázali vyrovnať.

Skutočné je, že neexistujú žiadne priame dôkazy o tom, že to, čo robíme, skutočne ovplyvňuje túto špičku krivky. Je možné uviesť argumenty, ktoré znejú rozumne tak, že karanténa obyvateľstva by mala ovplyvniť špičku. Zdá sa však, že iné miesta, ktoré robia rôzne veci, majú podobne tvarované grafy. Je to len predpoklad, že zablokovanie krajiny má veľký vplyv na šírenie vírusu, ale toto nie je známy vedecký fakt.

Pokiaľ to dokážem posúdiť má Švédsko, napriek tomu, že nie je zďaleka tak prísne uzavreté, ako sme v Británii v skutočnosti veľmi podobný vývoj krivky ako je tá naša. A miera úmrtnosti Švédska na sto tisíc ľudí je v súčasnosti zhruba polovica z nás. Nie je preto dané, že to, čo robíme funguje, alebo má všetky správne účinky.

 

Komentár:

 

spiked: Poskytli nám médiá presný obraz o tom, čo sa odohráva?

Lee: Myslím, že to záleží na tom, na aké médiá sa pozeráme. Príde mi, že existujú dva typy médií: existujú médiá typu investigatívnej žurnalistiky, ktoré sa snažia zistiť, či sú fakty a interpretácie príbehov skutočne pravdivé. A potom je tu menej kritický typ média, ktorý len v podstate ilustruje príbeh, o ktorom si myslí, že už dopredu pozná. A myslím si, že v prípade Covid-19 kvôli tomu, aké obrázky pôvodne vyšli z Číny, a ktoré boli vysielané po celom svete, ľudia si mysleli, že ide o veľmi virulentnú a nebezpečnú chorobu. Celkovo to mediálne pokrytie ilustrovalo ako veľmi nebezpečnú chorobu.

Necháp ma zle, je to očividne nepríjemná choroba, ale nie taká nebezpečná, ako sa pôvodne myslelo. Médiá nanešťastie mali tendenciu posilňovať počiatočné predstavy o tom, aké je toto ochorenie, ktoré odvtedy nebolo nevyhnutne založené na počtoch.

Myslím si, že nebol dostatočne spochybnený príbeh, ktorý nám zverejnili vlády. Vlády boli postavené do zložitej situácie. Kvôli množstvu strachu a paniky a zjavnej závažnosti tejto choroby mali pocit, že niečo musia urobiť. Ale samozrejme, keď niečo urobili, teraz sú v pozícii, že musia zdôvodniť svoje konanie.

Môžeme napríklad primerane spochybniť predpoklady modelov. Presnosť modelov a ich predpovede, koľko ľudí bude infikovaných a zomrie, závisia od vecí, ako je prenosnosť vírusu. Ale to nie je niečo, čo v súčasnosti vieme veľmi presne. Závisí to aj od náchylnosti obyvateľstva. Modely Spojeného kráľovstva, ako to chápem, uviedli, že vírusom bude nakazených 60 až 80 percent populácie v krátkom časovom období. Zatiaľ čo v skutočnosti niektoré dôkazy z uzavretých populácií, ako napríklad výletná loď Diamond Princess, naznačujú, že náchylných je iba 15 percent populácie. Možno je to preto, že vírus sa šíri iným spôsobom, ako sme si mysleli. Možno niektorí ľudia skutočne majú imunitu založenú na iných koronavírusoch, ktoré sú rozšírené už v populácii.

Ak tieto čísla zmeníte, bude to obrovský rozdiel v počte prípadov, ktoré by ste v danom čase očakávali. Skutočne je prípad uzavretia krajiny závislý od počtu prípadov, ktoré sa vyskytujú, čo je veľmi dôležité, aby ľudia odlíšili od počtu ľudí, ktorí na tento vírus zomrú. Faktom je, že Pandorina skrinka je už teraz otvorená. Tento vírus sa šíri v populácii. Neexistuje žiadny dôkaz, že ho dokážeme vrátiť späť do skrinky. Takže sa bude šíriť populáciou určitou rýchlosťou. A po roku alebo dvoch bude počet ľudí, ktorí naň zomrú, pravdepodobne podobný – je to len otázka rýchlosti, akou títo ľudia umierajú.

Skutočnou otázkou preto je, aké sú nevýhody postupu, ktorú sme si pre tento vírus vybrali? Majú uzavretia v skutočnosti vedľajšie účinky, ktoré by mohli byť ešte závažnejšie ako vírus, ktorý sa snažíme potlačiť? A myslím si, že existujú očividne vážne obavy, že by mohli mať.

spiked: Sú uzavretia krajín udržateľné?

Lee: Ak stále veríte, že tento vírus je neuveriteľne virulentný, a preto zabíja vysoké percento ľudí, ktorí sú ním infikovaní, môže byť rozumné zostať doma uzamknutý. Napríklad v období moru, ktorý sa rozšíril po Európe v 14. storočí sa počíta s tým, že zomrel jeden z troch ľudí. Samozrejme, ak by sme niečomu takému čelili, bolo by rozumné prijať veľmi extrémne opatrenia. Je to však choroba, ktorá pravdepodobne zabije 0,3, 0,2 alebo 0,1% ľudí, ktorích infikuje. A môže infikovať len relatívne malú časť populácie. Zatiať to však nevieme.

Musíme sa teda opýtať, aké sú vedľajšie účinky takéhoto opatrenia. Faktom je, že sú jednoznačne obrovské, ale neboli do značnej miery preskúmané. Zdá sa mi neuveriteľné, že sa rovnakou mierou nezaujímame o účinkoch uzavretia na životy a živobytie, len o samotný vírus. Myslím si, že v súčasnosti sme trochu vinní a zameriavame sa iba na jednu vec a skutočne sa dosť nezaoberáme dôsledkami, ktoré vyplynuli z toho, čo sme urobili, aby sme čelili tejto jednej veci.

spiked: Nájdu vlády reálne stratégie a východisko?

Lee: Myslím, že je to ťažké, pretože vlády, ktoré sa vydali touto cestou, uviazli medzi dvoma pomerne ťažkými miestami. Jedným z nich je obava, že každé zmiernenie blokácie, ktoré spôsobí zvýšenie počtu úmrtí v skóre, bude kritizované.

Ale aj samotná skutočnosť, že sa uzavretie krajín zaviedlo napriek obrovskému množstvu vedľajších účinkov to znamená, že vláda to musí odôvodniť. Týmto spôsobom nám to vlastne sťažuje z toho vyjsť. Ak sa následne ukáže, že uzavretie – alebo aspoň táto prísnosť uzavretia (súhlasím s dočasným obmedzeným sociálnym odstupom pre zraniteľné skupiny) – bola prehnaná, vláda bude z tohto hľadiska tiež kritizovaná.

Osobne si myslím, že by sme sa mali snažiť uvoľniť uzavretie rýchlejšie, ako navrhujú niektorí komentátori. Odhodlanie vlády o tom hovoriť je založené na modelových predpokladoch čísel, o ktorých vieme, že sú plné neistoty. Rovnako je možné uvážiť uvoľnenie uzavretia rýchlejšie, ako sa v súčasnosti navrhuje, ktoré bude mať celkovo prospešné účinky, aj keď sa počet vírusových úmrtí opäť zvýši. Čas ukáže, ale čoskoro sa vlády budú musieť pokúsiť urobiť správnu vec, čo znamená zbytočne to nepredlžovať.

John A Lee hovoril s Fraserom Myersom.

 

Súvisiace články:

SOTT archív: Dr. John Lee: ‘No Evidence The Lockdowns Are Working’

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank