536 AD: Kometární katastrofa, mor, sucho, hladomor, zima a tajemná mlha která trvala 18 měsíců

Ann Gibbons
Science Mag
Překlad: NaSeveru.org
15. listopadu 2018

 

Zeptejte se historika středověku Michaela McCormicka, ve kterém roce bylo nejhorší být naživu, a on má na to odpověď: „536.“ Ne 1349, když černá smrt vyhladila polovinu Evropy. Ne rok 1918, když chřipka zabila 50 až 100 milionů lidí, převážně mladé dospělé. Ne, rok 536. V Evropě to „byl začátek jednoho z nejhorších období, kdy být naživu, ne-li nejhorší rok,“ říká McCormick, historik a archeolog, který předsedá iniciativě Harvardské univerzity o vědě o lidské minulosti.

Záhadná mlha uvrhla Evropu, Střední východ a části Asie do tmy – dnem i nocí – trvající 18 měsíců. „Slunce vydávalo po celý rok své světlo bez jasu, jako Měsíc,“ napsal byzantský historik Procopius. Teploty v létě roku 536 klesly o 1,5°C až 2,5°C, což odstartovalo nejchladnější dekádu za posledních 2300 let. To léto v Číně napadl sníh; velká neúroda; lidé umírali hladem. Irské kroniky poznamenávají „žádný chleba v letech 536-539“. Pak v roce 541 zasáhl římský přístav v egyptském Pelusium dýmějový mor. To, čemu se říkalo justiniánský mor, se rychle rozšířilo a vyhladilo jednu třetinu až polovinu obyvatel východní římské říše a urychlilo její zhroucení, říká McCormick.

 

katastrofa
Podle výzkumu harvardského profesora je rok 536 hlavním kandidátem na nešťastné ocenění nejhoršího roku v celé lidské historii. Bezútěšný rok nastartoval nejchladnější dekádu za více než dvě tisíciletí katastrofa

 

Komentář: V roce 2004 další tým vědců došel k následujícím závěrům:

Překvapujícím výsledkem této nové práce je zjištění, jak malá velikost komety stačí na to, aby vyvolala dramatické dopady. Vědci spočítali, že kometa která je na délku o něco větší než půl kilometru, může způsobit efekt globální nukleární zimy. [Kritická] velikost je zásadně menší, než se dříve předpokládalo.

Dr. Ward-Thompson uvedl: „Jeden vzrušující aspekt této práce je to, že jsme překvalifikovali velikost komety, která představuje globální nebezpečí. Tato práce ukazuje, že kometa, která je jen půl kilometru dlouhá, může mít globální dopad. Dříve nebylo těleso s alespoň kilometrovou délkou pokládáno za globální hrozbu. Pokud by k podobné události došlo dnes, tak by opět značná část populace na Zemi čelila hladomoru.”

Dopad komety [před 1.500 lety, pozn. překl.] způsobil rozsáhlou neúrodu a rozsáhlé hladomory u populace 6. století. Načasování se shoduje s justiniánským morem, který je považován za první událost černé smrti v Evropě. Je možné, že k velkému a rychlému rozšíření moru a jeho síle přispělo již oslabené obyvatelstvo v důsledku hladomoru.

 

Historici již dlouho vědí, že polovina šestého století byla temná hodina v období, které se dříve nazývalo doba temna, ale zdroj záhadných mraků zůstával dlouhou dobu záhadou. Nyní byla velmi přesná analýza ledu (pocházejícího ze švýcarského ledovce), kterou provedl tým vedený McCormickem a glaciologem Paulem Mayewskim z Institutu pro změnu klimatu na University of Maine (UM) v Orono, schopná určit viníka.

Tento týden na semináři v Harvardu skupina informovala, že kataklyzmatická sopečná erupce na Islandu na začátku roku 536 vychrlila popel, který se šířil po celé severní polokouli. V letech 540 a 547 následovaly další dvě masivní erupce. Tyto opakované rány, které následoval mor, uvrhly Evropu do ekonomické stagnace, která trvala až do roku 640, kdy se v ledu objevuje další signál – prudký nárůst olova ve vzduchu – jako znamení obnovení těžby stříbra, jak tým tento týden uvádí ve vydání akademického žurnálu Antiquity.

Podle proděkana a historika středověku a Říma Kylea Harpera (University of Oklahoma, Norman) nám podrobný záznam přírodních katastrof a lidského znečištění zamrzlého v ledu, „poskytuje nový druh záznamu pro pochopení sledu událostí lidských a přírodních příčin, které vedly k pádu Římské říše – a prvního pohybu v této nové středověké ekonomice.“

 

katastrofa
© NICOLE SPAULDING / CCI z C.P. LOVELUCK ET AL., ANTIQUITY 10.15184, 4, 2018        Část švýcarského ledového jádra uchovává chemické stopy přírodních a lidmi způsobených událostí.

 

Poté, kdy studie letokruhů dřeva v 90. letech 20. století naznačily, že léta kolem roku 540 byla neobvykle chladná, začali vědci hledat příčinu. Před třemi lety jim polární ledová jádra z Grónska a Antarktidy poskytla nápovědu. Když vybuchne sopka, chrlí síru, bizmut a další látky vysoko do atmosféry, kde vytváří aerosolový závoj, který odráží sluneční světlo zpět do vesmíru, což způsobí ochlazení planety.

Tým vedený Michaelem Siglem, nyní na University of Bern, zjistil pomocí spojení těchto ledových záznamů o chemických stopách a záznamy o klimatu z letokruhů stromů,  že téměř každému neobvykle chladnému létu za posledních 2.500 let předcházela sopečná erupce. Masivní erupce – možná v Severní Americe, což je jedna z možností, jak uvádí tým – zanechala velmi silný signál na konci roku 535, nebo na začátku roku 536; další následovala v roce 540. Siglův tým dospěl k závěru, že tato dvojitá rána vysvětlovala dlouhotrvající tmu a chlad.

Mayewski a jeho interdisciplinární tým se rozhodli hledat stejné erupce v ledovém jádru vyvrtaném v roce 2013 z ledovce Colle Gnifetti ve švýcarských Alpách. 72 metrů dlouhé jádro uchovává více než 2.000 let sopečného spadu, saharských prachových bouří a lidských aktivit ve středu Evropy. Tým dešifroval tento záznam pomocí nové metody s ultravysokým rozlišením, při které laser odřezává 120 mikronové kousky ledu, které představují jen několik dní nebo týdnů sněžení, po celé délce jádra. Každý ze vzorků – asi 50.000 z každého metru jádra – je analyzován na přítomnost zhruba tuctu prvků. Tento přístup umožnil týmu přesně určit bouře, sopečné erupce a znečištění olovem s přesností jednoho měsíce nebo i méně až 2.000 let nazpět, říká UM vulcanolog Andrej Kurbatov.

Nejtmavší hodiny a poté svítání

Záznam s vysokým rozlišením z ledového jádra, v kombinaci s historickými texty, zaznamenává dopad přírodních katastrof na evropskou společnost:

 

katastrofa
© (GRAPHIC) A. CUADRA/SCIENCE; (DATA) C. P. LOVELUCK ET AL., ANTIQUITY 2018; M. SIGL ET AL., NATURE 2015; M. MCCORMICK

 

V části ledu z jara 536 našla postgraduální studentka UM Laura Hartman dvě mikroskopické částice sopečného skla. Ozařováním střepů rentgenovými paprsky za účelem určení jejich chemického otisku zjistila spolu s Kurbatovem, že se úzce shodují se skleněnými částicemi, které byly dříve nalezeny v evropských jezerech a rašeliništích a v grónském ledovém jádru. Tyto částice se podobaly vulkanickým horninám z Islandu. Chemické podobnosti přesvědčily geovědce Davida Loweho z University of Waikato v Hamiltonu na Novém Zélandu, který říká, že částice ve švýcarském ledovém jádru pravděpodobně pocházejí ze stejné islandské sopky. Ale Sigl říká, že je potřeba více důkazů, které by ho přesvědčily, že k erupci došlo na Islandu místo v Severní Americe.

Ať tak či onak, vítr a systémy počasí musely být v roce 536 příhodné, aby nasměrovaly erupční sloupec jihovýchodním směrem napříč Evropou, a později do Asie, což rozprostřelo chladný závoj a vulkanická mlha se „valila, dál“ říká Kurbatov. Dalším krokem bude pokusit se najít další částice z této sopky v evropských jezerech a na Islandu, aby se potvrdilo, že pocházejí z Islandu, a vypátrat, proč se jednalo o tak zničující událost.

O století později, po několika dalších erupcích, ledový záznam signalizuje lepší zprávy: prudký nárůst olova v roce 640. Stříbro bylo taveno z olověné rudy, takže olovo je známkou, že v ekonomice, která se vzpamatovávala z rány před sto lety, byla poptávka po drahém kovu, říká archeolog Christopher Loveluck z britské University of Nottingham. Loveluck a jeho kolegové napsali v Angiquity, že druhý prudký výkyv, v roce 660, značí zásadní příliv stříbra do vznikající středověké ekonomiky. Naznačuje, že s tím, jak narůstal objem obchodu, bylo zlato vzácnější, což si vynutil přechod ke stříbru jako měnovému standardu. „Ukazuje to první vzestup obchodní třídy,“ říká.

Později v čase je led oknem do dalšího temného období. Olovo se vytratilo ze vzduchu během černé smrti mezi lety 1349 až 1353, což odhalilo ekonomiku, která se opět zadrhla. „Vstoupili jsme do nové éry díky schopnosti integrovat záznamy o životním prostředí s velmi vysokým rozlišením a historickými záznamy s podobně vysokým rozlišením,“ říká Loveluck. „Vstupujeme tím do zcela nového prostředí.“

 

Komentář: Jak zaznělo ve vysílání rádia SOTT Behind the Headlines: Kdo byl Ježíš? Zkoumání důkazů že Kristus mohl být ve skutečnosti Caesar!, planeta byla během tohoto období zachvácena katastrofou a trvalo to nejméně století:

540: Dopady komet (podle čínského historického záznamu); Gildas hlásí dopady komet v severních oblastech Velké Británie; došlo ke zhroucení velké přehrady v Maribu (Jemen, Sabejská říše…) takže to byl zajímavý rok, 540…

541: Začátek moru v Egyptě; v Galii kometa; v Kyzicusu došlo k zemětřesení … objevila se kometa, nastalo sucho, zemětřesení, zemětřesení, atd. atd. atd. … získávám to od všech různých kronikářů …

542: Slunce se objevilo v poledne … začátek moru na východě …

543: Mor v Mezopotámii …

544: Mor v Itálii, jižní Francii, Španělsku …

545: Mor v Persii; hladomor; mor (Mezopotámie 546) …

547: Ohromná hřmění a blesky …

549: Povodeň v Kilíkii; mor na britském území (podle biskupa z Llandaffu) …

551: Další zemětřesení v Bejrútu a tsunami; zemětřesení na Středním východě; „moře ustoupilo“ (John Malalus) …

553: Zemětřesení, strašné hromy a blesky (z Kroniky Theophanese) …

554: Zemětřesení v Konstantinopoli; zničení Baalbeku (nyní to je zajímavé … počkejte, až si přečtete další knihu a uslyšíte o Baalbeku – to je velmi, velmi zajímavé) …

555: Další zemětřesení v Konstantinopoli a mor …

556: Hladomor [v] Konstantinopoli, mor, popel padal z nebe …

a to je jen malá část. Poslechněte si pořad [v angličtině, pozn.překl.] a dozvíte se všechny krvavé detaily.

 

Související články:

 

Předchozí články v Seriálu o Kometách a Katastrofách:

 

SOTT archiv: 536 AD: Plague, famine, drought, cold, and a mysterious fog that lasted 18 months

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank