Lidi, sundejte si ty roušky, než opravdu onemocníte!

The Coronavirus Coach
The Health Coach
Překlad: Desítka.org
9.května 2020

 

S výjimkou poskytovatelů zdravotní péče
a na vysoce rizikových místech by nikdo neměl nosit roušku.
Roušky jsou ve většině případů zcela nezdravé
a někdy dokonce podporují nemoc – zde jsou důvody:

 

Chemické odplyňování

Ti, kteří projevují příznaky COVID-19, potřebují čerstvý čistý vzduch. Kvůli různým respiračním onemocněním spojeným s Coronavirovým syndromem, plíce vyžadují čistý vzduch více než cokoli jiného. Stejně tak lidé, kteří chtějí zabránit nakažení koronavirem.

Když však člověk nosí syntetickou roušku, filtruje vzduch vdechem přes syntetický materiál, který obsahuje petrochemicky odvozené složky, z nichž je většina roušek vyrobena. Takto maskovaný jedinec potom dýchá aerosolizováne toxické chemikálie.

Mnoho nemocných pacientů COVID již má jiné respirační onemocnění a / nebo chemickou senzitivitu, takže nasazení roušky je to nejhorší, co lze udělat. Totéž platí pro lidi, kteří jsou relativně zdraví, ale mají EI syndrom nebo MCS (EI syndrom = Syndrom nemoci z prostředí a MCS = vícečetná chemická citlivost).

Zcela nové produkty, které byly právě vyňaty z krabice, jsou známé tím, že obsahují různé chemické toxiny. V případě nové roušky, která je umístěna přímo nad ústa a nos, přecházejí tyto vzdušné chemikálie přímo do obou dýchacích cest.

Proto by pacienti, kteří byli postiženi novým koronavirem, měli být ušetřeni takové zavádějící praxe. Chemické přemožení může dokonce vyvolat respirační stav, který nutí ošetřujícího lékaře, aby dal pacienta na ventilátor, jemuž se měl striktně vyhnout každý pacient COVID-19.

KLÍČOVÝ BOD: Ventilace pacientů COVID-19 se ukázala jako škodlivá pro plíce a často smrtící, jak svědčí několik lékařů a sester. Pět profesorů lékařské fakulty v Itálii také správně poukázalo na extrémní rizika ventilátorů v tomto vědeckém výzkumu. Covid-19 nevede k „typickému“ syndromu akutní respirační tísně.

 

Kyslík a oxid uhličitý

Při každém nadechnutí každý člověk také přijímá část oxidu uhličitého, který právě vydechl.

Namísto vdechování čerstvého čistého vzduchu naplněného kyslíkem snižuje rouška příjem kyslíku a nahrazuje jej odpadním vydechnutým produktem – oxidem uhličitým.

Snížením hladiny kyslíku tímto způsobem jsou plíce zbaveny nejúčinnějšího léčivého prostředku pro respirační onemocnění – molekulárního kyslíku (O2).

Kromě toho může i mírné zvýšení hladiny oxidu uhličitého v lidském krevním řečišti přispět k úzkosti, pocitu nervozity a může také způsobit bolesti hlavy, závratě a únavu.

Obzvláště z těchto důvodů by se zdraví i nemocní měli vyhýbat nošení roušky, jinak by mohli nakonec dostat tento mor zvaný koronavirus.

 

Špinavé a nehygienické

I po krátké době nošení roušky se tato ušpiní. Čím více je znečištěn venkovní okolní vzduch, tím rychleji se kontaminuje rouška.

Nejen, že rouška zachycuje částice a chemické znečištění okolního vzduchu, ale jejich hromadění v průběhu dne dále brání nezbytnému dýchacímu procesu.

Čím déle je rouška nošena ve znečištěném prostředí, tím více bude znečištěná a kontaminovaná. Stačí se podívat na filtr zpětného vzduchu ve vašem domě nebo v garáži, pokud chcete vidět, co se děje s nošenou rouškou, i když v mnohem menším měřítku.

Nyní přidáme do směsi neustálý kašel, kýchání a plivání hlenu. Co se nevyhnutelně vyvine ohledně roušky, je nejhorší scénář, při kterém může pacient skončit na ventilátoru. To je jediný důvod, proč tolik nemocných pacientů nakonec potřebuje umělé dýchání; nevhodné léčebné plány navíc zahrnují specifická farmaceutika, která jsou silně kontraindikována pro syndrom koronaviru.

 

Poškození imunitního systému

Následující výňatek byl převzat z článku publikovaného na Alachua Chronicle v Gainesville na Floridě: Roušky na obličeji mohou poškodit imunitní systém.

Stres může snížit vaši imunitu. Zakrytí obličeje nebo rouška, která narušuje dýchání, může zvýšit stres. Kortisol je hormon úzce spojený se stresem. Funguje jako klíčový hráč v tělesné stresové reakci a ve výzkumu se často měří jako indikátor stresu.

Kortisol hraje zásadní roli ve fungování těla, vylučují ho nadledvinky. Vysoké a trvalé hladiny kortisolu v krvi u jedinců vystresovaných strachem z COVID-19 však mohou vyvolat vážné a naléhavé zdravotní problémy.

Ukázalo se, že vyšší a delší hladiny kortisolu v krevním řečišti (jako jsou hladiny spojené s chronickým stresem) mají negativní účinky, například:

  • Zhoršený kognitivní výkon.
  • Potlačená funkce štítné žlázy.
  • Nerovnováha cukru v krvi, jako je hyperglykémie.
  • Snížená hustota kostí.
  • Snížení svalové tkáně.
  • Vyšší krevní tlak.
  • Snížená imunita a zánětlivé reakce v těle, zpomalené hojení ran a další zdravotní následky
  • Zvýšený břišní tuk, který je spojován s větším množstvím zdravotních problémů než tuk uložený v jiných částech těla. Mezi zdravotní problémy spojené se zvýšeným tukem v žaludku patří infarkty, mrtvice, vývoj metabolického syndromu, vyšší hladiny „špatného“ cholesterolu (LDL) a nižší hladiny „dobrého“ cholesterolu (HDL), což může vést k dalším zdravotním problémům.

 

Nepříjemné a depresivní

Každý, kdo kdy nosil pevnou škrábající syntetickou masku, ví, že je tak nepříjemná, že ji chce sundat, jakmile ji nasadí. A čím déle je nucen masku nosit, tím depresivnější je celá zkušenost.

Nejen, že je tento nepohodlný zážitek fyzicky depresivní ze všech důvodů vysvětlených výše, ale může se také stát emocionálně stresující.

Existuje spousta neoficiálních důkazů, které dokazují, že čím déle je rouška nošena po celý den, tím více je znepokojující. Podobně, čím více dní nebo týdnů nepřetržitého nošení roušky, tím se život stává těžším.

Nejlepší příklad této nové skutečnosti života lze nalézt v mnoha obchodech, kde jsou zaměstnanci nuceni nosit roušku po celý pracovní den. Je zřejmé, že nejsou šťastní. Nejsou také tak nápomocní, jak bývali. Obvyklá zdvořilost a veselost je nahrazena chmurností a / nebo smutkem a / nebo frustrací.

 

Problém vraženého klínu

Každý, kdo vydal oficiální příkaz nošení roušky způsobem, který byl přijat na celostátní úrovni, způsobil obrovské škody. Zdravý rozum říká všem, že když vaše imunitní reakce může být ohrožena neustálým nošením roušky, je nakažení koronavirem mnohem pravděpodobnější.

Lékařské autority a úředníci ve zdravotnictví odpovědní za reakci na koronaviru by měli navrhnout novou celostátní variantu, než dojde k dalšímu poškození individuálního a kolektivního zdraví lidí.

Po mnoha desetiletích zvládnutí nejrůznějších podobných epidemií a pandemií neexistuje žádný dobrý důvod, proč by takové nevhodné doporučení bylo vydáno. Mnoho z těchto epidemií zahrnovalo podobná onemocnění dýchacích cest, takže co dělá COVID-19 tak odlišným, kromě neustálého strachu?

Ti, kteří jsou zodpovědní za tento extrémně špatný příkaz nošení roušek, vytvořili vědomě nebo nevědomky toxickou kulturu koronavirů, při které se nositelé roušek dívají na ty, kteří je nemají, jako na nebezpečné nekonformisty, kteří nějakým způsobem ohrožují zdraví nositele roušek.

Tímto způsobem se rouška rychle stává dělícím se klínovým problémem, který se dostal hluboko do srdce každého. To rozhodně nepomůže léčebnému procesu, který dnes mnozí zoufale potřebují.

Rodiny a přátelé se během kritických období nemoci COVID-19 nejen zbytečně oddělují, ale během tohoto mimořádně bouřlivého roku se sociální napětí ještě více prohlubuje. Tento stav vytváří pouze příznivější prostředí k růstu coronaviru jak houby po dešti. Koneckonců, stres oslabuje imunitní systém (pokud není dobře zvládnutý).

Zvláštní poznámka: Většina příkazů vydaných vládou a zdravotními úřady byla v zásadě založena na strachu a ne na vědeckém přístupu nebo realitě. Tyto příkazy založené na strachu sloužily k tomu, že bezpočet lidí uvrhly do stavu slepého dodržování těchto nařízení. Nejenže mnoho nevědomých obětí tohoto extrémně špatného rozhodnutí nikdy neopouští domov bez roušky, ale někteří z nich pečlivě sledují každého jednotlivce bez roušky. Jiní najdou odvahu a kritizují chybnou politiku, zatímco ostražití chytají zločince bez roušky. Z těchto a dalších důvodů jsou mainstreamová média a vlády v celé zemi povinny co nejdříve vyjasnit nošení roušek.

 

Závěr.

Ano, zdravotničtí pracovníci by měli nosit nemocniční roušku hodnocenou jako antivirová N95 v každém prostředí, které to vyžaduje. Mimochodem, dokonce i Dr. Fauci říká, že nosit roušku, s výjimkou poskytovatelů zdravotní péče, není vhodné.

Stejně tak by domácí pečovatelé o COVID-19 nakažené měli při práci s nemocným členem rodiny, přítelem, nebo milovanou osobou nosit zdravou, netoxickou roušku, ale pouze v případě potřeby. Je důležité okamžitě roušku sundat, kdykoli to není potřeba.

Je zřejmé, že každá situace je jiná a vyžaduje vlastní reakci. Například přeplněné metro je třeba řešit jinak než procházku po klidné příměstské ulici. Obyvatelé města tedy musí sami posoudit situaci, kdykoli procházejí oblastí s vysokým provozem, nebo přeplněným prostorem.

Na druhou stranu mohou lidé žijící na venkově v zásadě odložit roušky. Totéž platí pro většinu předměstských. Pokud jde o park nebo pláž, v tomto případě by se měl každý volně vyhřívat v terapeutickém slunečním světle a pod širým nebem.

Pointa je zde pro všechny, aby mohli použít svůj zdravý rozum. Pokyny poskytnuté v tomto koučovacím programu koronaviru lze použít k rozhodnutí se nosit nebo nenosit roušku v kterékoliv dané situaci. Ale možná nejdůležitější instrukcí je, že nikdo by se nikdy neměl poddávat útočnému tlaku vedení, aby nosil roušku, když ví, že v zásadě je to špatná věc.

Všichni, prosím, zůstaňte v bezpečí a dělejte vše pro svou ochranu.

Mějte se dobře!

 

Související články:

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank