11. září, identitární politika a blížící se bouře

Björn Seelmann
SOTT.net
Překlad: NaSeveru.org
11. září 2019
Titulní foto © Christina Animashaun / Vox

 

Události 11. září 2001 a války, které rozpoutaly, byly dílem nemilosrdné kliky, která se snaží „formovat realitu“ v americké společnosti i mimo ni. Události 11. září sloužily jako katalyzátor, který pro každého uměle zavedl mentalitu „my proti nim“, což nakonec mělo vliv na každou linii zlomu – každé sociální, etnické a náboženské rozdělení – ve společnosti.  Je obtížné odhadnout, kolik z toho, co následovalo od toho osudného dne, bylo pachateli zamýšleno, ale určitě měli své důvody a tyto důvody vycházely z megalomanských vizí světové nadvlády a masového sociálního inženýrství.

Ti z nás, kteří prožili 11. září, s hrůzou sledovali, jak spustilo „střet civilizací“ a zapletlo západní svět do „střetu“ hodnot s muslimským světem, „ospravedlnilo“ mučení, terorismus, útočné války, drancování státních pokladen a hromadné státní sledování. Někteří z nás si mysleli, že pokud odhalíme skrytou ruku za 11. zářím a následnou „válkou proti teroru“, budeme moci zabránit pohromě.

Ukázalo se však, že toto úsilí je mimo naše možnosti. Celá hrůza 11. září od té doby „postoupila“ a způsobila na Západě hluboké hospodářské potíže a naposledy zahrnula (a pozřela) širší „kulturní války“. Ti, kteří na 11. září reagovali uchýlením se do „našich západních hodnot“, věřili, že alespoň odsud můžeme bránit Západ před ostatními. Ale tyto hodnoty – odrážející se v tom, co kdysi bylo „zdravým rozumem“ – byly zneužity a zkorumpovány zevnitř, a poté obráceny proti všem a všemu.

Vzhledem k tomu, že bojiště je teď doslova všude kolem nás, od školních toalet po paláce moci, chaos a konspirace narůstají, když manipulátoři a ideologové využívají média k vyvolání války všech proti všem a povzbuzují to nejhorší lidské chování – zdánlivě za účelem „vyjádření své individuality “, ale ve skutečnosti proto, aby je zbavily jejich svědomí a vynutily si jejich podřízení. Osud lidstva je nejistý.

 

identitární politika 11. září
Tato hrůzná nástěnná malba na letišti v Denveru se nazývá „Řád chaosu“. Mohlo by to být znamení budoucích časů?

 

I když tato „klika“ není nutně jedna organizace, nebo skupina lidí s jedním společným cílem, poctivý výzkum si nemůže nevšimnout podobností mezi elitami v minulosti a současnosti, společných rysů jejich taktik pro získání toho, co chtějí (moc a peníze), a způsob, jakým se jejich konkurenční zájmy navzájem propojují a posilují. V mnoha ohledech je metafora chobotnice na místě, i když nedostačující, protože jak se zdá, žádná lidská agentura – alespoň prozatím – neovládá vše.

Jedním z nejmocnějších nástrojů který mají k dispozici, je taktika terorizování obyvatelstva prostřednictvím útoků pod falešnou vlajkou, následuje manipulování emocionálních reakcí lidí a tudíž usměrňování chování veřejnosti. Je pravděpodobné, že bychom teď nebyli v takové šlamastyce, v jaké se nacházíme. Operace pod falešnou vlajkou probíhaly i před 11. zářím, a to, že již v minulosti byl odhalen fakt jejich existence, vnáší světlo do současného využití této strategie elitami.

Operace Gladio byla provedena s cílem přimět lidi, aby se obrátili na stát a požadovali větší bezpečnost, a zároveň shodit na „komunisty“ vinu teroristických zvěrstev, aby odradili západoevropské země od pokušení sovětského „vlivu“. Náledující slova pronesl 22. listopadu 1990 řecký europoslanec Vassilis Ephremidis během debaty Evropského parlamentu o Gladiu:

 

„Pane předsedající, systém GLADIO fungoval pod různými jmény čtyři desetiletí. Fungoval tajně a my jsme oprávněni připsat mu veškerou destabilizaci, provokaci a terorismus, k nimž v našich zemích došlo během těchto čtyř desetiletí, a říct, že ať už aktivně nebo pasivně jej někdo řídil. Byl zřízen CIA a NATO, které, i když tvrdily že brání demokracii, ji ve skutečnosti podkopávaly a používaly pro své vlastní nekalé účely.“

 

Očividně už nežijeme v období studené války (bez ohledu na současné pokusy o zavedení její nové verze), takže spojení mezi terorem a komunismem, nebo čímkoli „levicovým“ už není tím, co to dříve bývávalo. Po 11. září byli muslimové spojeni s terorem a v zásadě stejná „Gladio hra“ narostla ve své intenzitě a složitosti, což vedlo k rozmachu globálních průmyslových odvětví „Džihád, s.r.o.“ a „protiteroristické bezpečnosti“.

Ale to není jediná „záměna“ ke které došlo. V březnu tohoto roku byl Nový Zéland zasažen teroristickým útokem na více místech, ve kterém byly dvě mešity ve městě Christchurch cílem vražedného řádění, údajně rukou jednoho sama sebe označujícího se „konzervativce“, který měl obavy o zachování „západních hodnot“. Tento šílenec uvedl jako inspiraci dalšího „bojovníka“, který v roce 2011 ohlásil svou odpovědnost za teroristický útok na více místech v Norsku, kdy jeho střelba na ostrově Utoya usmrtila desítky dětí rodičů patřících mezi liberální elity této země a ve stejnou dobu, kdy v centru Osla vybuchla bomba.

Všimněte si, že tento šílenec uvedl, že tak učinil ve jménu ochrany Evropy před masovým přistěhovalectvím, konkrétně z většinově muslimských zemí. Všimněte si také, že tak učinil roky předtím, než se takové přistěhovalectví stalo v Evropě problémem.

A tak to, co kdysi bylo prováděno převážně pro geopolitické účely – „udržet Evropu na správné straně“ proti Sovětům – plynule přešlo či se rozšířilo do něčeho podobného, ​​ale strašlivějšího ve svých důsledcích. Autoři tohoto „scénáře“ dnes střídavě připisují zvěrstva „islámskému“ nebo „pravicovému“ terorismu, což znamená, že „nepřítel“ je jak tam venku, tak i „mezi námi“; může na nás zaútočit jak „muslim“,  tak i (místní a na Západě obvykle bílí) „muži, kteří by nás měli bránit“. Zákeřná manipulace narativů uvrhla obyvatele Západu do strašného pouta; když obviníme „ty odlišné muslimy“, tak to zároveň znamená, že bráníme „zlo mezi námi“, což je problém, který způsobuje zmatek a nenávist, občanský rozkol a značný společenské konflikt.

Snaha kliky vytvořit, financovat a vyzbrojit „rebely“ na Středním východě i za jeho hranicemi, byla klíčová pro vyvolání imigrační krize, otevření hranic všem příchozím bez jakéhokoli vážného úsilí vyloučit radikály a zároveň podporování džihádistů v Sýrii a na dalších místech. Nikdo to nezpochybňuje, ačkoliv je možné polemizovat do jaké míry to byl zamýšlený výsledek. Vzhledem k tomu, že to je to co se děje, vydíraní a zkorumpovaní vládní představitelé záměrně hrají dvojí hru, trvale mění obyvatelstva a kulturní normy na Západě, a dělají to s nehorázným pohrdáním přání vlastních občanů.

Mezinárodní organizace financované Georgem Sorosem podněcují lidi (většinou Afričany), aby opustili svou domovinu, vykořenili se a přijeli do Evropy. Jsou oklamáni lžemi, falešnými přísliby lepšího života, že budou mít více peněz a lepší životní podmínky. Je pravda, že životní podmínky v Evropě jsou lepší, pokud jde o peníze (prozatím), ale za jakou cenu jak pro migranty, tak pro domorodé obyvatelstvo?

Za toto šílenství jsou samozřejmě zodpovědná média. Novináři na jedné straně rádi uvádějí, že migranti dostávají vládní a „neziskové“ finance a – často – nezvykle preferenční zacházení (někteří migranti ve Francii jsou dokonce ubytováni na zámcích, zatímco francouzští občané žijí na ulici). To samozřejmě vyvolává hněv u čestných, tvrdě pracujících lidí, kteří přemýšlejí nad tím, proč se jejich vláda rozhodla raději pomáhat „těm ostatním“,  než svým vlastním lidem.

Na druhé straně média nezahrnují nebo potlačují zprávy o útocích a znásilněních spáchaných migranty, což lidi ještě více popuzuje. Ti, kteří se staví proti nebo dokonce zpochybňují hromadnou migraci, jsou okamžitě odsouzeni jako krajně pravicoví „bílí rasisti“. U menšiny z nich to v tomto bodě může být pravda, ale většina je prostě zoufalá a drží se poslední věci, která jim dává pocit skutečnosti a správnosti uprostřed všeho toho chaosu – jejich národní identita a jejich kořeny v místní komunitě.

Hněv a nespokojenost mezi masami je zjevně to, o co tato klika usiluje. Zasévají zárodky, které by mohly vést k nějaké formě občanské války.

 

Identitární politika a její nástup

Pokud by jediným zdrojem sociálního rozkolu byla otázka masové migrace, lidé by si vybrali jednu stranu, volby by ukázaly přání většiny a problém by pravděpodobně byl vyřešen, nebo jeho účinky alespoň zmírněny. Ale přímé důsledky 11. září však měly nepřímý účinek na zesílení kulturní války v jiných oblastech.

Rozdmýchávání ohně, rozšířená a opakovaná propagace identitární politiky, kampaně „sociální spravedlnosti“ a podivných nových ideologii, údajně motivované touhou SNÍŽIT rozkoly ve společnosti, ve skutečnosti tyto rozkoly ROZŠÍŘILY a rozředily to, co by jinak mohlo být zaměřeným lidový odporem proti zavedeným korporátním elitám a agendě jejich pánů, cílené na dosažení světové hegemonie.

Mark Crispin, profesor mediálních studií z New York University, říká:

 

„Je zajímavé poznamenat, že Ford a Rockefeller a další nadace se silnými vazbami na CIA, začaly na počátku 70. let poskytovat granty na studium rasy a pohlaví. Byl to náhlý posun směrem k identitární politice těchto organizací a teorie je taková, že důvod, který měly, bylo dosáhnout balkanizace levice a zabránit jí v uskutečnění jakéhokoli druhu třídní nebo ekonomické analýzy.“

 

Identitární politika byla zavedena s cílem zajistit, aby se polarizace společnosti nikdy nemohla „usadit“ do svého přirozeného stavu v době krize: tedy, aby se velká většina lidí na základě společného porozumění více či méně spojila proti patologické elitě, jejíž čas vypršel. Místo toho však vidíme, že ta převážná většina se polarizovala proti sobě nesčetnými způsoby.

Rasa, pohlaví, sexualita, sociální spravedlnost, „MOJE skupina“ … tzv. intersekcionalita a „jaký prospěch je v tom pro mě“ – a nikoli osobní odpovědnost – to jsou kritéria, která určují, kolik kreditů dostanu od vlády a kolik uznání dostanu od mých „přátel“ na sociálních sítích. VEŠKERÉ vaše neštěstí existuje kvůli těm „odlišným“ tam venku (teď se díváme na tebe, bělochu), takže ani nepřemýšlej o možnosti najít shodu a analyzovat skutečné příčiny sociálního převratu.

Levice, která má obecně v těchto dnech převahu, zatímco pravice je hanobena, má ve zvyku zdvojnásobit své úsilí ve své rétorice a politice, a být ještě extrémnější. To nevyhnutelně ovlivňuje politickou pravici, která reaguje stupňováním své extrémnosti. Zatlačte lidi proti zdi a určité skupiny povstanou.

A co víc, zdá se, že hlavním cílem identitární politky jsou bílí lidé obecně. Když posloucháme média, pouze bílí mohou nést vinu za nenávistné projevy a zločiny z nenávisti, a pouze menšiny mohou být „uraženy“. Sarah Jeong z The New York Times se může otevřeně chvástat, že se ji líbí, když může být krutá vůči starým bílým mužům, přirovnávat „blbé  zasr*né bělochy“ k psům a přát si, aby všichni bílí „brzy vymřeli.“

Muslimská kongresmanka může otevřeně navrhnout, aby se lidé „víc báli bílých mužů“ než radikálních džihádistů, a také navrhnout rasové profilování VŠECH bílých mužů. BBC otevřeně odmítá uchazeče o práci, protože jsou bílí, a jen „etnické menšiny“ jsou povoleny.

Lidé napříč společností na popud elit napodobují tento „protirasistický“ rasismus. V tomto videu rozzlobený dav černých studentů v UC Berkeley násilně obnovil segregaci – během „dne zákazu vstupu bělochů“ – zakázali bělochům přístup do kampusu. To se ve skutečnosti už stalo běžnou praxí na dalších univerzitách v USA.

Identitární politika je zcela v rozporu se společností, která je ve skutečnosti tolerantní, a proto klika tlačí prosazování stále rozmanitější a multikulturnější společnosti, čímž zasévá zárodky chaosu a – jak věří – upevnění své nadvlády na celou věčnost. Tato ideologie, pokud bude následována do jejího konce, zničí středový prostor a povede k anarchii. Cyberpunk 2020, hra na hrdiny, která byla poprvé vydána v roce 1988, předpověděla dnešní sociálně-politické prostředí se znepokojující přesností:

 

identitární politika
Historici se nyní shodují, že během desetiletí před Kolapsem byla Amerika sužována nemocí rasismu a “kulturní identity”. Každý chtěl být vnímán jako jedinečný. Každá skupina musela být “rovnocenná” , nebo raději lepší než její sousedé a bojovala za ochranu svých “jedinečných” práv. Pokud měl někdo něco, co chtěl někdo jiný, byl označen za rasistu, sexistu, elitu nebo něco horšího. Tento rozdělující postoj “já jsem na prvním místě” nakonec roztrhl strukturu americké kultury a způsobil její sebedestrukci v ohnivém výbuchu soupeřících ideologií, kdy žádná z nich ve skutečnosti neuznávala planost té druhé. Diverzita vedla neúprosně k anarchii.

 

Americká armáda nedávno vydala video o tom, jak se připravuje na ochranu privilegovaných lidí před touto anarchistickou společností blízké budoucnosti (například do roku 2030). Autor John Whitehead to popisuje takto:

 

„Pětiminutové výcvikové video, ze kterého mrazí, získal The Intercept na základě žádosti volného přístupu k informacím a které bylo zpřístupněno online, vykresluje hrozivou podobu budoucnosti – budoucnost, na kterou se armáda připravuje – sužovanou „zločineckými sítěmi“, „nedostačující infrastrukturou“, „náboženským a etnickým napětím“, „chudobou, slumy“, „venkovními otevřenými skládkami, přetíženou kanalizací“, „rostoucí mírou nezaměstnaných“ a městskou krajinou, v níž musí být prosperující ekonomická elita chráněna před zbídačenou lůzou.“

 

Je třeba hodně mentální jasnosti a stoicismu odolat tlaku se polarizovat a nesprávně nasměrovat hněv, a mít schopnost vidět celkový obrázek a hru této kliky: přimět lidi, aby zvedli prapor pro jednu „stranu“  a rozdělit nás tak proti sobě.

Když je od každého „vyžadováno“, aby si vybral stranu, potom každý, kdo je polarizovaný tímto způsobem, se stává loutkou, která slouží agendě kliky rozdělit a dobýt. Je to jejich hra. Dříve nebo později si musíme uvědomit, že náš boj není mezi sebou, ale s psychopaty na „vrcholu“, kteří jsou víc než rádi, když můžou sledovat, jak si navzájem jdeme po krku (metaforicky a možná doslova), čímž se vyhýbají plnému veřejnému odhalení jejich zkaženého experimentu v sociálním inženýrství.

 

Komentář: Otázkou je, zda se lidstvu podaří vyprostit se z pasti manipulace ze strany elit. Psychopatické kliky stojící proti normálním lidem, vyzdvihující a přehánějící povrchní rozdíly mezi normálními lidmi (rasové, náboženské, ekonomické atd.), aby je poštvali proti sobě a nedovolily jim překlenout povrchní rozdíly. Tento krok by otevřel prostor začít řešit skutečný problém – manipulaci globální populace ze strany psychopatických elit. To samé nyní probíhá v Americe, kde narativ proudící z médií je o údajném systemickém rasismu v americké společnosti. Rasová karta je silný nástroj pro to, aby se lidé mezi sebou prali. Rozdělit a panovat.

CJ Hopkins v článku o současných amerických nepokojích a protestech vyzdvihuje to podstatné, a to jak v Americe, tak i ve zbytku světa:

Je to nespokojenost s globálním kapitalismem (a jeho usmívajícími se, veselými bezhodnotnými hodnotami, a jeho postideologickou ideologií), kterou je Globální kapitalismus odhodlán rozdrtit, aby se mohl vrátit k nedokončené práci restrukturalizace celého Středního východu, a kdekoli tam, kde si chtějí dělat věci po svém, rozpuštění toho, co zbývá z národní suverenity, a proměny celého světa v jednu velkou tržní sféru, ve které nebudou žádní fašisté, zlí Rusové, žádní náboženští extrémisté, rasistické sochy, pohoršující filmy, knihy nebo umění, žádní neschválení šaškovití prezidenti a každý váš kontakt bude vysledován přes vaše implantované zdravotní certifikáty, a děti budou stát ve svých malých kójích a kruzích a udržovat „společenský odstup”, zatímco ve škole budou zpívat znělku Coca-Coly přes své antivirové roušky…

Pardon, trochu jsem se nechal unést. Zapomněl jsem, že tu jde hlavně o rasismus, policejní brutalitu a nic jiného.

 

Související články:

 

SOTT archiv: 9/11, Identity Politics And The Coming Storm

 

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank