Ohromný 4.500 let starý kruh zatím neznámého účelu objevený poblíž Stonehenge v lokalitě Durrington Walls

Novinky.cz
23.června 2020
Titulní foto © PA/Metro.co.uk

 

Asi tři desítky šachet tvořily kruh, který obklopoval posvátné místo Durrington Walls, ležící asi tři kilometry od Stonehenge na jihu Anglie. Šachty o průměru deset metrů měly hloubku asi pět metrů. Snad vytvářely vnější hranici posvátného okrsku, snad měly i jiný účel. V často zkoumané krajině, které dominuje Stonehenge, je nový nález nečekaným překvapením.

 

Durrington Walls, Stonehenge
Durrington Walls; obr. © Profi Media

 

Vědce fascinuje mohutnost památky: kruh tvořený šachtami měl průměr asi dva kilometry a jeho budování si muselo vyžádat obrovské úsilí. Představuje mistrovskou ukázku technických schopností v době před 4500 lety, kdy vznikl i první kamenný kruh ve Stonehenge.

„Nedokážu dostatečně ocenit úsilí, které si kopání těchto velkých šachet nástroji z kamene, dřeva a kostí vyžádalo,“ řekl k tomu vedoucí výzkumu profesor Vincent Gaffney a dodal: „Klíčoví odborníci, kteří se věnují Stonehenge a okolní krajině, byli ohromeni rozsahem struktury a skutečností, že i když je tak blízko Stonehenge, nebyla až doteď objevena.“

 

 

Nález podle vědců nabízí mj. jasný důkaz, že tvůrci památky uměli velmi dobře počítat. Postavení něčeho tak velkého a pečlivé umístění prvků této stavby v krajině si vyžadovalo mj. pečlivé odkrokování vzdáleností jak mezi šachtami, tak mezi každou z nich a středem pomyslného kruhu, jímž byl posvátný kruhový okrsek Durrington Walls. Od něj k šach­tám je to asi 800 metrů, tedy více než tisíc kroků, které museli tehdejší lidé nějak spočítat. Vzdálenost asi nebyla volena náhodně – je totiž stejná jako vzdálenost mezi Durrington Walls a starším posvátným okrskem Larkhill.

Podle Gaffneyho představují šachty největší prehistorickou strukturu, jakou se kdy podařilo v Británii objevit. „Velikost šachet a kruhu obklopujícího Durrington Walls je v současnosti jedinečná,“ podtrhl archeolog podle listu The Guardian.

 

Památky pro mrtvé i živé

Kruh tvořený šachtami mohl vést lidi do posvátného okrsku Durrington Walls. To je jeden z největších britských kruhů („henges“), tvořený kruhovitým příkopem a valem. V jeho blízkosti byl vybudován i kruh dřevěných sloupů, označovaný jako Woodhenge. Durrington Walls leží přesně ve středu kruhu tvořeného šachtami. Ty mohly ale představovat také varování, že u nich začíná posvátné místo, jehož hranice se nesmí jen tak překračovat.

Šachty, z nichž se archeologům podařilo najít asi dvacet, říkají podle Gaffneyho mnohé jak o svých tvůrcích, tak o jejich představách o světě. Nález podle něj „ukazuje význam Durring­ton Walls, složitost monumentálních struktur v krajině Stonehenge, jakož i schopnost a touhu neolitických společenství zaznamenávat své kosmologické systémy víry způsobem a v rozsahu, jaké jsme nikdy dříve neočekávali“.

 

Komentář: Dr. Richard Bates z University of Glasgow (katedra přírodních věd) poznamenal: “Na první pohled je z důmyslných praktik tehdejších lidí zřejmé, že žili v souladu s přírodními procesy do takové míry, kterou si v dnešním moderním světě sotva dokážeme představit.” Tim Kinnaird ze stejné univerzity k tomu dodal, že “usazeniny vyplňující jámy obsahují bohatý a fascinující archiv dříve neznámých informací o životním prostředí dob dávno minulých. Za pomoci opticky stimulovaného osvěcování a datování jsme schopni do detailu sepsat příběh krajiny kolem Stonehenge za poslední 4.000 let.”

 

Durrington Walls, Stonehenge
Vizualizace možné počáteční fáze lokality Durrington Walls – rozsáhlé ‘oplocení’ tvořené velkými kusy kmenů; © Juan Torrejón

 

Durrington Walls, Stonehenge
Vizualizace stejné lokality v závěrečné fázi své existence. Dobře partný vstup byl orientován směrem k řece Avon a uvnitř valu se nacházely další menší monumenty a stavby; © Juan Torrejón

 

Pokud by vás zajímalo, k čemu pravděpodobně Stonehenge ve své původní rozsáhlé podobě se všemi přilehlými stavbami sloužil. nenechte si ujít knihu Laury Knight-Jadzcyk ‘Tajná historie světa aneb jak se dostat ven živý‘.

 

SOTT archiv: Huge 4,500-year-old stone circle discovered near Stonehenge

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank