Deep state a příprava na Velký reset

 

Velký reset – předehra

Představte si, že žijete ve světě, o kterém vám bylo řečeno, že je demokracie – a dokonce tomu můžete věřit – ale ve skutečnosti je váš život a osud v rukou několika ultrabohatých, ultramocných a nelidských oligarchů. Mohou být nazýváni Deep state (podzemní/hluboký stát), nebo jednoduše Bestie, nebo cokoli jiného temného nebo nevysledovatelného – na tom nezáleží. Je jich méně, než 0,0001% světové populace.

Pro nedostatek lepšího výrazu pojďme je nyní nazývat „obskurní jedinci“.

Tito obskurní jedinci, kteří předstírají, že řídí náš svět, nebyli nikdy nikým zvoleni. Nemusíme je nijak pojmenovat. Zjistíte, kdo jsou a proč jsou slavní a někteří z nich zcela neviditelní. Vytvořili struktury, nebo organismy, bez jakéhokoli právního formátu. Jsou zcela mimo mezinárodní zákonnost. Jsou v čele Bestie. Možná existuje několik konkurenčních bestií. Mají však stejný cíl – Nový, nebo jeden světový řád, (NWO nebo OWO).

Tito obskurní jedinci provozují například Světové ekonomické fórum (WEF – zastupující velký průmysl, velké finance), Skupinu 7 – G7, Skupinu 20 – G20, (vůdci „nejsilnějších“ států v ekonomice). Existují také menší entity, jako například společnost Bilderberg, the Council on Foreign Relations (Rada pro zahraniční vztahy) (CFR), Chatham House a další.

Členové všech těchto sdružení se vzájemně překrývají. I takto rozšířené čelo dohromady nepředstavuje více než 0,001%. Ti všichni sami sebe instalovali jako někoho, kdo je nad národními, volenými a ústavními vládami a nad nadnárodním světovým orgánem, OSN.

Ve skutečnosti kooptovali OSN k prosazování jejich příkazů. Generální ředitelé OSN, jakož i generální ředitelství několika podskupin OSN, jsou vybíráni převážně USA se souhlasným přikývnutím svých evropských vazalů, podle politického a psychologického profilu kandidáta. Pokud jeho „výkon“ jako vedoucího OSN, nebo vedoucího jedné z podskupin OSN selže, dotyčný končí. Spolupracovali nebo vytvořili „Bestie“ jako EU, Bretton Woods Organisation, Světovou banku a MMF, jakož i Světovou obchodní organizaci (WTO) – a – nemylte se – i Mezinárodní trestní soud (ICC) v Haagu. Ten nemá žádné zuby. Existuje jen kvůli tomu, aby se ujistili, že zákon je vždy na straně bezpráví.

Kromě klíčových mezinárodních finančních institucí, jak jsou Světová banka a Mezinárodní měnový fond, existují také tzv. „Banky regionálního rozvoje“ a podobné finanční instituce, které udržují kontrolu v zemi svého regionu.

Nakonec je to jejich finanční, nebo dluhová ekonomika, která vše řídí. Západní neoliberální banditismus vytvořil systém, kde politická neposlušnost může být potrestána ekonomickým útlakem nebo přímým odcizením národních aktiv na mezinárodních územích. Společným jmenovatelem systému je (zatím stále) všudypřítomný americký dolar.

 

Nikým nezvolení jednotlivci

Nadřazenost těchto obskurních nezvolených jedinců je stále více odhalována. V minulosti jsme my lidé byli pyšní na své profese, na suverenní národy a zvolené vlády. Dnes jsme se stali stádem poslušných ovcí. Bestie nás postupně a tiše převzala. Ani jsme si toho nevšimli. Je to „salámova metoda„. Ukrojíte tenký plátek, poté další a další a když je salám pryč, uvědomíte si, že vám nezbylo nic, že vaše svoboda, vaše občanská a lidská práva jsou pryč. Ale v tu dobu je už příliš pozdě.

Příkladem je americký Patriot Act. Byl připraven před 9/11. Jakmile se 11. září „stalo“, nové zákony z „Patriot Act“, byly v Kongresu přijaty okamžitě, samozřejmě pro budoucí ochranu lidí. Lidé to požadovali ze strachu – a – bingo, Patriot Act odebral cca 90% svobody a občanských práv americké populace. Navždy.

Stali jsme se otroky „Bestie“. Bestie řídí boom, nebo krach naší ekonomiky, určuje koho a jak zadlužit, kdy a kde by měla vypuknout pandemie a jako podmínku přežití pandemie například sociální vězení. A navíc, to vše jsou nástroje, které používá velmi chytře. Jsou nepatrným neviditelným nepřítelem, který se nazývá virus a obrovským, ale také neviditelným monstrem, nazývaným STRACH. To nás drží mimo ulici, setkávání se s přáteli a mimo naši společenskou zábavu, divadlo, sport nebo piknik v parku.

Bestie brzy rozhodne, kdo bude žít a kdo zemře, doslova – pokud tomu nezabráníme. A může to být brzy. Další vlna pandemie a lidé začnou prosit, žádat a křičet za implementaci vakcínu s namíchaným koktejlem pomalé smrti a za superodměnu pro Big Pharmu, směrem k cílům propagátorům eugeniky, kteří brázdí po světě – viz zde. (Pro české titulky, kliknou na ikonku CC, poté vybrat „čeština“) Stále je čas kolektivně říci NE. Společně a solidárně.

Vezměte nejnovější případ očividného podvodného chování. Po uplynutí první vlny Covid-19, alespoň na globálním severu, kde se přijímají hlavní světová rozhodnutí, nikým nezvolený předseda Světového ekonomického fóra (WEF) Klaus Schwab, na začátku června 2020 oznámil „Velký reset“. Díky ekonomickému kolapsu – krizovému šoku, jako v „The Shock Doctrine“, (Doktrína šoků) – pan Schwab, jeden z průkopníků Bestie, otevřeně oznámil, o čem bude WEF diskutovat a rozhodovat pro celý svět na svém příštím fóru v Davosu v lednu 2021. Další podrobnosti.

 

Budeme akceptovat tuto agendu nikým nezvoleného WEF?

To bude vhodně zaměřeno na ochranu toho, co zbylo z Matky Země. Samozřejmě v centru bude „umělé CO2“ založené na globálním oteplování. Nástrojem této ochrany přírody a lidstva bude Agenda OSN 2030, která se rovná cílům OSN v oblasti udržitelného rozvoje (SDG). Zaměří se na to, jak znovu vybudovat úmyslně zničenou globální ekonomiku při respektování („zelených“) principů 17 SDG.

Nezapomeňte, že je to všechno spojeno. Neexistují žádné náhody. Neslavná Agenda 2021, která se shoduje s takzvanou (OSN) Agendou 2030 a která ji doplňuje, bude slavnostně zahájena oficiálním vyhlášením WEF o Velkém resetu v lednu 2021.

Podobně začala realizace programu Velký reset v roce 2020. Zahájením pandemie korona viru v lednu 2020 – plánováno na desetiletí, přičemž poslední viditelné události byly Rockefellerova zpráva z roku 2010 se „scénářem Lockstep“ a jen několik týdnů před zahájením skutečné koronové pandemie naprogramovaná „Událost 201″ v New Yorku z 18. října 2019, která digitálně simulovala koronovou pandemii a předpověděla, že v průběhu 18. měsíců dojde k 65 milionů úmrtí a pádu ekonomiky. Viz COVID-19, nyní žijeme „Lock Step Scenario“ a toto a toto.

 

Rasové nepokoje

Rasové nepokoje, iniciované hnutím Black Lives Matter (financované Nadací Ford a Sorosovou Open Society Foundation), jež začaly po brutálním zabití afroameričana George Floyda gangem minneapolské policie a rozšířily se do více než 160 měst, nejprve v USA, pak v Evropě, nejsou spojeny pouze s programem šelem, ale je to pohodlná odchylka od lidské katastrofy zanechané Covidem-19. Viz také zde.

Zločinným plánem „Bestie“ pro realizaci toho, co skutečně stojí za Agendou OSN 2030, je Agenda ID2020, jíž je věnována malá pozornost. Viz Skutečným nebezpečím je „Agenda ID2020„, vytvořena a financována očkovacím guru Billem Gatesem. Společně s GAVI (Globalní alliance pro vakcíny a imunizace) a sdružením Big Pharma se podílí na tvorbě koronových vakcín, které financuje spolu s Nadací Billa a Melindy Gatesové (BMGF) a je hlavní části rozpočtu WHO.

Velký reset, jak oznámil Klaus Schwab z WEF, je údajně implementován programem Agendy ID2020. Je to víc, než lze vidět. Agenda ID2020 je dokonce zakotvena v SDG, protože SDG 16.9 „do roku 2030 chce poskytovat právní [digitální] identitu pro všechny, včetně bezplatné registrace narození“. To dokonale zapadá do celkového cíle SDG 16: „Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, poskytovat přístup ke spravedlnosti pro všechny a budovat efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních.“

V návaznosti na oficiální směr Agendy 2030 k dosažení cílů udržitelného rozvoje poskytne „prováděcí“ Agenda ID2020 (která se v současné době testuje na školních dětech v Bangladéši) digitalizovaná identifikační čísla možná ve formě nanočipů implantovaných spolu s povinnými vakcinačními programy, bude podporovat digitalizaci peněz a zavádění 5G – což by bylo nutné k nahrání a sledování osobních údajů na nanočipech a ke kontrole občanů. Agenda ID2020 bude s největší pravděpodobností zahrnovat i „programy“ – prostřednictvím očkování? – významného snížení světové populace. Eugenika je důležitou součástí kontroly nad budoucí světovou populací pod NOW / OWO – viz také Georgie Guidestones, záhadně vztyčené v roce 1980.

Vládnoucí elita použila blokování jako nástroj k provádění této agendy. Jeho provádění by přirozeně čelilo masivním protestům, které by byly organizovány a financovány stejným způsobem jako protesty a demonstrace BLM. Nemusí být mírové a nemusí být plánované jako mírové. Kvůli kontrole populace v USA a v Evropě, kde by je předpoklad většiny občanských nepokojů, je nutná úplná militarizace policie. To se dobře připravuje.

Ve své eseji „Velká plantáž“ uvádí John Steppling z článku NYT:

“Od roku 2006 bylo pro státní a místní policejní oddělení v USA poskytnuto minimálně 93 763 kulometů, stovky tlumičů a neznámý počet odpalovačů granátů. Toto je kromě nejméně 533 letadel a vrtulníků, 432 devět stop vysokých, 30 tunových obrněných vozidel, odolných proti přepadení a více než 44 900 kusů vybavení pro noční vidění, které se pravidelně používají při nočních nájezdech v Afghánistánu a Iráku.”

Dodává, že tato militarizace je součástí širšího trendu. Od konce 90. let mělo asi 89 procent policejních oddělení v USA počet PPU (Policejní polovojenské útvary), v dvojnásobném počtu proti množství v polovině 80 let. Na tuto militarizovanou policii se dnes odkazuje jako na nové gestapo.

Ještě před Covidem bylo ve Spojených státech asi 15% až 20% populace na hranici chudoby. Zničení ekonomiky v důsledku krizových opatření (karanténa, uzamčení států) toto procento přinejmenším zdvojnásobí a přiměřeně zvýší riziko občanských nepokojů, střetů s úřady a dále posílí odůvodnění militarizované policie.

 

Čínský Crypto RMB

Samozřejmě žádný z těchto scénářů nebude WEF představen veřejnosti v lednu 2021. Toto jsou rozhodnutí přijatá za zavřenými dveřmi klíčovými aktéry „Bestie“. Nicméně, tento velkolepý plán zvaný Velký reset se však nemusí realizovat. Existuje nejméně polovina světové populace a některé z ekonomicky a vojensky nejmocnějších zemí, jako Čína a Rusko, jsou proti. „Resetování“ možná ano, ale ne za těchto západních podmínek. Ve skutečnosti již dochází k resetu v Číně, která připravuje v „Čínské lidové bance“ zavedení nové kryptoměny RMB nebo jüanu. Nejde jen o tvrdou měnu založenou na solidní ekonomice, ale také podepřenou zlatem.

Zatímco prezident Trump napadá Čínu kvůli nekalému obchodu, za nesprávné řízení pandemie covidu, za krádež vlastnických práv, Čína si nemyslí, že je závislá na USA a že USA omezí obchodní vztahy s Čínou, nebo úplně zruší vazby. Čína tomu říká Trumpův bluf. Čína se tiše přeorientuje na země ASEAN, plus Japonsko (ano, Japonsko) a Jižní Koreu, kde vzájemný obchod již dnes představuje asi 15% veškerého čínského obchodu s predikcií že se v příštích pěti letech zdvojnásobí.

Přes blokování a narušení obchodu se celkový čínský vývoz v dubnu (ve srovnání s dubnem 2019) zvýšil o 3,2%. Tato celková výkonnost v čínském exportu však byla doprovázena dramatickým poklesem obchodu mezi USA a Čínou. Export z Číny do USA se v dubnu, (ve srovnání s dubnem 2019) snížil o 7,9%.

Je jasné, že naprostá většina průmyslových odvětví USA by nemohla přežít bez čínských dodavatelských řetězců. Obzvláště silná je závislost Západu na čínských zdravotnických potřebách. Nezávisle na čínské závislosti amerických spotřebitelů. V roce 2019 činila celková spotřeba USA asi 70% HDP, 13,3 bilionu dolarů, z čehož je přiměřená částka přímo dovážena z Číny nebo závislá na složkách z Číny.

Mistři WEF jsou konfrontováni se skutečným dilematem. Jejich plán do značné míry závisí na nadřazenosti dolaru, který by nadále umožňoval stanovit sankce a zabavit majetek ze zemí, které se staví proti americké vládě. Hegemonie dolaru, která by umožnila uložení složek plánu na Velký reset, jak je popsáno výše.

V současné době je dolar „fiat měna“, dluhové peníze vytvořené ze vzduchu. Nemá žádnou podporu. Proto jeho hodnota jako rezervní měny stále více klesá, zejména vůči novému krypto-jüanu z Číny. Aby mohla americká vláda konkurovat čínskému jüanu, musela by se vzdát svého monetárního Ponzi systému tím, že by se oddělila od zákona o Federální rezervě z roku 1913 a vytiskla své vlastní americké a možná i zlaté (krypto) peníze, ne fiat peníze FEDu, jako je tomu dnes. To by znamenalo prolomení více než 100 let starých vazeb na klan FEDu vlastněný Rothschildem a spol. A vytvoření skutečné centrální banky vlastněné národy. Ne nemožné, ale vysoce nepravděpodobné. Zde se mohou střetnout dvě bestie, protože je v sázce světová moc.

Mezitím Čína se svou filozofií nekonečné tvorby bude i nadále nezadržitelně pokračovat v jejím obrovském socioekonomickém plánu rozvoje 21. st století. S iniciativou „Hedvábné stezky“, která spojuje svět s infrastrukturou pro pozemní a námořní dopravu, se společným výzkumem a průmyslovými projekty, kulturní výměnou a zejména  mnohonárodnostním oboustranně výhodným obchodem s rovnosti pro všechny partnery, směrem k multipolárnímu světu, ke světu se společnou budoucností pro lidstvo.

Dnes je k BRI přidruženo již více než 120 zemí a pole je otevřené pro ostatní, aby se připojily vzdorovat, odmaskovat a odpojit Velký reset Západu.

 

Peter Koenig je ekonomem a geopolitickým analytikem. Je specialistou na vodní zdroje a životní prostředí. Více než 30 let pracoval ve Světové bance a Světové zdravotnické organizaci po celém světě v oblasti životního prostředí a vody. Přednáší na univerzitách v USA, Evropě a Jižní Americe. Pravidelně píše pro Global Research, ICH, RT, Sputnik, PressTV, 21. století, Greanville Post, Defend Democracy Press, TeleSUR, Blog Saker, New Eastern Outlook a další internetové weby. Je autorem knihy „Implosion – Economic Thriller“ o válce, ekologickém ničení a firemní chamtivosti, která vychází z faktů a třiceti let zkušeností ze Světové banky po celém světě. Je také spoluautorem knihy „Světový řád a revoluce„. Je výzkumným spolupracovníkem Centra pro výzkum globalizace.

 

Související články:

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank