Pravda alebo Lži (2. časť) – O kultoch

Laura Knight-Jadczyk
Cassiopaea.org
Preklad: NaSevereu.org
Titulná ilustrácia © Daniel Zender

 

Tí, ktorí raz začnú s donucovaním a elimináciou disentu, sa čoskoro ocitnú v situáciách, ktoré vedú k vyhladzovaniu disidentov. Povinné zjednotenie názoru dosiahne len jedno – jednomyseľnosť cintorína.

Spravodlivosť ~ Robert H. Jackson, 1892-1954

 

Ako mnohí pravidelní čitatelia dobre vedia, takmer od prvého dňa uverejnenia tohto materiálu na našich internetových stránkach sme boli obvinení z toho, že sme „kultom“. S týmto obvinením som mala veľa problémov, pretože každé „tvrdenie“, že sme „kult“, bola lož a všetky obvinenia predložili jednotlivci, ktorí sú jasne členmi SKUTOČNÝCH KULTOV – a strašidelných to tiež.

Položka Oxfordského anglického slovníka pre „kult“ uvádza: 1. systém náboženského uctievania, najmä ako je vyjadrené v rituále; 2. Oddanosť alebo pocta osobe alebo veci; 2b. Populárna móda obzvlášť ktorú nasleduje konkrétna časť spoločnosti; 3. označujúca osobu alebo vec popularizovanú týmto spôsobom.

Je zrejmé, že vyššie uvedený opis by sa mohol ľahko aplikovať na ktorékoľvek z organizovaných náboženstiev, ktoré v súčasnosti prevládajú. Kresťanstvo, judaizmus, islam, budhizmus (a iné) sú plné rituálov a skutočne založené na rituále a „oddanosti osobe alebo veci“. Spravidla sa však nepovažujú za „kulty“.

Pojem kult v modernej a všeobecne chápanej podobe je vyhradený pre akúkoľvek skupinu vytvorenú pod hierarchickou štruktúrou, kde existuje určitá forma nátlaku alebo manipulácie s členmi skupiny. Vo všeobecnosti je uctievanie zamerané na predstavených skupín, alebo na iné vonkajšie osobnosti alebo veci, ako je Ježiš, Jehova / Hospodin, Alah alebo zubná víla.

Otázka odôvodnenia uctievania alebo lojality – to znamená nátlak a manipulácia – je zvyčajne spojená s vnímanými alebo uvádzanými výhodami alebo potenciálnymi výhodami, ktoré možno odvodiť z viery, uctievania alebo lojality. Inými slovami, sľuby o nebeských odmenách, ktoré sa nikdy nedajú preukázať alebo dokázať (nikto sa k nám nevrátil, aby nám povedal, že “nebo” existuje, ani neexistuje žiadny dôkaz), potom sľuby o prežití po konci sveta – byť „ Vyvolení ľudia “, ktorí budú vládnuť – alebo sľúbený služobníci, ktorí nosia víno mučeníkom v raji – sú súčasťou sľubov našich najväčších kultov, ktoré dominujú nášmu svetu: judaizmus, kresťanstvo a islam.

Na druhej strane, my pristupujeme k určitému druhu vedeckej mystiky – kde mystické nároky sú predkladané racionálnej analýze a testovaniu a požadované vedecké dôkazy sú upravené tak, aby umožňovali povahu dôkazov z teoretických ríš mimo našej vlastnej, kde bežné vedecké dôkazy nemusia platiť.

Napriek tomu sme sa znova a znova museli zaoberať týmto problémom označovania ako „kult“, pretože obvinenia a blato stále lietajú.

Na začiatku bolo pre mňa veľmi ťažké pochopiť, prečo – koniec koncov, bola som len matka piatich detí s koníčkom, ktorý viedol k zverejňovaniu výsledkov mojich štúdií na internete, a dalo by sa predpokladať, že to bolo v demokratickej spoločnosti povolené – ale ukázalo sa, že na tejto planéte sú niektoré pomerne silné skupiny, ktoré musia byť vystrašené na smrť touto ženou z obyčajnej domácnosti, ako je zrejmé z mimoriadneho úsilia vynaloženého na to, aby mi zavreli ústa!

Doteraz, keď sme sa rozhodli vysledovať pôvod a súvislosti našich žalobcov, sme vo všeobecnosti skončili v silných kresťanských alebo židovských organizáciách s tajnými vládnymi alebo vojenskými väzbami, ktoré majú skutočný záujem na udržiavaní svojej kultúrnej kontroly nad mysľami ľudí. V tomto okamihu po nás islamské skupiny nešli, ale to je len preto, že sme zdôrazňovali, že moslimovia v tomto kole ťahajú za krátky koniec lana.

Faktom je, že čo sa týka mňa, nie je islam – ako monoteistické náboženstvo, ktoré propaguje „objekt zbožňovania“ – o nič lepší ako kresťanstvo alebo judaizmus – všetky tri sú z historického hľadiska zahnusené, zakrvavené a násilnícke KULTY. Čo sa dnes deje na Blízkom východe – tento konflikt, ktorý hrozí, že vyhodí do vzduchu celú planétu (a ak neviete, že to tak je, tak NEDÁVATE pozor!), je ten samý starý KULT nonsens, ktorý sa odohrával za posledné dve tisícročia.

Nedávno som dostala list od člena jedného z týchto kultov reagujúceho na moju sériu „Kto napísal Bibliu?“ Pretože jeho komentáre sú také typické pre procesy myslenia kultov, chcela by som uviesť jeho/jej poznámky s vloženými vlastnými poznámkami. Jeho poznámky začínajú nasledujúcim spôsobom:

“Wow, to, čo popisujete vo svojom článku je najväčší komplot odkedy človek vymyslel jazyk!”

Keď som prečítala tento prvý riadok správy, myslela som si: „Oh! Výborne! Niekomu to skutočne došlo! “ Aj keď tento jedinec považuje túto myšlienku za prekvapujúcu, určite videl zrejmý záver, ktorý často postrádajú menej bystrí čitatelia. Podľa môjho názoru sú tieto tri monoteistické náboženstvá základom všetkých sprisahaní!

“Všetci sme boli napálený nemalým počtom ľudí v priebehu histórie, ktorí nás všetkých pobádali, aby sme vytvorili náboženstvo, ktoré by vytvorilo spoločenský poriadok v ich prospech.”

Zdá sa, že to tak je. Z historického hľadiska je jedinou realitou LEN realita sprisahania. Utajovanie, bohatstvo a nezávislosť prispievajú k akumulácii moci. … Klam je kľúčovým prvkom vedenia vojny (nástroj mocenských elít) a keď zvíťaziť je to jediné, na čom záleží, konvenčná morálka obyčajných ľudí sa stáva prekážkou. Utajenie pramení z všadeprítomného a základného prvku života v našom svete, že tí, ktorí sú na vrchole hromady, vždy podniknú všetky kroky potrebné na udržanie súčasného stavu.

A zachovanie „status quo“ CEZ NÁBOŽENSTVO muselo byť jedným z hlavných cieľov Elity Moci.

Osobitne si všimnite poznámku, že „tajomstvo pramení z všadeprítomného a základného prvku života v našom svete…“ Boris Mouravieff to nazýva „Svet Tri“, ktorý funguje prostredníctvom „univerzálného princípu“. Gurdžijev to nazýva „mechanickosť“, Castaneda to nazýva „Predátor“ a Ježiš ho nazval „Satanom, vládcom tohto sveta“. Ježiš dokonca adresoval elitu svojej doby, Farizejov, ako „vy pochádzate z vášho otca diabla a žiadostivosť svojho otca budete vykonávať. Bol vrahom od úplného začiatku a nepobýval v pravde, pretože v ňom pravdy nieto. Keď prehovorí lož, hovorí o svojich vlastných, pretože je klamárom a otcom lži. (John 8:44) Často to považujeme za gravitačnú príťažlivosť hmoty verzus ducha, čo sa vedecky nazýva ENTROPIA.

“Čítali ste svoj vlastný článok v plnom rozsahu (nehľadiac na každý bod samostatne), ale celý článok ako celok. Možete vidieť, že to čo extrapolujete na základe vašich vojenských názorov, je to, že skupina ľudí sa po niekoľko storočí spriahala, aby vytvorila náboženstvo, ktoré ospravedlňuje genocídu, alebo čokoľvek iné, o čom bola agenda týchto ľudí alebo stále je.”

Absolútne. Najzaujímavejšie je, že autor naznačuje, že sme to MY, kto takéto nápady navrhuje kvôli „vojenskému názoru“, zatiaľ čo Dôkazy ukazujú, že vojenskí vodcovia na takmer všetkých miestach a v časoch uskutočňovali svoje rozsiahle operácie zabíjania na základe náboženstva. V súčasnosti George Bush aj Ariel Sharon tvrdia, že majú priamu linku k Bohu a z dôkazov o rokoch genetického výskumu vedúceho k „špecifickým etnickým zbraniam“ dá sa vidieť to, ako majú v úmysle páchať genocídu v miere, ktorá v histórii nemá obdoby. Považujem za fascinujúce, že tento jednotlivec si rozhodne vie „spojiť veci“, ale aj tak stále popiera, že to, čo vidí, by sa vôbec dalo aplikovať na „vieru našich otcov“.

“Ľudia v rôznych časoch, keď bolo všetko toto sprisahanie plánované a vyvinuté, museli byť všetci pekne hlúpi a odlišní od nás, aby prijali (aj keby boli prinútení) najväčšie zo všetkých klamstiev.”

Nijako sa nelíšia od „nás“, ak zoberieme perspektívu tohto jednotlivca do úvahy. Všetky informácie o tom, čo sa tu deje na Modrej planéte, sú k dispozícii pre tých, ktorí venujú čas a úsilie hľadaniu. Náš tím, Signs of the Times (SOTT.net), ich zhromažďuje každý deň a ukazuje, ako slepci vedú slepých.

“Títo ľudia (spiklenci) museli byť stokrát chytrejší ako všetci ľudia, ktorí sa pokúsili o genocídy v minulosti, a ľudia, ktorí prežili tieto obdobia, museli byť miliónkrát hlúpejší ako všetci ostatní ľudia v histórii.”

A tak opäť, keď zoberieme názor tohto autora ako vzor, by „spiklenci“ vôbec nemuseli byť stokrát chytrejší… Dôkazy sú tu, aby ich bolo možné zbierať a zhromažďovať.

Napriek tomu, keď sa zaoberáme možnosťou hyperdimenzionálnych manipulácií, bytosti, ktoré sú „stokrát chytrejšie“ a s úžasnými technologickými schopnosťami, ktoré môžu používať tak, že zanechávajú len málo stôp po ich činnosti a manipulujú s veľkým počtom ľudí, sa musia brať ako dané.

Ale aj napriek tomu, že vzhľadom na to, čo dnes vidíme na tejto planéte, kto som ja, aby som sa hádala, či ľudia nie sú „miliónkrát hlúpejší?“

“Ľudia majú právo odôvodniť svoje presvedčenia tým, že rozoberú takzvanú propagandu zdanlivo logickým spôsobom, zvyčajne to však zlyháva, pretože v skutočnosti neskúmajú, aké sú ďalšie alternatívy k pravde.”

Tento autor evidentne neprečítal príliš veľa z našej webovej stránky, ak toto môže vážne tvrdiť. Ako sme opakovane uviedli, NEMÁME záujem o „presvedčenia“, zaujímajú nás údaje a teória, hypotézy a testovanie. V skutočnosti sme otvorení inšpirácii a modifikácii vedeckých „testov“, aby sme vyhoveli teoretickým štandardom tých vecí, ktoré môžu existovať mimo našej reality. Ale „odôvodnenie presvedčenia“ a priori sa zdá byť skôr realitou tohto pisateľa. Určite si odporuje tvrdením, že „ľudia majú právo odôvodniť svoje presvedčenia“, zatiaľ čo mi píše, aby ma informoval, že všetko, čomu by som mohla veriť, je nesprávne a moje takzvané odôvodnenie „zlyhalo“.

“Hľadanie pravdy nemôže byť jednostranné, ako je vo vašom článku. Samo o sebe to má toľko nedostatkov, dokonca na začiatku článku, keď ste povedali, že ľudia čítali Bibliu pred 2000 rokmi. Váš článok má najväčší rozpor zo všetkých práve tým, že robí odkazy na text z biblickej doby pred 2000 rokmi . (Och, ale tamtí ľudia boli príliš hlúpi na to, aby to vtedy čítali.) Táto chyba je však úprimná, pretože ste práve prehliadli tento rozpor, ale stalo sa to kvôli tomu, že tento základ je dôležitý pri obrane vašeho vlastného presvedčenia (ak vôbec nejaké máte).”

Považujem za zaujímavé, že autor odhalil svoju kognitívnu disonanciu v mimoriadne zmätenom znení vyššie uvedených poznámok. Najskôr nás obvinil z „odôvodnenia našich vlastných názorov“ a potom predpokladal, že nemáme žiadne.

Jeho vlastné vedomosti o textoch, ktoré sa snaží brániť, tiež bezútešne chýbajú a zjavne neuskutočnil žiadne rozsiahle štúdium do histórie „napísania“ samotnej Biblie. Jeho rigídne zacyklené uvažovanie v prístupe k téme „Biblia“ mu nedovoľuje rozpoznať, že „Biblia“, ako ju poznáme, skutočne vôbec neexistuje veľmi dlho a že všeobecné číslo pre obdobie, v ktorom tieto rôzne texty boli čítané pred konečnou montážou, možno spriemerovať na približne 2000 rokov.

“Nemám čas, aby som vyvrátil argumenty vášho článku, pretože má príliš veľa medzier, aj keď sa zdá byť logický. Upozorňujem, že rozpory a rozdiely majú dve samostatné definície. Príklad: Ja a Paul sme išli do obchodu. Existuje niekoľko spôsobov, ako urobiť toto vyhlásenie bez rozporu. 1. Išiel som do obchodu 2. Paul išiel do obchodu 3. niekto išiel do obchodu atď … všetky sú iné, ale žiadny nie je v rozpore s tým, že som išiel do obchodu. Na základe príkladov, ktoré používate z biblie si myslím, že lepšie je opísať, o čom hovoríte, že existujú rozdiely.”

Je úžasné, ako „praví veriaci“ opakujú zákonné nezmysly na obranu svojich presvedčení. Je to tým starým „prestali ste biť svoju ženu?“ argumentom. Vyššie uvedené je v skutočnosti presne príkladom toho, ako Ježiš opísal Farizejov, tých čo sa hrajú so slovami židovského práva:

Lukáš 11:37 A keď prehovoril, istý Farizej ho prosil, aby s ním pojedol: a tak vošiel dnu a prisadol si k jedlu. 11:38 A keď to Farizej uvidel, žasol, že sa najskôr neumyl pred večerou. 11:39 A Pán mu takto povedal: Ty Farizej čistíš vonkajšiu časť pohára a taniera; ale tvoja vnútorná časť je plná dravosti a bezbožnosti.

Ešte viac vypovedá o tom skutočnosť, že „nemám čas vyvrátiť váš článok …“, ktorý jednoducho hovorí: „Nemôžem, pretože o tomto predmete ešte nič neviem. Som iba „pravý veriaci“ bez znalosti predmetu.

“Ďalší príklad: Powell napísal prejav pre Busha, ktorý čítal na CNN. Oznámil som, že Bush prečítal prejav na CNN. Vy ste uviedli: Powellova reč bola prečítaná na CNN. Kto hovorí VEĽKÚ LOŽ? Mohol by som prejsť vaším článkom a ukázať vám alternatívy k mnohým vašim bodom, ale pochybujem, že vôbec budete brať do úvahy moje argumenty.”

Opäť: „Ty Farizej čistíš vonkajšiu časť pohára a taniera; ale tvoja vnútorná časť je plná dravosti a bezbožnosti.“

Medzi klamstvami a nedostatkom informácií je obrovský rozdiel. Tento spisovateľ však zjavne tento rozdiel nechápe.

“Pozrite, vy začnete svoj článok na základe vašej viery a potom extrapolujete smerom nadol.”

A tak znova, tento autor zrejme veľa neprečítal na naších stránkach a – presne tak, ako v prípade jeho vlastnej viery – si ani neuvedomuje moje vlastné zázemie vo fundamentalistickom kresťanstve. Je pravdou, že som začala od „viery …“ a veľmi nutne som chcela nájsť nejaké dôkazy, ktoré by naznačovali, že Biblia je spoľahlivým zdrojom informácií a náboženskej pravdy. Ale vôbec pred tým všetkým, než som začala s extrapolovaním nadol, som skúmala, testovala a študovala.

Až po rokoch zhromažďovania informácií som vôbec uvažovala o „extrapolácii“ akýmkoľvek smerom. Musela som čeliť veľmi nepríjemnému faktu, že Biblia ako zdrojový dokument pre náboženskú pravdu „nebola len chybná“, ale bola to len mýticko-historická zlátanina, ktorá bola zhromaždená, aby napálila konkrétnu skupinu ľudí. A potom som sa musela opýtať ešte ťažšiu otázku: ak je toto pravda, a ak existujú ľudia v pozíciách autority, ktorí o tom vedia (čo určite boli), čo by potom mohlo byť motívom na páchanie a udržiavanie tohto nezmyslu?

“Neobhajujem kresťanstvo, ale som zdesený [vaším] jednostranne napísaným článkom v mene hľadania pravdy. Ale každému to svoje. Ecc. (Biblia) Boh dal človeku zvedavosť, aby objavil pravdu, ale nikdy mu nedá uspokojenie, že ju objaví. Nemyslím si, že vôbec niekedy nájdete pravdu, ak nie ste spokojná s vierou, bojujete stratenú bitku. Ale je to len sprisahanie a jedna veľká lož! Každému to jeho.” 

Opäť vidíme kognitívnu disonanciu jednotlivca. Neobhajuje kresťanstvo, ale obhajuje jednu vec, ktorú kresťanstvo (ako ho poznáme) učí ako svoju hlavnú zásadu: vieru. Všetci by sme mali byť „spokojní s vierou“.

Fundamentalista nielen verí, že „s Bohom sú možné všetky veci“, ale tiež, že „s Bibliou sú možné všetky interpretácie“, samozrejme s výnimkou akejkoľvek interpretácie, ktorá nesúhlasí s cirkevnou doktrínou alebo ktorá poukazuje na akékoľvek chyby alebo rozpory v Biblii.

Zaujímalo by ma, čo znamená „Ecc. (Biblia), za ktorou nasleduje chromý citát? Myslí si, že to pochádza z Biblie? Pretože nie je to tak. Nielen to, ale je to CHORÝ nápad dokonca naznačovať, že skutočný „Boh“ by hral takéto hry s človekom. Myslím, že nielenže NIKDY skutočne nečítal Bibliu, ale opakuje myšlienky viery, do ktorej bol zhypnotizovaný. Je úžasné, koľko „pravých veriacich“ v Bibliu ju nikdy v skutočnosti neprečítalo.

————————————————————————————

Mimochodom, táto malá séria je presne o probléme vytvorenom „vierou“. Čo to znamená byť „spokojný s vierou“ alebo dokonca ňou pohltený? Ako jeden bývalý veriaci v jeden z monoteistických kultov napísal:

“Hlboká viera, viera, ktorá preteká vašimi žilami a ktorá pulzuje vo vašom čele a pod kožou, je silnejšia, ako to ktokoľvek, kto ju nemá, vôbec dokáže pochopiť.”

Vieru, ktorá môže „pohnúť horami“, propagujú kulty AKA štandardné monoteistické náboženstvá ako nevyhnutnú vec, ktorú „veriaci“ musia kultivovať, aby získali výhody, ktoré prislúchajú k hierarchii.

Príklad je Abrahámova ochota obetovať svojho syna Izáka, ktorý bol celé veky vyzdvihnutý ako najvyšší príklad toho, ako človek má pristupovať k „bohu“. Človek musí byť ochotný dať Bohu všetko! Takáto „viera“ je nevyhnutnou súčasťou „zmluvy“ s Bohom – teda akýmsi „obchodným aktom“.

Príbeh o takmer obetovaní Abraháma je v skutočnosti takmer totožný s Védickým príbehom Manua. Tieto skutky obetovania boli založené na tom, čo sa volalo sraddha, ktoré súvisí so slovami krédo, viera, presvedčenie a tak ďalej.

Slovo sraddha bolo podľa náboženských historikov Dumezila a Leviho príliš náhlivo chápané ako „viera“ v kresťanskom zmysle. Správne pochopené to znamená niečo ako dôvera, ktorú má pracovník vo svoje nástroje, aby „tvarovali alebo tvorili“, a techniky obetovania boli v podobe nástrojov podobné aktom mágie!

Takáto „viera“ je preto súčasťou „zmluvy“, v ktorej obetujúci vie, ako správne vykonať predpísanú obetu a kto tiež vie, že ak ju vykoná správne, musí dosiahnuť svoj účinok.

Stručne povedané, je to akt, ktorý je určený na získanie kontroly nad životnými silami, ktoré sídlia v božstve, s ktorým niekto uzavrel zmluvu.

Takí bohovia, ktorí uzatvárajú zmluvy, nie sú „literárne ozdoby“ alebo abstrakcie. Sú aktívnymi partnermi s inteligenciou, silou, vášňou a tendenciou vymknutia sa spod kontroly, ak sa obete nevykonajú správne. V tomto zmysle je obeť – „viera“ – jednoducho čierna mágia.

V inom zmysle je asketický alebo „obetavý človek“ osoba, ktorá usiluje o oslobodenie z poroby a prírodného poriadku pokusmi o umŕtvovanie seba, svojho tela; testovaním a zvyšovaním vôle za účelom získania tyranských síl, kým je ešte na svete. Ale opäť vidíme, že prostredníctvom takéhoto sebaobetovania hľadá ovládnutie bohov. Stručne povedané, sú to manipulácia a nátlak, ako nanajvýš zákerné na povzbudenie „viery“ ako nositeľky spásy.

Zdá sa to byť tak, že vo všeobecnosti sú to jednotlivci, ktorí to „stratili“ alebo sa cítia bezmocní a na milosti životných síl – či už sa prejavujú prostredníctvom iných ľudí alebo náhodných udalostí – sú to tí, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou hľadajú takúto vieru, takýto pakt s bohom. Akútne cítia svoju neschopnosť mať vplyv na svet a svoju kreativitu obracajú smerom do vnútra, aby vytvorili a udržali svoju „vieru“.

Fundamentalizmus akéhokoľvek druhu – či už je to judaizmus, kresťanstvo alebo islam – prospieva pri určitých charakteristikách ľudských bytostí. Prvou charakteristikou je „absolútna istota“. V tomto zmysle je to druh terminálneho vedomia, v ktorom je zastavený ďalší rozvoj, pretože skutočný rast a vývoj nevyhnutne zahŕňa neistotu a riziko. Na to vlastne poukázal Ježiš v podobenstve talentov.

V tomto príbehu Ježiš popisuje „Poznanie“ ako „peniaze“, ktoré boli dané trom sluhom. Dvaja zo sluhov využívajú svoj talent/zlato, aby získali viac. Presný opis je v skutočnosti taký, že „investujú“ alebo riskujú tým, že sa vzdajú toho, čo dostali – čo vedia (poznanie kráľovstva) – aby ho znásobili. A sluha, ktorý sa zúfalo drží svojho malého poznania/peňazí a pochováva ho v zemi zo strachu, že jeho Majster je tvrďas a náročný, stráca aj to málo, čo má. Uzavrel svoju myseľ pred viac vedomosťami. Predpokladal, že to, čo mal, bolo dostatočné a prestal hľadať. Poprel seba tým, že poprel poznanie a riziká, ktoré to so sebou prináša.

„Absolútna istota“ – pochovanie talentu – fundamentalistov je veľmi podobná tomu, čo psychológovia nazývajú „syndrómom oprávneného človeka“. Oprávnený človek žije vo svete fantázie a oddáva sa veľkolepým snom o úspechu (odmeny v nebi) bez akýchkoľvek realistických pokusov o ich dosiahnutie. Spoliehajú sa na svoju „vieru“ a „obete“ Bohu, aby im nakoniec priniesli veľkú „odmenu“.

Oprávnený človek je vo všeobecnosti človek, ktorý má „vysokú potrebu dominancie“, ale opakovane sa nachádza v životných situáciách podriadenosti. Umiestnený v takýchto situáciách sa snaží vyjadriť svoju dominantnú potrebu jediným spôsobom, ktorý má k dispozícii: všeobecne manipuluje s mocou, ktorá je nakoniec tým, čo sa rovná jeho viere a obeti.

Zásadné je pochopiť, že fundamentalisti v podstate „dávajú svoju vôľu preč“ výmenou za sľúbené výhody. Táto slobodná vôľa je ich vlastnou silou kreativity – ich vlastnou možnosťou rastu a rozvoja, ktorý sa môže iba meniť a expandovať v dianiach neistoty, riskovania a uskutočňovania slobodnej a ochotnej výmeny s ostatnými, ktorá nezahŕňa dominanciu a manipuláciu.

„Absolútna istota“ Fundamentalistov ich fixuje do entropie a ich tvorivá energia slúži na vyživovanie obrovského systému ilúzií. Tieto systémy vytvárajú a udržiavajú idoly, ktoré uctievajú. Rovnako ako paranoidní schizofrenici vymýšľajú spletité a dômyselné systémy vnímania a definujú ich ako „dané Bohom“. Potom minú obrovské množstvo energie úpravou všetkých dojmov, ktoré sú v rozpore s ich iluzórnym systémom.

Tento systém, samozrejme, schopný nájsť text pre všetko v Biblii a vysvetliť rozpory a chyby ako „rôzne pohľady“ na tú istú udalosť, v konečnom dôsledku znamená, že jeden je schopný robiť tak, ako sa mu ráči. Mnoho fundamentalistov v histórii ospravedlnilo najstrašnejšie zločiny, aké si možno predstaviť, citovaním príslušného textu z Biblie. Meno Jahveho, Ježiša a Alaha bolo použité na pokrytie každej hrôzy, ktorá by mohla uspokojiť tých najhorších zločincov.

Ďalším aspektom Oprávneného Človeka, ktorý sa prejavuje v náboženskom presvedčení je to, že fundamentalisti sa pozerajú z hora na ostatných, ktorí nezdieľajú ich vieru. Je to v podstate systém „nás verzus oni“, ktorý sústreďuje svoje neprirodzené predsudky tak pevne na „budúce výhody“, že jeho prívrženci jednoducho strácajú z dohľadu tu a teraz.

Fundamentalisti sa viac zaujímajú o udržiavanie dogmy ako o aktuálne skutky v danom momente. Je nesmierne dôležité prinútiť ostatných, aby verili v ich ilúziu, aby sa potvrdila jej „správnosť“, aj keď na povrchu tvrdia, že „každý má právo na vlastný názor“. Faktom je, že nemôžu tolerovať názor nikoho iného, ak sa líši od ich vlastného, pretože to ohrozuje ich „správnosť“.

Táto správnosť MUSÍ byť zachovaná za každú cenu, pretože hlboko vo vnútri sa Oprávnený muž (alebo žena) zvyčajne potýkajú s hrôzou svojej vlastnej bezmocnosti. Ich správnosť je ako priehrada, ktorá drží späť ich najhoršie obavy: že sú stratení a osamelí a že v skutočnosti niet boha, pretože ako by mohol existovať boh, ktorý ich miluje, ak tak veľa trpia? Ich neschopnosť cítiť skutočnú lásku a akceptovanosť hlboko vo vnútri je v skutočnosti, akoby byť uviaznutí v nočnej more, z ktorej sa nemôžu prebudiť.

Ako všeobecné pravidlo platí, že fundamentalisti majú tiež hlbokú nedôveru voči ženám, čo sa vyznačuje miestom žien v troch hlavných monoteistických náboženstvách. Určite, zakrývajú túto nedôveru nespočetnými spôsobmi, ale takmer nikdy nemôžu mať zdravý vzťah so skutočnou ženou, ktorú môžu prijať ako živú, dýchaciu a ľudskú bytosť. Ženy pre nich musia byť buď, svätice alebo pobehlice a najmenšia chyba u posvätenej ženy ju okamžite premení na odpudivého a odporného zvrhlíka.

A tak sa vrátim späť k otázke VIERY. Ako som už opísala v predchádzajúcej časti, bola som matkou s tromi malými deťmi a každú nedeľu, keď sme išli do kostola, sme sa čoraz viac dozvedeli o blížiacom sa konci sveta. Iste, bolo propagované ako veľké požehnanie pre tých, ktorí boli „spasení“, ale pre všetkých ostatných to bol pekelný oheň a prekliatie.

“Keď som držala svoje bábätká a húpala ich alebo sa pozerala do ich sladkých, nevinných tvárí – neznepokojených obavami z celého sveta, ktoré si boli také isté, že ich Matka zaistí ich bezpečnosť – musela som sa opýtať samej seba: „Ako im môžem povedať takéto veci? Ako im môžem „predložiť“, že tento svet, do ktorého sa narodili, je taký strašidelný a neistý a plný pascí, že ich životy sú neustále v nebezpečenstve, že ich vlastné duše môžu byť v nebezpečenstve?“

Ako by som to mohla povedať svojim deťom???

Keby to bola pravda, tak by som im to musela povedať.

Ale čo keby to nebola pravda?

ČO AK BY TO NEBOLA PRAVDA?

Vedela som len jednu jedinú vec: Chcela som viac než čokoľvek iné na svete, aby som svojim deťom povedala pravdu, pripravila ich na čokoľvek, čo môže pred nimi ležať v ich životoch. A otázka, ktorá ma vo vnútri pálila: Čo keby som povedala tým malým bytostiam, ktoré som milovala viac ako svoj vlastný život, KLAMSTVO? Aká by som to bola matka? Čo by to bolo za „lásku matky“?

A tak som si začala klásť otázky. Začala som hľadať odpovede a spomedzi mnohých tisícov zaujímavých vecí, ktoré som našla, žiadna nebola šokujúcejšia pre moje kresťanské city ako toto nasledujúce:

„Malo by to priviesť ku koncu mýty, históriu, mentalitu evanjelií. Ale nikto to nebude chcieť čítať! “

Burton L. Mack, až do svojho nedávneho odchodu do dôchodku ako profesor Nového zákona na Teologickej škole v Claremonte v južnej Kalifornii a autor najpredávanejšej knihy o pôvode kresťanstva, hovoril o uverejnení vedeckého dokumentu, o ktorom verí, že radikálne podkopáva tvrdenie kresťanstva, že je náboženstvom Ježiša Nazaretského.

Obviňuje kresťanstvo z toho, že prispelo k storočiam protiprávneho konania v USA, od vojen proti domorodým Američanom až po intervencionizmus v zahraničí. […]

Zhruba 235 paralelných veršov v Lukášovi a Matúšovi, ktoré vedci identifikovali ako materiál Q, nezahŕňa evanjeliové príbehy z Ježišovej pašije a zmŕtvychvstania, ktoré, ako sa zdá pochádzajú z iných zdrojov, či už písaných alebo ústnych. Preto prívrženci Q tvrdia, že autori Q nevedeli nič o tom, ako Ježiš zomrel, ani o príbehoch prázdnej hrobky – alebo ak to vedeli, bolo im to jedno. Preto v teológii Q neexistovala doktrína vykúpenia.

A pretože viera v Ježišovo zmŕtvychvstanie je ústrednou vierou kresťanstva (dokonca aj veľmi liberálni kresťania vyznávajú vieru na veľkonočnú udalosť, aj keď iba ako metafora obnovy), ľudia, ktorí napísali Q, museli byť v Palestíne Ježišovými prívržencami, ktorí však neboli „kresťania“ – pokiaľ, ako poznamenávajú Robinson a iní, iba ak sa neroztiahne slovo tak, aby zahŕňalo každého, kto obdivuje Ježiša.

Vedci označovali členov komunity Q ako „židovských kresťanov“, kde tento výraz môže niekedy viesť k zmätku. V súčasnosti je uprednostňovaný názov pre skupinu, ktorej boli súčasťou „Ježišovo hnutie“.

Podľa prívržencov Q to trvalo desaťročia, kým sa hnutie začalo začleňovať do „Kristovho kultu“, ktorý bol do veľkej miery nežidovský a sústredený na kríž a vzkriesenie – kult, ktorý sa stal známym ako kresťanstvo.

V knihe Myth of Innocence (1988) Mack tvrdil, že Markove evanjelium je zodpovedné za prispenie k americkému zmýšľaniu, ktoré viedlo k vojne vo Vietname a k obrannej politike Ronalda Reagana.

Stratené evanjelium (The Lost Gospel), ktorého sa predalo 39 000 kópií, zopakovalo túto tému. Mackova nová kniha Kto napísal nový zákon?: Tvorba kresťanského mýtu (1995), obviňuje Bibliu z toho, že poskytla ospravedlnenie pre apokalyptické násilie v štýle Waco a sebecké využívanie prírodných zdrojov. [The Atlantic Monthly; December 1996; The Search for a No-Frills Jesus; Volume 278, No. 6; pages 51-68.]

Nie je to samozrejme také jednoduché a teórie, ktoré navrhli učenci Nového zákona, sú rozmanitejšie a zložitejšie, ako by sme predpokladali vyššie citovanému segmentu oveľa dlhšieho článku. Dôležité JE však to, že sa zdá, že odborníci sa všeobecne zhodujú na tom, že myšlienky „viery“ v túto alebo inú náuku prišli oveľa neskôr a že boli skutočne vytvorené, aby vytvorili základ podpory hierarchickej cirkvi a kňazstva, ktoré propagovalo „kultovnú oddanosť“ k predmetu bohoslužby. Rozhodne sa zdá, že za ustanovením autority cirkvi – prostredníctvom doktrinálnych myšlienok viery – nad európskymi národmi bola politická agenda.

Historici staroveku čelia dvom neustálym problémom: nedostatok dôkazov a spôsob, ako skĺbiť dôkazy, ktoré sú známe, do širšieho kontextu iných dôkazov, nehovoriac o kontexte času, do ktorého patria. Historici veľmi často používajú to, čo by sa dalo opísať ako viac-menej „legálna metóda“, aby sa rozhodli, ktorá časť dôkazov má väčšiu alebo menšiu váhu ako iná.

Napríklad väčšina toho, čo vieme o staroveku prichádza k nám v polemike napísanej protivníkmi konkrétnej skupiny alebo myšlienky. Tieto polemiky prežili, pretože ich „uprednostňovali“ elitní vládcovia alebo dobyvatelia a „vnútorné znalosti“ danej skupiny sa stratili, pretože mohli byť zničené spolu s ich materiálom. V tomto ohľade je oveľa ľahšie „vyvrátiť, ako potvrdiť“. Rozdiel v zdôraznení môže vypovedať, ako nový objav.

Našťastie, starodávna história nie je „statická“ v tom zmysle, aby sme mohli povedať, že už vieme všetko, čo sa dá vedieť jednoducho preto, že ide o „minulosť“. Napríklad, porozumenie starodávnej histórie našich vlastných otcov a dedkov bolo nevyhnutne obmedzenejšie ako naše vlastné kvôli tomu, že sa v posledných dvoch alebo troch generáciách objavilo veľa materiálu, ktoré objavila archeológia a iné historické vedy.

Pokiaľ ide o náboženstvo, a najmä o náboženstvá, ktoré panujú nad naším svetom, ako je kresťanstvo, ktoré sa narodilo v judaizme, jednoducho nemôžeme nezdôrazniť dôležitosť dôkladného a seriózneho štúdia. Nemôžeme ignorovať otázku, či kresťanstvo, judaizmus a islam sú „pravdivé“, a ak NIE sú, prečo sa rozšírili a vytrvali? A ak nie sú pravdivé, musíme na ne vyhodnotiť náležitú reakciu.

Prechod nášho sveta z pohanského na kresťanský je interval známy ako temný vek. Sme dedičmi záverov, ktoré boli vyvodené počas tohto obdobia a odvtedy vládli nášmu svetu takým či oným spôsobom. Považujem to za mimoriadne zaujímavé a desivé.

Kým sa kresťanstvo rozširovalo, mnoho pohanských bohov bolo už tisíc rokov starých. V polovici tretieho storočia sa stále praktizovalo „venovanie kultúrnej oddanosti“ pohanským bohom a bola to prax, ktorá bola založená na bytí „pod ochranou“ konkrétneho boha. Ak jeden boh nesplnil svoje sľuby, bolo na výber z mnoha ďalších. Zdá sa, že v tých dňoch mať to šťastie bolo skoro také, ako je tomu dnes, šesť z jedného, alebo pol tucta druhého. Teror histórie prišiel ku všetkým a všetci – vtedy ako teraz – hľadali kontrolu nad silami života.

Kresťanstvo – tak ako bolo formulované v tomto období – poskytlo nové vysvetlenia pre nešťastia a novú nádej na výhody pre tých, ktorí trpeli svoje nešťastia „kresťanským spôsobom“. Jób sa stal modelom kresťanského života a „Ten, kto vydrží do konca, je spasený.“ Čo mi príde tiež zaujímavé je skutočnosť, že judaizmus, ako ho poznáme dnes, bol tiež „rozvinutý“ počas toho istého obdobia. A potom, samozrejme, islam priskočil na pódium histórie približne v rovnakom čase.

Takže to, na čo sa pozeráme je skutočnosť, že tri hlavné monoteistické náboženstvá viac či menej vznikli počas tohto „temného veku“ hoci, aj keď jedno z nich tvrdí, že je starovekým, siahajúcim po tisíce rokov späť, a tie ostatné si nárokujú autoritu, ktorú dostali od toho druhého v mene implicitnej hodnoty paktu.

V tejto chvíli by sme sa mali spýtať, čo tieto tri monoteistické náboženstvá nahradili? Je to pravda, že celý svet volal po spáse a že Boh vo svojej nekonečnej milosti dal svojmu synovi odpoveď na túto modlitbu? Boli skutočne pohanské obdobia morálnej a etickej degenerácie?

V pohanských časoch sa zdá, že mnoho bohatých jednotlivcov dávalo „almužnu“ a pravidelne pomáhali chudobným. Chceli pekný epitaf, ktorý by povedal, koľko ľudí zachránili, koľko jedla poskytli, koľko hier sponzorovali a tak ďalej. Bolo to kvôli „spomienke“ a ucteniu ich rodinného mena a osobitného božstva, ktorému „platili kult“, keď dávali a zapájali sa do verejných diel. Patriť do triedy bohatých elít, byť vymenovaný do občianskeho úradu, znamenalo určité bremeno zodpovednosti. Nikto si skutočne nemyslel, že by takým konaním získali niečo konkrétne – bolo to kvôli abstraktnému konceptu: pocty.

Dnes by sme mohli vidieť tieto motívy ako „sebecké“ alebo „zamerané na seba“, ale konečným výsledkom bolo to, že mestá boli budované a udržiavané, boli zriadené a financované knižnice a vysoké školy, kultúra sa rozvíjala a prekvitala a to, čo nazývame „zlatý“ vek Grécka a Ríma “ ťažil svoj životnú vitalitu z tohto sponzorstva.

S príchodom kresťanstva došlo k skutočne bizarným zmenám v názoroch – novým dôvodom pre dávanie almužny: získanie spásy pre seba samého ako kompenzácie bolesti a utrpenia na zemi. Dávanie už nebolo skvelým činom vyjadrujúcim hojnosť, bol to čin pokánia. Ešte bizarnejšie je, že sa systém zmenil z jedného, kde sa od pohanských úradníkov vyžadovalo, aby dávali materiálne, ale aj inak, aby získali slávu a boli pamätaný spomienkou v systéme, pričom keď kresťania prišli k moci s ich fasádou chudoby, ktorá ich potom oprávňovala pýtať si almužnu od tích na spodku hierarchie!

Kresťanstvo bolo od počiatkov prenasledovanou vierou menšiny. Avšak v priebehu generácie – v polovici tretieho storočia – prešlo kresťanstvo v tomto období od utlačovaného k povýšenému a sponzorovanému v Stredomorí. Keď sa Konštantín pripravoval ísť do boja proti Peržanom, nevložil svoju vieru v Athénu, ale namiesto zapojil skupinu kresťanských kňazov a pridelil ich k svojej armáde – prvch „vojenských kaplanov“ v histórii – a rozhodol sa zničiť svojho nepriatela. Eusebius napísal takto o „náboženskej oddanosti Konštantína“:

“Potom, čo sa úpenlivo modlil k Bohu, vždy dostal nejaké zjavenie o Božej prítomnosti a potom, akoby božsky inšpirovaný, vyskočil zo svojho stanu. Okamžite dal svoje jednotky do pohybu a nabádal ich, aby neotáľali, ale práve v túto hodinu vzali svoje meče. V skupine takto napadli nepriateľa a rozsekali ich, začínajúc ich mladými mužmi … [Cirkevná história]”

Kresťanskí ospravedlňovatelia často poukazujú na to, že aj keď prvotní veriaci v Krista boli svojimi motívmi a metódami dosť pochybní, nemalo by to uberať kresťanstvu ako celku. Základom týchto „chýb“ je však samotná otázka „viery“, ktorá je vyvolaná dogmou „hierarchie“, a ak vyhodnotíme „ovocie viery“, zistíme, že „silová línia“ ktorý prechádza touto koncepciou, prináša skutočne veľmi zahorklé ovocie.

Čo je to, čo „charizmatický vodca“ využíva na to, aby svojich prívržencov motivoval k takémuto násiliu proti iným ľudským bytostiam?

Viera.

Táto „viera“ môže byť vyvolaná manipuláciou a prisľúbením nebeských alebo iných odmien, touto „správnosťou“ svojich názorov a boha, a tým, čo boh údajne „zjavuje“ vodcovi, a to potom možno použiť na manipuláciu ostatních ľudí podľa potreby.

A tak sa zdá, že požiadavka „viery“ a „uctievania“ predmetu kultovej hodnoty, ako sú Jehova, Hospodin, Ježiš alebo Alah, je prostriedkom, pomocou ktorého môžu byť ľudia ovplyvnení, aby spáchali zverstvá na iných ľudských bytostiach.

Vidíme, že obraz Abraháma, ktorý bol ochotný obetovať svojho vlastného syna, nie je koniec koncov taký presvedčivý. Symbolizuje iba akúsi bezduchú vieru v rozkazy niekoho alebo niečoho „tam“, ktoré určite nemusia mať v srdci najlepšie záujmy ľudstva.

Môžeme si všimnúť, že v ochote Abraháma obetovať svojho syna vidíme teror Oprávneného muža Kaina, ktorý zabil svojho brata, pretože jeho obeť nebola prijatá. Boh, ktorý si vyberá a volí, či obeť je „dosť dobrá“ – postavil brata proti bratovi – je určite „žiarlivý boh“ a taký boh je psychopat.

Ale späť ku Konštantínovi. Prechod cisára na kresťanstvo určite nemohla zmeniť vieru a praktiky väčšiny jeho poddaných. Ale mohol – a to urobil – rozhodnúť sa pre udelenie priazne a privilégií tým, ktorí vieru prijali. Postavil pre nich cirkvi, oslobodil kňazstvo od občianskych povinností a daní, dal biskupom sekulárnu moc nad súdnymi záležitosťami a urobil z nich sudcov, proti ktorým nebolo odvolanie.

Znie to ako fašistický režim, hm?

Rané kresťanstvo malo veľmi osobité a nové myšlienky, ktoré boli naštepené na judaizme. Kresťanstvo si zachovalo a virulentne prenieslo určité ideály judaismu, ktoré vytvorili základ, na ktorom je založená naša súčasná kultúra.

Hlavným vzorom kresťanstva, získaného priamo z judaizmu, je HRIECH.

História HRIECHU od tej chvíle až doteraz je príbehom jeho triumfu.

Uvedomenie si charakteru HRIECHU viedlo k rozvoju odvetvia v agentúrach a technikách jeho riešenia. Tieto agentúry sa dnes stali centrami hospodárskej a vojenskej moci.

Kresťanstvo – presadzovaním ideálov judaizmu pod tenkou zásterkou „nového paktu“ – zmenilo spôsob, akým muži a ženy vzájomne jednali. To zmenilo postoj k jednej istote života: smrti. Zmenilo to mieru slobody, s akou si ľudia mohli prijateľne zvoliť, čo si majú myslieť a čomu veriť.

Pohania netolerovali Židov ani kresťanov, ktorých náboženstvá netolerovali iných bohov ako ich svojich. Rastúca dominancia kresťanstva spôsobila oveľa ostrejší konflikt medzi náboženstvami a náboženská neznášanlivosť sa stala normou, nie výnimkou.

Kresťanstvo tiež prinieslo otvorené donucovanie náboženského presvedčenia. Dalo by sa dokonca povedať, že modernou definíciou kultu ako skupiny, ktorá používa na vyvolanie bohoslužby manipuláciu a kontrolu mysle, je kresťanstvo Matkou všetkých Kultov – v službe mysogynistického, fašistickým ideálom plného judaizmu!

Stúpajúca kresťanská hierarchia počas temných vekov rýchlo mobilizovala vojenské sily proti veriacim v iných bohov a predovšetkým proti iným kresťanom, ktorí propagovali menej fašistické systémy viery. Toto pravdepodobne zahŕňalo pôvodných kresťanov a pôvodné učenie.

Zmena západného sveta z pohanského na kresťanský účinne zmenila spôsob, akým ľudia videli seba a svoje spojenie s realitou. A dnes žijeme s ovocím týchto zmien: Vojny bez konca.

 

Predchádzajúca časť: Pravda alebo Lži (1. časť)

 

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank