Pravda alebo Lži (4. časť) – Konštantín I. a nástup kresťanstva

Laura Knight-Jadczyk
Cassiopaea.org
Preklad: NaSeveru.org

 

Keď sa vrátime k téme kultov, moderné kulty judaismu, kresťanstva a islamu sú, ako vidíme, dosť odlišné od starovekých pohanských kultov. Majte na pamäti, že kult je definovaný ako ten, čo má svoj „objekt uctievania“, uctievanie ktorého / ktorej – ak sa pravidlá uctievania dodržiavajú správne – prinese určité výhody. Áno, som rada, že ste si to všimli: v podstate ide o obchod; a sales job.

Na pódium histórie vyskočil boh Židov a sľúbil svojmu ľudu niečo nové a odlišné – zničenie všetkých ostatných na planéte, ktorí im boli protivní – a iba tí, ktorí dôsledne dodržiavali jeho pravidlá, prežijú a budú vládnuť všetkým ostatným. Všimnite si, že to nevyhnutne neznamená zmŕtvychvstanie: malo to byť fyzické pozemské kráľovstvo so Židmi na najvyššom mieste.

Okrem materiálu obsiahnutého v mojej sérii Kto napísal Bibliu, existuje mnoho ďalších otázok týkajúcich sa založenia judaizmu, ktoré budú pokryté osobitne. Stačí povedať, že existujú určité stopy, ktoré je možno sledovať, a ktoré ukázali, kde, kedy a ako vznikol judaizmus; otázka prečo je problematickejšia, hoci udalosti súčasnosti naznačujú odpoveď.

Ak ste si v krátkom prehľade o pohanských kultoch všimli, tieto spadli do dvoch všeobecných kategórií. Väčšina kultov sa jednoducho zaoberala otázkami hmotného sveta: hľadaním ochrany bohov pred katastrofami. Existovala však menšia kategória kultov, ktoré sa zaoberali „mimosvetskými“ otázkami, ako je budúci život duše.

Dalo by sa povedať, že judaizmus bol v podstate „prekrútením“ prvej skupiny: kultov, ktoré sa zaoberali otázkami hmotného sveta. Bola predpovedaná kataklizma, ktorá skončí všetky tie predchádzajúce a tí, ktorí nasledovali judaizmus, dostali prísľub fyzického prežitia alebo vzkriesenia.

Myšlienka telesného vzkriesenia bola hlavným záujmom Egypťanov – čo naznačuje, odkiaľ tento konkrétny vplyv pochádza vzhľadom na judaizmus – ktorí venovali tejto budúcej „nádeji“ veľa času a energie. Dalo by sa povedať, že dôvodom, koľko toho vieme o Egypťanoch, bolo to, že v skutočnosti očakávali toto vzkriesenie, mumifikovali svojich mŕtvych a pripravili sa na túto udalosť a do svojich hrobiek zahrnuli všetok potrebný tovar. Samozrejme, bolo to možné iba pre tých, ktorí boli dosť bohatí, aby si mohli dovoliť „správny“ pohreb.

Judaizmus, zatiaľ čo sľuboval túto budúcu fyzickú / materiálnu vládu nad svetom – bol viac-menej „slabším odvarom” verzie egyptského náboženstva. Namiesto toho, aby sa venovala veľká pozornosť prezervácií tiel, sa vyhlásilo, že sa o tieto postará Hospodin / Jehova, a jediné, čo bolo potrebné, bol dobrý záznam, kto má byť medzi elitou. A tak sa zrodila „história“ Židov, ktorá v podstate predstavovala „záznam“ o tom, kto mal byť zahrnutý do výhod, ktoré mu dal boh.

Kresťanstvo, ako bolo neskôr formulované, sa postaralo o tých, ktorí nasledovali „mimosvetské“ kulty, ako sú Eleusiánske tajomstvá. Tu by som mala objasniť, že dôkazy o „skutočnom“ Ježišovi sú presvedčivé, aj keď jeho „história“, ako je uvedená v Novom zákone, je úplný podvrh a založená na mýtických modeloch iných bohov. Môžeme si všimnúť, že kresťanstvo, ktoré bolo sformulované okolo života a diela jedinečného mudrca na Blízkom východe – takmer zničilo to, čo skutočne urobil a povedal – zaplnilo určité vákuum.

Pretože judaizmus bol „monoteistickou odpoveďou“ na kulty, ktoré sa zaoberali materialistickými otázkami, kresťanstvo sa stalo monoteistickou odpoveďou na „mimosvetské“ kulty, ktoré sa zaoberali otázkami osudu duše.

Pre pohana sa ríša bohov – vyššia aj nižšia – stretla na zemskom povrchu. Medzi nimi nebola žiadna morálna priepasť. Skôr démoni neboli vždy zlí a bohovia z Olympu neboli vždy dobrí. A medzi „sférami vplyvu“ týchto dvoch sa musel človek klasických čias pohybovať v stave niečoho podobného ako „otvorenej zbožnosti“. Podľa vlastného subjektívneho úsudku sa nepohol ani o centimeter, pretože vedel, že jeho vlastné činy, jeho vášne, to, čo sa mu páči alebo nepáči, sú iba prejavmi vôle bohov. Bohovia konali cez ľudské bytosti, rovnako ako boli zaujímavé druhy ľudských bytostí a ľudských drám, rovnako ako v prípade týchto archetypálnych interakcií existovalo nespočetné množstvo bohov a bohyní.

A naozaj, pohan vedel, že v oveľa vyššej „ríši“ existuje Stvoriteľ všetkých, ale taká bytosť bola tak rozsiahla a nepochopiteľná, že nekonečné prejavy nálad a inklinácia prvotného Božstva mohla dobre a plodne myslieť ako o „Deťoch vesmíru a času.“ Pindar napísal: Večnosť je chlapec, ktorý sám sa hrá na svojom vlastnom pódiu. Rozumelo sa, že herec a publikum tvoria jedno. Veľkolepá hra vesmíru bola umelecky predvedená na scéne a v súlade s matematickými zákonmi. S Božskou energiou stvoriteľ prestupuje a vysväcuje existenciu. Kam ho zavedie fantázia, tam formuje krásu alebo škaredosť.

Pre dávnych ľudí boli bohovia mimo dobra a zla, pokiaľ to mohol posúdiť človek. Úlohou človeka bolo prispôsobiť sa bohom, nie naopak. To, ako človek dokázal znášať život a jeho udalosti, bolo najvyššou skúškou a v tom bol jediný rozdiel medzi ušľachtilými a spodinou. Bolo nevhodné kňučať a prosiť o „poistenie proti riziku“. Rozumelo sa, že nie každé rameno je dostatočne silné, aby unieslo bremeno celého neba a hviezd. To dokáže iba hrdina a iba takýto hrdinovia sa stávajú hviezdami.

„Ušľachtilí trpiaci“ a nositelia bremien sveta boli duchovná aristokracia; boli to tí, ktorí dokážu vydržať s otvorenými očami, zakrvavenými hlavami, ale nikdy sklonenými, sú aktívny a nie pasívny. Takýto jednotlivec nepotrebuje doktrínu vykúpenia na rozdiel od tých, ktorí sú slabými a ľahko rozdrvenými životom. Takéto bytosti nie sú rušené myšlienkami „pôvodného hriechu“, ani nie sú zaťažené pochmúrnou a bez humoru puritánskou mentalitou.

Ale ako vždy, keď sa populácia obyvateľstva zvýšila na určitú úroveň, ktorú by krajina už nedokázala podporovať, kvantita znižuje kvalitu. Dalo by sa povedať, že starodávny svet sa preplnil bohmi. A s nárastom počtov bohov došlo k nárastu počtov kňazov alebo predstaviteľov týchto bohov. Museli sa hádať o svoj každodenný chlieb, stávali sa dôtieravými a dávali orákulá bez vyžiadania. Chrámy degenerovali na zverince a Veľké matky sa stali kupliarkami.

Od úsvitu do súmraku davy kňažiek a eunuchov, ktoré nosili Frýgické čiapky, prečesávali mestá a klopali na dvere ľuďom ponúkajúc na predaj talizmany, lístky na ďalší magický obrad, proroctvá s príveskami a elixíry proti zlým znameniam. Ľudia cengali ako ťažné kone, keď boli ovešaní všetkými svojimi amuletmi. Špekulanti vykupovali pôdu okolo miest, kde žili „svätý muži“ alebo proroci, aby mohli účtovať poplatky za tranzit pre tých, ktorí ich navštívia, alebo aby mohli profitovať zo zázrakov, ktoré sa mohli vyskytnúť po smrti vidiaceho.

V skutočnosti sa to nelíšilo od dnešných dní všetkým tým množstvom kultov, ktoré sa nazývajú náboženstvá a denominácie s pridaním vzostupu New Age.

Ale v starovekom svete popri tom všetkom, prišlo kresťanstvo. Po stovky rokov to bol však len jeden ďalší boh z mnohých. Nič viac, nič menej.

Až na jednu výnimku: ich totalitnými nárokmi jediného boha sa judaizmus a kresťanstvo ostro odlišovali od stoviek iných kultov klasického sveta. Podľa týchto nových kultov to nebola etika alebo dobré správanie, ani hodné skutky, ktoré by umožnili nasledovníkovi získať výhody od Boha; namiesto toho to bolo URČITÉ PRESVEDČENIE. Veľkou výhodou pre kresťanstvo bolo aj to, že sa oficiálne považovalo byť súčasťou judaizmu, ktorý bol tolerovaným kultom. V časoch pred vládou Hadriána sa kresťanom venovala malá pozornosť, pretože skúsenosti ukázali, že Židia, ktorí sa pýšili, že sú vyvolenými, nemali tendenciu miešať sa s vierou iných.

Čo bolo dôležité v čase „stvorenia“ kresťanstva, keďže prešlo toľko rokov bez toho, aby Židia dostali tovar, ktorý im bol sľúbený, bolo potrebné niečo urobiť. Prišlo kresťanstvo, ktoré pridalo nový zvrat: NEBO! Áno správne. Teraz sa už nemusíte báť skutočnosti, že nedostanete to, čo vám bolo sľúbené na zemi, môžeme vás UBEZPEČIŤ, že v Arizone máme majetok na pobreží oceánu! Nie, nemôžete tam ísť a skontrolovať to a určite vám neukážeme žiadne fotografie; musíte nás vziať za naše slovo! V skutočnosti to bude súčasťou zmluvy: ak naše slovo NESTAČÍ, naša dohoda neplatí!

A potom sa bavme o predajnom návale! Vo svojich sľuboch svojim nasledovníkom žiadny iný kult nebol tak štedrý. Sľub večnej blaženosti bol daný tým, ktorí spĺňajú základné, minimálne požiadavky veriť a keď zhrešia, iba požaduje odpustenie. Pravdaže „schopnosť veriť“ prišla iba prostredníctvom Božej milosti a bolo dobrou správou pre chudobných a utláčaných, že takáto milosť nebola bohatým ľahko daná.

Veľmi populárny bol aj názor, že múdrosť jednoduchých ľudí bola väčšia ako múdrosť mudrcov a že výsady pre dobre postavených boli hanbou. Bola tu hojnosť odmien pre chudobných, slabých a prízemných. Nielen to, ale všetky výhody fantastickej budúcnosti bolo možné dosiahnuť bez toho, aby ste museli prinášať obete kuracieho alebo jahňacieho mäsa!

Načo vlastne boli dobrý tí starí bohovia? Ak ste priniesli obetu, nemali ste žiadnu záruku, že vás budú počúvať, a tu bol kult, ktorý zaručil, že vaše modlitby budú vypočuté a zodpovedané!

Pozrite sa na tých zlých a zdržiavajúcich sa bohov minulosti! Napadlo ich niekedy, že by mohli odstúpiť zo svojich piedestálov a obetovať sa pre chudobných? Boli tak krutí, dopustili sa nespočetných nespravodlivostí! Dobrí kňazi kresťanstva mali pravdu! Zvrhnite ich a rozbite na kúsky, aby z nich démoni mohli byť vyhnaní. Rozdeľte zlato a drahé šperky medzi chudobných!

Určite tam boli otroci a vojaci a tí, ktorí boli všeobecne zbavení výsad, ktorí našli útechu v kulte, ktorý v podstate nemal iné požiadavky ako vieru. Väčšina národov antického sveta však po prijatí novej viery Konštantínom si bola istá – z jeho činov, „opracovávania“ nového náboženstva, aby vyhovovalo jeho zámerom – že bohovia sa stiahli zanechávajúc svet svojmu osudu. Pocit opustenosti a bezútešnosti, pocit, že niečo sa stratilo, prenikol hlboko do podvedomia ľudí a zostáva tam dodnes.

Späť ku Konštantínovi a asteroidu: Konverzia Konštantína bola po dlhú dobu jedným z nevyriešených problémov histórie. Táto udalosť zásadne zmenila históriu sveta, a predsa nikto nemohol súhlasiť s tým, čo sa skutočne stalo v príbehu, keď uvidel „znamenie“ na oblohe, po ktorom nasledovala jeho vízia. Myslím si, že Konštantín videl dobrý produkt a vedel, čo s tým. Okolo neho boli všetky tie kulty sľubujúce, že ochránia všetkých pred padajúcou oblohou, a čert aby to nevzal, že zrovna priamo pred ním spadol meteorit. Poznal kresťanské učenie, pretože mal príbuzných, ktorí boli kresťanmi.

Nie je príliš zaťažké vidieť, že chytrý človek, ktorý čelí politickým a vojenským otázkam, aké sa týkali Konštantína, by sa po tom, čo sa stal svedkom takej úžasnej udalosti, sa vrátil do svojho stanu a pokúsil sa prísť na to, ako najlepšie využiť túto výhodu.

„Odrazu sa objavila nová hviezda, ktorú nikto predtým nevidel, bola väčšia ako všetky ostatné, priblížila sa, objavila sa a zmizla za vrcholkom východných hôr. Oči ľudí sa pozerali na nezvyčajné svetlo, ktoré sa zväčšovalo a zväčšovalo. Hviezda čoskoro žiarila tak nesmierne, ako nové slnko. Oblohou preniklo neodolateľné oslňujúce svetlo. Dubové listy sa zachveli. Sirente sa triasol.“

Takéto využitie prírodných javov na ovplyvnenie neznalých do systému ovládania nie je bez precedensu. Podobne museli prví luviti použiť erupciu Théry na vzbudenie bázne a inšpirácie budúcich Židov: stĺp oblaku cez deň a oheň v noci, ktorý bol „Anjelom Pána“, ktorý ich vyviedol z Egypta.

Zdá sa, že fakty ukazujú, že to skutočne bolo to, čo Konštantín urobil. Nestal sa „kresťanom“ (prinajmenšom nie vtedy), ale určite využil kult a formoval ho osobitne podľa svojich zámerov. Konštantín roky po svojej domnelej premene naďalej používal pohanský jazyk a zostal hlavou Pontifex Maximus starého rímskeho náboženstva až do svojej smrti.

Konštantín menoval pohanských aristokratov do vysokých úradov v Ríme; pohanskí vojenskí dôstojníci a rečníci sa k nemu obracali, akoby bol jedným z nich a oslovovali ho pozdravom: „Nech nesmrteľní bohovia vás zachovajú pre nás!“ A v roku 321 Konštantín urobil deň Sol Invictus svätým dňom a dňom odpočinku nedeľu, pre kresťanov.

V roku 321 nariadil veštcom pohanského náboženstva, proti ktorým vydal prísny dekrét, aby obvyklým spôsobom preskúmali vnútornosti vtákov. V nasledujúcom roku založil sarmatické hry so zvyčajnými pohanskými náboženskými sprievodmi, čo považovali kresťania za škandál. V roku 330 nariadil zatvorenie dvoch najfrekventovanejších chrámov Afrodity na východe, ktoré buď neboli zatvorené, alebo ich ihneď znovu otvorili. Po jeho smrti ho pohania vyhlásili bohom, ako bolo ich zvykom. Naviac odložil svoj krst kresťana až do momentu tesne pred smrťou, pretože to sľubovalo, že zmyje všetky jeho hriechy, a on nič neponechal náhode; a čoskoro uvidíte prečo.

Pokračovaním v rozšírení tejto témy, pretože stojí za to ju trochu preskúmať, Konštantín bol nelegitímnym synom bithynskej barmanky Heleny a významného rímskeho vojenského dôstojníka Konštantia, ktorý podľa Konštantína vložil svoju vieru v „Jediného najvyššieho Boha, “ Sol Invictusa. Hovorí sa, že Rimania hornej spoločnosti sa správali chladne a odmietli Konštantína za rovnocenného vzhľadom na okolnosti jeho narodenia a očividne mal určitú nevôľu proti nim kvôli týmto skorým traumatom.

Jeho matka, Helena, tiež prešla na kresťanstvo a za svoju štedrosť k novému kňazovi si vyslúžila svätosť. Musela si to vskutku zaslúžiť, pretože zázračne „objavila“ všetky miesta evanjeliových príbehov a všetky relikvie Krista, ktoré záhadne zmizli počas 300 rokov od ukrižovania!

Po dosiahnutí hodnosti tribúna, guvernéra provincie a pravdepodobne praetoriánskeho prefekta bol Konštantius 1. marca 293 povýšený na hodnosť cisára v prvej tetrarchii organizovanej Diokleciánom. Pri tejto príležitosti musel opustiť Helenu a vziať si Theodoru, dcéru Maximiana. Po odchode Diokleciána a Maximiana od 1. mája 305 Konštantius získal hodnosť Augustus.

Konštantín sa medzitým vyznamenal v službách Diokleciána a Galériusa na východe. Spočiatku bol držaný na dvore Galériusa ako prísľub dobrého správania jeho otca, ale pravdepodobne kvôli jeho dobrej službe mu bolo neskôr umožnené pripojiť sa k jeho otcovi v Británii a pomáhal mu v kampani proti Piktom.

Keď Konštantius zomrel 25. júla 306 v Eburacum (York), bol Konštantín po jeho boku a vojská ho okamžite vyhlásili za Augusta; Konštantín toho dňa prijal Dies imperii (dátum, kedy prevzal imperium, to znamená, výročie jeho nástupu ako cisára). Rýchlo ukončil záležitosti v Británii a vrátil sa na kontinent, kde mesto Augusta Treverorum (Trier) slúžilo ako jeho hlavná rezidencia na nasledujúcich šesť rokov. Rovnako, ako to urobil jeho otec s jeho matkou Helenou, opustil svoju pani – matku svojho prvého syna Krispusa – a oženil sa s Maximianovou dcérou Faustou.

V roku 312 vyrazil do Ríma, aby vyskúšal svoju silu proti svojmu švagrovi Maxentiovi. Podvečer 27. októbra sa stretol tvárou v tvár s légiami Maxentia pri Milvianskom moste na rieke Tiberu. Keď sa pripravoval postaviť svoju malú armádu proti vojenskej sile Ríma, tak podľa legendy sľúbil, že ak mu Boh pomôže dobiť Rím, zavedie kresťanskú vládu.

Eusebius sykofant (neúprimný lichotník), napísal v knihe Život Konštantína, že nad zapadajúcim slnkom Konštantín videl spolu s jeho jednotkami na oblohe kríž a nad ním boli slová: „Hoc signo victor eris“, čo znamená: „V tomto znamení zvíťaziť. “ V tú noc sa mu Kristus zjavil s krížom a povedal mu, aby ho použil ako ochranu. Nasledujúce ráno mu dal na prilbu toto „znamenie Božie“ a tiež na štíty svojich mužov.

Eusebius tvrdil, že tento príbeh počul od samého cisára po rokoch neskôr, ale kresťan Lactantius o niekoľko rokov neskôr napísal, že Konštantín v skutočnosti mal víziu Apollóna v chráme v Galii, ktorý ho poveril umiestnením „Božieho nebeského znamenia“ na ich štíty pred odchodom do bitky. Konštantín cítil, že Kristus je prejavom boha Slnka, Sol Invictus alebo Apollóna, ale že to kresťania nevedeli. Skutočným znakom, ktorý použil, nebol kríž, ktorý údajne videl, ale symbol známy ako labarum, ktorý bol prvými dvoma gréckymi písmenami „Christos“, Chi a Rho.

V roku 313 sa Konštantín, teraz už cisár, stretol v Miláne so svojim spolu vladárom Liciniusom a spoločne vydali Milánsky výnos. Spolu s tým pozbavil kresťanských duchovných z obecných úradov. V rímskej správe, ako sme už uviedli, tieto miestne funkcie neboli platenými úradmi. Naopak, byť úradníkom bolo mimoriadne nákladné. Pre niektorých bolo takéto menovanie zaťažujúce a – podobne ako dane v súčasnosti – došlo k všeobecnému pokusu vyhnúť sa im. Ako sme však už uviedli, tento systém položil záťaž zdaňovania a verejných prác na bohatých a chudobní boli prijímatelia.

Postupom času, keď sa požiadavky impéria kladené na svojich verejných činiteľov zvyšovali – rovnako ako rastúce dane – sa pozbavenie považovalo za také cenné privilégium, že mimoriadny počet rímskych občanov teraz zistil, že majú „povolanie“ ku kresťanskému kňazstvu.

Účinok tohto opatrenia sa čoskoro prejavil na všetkých stranách. Došlo k všeobecnému exodu bohatých pohanov na kresťanstvo, ktoré nebolo odsúdené ani tak odsúdením ako oslobodením od dane. Táto osobitná kompenzácia poskytnutá kresťanstvu však slúžila len na podporu tých, ktorí boli pravdepodobne najmenej kresťania v praxi. Sťažnosti obecných orgánov a nepokoje, ktoré nasledovali pri správe provincií, čoskoro prinútili Konštantína k úprave výnimky a nakoniec bol prinútený ju odvolať.

V roku 319 Konštantín urobil niečo dosť zvláštne: vydal ničivý dekrét, ktorý nariaďoval, že každý auspex (vykladač znamení v Ríme), ktorý by vstúpil do domu občana, mal byť spálený zaživa, aj keď v chrámoch táto činnosť mohla naďalej pokračovať! Hovorí sa, že cieľom dekrétu bolo zabrániť podvodnému vykorisťovaniu občanov súkromným majetkovým rozprávaním za peniaze, skutočným cieľom však bola smrteľná rana starému náboženstvu tým, že mu znemožnilo prevzatie svojich úradov. O dva roky neskôr bol Konštantín nútený upraviť alebo prakticky zrušiť svoj zákon a pravdepodobne sa nikdy neuplatňoval.

V tom istom roku sa pokúsil uložiť „siedmy deň odpočinku“, ktorý bol šikovne modifikovaný na počesť Sol Invictusa. Dôvod, pre ktorý tomu bolo tak dôrazne odporované, bol ten, že Rimania nielenže odpočívali vo štvrtok (Thórov deň, Jupiterov deň Dies Jovis), ale počas roka mali viac ako sto kultových sviatkov. Cieľom Konštantína bolo rovnako, ako v predchádzajúcich opatreniach, dosiahnutie politickej a sociálnej kontroly pomocou kresťanstva ako „zámienky“. Opäť však zlyhal a musel zmeniť svoj vlastný dekrét.

V roku 325 Konštantín zvolal Nicejský koncil a umiestnil sa ako potvrdený ctiteľ Sol Invictus ako „Summus Pontifex“. Považoval sa za hlavu Cirkvi a všetky spisy, ktoré sa nezhodovali s jeho názorom na správne uctievanie Sol Invictusa, sa mali zhromaždiť a zničiť. (V roku 303 pohanský cisár Dioklecián už zničil väčšinu kresťanských spisov naokolo Ríma, takže všetky rukopisy Nového zákona, ktoré sú nám k dispozícii, neboli vyrobené pred začiatkom štvrtého storočia, čo cirkvi uľahčilo zmeny v Biblii, aby sa priblížila pohľadu, ktorý Konštantín chcel vyjadriť, nehovoriac o agende tých, ktorí sa stali kňazmi kvôli daňovým účelom.) Pohanstvo sa tak stalo kresťanstvom, a to je všetko, čo o ňom dnes vieme: je to pohanská forma.

Potom prišiel strašný rok 326. V tom roku zdanlivo sčistajasna a bez udania dôvodu, nariadil Konštantín popravu svojho najstaršieho syna Krispusa, ktorý bol vymenovaný za cisára v roku 317, trikrát slúžil ako konzul a vyslúžil si úctu v nedávnej kampani proti Liciniusovi. V tom istom roku, čoskoro po smrti Krispusa, Konštantín tiež nariadil, aby jeho manželka Fausta, matka jeho ďalších troch synov, bola uškrtená vo vani. Zosimus uvádza, že Krispus bol podozrivý zo „zapletenia sa“ so svojou nevlastnou matkou Faustou. Aurelius Victor uvádza, že Konštantín Faustu zabil, keď ho jeho matka Helena pokarhala za smrť Krispusa.

Je takmer nemožné oddeliť fakty od škandalóznych klebiet a s istotou vedieť, čo sa stalo. Obaja utrpeli damnatio memoriae a ani jeden z nich nebol rehabilitovaný.

Čo si myslím, že sa stalo je, že Konštantín ich musel načapať v mimoriadne kompromitujúcej situácii a manželka musela okamžite obviniť syna a kričať „znásilnenie“. A tak Konštantín popravil svojho syna. Potom však Helena musela pobúrene prísť k nemu a naliehať, že „na tango treba dvoch tanečníkov“, obviňujúc manželku, že je tou, ktorá zviedla syna, a nejednalo sa o „znásilnenie“. Za všetko, čo vieme, Helena nenávidela svoju svokru – nie neobvyklá situácia – a uvidela spôsob, ako sa jej zbaviť. Konštantín tiež zavraždil svojho synovca približne v rovnakom čase, takže musel byť v afére zamiešaný, ale nie je jasné, ako presne.

V každom prípade, táto akcia – vražda troch členov jeho rodiny priamo v kráľovskom paláci, v srdci ríše – bola pre Rimanov príliš veľké sústo. Fausta bola nádherná žena, aristokratka a jej povesť na verejnosti bola bez poškvrny bez ohľadu na to, čo mohla alebo urobila. Táto udalosť mala nepochybne silný vplyv na samotného Konštantína, čo sa neskôr odrazilo aj na zákonoch proti cudzoložstvu a sexuálnemu zneužitiu.

Grécky historik Zosimus (odborníci sa nezhodujú na tom, či je to pravda alebo nie) napísal, že po vraždeniach v Ríme cisár požiadal o očistenie v chráme Jupitera a pohanskí kňazi neoblomne odmietli. Konštantín tak išiel k svojim kresťanským kňazom, ktorí mu vyhoveli.

Rím, ktorý bol stále prevažne pohanským, opovrhol cisárom zúrivým rozhorčením a odmietol ho. Bol to barbar.

Ale kresťanstvo – kresťanstvo, ktoré vytvoril – ho však prijalo.

Konštantín už nejakú dobu plánoval výstavbu nového hlavného mesta, ale teraz zrazu všetko pokročilo, keď čelil neznesiteľnej opovrhujúcej opozícii voči svojej osobe a jeho náboženským návrhom.

Z toho všetkého môžeme vyvodiť záver, že Konštantín videl kresťanského boha rovnako ako Apollóna alebo Sol Invictusa a že v podstate vymieňal bohov slnka bez toho, aby menil svoje základné pohanské myšlienky. Nové náboženstvo bolo vytvorené ako obraz pohanského náboženstva Sol Invictus.

Pravdou je, že jeho štedrosť ku kresťanskej cirkvi bola iba prostriedkom na dosiahnutie cieľa: chcel vytvoriť silnú organizáciu, ktorá bola pripútaná k NEMU ako jeho „syn“. Dalo by sa povedať, že nová kresťanská cirkev bola rovnako konvertovaná k cisárovi ako cisár k cirkvi. Perfektný politický nástroj.

Kresťania si radi myslia, že „nadradenosť“ a „pravda“ ich náboženstva viedli k jeho rastu a rozvoju, predbiehajúc a nahrádzajúc všetky „povery“ pohanských národov. Pravdou je, že na začiatku 4. storočia, všetka krv všetkých mučeníkov obrátila na vieru iba nepatrný zlomok ľudí rímskeho sveta a kresťanstvo sa stalo tým, čím je a rástlo jednoducho preto, že ho Konštantín vytvoril ako politický nástroj.

Okrem svojich neúspešných dekrétov rozdával Konštantín hneď od počiatku bohatstvo a privilégiá Cirkvi. Z paláca prúdil prúd zlata a začali sa dvíhať nové kostoly atraktívnejšej povahy. Na súde a v armáde najlepší spôsob, ak nie jediný spôsob, ako si zabezpečiť povýšenie, bolo byť presvedčený brilantným dôkazom náboženstva, ktorého cisár bol hlava. Dokonca aj obyčajní občania boli odmenení krstným rúchom a kúskom zlata. Dediny boli povýšené na úroveň miest, ak všetci ich obyvatelia vymenili Jupitera za Krista. Za desať rokov cisárske zlato urobilo viac ako krv všetkých mučeníkov, zázraky všetkých svätých a argumenty všetkých zástancov.

Slávnostnú reč, ktorú predniesol Eusebius v roku 336 nl Konštantínovi, odhaľuje vzťah medzi Cirkvou a štátom, ktorý Konštantín hľadal od kresťanov ako podmienku pre jeho prijatie kresťanstva ako rozhodujúceho náboženstva v ríši. Bol šťastný prijať, že v nebi bol len jeden vládca Boh a jeden božský zákon, kresťanský zákon. Kresťanskí vodcovia na oplátku akceptovali absolútne pravidlo rímskeho cisára na zemi, uznaného za Božieho zvrchovaného na zemi, a existoval len jeden sekulárny zákon, zákon Rímsky.

Eusebius vyhlásil, že Konštantín bol pozemským odrazom Logos alebo Božieho slova, teda princípu, podľa ktorého Boh dal svetu poriadok. V skutočnosti bol uznaný za reinkarnáciu Krista! Kristus ako cisár bol konceptom Krista na ďalšie tisícročie a biskupi boli radi, že diecéze ich videli ako deti v Kristovi.

Kľúčovým faktorom bola organizačná sila, ktorú Cirkev dostala od Konštantína, ktorý poskytol Cirkvi zákonné privilégiá, ktoré jej umožnili akumulovať moc a bohatstvo, aby o niekoľko storočí neskôr ovládli Európu. Biskupi s takouto mocou za nimi okamžite odobrali kresťanom možnosť výberu vlastného biskupa. Biskupi sa stávali biskupmi cez iných biskupov, a tak sa stali samo voliacim orgánom nezávislým od ich stáda a boli schopní robiť a rozhodovať tak, ako sa im páči.

Po Konštantínovej smrti ríša stratila celistvosť, často sa menili cisári a to najmä na Západe. Konštantínov syn Konštantius, vymedzil pohanské rituálne obete ako veľký priestupok. Davy horlivých kresťanov to zobrali ako voľnú ruku na inváziu pohanských chrámov a ničenia oltárov. Pohania odpovedali odvetnými akciami a podobnými činmi proti kresťanským cirkvám. Kresťanstvo takisto stratilo celistvosť a eventuálne došlo k schizme medzi katolíkmi a pravoslávnou cirkvou, každá zdôrazňujúc odlišné prístupy k božstvu, eucharistii a sláveniu, ktoré nakoniec viedlo k ikonoclazme. Rímska cirkev sa snažila zosúladiť miestne cirkvi, často s regionálnymi alebo politickými rozdielmi s oficiálnymi cirkevnými dogmami.

Počas úradovania pápeža Gregora „Veľkého“ cirkev prijala taktiku konvertovania mnohých pohanských sviatkov a praktík do kresťanstva autoritatívnym príkazom. Miestne kulty sa stali kultami svätých, pohanské slávnosti sa stali kresťanskými svätými dňami a pohanské chrámy sa stali kresťanskými chrámami. Boli to chytré spôsoby, ako kresťanstvo prevzalo Európu. Určite došlo k vynúteným konverziám, ale v skutočnosti bolo menej prípadov priameho nátlaku, ako by si človek myslel.

V niektorých storočiach pred týmto, s výnimkou otázok vedeckej alebo teologickej debaty, individuálna viera nebola často veľkým problémom, veľkou výnimkou boli Katari. Obyčajní ľudia boli vnímaní ako ovce, ktorích treba viesť životom, hrubý, vzdialený od Boha. Takto prehliadaní pokračovali v praktizovaní starých receptúr svojich predkov a často verili, že sú rovnako kresťanskí ako eucharistia samotná.

Vraciame sa teda k skutočnosti, že zatiaľ čo väčšina pohanských kultov sa veľmi nezaoberala posmrtným životom, zrazu to bol hlavný objekt mávajúci pred očami. Nielen to, ale išlo o užitočný objekt, pretože tí, ktorí ním mávali, nemuseli platiť na konci ich dohody. Jehova / Hospodin sa odhákol z háčika. Neurobil zo Židov vládcov sveta, ako sľúbil a pre tých, ktorí spochybňovali tento znepokojujúci predmet, bolo kresťanstvo, ktoré sľúbilo variáciu na konci sveta scenárom s okamžitou odmenou v nebi, takže nikto by nebol unavený z čakania.

V každej spoločnosti sa ľudia domnievajú, že majú nejakú predstavu o svojej histórii, či už sa táto história hovorí ako mýtus a legenda, alebo doslovná chronologická prezentácia udalostí. Všetci žijeme s myšlienkou, že máme nejaký presný prehľad o tom, kde sa nachádzame v priestore a čase, odkiaľ sme prišli a ako sme sa tam dostali.

A predsa sa hovorí, že víťazi píšu históriu podľa vlastného výberu. V našom vlastnom čase bol svet svedkom tohto procesu v Rusku, kde proces „stalinizácie“ zahŕňal prepísanie učebníc dejepisu. Tí z nás, ktorí žili na Západe, boli zdesený týmto znesvätením histórie a pravdy a samoľúbo sami seba ubezpečili, že v demokracii sa nemôže nič také stať. A určite sa nám takáto vec nikdy nestala v našej vlastnej minulosti! Ale je jasné, že to tak nebolo.

Máme k dispozícii nevyvrátiteľný dôkaz, že v čase slávnej „konverzie“ Konštantína padol asteroid v tej presnej oblasti, kde k uvedenej konverzii došlo. Po tejto udalosti, keď preskúmame dôkazy, vidíme definitívne obrysy „štátneho náboženstva“, ktoré má pôsobiť ako „opiát ľudí“. Dejiny kresťanstva – od apoštolov v Ríme až po súčasnosť – boli nespochybniteľným predpokladom, na ktorom je založené to, čo v dnešnom svete existuje. Samotný stav našej planéty je v súčasnosti založený na tejto „histórii kresťanstva“, o ktorej si začíname myslieť, že by mohla byť viac, ako trošku skreslená.

Ľudia sú nevedomky vedení veriť v skreslený pohľad sveta a nevšimnú si, že k takejto manipulácii dochádza. Dôvodom, prečo musí propaganda zostať nepovšimnutá je to, že ak si všimneme túto manipuláciu, už nie je tak účinná ako predtým.

Nepovšimnutá propaganda sú napríklad * základné nespochybnené predpoklady *, o ktorých „každý vie“ a ktoré sú nepochybné. Napríklad základným predpokladom je, že prezident prijíma rozhodnutia, alebo že USA sú „demokratická“ krajina, ktorá sa nemôže stať fašistickým režimom.

Tento typ propagandy formuje spôsob, akým ľudia vnímajú svet. Je to veľmi vplyvné. Po dosiahnutí určitého prahu sa propagandizovaný zdeformovaný svetonázor stáva sebestačným. To znamená, že ľudia si začínajú vnucovať tento „spôsob myslenia“ navzájom , a čo je najdôležitejšie, na svoje deti. Takto si myslím, že systém je udržiavaný.

Keďže každý trpí rovnakou mentálnou chorobou, stáva sa táto choroba „normálom“. A keďže neexistuje žiadny referenčný bod o tom, aké je to byť bez choroby, sotva sa niekto pokúša alebo dokonca uvedomí, že je možné sa uzdraviť.

Ide o ten istý starý trik: rozdeľuj a panuj. Manipulujúc s ľuďmi, rasami, národmi vtiahnutými do konfliktov a potom vstúpiť a prevziať, keď sa konfliktné strany oslabia v boji samých proti sebe.

To je tiež jeden z dôvodov, prečo Stalin podporoval Hitlera. Chcel, aby nacistické Nemecko oslabilo čo najviac krajín v Európe. Existuje veľa náznakov, že Stalin plánoval útok na Európu, a že Hitlerov útok na ZSSR prišiel len pár týždňov pred Stalinovým útokom. Knihy Viktora Suvorova to dokazujú mimo tieňa pochybností.

Takže je to vždy to isté: vytvorte dvoch alebo viacerých bláznov a nechajte ich bojovať proti sebe. Kto z toho má úžitok? [citácia člena Quantum Future School]

Existuje dôvod, prečo nepoznáme našu skutočnú históriu. Pravda je, že ani nemusíme hľadať zvláštne zlé sily, aby sme to vysvetlili. Jednoduchá skutočnosť entropickej povahy vesmíru stačí na vytvorenie sprisahania, ktorého cieľom je ustanoviť a udržiavať politické a sociálne kontroly. Nazvite to Murphyho kozmickým zákonom, ak sa vám páči.

V ďalšej časti budeme hovoriť o sérii udalostí, ktoré pochovali našu pravú históriu a o tom, ako sa pre nás „znovu vytvorila“ – opäť s ohľadom na politické kontroly a aké dôležité je si to uvedomovať, aby sme sa nám podarilo uniknúť z čiernej diery entropie, ktorá hrozí, že prehltne náš svet.

„Odrazu sa objavila nová hviezda, ktorú nikto predtým nevidel, bola väčšia ako všetky ostatné, priblížila sa, objavila sa a zmizla za vrcholkom východných hôr. Oči ľudí sa pozerali na nezvyčajné svetlo, ktoré sa zväčšovalo a zväčšovalo. Hviezda čoskoro žiarila tak nesmierne, ako nové slnko. Oblohou preniklo neodolateľné oslňujúce svetlo. Dubové listy sa zachveli. Celý Sirente sa triasol.“

 

Predchádzajúca časť: Pravda alebo Lži (3. časť) – Pohania, monoteizmus a hriech

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank