Overtonovo okno aneb šest kroků od nemyslitelného k uzákoněnému

Mik Herman
Čítárny
15.srpna 2019

 

Overtonovo okno je způsob společensko-mediální manipulace, na konci které je ve společnosti prosazeno to, co dříve nebylo myslitelné. Podle Overtona existuje pro každý společenský problém tzv. okno možností. V rámci něj lze o něm diskutovat tak dlouho, až je společnosti nemyslitelné téma akceptováno, případně i legislativně ukotveno.

Je celkem šest kroků, jak toto provést. Ukážeme si to na pedofilii:

1. Dětská pedofilie je abnormální úchylka zneužívaní dětí. Tato porucha sexuální preference je naprosto neakceptovatelná u naprosté většiny populace. Je trestná. V médiích se ale začnou objevovat články, které sice pedofilii jakoby odsuzují, ale ve společnosti se najednou o tomto problému začíná mluvit. Objevují se první pohledy na pedofilii, anonymní pedofilové, kteří tvrdí, že pedofilie není jen sexuální zneužívání dětí etc. Společnost je pobouřena a diskutuje.

2. Počet článků a diskusí na dané téma narůstá tak, že téma už není tabuizované. Objevuje se čím dál častěji a veřejnost vnímá téma normálně a není prioritně pobouřena.

3. Začínají se objevovat první kladné příklady. Pedofil zachránil dítěti život, je vzorný občan, první pedofilové se veřejně objevují mezi umělci, v politice etc.

4. Pedofilie se začíná racionálně zdůvodňovat. Pedofil je součástí společnosti, má svá práva, reakce lidí na pedofily jsou jen mýty a vychází z nepochopení jejich přirozené úchylky. V mediích se začínají objevovat celé seriály o problému, který vlastně problém není. Problém není v pedofilech, ale v nás, ve způsobu vnímaní jejich přirozenosti.

5. Téma se začíná aktivně popularizovat, objevují se seriózní vědecké práce, které pedofilii neoznačují jako úchylku, ale jako jeden z normálních lidských projevů. Politici, právníci se začínají mnohem víc vyjadřovat k tématu a legalizovat normálnost pedofilie v očích lidí.

6. Pedofilové a jejich přívrženci vytvářejí lobbystické skupiny. Jsou přijaty první zákony, podporující práva pedofilů a jejich pronásledování se stává trestným činem. Jsme přesně na druhém konci než na počátku.

 

Tuto obecně využívanou praxi poprvé popsal Joseph P. Overton (4.1. 1960–30.6. 2003) Wiki. Je třeba zdůraznit, že tato metoda není klasický brainwashing, (vymývání mozků), který se nedá příliš aplikovat na celou společnost, ale spíš na určitou cílovou skupinu. Overtonova okna jsou mnohem propracovanější, časově náročnější, ale mnohem, mnohem účinnější. Při ovládnutí většiny medií a za předpokladu dostatku času se dá prosadit snad všechno. Důkazem jsou nejen totalitní režimy, ale současná euroamerická demokracie, která tímto procesem prochází už víc jak 20 let.

 

Komentář: Autor zvolil velice aktuální téma – práce s Overtonovým oknem je na problematice legalizace pedofilie vidět ve všech médiích hlavního proudu a evropské země se již nacházejí ve fázi 3-4, kdy k normalizaci dochází např. prostřednictvím ‘seriózních’ platform, jako je TEDx Talk. A třeba propaganda LGBT má tak mohutnou politickou a mediální podporu, že proces zcela evidentně dosáhl závěrečné fáze, bodu č.6, kdy se z počátečního boje proti perzekuci nebo hanobení příslušníků LGBT menšin stal bič na všechny, kteří projeví sebemenší nesouhlas s přehnanou propagací dekadentního životního stylu. Další podrobnosti, jak tato technika manipulace veřejnosti funguje, najdete v článku Overtonovo okno: Když příklad dojde naplnění.

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank