Pravda alebo lži (5. časť) – kresťanstvo a falošná história

Laura Knight-Jadczyk
Cassiopaea.org
Preklad: NaSeveru.org
Titulný obrázok: Smrť Konštantína I., autor Peter Paul Reubens (1623)

 

Skôr ako budeme pokračovať, chcela by som čitateľovi položiť otázku. Boli ste niekedy ako dieťa obvinení z niečoho, čo ste neurobili, či už rodičmi, učiteľmi alebo inými „autoritami“? A ak áno, boli ste nespravodlivo potrestaný za niečo, čo ste neurobili? Pamätáte si, aké to bolo?

Ako si pamätáte, cítite frustráciu, bezmocný hnev a odpor, že ste povedali pravdu a nikto vám neveril? Viete, čo ste urobili alebo neurobili, a nikto vám to nemôže vziať. Ale vzali vám právo na to, aby túto pravdu poznali aj ostatní. A niekto iný im odobral ICH právo poznať pravdu. Boli ste ohováraný a potrestaný a NIE JE MOŽNÉ dokázať, že to bolo nesprávne a nespravodlivé, a že všetci ostatní ľudia budú mať o vás falošnú „históriu“.

V skutočnosti toto poznanie, že o vás ostatní budú mať falošné spomienky, budú mať falošné predstavy o tom, čo ste robili, kým nezomrú, bolo takmer horšie ako trest. Navyše neurčitým spôsobom môžete vnímať, že tí, ktorí veria v toto klamstvo, boli pripravení o niečo cenné vzťahujúce sa kvám: o pravdu, že ste neurobili to, z čoho ste boli obvinení, a že ste hovorili pravdu. Medzi vami a ostatnými bola postavená bariéra – bariéra lži.

Teraz tento koncept trochu rozšírte. Predstavte si, že sa takéto krivé obvinenia, nepravdivé príbehy rozprávajú o histórii, o tej histórii, ktorá definuje váš pôvod a váš samotný dôvod bytia. Jediný rozdiel je len v tom, že to nie je „osobné“ klamstvo proti vám, a že vo svojej hlave nemáte vedomosť, že je to isto iste klamstvo, pretože ste tam boli a VY viete.

Predstavte si, že sa ľudia narodia, žijú svoj život a umierajú vo viere klamstiev o tom, odkiaľ prišli a ako sa dostali tam, kde sú, a o dôvodoch všetkého, čo existuje vo svete okolo nás. Rovnako ako ľudia, ktorí uverili klamstvám o niečom, čo ste neurobili (nemajú spôsob, ako sa dostať do vašej hlavy a vnímať pravdu), boli ľudia od pravdy oddelení bariérou klamstiev.

Ako pravdepodobne viete, udalosť z vášho detstva mohla byť z hľadiska celej vašej životnej histórie malá, ale napriek tomu existujú ľudia, ktorí vás na základe tejto lži súdia a celá vaša následná história vyplýva z týchto presvedčení o vás.

Práve sme videli príklad práve takej lži, ktorá vytvára bariéru medzi ľuďmi a pravdou: skutočnosť, že Konštantín musel vidieť dopad asteroidu na Zem a pravdu, ktorá bola postavená na vedľajšiu koľaj v prospech lži veľkého obrátenia uskutočneného Všemohúcim Bohom, dokazujúce, že kresťanstvo bolo „pravdou“.

Pokiaľ ide o náboženstvo, a obzvlášť o náboženstvá, ktoré ovládajú náš svet, tak ako je kresťanstvo pochádzajúce z judaizmu, jednoducho nemôžeme podceňovať význam hlbokého a seriózneho štúdia. Nemôžeme ignorovať otázku, či kresťanstvo a judaizmus a islam sú alebo nie sú „pravdivé“, a ak NIE sú, tak prečo sa rozšírili a pretrvávajú? A ak nie sú pravdivé, musíme na to vyhodnotiť náležitú odpoveď.

Dejiny kresťanstva – od apoštolov v Ríme po dnešok – boli nespochybniteľným predpokladom, na ktorom je založené veľa toho, čo v našom dnešnom svete existuje. Samotný stav našej planéty je v súčasnosti založený na tejto „histórii kresťanstva“, o ktorej si začíname myslieť, že by mohla byť trochu skreslená. A keď vezmeme do úvahy skutočnosť, že kresťanstvo sa vyvíjalo tak, ako sa vyvíjalo, musíme sa začať pýtať, či je možné, že kresťanstvo dlho a tvrdo pracovalo na potvrdení platnosti judaizmu, aby si mohlo nárokovať prenos dohody z Boha na Židov. V skutočnosti, keď sledujeme „plody“ týchto náboženstiev, začneme vidieť, že naše životy môžu závisieť práve na zistení, čo sa skutočne stalo, podľa našich najlepších schopností.

Ako som napísala v druhej kapitole tejto súčasnej malej série, historici, ktorí študujú starovek, čelia dvom neustálym problémom: nedostatku dôkazov a tomu, ako zaradiť dôkazy, ktoré sú známe, do širšieho kontextu iných dôkazov, nehovoriac o kontexte času, do ktorého patria.

Dávna história našťastie nie je „statická“ v tom zmysle, že môžeme povedať, že teraz vieme všetko, čo je potrebné vedieť, jednoducho preto, lebo táto téma je o „minulosti“. Napríklad chápanie dávnej histórie našich vlastných otcov a dedov bolo nevyhnutne obmedzenejšie ako naše vlastné kvôli tomu, že bolo objavené veľa materiálu, ktoré vyšlo najavo v posledných dvoch alebo troch generáciách prostredníctvom archeológie a ďalších historických vied.

Židia, kresťania a moslimovia majú určitú predstavu o minulosti, ktorá im je sprostredkovaná v hagiografii, biblických príbehoch a v Koráne, ako aj v chronológiách a historických správach. Máme tendenciu akceptovať všetky tieto skutočnosti ako „pravdu“ – ako chronologické dejiny spolu s tý�, čo ešte vieme o histórii – a často odmietame z ruky myšlienku, že to všetko môžu byť meta-historické legendy a mýty – osobité spôsoby rozprávania o udalostiach spôsobom, ktorý vystupuje nad históriu.

Ak je to tak, potom by chronológia, spôsob usporiadania dátumov a predchádzajúcich udalostí, ktoré predpokladáme pre udalosti, mali byť pre každého znepokojujúce. Ak dokážeme prísť na rozumnú predstavu o SKUTOČNÝCH udalostiach, „faktoch“, dátach, ktoré tvoria náš pohľad na svet, v ktorom žijeme a na naše vlastné miesto v ňom, potom možno také fakty môžu o našej histórii vysvetliť, prečo naše teológie a hodnoty nám hovoria nie to, čomu veríme, ale PREČO veríme tomu, čo robíme, a či by sme mali alebo nemali skutočne tieto viery zahodiť ako „historické“.

Dalo by sa samozrejme povedať, že celá história je lož. Kedykoľvek budeme rozprávať o udalosti alebo príbehoch o ľuďoch a časoch, ktoré nám nie sú okamžite k dispozícii, jednoducho si vytvoríme PRAVDEPODOBNÝ obraz minulosti alebo „vzdialeného deja“. Pre väčšinu ľudí nemá hrôza a utrpenie Iračanov v súčasnosti v „čase“ nijaký priestorový význam, pretože je „tam niekde“. Je celkom ľahké, aby falošné predstavy o týchto udalostiach boli vytvárané a udržiavané ako „história“ tým, že udalosti priamo neprežívajú, najmä ak im ľudia, ktorí pravdu vedia, ju nepovedia. A tak to bolo počas celej histórie.

Ďalším problémom je, že víťazi nielenže históriu všeobecne skresľujú, ale ju potom neskôr „mýtizujú“. V Dejinách Herodota sa nachádza príbeh, ktorý je presnou kópiou staršej rozprávky indického pôvodu, okrem skutočnosti, že v origináli išlo o zvieraciu bájku a v Herodotovej verzii sa všetky postavy stali ľuďmi.  V každom ďalšom detaile sú príbehy identické. Joscelyn Godwin cituje R. E. Meaghera, profesora humanitných vied a prekladateľa gréckych klasikov, ktorý hovorí: „Je zrejmé, že ak postavy zmenia druh, môžu zmeniť svoje meno a prakticky čokoľvek iné o sebe.

Ak pôjdeme ešte ďalej, historik náboženstva Mircea Eliade pre nás objasňuje proces „mýtizácie“ historických osobností. Eliade popisuje, ako rumunský folklorista zaznamenal baladu popisujúcu smrť mladého muža, ktorého v predvečer pred svadbou očarila žiarlivá horská víla. Mladý muž pod vplyvom víly spadol z útesu. Balada o žalospeve, ktorú snúbenec spieval, bola naplnená „mytologickými narážkami, liturgickou skúškou rustikálnej krásy“.

Folklorista, ktorému bolo povedané, že pieseň sa týkala tragédie kedysi „dávno“, zistil, že snúbenica je stále nažive a išiel s ňou urobiť rozhovor. Na jeho prekvapenie sa dozvedel, že smrť mladého muža nastala pred necelými 40 rokmi. Pošmykol sa a spadol z útesu; v skutočnosti to nebola žiadna horská víla.

Eliade poznamenáva, že „napriek prítomnosti hlavného svedka stačilo niekoľko rokov na to, aby zbavili udalosť všetkej historickej autenticity, aby sa zmenila na legendárny príbeh.“ Aj keď sa tragédia stala jednému z ich súčasníkov, smrť mladého muža, ktorý sa mal čoskoro oženiť, „mala skrytý význam, ktorý bolo možné odhaliť iba identifikáciou s kategóriou mýtu“.

Pre masy, hladujúce po vytvorení určitého zmyslu svojho života, sa mýtus zdal pravdivejší a čistejší ako prozaická udalosť, pretože „odhalením tragického osudu priniesol hlbší a bohatší zmysel do skutočného príbehu“.

Rovnakým spôsobom aj juhoslovanská epická báseň oslavujúca hrdinskú postavu štrnásteho storočia Marka Kraljevica úplne ruší jeho historickú identitu a jeho životný príbeh je „rekonštruovaný v súlade s normami mýtu“. Jeho matka je víla, rovnako ako jeho manželka. Bojuje s trojhlavým drakom a zabije ho, bojuje s bratom a zabije ho, a to všetko v súlade s klasickými mýtickými témami.

Eliade poznamenáva, že historický charakter osôb oslavovaných v epickej poézii nie je spochybnený. “Ale ich historickosť dlho nezabráni korozívnemu pôsobeniu mýtizácie.” Historická udalosť napriek svojej dôležitosti nezostáva v populárnej pamäti nedotknutá.

Kolektívna pamäť nie je historická. Bádatelia sociologických javov ako Murko, Chadwick a ďalší vyzdvihli úlohu tvorivej osobnosti, „umelca“, pri vynáleze a vývoji epickej poézie. Naznačujú, že za touto aktivitou stoja „umelci“, že teda sú ľudia aktívne pracujúci na úprave pamäti historických udalostí. Takíto umelci sú obratní v psychologických manipuláciach a to buď prirodzene, alebo prostredníctvom zácviku. Plne chápu, že masy myslia v „archetypálnych modeloch“. Masová myseľ nemôže prijať to, čo je všedné a individuálne a zachováva tak iba to, čo je príkladné.

Toto zúženie udalostí na kategórie a jednotlivcov na archetypy, uskutočňované vedomím más národov, funguje v súlade s archaickou ontológiou. Mohli by sme povedať, že – pomocou umelca / básnika alebo psychologického manipulátora – je populárna pamäť povzbudzovaná, aby dávala historickej udalosti význam, ktorý napodobňuje archetyp a reprodukuje archetypálne gestá.

V tomto okamihu, ako navrhuje Eliade, si musíme položiť otázku, či nám dôležitosť archetypov pre vedomie človeka a neschopnosť ľudovej pamäte uchovať čokoľvek okrem archetypov, neodhaľuje niečo viac ako odpor k histórii ukázaný tradičnou duchovnosťou?

Čo by to „niečo viac“ tak mohlo byť?

Chcela by som pripomenúť, že sa to dá ľahko vysvetliť výrokom: „históriu píšu víťazi.“ Inými slovami pre masy je lož prijateľnejšia, pretože všeobecne produkuje skôr to, v čo by RADI verili, ako to, čo v skutočnosti je pravda. Rozhodne sme videli niekoľko náznakov, že to je presne to, čo Konštantín urobil a na základe tohto „prepisovania udalosti“, keď sa zapísal do skriptu ako hviezda šou a priamy príjemca „znamenia od Boha“, bol schopný vytvoriť svetovo dominujúce náboženstvo, ktoré sa zjavne nelíšilo od ostatných tohto typu, s výnimkou toho, že z toho mal prospech on, Konštantín. Znie to dosť ako to, čo Stalin urobil v Rusku a čo CIA robí na celej planéte od druhej svetovej vojny?

Faktom je, že manipulácia s vedomím más je „štandardným operačným postupom“ pre tých, ktorí sú pri moci. Videli sme, ako to urobil Konštantín a pravdou je, že od toho dňa sa nič nezmenilo okrem toho, že metódy a schopnosti manipulovať myseľ masy „znameniami a zázrakmi“ sa stali viac high tech a globálnymi.

Znie to, akoby som spriadala konšpirácie?

Veru áno.

Mnoho ľudí pociťuje okamžitú reakciu na slovo „konšpirácie“. To je však zámerné. V celej histórii bola vytváraná ilúzia, že neexistujú žiadne „konšpirácie“, čo bol jeden z hlavných cieľov konšpirátorov. Od najelementárnejších konšpirácií, ako je záletný manžel, ktorý drží svoju manželku v nevedomosti o svojich mimomanželských aktivitách, až po podnikové zasadacie miestnosti, vládne a finančné sály, držia v tme tých, ktorí sú manipulovaní a využívaný a to je hlavným cieľom sprisahania. Vždy to tak bolo a vždy to tak bude. Ako G.K. Chesterton napísal:

[…] Ak nie je žiadna konšpirácia, prečo tomu tak je? Prečo by príroda mala mať odpor ku všetkým vákuám okrem tohto konkrétneho? Ak existujú prostriedky na kontrolu životov a osudov ľudstva, čo nepochybne existujú, prečo by ich používanie nemalo platiť štandardne? Nie je to, akoby bol nedostatok bezohľadných manipulátorov. “

Z historického hľadiska jediná realita je tá konšpiračná. Udržiavanie a kontrola bohatstva a moci si vyžadujú tajomstvo, ako to ľahko pochopí každý, kto niekedy pracoval v podnikovom svete. Ak máte produkt a chcete „zatočiť s trhom“, musíte pracovať v tajnosti. Každodenné žaloby sa podávajú za krádeže nápadov, produktov alebo firemných tajomstiev, ktoré umožňujú malej skupine jednotlivcov zbohatnúť a vytvoriť si svoju dominanciu v danej oblasti podnikania.

Nie je to inak ani vo vládnych budovách. V skutočnosti si môžete predstaviť, že ide o veľa faktorov, ktoré sú v týchto kruhoch intenzívnejšie a lepšie rozvinuté.

Hlavným produktom vlády je získanie a udržanie väčšej moci nad väčším počtom ľudí. Je to ekonomická vec. A to sa zvyčajne deje prostredníctvom vojny alebo hrozby vojny. Ako vie každý, kto niekedy slúžil v armáde, klam je kľúčovým prvkom vojny (nástroj mocenských elít), a keď záleží len na víťazstve, konvenčná morálka, ktorou sa riadia bežní ľudia, sa stáva prekážkou. Inými slovami, tajomstvo pramení z všadeprítomnej a základnej zložky života v našom svete, že tí, ktorí sú na vrchole hromady, vždy podniknú všetky potrebné kroky na získanie alebo udržanie svojej vlastnej mocenskej a majetkovej pozície.

Primárny spôsob získavania alebo udržiavania týchto pozícií moci je riadením myslenia más.

A ako to robia?

S „oficiálnou kultúrou“, ktorá rozhodne podľa definície zahŕňa náboženstvo. A takto chápaná oficiálna kultúra z pohľadu elitných skupín, ktoré chcú získať alebo udržať si svoju moc, znamená iba jednu vec: COINTELPRO [Counter Intelligence Program, projekt/operácia kontrarozvedky, pozn.prekl.]. A tu nemáme na mysli konkrétny program FBI, ale koncepciu programu a pravdepodobnosť, že to bol spôsob kontroly ľudských bytostí možno po celé tisícročia. V skutočnosti by som to rada nazvala „Kosmické COINTELPRO“, aby som naznačila, že je to takmer mechanický systém, ktorý tak dobre funguje vďaka psychologickej povahe ľudí, z ktorých väčšina RADA verí veciam, ktoré ich zbavujú zodpovednosti.

V tomto okamihu však nezabúdajme, že kult je definovaný ako majúci „predmet uctievania“, uctievanie ktorého / ktorých – pri správnom dodržiavaní pravidiel uctievania – bude mať za následok určité výhody.

Prirodzene, ak sa dozviete, že určitý produkt vám prinesie absolútne úžasné výhody a je lacný na zavedenie, určite si ho kúpite, však? Aj keď si myslíte „dobre, možno je to až príliš dobré na to, aby to bola pravda, pravdepodobne to je lož.“

A to je presne to, o čo ide: pravdepodobne JE to lož.

Ak však stojíte pred skutočne, NAOZAJ dobrým predajcom, pravdepodobne si produkt kúpite, pretože je lacný a „nuž, nemôže to ublížiť. V skutočnosti neutratím veľa, a ak to bude fungovať, o to lepšie! “ A ocitli sme sa v prítomnosti Pascalovej stávky: lepšie uveriť a byť ukázané, že sa mýlime, ako NEVERIŤ a byť ukázané, že sa mýlime.

A tak to je, ako je formulované kresťanstvo: za NÍZKU cenu – jednoducho verte – získate celý svet – nebo ako čakaciu miestnosť a nakoniec zmŕtvychvstanie a vládu sveta!

Aký to obchod!

Ale počkať! Je tu aj drobná tlač! Musíte si uvedomiť, že kresťanstvo môže byť platné iba vtedy, ak bude platný najskôr  judaizmus. Koniec koncov, tvrdenie kresťanstva o novej zmluve je založené na myšlienke, že judaizmus mal starú zmluvu a zvrátil svoje šance tým, že bol arogantným a tvrdohlavým. Ak si teda kúpite produkt kresťanstva, štandardne získate aspoň časť produktu judaizmu. To samozrejme znamená, že musíte veriť, že Izrael mal alebo má „ústrednú úlohu“ pri prejavovaní výhod, ktoré sú získané zakúpením produktu: zmŕtvychvstanie a vládu nad svetom.

Keď sa vrátime do histórie, priemerný kresťan je od samého začiatku držaný v temnote ohľadom SKUTOČNÝCH dejín kresťanstva. Klamstvá sa nahromadili vyššie ako Mount Everest.

Názor priemerného kresťana na jeho minulosť je, že kresťanskú éru inicioval v malom vysunutom stanovišti rímskeho impéria Palestínčan Ježiš Nazaretský. Ježiš Kristus, ktorý bol sľúbený židovský Mesiáš a „zjavenie v tele“ samotného Boha, rozšíril svoje posolstvo aj za hranice svojho malého židovského národa a ustanovil apoštolov, aby ho šírili ďalej. Po Kristovej smrti a jeho zmŕtvychvstania sa kresťanské posolstvo rozšírilo po celom stredomorskom svete a jeho odvážna teológia si získala prívržencov mučeníctva, a to najmä v Ríme, hlavnom meste ríše známeho sveta. Rímska cirkev sa preslávila kvôli krvi mučeníkov a preto, že tam „založil cirkev“ apoštol Peter.

Mýtus nám hovorí, že keď sa kresťanstvo sústredilo do Ríma, priťahovalo viac pozornosti cisárskych autorít, ktoré spočiatku prenasledovali kresťanov. Neskôr, keď boli Rimania svedkami úžasnej viery „Mučeníkov Krista“, boli samozrejme ovplyvnení, aby podľahli tejto veľkej „dobrej správe“, ktorá bola taká úžasná, že poskytla schopnosť znášať hrozné mučenia a príšerné smrti s pokojom a úsmevom.

A tak, ako hovorí rozprávka, kresťanstvo z roka na rok silnelo až nakoniec bol aj Konštantín obrátený na vieru samým Bohom. Bol to naozajstný vojenský pochod do Damasku, á la apoštol Pavol. Po Konštantínovom obrátení, hoci bol „nominálnym kresťanom“, sa zúčastnil teologickej debaty a pomáhal formovať a riadiť kresťanskú dogmu, aby bol zaručený jej rast a stabilita cirkvi. Kresťanstvo sa potom stalo súčasťou rímskej ríše sústredenej v Ríme a vytvorilo si silnú vonkajšiu štruktúru, ktorá sa dostala pod autoritu rímskeho biskupa, ktorý bol nástupcom kniežaťa apoštolov Petra.

Toto všetko sa malo diať – sídlo moci Konštantínovej cirkvi sa ustanovilo v Ríme – zatiaľ čo samotný Konštantín sa nachádzal v Konštantínopole, v starobylom meste Byzantskej ríše.

Obzvlášť falošný kus histórie nám hovorí, že po smrti Konštantína prešla svetská moc Rímskej ríše na rímskeho biskupa, akoby v očakávaní nasledujúceho chaosu.

Pokračovaním rozprávky, v piatom storočí pod nájazdmi germánskych barbarov padlo Rímske impérium. Cirkev bola samozrejme glejom, ktoré v tomto veku úpadku držalo všetko pohromade. Rímsky biskup určoval smer dočasného a duchovného života človeka, pretože svetské autority sveta sa stali prakticky neúčinnými. Mnoho kresťanov, ktorí videli tento  zmätok sveta, sa stiahlo do púšte v obave, že prišla apokalypsa. Spoločnosť bola demoralizovaná a otrasená v základoch. Jediné miesto, kam sa obrátiť, bola cirkev, ktorá bola zárukou prísľubu lepšieho života v „ďalšom svete“.

Podľa mýtu sa do tejto temnoty po stovkách rokov opäť vrátila do deviateho storočia nádej: z nemeckých kmeňov sa Ríša znovu zrodila vedená rukou rímskeho biskupa. Vďaka korunovaniu Karola Veľkého na Štedrý deň 800 mal rímsky pápež konečne využitie pre svoju moc. Konečne sa zjavná autorita pápežstva mohla prejaviť v novej „sekulárnej vetve“ cirkvi – vo Svätej ríši rímskej. Cirkev mohla teraz delegovať svoje únavné bremeno svetskej moci na nového cisára, ktorý by inicioval a viedol Svätú armádu.

V tejto historickej fraške sa nám hovorí, že cisári a pápeži sa začali usilovať o získanie autority, že cisár si robí výhradný nárok na autoritu v Ríši a rímsky biskup tvrdí, že má výsadu udeliť cisárovi takúto moc na základe autority cirkvi na OBOCH, cirkev a ríšu. Hovorí nám o nekonečných súpereniach, ktoré nasledovali uprostred hladu a morov – temného stredoveku -, zatiaľ čo v skutočnosti starostlivé štúdium tohto obdobia a jeho architektúry ukazuje, že to bolo obdobie bohatého sociálneho a kultúrneho rastu, ktoré bolo v skutočnosti zničené cirkvou prostredníctvom križiackych výprav a inkvizície, no a potom sa znova prepísali dejiny.

Hovorí sa nám, že v roku 1054 sa množstvo „východných kresťanov“ pokúsilo preniknúť k moci tým, že tvrdilo, že ich „pápež“ alebo patriarcha skutočne majú moc nad Ríšou, čo spôsobilo rozkol v cirkvi. Hovorí sa, že títo „prišelci“ potom odišli a založili svoju vlastnú cirkev – východnú pravoslávnu cirkev – a pod týmto zriadením sa zjednotili kresťania z východnej Európy vrátane Ruska, Bulharska a Levantu. Podľa štandardných kresťanských dejín pochádzalo „katarské kacírstvo“ z Bulharska – zjavne zo „skazenej východnej cirkvi“. Fakty však naznačujú, že katarizmus existoval v západnej Európe veľmi dlho – pravdepodobne od počiatku kresťanstva a veľmi dobre sa mohlo jednať o PÔVODNÉ kresťanstvo.

Na konci štrnásteho storočia sa nám hovorí, že „roky temna“ sa skončili a talianske mestské štáty začali smerovať k politickej moci bez cirkvi. Intelektuáli a umelci začali povyšovať človeka namiesto boha a začala sa renesancia.

Cirkev sa pokúsila zastaviť tento skazený sekularizmus, ale viera v človeka a jeho svet a vedu explodovali a klasický svet umenia a literatúry sa vrátil späť do ľudského povedomia a človek začal dávať náboženstvo na jeho správne miesto. Formovalo sa skutočné oddelenie duchovného od pozemského. Ale po krajine kráčala zlá vec! Títo ohavní odpadlícki kresťania na východe, obávajúc sa invázie svojich moslimských nepriateľov na juhu, sa opäť pokúsili o spojenie s Rímom. Ich „neústupné východné myšlienky“, ich „nevyjadrené“ a „nesystematické“ teologické predstavy spojené s ich dlhými rokmi odcudzovania sa od „hlavného kresťanstva“ znemožňovali také spojenie. Lepšie je všetkých zabiť a nechať Boha, aby si to vyriešil.

Po znásilnení a drancovaní SKUTOČNEJ Rímskej ríše na východe novovytvorenou „germánskou rímskou ríšou“ na Západe, východná cirkev postupne zmizla do pozadia, až kým Rusko neskôr nevstúpilo do západného sveta na základe zámernej „westernizácie“ ich kultúry a náboženstva.

Všetky tieto udalosti, invázie, raná cirkevná schizma, vývoj myšlienok renesancie viedli k „príhodnému“ oddeleniu cirkvi od štátu, ktoré nakoniec dokončila výzva protestantizmu. Protestantská reformácia spochybnila historický vzostup rímskeho veľkňaza ako zjednocujúcej sily v politickom a duchovnom vývoji Rímskej ríše a starovekého sveta a spochybnila nielen autoritu pápeža v svetských, ale aj duchovných veciach. Ťažisko kresťanského protestantizmu sa malo presunúť z osoby pápeža do textu Biblie, ktorá mala viesť individuálne kresťanské svedomie.

A tak – je nám povedané – kresťanská cirkev zostala až dodnes. Až donedávna sa pápež držal svojho starodávneho nároku na prvenstvo nad kresťanstvom a protestanti sa držali svojich nárokov na prvenstvo Svätého písma. Dlho sa zdalo, že tieto dva tábory sú odsúdené na večné spory. ALE s príchodom „ekumenického veku“ nastala medzi kresťanmi určitá tolerancia. Protestanti uznali úlohu pápeža pri formovaní cirkvi a pápežstvo pripustilo v tomto vývoji určité „nadhodnotenie právomocí“. Kresťanská cirkev dosiahla určité štádium zblíženia.

Veľkým problémom však je, že celá táto história kresťanstva je NEPRAVÁ!

Dôsledok tejto histórie je však zaujímavý. Nikdy nezabudnem, ako televízny evanjelista Jimmy Swaggert v jednej zo svojich kázní vyhlasuje, že Matka Tereza bola odsúdená do pekla, pretože nebola „znovuzrodená“ v zmysle fundamentálneho protestantizmu. Toto je príkladom problému, ktorý vystupuje do popredia, keď je textu udelená absolútna autorita ako „Božieho slova“ a svedomie jednotlivca – každého jednotlivca – je jediným arbitrom toho, čo tento text v skutočnosti hovorí, a cítia, že je ich povinnosť vnucovať tento výklad ostatným.

Ako len mohli byť takéto falošné dejiny vytvorené a podsunuté svetu? To sa dozvieme, keď budeme pokračovať ďalej.

Faktom je, že organizované náboženstvo, a predovšetkým kresťanstvo, má veľmi dlhú históriu nadvlády a prenasledovania OSTATNÝCH. Často sa to vysvetľuje ako „dobré úmysly, ktoré sa zvrhli“ ranej Cirkvi; ich srdcia boli na správnom mieste, ale nakoniec bol to semi-barbarský čas. Ale postúpim vám, že obracač viery ako Jehovov svedok, ktorý vám nepozvaný zaklope na dvere, aby vám povedal ICH verziu „pravdy“, je rovnako vinný zo snahy ovládnuť vašu myseľ a dušu ako Veľký inkvizítor, ktorý nasledoval výrok: “zabite ich všetkých; Boh bude poznať svojich.“ Je to iba otázka stupňa.

Hovoríme však o Ježišovi. Alebo možno hovoríme o Ježišovi. Možno hovoríme o niekom úplne inom, ako je bájny Ježiš; zárodok alebo udalosť, okolo ktorej sa sformoval súbor príbehov, ktoré boli potom znehodnotené a stali sa nástrojom v pláne bezohľadných mocenských uzurpátorov, ktorých jedinou túžbou bol ovládnuť celý svet. A vedeli, ako povedal Machiavelli, že náboženstvo je najlepší spôsob, ako to urobiť. To, čo platilo v Machiavelliho dobe, stále platí v našej vlastnej.

Machiavelli poznamenal, že náboženstvo a jeho učenie viery, nádeje, lásky, pokory a trpezlivosti spolu s utrpením sú faktory, ktoré oslabujú mužov a spôsobujú, že sa menej zaujímajú o svetské a politické veci, a preto vydajú politickú moc do rúk zlým mužom, ktorí nie sú ovplyvnení takýmito ideálmi. Skutočným trikom je samozrejme presvedčiť ľudí, že „posmrtný život“ je jediná vec, na ktorú treba myslieť, a za týmto účelom bolo formulované kresťanstvo.

Ďalšou Machiavelliho myšlienkou je, že náboženstvo je dobré, iba ak podporuje štát a prispieva k jeho cieľom. Použitím náboženstva je možné udeliť „božskú sankciu“ zákonom, ktoré by ľudia inak nemali dôvod dodržiavať. Preto musí štát ovládať učenie Cirkvi. To určite mal Konštantín na mysli, keď z kresťanstva urobil štátne náboženstvo. Nikdy nepredpokladal, že sa neskorší pápeži pokúsia použiť jeho samotnú taktiku proti štátu.

Najpodstatnejšou vo viere kresťanov a kresťanstva je viera v jedinečnú, najvyššiu bytosť, ktorej syn je zástupcom, a ktorej slúžia ako sprostredkovatelia. V čase násilného vnucovania kresťanstva sa monoteizmus radikálne líšil od rozšírenej „pohanskej“ viery, že božstvo sa môže prejaviť v mnohých formách a obrazoch.

Keďže ľudia boli hypnotizovaní, aby verili, že Boh môže mať iba jednu tvár, boli tiež presvedčení, že hodnota alebo zbožnosť medzi inými ľuďmi môže mať tiež iba jednu tvár. Rôzne pohlavia, rasy, spoločenské triedy alebo iné viery boli usporiadané ako „lepšie ako“ alebo „menej ako“ jedna k druhej. Už viac nemohli existovať harmonicky dve predstavy alebo názory – jeden z nich musel byť nadradený tomu druhému. A toto bolo nariadené politicky!

Ďalším Machiavelliho učením je: Politický vodca sa musí JAVIŤ ako nábožný, aj keď náboženstvu neverí ani ho nepraktizuje. To určite platí o Konštantínovi, ktorý skutočne uctieval Sol Invictusa, a bol pokrstený až na smrteľnej posteli ako akýsi trik typu „Pascalova stávka“ … lepšie to urobiť a mýliť sa, ako to neurobiť a mýliť sa. Očividný NEDOSTATOK kresťanstva medzi samotnými pápežmi a kniežatami cirkvi, ktorí uvalili systém na masy, by mal komukoľvek povedať, akú dôveru mali v nové náboženstvo!

Machiavelli píše:

„…vidieť a počuť [princa], mal by sa zdať, že je milosrdný, verí, je bezúhonný, ľudský a nábožný… pretože ľudia všeobecne súdia viac podľa toho, čo vidia, ako podľa svojich hláv, pretože každý vidí, ale len veľmi málo z nich musí cítiť … Nech sa teda princ zameriava na dobývanie a udržiavanie štátu a prostriedky budú vždy posúdené ako čestné a každý ich pochváli, pretože vulgárne je vždy vecou zdania. “ [Machiavelli, princ]

Ďalšou poučkou úspešného plánu na ovládnutie ľudstva je:

„Láska je držaná na reťazi záväzkov, ktorá, že sú ľudia sebeckí, je rozbitá, kedykoľvek to slúži ich cieľom; ale strach je udržovaný hrôzou z trestu, ktorý nikdy nezlyhá. “ [tamtiež]

V kresťanstve sa chápe, že Boh nevládne prostredníctvom lásky a podpory, ale strachom. Biblia opakovane vyzýva ľudí, aby sa „báli Boha“. Cirkevný otec z 3. storočia Tertulián napísal:

“Ale ako chceš milovať, bez obáv, či miluješ?” Určite [taký Boh] nie je ani váš Otec, voči ktorému by vaša láska z oddannosti mala byť v súlade so strachom kvôli jeho moci; ani váš vlastný Pán, ktorého by ste mali milovať pre Jeho ľudskosť a cítiť strach ako vášho učiteľa.“

Svätý Ján Zlatoústy veril, že strach je nevyhnutne potrebný:

„… Ak by ste pripravili svet o sudcov a strach, ktorý z nich vychádza, domy, mestá a národy by na seba padli v neobmedzenom zmätku, a už by nebol nikto, kto by ich zadržal, zahnal alebo presvedčil, aby boli pokojní zo strachu z trestu.“

Machiavelli tvrdí, že násilie je účinným prostriedkom na udržanie moci. Násilie musí byť použité rýchlo a nemilosrdne, pretože násilie môže spôsobiť nenávisť a vďaka nenávisti môže byť človek ochotný obetovať svoj život, aby sa pomstil.

Keď sa nový vodca dostane k moci, mal by byť schopný potlačiť opozíciu úplnou bezohľadnosťou – rýchlo a čisto ju odstaviť. Nový vládca by potom mal vyhľadávať a kultivovať menšinové skupiny, ktoré boli utláčané za predchádzajúcej správy, aby ich použil ako základ svojej podpory.

„Kresťanstvo vďačí za svoje veľké množstvo členov politickému manévrovaniu ortodoxnými kresťanmi. Podarilo sa im zmeniť kresťanstvo z obávaného malého kultu na oficiálne náboženstvo rímskej ríše. Ich cieľom bolo vytvoriť to, čo biskup Irenaeus [Irenej z Lyonu, Irinej Lyonský, pozn.prekl.] nazval „katolícka cirkev rozptýlená po celom svete, dokonca až po koniec sveta“. Na tento účel použili takmer akékoľvek prostriedky. Revidovali kresťanské spisy a prispôsobili svoje zásady tak, aby bolo kresťanstvo prijateľnejšie. Posluhovali rímskym úradom. Zahrnuli prvky pohanstva.

Ortodoxné kresťanstvo sa obracalo na vládu nie ako náboženstvo, ktoré by podporovalo osvietenie alebo duchovnosť, ale skôr ako také, ktoré vnáša poriadok a konformitu do ochabujúcej ríše. Rímska vláda zase priznala ortodoxným kresťanom nebývalé privilégium, čo umožnilo kresťanskej cirkvi stať sa tou samou autoritárskou mocou, ktorej sa Ježiš údajne bránil!

„Získať takéto prijatie nebolo pre kresťanstvo malý výkon; Kresťania neboli v Rímskej ríši zrovna obľúbení. Rimania ľahko začleňovali nových bohov a bohyne do svojho panteónu s nádejou, že im prispejú k vlastnej ochrane a bezpečnosti. Napríklad edikt z Milána z roku 313 n. L. zaručoval každému náboženskú slobodu, takže „akékoľvek božstvo, ktoré je ustanovené na nebesiach, môže byť žičlivé a prospešné pre nás i pre všetkých, ktorí sú v našej právomoci.“ Kresťania však veria, že oni sú tí jediní, ktorých je jediný boh, odmietli dovoliť, aby ho uctievali spolu s ostatnými. Keď odmietli vyznávať vernosť rímskemu panteónu bohov, boli kresťania považovaní za pravdepodobných zradcov rímskeho štátu.

„Postoje samotných kresťanov pomohli málo, aby si získali obľubu u Rimanov. Biskup Irenaeus vyhlásil: „Zákon už nepotrebujeme, pretože sme vysoko nad ním v našom zbožnom správaní.“ Príbehy z roku 200 odrážajú nechuť, ktorú mali Rimania voči kresťanom: „… Boli poslednou špinou,“ skupina ignorantských mužov a dôverčivých žien, ktorí na nočných stretnutiach, slávnostných pôstoch a neľudskom jedle vyrobenom v tajnosti, vytvorili posádku milujúcu tieň, ktorá mlčí na verejnosti, ale rapotá po rohoch, pľuvajú na bohov a smejú sa na svätých veciach … “„ (Kruci! Znie to ako dnešné mladé deti punkového / neonacistického typu! Elitári a neprajníci všetkých, ktorí sa od nich líšia!) “[Ellerbe , 1995]

Konštantín priťahoval ku kresťanstvu práve ten druh ľudí, ktorých účelom bolo vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, a boli to presne takí ľudia, ktorí videli, aké užitočné môže byť kresťanstvo ako politický nástroj. Využili nielen politicky účelné prostriedky, ale navrhli organizáciu, ktorá zjavne NIE JE zameraná na duchovný rozvoj, ale skôr bola zriadená tak, aby riadila veľké množstvo ľudí.

Zjednodušili kritériá členstva do „klubu“ tým, že vyžadovali iba to, aby človek priznal vyznanie viery, prijal krst, zúčastňoval sa na bohoslužbách, poslúchal cirkev a veril „jedinej pravde kázanej od apoštolov“. Takéto kritériá naznačujú, ako napísal jeden historik, „aby sme dosiahli spasenie, ignorantovi stačí veriť bez porozumenia a POSLÚCHAŤ úrady.“

A to je kľúčové: POSLÚCHAŤ.

Biblia nebola zostavená preto, aby dala dokopy všetky kresťanské spisy, ale aby ich pretriedila, aby boli jednotné. Zakázaním a spálením akýchkoľvek „nesúhlasných“ textov sa nakoniec vytvoril dojem, že Biblia a jej štyri evanjeliá sú pôvodným kresťanským pohľadom! Dokonca ešte v roku 450 n. L. sa Teodor z Kyrrhusu zmienil, že v jeho diecéze kolovalo najmenej 200 rôznych evanjelií. Úžasné, že nič z toho sa k nám nedostalo. Ak už nič iné, títo ľudia sú naozaj dôkladní!

„Okrem výberu z mnohých evanjelií a spisov na zostavenie Biblie, Cirkev upravovala svoje posolstvo pri každom preklade. Rímsky filozof Celsus [grécky Kelsos], ktorý bol svedkom falšovania kresťanských spisov už v druhom storočí, o revizionistoch povedal: „Niektorí z nich, akoby boli v opitom stave a mali vízie vyvolané samým sebou, remodelujú svoje evanjelium z prvej písomnej podoby a reformujú ho tak, aby mohli vyvrátiť námietky, ktoré by mohli byť proti nim vznesené.“ [Ellerbe, 1995]

Katolícka encyklopédia poznamenáva:

„Predstava úplného a jasného kánonu Nového zákona, ktorá existuje od samého začiatku … nemá žiadny základ v histórii.“ a „Na všetkých oddeleniach falšovanie a interpolácia, ako aj nevedomosť spôsobovali škodu vo veľkom rozsahu.“

Raní cirkevní otcovia si pravdepodobne mysleli, že by mohli získať pomoc utlačeného a potenciálne užitočného židovského obyvateľstva tým, že „potvrdia platnosť“ ich Boha Jehovu ustanovením jeho syna za nového zástupcu na Zemi. To sa im v skutočnosti vypomstilo, ale to už vedie iným smerom. Zdá sa však, že toto zlúčenie bolo plánom a prijatie hebrejskej Biblie  politickým manévrom. V tejto Biblii bol zahrnutý hebrejský mýtus o stvorení, ktorý zaujal pozíciu pohŕdania ženami, a tento krok bol použitý na to, aby odsunul ženy do úlohy pasívnych a podradných bytostí.

Ešte aj dnes sa hebrejskí muži učia prejaviť pri každodennej modlitbe:

“Požehnaný si Pane, náš Bože, kráľ vesmíru za to, že si ma neurobil ženou.”

A tak, ako plynuli roky, cirkev sa naďalej držala svojej cesty vytvárania a udržiavania spoločnosti, v ktorej dominovali muži. V novom náboženstve mali byť VŠETCI muži považovaní za priamych poslov Pána, nielen kňazi v kostole, ale obyčajní muži v súkromí ženskej kuchyne a postele. Ženy mali byť poslušné a upierať si právo hovoriť a dokonca myslieť!

Toto všetko smerovalo k ďalšiemu potláčaniu starých pohanských náboženstiev, ktoré boli ženské a cyklické, výchovné a kooperatívne a ktoré NEpostulovali koniec sveta, v ktorom by bezprostredne hrozil pekelný oheň a Večné zatratenie, a pre ktoré by bol nutný „záchranca“ mimo samého seba!

Ale späť k Machiavellimu: napísal, že pokiaľ je to možné, princ by mal prinútiť niekoho ďalšieho, kto by spôsoboval zranenia, aby akákoľvek nenávisť, ktorá by mohla vzniknúť, bola potom nasmerovaná na páchateľa násilia, a nie na princa.

Režim založený na podpore más je stabilnejší ako režim založený na podpore aristokracie, a preto by princ mal hľadať podporu skôr ľudu než šľachty. U politicky sofistikovanej šľachty je pravdepodobnejšie podozrenie o motívoch princa, nedôvera v jeho činy a hľadanie skrytých významov. Pretože sú menej dôverčivý, sú menej zvládnuteľní, a teda s väčšou pravdepodobnosťou, že budú odolávať.

Moc a autoritu možno najľahšie získať tam, kde sa ľudia podriaďujú, pretože veria, že poslušnosť je morálna povinnosť. Machiavelli učil, že autorita je vhodnejšia ako nátlak, pretože nátlak je strašne neefektívna metóda na vynútenie poslušnosti. Vyžaduje si obrovské prostriedky na „držanie zbrane“ proti hlavám más. Pretože nakoniec je surová sila neadekvátna na to, aby udržala celú populáciu v rade pomocou sily.

Preto bystrý princ by mal využiť silu emócií a skôr by mal riadiť vášne, než aby ľudí viedol rozumom. Knieža musí využívať ľudské vášne lásky, nenávisti, strachu, túžby po sláve a moci, ba aj nudy.

Podľa štandardných kresťanských dejín, po Konštantínovi nasledovali barbarské hordy. Po prijatí a zavedení kresťanstva nasledoval pád Rímskej ríše. Ale to je v skutočnosti nepravdivé.

Ak ste čítali pozorne, všimli ste si, že Konštantín zbalil svoje guľky a odišiel sa hrať inam. Kedže ho Rím neprijal, už sa nebude hrať na ich pieskovisku. A s ním odišla väčšina kresťanov – skutoční, ktorí sa chceli vyhnúť pokračujúcim perzekúciám v Ríme a falošní, ktorí boli tesne po daňovej úľave. A čo viac, pre tých, ktorí hľadali „poklad“ z jeruzalemského chrámu, ktorý bol údajne skonfiškovaný cisárom Titom (ak vôbec taký existoval), odišiel spolu s Konštantínom do Byzancie so všetkými ostatnými pokladmi Rímskej ríše.

Prehľad kresťanských dejín, ktorý sme si predstavili v prvej polovici tejto kapitoly, je neskutočnou lžou. Prežíva len preto, lebo ignoruje to, čo jej hrozí. Pre bežného človeka to postačuje, pretože je ľahké tomu uveriť a neexistuje žiadna kognitívna disonancia proti tomu, čo ju kompromituje. Udržuje sa vďaka nevedomosti más ľudí. Úplne ignoruje skutočné dejiny – a tieto skutočné dejiny existujú – prvých 500 rokov kresťanstva – a odmieta ich ako roky chaosu a neistoty. Odmieta ako bezvýznamnú samotnú Rímsku ríšu, o ktorej tak sebavedome tvrdí, že ju predstavuje, a odhodiac stranou ohromné bohatstvo, moc a úspechy byzantskej ríše – nehovoriac o drvivom počte kresťanov.

SKUTOČNÉ dejiny kresťanstva sa stávajú čírou poznámkou pod čiarou v spisoch krátkozrakého Edwarda Gibbona. Dejiny sa stávajú dobre vypovedanou bájkou  namiesto čestného pokusu ich pochopiť; odkiaľ sme prišli a kam by sme mohli odtiaľto ďalej ísť.

A tak sa lži hromadia stále vyššie a vyššie.

Pred tisíc šesťsto sedemdesiatimi siedmimi rokmi, 4. novembra 326 n. L., Položil Konštantín základný kameň svojho nového mesta, Konštantinopolu, na mieste starobylého mesta Byzancia.

Kuriózne je, že som o tejto skutočnosti čítala na výročie toho dňa. A keď som to čítala, naše Slnko vypľúvalo najväčší výron koronálnej hmoty v našej zaznamenanej histórii slnečných pozorovaní. Skutočne som si myslela, že to bolo dosť vhodné kozmické interpunkčné znamienko pre veci, ktoré sa ma momentálne týkajú: prevzatie našej planéty kultom, ktorý nemá na srdci najlepšie záujmy ľudstva.

V každom prípade bol tento deň vybraný, pretože bol astrologicky priaznivý: Slnko bolo v Strelcovi a Rak bol na vzostupe, tvrdia nám starí autori. Za ešte zaujímavejšie považujem to, že dôležité časti mesta potrebné na to, aby sa tam mohli usadiť noví obyvatelia, boli dokončené 11. mája 330. Teraz, sú to čísla, vďaka ktorým sa každý numerológ alebo ezoterik usmeje s tajnou radosťou!

Po štyridsiatich dňoch slávností nasledovali chlieb, cirkusy a obrad. Konštantín osobne dohliadal na každý detail a dokázal nalákať mnoho rímskych elít a aristokratov do Byzancie vytvorením replík ich rímskych víl vedľa Bosporu.

Konštantínopol mal rovnako ako Rím sedem kopcov a Tyche bola opatrovníckou bohyňou mesta, ale okrem tohto tam bolo len málo podobností. Konštantinopol bol navrhnutý tak, aby bol hlavným mestom nového svetového poriadku. Na helénskej pôde sa kresťanstvo spojilo s rímskym štátom a bolo známe ako Kráľovstvo Svätého grálu.

Konštantín bol hlavným veľkňazom a duchovným otcom mnohých Panovníkov Grálu a podľa legiend dostal od dvoch anjelov symboly svojej moci. Ako sekulárneho strážcu Božieho kráľovstva ho zasvätil cherubín do tajomstiev gréckeho ohňa – technika plameňometov a jedovatého plynu. A keďže bol tiež obrancom viery, druhý cherub mu dal magické korunovačné klenoty Byzantskej ríše.

Konštantínove cisárske insígnie neboli (ako obvykle) prilba bojovníka alebo iné nástroje násilia. Byzantský diadém bol stuha kňaza a adepta. Aj keď sa to v priebehu jedenástich storočí zmenilo trikrát, vždy si zachovával voľne plynúci „umbilicus“ mozgu, ktorý znamenal spojenie medzi večným a dočasným. Slovo „religare“ – viazať – v skutočnosti vždy tvorilo podstatu náboženstva.

Konštantín bol majstrovský štátnik. Z histórie jeho vlády je zrejmé, že – okrem násilnej vášne, ktorú musel zažiť, ktorá ho prinútila zavraždiť manželku a syna – nikdy neriskoval. Bol taký dobrý v hraní úlohy diplomata, že keď zomrel, nielenže ho kresťania považovali za svätého, ale pohania ho v rímskom panteóne povýšili na boha (Rím bol v tomto bode ešte stále pohanský a ešte na dlho). Na rubovej strane jeho mincí bol zreteľne vyrytý Mithrov obraz so slovami: „Môjmu spoločníkovi.“

Dalo by sa povedať, že to bolo iné vyjadrenie v súčasnosti populárneho motta „Kráčajte s Ježišom“. Tieto peniaze kolovali všade, ale Konštantín v rovnakom čase objednal (pôvodnú) baziliku Sv. Petera a časť Ríma Laterán – za ktoré boli zaplatené mithraické peniaze!

Labarum, imperiálny štandard, ktorý Konštantín použil ako „znamenie“, ktorým zvíťazil, bolo v skutočnosti šikovným prepracovaním práporu starorímskej légie, ktorý sa v súčasnosti tvári ako monogram Krista.

Rímske vojsko v tom období pozostávalo väčšinou z Germánov, Keltov a Slovanov. Len málo z nich dokázalo čítať po grécky, a tak pre nich Chi Ró (skratka gréckeho Χριστός, Kristus) cisárskeho štandardu neznamenala pre nich nič okrem skutočnosti, že to bol znak, pod ktorým ich veliteľ dosiahol neprerušenú sériu víťazstiev v bitkách.

Teraz pravdepodobne ani tí najspravodlivejší z nás nie sú urazení chytrosťou a rýchlym myslením, aké prejavil Konštantín. Čo je však znepokojujúce, je to, že požadované vízie znamení od boha a anjelov, ktoré tak šikovne vyhlásil človek s nutkaním ovládnuť celý známy svet, boli prispôsobené náboženstvu a boli predstavené ako pravda v nespočetných kázaniach o 11:00 po stovky rokov!

Viac trúfalý “mystický zväzok” mohol byť len ťažko vymyslený.

Nepochybne, môžeme zistiť politické manévre Nicejského koncilu. Existujú listy a ďalšie dokumenty, ktoré nám ukazujú, ako málo sa Konštantín v skutočnosti staral o náuku. Zaujímala ho jedna vec a iba jedna vec, vytvorenie náboženstva, ktoré by mu umožnilo ovládnuť svet. A odvtedy sa na tento účel používa.

Desať rokov pred svojou smrťou Konštantín rozdelil svoju ríšu medzi svojich synov a synovca. Určite vedel, že žiadne také usporiadanie nevydrží a musel chcieť prinútiť silnejšieho zo štvorice, aby sa osvedčil.

Keď zomrel, jeho telo bolo zabalzamované a naďalej „vládlo“ – čítali mu jeho poštu, boli mu predkladané štátne správy a za chrbtom mŕtveho cisára nebolo rozhodnuté nič – takmer rok až do príchodu jeho syna, Konštantiusa. Potom bolo telo prvého Panovníka Grálu pochované v kostole apoštolov, kde Konštantín usporiadal trinásť porfyrických sarkofágov: dvanásť pre apoštolov a ústredný pre seba.

Potom sa po prvý raz intonovali slová, ktoré sa majú opakovať nasledujúcich jedenásťsto rokov, kedykoľvek bol položený k odpočinku kňaz-kráľ cisárskej Byzancie – Kráľovstva Grálu:

“Vstaň, Pane sveta. Kráľ kráľov ťa čaká na posledný súd.“

 

Predchádzajúca časť: Pravda alebo Lži (4. časť) – Konštantín I. a nástup kresťanstva

 

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte
blank