Hromadná žaloba: Německá mimoparlamentní vyšetřovací komise dává podnět k zahájení soudního řízení proti zločincům, kteří se podílejí na koronavirové krizi

Peter Koenig
Global Research
Překlad: Desítka.org
4.října 2020
Titulní obrázek: OtevřiSvouMysl.cz

 

Komentář: Hromadná žaloba proti koronavirovým opatřením je postup, který v současné situaci doporučuje také mezinárodní organizace Nezávislá asociace lékařů lidem, firmám a právníkům v Rusku. Jakkoliv se celosvětově koordinovaný postup vlád proti svým občanům jeví jako nezastavitelný, rozhodně není pozdě podniknout kroky, které by zamezily globálnímu řízení realizovat původní plán, čímž by v rámci jejich improvizovaných kroků mohlo dojít k chybám a odhalením, které bude možné využít ve prospěch obyvatelstva. K situaci v Rusku přinesl Protiproud.cz výborný článek Asociace odborníků: Opatření vlád proti Covid-19 jsou nepodložená, nebezpečná a protiprávní..

 

Německo je opět v čele v boji proti ničivým, neodůvodněným, nezákonným, ekonomicky ničivým, lidstvo oslabujícím a přímo genocidním – opatřením kvůli Covid-19. Německá „COVID-19 Extra“, mimoparlamentní vyšetřovací komise (v němčině ACU – německá zkratka pro ACU „German acronym for Ausserparlamentarischer Corona Untersuchungsausschuss“) plánuje dát podnět k zahájení soudního řízení nejen proti vládám a vládním úředníkům, ale zejména proti výrobcům nechvalně známého testu PCR (PCR – polymerázová řetězová reakce – je technika „k amplifikaci“ malých segmentů DNA), což je podle čestných virologů z celého světa absolutně nevhodné pro testování covid-19. Vlastně ani nemá licenci k provádění takových testů.

Test PCR nicméně byl a je nabízen a propagován Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a dalšími předními zdravotnickými institucemi v západním světě, jako jsou USA NIAID / NIH a CDC, stejně jako výzkumníky z Německého centra pro výzkum infekcí (DZIF) ve společnosti Charité nemocnice v Berlině. Byl to Dr. Christian Drosten, ředitel Virologického ústavu v „Charité“, kdo propagoval tento test, který nakonec převzala příslušná německá vláda a zdravotní úřady (Poznámka přkladatele – totéž v Česku) a který z něj učinil povinný všelék na testování a počítání „případů“, většinou k manipulaci se statistikami, což média poté používají k zavedení strachu do populace.

Ostatní země se řídí podobnými pokyny svých nejvyšších zdravotnických úřadů a výsledky testů používají ke stejnému účelu, zasazování strachu do bezradné populace. Média nám nikdy neřeknou, například že chybovost těchto testů, tzv. „pozitivně testovaných„, může být až 50%. Všechna „pozitiva“ jsou však automaticky absorbována do statistik „případů“. Lidé jsou často testováni několikrát a mohou být také několikrát hlášeni.

Takto lze „případové“ výsledky vyrobit a manipulovat s nimi. Hra se jmenuje LEŽ. Aby vlády mohly oprávněně sevřít železnou pěst ještě silněji kolem vašeho krku a omezit hospodářský život ve svých zemích, což způsobuje nespočet bankrotů a vysoký vzrůst nezaměstnanosti v poměru, jaký se v moderní historii nikdy nevyskytl, včetně často smrtící bídy, hladovění a sebevražd.

Železná pěst kolem hrdla lidí zahrnuje obličejovou masku, sociální distancování se, práci z domova, částečné nebo úplné uzamčení, tj. úmyslné držení lidí odděleně (zásada Rozděl a panuj), diskriminaci starších lidí, kteří se ve své osamělosti dostanou do deprese, onemocní a mohou tak dříve zemřít. Ano, starší lidé, zejména s komorbiditami, jsou ve skupině s vyšším rizikem, ale stejně tak je to každý rok u běžné chřipky, a nikdy to nebylo důvodem k jejich diskriminaci.

Výsledek vidíme již dnes. A to nejhorší teprve přijde. Letos na podzim a v zimě na globálním severu může spojení chřipky s „covidem“ způsobit ještě větší katastrofu v manipulaci s daty a následná opatření, která mohou být, ať už nevědomky nebo cíleně, kopírována na globální jih, ačkoli nadcházející teplejší letní klima by naznačovalo opak. Je to ošklivá a kriminální hra, která, pokud ji nezastavíme, sama od sebe neskončí.

Dost úvodu. Poslechněte si sami, co říká Dr. Reiner Füllmich ACU (8minutové video níže) o „hromadné žalobě„, jak by mohla tato destruktivní opatření zastavit a zvrátit je tím, že odškodní poškozené lidi a malé a střední podniky, které neměly jinou možnost než vyhlásit bankrot a propustit zaměstnance.

 

 

Jak vysvětluje Dr. Füllmich, k tomu, co nazývá BANG, by mohlo dojít, kdyby se miliony lidí po celém světě připojily k žalobě v rámci skupinové žaloby. Vzhledem k tomu, že v Německu a dalších evropských zemích, nejsou hromadné žaloby dobře známé, a zejména proto, že jsou komplikované a chybí jim podobný právní základ, jaký mají v USA, bude tato hromadná žaloba podána v USA, aby zastupovala světovou populaci.

***

Peter Koenig je ekonom a geopolitický analytik. Je specialistou na vodní zdroje a životní prostředí. Pracoval více než 30 let ve Světové bance a Světové zdravotnické organizaci po celém světě v oblasti životního prostředí a vody. Přednáší na univerzitách v USA, Evropě a Jižní Americe. Pravidelně píše pro Global Research, ICH, New Eastern Outlook (NEO), RT, Countercurrents, Sputnik, PressTV, 21. století, Greanville Post, Defend Democracy Press, Blog Saker a další internetové stránky. Je autorem knihy „Implosion – Economic Thriller“ o válce, ničení životního prostředí a firemní chamtivosti, která vychází z faktů a 30 let zkušeností Světové banky po celém světě. Je také spoluautorem knihy The World Order and Revolution! – Essays from the Resistance, (Světový řád a revoluce! – Eseje z odporu).

 

Komentář: Detailní popis situace v Německu přinesl Dr. Reiner Fuellmich ve videu Zločin proti lidskosti, které česky otitulkované a včetně přepisu publikoval web Otevři svou mysl.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank