Jak ženy pozvedávají muže k dosažení vyššího smyslu života

Hayley Lewis
Evie Magazine
Překlad: NaSeveru.org
24.září 2020

 

Muži jsou v dnešní společnosti často kritizováni za věci, jako je povýšené vysvětlování po chlapsku a šovinismus, a za to, že v nejlepším případě zvěčňují „patriarchát“ a v nejhorším jsou predátoři.

Problém je v tom, že je tu předpoklad, že muži jsou vinni, že jsou to všichni dravci v nějaké formě, raději než předpokládat, že většina mužů je v nitru dobrá. Zatímco je velmi nespravedlivé automaticky zařazovat všechny muže obecně do těchto kategorií, musíme si říci něco o pozitivních účincích, které mohou mít silné ženy v životech mužů.

Rozdíl mezi neškodností a ctností

Žádný muž by samozřejmě neměl být predátor, který by úmyslně nebo neúmyslně ubližoval ženám. Tím ale argument nemůže skončit. Dr. Jordan Peterson zdůrazňuje, že „neškodnost nemůže nahradit ctnost“. Tyto dvě věci nejsou významově shodné; neškodný muž není automaticky ctnostný. Aby byl muž dobrý, je toho třeba mnohem víc, a často je to žena, která tuto stránku povzbuzuje a vynese na povrch, která v jeho životě podporuje vyšší poslání.

Jistě, neubližovat nikomu je skvělé, ale jednají tito neškodní muži ušlechtile, podporují a brání ženy, a vytvářejí a inspirují budoucí generace mužů ke ztělesnění všeho dobrého? Naše kultura tím, že oslabila muže a povzbuzovala je, aby byli prostě „neškodní“, neúmyslně povzbudila muže, aby se vyhýbali chování, které je skutečně ctnostné a dobré.

Co muži potřebují

Mezi chlapci a dívkami, muži a ženami existují vrozené rozdíly. Neříkám, že si nejsou rovni, ale jsou jednoznačně odlišní. Obecně lze říci, že většina malých dívek si hraje na domácnost a rády se strojí, zatímco u chlapců lze vidět, že dělají zbraně a také nekonečné množství hluku.

John a Staci Eldredgeovi ve svých knihách o nejhlubších touhách mužů a žen diskutují o dychtění mužského a ženského srdce. John Eldredge ve své knize Wild at Heart [v češtině vyšla pod názvem Pozor! Srdce muže] popisuje tři přirozené touhy mužů: „bitvu, ve které můžou bojovat, žít v dobrodružství a zachránit krásku.“ Eldredge vysvětluje, jak jsou tyto touhy patrné již od malého věku, kdy malí chlapci vyrábějí zbraně a ztvárňují epické bitevní scény, ve kterých jsou hrdiny svých fantazijních příběhů. Konečná touha, zachránit krásku, se stává ústřední touhou dospělých mužů. Vybojování bitvy a prožití dobrodružství jsou určeny k zachráně krásky.

Aby bylo jasné, neznamená to, že ženy jsou bezmocné a potřebují muže, aby dal jejich životům smysl. Ve skutečnosti to vyžaduje velkou odvahu ze strany ženy, aby se oddala muži, aby mu pomohla vyrůst z nezralé postavy v muže hodného její lásky. Muži nejsou rození divoši, kteří prostě čekají, až je „zkrotí“ žena. Jak filozofoval Platón, muži i ženy tráví celý svůj život posouváním se směrem od svého potenciálu k jeho zhmotnění; postupné vzdalování se od zvířecích tendencí lidské přirozenosti k ušlechtilosti, rozumu a dobrotě, po čemž lidé touží.

Role kterou hrají ženy

Každý chce být někým, mít důležitost a hodnotu připisovanou jeho životu. Muži nejsou výjimkou a tato touha se projevuje tím, že chtějí být někým pro ženu, pro rodinu. Tato odpovědnost je naplňuje a formuje je v ušlechtilé muže, přesně tak, jak k tomu byli navrženi.

Nejedná se o nějakou antifeministickou frázi, ale spíše o pravdu hluboce zakořeněnou v srdcích mnoha lidí, která se neustále opakuje v mnoha příbězích. Iron Man zachrání svět kvůli lásce ke své rodině, Wesley se vzdá svých pirátských způsobů pro princeznu Buttercup ve filmu Princezna nevěsta, Kapitán America si nakonec vybere manželský a rodinný život, než aby zachraňoval svět, a hrabě Monte Christo stráví první polovinu svého života ve vězení a tu druhou hledáním spravedlnosti – to vše ve jménu ženy, kterou miloval.

Tito muži měli vyšší smysl pro svůj život díky ženám, které milovali. Jejich charakter byl prokazatelně lepší, ušlechtilejší a ctnostnější díky inspiraci od žen.

Přetrvávající dědictví

Fulton Sheen řekl: „Úroveň jakékoliv civilizace je do značné míry úrovní jejího ženství. Když muž miluje ženu, musí se jí stát hoden. Čím vyšší je její ctnost, čím ušlechtilejší její postava, čím oddanější je pravdě, spravedlnosti, dobru, tím více se muž musí snažit být jí hoden. Dějiny civilizace by mohly být ve skutečnosti psány z hlediska úrovně jejích žen.“

Přestože se ženy teprve nedávno staly prominentní součástí obchodních a politických rolí, které tradičně zastávali muži, není pochyb o tom, že bez žen by bylo mnoho historických počinů mužů velmi nepravděpodobných. Vyvrcholení muzikálu Hamilton o životě jednoho z Otců zakladatelů, Alexandera Hamiltona, od skladatele Lin-Manuel Mirandy, je toho dokonalým příkladem, protože konec hry se nezaměřuje na Alexandra Hamiltona, ale na jeho manželku Elizu, která se stane středem závěrečné scény. Hamiltonovo dědictví žije dál díky Elizině ochotě bezpodmínečně odpouštět a milovat, dědictví, které by bez její podpory bylo nepochybně jiné.

Úvaha na konec

Ženy nežijí jen ve stínu mužů, kde se podrobují jejich vůli a schovávají se za jejich úspěchy. Spíše se chovají jako slunce, vrhající světlo své krásy a ladnosti, a inspirují muže které milují, aby ti vyrostli více, než by kdy byli sami schopni.

 

Související články:

 

SOTT archiv: How women elevate men to higher purpose

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank