Velký reset: Gates, Kissinger a naše dystopická budoucnost

Mike Whitney
The Unz Review
Překlad: Desítka.org (edit: NaSeveru.org)
26.září 2020

 

„Čím dále společnost uniká od pravdy, tím více bude nenávidět ty, kdo pravdu mluví.“ ~ George Orwell.

 

Velký reset

 

Shodneme se, že existují dva typy Covid-19?

Prvním typem je Covid-19 „Virus“, což je docela mírná infekce [způsobená virem SARS-nCov-2, pozn. NaSeveru], kterou si většina lidí ani neuvědomuje, že se nakazila. Zůstávají buď bez příznaků, nebo mají mírné příznaky podobné chřipce, které po týdnu nebo pár dnech zmizí. U malé části populace, hlavně starší a zranitelní lidé s diagnózou již vyskytujících se dalších onemocnění, se mohou objevit vážné komplikace, případně tito lidé mohou zemřít. Podle většiny analýz je ale pravděpodobnost úmrtí na Covid zhruba mezi 1 z 200 až 1 z každých 1.000 lidí (CDC-IFR – 0,26%). Jinými slovy, Covid není španělská chřipka, ani černý mor ani virus genocidního planetárního zabijáka. Zabíjí více lidí než sezónní chřipka, ale ne výrazně více.

 

Komentář: Světová zdravotnická organizace publikovala 14.října dokument, ve kterém uvádí, že na základě metaanalýzy 61 předchozích studií došlo k revizi smrtnosti Covid-19 z původních odhadů (3,4%) na nynějších 0,23%. Zprávu o tom přinesl blog serveru Mercola.com.

 

Druhým typem je Covid-19 „Politický trik“ nebo spíše „Krycí jméno: Operace Virus 2019„. Toto opakování Covid fenoménu se týká způsobu, ve kterém je mírně letální respirační patogen nafouknutý do celoroční krize veřejného zdraví s cílem provést ekonomické a společenské změny, které by jinak nebyly možné. Toto je politická stránka Covidu, kterou je mnohem obtížnější definovat, protože souvisí s nejednoznačnou agendou mocných elit, které pomocí infekce skrývají své skutečné záměry.

Mnoho kritiků věří, že Covid je prostředek, který „Parta z Davosu“ (WEF – Světové ekonomické fórum) používá k zahájení svého autoritářského „Nového světového řádu„. Jiní si myslí, že to má více společného se změnou klimatu, což znamená, že spíše než budování konsensu mezi světovými vůdci ohledně povinného snižování uhlíku, „globální mandaríni“ jednoduše zavedli blokování, které plošně výrazně sníží ekonomickou aktivitu. To ve skutečnosti výrazně snížilo emise, ale za velkou cenu pro většinu lidstva. Covidová omezení vyvolala prudký nárůst sebevražd, klinické deprese, zneužívání dětí, domácího násilí, alkoholismu a zneužívání drog. Seznam pokračuje dál a dál.

 

Komentář:

 

Také zanechala ekonomiky všude v troskách, exponenciálně zvýšila nezaměstnanost a bezdomovectví, a zároveň připravila půdu pro obrovské hladomory v nerozvinutých zemích po celém světě. I tak klíčoví hráči v krizi Covid, jako duchovní otec Bill Gates, nadále žasnou nad dopadem těchto obtížných omezení na emise. Podívejte se na tento výňatek z nedávného příspěvku na blogu zakladatele společnosti Microsoft:

Možná jste viděli projekce, že z důvodu zpomalení ekonomické aktivity bude svět letos emitovat méně skleníkových plynů než loni. Ačkoli jsou tyto projekce jistě pravdivé, jejich význam pro boj proti změně klimatu byl nadhodnocen.

Analytici nesouhlasí s tím, o kolik se letos sníží emise, ale Mezinárodní energetická agentura uvádí snížení kolem 8 procent. Ve skutečnosti to znamená, že uvolníme ekvivalent přibližně 47 miliard tun uhlíku, namísto 51 miliard.

To je smysluplné snížení a byli bychom ve skvělé kondici, kdybychom mohli pokračovat v tomto tempu poklesu každý rok. Bohužel nemůžeme.

Zvažte, co je zapotřebí k dosažení tohoto 8% snížení. Více než 600 000 lidí zemřelo a desítky milionů jsou bez práce. Letos v dubnu byla automobilová doprava poloviční než v dubnu 2019. Na několik měsíců se letecká doprava prakticky zastavila.

Mírně řečeno, nejde o situaci, v níž by někdo chtěl pokračovat. A přesto jsme na cestě k tomu, abychom emitovali celých 92 procent uhlíku oproti loňskému roku. Pozoruhodné není to, kolik emisí kvůli pandemii poklesne, ale jak malý ten pokles je.

Těchto snížení je navíc dosahováno doslova za nejvyšší možné náklady.

Abychom zjistili proč, podívejme se, co stojí zamezení produkce jedné tuny skleníkových plynů. Toto číslo – cena za tunu odvráceného uhlíku – je nástrojem, který ekonomové používají k porovnání nákladů různých strategií snižování uhlíku. Například pokud máte technologii, která stojí 1 milion dolarů a její použití vám umožní zabránit uvolnění 10 000 tun plynu, platíte $100 za nevyprodukovanou tunu uhlíku. Ve skutečnosti by $100 za tunu bylo stále docela drahé. Ale mnoho ekonomů si myslí, že tato cena odráží skutečné náklady skleníkových plynů pro společnost a také se jedná o dobře zapamatovatelné kulaté číslo, které je dobrým měřítkem pro diskuse.

Nyní pojďme s vypínáním (ekonomiky) způsobeným COVID-19, jako by šlo o strategii redukce uhlíku. Dokázali jsme se uzavřením hlavních částí ekonomiky přiblížit k ceně snížení emisí na $100 za tunu?

Ne. Ve Spojených státech se podle údajů skupiny Rhodium Group pohybuje cena mezi $3200 a $5400 za tunu. V Evropské unii je to zhruba stejné. Jinými slovy, odstávka snižuje emise za cenu mezi 32 a 54 násobkem původních $100 za tunu považovaných ekonomy za rozumnou cenu.

Pokud chcete pochopit, jaké škody způsobí změna klimatu, podívejte se na Covid-19 a rozložte ztráty na mnohem delší dobu. Ztráty na životech a ekonomické škody způsobené touto pandemií jsou na stejné úrovni jako to, co se bude dít pravidelně, pokud neodstraníme světové emise uhlíku. COVID-19 je hrozný. Změna klimatu by mohla být horší, říká Gates.

 

Komentář: Nejen Gates, ale i vlády, které tancují, jak jim pán zapíská, moc dobře vědí, kolik zmaru a lidských životů šílený experiment Covid-1984 stojí. Přesněji řečeno, už se nejedná o experiment. Započalo konečné řešení lidské otázky.

 

Není divné, proč Gates strávil tolik času výpočtem dopadu blokování na emise uhlíku? A podívejte se, jak přesné jsou jeho výpočty. Nejedná se o výpočty typu „zadní části obálky“, ale o vážná konkrétní čísla. Dokonce bere počet lidí, kteří zemřeli na Covid po celém světě (600.000), a pečlivě to porovnává s předpokládanou „mírou globální úmrtnosti“ („na roční bázi“) lidí, kteří zemřou na „zvýšení globální teploty“.

Nezdá se vám, že Gates by mohl mít o tyto odhady víc než jen náhodný zájem? Nevypadá to tak, že by mohl být víc než jen neutrální pozorovatel, který si nestranně prohlíží data?

Dovolte mi, abych zde představil teorii. Podle mého názoru není Gatesův zájem o tyto záležitosti pouze spekulativní zvědavostí. Spolu se svými elitami provádí propracovaný vědecký experiment, ve kterém jsme – pouhými smrtelníky – laboratorními krysami. Úmyslně používají Covidovo zděšení, aby zakryli svůj skutečný cíl, kterým je nade vší pochybnost dokázat, že omezování emisí, vypínáním rozsáhlých oblastí globální ekonomiky, nepovede k odvrácení katastrofických změn podnebí.

Předpokládejme tedy, že mám pravdu. Předpokládejme, že ostatní elity si přečetly Gatesovu zprávu a souhlasí s jejími závěry. A co dále?

To je místo, kde to začíná být zajímavé, protože Gates na tuto otázku ve skutečnosti neodpovídá, ale jeho mlčení ho prozradilo.

Vysvětlím. Gates říká: „Relativně malý pokles emisí v letošním roce objasňuje jednu věc. Nemůžeme se dostat k nulovým emisím jednoduše, nebo alespoň z velké části tím, že budeme létat a jezdit méně.

Dobře, nemůžeme tedy zastavit změnu klimatu tím, co děláme nyní.

Poté Gates říká: „Dejme do vedení vědu a inovace. Jakákoli komplexní reakce na změnu klimatu bude muset proniknout do mnoha různých oborů. Budeme potřebovat biologii, chemii, fyziku, politologii, ekonomiku, strojírenství a další vědné obory„.

Opět budeme sledovat vědu.

Gates poté říká: „Bude trvat desítky let, než vyvineme a nasadíme všechny vynálezy čisté energie, které potřebujeme.“

Dobře, takže musíme postupovat rychle, abychom se vyhnuli tragédii.

Nakonec Gates říká: „Obhájci zdravotnictví již roky říkali, že pandemie je prakticky nevyhnutelná. Svět neudělal dost pro přípravu a nyní se snažíme dohnat ztracený čas. Toto je varovný příběh o změně klimatu a směřuje nás ke změnám přístupu.“

Chápete to? Gates tedy na jedné straně říká: „Musíme jednat rychle a řídit se vědou“ a na druhé straně říká: „Samotné vypnutí ekonomiky nebude fungovat.“

WTF? Pokud to nebude fungovat, tak proč se obtěžovat? Proč Gates posílá tak smíšenou zprávu?

Aha, ale je tu tah. Není to smíšená zpráva a není to rozpor. To, co dělá Gates, vede čtenáře k tomu, aby vyvodil stejný závěr, jaký má být, což znamená, že pokud nebude fungovat snížení ekonomické aktivity, musíme najít úplně jiné řešení, jako je zmenšení populace. Není to jediný logický závěr?

Ano, je to tak. Takže velký laboratorní experiment z roku 2020 (Covid), má hodně co do činění s  kontrolou populace, zmenšení stáda, aby naši vznešení Davosoví vládci mohli zajistit, aby jejich modrookrevní potomci měli mírné klima, když budou přezimovávat na svých soukromých ostrovech v Karibiku. Ovšem kontrola populace je jen malou částí mnohem ambicióznějšího plánu restrukturalizace globální ekonomiky, očkování všech na planetě a likvidace těch otravných občanských svobod, ke kterým se Američané tak připojili.

Elitářská strategie byla nazvána ‘Velký reset’, což odkazuje na „Covid Action Platform“ Světového ekonomického fóra, program, jehož cílem je restrukturalizace „ekonomických a sociálních systémů“ způsobem, který nejlépe vyhovuje zájmům kapitalistů „stakeholderů“. Zde je klip z jejich tiskové zprávy:

Uzamykání COVID-19 se může postupně uvolňovat, ale obavy o sociální a ekonomické vyhlídky světa se jen prohlubují. Existuje dobrý důvod k obavám. Prudký hospodářský pokles již začal a my bychom mohli čelit nejhorší krizi od 30. let. I když je tento výsledek pravděpodobný, není nevyhnutelný.

Abychom dosáhli lepších výsledků, musí svět jednat společně a rychle a předělat všechny aspekty našich společností a ekonomik, od vzdělávání po sociální smlouvy a pracovní podmínky. Musí se účastnit každá země, od Spojených států po Čínu, a každý průmysl, od ropy a plynu po technologie, musí být transformován. Stručně řečeno, potřebujeme „velký reset“ kapitalismu.

Míra spolupráce a ambice, které z toho plynou, je bezprecedentní. Ale není to nějaký nemožný sen. Ve skutečnosti jednou kladnou vlastností pandemie bylo to, že ukázala, jak rychle můžeme radikálně změnit náš životní styl. Krize téměř okamžitě přinutila podniky a jednotlivce, aby upustili od praktik, které se dlouho považovaly za zásadní, od častého cestování letadly až po práci v kanceláři.

Je zřejmé, že vůle budovat lepší společnost skutečně existuje. Musíme ji použít k zajištění „Velkého resetu“, který tak velmi potřebujeme. To bude vyžadovat silnější a efektivnější vlády, i když to neznamená ideologický tlak na ty větší. A bude to vyžadovat zapojení soukromého sektoru na každém kroku. (Covid Action Platform Světového ekonomického fóra, WEF).

Pokud to vypadá, jako by naši slavní vůdci chtěli předělat společnost od základů, je to tím, že přesně to mají na mysli. A ani se nesnaží skrýt své skutečné záměry. Říkají celkem otevřeně: „svět musí jednat společně a rychle, aby předělal všechny aspekty našich společností a ekonomik, od vzdělávání až po sociální smlouvy a pracovní podmínky.“

To nejen vypadá jako tvrdé rozkazy, ale ve skutečnosti to přesně jsou „tvrdá nařízení„.

Jak ale hodlají ovlivnit tyto dramatické a revoluční změny?

Proto zde máme Covid. Použijí Covid k provedení zásadních změn ve stávajícím systému, včetně zrychlení privatizace („kapitalismus zúčastněných stran“), sloučení vlád do jednotného globálního režimu, zesílení prvků sociální kontroly (prostřednictvím hromadného elektronického dohledu, dotěrného sledování kontaktů, bezpečnostní kontrolní body, uzamčení, interní pasy, biometrické ID atd.) a přijetí jakýchkoli kroků nezbytných k zavedení tyranského „Brave New World“.

Je to všechno jak černá a bílá a ani se to nesnaží skrýt. Podle jejich vlastních slov závisí „Velký reset“ na akční platformě Covid. Abychom „vybudovali lepší společnost“, musíme „radikálně změnit náš životní styl“, včetně omezení „častého cestování letadlem, do práce v kanceláři“. Takže zapomeňte na tu cestu do Itálie příští rok na dovolenou. To se nestane. Bill Gates říká „NE“. A zvykněte si také na práci z domova, protože nechceme, aby váš plechový miláček chrlil uhlík do naší nedotčené modré oblohy.

Z prohlášení také jasně vyplývá, že vyhlazení milionů pracovních míst a malých podniků nebylo náhodnou nehodou uzamčení Covid, ale plánovaná demolice podniků a pracovníků, které tyto Mucky-mucks považují za „nepodstatné“.

A pokud jde o to, kdo se bude podílet na tomto novém plánu pro kapitalistickou Valhallu? Všichni samozřejmě. Podle autorů: „Musí se účastnit každá země, od Spojených států po Čínu, a každé odvětví, od ropy a plynu po technologie, musí být transformováno.“

Tady to vidíte: slavný stát biologické bezpečnosti otroků se objevuje přímo před našimi očima a my jsme si mysleli, že jsme jen v další velké hospodářské krizi završené pandemií.

Takže když mluvíme o Covidu „politickém triku“, máme na mysli nástroj, na kterém se elity shodly jako na způsobu přechodu ze současného stavu do plnohodnotného „uzamčeného“ policejního státu. Covid je kouřová clona, která se používá k zakrytí manévrování špinavých boháčů, kteří chtějí realizovat svůj „Velký plán pro lidstvo„. Pokud je tedy v současné době vše chaotické a vzhůru nohama, neděste se. Je to všechno záměrné. Čím je svět zmatenější a turbulentnější, tím snazší je přimět lidi, aby se podrobili pitomým činnostem, jako je nošení plenky na ústech pokaždé, když opustíte dům, nebo stojíte 2 metry od sebe v obchodě, nepodávat přátelům ruce, ve školách nezpívat a další.

Psychologové vědí, že ve světě, kde vládne nejistota, lidé jsou náchylnější řídit se pokyny přívětivých hlupáků, jako je Tony Fauci, (Prymula a další), i když se musí vzdát svého posledního nároku na osobní svobodu v tomto procesu.

Když se ohlédneme zpět do dubna 2020, měli jsme pravděpodobně očekávat, kam to všechno směřuje. Koneckonců, sám pan NWO, Henry Kissinger, oznámil, co očekávat v článku, který zveřejnil ve Wall Street Journal, kde řekl:

Realitou je, že svět po koronaviru už nikdy nebude stejný. Přemýšlet nyní o minulosti jen ztěžuje to, co je třeba udělat. (poznámka: Je snad Kissinger jasnovidec? Jak věděl, že „svět už nikdy nebude stejný“?)

Osvícenští myslitelé argumentovali, že účelem legitimního státu je zajistit základní potřeby lidí. Jednotlivci si tyto věci nemohou zajistit sami. Pandemie vyvolala anachronismus, oživení opevněného města ve věku, kdy prosperita závisí na globálním obchodu a pohybu lidí. (poznámka: Jinými slovy, globalismus je dobrý, nacionalismus špatný. Stejný refrén, jaký jsme slyšeli posledních 30 let.)

Zatímco útok na lidské zdraví (od Covidu) bude – doufejme – dočasný, politické a ekonomické otřesy, které způsobil, mohou trvat celé generace. (poznámka: Další pohled do Henryho křišťálové koule, hm?) Žádná země, dokonce ani USA, nemůže v čistě národním úsilí virus překonat. Řešení aktuálních potřeb musí být nakonec spojeno s globální vizí a programem spolupráce. (Pandemie koronaviru navždy změní světový řád, Wall Street Journal)

Jak Kissinger jasně uvádí, globalizace je stále naživu a dobře mezi davoskými těžkými váhami, které nyní vidí svou příležitost, jednou za život, uskutečnit svůj plán. Na části Austrálie a Nového Zélandu se již de facto vztahuje stanné právo, zatímco premiér Boris Johnson přidává v Londýně dalších 2.000 policistů k prosazování svých praštěných mandátů Covid. Všude v západním světě se svoboda hroutí rychleji než vlnitý příkrov v kansaském tornádu. Mezitím se v panikou zasaženém světě lidé nadále schovávají za svými pohovkami a čekají, až falešný mor pomine. Vidí vůbec trosky vlaku přímo před sebou? Autor Gary D. Barnett to shrnul takto:

V tuto chvíli stojíme nad propasti a stát se nás pokouší vytlačit přes okraj. Jakmile překročíme tuto hranu, cesta zpět již neexistuje. Jedinou cestou, jak se můžeme probudit z této noční můry a znovu získat normální stav je, když se lidé začnou bránit ve velkém a odmítnou jakoukoliv podporu vládnoucím démonům.  (Reakce státu na Covid je rakovinou pro svobodu lidstva.) Gary D. Barnett, Lew Rockwell )

Bravo, pane Barnette. To říká vše.

 

 

Komentář: Přejeme všem, kteří by rádi měli klidný a spokojený život, aby pochopili jednu věc – kvůli tomu tady, na této planetě, teď nejsme. Hraje se o mnohem víc. O naše duše. O nás. A skrze nás celý boj probíhá. Jestli se nechcete v blízké budoucnosti ocitnout ve světě, který se podobá peklu, tak začněte věnovat pozornost tomu, co se kolem vás děje a vyvoďte z toho pro svůj život patřičné důsledky. Na vašem jednání závisí váš osud.

 

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank