Pravda alebo Lži (8. časť) – Tajná história od Prokopiosa Cézarejského… Generál Belisarius, kapitoly 1-3 (30)

Laura Knight Jadzcyk
Cassiopaea.org
Preklad: NaSeveru.org
Titulný obrázok: Generál Belisarius odmieta talianskú korunu (© Photos.com/Jupiterimages)

 

Prokopios Cézarejský: Secret History, Historia Arcana, Tajná história, preložená do angličtiny Richardom Atwaterom (Chicago: P. Covici, 1927; New York: Covici Friede, 1927), dotlač, Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1961, s údajom, že autorské práva vypršali na text prekladu.

 

PREDSLOV OD DEJEPISCA

V tom, čo som doteraz napísal o rímskych vojnách, bol príbeh usporiadaný v chronologickom poradí a tak úplne, ako to dovoľovala doba. To, čo píšem teraz sleduje iný plán, ktorý dopĺňa predchádzajúcu formálnu kroniku zverejnením toho, čo sa skutočne stalo počas celej Rímskej ríše. Uvidíte, že za života určitých osôb nebolo možné napísať pravdu o tom, čo robili, ako by to mal historik robiť. Keby som to tak robil, zástupy špiónov by sa o tom dozvedeli a boli by ma pripravili o život najstrašnejšiou smrťou. Nemohol som dôverovať ani svojim najbližším príbuzným. Preto som bol prinútený skryť skutočné vysvetlenie mnohých vecí, ktoré boli takto prehliadané v mojich predchádzajúcich knihách.

Tieto tajomstvá je teraz mojou povinnosťou vypovedať a odhaliť zostávajúce skryté záležitosti a motívy. Keď však pristupujem k tejto odlišnej úlohe, je pre mňa skutočne ťažké odvolať to, čo som už predtým napísal o živote Justiniána a Theodory. A čo je ešte horšie, príde mi, že to, čo teraz poviem sa nebude javiť budúcim generáciám ani pravdepodobné, ani uveriteľné, najmä keď plynie čas a môj príbeh sa stáva dávnou históriou. Obávam sa, že o mne budú myslieť ako spisovateľovi beletrie, ba dokonca ma zaradia medzi básnikov.

Aspoň toto ma však môže utešiť, že môj elaborát nebude nepotvrdený iným svedectvom: takže neustúpim od svojej povinnosti dokončiť túto prácu. Dnešní muži, ktorí najlepšie poznajú pravdu o týchto veciach, budú dôveryhodnými svedkami pre potomkov o presnosti mojich dôkazov.

Ešte jedna vec na dlhú dobu odložila moju vášeň oslobodiť sa týmto nevysloveným príbehom. Pretože som premýšľal, či by to mohlo byť škodlivé pre budúce generácie, a či zlovoľnosť týchto skutkov by nemala zostať radšej skrytá pre neskoršie časy: aby ich budúci tyrani nemohli napodobňovať. Je poľutovaniahodné, že väčšina panovníkov napodobňuje hriechy svojich predchodcov a je najľahšie pripravená sa obrátiť ku zlu minulosti.

Ale nakoniec som bol znova prinútený pokračovať v tejto histórii, pretože budúci tyrani môžu vidieť aj to, že tí, ktorí sa tak mýlia, sa nakoniec nemôžu vyhnúť odplate, pretože osoby, o ktorých píšem, takýto rozsudok utrpeli. Okrem toho zverejnenie týchto činov a nálad bude zverejnené po celú dobu a v dôsledku toho ostatní pravdepodobne pocítia menšiu potrebu hrešiť.

Pretože kto by teraz vedel o nespútanom živote Semiramis alebo o šialenstve Sardanapala alebo Nerona, keby tak tento záznam nebol napísaný ľuďmi ich vlastnej doby? Okrem toho ani tí, ktorí trpia podobne od neskorších tyranov, nenájdu toto rozprávanie celkom neužitočné. Pretože zbedačený nachádzajú útechu vo filozofii, keď zisťujú, že nie sú sami, na ktorých dopadlo zlo.

A preto začínam tento príbeh. Najskôr odhalím bláznovstvo Belisaria a potom skazenosť Justiniána a Theodory.

 

1. AKO VEĽKÝ GENERÁL BELISARIUS BOL OBALAMUTENÝ SVOJOU MANŽELKOU

Otcom manželky Belisariusa, a teda dámy, ktorú som spomenul vo svojich minulých knihách, bol (a rovnako aj jej starý otec) vozataj, ktorý vystavoval tento obchod v Konštantinopole a Solúne. Jej matka bola jednou z činiteľov divadla; a ona sama od začiatku viedla dosť bujarý život. Oboznámená s magic drogami, ktoré užívali jej rodičia aj pred ňou, naučila sa používať tie, ktoré majú pôsobivé vlastnosti, a po tom, čo už porodila veľa detí, sa stala vydatou manželkou Belisaria.

Ako manželka bola neverná hneď od začiatku, ale dávala si pozor, aby svoje indiskrétnosti zakryla obvyklými opatreniami; nie z nijakej úcty voči svojmu manželovi (lebo nikdy nad ničím necítila hanbu a svojimi podvodmi ho ľahko oklamala), ale preto, že sa bála trestu cisárovnej. Theodora ju nenávidela a už jej ukázala aj zuby. Ale keď sa táto kráľovná dostala do ťažkostí, získala si jej priateľstvo tým, že jej pomohla najskôr zničiť Silveria, k čomu sa dostaneme o chvíľu a neskôr zničiť Jána z Kappadokie, ako som už povedal inde. Potom sa stala čoraz nebojácnejšou a odhodila všetko svoje utajenie nabok a odovzdala sa do vetrov túžby.

V dome Belisaria bol jeden mládenec z Trácie: volal sa Theodósios a bol potomok Eunomiánskeho kacírstva. V predvečer svojej výpravy do Líbye, Belisarius pokrstil tohto chlapca svätenou vodou a prijal ho do svojej náruče ako člena rodiny s okamžitou platnosťou, pričom ho podľa kresťanského obradu prijatia prijal s manželkou ako svojho syna.

A nielenže si Antonina svätým slovom osvojila Theodósia s rozumnou obľubou ako svojho syna, ale tak sa o neho starala, že čoskoro, keď bol jej manžel mimo počas svojej kampane, sa doňho divoko zamilovala; a zo svojich zmyslov s touto chorobou striasla všetok strach a hanbu Boha a človeka. Začala tým, že si ho nenápadne užívala a skončila tým, že s ním koketovala v prítomnosti mužov, služobníkov a čakajúcich slúžok. Lebo teraz bola posadnutá vášňou a otvorene premožená láskou nevidela nijaké prekážky v jej dovŕšení.

Raz ju v Kartágu Belisarius prichytil pri samotnom čine, ale nechal sa oklamať svojou manželkou. Nájdením tých dvoch v podzemnej miestnosti sa veľmi nahneval; ale povedala, neprejavujúc nijaký strach ani snahu niečo utajiť: „Prišla som sem s chlapcom, aby som zakopala najcennejšiu časť nášho plienenia, kde to cisár neobjaví.“ Povedala to ako ospravedlnenie a on túto záležitosť zapudil, akoby jej uveril, aj keď videl Theodósiosov nohavicový pás akosi neskromne rozopnutý. Pretože bol tak spútaný láskou k tejto žene, že radšej nedôveroval dôkazom, ktoré videl na vlastné oči.

Keď jej bláznovstvo postupovalo v neopísateľnom rozsahu a tí, ktorí videli, čo sa deje, mlčali, až na jednu otrokyňu menom Macedónia. Keď bol Belisarius v Syrakúzach, ako dobyvateľ Sicílie prinútila svojho pána slávnostne prisahať, že ju nikdy nezradí svojej manželke a potom mu vyrozprávala celý príbeh a predstavila ako svedkov dvoch chlapcov-otrokov, ktorí obsluhovali priamo do postele.

Keď si to Belisarius vypočul, nariadil jednému zo svojich strážcov, aby Theodósiosa odstránil; ale mladík sa o tom dozvedel a včas utiekol do Efezu. Väčšina sluhov inšpirovaných slabosťou manželovho charakteru, sa viac snažila potešiť jeho manželku, ako prejaviť lojalitu svojmu pánovi a tak prezradili príkaz, ktorý dal. Ale Konštantín, keď videl Belisariusov zármutok nad tým, čo ho postretlo, s ním plne sympatizoval, až na to, keď povedal: „Skúsil by som radšej zabiť ženu, ako mladého muža.“ Antonina sa o tom dopočula a tajne ho nenávidela. Ukáže sa, aká zlomyseľná bola jej zášť proti nemu; lebo bola škorpiónka, ktorá dokázala skryť svoje bodnutie.

Ale nedlho po tom, asi pomocou nápoja lásky alebo jej maznania, presvedčila svojho manžela, že obvinenia sú proti nej nepravdivé. Bez ďalších rečí poslal správu Theodósiovi, aby sa vrátil a sľúbil, že vydá Macedóniu a tých dvoch otrokov svojej manželke. Hovorí sa, že najskôr im kruto vystrihla jazyk a potom rozrezala ich telá na malé kúsky, ktoré vložila do vriec a hodila ich do mora. Pri tomto zločine jej pomohol jeden z jej otrokov Eugenius, ktorý už predtým spôsobil potupu Silveriovi.

A nebolo to dlho potom, čo bol Belisarius prehovorený jeho manželkou, aby zabil Konštantína. Čo sa v tom čase stalo, o Presídiovi a dýkach, som vyrozprával vo svojich predchádzajúcich knihách. Pretože zatiaľ čo by Belisarius nechal radšej Konštantína tak, Antonina mu nedala pokoj, kým sa jeho zmienka, ktorú som práve zopakoval, nepomstila. A v dôsledku tejto vraždy bolo vzbudené veľké nepriateľstvo voči Belisariovi v srdciach cisára a všetkých najdôležitejších Rimanov.

Takže veci pokročili. Theodósios však vyhlásil, že sa nemôže vrátiť do Talianska, kde sa teraz zdržiavajú Belisarius a Antonina, pokiaľ nebude Fótius odstránený z cesty. Pretože Fótius bol ten typ, kto by hocikoho uhryzol, keby bol v niečom lepší ako on, a mal dôvod, aby bol rozhorčený nad Theodósiom. Pretože aj keď bol právoplatným synom, bol úplne ignorovaný, zatiaľ čo ten druhý rástol v moci a bohatstve: hovorí sa, že z dvoch vyplienených palácov v Kartágu a Ravenne získal Theodósios korisť sto centárov, pretože iba on sám dostal pod správu tieto dobyté majetky.

Keď sa však Antonina dozvedela o Theodósiovom strachu, nikdy neprestala klásť pasce pre svojho syna Fótiusa a plánovať smrtiace úklady proti jeho blahu, až kým nezistil, že ak bude chcieť žiť, bude musieť utiecť do Konštantínopolu.

Potom prišiel Theodósios do Talianska a k nej. Tam zostali spokojní so svojou láskou, nerušení sťažujúcim sa manželom; a neskôr ich oboch vzala do Carihradu. Tam sa Theodósios tak obával, aby sa táto aféra nestala všeobecne známou, že bol na konci svojho dôvtipu. Videl, že by bolo nemožné všetkých oklamať, pretože žena už nedokázala skryť svoju vášeň a dopriať si ju tajne, ale vôbec nemyslela na to, že bola v skutočnosti aj v povesti známou cudzoložnicou.

Preto sa vrátil do Efezu, nechal si oholiť hlavu podľa náboženského zvyku a stal sa mníchom. Po čom Antonina šialená nad svojou stratou, prejavila svoj smútok tým, že si obliekla smútočné šaty; a chodila po dome kričiaca a nariekajúc aj v prítomnosti svojho manžela, o akého dobrého priateľa prišla, akého verného, nežného, akého láskavého, akého energického! Nakoniec sa podarilo získať aj jej manžela, ktorý sa pripojil k jej smútku. A tak plakal aj úbohý úbožiak a volal po svojom milovanom Theodósiovi. Neskôr dokonca išiel k cisárovi a prosil jeho aj cisárovnú, až kým nedali súhlas na povolanie Theodósia, aby sa vrátil ako ten, ktorý bol a vždy bude nevyhnutnosťou v dome Belisaria.

Theodósios ale odmietol opustiť svoj ambit s tým, že je úplne odhodlaný zotrvať navždy v kláštornom živote. Toto ušľachtilé vyhlásenie však nebolo celkom úprimné, pretože si bol vedomý, že ako náhle Belisarius opustí Konštantínopol, bude možné, aby tajne prišiel za Antoninou. Čo sa skutočne stalo.

 

2. AKO OPOZDENÁ ŽIARLIVOSŤ OVPLYVNILA VOJENSKÝ UM BELISARIUSA

Belisarius čoskoro odišiel do vojny proti Chosroesovi a vzal so sebou aj Fótia; ale Antonina zostala pozadu, hoci to bolo v rozpore s jej obvyklým zvykom. Vždy sa najradšej plavila všade tam, kam išiel jej manžel, ledaže by on sám prišiel k rozumu a zabudol na jej očarenia, aby na ňu raz pomyslel tak, ako si zaslúžila. Ale teraz, aby k nej mal Theodósios voľný prístup, naplánovala ešte raz, ako sa natrvalo zbaviť Fótia. Podplatila niektorých strážcov Belisariusa, aby neustále ohovárali a urážali jej syna; zatiaľ čo ona, ktorá takmer každý deň písala listy, ho v nich odsúdila a tak proti nemu dala všetko do pohybu.

Prinútený týmto všetkým podujal sa Fótius na protiútok proti svojej matke a našiel svedka, ktorý prišiel z Konštantínopolu s dôkazmi o Theodósiovom obchode s Antoninou, vzal ho k Belisariusovi a prikázal mu vyrozprávať celý príbeh.

Keď si to Belisarius vypočul, vášnivo sa nahneval a padol Fótiovi k nohám, pobozkal ich a prosil ho, aby sa pomstil za toho, komu tak zle ublížili tí, ktorí by mali byť posledný takto sním zaobchádzať. „Môj najdrahší chlapec,“ povedal, „tvoj otec, nech už to bol ktokoľvek a nikdy si o tom nevedel, pretože ťa nechal pri prsiach svojej matky, keď sa merali piesky jeho života. Ani si nemal z jeho majetku úžitok, pretože nebol príliš obdarený bohatstvom. Ale bol si vychovávaný mnou, hoci som iba tvoj nevlastný otec a dospel si do veku, že to budeš ty, kto pomstíš moje krivdy.

Ja, ktorý som ťa povýšil na konzulárnu hodnosť a dal ti príležitosť získať také bohatstvo, by som sa mohol nazývať tvojim otcom a matkou a spriaznenými príbuznými a mal by som pravdu, môj syn. Ľudia totiž nemôžu merať svoje vzájomné väzby podľa ich príbuzenstva a krvi, ale podľa ich priateľských skutkov.

Teraz prišla hodina, keď sa musíš pozerať nielen na mňa v troskách mojej domácnosti a strate môjho najväčšieho pokladu, ale aj ako ten, kto zdieľa hanbu svojej matky v potupe celého ľudstva. A tiež si uvedom, že hriechy žien nezraňujú iba ich manželov, ale ešte horšie sa dotýkajú ich detí, ktorých povesť tým viac trpí, že sa od nich očakáva, že zdedia dispozíciu po tých, ktorí ich porodia.

Pamätaj na mňa, že stále veľmi milujem svoju manželku; a ak je v mojich silách potrestať ničiteľa môjho domu, neublížim jej. Ale pokiaľ je Theodósios prítomný, nemôžem odpustiť toto obvinenie proti nej.“

Keď si to všetko vypočul, súhlasil Fótius, že mu bude vo všetkom pomáhať; ale zároveň sa bál, aby z toho nevznikli nejaké ťažkosti, pretože mal malú dôveru v Belisariusovu vôľu, pokiaľ išlo o jeho manželku. A okrem iných nešťastných možností si s nechuťou spomenul na to, čo sa stalo s Macedóniou. Preto vymohol od Belisariusa všetky prísahy, ktoré sú medzi kresťanmi najposvätnejšie a zaväzujúce, a každý z nich prisahal, že nikdy nezradí toho druhého, a to ani v najsmrteľnejšom nebezpečenstve.

Pre túto chvíľu sa rozhodli, že ešte nenastal čas konať. Len čo však mala Antonina doraziť z Konštantínopolu a Theodósios späť do Efezu, mal Fótius ísť do Efezu a bez problémov odstrániť Theodósia a jeho majetok.

Bolo to práve v tomto čase, keď vtrhli s celou armádou do Perzie, kde sa stalo Jánovi z Kappadokie to, čo je uvedené v mojich predchádzajúcich dielach. Musel som tam z opatrnosti ututlať jednu záležitosť, že to nebolo bez plánovanej zlomyseľnosti, keď Antonína oklamala Jána a jeho dcéru, ale mnohými prísahami, nad ktorými pre kresťanov niet väčšej úcty, ich nalákala dôverovať jej s tým, že nikdy nezneužije ich dôveru. Potom, čo to urobila, cítila sa sebavedomejšia ako predtým z priateľstva cisárovnej, poslala Theodósia do Efezu a sama bez podozrenia nejakého odporu vyrazila na východ.

Belisarius práve dobyl pevnosť Sisauranum, keď mu bola doručená správa o jej príchode; a on odsunul všetko ostatné ako nič v porovnaní a nariadil armáde sa stiahnuť. A stalo sa, ako som už inde ukázal, že došlo k ďalším veciam v tejto expedícii, ktorá sa týkala jeho príkazu na stiahnutie, avšak ako som povedal v predhovore k tejto knihe, nebolo v tom čase bezpečné povedať všetky podstatné motívy týchto udalostí.

Následne všetci Rimania podali obvinenie proti Belisariusovi, že najnaliehavejšie záležitosti štátu podradil menším záujmom svojej osobnej domácnosti. Faktom bolo, že bol ovládaný žiarlivosťou k svojej manželke a nebol ochotný odísť ďaleko od rímskeho územia, takže hneď ako sa dozvedel, že jeho žena prichádza z Carihradu, mohol sa jej okamžite zmocniť a pomstiť sa Theodósiovi.

Z tohto dôvodu nariadil silám pod vedením Arethasa prekročiť rieku Tigris; a vrátili sa domov, pretože nedosiahli nič, čo by stálo za zmienku. A sám dával pozor, aby neopustil rímske hranice oveľa viac ako hodinu cesty. Pevnosť Sisauranum, ktorá leží po ceste do mesta Nisibis, skutočne nie je viac ako denná vzdialenosť pre dobrého jazdca z rímskych hraníc; a inou trasou je to len polovica tejto vzdialenosti.

Keby však bol od začiatku ochotný prejsť s celým svojím vojskom cez Tigris, domnievam sa, že mohol podniknúť všetko plienenie v asýrskej krajine a pochodovať až k mestu Ctesiphon, bez toho, aby mu v tom niekto zabránil. A mohol zachrániť zajatých Antiochanov a všetkých tých rimanov, ktorých tam nešťastie priviedlo, a vrátiť ich do rodných krajín.

Okrem toho bol vinný nerušeným návratom Chosroesa domov z Kolchidy. Teraz prezradím, ako sa to stalo. Keď Chosroes, Cabadesov syn, napadol krajinu Kolchidy, dosiahol nielen to, čo som už vyrozprával inde, ale dobyl Petru, kde veľká časť Médskej armády bola zničená, či už v boji alebo kvôli ťažkostiam krajiny. Pretože Lazica je, ako som už vysvetlil, takmer bez ciest a veľmi hornatá. Padol na nich aj mor, ktorý zničil väčšinu armády a mnoho z nich zomrelo kvôli nedostatku potrebného jedla a liečby.

Práve v tom čase prišli z Perzie poslovia so správou, že sa blíži Belisarius, ktorý v boji pred mestom Nisibis porazil Nabedesa; že dobyl pevnosť Sisauranum obkľúčením, dobytú pod hrotom kopije Bleschamesa a osemsto perzských jazdcov; a že poslal druhé rímske vojsko pod Arethasovým velením, vládcom Saracénov, aby prekročilo rieku Tigris a spustošilo celú tamojšiu zem, ktorá doteraz nepoznala strach.

Stalo sa tiež, že armádu Hunov, ktorú Chosroes poslal do rímskeho Arménska, aby tam odvrátila pozornosť od toho, aby si Rimania nevšimli jeho výpravu do Lazice, padla do rúk Valeriánovi a jeho Rimanov, ako to teraz hlásili iní poslovia; a že títo barbari boli v bitke ťažko porazení a väčšina z nich zabitá. Keď sa to Peržania dopočuli, ktorí už boli aj tak v pokleslej nálade nad svojím nešťastím medzi Lazmi a teraz sa obávali, či by sa nemali vyhnúť stretnutiu s nepriateľským vojskom v ich súčasných ťažkostiach, medzi priepastiami a divočinou, kde by všetci mohli zhynúť v zmätku.

A báli sa tiež o svoje deti a svoje manželky a svoju krajinu; najušľachtilejší muži z Médskeho vojska zlorečili na Chosroesa a nazývali ho tým, kto porušil svoje dané slovo a obecný zákon človeka napadnutím rímskej krajiny v čase mieru. Takto mu kričali, že ukrivdil najstarší a najväčší zo všetkých národov, ktorý vo vojne nemohli prekonať. Blížila sa vzbura.

Rozrušený Chosroes našiel nasledujúci prostriedok na odstránenie problému. Prečítal im list, ktorý cisárovná nedávno napísala Zaberganesovi. Toto bolo v liste:

“Ako veľmi si vás vážim, Zaberganes, a myslím si, že ste priateľský k nášmu štátu, ako ste si iste dobre vedomý aj vy, ktorý pre nás bol veľvyslancom nie veľmi tak dávno. Nejednali by ste teda primerane vzhľadom k vysokej mienke, ktorú o vás mám, či by ste mohli presvedčiť kráľa Chosroa, aby zvolil mier s našou vládou? Ak to urobíte, ja môžem prisľúbiť, že vás odmení môj manžel, ktorý bez mojej rady nepodnikne nič.“

Chosroes im to prečítal nahlas a spýtal sa perzských vodcov, či si myslia, že ide o ríšu, ktorú riadi žena. Upokojil tak ich nervozitu. Ale aj napriek tomu so značnou úzkosťou odišiel z miesta a myslel na to, že ho Belisariusove sily kedykoľvek zaskočia. A keď sa javilo, že nikto z nepriateľov nebráni jeho ústupu, s veľkou úľavou odpochodoval späť do svojej rodnej krajiny.

 

3. NEBEZPEČENSTVO ZASAHOVANIA DO ŽENSKÝCH INTRÍG

Po návrate na rímske územie našiel Belisarius svoju manželku, ktorá práve prišla z Konštantínopolu. V nemilosti ju dal pod dozor a často bol v štádiu nechať ju usmrtiť. Ale zakaždým, keď už slabol, premožený, predpokladám, opätovným vyvolaním jeho lásky k nej. Hovorí sa však, že ho o zmysle obrali jej nápoje lásky, ktoré mu dávala.

Medzitým pobúrený Fótius odcestoval do Efezu a vzal so sebou v putách eunucha Calligona, kupliara pre svoju milenku; a pod bičom počas svojej cesty Calligonus priznal všetky tajomstvá svojej dámy. Theodósios sa však opäť dozvedel o nebezpečenstve a utiekol do kostola svätého apoštola Jána, ktorý je tu najposvätnejšou a najuznávanejšou svätyňou. Avšak efezský biskup Andrew bol podplatený Fótiom, aby ho vydal do jeho rúk.

Theodora mala teraz o Antoninu strach, pretože sa dopočula, čo sa jej stalo; tak poslala správu Belisariovi, aby priviedol manželku do Konštantinopolu. Keď to Fótius počul, poslal Theodósia do Kilikie, kde náhodou zimovali jeho vlastní kopijníci a nositelia štítov; s príkazom pre tých, ktorí ho tam vzali, aby tak urobili tajne, ako len to je možné, a po príchode do Kilikie ho skryli v súkromí v posádke, aby nikto na svete nevedel, kde sa nachádza. Potom sa Fótius so značnými peniazmi Calligona a Theodósia vydal do Konštantinopolu.

Cisárovná podala svedectvo celému ľudstvu, že za každú vraždu, za ktorú bola zaviazaná, bola ochotná platiť čoraz väčšími a divokejšími kompenzáciami. Pretože Antonina kvôli nej zradila jedného nepriateľa, keď v poslednej dobe chytila do pasce Kappadokiana; ale v záujme Antoniny zničila množstvo bezúhonných mužov. Niektorých známych Belisariusa a Fótia dala umučiť, keď ich jediným obvinením bolo, že boli ich priateľmi (a dodnes nevieme, aký bol ich konečný osud), a ďalších, ktorích vyhnala do vyhnanstva za to isté obvinenie.

Jeden muž senátor, ktorý sprevádzal Fótia do Efezu, ktorý sa tiež volal Theodósios, nielenže prišiel o majetok, ale bol uvrhnutý do žalára, kde bol pripevnený k válovu lanom okolo krku a tak krátkym, že slučka bola vždy tesná a nedala sa uvoľniť. Preto musel nebohý stáť po celý čas pri válove, či už jedol alebo spal alebo vykonával iné telesné potreby. Jediný rozdiel medzi ním a oslom bol v tom, že nemohol híkať. Čas, ktorý prešiel, zatiaľ čo bol muž v tomto stave, nebol kratší, ako štyri mesiace; potom, premožený melanchóliou sa zbláznil a ako takého ho prepustili na slobodu.

Theodora neochotného Belisariusa prinútila, aby sa zmieril so svojou manželkou; zatiaľ čo Fótiovi, potom, čo ho dala mučiť ako otroka a bičovať po chrbte a pleciach, bolo nariadené, aby povedal, kde sú Theodósios aj s pomocníkom. Ale napriek svojej úzkosti z mučenia mlčal, ako sa zaprisahal; hoci bol vždy chúlostivý a chorľavý, musel byť veľmi opatrný voči svojmu zdraviu a bol doposiaľ neskúsený v takom rozhorčení a zlom zaobchádzaní. Ani jedno z Belisariusových tajomstiev však neprezradil.

Neskôr však vyšlo najavo všetko, čo bolo doposiaľ skryté. Theodora, ktorá keď objavila v susedstve zdržiavajúceho sa Calligonusa, ho odovzdala Antonine a potom priviedla Theodósia späť do Konštantinopolu, kde ho ukryla vo svojom paláci. Deň po jeho príchode poslala pre Antoninu. „Moja najdrahšia pani,“ povedala Theodora, „včera mi padla do rúk perla a to taká, akú ešte žiadny smrteľník nevidel. Ak si prajete, nebudem sa zdráhať o tento šperk, ale ukážem vám ho. “ Bez toho, aby Antonina vedela, čo sa stalo, prosila Theodoru, aby jej ukázala perlu; a cisárovná, ktorá viedla Theodósia z miestností jedného z eunuchov, ho odhalila.

Antonina na chvíľu zostala nemá od radosti. Potom prepadla extáze vďačnosti a nazvala Theodoru svojou spasiteľkou, dobrodinkou a skutočnou pani. Potom cisárovná nechala Theodósia v paláci užívať si každého luxusu a vyhlásila, že ho dokonca čoskoro urobí generálom všetkých rímskych síl. Zasiahla ale spravodlivosť. Zničený dyzentériou čoskoro zmizol zo sveta ľudí.

V Theodorinom paláci boli určité tajné žalárske miestnosti: temné, neznáme a vzdialené, v ktorých nebol rozdiel medzi dňom a nocou. V jednom z nich už dlho chradol Fótius. Mal však to šťastie, že unikol nie raz, ale dvakrát. Prvýkrát sa uchýlil do kostola Panny Márie, ktorý je najsvätejším a najslávnejším z kostolov v Konštantinopole a zaujal tam svoje miesto pri posvätnom stole ako prosebník. Ale našla a zajala ho aj tu a nechala ho násilím odvliecť.

Druhýkrát bolo, keď utiekol do kostola sv. Sofie a hľadal útočisko pri svätom písme, ktoré si zo všetkých miest kresťania ctia najviac. Napriek tomu ho aj odtiaľto nechala táto žena odvliecť: lebo žiadne miesto nebolo pre ňu príliš posvätné alebo úctyhodné a neznamenalo pre ňu nič, čo by aj zneuctilo všetky svätyne dohromady. Rovnako ako všetci ostatní ľudia aj kresťanskí kňazi zostali nemí zdesením, ale stavili sa stranou a trpeli jej činy a tak si robila, čo ona chcela.

Trvalo tri roky, čo bol Fótius držaný vo svojej cele; až k nemu vo sne prišiel prorok Zachariáš a prikázal mu v mene Pánovom pripraviť sa na útek s prísľubom, že mu v tom pomôže. Dôverujúc tejto vízii sa znovu dostal na slobodu a nepozorovane sa vybral až do Jeruzaléma. Aj keď na úteku prešiel pomädzi nespočetnými tisíckami mužov, ani jeden neuvidel mladíka. Tam si oholil hlavu, vzal si odev mníchov a bol konečne oslobodený od trestu Theodory.

Ale Belisarius bez ohľadu na svoje čestné slovo, neprijal žiadne opatrenia, aby pomstil utrpenie svojho spoločníka takýmto bezbožným zaobchádzaním, ako bolo povedané. A všetky jeho vojenské výpravy z tejto doby – zlyhali, pravdepodobne z Božej vôle – pretože za jeho ďalšie ťaženie proti Chosroesovi a Médom, ktorí po tretíkrát napadli rímske územie, bol prísne kritizovaný; hoci sa o ňom hovorila jedna dobrá vec, že zahnal nepriateľa späť. Ale keď Chosroes prešiel cez rieku Eufrat a bez bitky obsadil veľké mesto Callinicus a zotročil tam nespočetné množstvo rímskych občanov, zatiaľ čo Belisarius bol opatrný a neprenasledoval nepriateľa, aj keď tento ustúpil. a tak si získal povesť jedného z týchto dvoch – buď bol zradca alebo zbabelec.

 

Predchádzajúca časť: Pravda alebo Lži (7. časť) – éra Justiniána I. Veľkého

 

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank