Robert F. Kennedy, Jr.: Sú všetky úmrtia po vakcínach náhoda?

Robert F. Kennedy, Jr.
Children Health Defense
Preklad: NaSeveru.org
Datum: 23. ledna 2021

Vyhlásenia zdravotníkov a výrobcov vakcín, že úmrtia a zranenia po očkovaní vakcínou COVID spolu nesúvisia, sa stávajú charakteristickými. Pripravujú tiež ľudí o informácie, ktoré potrebujú na informované rozhodovanie.

Oficiálne spracovanie úmrtí dvoch Dánov a lekára z Miami po ich očkovaní na COVID minulý týždeň upozorňuje na medzery vo vládnych systémoch dohľadu pre detekcie postmarketingových očkovacích reakcií.

Tieto udalosti naznačujú, že je nepravdepodobné, že by zdravotnícki pracovníci poskytli verejnosti autentické rizikové profily pre núdzové použitie vakcín COVIDu.

Správne rizikové profily umožňujú regulačným orgánom určiť, či lekársky zákrok spôsobuje viac škody ako úžitku a spotrebitelia sa môžu racionálne rozhodnúť o svojom vlastnom použití výrobku.

Regulačné orgány zvyčajne vyvíjajú hodnotenie rizika počas predklinických skúšok porovnaním zdravotných výsledkov u jednotlivcov, ktorí dostávali zákrok, oproti skupine s placebom. Takéto štúdie musia byť dostatočne veľké na to, aby odhalili zriedkavé spôsobenia ujmy a dostatočne dlhodobé, aby odhalili choroby s dlhým horizontom diagnostiky.

Existencia skupiny s placebom sťažuje skrytie alebo nesprávne priradenie zranení. Naopak absencia skupiny s placebom v postvakcinačných monitorovacích systémoch uľahčuje vypočítavým farmaceutickým a regulačným úradníkom znížiť počet úrazov tým, že ich pripisujú náhode.

Ukázalo sa, že náhoda je pre príjemcov vakcíny COVID dosť smrteľná.

Smrť zhodou okolností

Krátko po ohlásení úmrtí Dánov a pred vykonaním akýchkoľvek pitiev povedala Tanja Eriksen, ktorá je úradujúca vedúca dánskej jednotky Farmakovigilance, dánskym novinám EkstaBladet, že dánska agentúra pre liečivá určila, že náhoda pravdepodobne zabila dvoch dánskych občanov, ktorí zomreli po očkovaní.

Jednou z obetí bol občan, ktorý mal „ťažké ochorenie pľúc“. Existencia komorbidity naznačovala, že smrť bola preto náhodná. Druhý občan dostal vakcínu vo „veľmi vysokom veku“ a preto jej platnosť tiež skončila zhodou okolností.

„Pri očkovaní v oslabených skupinách by sa dalo očakávať, že dôjde k úmrtiam,“ vysvetlila Eriksen pomocou logiky, ktorú zdravotnícki pracovníci zriedka uplatňujú pri úmrtiach na vírus COVID-19. „Stane sa to bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú očkovaní.“

Tieto jednoduché vyhlásenia – že úmrtia a zranenia po očkovaní spolu nesúvisia – sa stávajú charakterisickými.

20. decembra 2020 informovala v správach World Today News o smrti 85-ročného muža vo švédskom Kalmare jeden deň po podaní vakcíny. Dr. Mattias Alvunger z nemocnice v Kalmare odmietol obavy z úmrtia súvisiaceho s vakcínou a skutočnosť, že bola oznámená Švédskej agentúre pre lekárske výrobky, označil za „rutinnú“.

1. januára zomrela Sonia Acevedo, 41-ročná portugalská zdravotná sestra a matka dvoch detí, dva dni po podaní vakcíny Pfizer / BioNtech. Jej otec pre Daily Mail uviedol, že nikdy nepila alkohol a bola v najlepšom zdravotnom stave. Napriek tomu portugalský zdravotný úrad zamietol jej smrť ako smutnú náhodu.

Izrael tiež ohlásil dve úmrtia na pandémiu ako zhodu okolností: jedného u 75-ročného muža v Beit She’an a druhého u 88-ročného muža. Obaja zomreli dve hodiny po očkovaní. Izraelskí predstavitelia zdravotníctva varovali verejnosť, aby nepripisovala úmrtia vakcíne.

Vo švajčiarskom Luzerne zomrel deväťdesiatročný muž päť dní po podaní vakcíny Pfizer / BioNtech. Švajčiarske úrady označili akékoľvek spojenie za „vysoko nepravdepodobné“.

3. januára Dr. Gregory Michael, milovaný pôrodník z Miami a nadšený podporovateľ vakcín COVID-19, zomrel po podaní vakcíny Pfizer / BioNtech na hemoragickú mozgovú príhodu. Dr. Michael dostal akútnu idiopatickú trombocytopéniu purpuru (ITP) – známy vedľajší účinok vakcíny – ihneď po podaní injekcie. Počet jeho krvných doštičiek klesol zo 150 000 na nulu a nikdy sa už nespamätal.

Armáda odborníkov z celého sveta zapojená do očkovacieho programu konzultovala s úsilím odsúdeným na neúspech o obnovenie počtu krvných doštičiek Dr. Michaela. Nevyhnutné krvácanie do mozgu ho zabilo o dva týždne neskôr. Michaelova manželka uviedla, že smrť jej manžela bola „100% spojená s vakcínou. Dodala, že bol fyzicky zdravý, často cvičil, zriedka pil alkohol, nikdy nefajčil cigarety a nemal známe komorbidity.

Napriek tomu Pfizer odmietol Michaelove zranenia ako ďalšiu smutnú náhodu: „V súčasnosti neveríme, že existuje nejaká priama súvislosť s vakcínou.“ Pfizer poukázal na to, že ITP je tiež spôsobené nadmerným pitím a zdôvodnil to tým, že „doteraz neboli zaznamenané žiadne zaznamenané bezpečnostné signály v pokusoch s očkovaním“.

V utorok denník New York Times citoval doktora Jerryho Spivaka, experta na krvné poruchy na Univerzite Johnsa Hopkinsa, ktorý uviedol: „Myslím si, že je lekárskou istotou, že vakcína s tým spolu súvisí.“

Spoločnosť Pfizer / BioNtech by však pravdepodobne nevidela signály trombocytopénie vo svojich krátkych klinických skúškach . Trombocytopénia sa vyskytuje u 1 z približne každých 25 000 – 40 000 dávok vakcíny MMR. Je to tiež podobne zriedkavý, ale trvale hlásený vedľajší účinok vakcín proti hepatitíde A, TB, HPV, ovčím kiahňam, DTaP, obrne a HiB.

Poškodenie, ktoré sa vyskytuje v takejto frekvencii, by pravdepodobne nebolo viditeľné v klinickom teste Pfizer / BioNtech vo fáze II, pretože vakcínu dostalo iba 22 000 ľudí. Ujma takejto závažnosti, ku ktorej dôjde raz za každých 25 000 dávok, by však mohlo oslabiť alebo zabiť 12 000 z 300 miliónov Američanov, ktorým spoločnosť dúfa, že dá vakcínu.

Verejnosť môže očakávať viac takého strategického šikanovania: Keď bol zdravý 32-ročný mexický lekár hospitalizovaný s encefalitídou – zápalom mozgu a miechy – po podaní vakcíny Pfizer / BioNtech, mexickí lekári odmietli jeho ujmu ako nesúvisiacu s očkovaním s odôvodnením, že tento stav nebol zistený v klinických štúdiách spoločnosti Pfizer / BioNtech.

Tento týždeň v opatrovateľskom dome v Auburne v New Yorku bez zjavnej irónie uviedli, že 32 z 193 rezidentov zomrelo, odkedy zariadenie začalo 21. decembra podávať vakcínu Pfizer. Spoločnosť tvrdí, že jej klienti zomierajú na infekcie COVIDu-19, nie vakcíny.

Rovnako znepokojujúce môže byť, že ďalšie úmrtia neboli hlásené úplne.

Medzi mnohými vďačnými pacientmi Dr. Michaela bola Tessa Levy, ktorá s ním mala naplánovanú schôdzku na utorok po jeho úmrtí 3. januára. Michael priviedol na svet všetky štyri Tessine deti a jedno z nich zachránil dômyselnou okamžitou diagnózou zriedkavého ochorenia srdca, ktoré by inak chlapca zabilo.

Tessa je dcérou môjho blízkeho priateľa, slávneho chirurga z Beverly Hills, doktora Georga Borisa. „Bol to zdravý, silný, rázny človek,“ povedala mi Tessa o Michaelovi. „Nikdy neprejavil žiadne zdravotné problémy.“

Na Silvestra náhle zomrel týždeň po podaní vakcíny Pfizer aj švagor doktora Borisa, Murray Brazner. Spoločnosť Pfizer ani žiadna zdravotnícka agentúra nezobrala na vedomie jeho náhlu nečakanú smrť. “Pitva nebola vykonaná a jeho smrť sa nezaznamenáva ako ujma vakcínou. Je to na zamyslenie,” povedal mi doktor Boris.

Braznerova smrť ilustruje ešte závažnejší problém: Mnohé zranenia môžu uniknúť monitorovacím systémom a médiám. Neohlásené histórie podobné tragédii doktora Braznera sú už bežnými sťažnosťami na sociálnych sieťach.

2. januára Janice Hisle na Facebooku nariekala, že mama jej priateľa z Ohia zomrela po podaní vakcíny. Podľa Hisleovej došlo u ženy k vysokej horúčke pár hodín po injekcii a o pár dní neskôr zomrela. „Som veľmi nahnevaná za svoju priateľku, ktorá plače, pretože ju príbuzní nesmeli vidieť skôr, ako bola zaočkovaná. Mysleli si, že vakcína im „ otvorí dvere “.

V médiách ani v oficiálnych záznamoch o úmrtí na vakcínu COVID sme nenašli žiadnu zmienku o úmrtí ženy z Ohia.

Dalo by sa predpokladať, že ak bude možné úmrtia po očkovaní vakcínou COVID-19 tak ľahko vylúčiť alebo ignorovať, uniknú pozornosti aj menšie zranenia.

Príliš dobre známy scenár propagandy vakcín

Rutina reflexívneho odmietania podozrivých úmrtí a zranení, ako nesúvisiace s očkovaním, nielenže spochybňuje oficiálne údaje o úrazoch očkovaním, ale tiež výrazne kontrastuje so zvykom úradníkov verejného zdravotníctva autoritatívne pripisovať každú smrť ako dôsledok COVIDu-19, pokiaľ zosnulý mal pozitívny test na COVID do 60 dní od úmrtia pomocou testu PCR, ktorý bol známy výsledkami falošných pozitív.

V skutočnosti vakcínový podnik COVIDu v hodnote 48 miliárd dolárov zdieľa s každou novou vakcínou zavedenou od roku 1986 tri charakteristické črty:

1. Systematické preháňanie rizika cieľovej choroby. (Pharma nazýva tento projekt „Disease Branding“).

2. Systematické zveličovanie účinnosti vakcíny.

3. Systematické bagatelizovanie rizík očkovania.

1. Preháňanie rizika choroby:

Regulačné agentúry počítajú každú smrť za smrť COVIDU, pokiaľ zosnulý mal pozitívny test na COVID do 60 dní od smrti – bez ohľadu na to, že mohol zomrieť pri havárii motocykla.

V septembri Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) pripustilo, že 94% osôb, ktorých smrť CDC oficiálne pripísala COVIDu malo iné choroby, ktoré ich mohli skutočne zabiť. Priemerný zosnulý mal 2,8 komorbidít. Napriek tomu v oficiálnych tabuľkách CDC vždy predpokladá, že zabitie spáchal COVID-19.

Ako však vidíme z vyššie uvedených príkladov, pokiaľ ide o poranenia vakcínou COVID, platí opačná domnienka: komorbidita je vždy príčinou smrti – aj keď rovnako ako u doktora Michaelsa nie sú známe žiadne komorbidity.

2. Systematické zveličovanie účinnosti očkovacej látky:

Spoločnosť Pfizer uvádza vo svojich klinických skúškach 95% mieru účinnosti, ale toto je nezmyselné meranie „relatívnej účinnosti“ založené na malej skupine 94 ľudí v skupine s placebom, ktorí dostali počas klinických štúdií mierne prípady COVIDu.

„Absolútna“ alebo „skutočná“ účinnosť vakcíny počas klinických štúdií bola 0,88%. Podľa British Medical Journal to znamená, že zdravotnícke orgány musia podať 155 vakcín, aby zabránili jedinému prípadu mierneho ochorenia COVIDu.

3. Zľahčovanie rizík očkovania:

Skutočné riziko poranenia vakcínou bude naďalej zakryté zvykom úradníkov verejného zdravotníctva rutinne odmietať hlásené zranenia ako nesúvisiace s očkovaním.

Praktiky systematického preceňovania bezpečnosti vakcín, podceňovania úmrtí na vakcíny a preháňania rizík COVID-19 účinne zbavujú verejnosť práva na informovaný súhlas.

A čo teda vlastne vieme o skutočnom riziku vakcín COVID-19?

Úradníci verejného zdravotníctva a hovorcovia priemyslu s obľubou tvrdia, že riziká vážnych zranení pri očkovaní sú „jedno z milióna. Avšak v prvom týždni distribúcie Američania dostali 200 000 vakcín COVID a označili 5 000 ako „ závažných “(čo znamená zmeškané pracovné dni alebo lekársky zásah) zranení.

Miera zranenia je 1 ku každých 40 dávok. To znamená, že 150 dávok potrebných na odvrátenie jedného ľahkého prípadu COVID spôsobí vážne zranenie najmenej trom ľuďom.

Ak sú klinické štúdie dobrým prediktorom, je pravdepodobné, že sa táto miera dramaticky zvýši po druhej injekcii (klinické štúdie naznačili, že takmer všetky výhody očkovania proti COVID a veľká väčšina poranení boli spojené s druhou dávkou).

Skutočné riziko úmrtia z vakcíny nepoznáme, pretože regulačné orgány zneviditeľnili prakticky každú smrť tým, že ich pripísali náhode.

Riziko „vážneho zranenia“ 1: 40 z vakcíny COVID spoločnosti Pfizer je v súlade s tým, čo vieme o iných vakcínach.

Po mnoho rokov udržovalo americké ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb (HHS) post-licenčný monitorovací systém známy ako Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Aj zasvätení členovia vlády ako generálny chirurg Dr. David Kessler uznali, že VAERS je priepastné zlyhanie.

Napriek všetkému regulačné orgány a priemyselné odvetvie sa priľnutím k tomuto systému „navrhnutému na zlyhanie“ udržali pretvárku, že súčasné rizikové profily vakcín sú prijateľné.

Štúdia z roku 2010 financovaná HHS dospela k záveru, že VAERS zachytil „menej ako 1% zranených“. Inými slovami, skutočná miera zranení z povinných vakcín je viac ako stokrát vyššia, ako hovorí HHS verejnosti!

Štúdia HHS z roku 2010 zistila, že skutočné riziko závažných nežiaducich udalostí bolo 26/1 000 alebo 1 z 37.

Podobne bolo v klinických skúškach spoločnosti Merck pre Gardasil zistené, že ohromujúca polovica všetkých príjemcov očkovacej látky trpela nežiaducimi udalosťami, ktoré Merck eufemisticky nazvala „nové zdravotné ťažkosti“, a že 2,3% príjemcov očkovacej látky (1 zo 43) trpelo autoimunitnými chorobami do šiestich mesiacov očkovania.

Rovnako tak nedávna talianska štúdia zistila, že 46% príjemcov očkovacej látky (462 nežiaducich udalostí na 1 000 dávok) utrpelo nežiaduce udalosti, pričom 11% z nich bolo označených ako „závažné“, čo znamená 38 závažných nežiaducich udalostí na 1 000 očkovaných osôb. Patria sem závažné gastrointestinálne a „závažné neurologické poruchy“. To predstavuje hodnotu „závažného úrazu “ 1/26.

Vera Sharav z Aliancie pre ochranu ľudského výskumu, ktorá prežila holokaust poznamenala, že „každý, kto dostane ktorúkoľvek z týchto vakcín, sa zúčastňuje rozsiahleho lekárskeho experimentu.“ 

Úradníci v zdravotníctve sa všeobecne zhodujú v tom, že udelenie „povolenia na núdzové použitie“ na zavedenie experimentálnych vakcínových technológií s iba niekoľkými týždňami testovania bezpečnosti, dva roky pred plánovaným ukončením testovania fázy 2, je veľkým ľudským experimentom zahŕňajúcim milióny osôb .

Je však nepravdepodobné, že by vedci videli všetky bezpečnostné signály, ak zle navrhnutý systém dohľadu umožňuje miestnym zdravotníckym úradníkom a zamestnancom spoločnosti rozhodnúť sa, že odmietnu akékoľvek vážne zranenie ako nesúvisiace.

Súvisiace články:

Sott archive: Robert F. Kennedy, Jr.: Are all the vaccine deaths a coincidence?

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank