Žiadne súkromie a žiadny majetok: Svet v roku 2030 podľa Klausa Schwaba

Antony P. Mueller
Mises Institute
Preklad: NaSeveru.org
Dátum:

 

Svetové ekonomické fórum (WEF) bolo založené pred päťdesiatimi rokmi. Za posledné desaťročia získalo čoraz väčší význam a stalo sa jedným z popredných platforiem futuristického myslenia a plánovania, ako miesto stretnutia globálnych elít spájajúc lídrov v podnikaní a politike spolu s niekoľkými vybranými intelektuálmi. Hlavným zameraním fóra je globálne riadenie. Voľné trhy a individuálna voľba tu nestoja ako najvyššie hodnoty, ale štátny intervencionizmus a kolektivizmus. Podľa projekcií a scenárov Svetového ekonomického fóra má z tejto planéty do roku 2030 zmiznúť sloboda jednotlivca a súkromné vlastníctvo.

Osem prognóz

Sloboda jednotlivca je opäť ohrozená. Čo môžeme čakať v budúcnosti sa prejednávalo v novembri 2016, keď WEF zverejnila „8 predpovedí pre svet do roku 2030“. Podľa scenára WEF sa svet odteraz stane celkom iným miestom, pretože to, ako ľudia pracujú a žijú prejde hlbokými zmenami. Scenár pre svet v roku 2030 nie je len prognózou. Je to plán, ktorého implementácia sa drasticky zrýchlila vyhlásením pandémie a následným uzavretím krajín.

Podľa prognóz „Globálnej rady pre budúcnosť“ WEF bude súkromie a osobné vlastníctvo v priebehu budúceho desaťročia zrušené. Nadchádzajúce vyvlastnenie by šlo ďalej než len komunistická požiadavka na zrušenie majetku výrobných statkov, ale ponechávajúc priestor pre súkromné veci. Projekcia WEF hovorí, že aj spotrebný tovar by už nebol súkromným vlastníctvom.

V prípade naplnenia tejto projekcie, ľudia by si museli svoje potreby prenajímať a požičiavať od štátu, ktorý by bol výlučným vlastníkom všetkého tovaru. Dodávka tovaru by bola rozdelená do dávok v súlade so systémom sociálnych kreditných bodov. Nákupy v tradičnom zmysle by zmizli spolu so súkromnými nákupmi tovaru. Každý osobný pohyb by bol sledovaný elektronicky a všetka výroba by podliehala požiadavkám čistej energie a udržateľného životného prostredia.

V záujme dosiahnutia „udržateľného poľnohospodárstva“ bude zásobovanie potravinami prevažne vegetariánske. V novom totalitnom hospodárstve služieb bude vláda poskytovať základné ubytovanie, stravu a dopravu, zatiaľ čo zvyšok musí byť zapožičaný od štátu. Využívanie prírodných zdrojov sa zníži na minimum. V spolupráci s niekoľkými kľúčovými krajinami by globálna agentúra stanovila cenu emisií CO2 na extrémne vysokú úroveň, aby tak odstránila ich používanie.

V propagačnom videu zhŕňa Svetové ekonomické fórum osem predpovedí v nasledujúcich vyhláseniach:

  • Ľudia nebudú vlastniť nič. Tovar bude buď bezplatný, alebo ho bude musieť požičať štát
  • USA už nebudú vedúcou superveľmocou, ale pár krajín bude dominovať
  • Orgány nebudú transplantované, ale vyrobené 3d tlačou
  • Spotreba mäsa bude minimalizovaná
  • Masívne presídlenia ľudí budú v rádoch miliárd utečencov
  • Na obmedzenie emisií oxidu uhličitého bude globálna cena stanovená na premrštenú úroveň
  • Ľudia sa môžu pripraviť na cestu na Mars a začať cestu za nájdením cudzích životov
  • Západné hodnoty budú testované do bodu zlomu

Ďalej ako súkromie a vlastníctvo

V publikácii pre Svetové ekonomické fórum dánska ekoaktivistka Ida Auken, ktorá v rokoch 2011 až 2014 pôsobila ako ministerka životného prostredia svojej krajiny a stále je členkou dánskeho parlamentu (Folketing), vypracovala scenár svetového pohľadu bez súkromia alebo majetku. „Vitajte do roku 2030“ predstavuje svet, kde „nič nevlastním, nemám žiadne súkromie a život nikdy nebol lepší.“ Podľa tohto scenára budú do roku 2030 nákupy a vlastníctvo zastarané, pretože všetko, čo bolo kedysi produktom, je dnes služba.

V tomto jej idylickom novom svete majú ľudia voľný prístup k doprave, ubytovaniu, strave a „všetkým potrebným veciam v každodennom živote“. Pretože tieto veci budú bezplatné, „nakoniec to nemalo zmysel, aby sme toho vlastnili veľa“. V domoch by neexistovalo súkromné vlastníctvo ani by nikto neplatil nájomné, „pretože náš voľný priestor využíva niekto iný, kedykoľvek ho nepotrebujeme“. Napríklad obývacia izba človeka bude slúžiť na obchodné rokovania, zatiaľ čo vy tam nie ste. Obavy ako „choroby zo životného štýlu, klimatické zmeny, utečenecká kríza, zhoršovanie životného prostredia, úplne preťažené mestá, znečistenie vody, znečistenie ovzdušia, sociálne nepokoje a nezamestnanosť“ sú minulosťou. Autor predpovedá, že ľudia sa budú radi tešiť z tak dobrého života, ktorý je oveľa lepší „ako z cesty, po ktorej sme išli, keď bolo zrejmé, že nemôžeme pokračovať v rovnakom modeli rastu“.

Ekologický raj

Ida Auken vo svojom príspevku pre výročné zasadnutie svetových hospodárskych rád pre budúcnosť v roku 2019 predpovedá, ako môže vyzerať svet v budúcnosti „ak vyhráme vojnu proti klimatickej zmene podnebia“. Do roku 2030, keď sa výrazne znížia emisie CO2, budú ľudia žiť vo svete, kde bude mäso na večeru „vzácnym javom“, zatiaľ čo voda a vzduch budú oveľa čistejšie ako dnes. Z dôvodu prechodu od nákupu tovaru k využívaniu služieb zmizne potreba mať peniaze, pretože ľudia budú na tovar míňať čoraz menej. Pracovný čas sa bude zmenšovať a voľný čas bude rásť.

Do budúcnosti si Auken predstavuje mesto, kde elektrické autá nahradili konvenčné spaľovacie vozidlá. Väčšina ciest a parkovacích miest sa stane zelenými parkami a zónami pre peších. Do roku 2030 ponúkne poľnohospodárstvo namiesto mäsa a mliečnych výrobkov hlavne rastlinné alternatívy dodávok potravín. Využívanie pôdy na výrobu krmiva pre zvieratá sa výrazne zníži a príroda sa opäť rozšíri po celom svete.

Tvoriaci spoločenský konsenzus

Ako možno prinútiť ľudí, aby prijali takýto systém? Návnadou, ktorá má nalákať masy je záruka komplexnej zdravotnej starostlivosti a zaručeného základného príjmu. Predkladatelia Veľkého resetu sľubujú svet bez chorôb. Vďaka biotechnologicky vyrobeným orgánom a individualizovaným liečebným postupom založeným na genetike je údajne možné drasticky zvýšiť priemernú dĺžku života a dokonca aj nesmrteľnosť. Umelá inteligencia odstráni smrť a eliminuje choroby a úmrtnosť. Medzi biotechnologickými spoločnosťami sa vedú preteky v hľadaní kľúča k večnému životu.

Spolu s prísľubom toho, že sa z každého obyčajného človeka stane božský nadčlovek, je prísľub „univerzálneho základného príjmu“ veľmi atraktívny, najmä pre tých, ktorí si už v novej digitálnej ekonomike nenájdu prácu. Získanie základného príjmu bez nutnosti prechádzať cez ponižujúce chodenia žiadania o sociálnu pomoc sa používa ako návnada na získanie podpory chudobných.

Komentár: Posiľňovanie skupinovej identity za cenu oslabenia kreatívnej sily jednotlivca. Bezpečnosť verzus sloboda. Oboje sú nutné aspekty vyžadujúce citlivú vzájomnú vyváženosť inak bude ich pravdepodobným dôsledkom taká ochudobnená spoločnosť, ako sme to už videli počas socialistickej éry v ČSSR a inde.

Na zabezpečenie ekonomickej životaschopnosti by si záruka základného príjmu vyžadovala vyrovnanie mzdových rozdielov. Technické postupy prevodu peňazí od štátu sa použijú na propagáciu bezhotovostnej spoločnosti. S digitalizáciou všetkých peňažných transakcií bude zaregistrovaný každý jednotlivý nákup. V dôsledku toho by vládne orgány mali neobmedzený prístup k podrobnému dohľadu nad tým, ako jednotlivé osoby míňajú svoje peniaze. Univerzálny základný príjem v bezhotovostnej spoločnosti by poskytoval podmienky na zavedenie systému sociálneho kreditu a poskytoval by mechanizmus na sankcionovanie nežiaduceho správania a identifikáciu nadbytočných a nežiaducich.

Kto budú vládcovia?

Svetové ekonomické fórum mlčí o otázke, kto bude vládnuť v tomto novom svete.

Nie je dôvod očakávať, že by noví držitelia moci boli benevolentní. Ale aj keď by vrcholní predstavitelia novej svetovej vlády nemuseli byť zlovoľní, aký dôvod by mala administratívna technokracia sa párať s nežiaducimi osobami? Aký to má zmysel pre technokratickú elitu, aby urobila z obyčajného človeka nadčloveka? Prečo zdieľať výhody umelej inteligencie s masami a nenechávať si bohatstvo pre pár vyvolených?

Ak sa človek nenechá strhnúť utopickými sľubmi, musí sa pri triezvom hodnotení plánov dospieť k záveru, že v tomto novom svete by pre priemerného človeka nebolo miesto a že by boli odložení spolu s „nezamestnateľnými“ „slaboduchými“ a so „zlým rodokmeňom“. Okrem kázania progresívneho evanjelia sociálnej spravodlivosti propagátormi Veľkého resetu a nastolením nového svetového poriadku sa skrýva zlovestný projekt eugeniky, ktorý sa dnes ako technika nazýva „genetické inžinierstvo“ a ako hnutie sa nazýva aj „transhumanizmus“ termín, ktorý zaviedol Julian Huxley, prvý riaditeľ UNESCO.

Predkladatelia projektu mlčia o tom, kto bude vládcom v tomto novom svete. Dystopická a kolektivistická povaha týchto projekcií a plánov je výsledkom odmietnutia slobodného kapitalizmu. Budovanie lepšieho sveta prostredníctvom diktatúry je v rozpore z hľadiska pojmu. Nie menej, ale viac ekonomickej prosperity je odpoveďou na súčasné problémy. Preto potrebujeme viac voľných trhov a menej štátneho plánovania. Svet je čoraz zelenší a pokles tempa rastu svetovej populácie už prebieha. Tieto trendy sú prirodzeným dôsledkom vytvárania bohatstva prostredníctvom voľných trhov.

Záver

Svetové ekonomické fórum a jeho súvisiace inštitúcie v kombinácii s niekoľkými vládami a niekoľkými technologicky vyspelými spoločnosťami chcú viesť svet do novej éry bez majetku alebo súkromia. Ide o hodnoty ako individualizmus, sloboda a hľadanie šťastia, ktoré sú ohrozené v prospech kolektivizmu a nastolenia „spoločného dobra“, ktoré definuje samozvaná elita technokratov. To, čo je predané verejnosti ako prísľub rovnosti a ekologickej udržateľnosti je v skutočnosti brutálny útok na ľudskú dôstojnosť a slobodu. Namiesto použitia nových technológií ako nástroja zdokonalenia sa Veľký reset snaží využiť technologické možnosti ako nástroj zotročenia. V tomto novom usporiadaní sveta je štát jediným vlastníkom všetkého. Je na našej fantázii, aby sme zistili, kto bude programovať algoritmy, ktoré riadia distribúciu tovarov a služieb.

O autorovi: Antony P. Mueller je nemecký profesor ekonómie, ktorý v súčasnosti učí v Brazílii. Navštívte jeho web a blog.

 

Súvisiace články:

 

Sott archive: No privacy, no property: The world in 2030 according to the WEF

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank