Pôvod moderných ľudí nemožno vystopovať do jediného bodu

Max Planck Institute
Preklad: NaSeveru
Dátum: 17. únor 2021
Foto: © Natural Museum History

Zľava doprava sú lebky Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis a Homo sapiens.

Odborníci z Prírodovedného múzea, Inštitútu Francisa Cricka a Inštitútu Maxa Plancka pre vedu o ľudskej histórii Jena sa spojili, aby rozmotali rôzne významy predkov vo vývoji nášho druhu Homo sapiens.

Väčšina z nás je fascinovaná našim pôvodom a to platí v rozšírení aj na predkov ľudského druhu. Pravidelne vidíme nadpisy ako „Nový ľudský predok je objavený“ alebo „Nová fosília mení všetko, čo sme si o našich predkoch mysleli“, a napriek tomu sú významy slov ako predok a pôvod podrobne diskutované len zriedka. V novom dokumente publikovanom v časopise Nature odborníci prehodnocujú naše súčasné chápanie toho, ako možno vystopovať predkov moderných ľuďí po celom svete do dávnej minulosti a cez ktorých predchodcov prechádza náš pôvod, počas našej cesty v čase – do minulosti.

Spoluautor a výskumník z Prírodovedného múzea, profesor Chris Stringer uviedol: „Niektorí z našich predkov, ktorí žili v skupinách alebo populáciách je možno identifikovať podľa fosílnych záznamov, zatiaľ čo o ďalších sa bude vedieť len veľmi málo. V nasledujúcom desaťročí bude rásť uznanie nášho zložitého pôvodu a malo by tak rozšíriť geografické zameranie paleoantropologickej terénnej práce na regióny, ktoré sa predtým považovali za okrajové pre náš vývoj, ako je stredná a západná Afrika, indický subkontinent a juhovýchodná Ázia.“

Štúdia identifikovala tri kľúčové fázy našeho pôvodu, ktoré sú obklopené hlavnými otázkami a ktoré budú hranicami v ďalšom výskume. Od celosvetovej expanzie moderného človeka asi pred 40 – 60 tisíc rokmi a posledných známych kontaktov s archaickými skupinami ako sú Neandertálci a Denisovani, až po africký pôvod modernej ľudskej rozmanitosti asi pred 60 – 300 000 rokmi a nakoniec zložité oddelenie moderných ľudských predkov z archaických ľudských skupín asi pred 300 000 až 1 miliónom rokov.

Vedci tvrdia, že v súčasnosti nie je možné určiť žiadny konkrétny časový okamih, v ktorom bol moderný ľudský predok vymedzený na jediné miesto zrodenia, a že známe vzory prvého výskytu anatomických alebo behaviorálnych znakov, ktoré sa často používajú na definovanie Homo sapiens, sa hodia na celý rad evolučných dejín.

Spoluautor Pontus Skoglund z Francis Crick Inštitútu uviedol: “Na rozdiel od toho, čomu mnohí veria, ani genetické ani fosílne záznamy doteraz neodhalili vymedzený čas a miesto pôvodu nášho druhu. Takýto okamih, keď väčšina našich predkov sa nachádzala v malej geografickej oblasti a črty, ktoré sa tam objavili a sa spájajú s našim druhom, možno nikdy neexistoval. Nateraz by bolo užitočné odkloniť sa od predstavy o jedinom čase a mieste pôvodu.“

„Z tohto vyplýva, že sa vynárajú zásadné otázky, aké mechanizmy poháňali a udržiavali tento ľudský zlepenec so všetkými jeho rozmanitými vláknami predkov v čase a priestore,“ uviedla spoluautorka Eleanor Scerri z Panafrickej výskumnej skupiny pre vývoj v Inštitúte Maxa Plancka pre vedu o ľudských dejinách. „Pochopenie vzťahov medzi narušenými biotopmi a presunom ľudských útočisiek bude nepochybne hrať kľúčovú úlohu pri objasňovaní týchto otázok a ktoré demografické vzorce najlepšie zodpovedajú genetickým a paleoantropologickým záznamom.“

Úspešnosť priamych genetických analýz dosiaľ zdôrazňuje význam širšieho, starodávneho genetického záznamu. To si bude vyžadovať neustále technologické vylepšenia pri získavaní starodávnej DNA (aDNA), biomolekulárny skríning fragmentárnych fosílií s cieľom nájsť nerozpoznaný ľudský materiál, rozsiahlejšie hľadanie sedimentárnej aDNA a vylepšenie evolučných informácií poskytovaných starodávnymi proteínmi. Interdisciplinárna analýza rastúcich genetických, fosílnych a archeologických záznamov nepochybne odhalí mnoho nových prekvapení o koreňoch moderného ľudského pôvodu.

Odkaz: Anders Bergström, Chris Stringer, Mateja Hajdinjak, Eleanor M. L. Scerri a Pontus Skoglund
Počiatky moderného ľudského pôvodu
NatureDOI: 10,1038 / s41586-021-03244-5

Súvisiace články:

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank