Ako detské infekcie môžu poskytovať ochranu pred budúcimi pandémiami

University of Pittsburgh
Medical Xpress
Preklad: NaSeveru.org
Dátum: 24. únor 2021
Foto: © Helen H. Richardson, The Denver Post

 

Prvá chrípková infekcia dieťaťa formuje jeho imunitu voči budúcim chrípkovým vírusom – vrátane nových pandemických kmeňov. Podľa nových zistení, ktoré dnes zverejnili virológovia lekárskej fakulty Univerzity v Pittsburghu v časopise PLOS Pathogens, však nie všetky kmene chrípky vyvolávajú rovnakú počiatočnú obranu imunitného systému.

„Tieto výsledky sú momentálne relevantné pre pandémiu COVID-19,“ uviedla hlavná autorka štúdie Seema Lakdawala, Ph.D., odborná asistentka mikrobiológie a molekulárnej genetiky v Pitt. „Môžu vysvetliť vekové rozdelenie závažnosti a náchylnosti na ochorenie SARS-CoV-2.

„Keď ste mali raz chrípku to neznamená, že ste imunní voči všetkým budúcim chrípkovým vírusom,“ uviedla. „Ani to, že ste mali pôvodný vírus SARS v roku 2003 alebo niektorý z „bežných prechladnutí“ koronavírusov v obehu, nevyhnutne neznamená, že sa nemôžete nakaziť vírusom SARS-CoV-2. Vaša náchylnosť na infekciu však môže byť iná ako u niekoho, kto nikdy nechytil koronavírus.“

Lakdawala a jej kolegovia vymysleli experiment s použitím fretiek – ktorého predchádzajúce štúdie preukázali, že majú podobnú náchylnosť a imunitnú odozvu na chrípku ako ľudia – a napodobňovali podmienky v reálnom svete. Experiment bol navrhnutý tak, aby otestoval koncept „The Original Antigenic Sin“, čo je prípad, keď sa prvé vystavenie človeka patogénu prejaví na jeho imunite voči všetkým budúcim infekciám.

Tento jav sa vyskytuje v populáciách postihnutých predchádzajúcimi chrípkovými epidémiami a pandémiami. Napríklad pandémia chrípky H1N1 z roku 2009 neúmerne zasiahla ľudí vo veku od 5 do 24 rokov, čo naznačuje, že starší ľudia boli vystavení predchádzajúcemu chrípkovému kmeňu, ktorý im dodal trvajúcu imunitu a chránil ich pred novším kmeňom.

V experimente s fretkami vedci infikovali rôzne skupiny fretiek, ktoré nikdy predtým nemali chrípku jedným z dvoch rôznych kmeňov chrípky – sezónnou chrípkou H3N2 alebo chrípkou H1N1 z roku 2009 – a počkali tri mesiace, kým sa imunitný systém upokojil a vyvinul vyspelejšiu imunitu proti ktorémukoľvek kmeňu boli vystavené.

Ďalej boli fretky s imunitou H3N2 vystavené fretkám nakazenými vírusom H1N1 a fretky s imunitou H1N1 boli vystavené fretkám nakazeným vírusom H3N2.

Vedci napodobnili ľudské pracovné dni a víkendy a nechali nakazené fretky sa stretávať so svojimi rovesníkmi na 8 hodín denne počas päťdňových období – podobne, ako by sa stretávali ľudia pracujúci v kanceláriach – alebo nepretržite počas dvoch dní, podobne ako na rodinný víkend.

Fretky s predchádzajúcou infekciou H1N1 mali ochranu pred vzdušným prenosom chrípky H3N2 od nákazlivého partnera. Ale fretky s predchádzajúcou infekciou H3N2 nemali rovnakú úroveň ochrany proti H1N1 a infikovali sa rovnako rýchlo, ako zviera bez predchádzajúcej imunity.

„To je skutočne prekvapivé,“ povedal Lakdawala. “Naša imunita môže formovať, ako budeme náchylní na následné infekcie, ale neprejavuje sa to uniformne. Dlho sme si nevšímali, že nie každý kmeň vírusu sa bude prenášať cez populáciu rovnakým spôsobom. To je potrebné pochopiť pri príprave na budúce pandémie. “

Experiment neodhalil, prečo boli fretky s predchádzajúcou infekciou H1N1 chránené proti H3N2, ani prečo predchádzajúca infekcia H3N2 neblokovala H1N1. Vedci však zistili, že imunita nebola spôsobená neutralizujúcimi protilátkami, čo sú protilátky získané po očkovaní alebo infekcii, ktoré sa špecificky zameriavajú a neutralizujú definovaný patogén. Toto zistenie naznačuje, že imunita bola pravdepodobne spôsobená adaptívnou imunitnou odozvou – čo znamená, že predchádzajúca infekcia H1N1 pripravila imunitný systém na H3N2 a rýchlo ju eliminovala.

Na odhalenie pravého imunologického mechanizmu, ktorý je základom takejto imunitnej odozvy je potrebná budúca štúdia, Lakdawala však povedala, že to neznamená, že by orgány verejného zdravotníctva mali čakať na uskutočnenie zistení a to najmä uprostred pandémie COVID-19. Pochopenie rôznych spôsobov, ako infekcie ovplyvňujú ľudí na základe predchádzajúcej expozície, by sa dalo využiť na cielenie intervencie založenej na veku alebo vakcinačných programoch.

 

Komentár: Zdá sa, že obmedzovanie pohybu, sociálne rozostupy, masky a experimentálne vakcíny, ktoré bránia deťom v získaní prirodzenej imunity, z mnohých dôvodov môžu skutočne zhoršiť budúce epidémie a pandémie:

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank