Spartakův Covid dopis

28.září 2021
Překlad: [email protected] a NaSeveru.org
SOTT (archiv dopisu)

 

Komentář: 24. září 2021 zveřejnila anonymní skupina následující COVID-19 dokument, který nyní obíhá po sociálních sítích a na Twitteru ho sdílel i Dr. Robert Malone. Načrtává kompletní funkci nemoci, léčbu (a neléčbu) a dále ukazuje to, že uvedená opatření proti nákaze nejsou jen kriminální, ale jde o kriminální konspiraci obrovského rozsahu.

Autor příspěvku není znám (i když v textu se odkazuje na „my“, což naznačuje že za ním stojí skupina lidí). Netvrdí, že jsou kvalifikovaní, ačkoli mnozí komentátoři uvedli, že autoři jsou očividně vědci vzhledem k úrovni vzdělání a očividným zkušenostem.

Hodně z toho, co je uvedeno ve Spartakově dopise, je nesporným lékařským faktem o nemoci samotné, léčebných protokolech (úspěšných i neúspěšných), vakcínách, ale také se velmi podrobně zabývá zločinným spiknutím spojeným s virem a potlačení účinných lékařských procedur.

Autoři uvádějí, že informace ve Spartakově dopise nejsou nové – uvádějí, že jsou v lékařských a vědeckých kruzích známy již více než rok. Je to dlouhý text a většina čtenářů nepochybně najde něco, co dříve nevěděli. Navzdory délce, a skutečnosti že je nepravděpodobné, že text bude od začátku až do konce zcela pravdivý, stojí za přečtení.

Tento dokument byl mezitím odstraněn z původního zdroje, ale je možné si ho stáhnout zde

Mezitím byl aktualizován s dodatečným odkazy (nyní jich obsahuje více než 500) a představuje slušný odrazový můstek pro další výzkum. Zde je překlad dopisu:

 

Dobrý den,

Jmenuji se Spartakus a už toho mám dost.

Byli jsme nuceni sledovat, jak se Amerika a svobodný svět řítí do nezadržitelného úpadku v důsledku biologického útoku. Spolu s nespočtem dalších jsme se stali obětí a manipulace pomocí tzv. gaslighting  propagandou a psychologickou válkou, kterou vede nikým nevolená a nikomu neodpovědná elita proti americkému lidu a našim spojencům.

Komentář:  Gaslighting je forma psychické manipulace a citového zneužívání ve které se pachatel snaží zasít pochybnosti v cílovém jednotlivci nebo v členech cílové skupiny, čímž pak manipulované osoby zpochybňují vlastní paměť, vnímání reality a svůj zdravý rozum.

Naše duševní a fyzické zdraví v průběhu posledního roku a půl nesmírně utrpělo.Pocítili jsme palčivost izolace, uzamčení, maskování, karantén a dalších zcela nesmyslných aktů zdravotnického divadla, které absolutně nijak neochránily zdraví ani pohodu veřejnosti před probíhající pandemií COVID-19.

Nyní sledujeme, jak zdravotnický establishment bez jakéhokoli boje vpravuje milionům našich spoluobčanů doslova jed.

Bylo nám řečeno, že pokud odmítneme očkování, budeme propuštěni a připraveni o živobytí. To bylo poslední kapka.

Strávili jsme tisíce hodin analýzou uniklých záběrů z Wuhanu, vědeckých prací z primárních zdrojů, které se zdrojů, jakož i papírových stop, které po sobě zanechal lékařský establishment.

To, co jsme zjistili, by každého šokovalo až do morku kostí.

Nejprve shrneme naše zjištění a poté je podrobně vysvětlíme. Odkazy budou umístěny na konci.

 Shrnutí
 • COVID-19 je onemocnění krve a cév. SARS-CoV-2 infikuje výstelku lidských cév a způsobuje jejich únik do plic.
 • Současné léčebné protokoly (např. invazivní ventilace) jsou pro pacienty aktivně škodlivé, urychlují oxidační stres a způsobují závažné VILI (ventilátorem indukované poškození plic). Pokračující používání ventilátorů při absenci jakéhokoli prokázaného lékařského přínosu představuje masovou vraždu.
 • Stávající protiopatření jsou nedostatečná ke zpomalení šíření viru, který se šíří aerosolem a potenciálně odpadní vodou, a představují formu lékařského divadla.
 • Různé neočkovací zásahy byly médii i lékařským establishmentem potlačeny ve prospěch vakcín a drahých patentovaných léků.
 • Úřady popírají užitečnost přirozené imunity proti viru COVID-19, přestože přirozená imunita poskytuje ochranu proti všem proteinům viru, a ne pouze proti jednomu.
 • Vakcíny způsobí více škody než užitku. Antigen, na kterém jsou tyto vakcíny založeny, SARS-CoV- 2 Spike, je toxický protein. SARS-CoV-2 může mít ADE neboli antibody-dependent enhancement; současné protilátky nemusí neutralizovat budoucí kmeny, ale naopak jim pomáhají infikovat imunitní buňky.
 • Také očkování během pandemie pomocí propustné vakcíny odstraňuje evoluční tlak na virus, aby se stal méně smrtelným.
 • Existuje rozsáhlé a děsivé zločinné spiknutí, které přímo spojuje Anthonyho Fauciho i společnost Moderna s Wuhanským virologickým institutem.
 • Výzkumníci vakcíny COVID-19 jsou přímo propojeni s vědci, kteří se podílejí na výzkumu rozhraní mezi mozkem a počítačem (“neurální krajky”), z nichž jeden byl obviněn z přijímání grantů z Číny.
 • Nezávislí výzkumníci objevili uvnitř vakcín záhadné nanočástice, které by tam neměly být.
 • Celá pandemie je využívána jako záminka pro rozsáhlou politickou a ekonomickou transformaci západní společnosti, která obohatí již bohaté a z nás ostatních udělá nevolníky a nedotknutelné.
COVID-19 Patofyziologie a léčba

COVID-19 není virová pneumonie. Jedná se o virovou vaskulární endoteliitidu a napadá výstelku cév, zejména malých plicních alveolárních kapilár, což vede k aktivaci a odlučování endoteliálních buněk, koagulopatii, sepsi, plicnímu edému a příznakům podobným ARDS. Jedná se o onemocnění krve a cév, oběhového systému. Jakýkoli zápal plic, který způsobuje, je sekundární.1-5

V závažných případech vede k sepsi,6,7, krevním sraženinám8-10 a selhání mnoha orgánů,11-13 včetně hypoxického a zánětlivého poškození různých životně důležitých orgánů , jako jsou mozek,14-17  srdce [u COVID-19 se na začátku předpokládalo že způsobuje myokardititidu, ale to se prokázalo jako vzácné]18-19, játra,20-22  slinivka břišní,23-26  ledviny27-29  a střeva.30-32

Mezi nejčastější laboratorní nálezy u COVID-19 patří zvýšený D-dimer, zvýšený protrombinový čas, zvýšený C-reaktivní protein, neutrofilie, lymfopenie, hypokalcémie a hyperferitinémie, což v podstatě odpovídá profilu koagulopatie a hyperaktivace imunitního systému/vyčerpání imunitních buněk.33-39

COVID-19 se může projevovat téměř jako cokoli, vzhledem k širokému tropismu SARS-CoV-2 pro různé tkáně životně důležitých orgánů. Ačkoli jeho nejčastějším počátečním projevem je respirační onemocnění a příznaky podobné chřipce, může se projevit jako zánět mozku, gastrointestinální onemocnění nebo dokonce srdeční infarkt či plicní embolie.40-47 COVID-19 má závažnější průběh u osob se specifickými komorbiditami, jako je obezita, diabetes a hypertenze.48,49  Je to proto, že tyto stavy zahrnují endoteliální dysfunkci, která činí oběhový systém náchylnějším k infekci a poškození tímto konkrétním virem.50,51

Převážná většina případů COVID-19 má mírný průběh a nezpůsobuje závažné onemocnění.52-55 U známých případů existuje tzv. pravidlo 80/20, kdy 80 % případů je mírných a 20 % závažných nebo kritických.56-58 Tento poměr však platí pouze pro známé případy, nikoli pro všechny infekce. Počet skutečných infekcí je mnohem, mnohem vyšší. V důsledku toho je úmrtnost a nemocnost nižší.59-61 COVID-19 se však šíří velmi rychle, což znamená, že se v krátké době objeví značný počet pacientů s těžkým a kritickým onemocněním.62-63

Rozdělení patologie je následující:

Spike SARS-CoV-2 se váže na ACE2.64-65 Angiotenzin konvertující enzym 2 je enzym, který je součástí systému renin-angiotenzin-aldosteron neboli RAAS.66-67 RAAS je hormonální řídicí systém, který reguluje objem tekutin v těle a v krevním řečišti (tj. osmolaritu) tím, že řídí zadržování a vylučování soli.68-72 Tento protein, ACE2, je všudypřítomný ve všech částech těla, které se stýkají s oběhovým systémem, zejména v cévních endoteliálních buňkách a pericytech, mozkových astrocytech, ledvinových tubulech a podocytech, buňkách ostrůvků slinivky břišní, epiteliálních buňkách žlučových cest a střev a v semenných kanálcích varlat, které všechny může SARS-CoV-2 infikovat, nejen plíce.73-75

SARS-CoV-2 infikuje buňku následujícím způsobem: Spike SARS-CoV-2 projde konformační změnou, při níž se trimery S1 překlopí a prodlouží, čímž se zachytí na ACE2 navázaném na povrchu buňky. Přichází TMPRSS2 neboli transmembránová proteáza serin 2, která odřízne hlavičky Spike a odhalí podjednotku S2 ve tvaru stopky uvnitř. Zbytek Spiku projde konformační změnou, která způsobí, že se rozloží jako výsuvný žebřík a zapíchne se do buněčné membrány. Poté se složí zpět na sebe a stáhne virovou membránu a buněčnou membránu k sobě. Obě membrány se spojí a proteiny viru migrují na povrch buňky. Nukleokapsida SARS-CoV-2 vstoupí do buňky, uvolní svůj genetický materiál a zahájí proces virové replikace, přičemž se zmocní vlastních buněčných struktur, aby produkovala další virus.76-78

Proteiny spiků SARS-CoV-2 zabudované do buňky mohou skutečně způsobit, že se lidské buňky spojí dohromady a vytvoří syncytii/MGC (vícejaderné obrovské buňky).79,80 Mají také další patogenní, škodlivé účinky. Viroporiny viru SARS-CoV-2, jako je jeho obalový protein, fungují jako vápníkové iontové kanály a zavádějí vápník do infikovaných buněk.81-83 Virus potlačuje přirozenou interferonovou odpověď, což vede k opožděnému zánětu. Protein N viru SARS-CoV-2 může také přímo aktivovat inflammasom NLRP3.84-86 Rovněž potlačuje antioxidační dráhu Nrf2.87-90 Potlačení ACE2 vazbou se Spike způsobuje hromadění bradykininu, který by jinak byl odbouráván ACE2.91-95

Tento neustálý příliv vápníku do buněk má za následek (nebo je doprovázen) výraznou hypokalcemii neboli nízkou hladinu vápníku v krvi, zejména u lidí s nedostatkem vitaminu D a již existující endoteliální dysfunkcí. 96-98  Bradykinin zvyšuje aktivitu cAMP, cGMP, COX a fosfolipázy C.90-107 To má za následek uvolňování prostaglandinů a značně zvýšenou intracelulární signalizaci vápníku, což podporuje vysoce agresivní uvolňování ROS a vyčerpání ATP.108-112  NADPH oxidáza uvolňuje superoxid do extracelulárního prostoru.113-115 Superoxidové radikály reagují s oxidem dusnatým za vzniku peroxynitritu. 116-119 Peroxynitrit reaguje s kofaktorem tetrahydrobiopterinem, který potřebuje endoteliální syntáza oxidu dusnatého, ničí jej a “odpojuje” enzymy, což způsobuje, že syntáza oxidu dusnatého místo toho syntetizuje více superoxidu.120-122 To probíhá v pozitivní zpětné vazbě, dokud není biologická dostupnost oxidu dusnatého v oběhovém systému vyčerpána.123,124

Rozpuštěný plynný oxid dusnatý, který neustále produkuje eNOS,125-127 plní mnoho důležitých funkcí, ale působí také protivirově proti koronavirům podobným SARS, protože zabraňuje palmitoylaci virového proteinu Spike a ztěžuje jeho vazbu na hostitelské receptory.128-130 Ztráta NO umožňuje viru začít se v těle beztrestně množit. Osoby s poruchou endotelu (tj. hypertenze, cukrovka, obezita, vysoký věk, afroamerická rasa) mají problémy s redoxní rovnováhou již na začátku, což dává viru výhodu.131-136

Vzhledem k extrémnímu uvolňování cytokinů vyvolanému těmito procesy tělo přivolává do plic velké množství neutrofilů a alveolárních makrofágů odvozených od monocytů. 137-140 Buňky vrozeného imunitního systému jsou obránci první linie proti patogenům. Pracují tak, že pohlcují vetřelce a snaží se je napadnout pomocí enzymů, které produkují silné oxidanty, jako jsou SOD a MPO. 141,142 Superoxiddismutáza odebírá superoxid a vytváří peroxid vodíku a myeloperoxidáza odebírá peroxid vodíku a ionty chloru a vytváří kyselinu chlornou, která je mnohokrát, mnohokrát reaktivnější než bělidlo chlornan sodný. 143-146

Neutrofily mají ošklivý trik. Dokážou tyto enzymy vyvrhnout i do extracelulárního prostoru, odkud budou peroxid a bělidlo průběžně vyplivovat do krevního oběhu. Tomu se říká tvorba extracelulární pasti neutrofilů, nebo, když se stane patogenní a kontraproduktivní, NETóza. 147,148 U závažných a kritickém stavu COVID-19 dochází skutečně k poměrně závažné NETóze. 149-152

V patologii COVID-19 dominuje extrémní oxidační stres a respirační výbuch neutrofilů, a to až do té míry, že hemoglobin přestává být schopen přenášet kyslík v důsledku odbourávání hemového železa kyselinou chloristou. Žádné množství přídavného kyslíku nemůže okysličit krev, která chemicky odmítá vázat O2. Kyselina chlorná hromadící se v krevním řečišti začne vybělovat železo z hemu a soutěžit o vazebná místa pro O2. 153-155 Červené krvinky ztrácejí schopnost přenášet kyslík, což způsobuje, že nemocný modrá v obličeji. 156,157 Nevázané železo, peroxid vodíku a superoxid v krevním řečišti podléhají Haber-Weissově a Fentonově reakci, při níž vznikají extrémně reaktivní hydroxylové radikály, které násilně odebírají elektrony z okolních tuků a DNA a silně je oxidují. 158-165

Haberova-Weissova reakce

Fe3+ + – O2− → Fe2+ + O2

Fentonova reakce

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH− + – OH

Hydroxylové radikály jsou extrémně reaktivní, mají v těle velmi krátký poločas rozpadu a nelze je detoxikovat enzymatickým působením. Přirozeně se vyskytují v horních vrstvách atmosféry, kde ničí škodliviny. Jsou také extrémně ničivé vůči biologickým látkám a v průmyslových aplikacích jsou často produkované účelově a zaváděny do proudů odpadních vod, aby je pomocí silného oxidačního účinku dezinfikovaly. 166-171

Při těžké hypoxii dochází v důsledku metabolických změn v buňkách k rozpadu ATP na hypoxantin, který po opětovném zavedení kyslíku způsobuje, že xantinoxidáza produkuje tuny vysoce škodlivých radikálů, které napadají tkáně. 172-175 V mitochondriích dochází při nahromadění sukcinátu v důsledku sepse k témuž; po opětovném zavedení kyslíku vznikají superoxidové radikály. 176-179Tomuto jevu se říká ischemicko-reperfuzní poškození a je důvodem, proč většina lidí, kteří jsou napojeni na ventilátor, umírá. Nenechte se mýlit, intubace zabije lidi, kteří mají COVID-19 tím, že značně urychlí oxidativní poškození způsobné procesy tohoto viru. 180-183

Konečným stadiem COVID-19 je těžká peroxidace lipidů, kdy tuky v těle začnou “rezivět” v důsledku poškození oxidačním stresem. 184,185 To vede k autoimunitě. Oxidované lipidy se imunitnímu systému jeví jako cizí objekty, které rozpoznává a vytváří protilátky proti OSE neboli oxidačně specifickým epitopům. 186,187 Oxidované lipidy se také přímo napájejí na receptory rozpoznávání vzorů, což vyvolává ještě větší zánět a přivolává ještě více buněk vrozeného imunitního systému, které uvolňují ještě více destruktivních enzymů. 188,189

Tento stav není lékařské vědě neznámý. Vlastní název pro to vše je akutní sepse. 190-192

Víme, že k tomu dochází u COVID-19, protože lidé, kteří na tuto nemoc zemřeli, mají ve tkáních patrné znaky ferroptózy, stejně jako různé další markery oxidačního stresu, jako je nitrotyrosin, 4-HNE a malondialdehyd. 193-199

COVID-19 zahrnuje mnoho dalších zvláštností, jako je zvýšení genové aktivity spojené s ubikvitinací, 200,201 aktivace endoteliálních buněk, 200-203  vWF uvolnění, 204-206  aktivace mastocytů, 207,208 a aktivace komplementového systému. 209-2012 Celkově, zánětlivý profil COVID-19 je něco jako závažná autoimunitní reakce. Je podobná patofyziologii lupusu a revmatoidní artritidě, ale je soustředěna do vaskulatury. 213-2016

Hyperinflamatorní COVID-19 je závažný zánětlivý syndrom podobný SARS, který může skončit až s umístěním pacienta na JIP. S tím by se nemělo zahrávat. Pokud však lze hyperinflamatorní COVID-19 a související sepse účinně léčit, pak se smrtelnost viru výrazně sníží.

 Léčba COVID-19

U těch, kteří mají kritickou sepsi vyvolanou COVID-19, hypoxii, koagulopatii a ARDS, se nejčastěji léčí intubací, injekčními kortikosteroidy a léky na ředění krve. Toto není správná léčba COVID-19. 217-219  Když intubujete někoho s tímto onemocněním, odpalujete bombu volných radikálů tím, že buňkám dodáváte O2. Je to špatná situace bez zjevného východiska, protože kyslík potřebujeme k tvorbě adenosintrifosfátu (tedy k životu), ale O2 je také prekurzorem všech těchto škodlivých radikálů, které vedou k peroxidaci lipidů. 220-224

Správná léčba těžké sepse související s COVID-19 je neinvazivní ventilace, steroidy a infuze antioxidantů. Většina léků repurpovaných pro COVID-19, které vykazují vůbec nějaký přínos při záchraně kriticky nemocných pacientů s COVID-19, jsou antioxidanty. 225,226 N-acetylcystein, melatonin, fluvoxamin, budesonid, famotidin, cimetidin a ranitidin jsou antioxidanty.227-238 Indometacin zabraňuje železem řízené oxidaci kyseliny arachidonové na izoprostany. 239 Existují silné antioxidanty, jako je apocynin, které dosud nebyly testovány ani na pacientech s COVID-19 a které by mohly defangovat neutrofily, zabránit peroxidaci lipidů, obnovit zdraví endotelu a obnovit okysličení tkání. 240-242

Vědci, kteří něco vědí o plicní neutrofilii, ARDS a redoxní biologii, to vědí nebo předpokládají již od března 2020. 243 V dubnu 2020 švýcarští vědci potvrdili, že COVID-19 je cévní endoteliitida.244 Koncem roku 2020 již odborníci dospěli k závěru, že COVID-19 způsobuje formu virové sepse. 245-246 Vědí také, že sepsi lze účinně léčit antioxidanty.247-249 Žádná z těchto informací není nijak zvlášť nová, a přesto se podle ní většinou nejednalo. Lékaři nadále používají škodlivé intubační techniky s vysokým nastavením PEEP navzdory vysoké poddajnosti plic a špatné oxygenaci, čímž v důsledku lékařského pochybení zabíjejí nevýslovné množství kriticky nemocných pacientů. 250,251

Randomizované kontrolní studie vzhledem ke své konstrukci nikdy neprokážou žádný přínos jakéhokoli antivirotika proti COVID-19. Ani Remdesivir, ani Kaletra, ani HCQ, ani Ivermektin. Důvod je prostý: u pacientů, které do těchto studií, jako je například směšná oxfordská studie RECOVERY, nabrali, je intervence příliš pozdní na to, aby měla nějaký pozitivní účinek. 252,253

Klinický průběh COVID-19 je takový, že v době, kdy většina lidí vyhledá lékařskou pomoc kvůli hypoxii, se jejich virová nálož již ztenčí téměř na nulu. 254 Pokud je někdo zhruba 10 dní po expozici a má již pět dní symptomy, nezůstává v jeho těle téměř žádný virus, pouze poškození a vyšinutí buněk, které iniciovalo hyperzánětlivou reakci. Právě z této skupiny se rekrutují klinické studie antivirotik, a to téměř výhradně. 255

V těchto studiích se podávají antivirotika těžce nemocným pacientům, kteří nemají v těle žádný virus, pouze opožděnou hyperzánětlivou reakci, a pak se absurdně tvrdí, že antivirotika nemají žádný užitek při léčbě nebo prevenci COVID-19. 256 Do těchto klinických studií se nenabírají lidé, kteří jsou před příznaky onemocnění. Netestují preexpoziční ani postexpoziční profylaxi. Je to jako používat defibrilátor k vyvolání šoku pouze u pacientů s plochou srdeční aktivitou a pak absurdně tvrdit, že defibrilátory nemají žádný lékařský užitek, když pacienti odmítají vstát z mrtvých. Zásah je příliš pozdní. Tyto studie antivirotik vykazují systematickou, nehoráznou selekční zaujatost. Poskytují léčbu, která je pro konkrétní kohortu, do níž jsou zařazeny, zbytečná. 257-261

Indie postupovala proti pokynům WHO a nařídila profylaktické používání ivermektinu.Téměř zcela vymýtila COVID-19. 262-263 Indická advokátní komora v Bombaji podala trestní oznámení na hlavního vědeckého pracovníka WHO Dr. Soumya Swaminathana za to, že nedoporučil používání ivermektinu. 264,265

Ivermektin není “odčervovadlo pro koně”. Ano, prodává se ve formě veterinární pasty jako odčervovač pro zvířata.266 Již desítky let je k dispozici také ve formě tablet pro lidi jako antiparazitární lék. 267

Média a americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) neupřímně tvrdily, že protože je ivermektin antiparazitární lék, není užitečný jako antivir. 268,269 To není pravda. Ivermektin je užitečný jako antivirotikum. Blokuje importin, čímž zabraňuje jadernému importu a účinně brání přístupu virů do buněčných jader. Mnoho léků, které jsou v současné době na trhu, má více způsobů účinku. Ivermektin je jedním z takových léků. Působí jak antiparazitárně, tak antivirově. 270-274

V Bangladéši stojí ivermektin 1,80 USD za celou pětidenní kúru. 275 Remdesivir, který je toxický pro játra, stojí 3 120 USD za 5denní léčebnou kúru. 276 Za peníze daňových poplatníků byly našim vládám prodány miliardy dolarů naprosto nepoužitelného Remdesiviru, který se nakonec ukázal jako naprosto nepoužitelný pro léčbu hyperinflamatorního COVID-19. Média o tom téměř vůbec neinformovala. 261

Odpor proti používání generického ivermektinu není vědecky podložený. Je motivován čistě finančně a politicky. Účinný neočkovací zásah by ohrozil uspěchané schvalování patentovaných vakcín a léků FDA, za které farmaceutický průmysl trvale inkasuje miliardy a miliardy dolarů z prodeje. 277-279

Existuje stále více důkazů, že blokátory histaminu, jako je difenhydramin, famotidin, ranitidin a cimetidin, mohou být užitečné při léčbě COVID-19, pravděpodobně prostřednictvím přímých antivirových účinků, nebo mohou působit na snížení aktivace žírných buněk, navíc k modulaci redoxní aktivity. 282-283

Bylo zjištěno, že melatonin má určité využití jako doplňková léčba pro COVID-19. 284,285 Stejně jako indometacin, budesonid a další imunomodulační léčby. 286-288 Bylo známo, že indomethacin je přímo antivirový proti SARS-CoV. 289

Přenos COVID-19

COVID-19 se přenáší vzduchem. Světová zdravotnická organizace (WHO) přinesla Číně vodu na mlýn tvrzením, že se virus přenáší pouze kapénkami. Naše CDC absurdně tvrdila, že se přenáší převážně kontaktem mezi lidmi, což by vzhledem k jeho rychlému šíření z Wuhanu do zbytku světa bylo fyzicky nemožné. 290-293

Absurdní přesvědčení o tom, že infekce cestou povrch-obličej je hlavním způsobem přenosu, vedlo k používání protokolů povrchové dezinfekce, které znamenaly plýtvání časem, energií, produktivitou a dezinfekčními prostředky. 294

Směrnice pro sociální distancování jsou naprosto zbytečné. Minimální bezpečná vzdálenost, kterou se lze chránit před aerosolovým virem je vzdálenost 5+ metrů od infikované osoby, ne blíže. Reálně není bezpečná žádná veřejná doprava. 295-297

Chirurgické masky a látkové roušky vás před aerosoly neochrání. Virus je příliš malý a filtrační média mají příliš velké mezery, než aby ho odfiltrovala. Mohou zachytit kapičky dýchacích cest a zabránit vylučování viru nemocným, ale neodfiltrují oblak infekčních aerosolů, pokud by někdo do zmíněného oblaku vstoupil. 298,299

Minimální úrovní ochrany proti tomuto viru je doslova respirátor P100, PAPR/CAPR nebo 40mm CBRN respirátor NATO, ideálně v kombinaci s celotělovým oblekem z tyveku nebo tychemu, rukavicemi a holínkami se zalepenými otvory a mezerami. 300-303

Živý virus SARS-CoV-2 může být potenciálně zjištěn v odpadních vodách a může dojít k přenosu orálně-fekální cestou. 304-306 Během epidemie SARS v roce 2003 se při incidentu v Amoy Gardens stovky lidí nakazily aerosolovými fekáliemi stoupajícími z podlahových odtoků v jejich bytech. 307-309

Nebezpečí vakcíny COVID-19

Vakcíny proti COVID-19 nejsou sterilizující a nezabraňují infekci ani přenosu. Jsou to “děravé” vakcíny. To znamená, že odstraňují evoluční tlak na virus, aby se stal méně smrtelným. Znamená to také, že očkovaní jsou dokonalými přenašeči. Jinými slovy, očkovaní jsou hrozbou pro neočkované, nikoli naopak. 310-313

Přirozená imunita vůči COVID-19 z předchozí infekce je mnohem silnější než imunita vyvolaná očkováním. Důvodem je, že imunitní systém je vystaven všem proteinům patogenu, nikoli pouze jednomu izolovanému proteinu. 314,315

Všechny v současnosti používané vakcíny proti COVID-19 prošly minimálním testováním s velmi zrychlenými klinickými zkouškami. Ačkoli se zdá, že omezují závažná onemocnění, dlouhodobý bezpečnostní profil těchto vakcín zůstává neznámý. 316,317

Některé z těchto takzvaných “vakcín” využívají neotestovanou novou technologii, která dosud nebyla ve vakcínách použita. Tradiční vakcíny používají oslabený nebo usmrcený virus ke stimulaci imunitní odpovědi. Vakcíny Moderna a Pfizer-BioNTech ne. Údajně se skládají z intramuskulární injekce obsahující suspenzi lipidových nanočástic naplněných messengerovou RNA. 318-321 Způsob, jakým vyvolávají imunitní odpověď, spočívá v tom, že se spojí s buňkami v rameni příjemce vakcíny, projdou endocytózou, uvolní do těchto buněk svůj náklad mRNA a poté využijí ribozomy v těchto buňkách k syntéze modifikovaných Spike proteinů SARS-CoV-2 in vivo. 322,323

Tyto modifikované Spike proteiny pak migrují na povrch buňky, kde jsou ukotveny na místě pomocí transmembránové domény. Adaptivní imunitní systém detekuje nehumánní virový protein exprimovaný těmito buňkami a následně vytvoří protilátky proti tomuto proteinu. To údajně poskytuje ochranu proti viru tím, že adaptivní imunitní systém je naučen rozpoznávat a vytvářet protilátky proti spiku na skutečném viru. 324,325 Vakcíny společností J&J a AstraZeneca dělají něco podobného, ale místo lipidové nanočástice používají k přenosu genetického materiálu adenovirový vektor. 326 Tyto vakcíny byly vyrobeny nebo ověřeny pomocí fetálních buněčných linií HEK-293 a PER.C6, proti čemuž mohou mít lidé s určitým náboženským přesvědčením silné námitky. 327,328

Spike SARS-CoV-2 je sám o sobě vysoce patogenním proteinem. Je nemožné přeceňovat nebezpečí, které představuje vnesení tohoto proteinu do lidského těla. 328,329

Výrobci vakcín tvrdí, že vakcína zůstává v buňkách v rameni a že SARS-CoV-2 Spike produkovaný a exprimovaný těmito buňkami z genetického materiálu vakcíny je neškodný a inertní díky vložení prolinů do sekvence Spike, které ji stabilizují v prefúzní konformaci a zabraňují tomu, aby se Spike stal aktivním a spojil se s jinými buňkami. 330,321 Farmakokinetická studie z Japonska však ukázala, že lipidové nanočástice a mRNA z vakcíny společnosti Pfizer nezůstaly v rameni a ve skutečnosti se bioakumulovaly v mnoha různých orgánech, včetně reprodukčních orgánů a nadledvinek, což znamená, že modifikovaný Spike je exprimován doslova všude.332 Tyto lipidové nanočástice mohou u několika nešťastníků vyvolat anafylaxi, ale mnohem větší obavy vzbuzuje neregulovaná exprese Spike v různých somatických buněčných liniích daleko od místa vpichu a neznámé důsledky této skutečnosti. 333,334

Messengerová RNA je obvykle spotřebována ihned poté, co je v těle vytvořena, a je ribozomem přeložena do proteinu. 335 MRNA vakcíny COVID-19 je produkována mimo tělo, dlouho předtím, než ji ribozom přeloží. Mezitím by se v ní mohlo hromadit poškození, pokud by byla nedostatečně uchovávána. Když se ribozom pokouší přeložit poškozené vlákno mRNA, může se zastavit. Když se to stane, ribozom se stane nepoužitelným pro překlad bílkovin, protože v něm nyní uvízl kus mRNA jako krajícová karta ve staré čtečce děrných štítků. Celá věc se musí vyčistit a syntetizovat nové ribozomy, které ji nahradí. 336,337 V buňkách s nízkým obratem ribozomů, jako jsou nervové buňky, to může vést ke snížené syntéze proteinů, cytopatickým účinkům a neuropatiím. 338-340

Některé proteiny, včetně Spike SARS-CoV-2, mají proteolytická štěpná místa, která jsou v podstatě jako malé tečkované čáry s nápisem “tady stříhej”, které přitahují proteázy živého organismu (v podstatě molekulární nůžky), aby je přestřihly. 341 Existuje možnost, že S1 může být proteolyticky odštěpen od S2, což způsobí, že aktivní S1 odpluje do krevního oběhu, zatímco “stopka” S2 zůstane zakotvena v membráně buňky, která protein exprimovala. 342-347

Spike SARS-CoV-2 má superantigenní oblast (SAg), která může podporovat extrémní zánět. 348,349 V jedné studii bylo zjištěno, že Pfizer BNT162b2 vakcína přeprogramovala adaptivní a vrozené imunitní reakce takovým způsobem, že je omezeno sledování TLR4. 350 V jedné studii bylo zjištěno, že protilátky proti Spike fungují jako autoprotilátky a napadají vlastní buňky organismu. 351 U osob, které byly očkovány vakcínou COVID-19, se objevily krevní sraženiny, myokarditida, Guillainův-Barrého syndrom, Bellova obrna a vzplanutí roztroušené sklerózy, což naznačuje, že vakcína podporuje autoimunitní reakce proti zdravé tkáni. 352-355

SARS-CoV-2 Spike se neváže pouze na ACE2. Předpokládalo se, že má také oblasti, které se vážou na basigin, integrály, neuropilin-1 a bakteriální lipopolysacharidy. 356-360 SARS-CoV-2 Spike se sám o sobě může potenciálně vázat na některou z těchto látek a působit jako jejich ligand, což vyvolává blíže nespecifikovanou a pravděpodobně vysoce zánětlivou buněčnou aktivitu. 361

SARS-CoV-2 Spike obsahuje neobvyklou vložku PRRA, která tvoří štěpné místo furinu. Furin je všudypřítomná lidská proteáza, což je pro Spike ideální vlastnost, která mu dává vysoký stupeň buněčného tropismu. Tuto vlastnost nemají žádné divoké koronaviry podobné SARS příbuzné SARS-CoV-2, což je velmi podezřelé a možná je to známka lidské manipulace. 362-364

SARS-CoV-2 Spike má doménu podobnou prionu, která zvyšuje jeho infekčnost. 365-367 RBD Spike S1 se může vázat na proteiny vázající heparin a podporovat agregaci amyloidu. U lidí by to mohlo vést k Parkinsonově chorobě, demenci s Lewyho tělísky, předčasné Alzheimerově chorobě nebo různým jiným neurodegenerativním onemocněním. 3368 To je velmi znepokojivé, protože SARS CoV-2 S1 je schopen poškodit a proniknout hematoencefalickou bariérou a dostat se do mozku. Je také schopen zvýšit propustnost hematoencefalické bariéry pro jiné molekuly. 369-371

SARS-CoV-2, stejně jako ostatní betakoronaviry, může mít ADE podobnou Dengue, neboli na protilátkách závislé zesílení nemoci. 372-379 Pro ty, kteří to nevědí, některé viry, včetně betakoronavirů, mají vlastnost zvanou ADE. Existuje také něco, čemu se říká Original Antigenic Sin, což je pozorování, že tělo dává přednost tvorbě protilátek založených na dříve nalezených kmenech viru před nově nalezenými. 380,381

V případě ADE se protilátky z předchozí infekce stávají v důsledku mutací v proteinech viru nenutralizačními. Tyto nenutralizační protilátky pak fungují jako trojští koně a umožňují vtažení živého, aktivního viru do makrofágů prostřednictvím jejich Fc receptorů, což viru umožňuje infikovat imunitní buňky, které by předtím infikovat nemohl. Je známo, že k tomu dochází u horečky dengue; když někdo onemocní horečkou dengue, uzdraví se a pak se nakazí jiným kmenem, může velmi těžce onemocnět. 382,383

Pokud je někdo očkován mRNA založenou na spiku z původního wuhanského kmene SARS-CoV-2 a poté se nakazí budoucím, zmutovaným kmenem viru, může vážně onemocnět. Jinými slovy, je možné, že vakcíny někoho senzibilizují k onemocnění. V nedávné historii se takový případ již vyskytl. Vakcína Dengvaxia společnosti Sanofi proti horečce dengue selhala, protože způsobila senzibilizaci imunitního systému u lidí, jejichž imunitní systém byl vůči horečce dengue naivní. 384-387

U myší imunizovaných proti SARS-CoV a vystavených tomuto viru, blízkému příbuznému SARS-CoV-2, došlo k imunitní senzibilizaci, Th2 imunopatologii a infiltraci plic eozinofily. 388

Bylo nám řečeno, že vakcíny proti SARS-CoV-2 s mRNA nelze integrovat do lidského genomu, protože messengerovou RNA nelze přeměnit zpět na DNA. To není pravda. V lidských buňkách existují elementy zvané retrotranspozony LINE-1, které skutečně mohou integrovat mRNA do lidského genomu endogenní reverzní transkripcí. Protože mRNA použitá ve vakcínách je stabilizovaná, zůstává v buňkách déle, což zvyšuje pravděpodobnost, že k tomu dojde. Pokud je gen pro SARS-CoV-2 Spike integrován do části genomu, která není tichá a skutečně exprimuje protein, je možné, že lidé, kteří tuto vakcínu užívají, mohou po zbytek života nepřetržitě exprimovat SARS-CoV-2 Spike ze svých somatických buněk. 389-391

Očkováním lidí vakcínou, která způsobuje, že jejich tělo produkuje Spike in-situ, jsou očkováni patogenním proteinem. Toxin, který může způsobit dlouhodobý zánět, srdeční problémy a zvýšené riziko rakoviny. V dlouhodobém horizontu může také potenciálně vést k předčasnému neurodegenerativním onemocněním. Naprosto nikdo by neměl být nucen přijímat tuto vakcínu za žádných okolností a ve skutečnosti musí být očkovací kampaň okamžitě zastavena.

COVID-19 Zločinné spiknutí

Vakcínu a virus vyrobili stejní lidé.

V roce 2014 bylo vyhlášeno moratorium na výzkum zisku funkce SARS, které trvalo až do roku 2017.392-394 Tento výzkum nebyl zastaven. Místo toho byl outsourcován, přičemž federální granty byly propírány prostřednictvím nevládních organizací. Ralph Baric je virolog a odborník na SARS na UNC Chapel Hill v Severní Karolíně. Právě na něj se Anthony Fauci odvolával, když před Kongresem trval na tom, že pokud se nějaký výzkum zaměřený na zisk funkcí provádí, pak v Severní Karolíně.395,396

Byla to lež. Anthony Fauci před Kongresem lhal. Zločin.

Ralph Baric a Shi Zhengli jsou kolegové a společně napsali několik článků. 397 Ralph Baric byl mentorem Shi Zhengliho v jeho technikách manipulace s gain-of-function, zejména v sériovém průchodu, jehož výsledkem je virus, který vypadá, jako by vznikl přirozeně. Jinými slovy, popiratelné biologické zbraně. Sériová pasáž u humanizovaných myší hACE2 mohla vytvořit něco jako SARS-CoV-2. 398-401

Financování výzkumu gain-of-function prováděného ve Wuhanském virologickém institutu pochází od Petera Daszaka. Peter Daszak vede nevládní organizaci EcoHealth Alliance. EcoHealth Alliance obdržela miliony dolarů v grantech od Národního ústavu zdraví/Národního ústavu pro alergie a infekční nemoci (tj. Anthonyho Fauciho), Agentury pro snižování obranných hrozeb (součást amerického ministerstva obrany) a Agentury Spojených států pro mezinárodní rozvoj. NIH/NIAID přispěl několika miliony dolarů a DTRA a USAID přispěly na tento výzkum desítkami milionů dolarů. Celkem šlo o více než sto milionů dolarů. 402-405

EcoHealth Alliance zadala tyto granty Wuhan Institute of Virology, laboratoři v Číně s velmi pochybnou bezpečností a špatně vyškoleným personálem, aby mohla provádět výzkum funkčních zisků nikoli ve své luxusní laboratoři P4, ale v laboratoři druhé úrovně, kde technici místo bublinkových obleků používaných při práci s nebezpečnými viry nenosili nic sofistikovanějšího než snad síťku na vlasy, latexové rukavice a chirurgickou masku. 406-411 Čínští vědci ve Wuhanu hlásili, že je laboratorní zvířata běžně kousala a močila na ně. Proč by někdo zadával tuto nebezpečnou a choulostivou práci Čínské lidové republice, zemi nechvalně proslulé průmyslovými haváriemi a masivními explozemi, které si vyžádaly stovky obětí, naprosto nechápu, ledaže by cílem bylo záměrně vyvolat pandemii. 412

V listopadu 2019 se u tří techniků ve Wuhanském virologickém institutu objevily příznaky odpovídající chřipkovému onemocnění. Anthony Fauci, Peter Daszak a Ralph Baric okamžitě věděli, co se stalo, protože mezi touto laboratoří a našimi vědci a úředníky existují neoficiální komunikační kanály. 413-414

12. prosince 2019 podepsal Ralph Baric dohodu o převodu materiálů (v podstatě NDA), na jejímž základě obdrží materiály související s koronavirovou mRNA vakcínou, které jsou ve spoluvlastnictví společností Moderna a NIH.415,416 Teprve o celý měsíc později, 11. ledna 2020, nám Čína údajně zaslala sekvenci toho, co se stane známým jako SARS-CoV-2.417,418 Společnost Moderna poněkud absurdně tvrdí, že z této sekvence vyvinula funkční vakcínu za méně než 48 hodin. 419,421

Stéphane Bancel, současný generální ředitel společnosti Moderna, byl dříve generálním ředitelem společnosti bioMérieux, francouzské nadnárodní korporace specializující se na lékařské diagnostické technologie, kterou založil jistý Alain Mérieux. 422,423 Alain Mérieux byl jedním z těch, kteří se zasloužili o vybudování laboratoře P4 ve Wuhanském virologickém institutu. 424-426

Komentář: Je zajímavé, že zde není žádná zmínka o americké vojenské základně Fort Detrick ….

Sekvence RaTG13, která je uváděna jako nejbližší příbuzný viru SARS-CoV-2, není skutečným virem. Jedná se o podvrh. Vznikla ručním zadáním genové sekvence do databáze, aby se vytvořila krycí historka pro existenci viru SARS-CoV-2, který je s velkou pravděpodobností chimérou se ziskem funkce vyrobenou ve Wuhanském virologickém ústavu a byl buď omylem vypuštěn, nebo záměrně uvolněn. Neboť virus tak významný jako je RaTG13, se zdá, že ležel ladem po větší část desetiletí, přičemž je absurdní aby během této doby nebyly žádné výzkumné práce, které by jeho existenci vůbec uznávaly. 427-429

Zvířecí rezervoár viru SARS-CoV-2 nebyl nikdy nalezen. 430,431

26 z 27 lidí zapojených do psaní Lancet dopisu, který odsuzoval možnost úniku z laboratoře, bylo napojeno přímo na výzkumné pracovníky napojené na Wuhanský virologický institut, což je obrovský střet zájmů. 432 Jedním z nich byl sám Peter Daszak, který byl také vyšetřovatelem WHO přímo ve Wu-chanu a sloužil také jako ověřovatel faktů na Facebooku. 433-439 Peter Daszak a Aleksei Chmura napsali v roce 2008 absolutně psychotický dopis o zvířecích rezervoárech virů. 440 Aleksei Chmura se přímo podílel na odchytávání netopýrů a odebírání vzorků z nich. 441-449

Dr. David E. Martin, bez stínu pochybností, se svým výzkumem biotechnologických patentů se svou společností M-CAM ukázal, že doslova každý aspekt SARS a jeho variací jsou patentované technologie. 450

Komentář: více na toto téma

Reakce vlády na pandemii se pohybovala od frašky po vyloženě zločin:

Obyvatelé ve Wu-chanu byli úřady zabarikádováni do svých bytů k prosazení karantény. 451 V New Yorku byli nemocní pacienti s onemocněním COVID-19 převezeni do pečovatelských domů, aby se nedostali do nemocnic, což vedlo k tomu, že na COVID-19zemřely tisíce seniorů a zranitelných lidí kvůli nozokomiálním infekcím. 452-454 Ve Velké Británii informátor jménem Wayne Smith tvrdil, že staří lidé byli zavražděni dávkováním velkého množství midazolamu, a poté byla úmrtí svalována na COVID-19; později byl nalezen mrtvý, údajně zemřel na COVID-19. 455-457

Zatímco epidemie COVID-19 pustošilo Wu-chan, úředníci v USA projevily svou neschopnost tím, že nevydali příkaz naskladovat masky N95 a další vybavení pro zdravotnické pracovníky, takže měly k dispozici nedostatečné zásoby. 458,459 Mnoho masek zůstalo nevyužito ve skladech. 460 Společnosti v USA nabízely vyrábět masky místně, ale vláda je odmítla. 461,462 V obavě že dojde k vykupování masek, Anthony Fauci záměrně dezinformoval veřejnost tvrzením, že masky N95 nemají proti viru žádný učinek, přestože poskytují jistou ochranu, i když horší než řádný respirátor. 463

COVID-19 byl diagnostikován testy PCR s extrémně vysokými prahovými hodnotami cyklů. Test PCR nemůže ve skutečnosti diagnostikovat infekci. Test PCR ukazuje pouze na to, že ve vzorku je přítomna cílená sekvence aminokyselin, což naznačuje, že v člověku může existovat něco jako fragment viru. Cyklus prahové hodnoty 40 nebo vyšší používaný k diagnostice virové infekce je podvod. Vzorek je amplifikován více než bilionkrát. Cílená sekvence AA by se při takové rychlosti mohla objevit prakticky v jakémkoli organickém vzorku. Míra falešně pozitivních výsledků by byla obrovská. 464-469 CDC tiše snížilo Ct na 28 poté, co lidé začali být očkováni proti COVID-19. To by ukázalo vysokou míru falešných negativních výsledků, což by způsobilo, že vakcína se bude jevit jako účinnější, než ve skutečnosti je. V zásadě mohou úřady regulovat zdánlivý výskyt infekcí COVID-19 změnou citlivosti testů. 470,471

FBI provedla razii ve společnosti Allure Medical v Shelby Township severně od Detroitu za to, že účtovala pojišťovně “podvodnou léčbu COVID-19”. Léčba, kterou používali? Intravenózní vitamin C. Antioxidant. Který, jak je popsáno výše, je zcela platnou léčbou sepse vyvolané COVID-19, a skutečně je nyní součástí protokolu MATH+, který zavedl Dr. Paul E. Marik. 225, 472-476

FDA zakázala ranitidin (Zantac) kvůli údajné kontaminaci NDMA (N-nitrosodimethylamin). 477,478 Ranitidin je nejen H2 blokátor používaný jako antacidum, ale má také silný antioxidační účinek, vychytává hydroxylové radikály. To mu dává užitečnost při léčbě COVID-19. 232, 479

Úřad FDA se také pokusil stáhnout z prodeje N-acetylcystein, neškodný aminokyselinový doplněk stravy a antioxidant, a donutil společnost Amazon, aby jej odstranila ze svého internetového obchodu. 480-483

Z toho vyplývá mrazivá otázka: potlačoval FDA vědomě antioxidanty užitečné pro léčbu sepse COVID-19 v rámci zločinného spiknutí proti americké veřejnosti?

Teorie o úniku z laboratoře byla potlačena, protože tahání za tuto nit vede k nevyhnutelnému závěru, že existuje dostatek nepřímých důkazů, které spojují společnost Moderna, NIH, WIV a vakcínu i vytvoření viru dohromady. V rozumné zemi by to okamžitě vedlo k největšímu RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) a případu masové vraždy na světě. Anthony Fauci, Peter Daszak, Ralph Baric, Shi Zhengli a Stéphane Bancel a jejich komplicové by byli obviněni a stíháni v plném rozsahu zákona. Místo toho byly pachatelům přiznány miliardy z našich daní.

Nejedná se o žádnou konspirační “teorii”. Jedná se o skutečné zločinné spiknutí, v němž jsou lidé spojení s vývojem mRNA-1273 společnosti Moderna přímo propojeni s Wuhanským virologickým ústavem a jeho výzkumem gain-of-function jen velmi malým počtem stupňů oddělení, pokud vůbec nějakým. Papírová stopa je dobře zavedená. Úřad spolupracuje s nejhoršími zločinci v dějinách lidstva a aktivně potlačuje neočkovací léčbu a terapie, aby nás donutil vpravovat si do těla produkty těchto zlodějů. To je naprosto nepřijatelné.

COVID-19 Vývoj vakcín a souvislosti s transhumanismem

Tato část se zabývá některými spekulativnějšími aspekty pandemie a reakcí lékařského a vědeckého establishmentu na ni, jakož i znepokojivými vazbami mezi vědci, kteří se podílejí na výzkumu vakcín, a vědci, jejichž práce se týká spojení nanotechnologií s živými buňkami.

Dne 9. června 2020 byl Charles Lieber, harvardský výzkumník v oblasti nanotechnologií s desítkami let zkušeností, obviněn ministerstvem spravedlnosti z podvodu. 484 Charles Lieber obdržel miliony dolarů v grantech od amerického ministerstva obrany, konkrétně od vojenských think tanků DARPA, AFOSR a ONR, a také od NIH a MITRE. 485 Jeho specializací je využití křemíkových nanodrátků namísto elektrod typu patch clamp k monitorování a modulaci nitrobuněčné aktivity, na čemž pracuje na Harvardu již dvacet let. 486 Tvrdilo se, že v Číně pracoval na křemíkových nanodrátových bateriích, ale nikdo z jeho kolegů si nevzpomíná, že by se kdy v životě zabýval bateriovou technologií; veškerý jeho výzkum se zabývá bionanotechnologií neboli prolínáním nanotechnologií s živými buňkami. 487-489

Obvinění se týkalo jeho spolupráce s Wuhanskou technologickou univerzitou. V rozporu s podmínkami svých grantů ministerstva obrany se dopustil dvojího podvodu a vzal si peníze z plánu ČLR Tisíc talentů, což je program, který čínská vláda využívá k uplácení západních vědců, aby sdíleli patentované informace z výzkumu a vývoje, které může PLA využít ke strategickým výhodám. 490-496

Vlastní práce Charlese Liebera popisují využití křemíkových nanodrátků pro rozhraní mozek-počítač nebo technologii “neurální krajky”. Jeho práce popisují, jak mohou neurony endocytovat celé křemíkové nanodrátky nebo jejich části, monitorovat a dokonce modulovat neuronální aktivitu. 597-499

Charles Lieber byl kolegou Roberta Langera. Společně s Danielem S. Kohanem pracovali na článku popisujícím umělé tkáňové lešení, které lze implantovat do lidského srdce a sledovat jeho činnost na dálku. 500,501

Robert Langer, absolvent MIT a odborník na nanotechnologické dodávání léčiv, je jedním ze spoluzakladatelů společnosti Moderna. 502 Jeho čisté jmění nyní činí 5,1 miliardy USD díky prodeji vakcíny mRNA-1273 společnosti Moderna. 503,504

Bibliografie Charlese Liebera i Roberta Langera popisují v podstatě techniky pro vylepšování člověka, tedy transhumanismus. 505,506 Klaus Schwab, zakladatel Světového ekonomického fóra a strůjce takzvaného “Velkého resetu”, ve svých knihách již dlouho hovoří o “prolínání biologie a techniky”.507,508

Od těchto odhalení se nezávislí výzkumníci dozvěděli, že vakcíny COVID-19 mohou obsahovat redukované nanočástice oxidu grafenu. 509-515 Japonští výzkumníci rovněž zjistili, že ve vakcínách COVID-19 jsou nevysvětlitelné kontaminanty. 516-518

Oxid grafenový je anxiolytikum. Bylo prokázáno, že po injekčním podání do mozku laboratorních myší snižuje jejich strach. 519,5200 Vzhledem k tomu, že SARS-CoV-2 Spike má sklon narušovat hematoencefalickou bariéru a zvyšovat její propustnost, je skutečně ideálním proteinem pro přípravu mozkové tkáně na extravazaci nanočástic z krevního řečiště do mozku. 521-525 Grafen je také vysoce vodivý a za určitých okolností paramagnetický. 526-529

V roce 2013, za Obamovy administrativy, zahájila agentura DARPA iniciativu BRAIN; BRAIN je zkratka pro Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies®. Tento program zahrnuje vývoj technologií rozhraní mozek-počítač pro armádu, zejména neinvazivních, injekčně aplikovatelných systémů, které při odstranění způsobují minimální poškození mozkové tkáně. 530

Údajně by se tato technologie dala využít k léčení zraněných vojáků s traumatickým poraněním mozku, k přímému ovládání protéz končetin mozkem a dokonce i k novým schopnostem, jako je ovládání bezpilotních letadel pomocí mysli. Byly navrženy různé metody, jak toho dosáhnout, včetně optogenetiky, magnetogenetiky, ultrazvuku, implantovaných elektrod a transkraniální elektromagnetické stimulace. Ve všech případech je cílem získat schopnost číst nebo zapisovat do neuronů, a to buď jejich stimulací a sondováním, nebo tím, že je učiníme obzvláště citlivými na stimulaci a sondování. 531

Představa širokého využití technologie BCI, jako je například zařízení Neuralink Elona Muska, však vyvolává mnoho obav ohledně soukromí a osobní autonomie. Čtení z neuronů je samo o sobě dost problematické. Bezdrátová mozkově-počítačová rozhraní mohou interagovat se současnou nebo budoucí bezdrátovou infrastrukturou GSM, což vyvolává obavy o bezpečnost neurologických dat. Hacker nebo jiný záškodník může takové sítě kompromitovat, aby získal údaje o mozku lidí a následně je zneužil k nekalým účelům. 532-536

Zařízení schopné zapisovat do lidských neuronů, nikoliv z nich pouze číst, však představuje další, ještě závažnější soubor etických problémů. BCI, které je schopné měnit obsah mysli člověka pro neškodné účely, jako je promítání displeje na vizuální centrum mozku nebo vysílání zvuku do sluchové kůry, by teoreticky mohlo být také schopné měnit náladu a osobnost, nebo možná dokonce podřídit si vůli člověka a učinit ho naprosto poslušným autoritě. Tato technologie by byla vlhkým snem tyrana. Představte si vojáky, kteří by bez váhání stříleli vlastní krajany, nebo bezmocné nevolníky, kteří by spokojeně žili doslova v psích boudách. 537,538

BCI by mohly být použity k bezohledné změně vnímání základních věcí, jako jsou emoce a hodnoty, a měnit lidem práh sytosti, štěstí, hněvu, znechucení atd. To není nepodstatné. BCI by mohl změnit celý režim chování člověka, včetně potlačení chuti k jídlu nebo touhy po čemkoli z Maslowovy hierarchie potřeb. Když máte přímý přístup k něčímu mozku a jeho obsahu, je možné cokoli. U obézního člověka lze vyvolat pocit odporu při pohledu na jídlo. Někdo, kdo žije v nedobrovolném celibátu, může mít vypnuté libido, takže ani netouží po sexu. Někdo, kdo je rasista, by mohl být nucen cítit rozkoš ze soužití s lidmi jiných ras. Někdo, kdo je násilník, by mohl být donucen být mírný a submisivní. Tyto věci vám mohou znít dobře, pokud jste tyran, ale pro normální lidi je představa, že by osobní autonomie byla v takové míře potlačena, děsivá. 539-541

Pro bohaté lidi by byly nervové tkaničky nepřekonatelným dobrodiním, protože by jim dávaly možnost zvýšit svou inteligenci pomocí neuroprotetiky (tj. “exokortexu”) a vydávat neodolatelné příkazy přímo do myslí svých služebníků s BCI, a to i fyzicky nebo sexuálně zneužitelné příkazy, které by za normálních okolností odmítli. 542,543

Pokud je vakcína metodou, jak tajně zavést injekční BCI do milionů lidí bez jejich vědomí a souhlasu, pak jsme svědky nástupu tyranského režimu, jaký na této planetě dosud nebyl, který má v úmyslu zbavit každého muže, ženu a dítě svobodné vůle. Lidé, kteří nám vládnou, jsou typy z temných zločineckých organizací, kterým nelze důvěřovat s tak nepředstavitelnou mocí. 544-549

Naše chyby nás dělají lidmi. Utopie, ke které se dospěje tím, že se lidem odebere svobodná vůle, není vůbec utopií. Je to monomanická noční můra. Navíc lidé, kteří nám vládnou, jsou typy z Temné triády, kterým nelze takovou moc svěřit. Představte si, že vás bije a sexuálně napadá bohatý a mocný psychopat a vy se tomu musíte usmívat a smát, protože vaše nervová tkanička vám nedává jinou možnost než poslouchat svého pána. 550

Elity se s touto technologií derou kupředu, aniž by lidem daly prostor k tomu, aby zpochybnili sociální nebo etické důsledky, nebo aby vytvořili regulační rámce, které zajistí, že naše osobní zastupitelnost a autonomie nebudou těmito zařízeními potlačeny. Dělají to proto, že tajně sní o budoucnosti, kdy s vámi budou moci zacházet hůř než se zvířetem a vy se nebudete moci ani bránit. Pokud bude tento ďábelský plán pokračovat, bude to znamenat konec lidstva, jak ho známe.

Závěry

Současná pandemie byla vyvolána a udržována establishmentem, a to pomocí viru, který byl vyvinut v čínské laboratoři biologických zbraní napojené na PLA, za pomoci peněz amerických daňových poplatníků a francouzských odborných znalostí.

Tento výzkum byl prováděn pod naprosto směšným eufemismem výzkumu “gain-of-function”, který se údajně provádí za účelem zjištění, které viry mají nejvyšší potenciál k zoonotickému šíření, a preventivně se proti nim očkuje nebo chrání.

Výzkum zaměřený na získání funkcí a ohrožení, známý také jako “výzkum dvojího užití” neboli DURC, je výzkum biologických zbraní pod jiným, přívětivěji znějícím názvem, a to jen proto, aby se vyhnul tabu nazývat jej tím, čím ve skutečnosti je. Vždy se jednalo o výzkum biologických zbraní. Lidé, kteří tento výzkum provádějí, si plně uvědomují, že berou divoké patogeny, které nejsou pro člověka infekční, a dělají z nich infekčnější, přičemž často k tomu využívají granty od vojenských think-tanků.

Tito virologové provádějící tento typ výzkumu jsou nepřáteli svých bližních, podobně jako pyromanští hasiči. Výzkum GOF ještě nikdy nikoho před žádnou pandemií neochránil. Ve skutečnosti nyní jednu takovou zahájil, což znamená, že jeho užitečnost pro prevenci pandemií je ve skutečnosti negativní. Měl být celosvětově zakázán a šílenci, kteří ho provádějí, měli být už dávno zavřeni do svěracích kazajek.

Buď únikem informací, nebo záměrným vypuštěním z Wuhanského virologického institutu se nyní po celém světě endemicky rozšířil smrtící kmen SARS poté, co WHO a CDC a veřejní činitelé nejprve bagatelizovali rizika a poté záměrně vyvolali paniku a výluky, které ohrozily zdraví lidí a jejich živobytí.

Toho pak využila naprosto zkažená a psychopatická aristokratická třída, která nám vládne, jako záminku k tomu, aby donutila lidi přijmout injekčně aplikovaný jed, který může být prostředkem k depopulaci, prostředkem k ovládání mysli/pacifikaci v podobě injekčně aplikovaného “chytrého prachu” nebo obojím v jednom. Domnívají se, že jim to projde, když využijí společenské stigma odmítání očkování. Nemají pravdu.

Jejich motivy jsou jasné a zřejmé každému, kdo dává pozor. Tito megalomani přepadli penzijní fondy svobodného světa. Wall Street je insolventní a od konce roku 2019 se potýká s krizí likvidity. Jejich cílem je nyní uplatnit totální, plnospektrální fyzickou, mentální a finanční kontrolu nad lidstvem dříve, než si uvědomíme, jak moc nás tito maniaci vydírali.

Pandemie a reakce na ni posloužily elitě k několika účelům:

 • K zakrytí deprese způsobené lichvářským drancováním našich ekonomik, které provádějí rentiéři-kapitalisté a nepřítomní vlastníci, kteří neprodukují vůbec nic, co by mělo pro společnost nějakou hodnotu. Místo toho, abychom měli velmi předvídatelný Occupy Wall Street Part II, Elity a jejich poskoci se mohli postavit v televizi a vykreslit se jako moudří a všemocní spasitelé místo loupeživého spolku podlých pozemkových pirátů, jimiž jsou.
 • Ničí malé podniky a podkopávají střední třídu.
 • Přesun bilionů dolarů bohatství od americké veřejnosti do kapes miliardářů a speciálních zájmů.
 • Zapojení do insider tradingu, nákup akcií biotechnologických společností a shortování kamenných podniků a cestovních kanceláří s cílem zničit osobní obchod a cestovní ruch a nahradit je elektronickým obchodem a servitizací.
 • Vytváření casus belli pro válku s Čínou, nabádání k útoku na ni, plýtvání americkými životy a poklady a dohánění nás na pokraj jaderného armagedonu.
 • Vytváření technologických a biologických bezpečnostních rámců pro kontrolu populace a technokraticko-socialistických “chytrých měst”, kde je despoticky sledován pohyb každého člověka, a to vše v očekávání rozsáhlé automatizace, nezaměstnanosti a nedostatku potravin, s využitím falešné záminky vakcíny, která má přinutit ke spolupráci.

Každá z těchto věcí by představovala kruté znásilnění západní společnosti. Dohromady je to až neuvěřitelné; je to naprosté převrácení našich nejcennějších hodnot.

Jaký je účel toho všeho? O motivech pachatelů lze jen spekulovat, nicméně máme několik teorií.

Elity se snaží vymazat vytáhnout žebřík a znemožnit vzestupnou mobilitu velkých skupin obyvatelstva, vyřadit politické odpůrce a další “nežádoucí osoby” a zbytek lidstva držet na uzdě a omezit náš přístup k určitému zboží a službám, které považují za “vysoce zatěžující”, jako je používání automobilů, turistika, konzumace masa atd. Samozřejmě si budou i nadále dopřávat svůj vlastní luxus v rámci přísného kastovního systému podobného feudalismu.

Proč to dělají? Jednoduše. Elity jsou neomalthusiáni a věří, že jsme přelidnění a že vyčerpání zdrojů způsobí kolaps civilizace během několika krátkých desetiletí. Toto jejich přesvědčení nemusí být nutně nesprávné. Jsme přelidnění a spotřebováváme příliš mnoho zdrojů. Avšak organizování tak strašlivého a vražedného uchopení moci v reakci na hrozící krizi ukazuje, že mají jen to největší pohrdání svými bližními. Vylidňování Země je v každém kontextu otřesné, ale dělat to bez vědomí nebo souhlasu veřejnosti je obludné.

ICENI a další nezávislí vědci zastávají názor, že světové vlády jsou skrytě zapojeny do genocidy proti vlastnímu obyvatelstvu. To nebude tolerováno.

Pro ty, kteří se této nechutné frašky účastní, aniž by chápali, co dělají, máme jedno slovo. Přestaňte. Způsobujete své zemi a svým spoluobčanům nenapravitelné škody.

Těm, kteří možná čtou toto varování a plně si uvědomují, co dělají a jak to nespravedlivě poškodí miliony nevinných lidí, chceme říci ještě několik slov.

Proklínám vás do pekla. Ameriku a svobodný svět nezničíte a svůj Nový světový řád mít nebudete. O to se postaráme.

Prameny:

www.scribd.com/document/528876302/References

 

Související články:

 

SOTT archiv: The Spartacus covid letter that’s going viral

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank