Vláda zavedla pojem předsudečná nenávist, nesprávným chováním se jí může dopustit každý

Irena Válová
Česká justice
15.května 2019

 

Komentář: Na internetu již v tuto chvíli najdete velké množství článků, které rozebírají možné dopady zavedení pojmu ‘předsudečná nenávist’. Přetiskujeme text, který vyšel v květnu na serveru Česká justice, protože obsahuje vše potřebné, abyste si mohli udělat názor sami. Přestože se jedná ze strany zákonodárců o manévr, který nepochybně směřuje k ještě většímu potlačování svobody slova a dává možnost umlčet kohokoliv, kdo se vymezí proti hlavnímu proudu, myslíme si, že výsledkem bude, jako v poslední době velmi často, bumerangový efekt, který způsobí velké škody zejména v táboře propagátorů tohoto údajného ‘boje proti extrémismu’. Výstižně to vyjádřil Jaroslav Bašta pro PrvníZprávy.cz.

 

Nemusí naplňovat skutkovou podstatu trestného činu, neusiluje o svržení režimu ani o totalitu, není extremista. Svým jednáním ovšem šíří strach, štěpí společnost a vyvolává antagonismy. Tak vnitro popsalo osobu projevující předsudečnou nenávist – jednání, jehož nový název schválila na konci dubna česká vláda. Ústavní soud však usnesením připomněl, že vyvolávání strachu a působení na pudy není zatím v ČR zákonem regulováno.

Vláda označení „předsudečná nenávist“ schválila spolu s výroční zprávou o Extremismu a předsudečné nenávisti za rok 2018 na svém jednání 29. dubna 2019. „Zpráva nově vedle pojmu extremismus zavádí označení projevy ,předsudečné nenávisti´. Reaguje tím na fakt, že vliv tradičních extremistických subjektů slábne a jejich rétoriku a aktivity postupně přebírají jiné subjekty, které nelze jednoznačně označit za extremistické,“ uvádí se k novému pojmu ve Zprávě ministerstva vnitra.

Nevolají po svržení režimu

Podle ministerstva vnitra projevy předsudečné nenávisti označují jednání, které je motivováno nesnášenlivostí a společenskými předsudky vůči určité skupině obyvatel. Zpravidla se jedná o skupiny definované rasou, národností, etnicitou, náboženstvím, sexuální orientací, politickým nebo jiným smýšlením, sociálním původem apod. „Nemusí se jednat o skutečnou příslušnost k určité skupině, ale i o příslušnost domnělou (např. je-li osoba mylně považována pro tmavší pleť za Roma, ale ve skutečností není Rom). Takové projevy nemusí nutně naplňovat skutkovou podstatu některého z trestných činů. Může se jednat o fyzické násilí, slovní útoky, či využívání urážlivé symboliky,“ uvádí Zpráva.

„Projevy předsudečné nenávisti se liší od extremistických zejména tím, že nemusí být spojeny s některou z totalitních ideologií. Osoby, které se jich dopouštějí, nemusejí být nutně členové či příznivci extremistických hnutí. Rovněž u nich absentuje jasné volání po svržení systému pluralitní demokracie a jeho nahrazení systémem totalitním,“ vysvětluje vnitro ve Zprávě o extremismu a předsudečné nenávisti za rok 2018.

Oslabují systém a štěpí společnost

Poté ministerstvo vnitra sumarizuje rizika, která takoví lidé znamenají pro český stát: Rizika projevů předsudečné nenávisti jsou v řadě oblastí podobná s riziky, která představují extremisté. Níže jsou tato rizika popsána. Subjekty, které se jich dopouštějí:

 • Neusilují o okamžité zničení demokratického systému, ale postupně ho oslabují.
 • Nerespektují koncept základních lidských práv.
 • Podněcují k nenávistným aktivitám další osoby.
 • Šíří strach ve společnosti.
 • Štěpí společnost, vyvolávají v ní antagonismy.
 • Zlehčují osudy obětí totalitních režimů a obětí nenávistně motivované trestné činnosti.
 • Při komunikaci s veřejností využívají dezinformace a konspirační teorie.
 • Stávají se nástrojem vlivového působení zemí a skupin, která nerespektují principy pluralitní demokracie.
Kdo? Okamura, SPD, Hej občané, Čest, svoboda, respekt

V kapitole věnované výhradně předsudečné nenávisti pak ministerstvo vnitra označuje za jejího nejvlivnějšího šiřitele Tomio Okamuru a jeho stranu SPD: „Nejvlivnějším aktérem na poli šíření náboženské či etnické nesnášenlivosti je hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (dále jen „SPD“). Někteří jeho členové byli velmi aktivní v šíření informací zaměřených proti muslimům, imigrantům či Romům . SPD záměrně cílí na skupiny obyvatel, u kterých předpokládá, že manipulativní informace, které jim soustavně předkládá, nebudou podrobovat kritické reflexi.“

Dalšími subjekty jsou ty, které nastolovaly témata jako uprchlická krize, exekuce nebo rovnou šířily konspirační teorie. „Do tohoto spektra lze zařadit např. skupiny Čest, svoboda a respekt, Hej, občané ad.,“ uvádí vnitro, které dodává, že některé skupiny zasáhl panslavismus, slovanská vzájemnost s dominancí Ruské federace.

Distanc od rasismu nezakládá beztrestnost

Jak dále vyplývá ze Zprávy, často se takové společensky závadné jednání odehrává na internetu, kde přechází v trestnou činnost:  „U části české společnosti přetrvává přesvědčení, že prostředí internetu je do značné míry anonymní. Někteří autoři nenávistných textů se přitom mylně domnívají, že trestně právní odpovědnost se vztahuje pouze na příslušníky extremistických hnutí (např. neonacisty) nebo že formální distancování se od extremismu či rasismu zakládá jejich beztrestnost,“ uvádí se doslova ve výroční zprávě vnitra.

„Stávající praxe orgánů činných v trestním řízení tuto falešnou domněnku vyvrací. Nejvyšší státní zastupitelství poskytlo, za účelem prevence, několik případů jednání, které byly ze strany státních zastupitelství, či soudů posuzovány jako trestné,“ pokračuje zpráva několika příklady. Jde o komentáře k událostem šířeným na Facebooku, příspěvky v diskusi nebo nápis na stěně výtahu, jejichž autoři skončili před soudem. NSZ pro účely Zprávy poskytlo celkem sedm typově podobných případů, nejvíce je jich z Prahy.

Zatímco případ nápisu ve výtahu skončil pokutou, za příspěvky do diskuse byli autoři potrestáni odklonem:


 • Trestním příkazem Okresního soudu v Karviné ze dne 26. 11. 2018 byl obviněný L. G. uznán nepravomocně vinným ze spáchání přečinu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia podle § 405 trestního zákoníku, kterého se měl dopustit tím, že dne 13. 10. 2018 napsal na stěnu výtahu mj. text „Cikáni žije se vám dobře z našich daní? Hitlera na vás kurvy černé.“ Byl mu uložen peněžitý trest ve výši 20.000 Kč.
 • Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 10. 4. 2018, které nabylo právní moci dne 17. 4. 2018, bylo podmíněně zastaveno trestní stíhání obviněného K. N. pro přečin hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny podle § 355 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. b) trestního zákoníku, kterého se dopustil tím, že ve facebookové diskusi uvedl: „Cikáni jsou jako medúzy – otravní a k ničemu.“ Obviněnému byla stanovena zkušební doba v trvání jednoho roku.
 • Usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Mladé Boleslavi ze dne 25. 5. 2018, které nabylo právní moci dne 5. 6. 2018, bylo podmíněně zastaveno trestní stíhání obviněného P. D. pro přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 odst. 1, 3 písm. a) trestního zákoníku, kterého se dopustil tím, že ve facebookové diskusi pod článkem o iránských uprchlících uvedl: „Měli tu rodinu pozabíjet, však co kurva. Nějaký muslim, koho to zajímá? Postřílet je do jednoho.“ Obviněnému byla stanovena zkušební doba v trvání šesti měsíců.
 • Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 podal dne 15. 10. 2018 obžalobu na P. H. pro přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 odst. 1, 3 písm. a) trestního zákoníku, kterého se měl dopustit tím, že ve facebookové diskusi pod článkem s fotografií novorozence I. K. uvedl: „Je to opad, má to v genech. Bude se jen dál množit, kolik takovej negr bude mít za 25 let potomků. Takže za mě, dupnout na krk.“

Současně se schválením výroční zprávy odsouhlasila vláda rovněž koncepci boje proti těmto jevům pro rok 2019. Z textu koncepce ovšem vyplývá, že pro boj s těmi, kteří oslabují režim a rozvrací systém, chybí odborníci i peníze.

Ústavní soud: Strašení lidí zatím není zákonem regulováno

Rovněž zpráva o extremismu za 1. čtvrtletí roku 2019 už pracuje s „předsudečnou nenávistí“ a její šiřitelé jsou podle vnitra stále tytéž osoby spolu s notoricky ve zprávách o extremismu jmenovaným periodikem Aeronet, kde došlo podle vnitra k rozkolu s SPD.

Jako příklad předsudečné nenávisti je nově zmíněna politická strana  Mostečané Mostu: „Ústavní soud řešil stížnost na kontroverzní kampaň Sdružení Mostečané Mostu před komunálními volbami. Doslova v usnesení uvedl: ,To, že se volební subjekt rozhodne získat hlasy vyvoláváním strachu a působením na nejnižší pudy voličů, je z morálního i společenského hlediska jistě zavrženíhodné, není nicméně v moci soudů, aby toto chování za současné právní úpravy korigovaly.´ Obdobný případ spojený s kampaní subjektu Otevřená radnice Most si od tamního magistrátu vyžádalo státní zastupitelství. V tomto druhém případě policisté nejprve předvolební slogany vyhodnotili jako přestupek,“ uvádí se v první zprávě roku 2019 k předsudečné nenávisti.

 

Související články:

 
Extrémní počasí v Německu: Tornáda, zrušené lety, silnice změněné v potoky

Novinky.cz
12.července 2019

Zrušené lety na jednom z největších německých letišť ve Frankfurtu nad Mohanem. Zaplavené sklepy, popadané kroupy, které vytvořily několikacentimetrovou souvislou bílou vrstvu. Tak to vypadá nyní v Německu, které zasáhla prudká bouře doprovázená lijáky, větrem a kroupami, napsal server týdeníku Focus.

Letiště ve Frankfurtu nad Mohanem přerušilo zhruba na hodinu odbavování cestujících, nepřistávalo ani nestartovalo žádné letadlo. Z pátečních 1560 startů a přistání byla zrušena stovka letů. Další asi desítka letů byla zrušena na berlínském letišti. Jednalo se především o lety do Frankfurtu a Mnichova. letiště v Kolíně nad Rýnem a Bonnu hlásí výrazná zpoždění.

Ve spolkové zemi Hesensko zuřily bouře odpoledne asi dvě hodiny. V Giessenu nebo u přehrady Edersee spadlo během krátké doby až 80 litrů vody na metr čtvereční, informovala Německá meteorologická služba DWD.

Ve Wolfhagenu u Kasselu přívaly vody změnily silnici v potok. Bílá vrstva, která vypadá jako sníh, jsou spadlé kroupy.

V Naunheimu a Wetzlaru podle informací médií se objevila tornáda. Server Rheinpfalz uvedl, že se tornádo objevilo také ve Freinsheimu a Leinigerlandu.

Ve městě Schwerin, metropoli Meklenburska-Předního Pomořanska, průtrže mračen zaplavily sklepy.

Bouře by měly postupovat celým Německem, varování platí i pro další spolkové země.

Komentář: Série tornád u našich sousedů…Když jsme na jaře publikovali článek s lehce nadsazeným titulkem o začínající tornádové sezóně v Německu, tento ‘nový normál’ jsme jim opravdu nepřáli.
Šok pro Brusel: Paralelní měna v Itálii

Alexandr Chalděj
Iarex.ru
Překlad: Protiproud
5.července 2019

Je třeba říci, že to, co Itálie nyní provádí, je pro “světlé zítřky” EU mnohem horší než ochod Velké Británie. Rozhoduje se totiž zavést paralelní měnu vedle eura. Bude používána pro vnitřní rozpočty a nazývá se mini BOT – Buoni Ordinari del Tesoro, což v italštině znamená „běžné státní obligace“. Mini – protože její nominální hodnota bude zatím dosti malá – 100 eur.

Ve skutečnosti budou obligace vydávány ministerstvem financí a znamenají krok směrem k finanční nezávislosti Itálie. Žádná nezávislost není slučitelná s členstvím v EU, natož pak nezávislost finanční.

Zástupci italské vlády říkají, že v případě tlaku ze strany Bruselu země opustí EU a změní tyto obligace na plnohodnotné peníze. A není radno o tom pochybovat. Navíc není jasné, zda budou mini BOTy čistými vládními dluhopisy, nebo faktickými penězi. Budou v Itálii ve volném oběhu a mohou plnit funkci plnohodnotného platidla. Jedná se tudíž o státem podporovanou paralelní měnu se všemi jejími atributy.

V každém případě to znamená porušení pravidel EU a útok na euro, což potvrdil i prezident Centrální banky EU Mario Draghi, přestože on sám je Ital, ale globalista a oponent současné demarše italské vlády. Rozhodující vládní skupina vedená Matteem Salvinim je však velmi odhodlaná.

Italská Fronda

Italové demonstrovali gesto neposlušnosti již na vzhledu cenného papíru – bankovky. Zobrazuje jistého Enrica Matteiho, majitele společnosti ENI, který se snažil zrušit ropný monopol britských a amerických korporací a za záhadných okolností zemřel.

Komentář: Přesněji řečeno, zemřel při havárii tryskového letadla na cestě ze sicilské Katánie do Milána v roce 1962. Nalezené trosky byly zničeny nebo zmizely a událost prohlášena za nehodu. Vyšetřování bylo znovu otevřeno v roce 1994 a po třech letech zkoumání vyšetřovatelé došli k závěru, že na palubě došlo k explozi. Při exhumaci obětí byly v jejich kostech nalezeny kovové střepiny zdeformované explozí. Soudce následně prohlásil celý incident za vraždu s neznámými pachateli (více na anglické Wiki).

Mattei je legendární postava podobná ruskému podnikateli Robertu Nobelovi, který svým ropným obchodem téměř zadusil Rockefellery. Mattei – coby symbol italské ekonomické suverenity a národní hrdina Itálie. Sdělení je srozumitelné, zejména pokud uvážíme, že návrh podobné bankovky se posuzuje již nejeden rok.

Spoutat Italy se bažinám nepodaří, jsou to dávní mistři finančních machinací a otcové bankovnictví v celé Evropě. Proto vědí, jak dělat věci elegantně a efektivně. Můžeme si být jisti, že za vzpourou proti globalizaci stojí v Itálii jisté seriózní síly staré evropské aristokracie, která se chce pomstít za svoji porážku ve dvacátém století. A s určitostí lze rovněž říci, že ani Vatikán nestojí stranou. Tudíž politické zázemí italské „frondy“ (šlechtického povstání) je dosti silné.

A pokud si k tomu přidáme ideologické sympatie Trumpovy, Putinovy a možná i Si Ťin-pchingovy, pak i bez přispění Anglie lze říci, že společnost sympatizantů stojících na straně Italů je velmi mocná.

Bruselská finanční oprátka

Vlastní důvod je ovšem prostý: Itálie skomírá nedostatkem peněz v ekonomice. Peníze chybí i na investice, protože všechna práva na jejich emise jsou v rukou Bruselu kontrolovaného MMF (není náhodou, že Christine Lagardeová si přesedla z křesla generální ředitelky MMF na post prezidentky Evropské centrální banky), který je zase pod vlivem Německa a Francie, přičemž Itálie byla od svého vlivu odříznuta.

Pro Itálii má Evropská unie v kapse pouze přísná nařízení ve vztahu ke státnímu dluhu a k HDP, tudíž Itálie už žádné finanční prostředky nedostane. A zadlužená je natolik, že nemůže pomýšlet na žádný ekonomický rozvoj, a všechno je stále horší a horší. Proto se země vzbouřila.

Jean-Claude Juncker, než odstoupil, uvedl, že se Itálie potýká s nadměrným převisem výdajům nad příjmy v rozporu s normami EU, a proto může být pokutována miliardami eur. Žádné zemi za to ještě nikdy nebyla uložena pokuta, dokonce ani Francii, která si takové disproporce a deficity dovoluje poměrně často. Co je však dovoleno Francii, není dovoleno Itálii. Juncker se tak nakonec i vyjádřil: „Francie je Francie“.

Báječný Matteo Salvini

„Já nevládnu zemi na sražené na kolena,“ prohlásil rozhořčeně Matteo Salvini a projevil tak více rozhodnosti než Britové v otázce vystoupení z EU. „Nejsme Řecko,“ přizvukuje mu předseda italského rozpočtového výboru Claudio Borghi. „Jsme čistými přispěvateli do rozpočtu EU. Máme přebytek v zahraničním obchodu i v základní bilanci státního rozpočtu. Nikomu nic nedlužíme. Jsme v lepší formě než Francie.“

„Nebudu se věšet pro nějaké hloupé pravidlo,“ říká Salvini. „Dokud nezaměstnanost neklesne pod 5%, máme povinnost investovat. Existují u nás regiony, kde je nezaměstnanost mládeže 50%. Potřebujeme Trumpovu medicínu, pozitivní finanční šok, abychom resetovali zemi.“

To není třeba komentovat.

Itálie potřebuje peníze a EU vyžaduje snížení státních výdajů a zvýšení daní. Pro Itálii by to byla smrt. Jako člen eurozóny nemá Itálie právo vydávat paralelní měnu, ale nemá jinou možnost. A pokud vláda zaplatí za své dluhy v mini BOTech, zařadí je do rozpočtu a uvede do oběhu, objem peněz v ekonomice se zvýší bez navýšení konta oficiální měny v eurech. Vláda tak očekává, že se tím prosmýkne mezi Scyllou a Charybdou.

Píchnutí do vosího hnízda

Odborníci tvrdí, že italská měnová vynalézavost vyvolá politické konflikty. Itálie udělá to, co nebylo dovoleno Řecku. A stane se to precedentem pro Španělsko a Portugalsko, které zažívají stejné potíže a dráždí je stejná pokušení. Dokonce i Řekové budou požadovat revizi postojů vůči nim samotným.

Vznikem mini BOTů totiž fakticky okamžitě devalvuje euro a také italské státní dluhopisy denominované v eurech, jichž pouze Francie drží v hodnotě přes 300 miliard eur. Euro se z této rány už nemusí vzpamatovat. A pokud ano, pak za cenu zmenšení EU a vážné finanční krize následované politickou krizí. Především v Německu a ve Francii, kde je už tak značný neklid.

Nejzajímavější na tom ovšem je, že Itálie nemá kam ustoupit – za zády má už jenom Řím. Spasit se jinými prostředky nemůže a odklad rozhodnutí pouze posílí jeho nevyhnutelnost. Itálie zavádí tzv. „peníze v obležení“ – měnu používanou ve výjimečných krizových situacích (např. při válečném obležení). „Peníze v obležení“ je měna určená pro krátkodobý oběh. Jako přechodové období k čemusi dalšímu. Ale k čemu? V Bruselu říkají, že vyhlídky jsou příliš hrozné na to, abychom o nich přemýšleli.

Proces rozpadu

V současné době má Itálie deficit podílu dluhu na HDP ve výši 2,5%, přičemž norma nepřipouští víc než 2,04. Čili střet je nevyhnutelný. Brusel křičí, že Řím porušuje finanční předpisy EU. Jenže současný Řím je připraven poslat všechny do pekla a opustit unii, pokud členství má znamenat smrt Itálie.

EU požaduje snížení dluhu, ale Itálie je již tak dlouho v útlumu, že splnit recepty Bruselu by byla sebevražda. Italská vláda, váhající mezi EU a opozicí, ztratila kontrolu nad událostmi a brzy se zhroutí. Zatímco se připravuje na demisi, Itálie se připravuje na paralelní měnu. A EU se připravuje na nové kolo vnitřních konfliktů, pro něž už v zásadě neexistuje žádný kompromis. Tudíž prognózy, které předpokládaly zúžit EU na jakési jádro sestávající z řady zemí na severozápadě Evropy, jsou blíž k realizaci než kdykoli předtím.

Sotva zahájený proces rozpadu EU je nebezpečný, protože není známo, kde a kdy se zastaví. Jestli se navíc do vzniklého vakua ponoří USA, Rusko, Británie a Čína, slabá východoevropská periferie ztratí orientaci a zůstane na půl cesty mezi několika mocenskými centry a Írán a Turecko zůstanou viset ve vzduchu, potom vyhlídky na nové územní rozdělení Evropy budou reálnější, než by se mohlo zdát.

Komentář: Události posledních měsíců nabraly nejen v Itálii prudký spád. V únoru otiskl Sputnik tuto zprávu… Salvini chce znárodnit zlaté rezervy a zrušit centrální banku. Elita má obavy. Italská centrální banka držela ještě v dubnu zlato v hodnotě $102 miliard a vládní koalice připravovala dva zákony, z nichž jeden by ukládal povinnost majitelům centrální banky odprodat státu své podíly za ceny ze 30.let minulého století a druhý by deklaroval italské občany jako majitele zlaté rezervy, jak napsal server RT.com. O znárodňování bank se nejen šeptem mluví již několik let, přičemž od krize z roku 2008 se k takovému kroku odhodlal zatím pouze Island. Vývoj na našem kontinentu ale tlačí méně bohaté státy ke stále radikálnějším krokům a EU si sama pod sebou řeže větev.

Všichni čtyři nominovaní nejvyšší představitelé EU se letos zúčastnili schůzky Bilderbergu, kde se mimo jiné diskutovalo o tom, co bude s Evropou a jaká je budoucnost kapitalismu. Italská vláda má k nelibosti neomarxistického vedení Evropské unie řešení ve prospěch vlastní suverenity. Opravdu už není kam ustupovat.
SOTT Proměny Země – červen 2019: Extrémní počasí, planetární změny, meteory

SOTT Media
Překlad: redakce Na Severu
7.června 2019

Minulý měsíc náhlé a silné povodně po celém světě unášely auta, domy i lidi. Přestože na severní polokouli je začátek léta, bajkalská oblast zažila nejhorší povodeň v zaznamenané historii, povodně přišly do pouštních oblastí Jemenu, Libye, Nového Mexika a Mongolska, zatímco města na jihu Mexika a Itálie byla zasažena enormním množstvím krup.

Projevy zcela opačných extrémů, v čase i prostoru, jsou definující charakteristikou tohoto ‘věku změn’, do kterého jsme vstoupili. První polovina června přinesla Evropě divoké počasí se spoustou srážek, ničivé bouře se spoustou záplav, krup a nízkých teplot… zatímco v druhé polovině měsíce dorazila vlna veder, která pustošila Španělsko ničivými požáry a přinesla historicky rekordní teploty ve Francii.

Silná zemětřesení v Číně, Japonsku a Indonézii doprovodily ohromné sopečné erupce podél Ohnivého kruhu. Obrovské množství sopečného popela, který vychrlily do atmosféry, což je pravděpodobně jeden ze zásadních faktorů ovlivňujících klimatickou změnu, společně s meteorickým prachem, který se kumuluje v atmosféře následkem zvýšeného dopadu kosmického materiálu, se odrazilo během června na velkém nárůstu pozorování nočních svítících oblaků i v zeměpisných polohách daleko od pólů, kde se tento jev vyskytuje jen vzácně.

Toto všechno a mnohé další události najdete v červnovém vydání souhrnu SOTT Proměny Země…
Evropská unie schválila nominaci čtyř nejvyšších státních úředníků

Thierry Meyssan
VoltaireNet.org
Překlad: Zvědavec
9.července 2019

 

Vzhledem k tomu, že se Evropská unie stala nadnárodní strukturou prostřednictvím smluv a konvencí, jak mohou členské státy vybírat nejvyšší státní úředníky, kteří jim budou dávat příkazy? Ve skutečnosti to tak nedělají, ale spokojují se s tím, že akceptují volbu aliance NATO, tak jak ji prezentují Německo a Francie.

Teoreticky již před volbami do Evropského parlamentu bylo učiněno rozhodnutí ze strany Spojených států, Německa a Francie, že prezidentem Evropské komise bude Němec Manfred Weber. Slíbil, že jménem Unie zastaví stavební práce na plynovodu Severní proud 2 a omezí nákup ruských uhlovodíků ve prospěch amerického plynu, který je z hlediska výroby i dopravy mnohem dražší.

Aby se zajistilo, že evropští voliči zůstanou otupělí, intenzivní propagandistická kampaň se postarala o to, aby byl prezident komise zvolen podle „demokratického pravidla“ – vítězem bude lídr nejvýznamnější zvolené parlamentní skupiny. Nebylo pochyb o tom, že to bude Manfred Weber coby šéf konzervativců (PPE). Samozřejmě, že toto pravidlo nebylo nikdy demokratické, protože demokracie by spočívala v přesném určení osoby, která získala podporu nikoli parlamentní skupiny, ale většiny voličů. Tisk a kandidáti však tuto hloupost neustále opakovali, neboť si uvědomují, že EU je jen návnada.

V poslední chvíli však Francie nedostála svému slibu. Prezident Emmanuel Macron předstíral, že se jeho parlamentní skupině (ADLE, nyní se z ní stane Obnova Evropy) podařilo zajistit dostatečně výrazný posun, aby si vynutil jedno ze čtyř nejžádanějších míst pro státní zaměstnance. Z toho důvodu zařídil, aby Manfreda Webera urazila Nathalie Loiseauová, která je na první příčce seznamu jeho skupiny – ta ho nazvala „ektoplazmou“ a vetovala Weberovu nominaci. Nakonec sám Weber navrhl novou německou kandidátku Ursulu von der Leyenovou, jakmile byla potvrzena nominace Christine Lagardeové do čela Evropské centrální banky.

Tyto dvě ženy budou tedy zastávat dva nejdůležitější posty, zatímco belgický Charles Michel bude předsedat Radě hlav států a vlád – a také bude šéfem Evropské rady – a Španěl Josep Borrell bude vysoký představitel pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Tyto dvě funkce jsou čistě formální. Předsednictví Rady spočívá pouze v rozdělování času na mluvení pro řečníky a zastupování Unie v zahraničí. Vysoký představitel je mluvčí pro politiku, o níž každý ví, že je spravována ve Washingtonu, a nikoli v Bruselu.

Tyto nominace nevybrala Evropská rada, ale německá kancléřka a francouzský prezident během krátké konverzace, a až poté je rada akceptovala.

Jak byli tito čtyři nejvyšší státní úředníci zvoleni? Musí vyhovovat dvěma kritériím:

 • být atlantistou
 • musí mít něco, za co se cítí provinile, takže bude možné je vydírat, pokud by náhodou někdy ztratili svou víru v atlantismus.
Být atlantistou

Být atlantistou je známkou každého evropského státního úředníka, protože Maastrichtská smlouva a další následující smlouvy stanovují, že obranu Unie má zajistit aliance NATO, protiruská vojenská aliance.

Na začátku roku Ursula von der Leyenová publikovala v deníku New York Times dobře načasovaný editorial, v němž vychválila NATO za „obranu světového řádu“.

Atlantismus Christine Lagardeové nepotřebuje žádné další důkazy, protože ona sama začala svou kariéru jako parlamentní asistentka v Kongresu USA, a stala se lobbistkou pro americký obranný průmysl proti jeho francouzskému ekvivalentu. Byla to právě ona, kdo přesvědčil Polsko, aby nakoupilo zařízení od společností Boeing a Lockheed-Martin, a nikoli od Airbusu a Dassaultu [2].

Charles Michel je premiérem hostitelské země NATO, a doporučil ho jeho otec Louis Michel, bývalý evropský komisař pro mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc a řešení krizí. Josep Borrell, bývalý člen kibucu Gal On (v Negevské poušti v Izraeli), byl jednu dobu prezidentem Evropského parlamentu, kde horlivě hájil princip evropského poddanství vůči atlantické alianci.

Tito čtyři žadatelé byli zcela pochopitelně pozváni na setkání skupiny Bilderberg, což je klub NATO. Josep Borrell se však minulý měsíc nemohl zúčastnit, protože mu to zakázal jeho premiér.

 

Mít „nepříjemné tajemství“

Přestože důvěřují svým zaměstnancům, Spojené státy vždy dávají přednost tomu, aby měly prostředky nátlaku, které by použily v případě potřeby. Příliš často se totiž stává, že někteří vyšší státní úředníci nejsou spokojeni se svým astronomickým platem a vezmou si do hlavy, že budou sloužit svým krajanům.

Probíhalo soudní vyšetřování, týkající se řízení ministerstva obrany Ursulou von der Leyenovou. Zatímco německá armáda je nedostatečně vybavena, jak je dobře známo, ohromné nadměrné výdaje v rámci několika kauz již byly příčinou vyšetřování auditorskou společností, která nakonec souhlasila s tím, že poskytnutá vysvětlení jsou dostačující. Ale zjištění, že dozor pro tuto společnost organizoval syn této vlivné aristokratky, zalarmovalo trestní soud. Německý „právní stát“ je řízen takovým způsobem, že kancléř může zastavit soudní vyšetřování členů vlády.

Christine Lagardeová byla francouzským soudním dvorem shledána vinnou z „nedbalosti“, ale byla zproštěna viny. Rozhodla se, že pošle finanční soudní spor mezi veřejnou bankou a bývalým ministrem k arbitrážnímu soudu, a nikoli soudnímu dvoru. Arbitrážní soud odsoudil stát a rozhodl v zájmu bývalého ministra, což se nikdy nemělo stát.

Nevím, do jakých pochybných záležitostí jsou zapleteni Charles Michel a Josep Borrella, ale do něčeho zajisté ano – Michel souhlasil s řízením menšinové vlády a Borrell odešel asi na deset let z politiky v době, kdy byl na vrcholu své kariéry.

Plat každého z těchto čtyř nejvyšších státních úředníků je dvakrát vyšší, než má francouzský prezident. Nejde o odměňování jejich výjimečných kvalit, ale o ujištění, že budou jednat v zájmu svého pána. Je to cena za jejich zradu.

 

[1] “The World Still Needs NATO”, Ursula von der Leyen, New York Times, January 18, 2019.

[2] “With Christine Lagarde, US Corporations Enter the French Government”, by Thierry Meyssan, Voltaire Network, 29 June 2005. À la lecture de cet article, le président Jacques Chirac suspendit le droit de signature de sa nouvelle ministre qui dû en référer en toutes choses au Premier ministre.

 

Komentář: Možnosti kompromitace zmíněných úředníků mohou mít ve skutečnosti mnohem děsivější charakter.
Ojedinělý klastr meteorů zaznamenán v brazilském Maranhão

Marcelo Zurita
Bramonmeteor.org
Překlad: redakce Na Severu
7.července 2019

 

Zcela ojedinělý klastr meteorů byl zaznamenán v časných hodinách 26.června z observatoře BRAMON EMM2/MA Station v brazilském São José do Ribamar, Maranhão, kterou řídí Edgar Merizio. Nejméně 9 objektů letících po paralelních drahách bylo zaregistrováno během méně než vteřiny.

Takovéto skupiny pocházejí ze stejného meteoroidu, který se rozpadne při průchodu atmosférou. Obvykle k rozpadu dochází několik hodin nebo dní před dosažením pozemské atmosféry.

 

 

Existuje několik možných variant důvodu fragmentace, která vyústí v klastr meteorů, jako byl tento. Je možné, že skupina se oddělila z komety nebo asteroidu, který prolétal blízko Země, nebo to mohl být značně soudržný meteoroid, který se rozpadl po kolizi s mikročásticí, nebo se mohlo jednat o meteoroid obsahující ve svém složení těkavé materiály, které se uvolnily působením Slunce, čímž došlo k rozštěpení pevných částí nedlouho před vstupem do atmosféry Země.

Podobné klastry již byly v minulosti zaznamenány, přičemž většina z nich pocházela z mimořádně silné spršky Leonidů na začátku tohoto století. Tento typ klastru, zaznamenaný Edgarem, se jeví jako mimořádně ojedinělý, neboť byl zaznamenán zcela mimo nám známá období pravidelných meteorických rojů a zatím se zdá, že nepochází pravděpodobně z žádného z nich.
V Itálii padaly kroupy o velikosti pomerančů, 20 zraněných

Novinky.cz
11.července 2019

 

Bouře a deště, které se dostavily na jih Evropy po vlně veder, ohrožovaly tento týden lidi nejen v Řecku, kde na ostrově Chalkidiki ve středu zemřelo nejméně šest turistů včetně dvou Čechů, ale i v dalších destinacích. Kroupy o velikosti pomerančů, které padaly ve středu na italském pobřeží Jaderského moře, zranily dvě desítky lidí včetně těhotné ženy. Na severu Španělska si zase zkraje týdne vyžádaly jeden život záplavy.

V Itálii zasáhly ve středu lijáky s krupobitím oblast okolo Ravenny, včetně letoviska Rimini, a kraj Abruzzo v centrální části Itálie.

🔴INCREDIBILE – PESCARA: GRANDINE DI DIMENSIONI ESAGERATEIl video parla da se ⤵️😳

Gepostet von MeteOne Italia am Mittwoch, 10. Juli 2019

Ve městě Pescara bylo zraněno nejméně 18 lidí, včetně těhotné ženy, kterou zranily na hlavě kroupy o velikosti pomeranče, uvedla agentura ANSA. I další lidé utrpěli zranění zejména na hlavě.

Kroupy poškodily také řadu aut a oken domů, ulice města Pescara zaplavil proud vody. „Z ulic se staly řeky,” citovala agentura ANSA svědka z místa. Voda zaplavila také sklepy, parkoviště a lékárnu v místní nemocnici, uvedl starosta města Carlo Masci.

Agentura ANSA také informovala o požáru, který ve středu vypukl na městské pláži v Katánii na Sicílii. Kvůli vysokým teplotám a silnému větru se plameny rychle rozšířily i na přilehlý porost, zničeny byly desítky aut, než se hasičům požár podařilo uhasit. Plameny a hustý dým způsobily paniku, lidé utíkali do moře. Stovky lidí museli evakuovat hasiči na lodích a vrtulníky kvůli hustému kouři poté, co zůstali uvězněni na plážích a v nedalekém kempu.

Příčina středečního požáru v Katánii není jasná, podle místních médií zřejmě vznikl od nedopalku cigarety či zapáleného dříví na soukromém pozemku a ohnisek mohlo být více. Sicílii postihlo v posledních dnech přes dvě desítky požárů, které zničily asi deset hektarů porostu.
Vedra vystřídaly bouřky

Vlna bouřek a silných dešťů zasáhla jih Evropy po tropických vedrech, které oblast sužovaly v minulých týdnech. Silné bouřky způsobila studená fronta postupující od Atlantiku poté, co se dostala nad rozpálený kontinent.

V pondělí kvůli silným dešťům zasáhly sever Španělska záplavy, které si v regionu Navarra vyžádaly jednu oběť, řidiče, jehož vůz strhl proud vody. V některých částech venkovní teplota poklesla i o deset stupňů během několika minut.

Kromě Itálie pak silné bouře s krupobitím zasáhly i sever Řecka. Bouře, která podle některých svědku trvala jen dvacet minut, si na poloostrově Chalkidiki vyžádala šest životů včetně dvou Čechu. Ti zemřeli poté, co silný vítr převrátil jejich karavan. Dalších přibližně sto lidí bylo během bouře zraněno.

Ze středy na čtvrtek se pak bouře přesunuly nad Balkán a Turecko.

 

Komentář: Nepotřebujete být svědky tsunami, zemětřesení ani výbuchu sopky, abyste měli pocit, že nastal konec světa. Následující video je naprosté šílenství a přesto si i na takové extrémy budeme muset zvyknout…

Francie zažila bouři s krupobitím jen o tři dny dříve. Naštěstí se obešla bez zranění, přestože některé kroupy dosahovaly velikosti tenisáků a během bouře bylo naměřeno rekordních 73.700 blesků. Nejhůře byla zasažena oblast Rhône-Alpes u hranice se Švýcarskem.

V polovině června padaly kroupy na polovině území Evropy včetně České republiky. Extrémní počasí je již nový standard.

 
Tereza Spencerová: Otřese pedofilní skandál americkými Demokraty? Jeffrey Epstein ve vazbě…

Tereza Spencerová
iPrima.cz
10.července

 

Dlouho se spekulovalo, jakým způsobem asi Donald Trump Demokratické straně a americkému „deep state“ vrátí úder za vymyšlený skandál Russiagate, který ho fakticky připravil o polovinu mandátu v Bílém domě. Možná, že se zrovna začíná rýsovat odpověď…

Newyorská policie v sobotu zatkla miliardáře Jeffreyho Epsteina. Počkala si, až se se svým soukromým tryskáčem vrátí ze zahraničí, a následně provedla prohlídku v jeho luxusním domě na Manhattanu. Našla tam stovky snímků nezletilých nahých dívek, které si Epstein zval k sobě a platil jim stovky dolarů za sex, a ještě víc prý v případě, že s sebou přivedly kamarádku. V pondělí byl Epstein obviněn ze sexuálního zneužívání a obchodování s lidmi a navrch ještě ze spiknutí. Jeho právník tvrdí, že stále ještě platí dohoda z roku 2008, kdy Epstein přiznal, že nutil nezletilou dívku k prostituci, za což mu tehdejší ministr spravedlnosti (a dnešní ministr práce v Trumpově administrativě) Alex Acosta dovolil odsedět si pouhých 13 měsíců ve fešáckém vězení. Newyorská prokuratura nicméně takový výklad práva odmítá. Nepotvrzené informace dodávají, že policie v jeho domě našla důkazy o tom, že od roku 2002 zneužil nejméně šest desítek nezletilých dívek.

Už o víkendu začala bít na poplach Christine Pelosiová, dcera současné šéfky Sněmovny reprezentantů a významná funkcionářka Demokratického národního výboru (DNC). Prý že v důsledku Epsteinova zatčení mohou s obviněními skončit i „někteří favorité“ Demokratické strany. A začala i „kontrola škod“: na stránce Wikipedie už nestojí, že Bill Clinton celkem šestadvacetkrát letěl v Epsteinově tryskáči vybaveném pohovkami. Od pondělka nově platí, že prý „jen“ čtyřikrát.

 

Komentář: Editace na Wikipedii se netýkala jen osob, které byly nějakým způsobem zapojeni do celého cirkusu. Proizraelská lobby zavětřila, že i národnost Epsteina by v souvislosti s pravděpodobným skandálem mohla vrhnout špatné světlo na židovskou obec, a tak došlo k odstranění Epsteinova židovského původu a následnému zablokování možnosti editace anonymními uživateli, takže z Epsteina byl v tu chvíli ‘běloch’. Wiki editorovi s přezdívkou Pedro se však kupodivu povedlo tuto editaci vrátit zpět do původní podoby.

Za zmínku stojí, že v době své největší slávy, kdy se o něm pochvalně vyjadřovali jak Clinton, tak Trump a mnozí další (velký článek o Epsteinovi otiskl kulturní magazín New York v roce 2002), byl Epstein také v radě Rockefellerovy nadace, členem Trilaterální komise (Trilateral Commission) a Výboru pro zahraniční vztahy (Council on Foreign Relations).

 

Faktem je, že zprávy o Billu Clintonovi a jeho letech v Epsteinově tryskáči, který v bulvárních médiích získal přezdívku „Lolita Express“, se začaly objevovat už během prezidentské kampaně v roce 2016. Podle nich měl bývalý americký prezident a manžel tehdejší prezidentské kandidátky Hillary navíc trávit i spoustu času na Epsteinově soukromém „sexuálním ostrově“, který je – jaká ironie! – součástí Amerických Panenských ostrovů. Epstein má ale samozřejmě významných přátel mnoho, přičemž jeho proslulý „černý notýsek“ přetéká slavnými jmény z politiky, Hollywoodu nebo Wall Streetu. Koneckonců, zdokumentovány jsou i jeho návštěvy bujarých večírků u Trumpů. Po podivné dohodě z roku 2008, kdy s výjimkou Epsteina nikdo nedostal ani přes prsty, si nejspíš mysleli, že jsou nedotknutelní…

To už nyní ale nevypadá příliš pravděpodobně. Pokud bude Epstein obžalován ve všech zatím známých bodech, dožije už ve vězení. Tím může celá kauza i skončit, samozřejmě. Na druhou stranu je plně možné, že Epstein má být jen mužem, přes něhož se prokuratura bude chtít dostat na jeho slavné a vlivné přátele, včetně těch, kteří stojí proti Trumpovi. Tomu by napovídala i skutečnost, že kauzu dostalo na starosti oddělení, které se specializuje na prošetřování státních úředníků, činitelů a politiků. Epstein se s prokuraturou dohodl už jednou, není důvod předpokládat, že se o totéž nepokusí znovu. Ostatně, podle nepotvrzených zpráv už Epsteinův advokát nabídl vyšetřovatelům, že jeho klient „bude mluvit“, pokud jeho trest nepřesáhne pět let vězení.

 

Komentář: Podle dostupných informací je to více než pravděpodobné. Epsteinův právník předložil tuto nabídku přímo vyšetřovatelům z Oddělení proti korupci z SDNY (South District New York) s tím, že Epstein předloží seznam všech osob, které si zaplatily služby s nezletilými dívkami. Těžko lze předpokládat, že by odmítl vypovídat, aby ochránil všechny své klienty. Právě proto mezi nimi vznikla taková panika.

 

„Nevíme, jestli bude Epstein spolupracovat,“ shrnuje aktuální situaci bývalý federální prokurátor Elie Honig, ale i kdyby nespolupracoval, je pravděpodobné, že budou vznesena obvinění i proti jiným. Z obžaloby jasně plyne, že mnozí jiní pomáhali Epsteinovi s jeho údajným pašováním lidí a zneužíváním nebo se na něm podíleli jinak. Ze soudního jednání vzejdou přinejmenším některá jména. Každý, kdo Epsteinovi někdy nějak pomáhal, by si měl rychle vzít právníka a začít se bát.“

V amerických médiích se už některá jména z Epsteinova „černého notýsku“ začínají objevovat. Z těch pro nás známějších lze mezi nimi – vedle Billa Clintona – najít třebas slavné herce Ralpha Fiennese, Aleka Baldwina, Kevina Spaceyho, bývalého Obamova hlavního ekonoma Larryho Summerse, někdejšího izraelského premiéra Ehuda Baraka, britského prince Andrewa…

Je samozřejmě otázkou, zda americká justice opravdu dokáže otevřít „plechovku červů“, která může být větší a ve svých důsledcích „nebezpečnější“ než se nyní může zdát. Nebo zda jen nahlédne těsně pod pokličku. Pokud si ale pece jen troufne, může rozpoutat nefalšovaný „skandál století“, který otřese nejen Demokratickou stranou, ale světem západních elit obecně. Žijeme v podivné době. Všechno je možné.

 

Komentář: Můžeme doufat, že alespoň část pravdy o praktikách elit spatří světlo světa. A můžeme si být jisti, že nucení čtrnáctiletých dívek k prostituci za účasti vysoce postavených vládních úředníků a celebrit je jen příslovečnou špičkou hodně morbidního ledovce.
Pravděpodobný závrt pohltil několik nákladních aut na Floridě

Travis Fedschun
Fox News
3.července 2019

 

Zástupci úřadů na Floridě se domnívají, že důvodem propadnutí se několika nákladních vozů je velký závrt. Policejní ředitelství v Orange County sdělilo, že díra se objevila zhruba hodinu po půlnoci (ve středu 3.7.) na soukromém pozemku podél Boggy Creek Road, který leží nedaleko mezinarodního letiště v Orlandu.

Zásahová jednotka objevila na místě velkou prasklinu v zemi mezi dvěma jezery, která se protrhla a její šířku odhadli na přibližně 10 metrů.

Zástupce hasičů informoval, že v propadlině skončilo několik velkých nákladních aut.

 

 

Zástupce hasičů oznámil, že v jednom mobilním domě byl v době události jeden muž, který však nebyl zraněn. Není zatím jasné, jestli se jedná o skutečný závrt [přesněji dva závrty, jak je patrné z fotografií i videa, pozn.překl.], nebo o propadlinu způsobenou jinou příčinou, napsal Fox35. Floridský odbor pro ochranu životního prostředí byla kontaktována a bude událost vyšetřovat.

 

Závrt, Florida
© Orange County Fire Rescue

 
Klimakemp 2019: 15 opravdu užitečných věcí, které by měli dělat jeho účastníci… Ale nedělají je!

Adam Brandejs
G.cz
5.července 2019

 

Být in a trendy je jistě fajn, zvlášť když se to týká záchrany naší země i Země a budoucnosti nás všech. Jenomže je to skutečně spásné řešení před proklamovanou apokalypsou? Není. Nic není jednoduché, a pokud by účastníci Klimakepmu měli být skutečně přínosem pro přítomnost i budoucnost nás všech, měli by se soustředit hlavně na následující věci:

 1. Shromáždit balíky sena a slámy z okolních polností a vystavět z nich protihlukové stěny nebo zábrany proti popíračům globálního oteplování / AGW. To samé se dá provést i s pomocí starých pneumatik, které mohou navíc posloužit coby hrázky na malých vodotečích k účinnějšímu zadržování vláhy v krajině.
 2. Nebýt srabi a pozvat na své osvětové přednášky i odborníky, kteří nesouhlasí s jejich primárními tezemi. Našlo by se jich dost, i takových, kteří by pozvání na Klimakemp rádi přijali.
 3. Řádně se vzájemně prolustrovat, co se týče oblečení – kde a za jakých podmínek bylo vyrobeno, tzn. jak moc je to „fair-trade“ a (i pokud je to fair-trade jak bič, třeba z Austrálie) přes jak velký kus světa a čím k nám muselo přicestovat. Nejlepší známku dostanou ti, kdo mají oblečení vyrobené do 100km vzdálenosti z místních surovin místními lidmi (možné řešení, viz bod 10).
 4. Nepoužívat jednorázové (plastové) obaly a nádoby na vodu – plast, i posléze recyklovaný, totiž stále zůstává v přírodním koloběhu.
 5. Vyloučit ze svého středu ty, kdo (se ho)nosí kupříkladu dnes tak trendy batohy Re-Kånken od Fjällrävenu – až je zahodí, bude se muset plast tak jako tak nějak zlikvidovat, protože se v přírodě sám od sebe nerozloží.
 6. Mírnit, či zcela odvrhnout konzumaci alkoholických a oxidem uhličitým sycených nápojů jejich uhlíková stopa totiž v souhrnu představuje více než 1 kg CO2 na 1 litr vyrobené a zalahvované tekutiny, alko- i nealkoholické.
 7. Nanosit místním babičkám (dědečkům) uhlí do sklepa, aby jim v zimě nebyla zima. Případně také zamést mour, ten nasypat do vypitých petek a zalít to olejem z friťáku – vznikne tak briketa-raketa s vynikající výhřevností.
 8. Zdržet se sexu a neplodit potomstvo, které za a) bude už svou samotnou přítomností na zeměkouli představovat další zátěž pro životní prostředí, b) a to samo již bude tak zničené a země stěží obyvatelná, že přivést dnes na svět dítě znamená být sadista (tak to aspoň někteří z nich s vážnou tváří tvrdí).
 9. Vyhnat z Klimakempu všechny ženy, které používají antikoncepci – její metabolity se totiž dostávají do povrchových vod a negativně ovlivňují tamní faunu a v konečném důsledku i tu lidskou.
 10. Jménem klimatické spravedlnosti vyvlastnit stádo ovcí, rituálně (rychlým podříznutím a vykrvením, aby co nejméně trpěly) je zbavit života a snížit tím budoucí emise skleníkových plynů (metan a CO2), posléze s rouna utkat oblečení, maso rozdat na dobročinné účely, z rohoviny uvařit bioklíh a z močového měchýře vyrobit biokondomy (a vyřešit tak body 8. a 9.)
 11. Koukat si do huby – zevrubně si zkontrolovat chrup, jestli tam není „nadlimitní množství“ amalgámu. Aktuální Klimakemp si totiž bere na paškál vypouštění rtuti chvaletickou elektrárnou v množství cca 223 kg ročně, přitom na výrobu zubních výplní se jen v ČR spotřebuje ročně rtuti asi tři a půl tuny!
 12. Pro příště zvážit možnost pořádat podobné „tábory bez vedoucích“ jednak opravdu bez vedoucích, za druhé třeba jen formou videokonference, protože jakákoli forma dopravy představuje zátěž pro životní prostředí.
 13. Zkusit si pro příště vzít na paškál i jiné „veřejné nepřátele klimatu“, než jsou uhelné elektrárny – třeba velkozemědělce, kteří si dělají byznys na řepce a kukuřici, výrobce automobilů a hlavně letadel, kteří jsou odpovědní za daleko ‚šílenější ekostopy‘, a výrobce a provozovatele elektronického hardwaru i softwaru, a vlastně…
 14. Používat ke komunikaci i zábavě jen velmi omezeně a nejlépe vůbec mobilní technologie a internet, protože a) výroba zařízení potřebných k jejich provozu je energeticky náročná a vyžaduje vzácné kovy, které se musejí těžit, b) sám jejich provoz je energeticky stále náročnější a servery zabezpečující hladký chod jsou rozmístěny po celém světě včetně Číny, Indie, Ruska, Austrálie či jižní Ameriky, kde jsou poháněny „zlou“ fosilní energií.
 15. Nebát se a převzít osobní odpovědnost. Řádně vystudovat nějaký exaktní obor, poté vstoupit do politiky, na jakékoli úrovni. A zde v rámci pravidel demokratických mechanismů prosazovat svoje pohledy a názory v realizovatelné praxi.

 

Komentář: Článek má sice humorný náboj, ale spousta bodů trefně poukazuje na skutečnost, že životospráva mnohých aktivistů (a netýká se to jen těch klimatických) je často v rozporu s ideologií, kterou hlásají.