O experimentu Cassiopaea

Název Cassiopaea” byl uveden vědomě „channelovaným zdrojem”, se kterým Laura Knight-Jadczyk navázala spojení v roce 1994 po dvou letech experimentální práce. Zdroj se identifikoval prohlášením „my jsme vámi v budoucnosti.” Pro takovýto druh komunikace nám moderní fyzika neposkytuje praktické prostředky a teorie na toto téma nejsou dostatečně vyvinuty; ve skutečnosti jsou neprůkazné a kontroverzní.

Když interpretujeme „my jsme vámi v budoucnosti” velmi zjednodušeným způsobem, čelíme kauzálním paradoxům. Na druhou stranu, z teoretických publikací v odborných pracích fyziky se můžeme dozvědět, že s náležitým a pečlivým výkladem, a když vezmeme v potaz kvantové nejistoty, nemůže být komunikace do minulosti zamítnuta jako nemožná. Nepravděpodobná je možná to správné slovo, ale existuje mnoho věcí, které jsou nepravděpodobné a přesto k nim dochází.

Čím více je daný jev nepravděpodobný, tím více informací je přenášeno jeho výskytem, tím více se můžeme naučit jeho studiem.

Cassiopaea

Proto jsme nezavrhli „my jsme vámi v budoucnosti” jako nemožné a tudíž ignorovatelné. Namísto toho jsme se rozhodli pokračovat v „komunikaci” formou řízeného experimentu v „superluminálním – nadsvětelném – přenosu myšlenek” – i když bylo jasné, že tento termín by měl být považován za pracovní označení pouze jedné z několika možných interpretací.

Informace získané z tohoto experimentu jsou prezentovány v kontextu rozsáhlého historického, vědeckého i metafyzického materiálu a poskytují stopy, které vedly ke světonázoru a závěrům, prezentovaných v našich četných publikacích na této webové stránce a v tisku. Možná je to jen naše „podvědomá mysl”, která se představuje jako “zdroj”, ale i když je tomu tak, říká nám to něco víc? Opravdu víme, co je „nevědomá mysl” a čeho je schopná?

Někdy se sami sebe ptáme, jestli jsou Cassiopaeané skutečně tím, čím říkají, že jsou, protože nic nebereme jako nezpochybnitelnou pravdu. Bereme všechno se zdravou mírou skepse, i když se domníváme, že je dost možné, že je to pravda. Neustále analyzujeme tento materiál, stejně jako velké množství dalších materiálů, které se k nám dostávají z mnoha oblastí vědy a mystiky. Shledáváme jako nesmírně výjimečné, že materiál Cassiopaea je tak úzce sladěn s učením velkého súfijského mistra Íbn Al-Arabiho, s učením Čtvrté cesty Gurdžijeva, Castanědy, s esoterickým křesťanstvím Borise Murofjeva a dokonce se starověkým altaickým šamanismem. V tomto smyslu je Experiment Cassiopaea skutečně práce Čtvrté cesty.

Po celá tisíciletí byla lidstvu odepřena znalost skutečné povahy reality. Náboženství nabídlo falešné naděje a přesvědčení o těžkém údělu lidstva, a věda se zcela odcizila tomu, co skutečně znamená být člověkem. Ve světě, kde se věda a duchovnost přestali navzájem doplňovat při hledání významu, stále přemýšlíme o otázkách: co je opravdu lidské? Proč je svět v takovém stavu v jakém je? Proč existuje zlo? Je náš způsob života ten nejlepší možný? Jaká je realita vyšších světů? A co je nejdůležitější: co lze udělat pro pozvednutí sebe sama a lidstva?

 

Poznámka: Pokud ovládáte anglický jazyk, můžete navštívit fórum, kde najdete nepřeberné množství témat a diskusí souvisejících s výše uvedenými materiály.

image_pdfimage_print
blank