Otevřený dopis belgických lékařů a zdravotníků

Otevřený dopis belgických lékařů a zdravotníků všem belgickým médiím a úřadům – svět se dal do pohybu a ledy se lámou

Jan Hnízdil
Aktuálně.cz / Blog
10.října 2020

 

Otevřený dopis belgických lékařů a zdravotníků

Motto: Chtěl bych se zeptat Andreje Babiše a vlády odborníků, jestli už je líp, nebo jestli to budete ještě nějak vylepšovat. Děkuji za odpověď (autor neznámý).

Pokus paralyzovat svět se zadrhl. Svět se dal do pohybu. Ledy se lámou. Není zdaleka vyhráno. Pod naší Peticí lékařů je v této chvíli přes 64 000 podpisů. Pozornost celého světa budí Velká Barringtonská deklarace (Great Barrington Declaration). Podepsalo ji přes 200 000 špičkových vědců, epidemiologů, praktických lékařů a občanů [aktuálně, k 15.10.2020, podepsalo již . Díky překladu přítele Petra Šourka, ředitele Corrupt Tour, ji můžete podepsat i v české verzi. Díky, Petře!

Před čtyřmi dny odvysílala největší německá veřejnoprávní televizní stanice ARD devítiminutovou reportáž s výmluvným titulkem: „Ja, wir haben übertrieben. Leitmedium ARD rudert zurück. Corona ist überwunden“ (Ano, přehnali jsem to. Vůdčí médium ARD dává zpátečku. Corona je překonána). Kamarádka Michaela pracuje na českém překladu. Díky, Michaelo! Snad už se probudí i ČT. Lidé po celém světě žádají pravdivé informace, jasné odpovědi na jasné otázky. Odmítají se dál nechat děsit a manipulovat psychopaty. Vláda si nemůže dovolit vyhlásit válku svým občanům.

Hlas teď pozvedli belgičtí lékaři a zdravotníci. Jejich otevřený dopis přeložil kamarád Honza Nevrkla, zakladatel Sdružení KontaktbB do češtiny. Díky, Honzo! Ten dopis je dlouhý, ale má vysokou informační hodnotu. Doporučuji ho každému, kde se chce ve stávajícím chaosu zorientovat. Šiřte ho dál. Podejme si ruce a držme se. Nemáme se čeho bát. Ty naše jsou čisté.

Srdečně

Jan Hnízdil

Otevřený dopis belgických lékařů a zdravotníků všem belgickým médiím a úřadům

My, belgičtí lékaři a zdravotníci, vyjadřujeme vážné znepokojení nad vývojem situace v posledních měsících v souvislosti s nákazou viru SARS-CoV-2. Obracíme se na politiky, aby byli informováni nezávisle a kriticky při rozhodování o přijímání opatření. Žádáme otevřenou debatu se zastoupením všech odborníků bez cenzury. Po počáteční panice kolem covid-19 ukazují nyní objektivní fakta úplně jiný obraz. Neexistuje žádné medicínské ospravedlnění pro mimořádná opatření. Současné řešení krize se stalo naprosto nepřiměřeným a způsobuje více škody než užitku. Vyzýváme k ukončení všech opatření a žádáme okamžité obnovení naší normální demokratické správy, právních struktur a našich občanských svobod.

Zásada „léčba nesmí být horší nemoci“ je nyní platná víc, než kdykoliv jindy. Upozorňujeme, že vedlejší škody způsobované populaci již nyní budou mít v krátkodobém i dlouhodobém horizontu větší dopad na všechny skupiny obyvatelstva, než je počet lidí chráněných před koronou. Podle našeho názoru jsou současná korona opatření a přísné sankce za jejich nedodržení v rozporu s hodnotami formulovanými Belgickou nejvyšší zdravotní radou, která vždy zajišťovala kvalitu zdravotnictví v naší zemi: „Věda – Odbornost – Kvalita – Nestrannost – Nezávislost – Transparentnost “.

Jsme přesvědčeni, že byla zavedena povinná opatření nedostatečně vědecky podložená, jednostranně nařízená, a v médiích není dost prostoru pro otevřenou debatu, ve které zaznívají různé pohledy a názory. Navíc, každá obec a provincie má nyní oprávnění přidat svá vlastní opatření, ať už opodstatněná nebo ne. Přísná represivní politika vůči koroně je v ostrém kontrastu s minimální politikou vlády v oblasti prevence nemocí, posílením našeho vlastního imunitního systému prostřednictvím zdravého životního stylu, optimální péče se zřetelem na individualitu a investice do pečovatelského personálu.

Pojem zdraví

V roce 1948 WHO definovala zdraví jako stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody, tedy nejen jako nepřítomnost nemoci nebo fyzického poškození. Zdraví je široký koncept, který překračuje rámec pouhého fyzična a zahrnuje také emoční a sociální blahobyt jednotlivce. Ve chvíli, kdy jsou omezována lidská práva, má Belgie povinnost tato ustanovení zakomponovat i do rozhodování o opatřeních, která se týkají celkového zdraví.

Současná globální opatření, přijatá k boji proti SARS-CoV-2, toto pojetí zdraví a lidských práv zásadně porušují. Součástí těchto opatření jsou nařízení povinného nošení roušek (též na čerstvém vzduchu a při sportovních aktivitách, v některých obcích dokonce i když nejsou v blízkosti další lidé), distancování, sociální izolace, povinné karantény a desinfekční procedury.

Předpovídaná pandemie s miliony úmrtí

Na začátku pandemie byla opatření srozumitelná a široce podporovaná, i když v zemích kolem nás byly rozdíly v jejich zavádění. WHO předpokládala pandemii, která si měla vyžádat 3,4% obětí. Předpokládala miliony úmrtí v důsledku působení vysoce nakažlivého viru, proti kterému neexistuje léčba nebo vakcína. To by vyvinulo bezprecedentní tlak na jednotky intenzivní péče nemocnic. Došlo by ke globální alarmující situaci, jakou lidstvo nikdy nevidělo. Snahou o „zploštění křivky“ byla odůvodňována opatření, která uzavřela celou společnost i ekonomiku, zdravé lidi umístila do karantény. Sociální distancování se stalo normou při očekávání zachraňující vakcíny.

Fakta o covid-19

Zatímco poplašný tón zazníval z čím dál více zdrojů, objektivní fakta ukazovala úplně jinou realitu. Průběh covid-19 sledoval průběh normální vlny infekce podobné chřipkové sezóně. Jako každý rok vidíme na křivce směs chřipkových virů: nejprve rhinoviry, pak viry chřipky A a B, následované koronaviry. Neděje se nic odlišného od běžného průběhu. Použití nespecifického PCR testu, který vykazuje mnoho falešně pozitivních výsledků, vytváří obraz exponenciálního růstu. PCR test byl schválen ve zrychleném řízením a uveden do praxe, aniž by prošel standardním testovacím procesem. Tvůrce testu výslovně varoval, že test byl zamýšlen pro výzkum a ne pro diagnostiku.

PCR test pracuje na bázi detekce zmnožení úseku genetického materiálu. Jakákoli kontaminace (např. jiné viry, zbytky genomu starého viru) mohou mít za následek falešně pozitivní výsledky. Test neměří množství viru ve vzorku. Skutečná virová infekce znamená masivní přítomnost virů, tzv. virovou nálož. Pokud má někdo má pozitivní test, vůbec to neznamená, že je skutečně nakažený, nemocný nebo že onemocní. Kochův postulát nebyl splněn („stejné množství původce nemoci u nemocného jedince musí způsobit stejnou nemoc u zdravého jedince“). Protože pozitivní test PCR automaticky nevypovídá o existenci aktivní infekce nebo o nakažlivosti, nejsou opatření založená pouze na výsledcích tohoto testování ospravedlnitelná.

Izolace

Porovnáme-li vlny infekce v zemích s přísnou politikou izolace se zeměmi, které uzávěru nezavedly (Švédsko, Island), vidíme podobné křivky. Je zjevné, že mezi nařízenou izolací a průběhem infekce neexistuje žádná souvislost. Uzavření nevedlo k nižší úmrtnosti. Podíváme-li se na data zavádění restrikcí, zjistíme, že opatření byla zavedena poté, co šíření viru dosáhlo vrcholu a počet případů klesal. Pokles proto nebyl výsledkem přijatých opatření. Jako každý rok se zdá, že klimatické podmínky (počasí, teplota, vlhkost), spolu s rostoucí imunitou, pravděpodobně sníží vlnu infekce.

Imunitní systém

Po tisíce let bylo lidské tělo denně vystaveno vlhkosti a kapénkám obsahujícím infekční mikroorganismy (viry, bakterie a houby). Pronikání těchto mikroorganismů brání obranný mechanismus – imunitní systém. Silný imunitní systém nás spolehlivě ochrání před normální denní dávkou těchto mikrobiálních vlivů. Přílišná hygienická opatření mají negativní dopad na naši imunitu. Pouze lidé se slabým nebo vadným imunitním systémem by měli být chráněni rozsáhlou hygienou nebo omezením společenského kontaktu.

Chřipka se znovu objeví na podzim (v kombinaci s covid-19) a snížení přirozené odolnosti může vést k dalším ztrátám. Náš imunitní systém se skládá ze dvou částí: vrozeného, nespecifického imunitního systému a adaptivního imunitního systému. Nespecifický imunitní systém tvoří první bariéru: kůže, sliny, žaludeční šťáva, střevní hlen, vibrační vláskové buňky, komenzální flóra, to vše brání zachycení mikroorganismů v tkáni. Pokud se přesto zachytí, makrofágy mohou mikroorganismy zapouzdřit a zlikvidovat.

Adaptivní imunitní systém tvoří imunita sliznice (hlavně IgA protilátky produkované buňkami ve střevech a plicním epitelu), buněčná imunita (T-buňky aktivace), které jsou vytvářeny při kontaktu s cizími látkami nebo mikroorganismy a humorální imunita (IgM a IgG protilátky produkované B buňkami).

Oba systémy jsou provázané. Ukazuje se, že většina lidí má vrozenou nebo obecnou imunitu proti např. chřipce a jiným virům. To potvrzují zjištění z výletní lodi Diamantová princezna, která byla v karanténě kvůli několika cestujícím zemřelým na covid-19. Většina cestujících byla starších a na lodi byli ideální situace pro přenos nákazy. Přesto zůstalo 75 % pasažérů neinfikovaných. Takže i v této vysoce rizikové skupině je většina přirozeně odolná vůči viru. Studie publikovaná v časopise Cell ukazuje, že většina lidí neutralizuje koronavirus slizniční (IgA) a buněčnou imunitou (T-buňky), přičemž se u nich vyskytují malé nebo žádné příznaky nemoci. Vědci zjistili až 60 % reaktivitu SARS-Cov-2 s CD4 + T buňkami u neinfikované populace, což ukazuje na zkříženou reaktivitu s ostatními koronaviry.

Většina lidí proto již má vrozenou nebo zkříženou imunitu, protože už byli v kontaktu s variantami stejného viru. Tvorba protilátek (IgM a IgG) B-buňkami zaujímá pouze relativně malou část našeho imunitního systému. To může vysvětlovat, proč s procentem protilátek 5-10 % již může existovat skupinová imunita. Účinnost vakcín je hodnocena podle toho, zda tyto protilátky máme nebo ne. To je zavádějící. Většina lidí, kteří mají pozitivní test (PCR), nemá žádné obtíže. Jejich imunitní systém je dostatečně silný. Posílení přirozené imunity je mnohem logičtější přístup. Prevence je důležitý, nedostatečně zdůrazněný pilíř: zdravá, plnohodnotná výživa, pohyb na čerstvém vzduchu bez roušek, redukce stresu a posilující emocionální a sociální kontakty.

Důsledky sociální izolace na fyzické a duševní zdraví

Sociální izolace a ekonomické škody vedly k nárůstu počtu depresí, úzkostí, sebevražd, násilí uvnitř rodiny a zneužívání dětí. Studie prokázaly, že čím více sociálních a emocionálních vazeb lidé mají, tím odolnější jsou vůči virům. Je vysoce pravděpodobné, že izolace a karanténa mají fatální následky. Izolační opatření také vedla u mnoha starších lidí k fyzické nečinnosti. Přiměřený pohyb má přitom pozitivní vliv na kognitivní fungování, snižování depresivních obtíží a úzkosti, zlepšování fyzického zdraví, energie, pohody a celkovou kvalitu života. Potvrdil se tak vliv strachu, přetrvávajícího stresu a osamělosti na psychické i celkové zdraví, jako důsledek společenského odloučení.

Vysoce nakažlivý virus s miliony úmrtí bez jakékoliv léčby?

Ukázalo se, že úmrtnost je mnohonásobně nižší, než se očekávalo a blíží se běžné sezónní chřipce (0,2%). Počet registrovaných úmrtí se proto stále zdá být nadhodnocen. Existuje rozdíl mezi smrtí z důvodu korony a smrti s koronou. Lidé jsou často nosiči více virů a potenciálně patogenních bakterií současně. Většina lidí, u kterých se vyvinuly závažné příznaky, měla jiná závažná onemocnění, takže nelze jednoduše dojít k závěru, že koronová infekce byla příčinou je smrti. To však ve statistikách nebylo zohledněno.

Nejzranitelnější skupiny lze jasně identifikovat. Drtivá většina zemřelých pacientů byla ve věku 80 let nebo starší. Většina (70 %) zemřelých mladších 70 let měla jinou hlavní chorobu jako je kardiovaskulární obtíže, cukrovka, chronické onemocnění plic nebo obezita. Drtivá většina infikovaných osob (> 98%) neonemocněla vůbec nebo jen lehce a spontánně se zotavila. Pro ty, kteří mají těžké příznaky, je k dispozici cenově dostupná, bezpečná a účinná terapie ve formě HCQ (hydroxychlorochin), zinku a AZT (azithromycin).

Rychle aplikovaná terapie vede k uzdravení a často zabrání hospitalizaci. Tato účinná terapie byla potvrzena klinickými zkušenostmi kolegů. To ostře kontrastuje s kritikou (nedostatečné odůvodnění dvojitě zaslepenými studiemi), která v některých zemích (např. Nizozemsko) dokonce vedla k zákazu této terapie. Metaanalýza v The Lancet, která nepotvrzovala účinek HCQ, byla stažena. Později vyšlo najevo, že zdroje dat byly nevěrohodné a dva ze tří autorů byli ve střetu zájmů. Většina závěrů této studie přesto zůstala nezměněna. To vyvolává řadu otázek a pochybností. Skupina amerických lékařů „America’s Frontline Doctors“ uspořádala tiskovou konferenci, která má milionové sledování.

Francouzský profesor Didier Raoult z Institut d’Infectiologie de Marseille (IHU) představil tuto slibnou kombinovanou terapii již v dubnu. Holandský GP Rob Elens, který ve své praxi vyléčil mnoho pacientů pomocí HCQ a zinku, vyzval kolegy peticí ke svobodě léčby. Definitivní důkazy pocházejí z epidemiologického sledování ve Švýcarsku, které srovnává úmrtnost s touto terapií a bez ní. Mediální obrazy ARDS (syndrom akutní dechové nedostatečnosti), kde se lidé dusili a dostávali umělé dýchání, vyvolávaly úzkost.

Nyní již víme, že to bylo způsobeno přehnanou imunitní odpovědí a srážením krve v plicních cévách. Podávání léků na ředění krve a dexametazonu a vyhýbání se umělé ventilaci, která byla odhalena jako další příčina poškození plicní tkáně, činí z obávaných komplikací komplikace virtuální. Nejedná se tedy o zabijácký virus, ale o dobře léčitelný stav.

Přenos nákazy

K šíření dochází kapénkovou infekcí (pacienty, kteří kašlou nebo kýchají) a aerosoly v uzavřených, nevětraných místnostech. Kontaminace na čerstvém vzduchu není možná. Trasování a epidemiologické studie ukazují, že zdraví lidé (nebo pozitivně testovaní bez příznaků) nejsou schopni virus přenášet. Zdraví lidé se navzájem nevystavují riziku. Přenos prostřednictvím předmětů (např. peněz, zboží nebo nákupními vozíky) nebyl vědecky prokázán. To vše vážně zpochybňuje politiku sociálního distancování a povinného nošení roušek pro zdravé lidi. Neexistuje pro to žádný vědecký základ.

Roušky

Roušky mají své opodstatnění v prostředí, kde dochází ke kontaktu s rizikovými skupinami nebo lidmi s již probíhajícím onemocněním horních cest dýchacích a ve zdravotnictví. Snižují riziko kapénkové infekce kýcháním nebo kašláním. U zdravých jedinců jsou roušky proti šíření virových infekcí neúčinné. Nošení roušek se neobejde bez vedlejších účinků. Nedostatek kyslíku (bolesti hlavy, nevolnost, únava, ztráta koncentrace) nastává poměrně rychle a vyvolává účinky podobné výškové nemoci.

Každý den vidíme pacienty, kteří si stěžují na bolesti hlavy, problémy s dutinami, s dýchacími cestami a s hyperventilací v důsledku nošení roušek. Kromě toho nahromaděné CO2 představuje toxickou zátěž a oslabuje imunitu. Někteří odborníci dokonce varují před zvýšeným přenosem viru v případě nevhodného použití roušky. Náš pracovní kodex stanovuje úroveň CO2 (ventilace na pracovištích) na 900 ppm, za mimořádných podmínek maximálně na 1200 ppm. Po minutovém používání roušky je tento limit značně překročen a dosahuje hodnot tři až čtyřikrát vyšších než jsou tyto maximální hodnoty. Každý, kdo nosí roušku, je tedy v extrémně špatně větrané místnosti.

Nevhodné použití roušek, bez komplexního lékařského kardio-pulmonálního vyšetření, proto není specialisty doporučováno. Nemocnice mají na operačních sálech sterilní prostředí, kde zaměstnanci nosí masky a je zde přesná regulace vlhkosti a teploty s odpovídajícím sledováním průtoku kyslíku, čímž dochází ke kompenzaci a jsou splněny bezpečnostní normy.

Druhá vlna?

V Belgii se nyní diskutuje o druhé vlně s dalším zpřísněním opatření. Podrobnější zkoumání údajů Sciensana (Výzkumný ústav a institut veřejného zdraví v Belgii) z poslední zprávy ze dne 3. září 2020 ukazuje, že i když došlo k nárůstu počtu infekcí, od poloviny července nedošlo ke zvýšení hospitalizací ani úmrtí . Nejedná se tedy o druhou vlnu korony, ale o tzv. „chemickou kauzalitu“ způsobenou zvýšeným testováním. Počet hospitalizací nebo úmrtí v nemocnicích vykázal v posledních týdnech krátkodobý minimální nárůst. Při jeho interpretaci musíme vzít v úvahu nedávnou vlnu veder.

V drtivé většině jsou zemřelí stále nejvíce ve skupině populace nad 75 let. To ukazuje, že dopad opatření uvalených na pracující populaci a mladé lidi je nepřiměřený ve vztahu k zamýšleným cílům. Převážná většina pozitivně testovaných „infikovaných“ osob je ve věkové skupině aktivní populace, u které se nevyvinou žádné nebo pouze mírné příznaky díky dobře fungujícímu imunitnímu systému. Takže se nic nezměnilo – vrchol je u konce.

Posílení politiky prevence

Koronová opatření jsou ve výrazném kontrastu k minimální politice vlády ve věci opatření s prokazatelným pozitivním zdravotním dopadem jako je daň z cukru, zákaz cigaret včetně elektronických, podpora zdravých potravin a široce dostupného cvičení a sociální sítě. Je to promarněná příležitost pro lepší politiku prevence, která by, z hlediska veřejného zdraví, mohla přinést změnu mentality ve všech vrstvách populace s jasnými výsledky. Na prevenci jdou v současnosti pouhá 3 % rozpočtu na zdravotní péči.

Hippokratova přísaha

Jako lékaři jsme složili Hippokratovu přísahu: „Budu nade vše pečovat o své pacienty, podporovat jejich zdraví a zmírňovat jejich utrpení. Budu své pacienty informovat správně.”Ani pod tlakem nevyužiji své lékařské znalosti pro praktiky, které jsou v rozporu s lidskostí.“ Stávající opatření nás nutí jednat proti této přísaze. Ostatní zdravotničtí pracovníci mají podobný kodex. Zásada „primum non nocere“ (především neškodit), kterou bere za svou každý lékař a zdravotnický pracovník, je nyní podkopávána nejen stávajícími opatřeními, ale také možným plošným zavedením vakcíny, která není odpovídajícím způsobem prověřená.

Vakcína

Průzkumové studie očkování proti chřipce ukazují, že za 10 let měly pouze 3 vakcíny účinnosti vyšší než 50 %. Očkování starších lidí se jeví jako neúčinné, účinnost u osob starších 75 let je téměř nulová. Vakcína je nanejvýš dočasným řešením, které vyžaduje stále nové vakcíny kvůli nepřetržité přirozené mutaci chřipkových virů. Neprověřená vakcína, která je zaváděna ve zrychleném řízení a pro kterou si již výrobci vymohli vyvázání z odpovědnosti za způsobené škody, vyvolává vážné otázky. Nechceme naše pacienty používat jako pokusná morčata. V celosvětovém měřítku se očekává 700 000 případů poškození nebo úmrtí v důsledku aplikace vakcíny. Pokud 95 % lidí pociťuje covid-19 prakticky bez příznaků, je krajně nezodpovědné vystavovat je rizikům spojeným s netestovanou vakcínou.

Role médií a oficiální komunikační plán

Za posledních několik měsíců se zdálo, že tvůrci mediálního obrazu novin, rozhlasu a televize stojí téměř nekriticky za odborníky a vládou, v situaci, kdy by kritičnost médií měla jednostranné vládní komunikaci bránit. Tento způsob veřejné komunikace se podobá více propagandě než objektivnímu zpravodajství. Podle našeho názoru je úkolem žurnalistiky přinášet zprávy objektivně a neutrálně, aby bylo možné hledat pravdu a realizovat kritickou kontrolu moci. Je nutné dát prostor k vyjádření též odborníků s nesouhlasnými názory. Tento pohled vychází z novinářského etického kodexu.

Oficiální příběh, že uzavření bylo nutné, že to bylo jediná možné řešení a že každý stál za těmito omezeními, znesnadňovalo lidem vyjádřit jiný názor, stejně jako odborníkům vyjadřujícím odlišný pohled. Ostatní názory byly ignorovány nebo zesměšňovány. Neviděli jsme v médiích otevřenou debatu, kde by bylo možné vyjádřit různé pohledy. Také nás překvapilo množství videí a článků mnoha vědeckých odborníků a orgánů, které byly a stále jsou odstraňovány ze sociálních médií. Jsme přesvědčeni, že to vůbec nezapadá do svobodného, demokratického ústavního státu, a naopak to podporuje zúžené tunelové vidění. Tato politika má paralyzující účinek a ve společnosti vyvolává strach.

Odmítáme proto záměr cenzury disidentů (lidí s odlišným názorem) v EU! Způsob, jakým byl Covid-19 vykreslován politiky a médii, nepřispěl k ničemu dobrému. Populárními se staly pojmy jako válka. Válečný jazyk se stal normou. Často se používala spojení o „válce s neviditelným nepřítelem“, který má být „poražen“. Používání frází jako „péče o hrdiny v první linii“ a „oběti koronaviru“ dále rozdmýchávaly strach, stejně jako myšlenka, že máme co do činění s globálně „zabijáckým virem“.

Bylo rozpoutáno nemilosrdné bombardování čísly, které dopadalo na obyvatelstvo den po dni, hodinu po hodině, bez interpretace těchto čísel, bez jejich porovnávání s úmrtími na chřipku v jiných letech, bez porovnání s úmrtím z jiných příčin. To vyvolalo v populaci psychózu strachu. To nejsou informace, to je manipulace.

Odsuzujeme roli WHO, která k tomuto jednostrannému mediálnímu obrazu napomohla a umožnila bezprecedentní cenzuru názorů odborníků s odlišným pohledem. Naléhavě vyzýváme média, aby převzala odpovědnost! Požadujeme otevřenou debatu, v níž bude dán hlas všem odborníkům.

Nouzový stav versus lidská práva

Obecná zásada řádné správy věcí veřejných vyžaduje přiměřenost vládních rozhodnutí, která je třeba zvážit ve světle vyšších právních norem. Jakýkoli zásah ze strany vlády musí dodržovat základní práva chráněná v Evropě Úmluvou o lidských právech. Intervence veřejných orgánů je možná pouze v krizových situacích. Státem nařízená rozhodnutí musí být úměrná absolutní nutnosti. Opatření, která se v současné době přijímají, zasahují mimo jiné do práva na respektování soukromého a rodinného života, svobody myšlení, svědomí a náboženství, svobody projevu , svobody shromažďování a sdružování, práva na vzdělání atd.

Je proto nezbytné dodržovat základní práva chráněná Evropskou úmluvou o lidských právech. Například v souladu s čl. 8 odst. 2 Evropské úmluvy je zásah do práva na soukromý a rodinný život přípustný pouze pokud jsou opatření nezbytná v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářské prosperity země, ochrany veřejného pořádku a předcházení trestným činům, ochrany zdraví nebo ochrany práv a svobod druhých. Vládní předpis pro zásah do těchto základních práv a svobod musí být dostatečně srozumitelný, předvídatelný a přiměřený sledovaným cílům. Předpokládaná pandemie s miliony úmrtí by tato opatření ospravedlňovala. Nyní, když objektivní fakta ukazují něco úplně jiného, podmínka nevyhnutelnosti opravňující k těmto zásahům pominula.

Covid-19 je dobře léčitelná nemoc s mírou úmrtnosti srovnatelnou se sezónní chřipkou. Jinými slovy, již neexistuje nepřekonatelná překážka ohrožující veřejné zdraví. Neexistuje žádný důvod pro stav nouze.

Škody způsobené současnými nařízeními
Otevřená diskuse o opatřeních, směřujících k záchraně života pacientů s koronou, musí být v rovnováze s ostatními faktory ovlivňujícími zdraví populace. Patří mezi ně poškození v psychosociální oblasti (nárůst depresí, úzkosti, sebevražd, násilí v rodině a zneužívání dětí) a ekonomické škody. Vezmeme-li v úvahu tato vedlejší poškození, současná politika je nepřiměřená. Je to jako použití bucharu na rozlousknutí oříšku.

Považujeme za šokující, že se vláda dovolává zdraví jako důvodu pro nouzový stav. Jako lékaři a zdravotníci, tváří v tvář viru, který, pokud jde o jeho škodlivost, úmrtnost a přenositelnost, která se blíží sezónní chřipce, můžeme tato naprosto nepřiměřená opatření jedině odmítnout. Žádáme proto okamžité ukončení všech opatření. Zpochybňujeme legitimitu současných poradních expertů, kteří pracují za zavřenými dveřmi.

V návaznosti na ACU 2020 (Mimoparlamentní vyšetřovací výbor pro koronu vytvořený v Německu) požadujeme důkladné prozkoumání role WHO a možný vliv střetu zájmů v této organizaci. Ten byl ostatně také důvodem boje WHO proti „infodemii“ a vedl k systematické cenzuře nesouhlasných názorů v médiích. To je v právním, demokratickém státě nepřijatelné.

Distribuce dopisu

Rádi bychom veřejně oslovili naše profesní sdružení a kolegy, aby se vyjádřili k současným opatřením. Voláme po otevřené diskusi, v níž se kolegové mohou odvážit promluvit. Tímto otevřeným dopisem vysíláme signál, že opatření přinášejí více škody než užitku. Vyzýváme politiky, aby se informovali nezávisle a využívali dostupné důkazy, včetně důkazů od odborníků s odlišnými názory, pokud jsou založeny na spolehlivém vědeckém základě, dříve než zavedou opatření za účelem podpory zdraví.
Se znepokojením, nadějí a s osobním nasazením. Zaměstnanci AIER.

 

Americký institut pro ekonomický výzkum (AIER), založený v roce 1933, je jednou z nejstarších a nejrespektovanějších nezávislých organizací pro ekonomický výzkum a advokacii v zemi. S globálním dosahem a vlivem se AIER věnuje vývoji a prosazování myšlenek čisté svobody a soukromé správy s využitím pokročilých ekonomických výzkumů, dostupného mediálního dosahu a vzdělávacích programů pro kultivaci lepšího a širšího porozumění základních principů, které umožňují mír a prosperitu po celém světě.

Originální znění dopisu:
https://www.aier.org/article/open-letter-from-medical-doctors-and-health-professionals-to-all-belgian-authorities-and-all-belgian-media/, 20. 9. 2020

 

Komentář: K tomuto dopisu není co dodat. Díky za něj. Přimlouváme se za jeho šíření. Pokud jste ještě nepodepsali prohlášení z Great Barringtonu a chtěli byste tak učinit, odkaz najdete ZDE. Nejnověji proti vládním opatřením vystoupilo 640 doktorů a zdravotníků v Holandsku. Mají jasno: “Nemáme tu žádnou pandemii ani epidemii. Covid-19/SARS-nCov-2 by měl být odstraněn ze seznamu nemocí/virů kategorie A, protože se jedná o normální chřipkový virus.”

 

 
Prohlášení z Great Barringtonu

Prohlášení z Great Barringtonu

GBDeclaration.org
Překlad: Petr Šourek
4.října 2020

 

Prohlášení z Great Barringtonu: Jako epidemiologovům infekčních onemocnění a odborníkům na veřejné zdraví nám dělá starosti, jaké zničující dopady na tělesné a duševní zdraví mají opatření proti covidu 19 a navrhujeme místo nich takzvanou cílenou ochranu.

Stojíme politicky nalevo i napravo a pocházíme z různých částí světa. Své životy jsme zasvětili ochraně lidí. Současná opatření zmrazují různé oblasti společenského života a vážně poškozují veřejné zdraví, krátkodobě i dlouhodobě. Negativní dopady jsou četné a (abychom jmenovali jen některé z nich) patří mezi ně: méně proočkovaných dětí, zhoršení výsledků kardiovaskulárního programu, včas nepodchycené výskyty rakoviny a zhoršující se duševní zdraví. To vše povede ke zbytečným úmrtím v následujících letech. Nejvíc to dopadne na mladé lidi a lidi s nejnižšími příjmy. Žáci a studenti, kteří nemohou normálně chodit do škol, platí nespravedlivou daň.

Udržovat současná opatření do doby, než bude vakcína, znamená způsobit nenapravitelné škody, které neúměrně dopadnou na společensky znevýhodněné vrstvy obyvatel.

Naštěstí toho víme o viru čím dál tím víc. Víme, že covidem 19 jsou tisíckrát víc než mladí smrtelně ohroženi staří a nemocní lidé. Na děti číhá spousta mnohem závažnějších nebezpečí než covid 19, nebezpečnější je pro ně i chřipka.

Jak imunita celé populace roste, klesá nebezpečí nákazy pro všechny a chrání i ohrožené skupiny. Víme, že každá populace nakonec získá skupinovou imunitu – tedy že dosáhne bodu, kdy se šíření infekce zpomalí a stabilizuje. Získání kolektivní imunity se dá napomoci očkováním, ale vzniká po čase i bez vakcinace. Naším cílem by proto mělo být zabránit úmrtím a společenským škodám, dokud nedosáhneme skupinové imunity.

Nejohleduplnějším způsobem jak dosáhnout výhod skupinové imunity a přitom minimalizovat rizika spojená s jejím získáváním, je nechat ty, kdo čelí nejmenším rizikům, aby žili své životy zcela normálně a tím, jak se přirozeně nakazí, vytvářeli společnou imunitu pro všechny. Mezitím bychom se měli soustředit na to, abychom co nejlépe ochránili nejvíce ohrožené skupiny. Říkáme tomu cílená ochrana.

Opatření na ochranu zranitelných před covidem 19 by měla být hlavním cílem těch, kdo se starají o veřejné zdraví. Pečovatelské domy by jako první měly nasadit personál, který již získal imunitu a testovat ostatní zaměstnance a všechny návštěvníky. Pracovníci by neměli zbytečně rotovat. Je třeba zajistit rozvážku potravin a potřebných věcí důchodcům, kteří zůstávají doma. Pokud je to možné, měli by se setkávat s příbuznými raději venku než v uzavřených prostorách. Srozumitelná a podrobná opatření se dají zavést také ve vícegeneračních domácnostech, hygienici dokáží poradit.

Těm, kdo nejsou ohroženi, nechť je okamžitě dovoleno žít zcela normálně. Aby se onemocnění nešířilo lavinovitě, postačí jednoduché hygienické návyky jako mytí rukou a zůstat doma, když se člověk necítí dobře. Školy a univerzity je třeba otevřít pro běžnou prezenční výuku. Neomezeně mohou probíhat také volnočasové aktivity jako sport. Mladí lidé bez zdravotních komplikací ať chodí normálně do práce. Restaurace a další služby ať mají otevřeno. Umělecké produkce, sportovní a kulturní aktivity se mohou konat bez omezení. Lidé s vyšším rizikem se jich mohou zúčastnit, jak budou sami chtít, a společnost jako celek se bude těšit ze skupinové imunity, kterou mladí a silní ochrání slabé a nemocné.

 

4. října 2020 toto prohlášení sepsali a v Great Barringtonu ve Spojených státech podepsali:

Dr. Martin Kulldorff, profesor lékařství na Harvardské univerzity, biostatistik and epidemiolog se specializací na detekci a monitorování šíření infekcí a hodnocení bezpečnosti vakcín.

Dr. Sunetra Gupta, profesorka Oxfordské univerzity, epidemioložka se specializací na imunologii, vývoj vakcín a matematické modelování průběhu infekčních onemocnění.

Dr. Jay Bhattacharya, profesor Lékařské fakulty Stanfordské univerzity, všeobecný lékař, epidemiolog, ekonom zdraví a odborník na oblast veřejného zdraví se specializací na infekční onemocnění a zranitelné skupiny obyvatel.

 

 

 

Komentář: Kdyby snad někoho napadlo zlehčovat význam prohlášení z Great Barringtonu, deklaraci podepsalo k dnešnímu dni (12.10.2020) více než 400.000 lidí, z toho přes 30.000 lékařů a vědců celého světa, a vzhledem k vytížení serveru, který se stará o registraci podpisů, to vypadá, že počet signatářů dále poroste. Vzhledem ke stále tvrdším opatřením v rámci operace Covid-1984 a narůstajícímu odporu nejen od laické veřejnosti, ale i ze strany akademické obce a profesionálů z oblasti medicíny, se dá očekávat vyhrocení situace ještě v letošním roce. Vše směřuje k velkému zlomu. Jestli to bude ten plánovaný Velký reset, tak jak ho navrhly globální elity, nebo začnou celosvětové nepokoje, které nepředvídatelně zamíchají kartami, to uvidíme zřejmě velice brzy.

Pokud se chcete připojit k deklaraci svým podpisem, můžete tak učinit ZDE.
Hromadná žaloba, mimoparlamentní komise, Německo, Reiner Fuellmich

Hromadná žaloba: Německá mimoparlamentní vyšetřovací komise dává podnět k zahájení soudního řízení proti zločincům, kteří se podílejí na koronavirové krizi

Peter Koenig
Global Research
Překlad: Desítka.org
4.října 2020
Titulní obrázek: OtevřiSvouMysl.cz

 

Komentář: Hromadná žaloba proti koronavirovým opatřením je postup, který v současné situaci doporučuje také mezinárodní organizace Nezávislá asociace lékařů lidem, firmám a právníkům v Rusku. Jakkoliv se celosvětově koordinovaný postup vlád proti svým občanům jeví jako nezastavitelný, rozhodně není pozdě podniknout kroky, které by zamezily globálnímu řízení realizovat původní plán, čímž by v rámci jejich improvizovaných kroků mohlo dojít k chybám a odhalením, které bude možné využít ve prospěch obyvatelstva. K situaci v Rusku přinesl Protiproud.cz výborný článek Asociace odborníků: Opatření vlád proti Covid-19 jsou nepodložená, nebezpečná a protiprávní..

 

Německo je opět v čele v boji proti ničivým, neodůvodněným, nezákonným, ekonomicky ničivým, lidstvo oslabujícím a přímo genocidním – opatřením kvůli Covid-19. Německá „COVID-19 Extra“, mimoparlamentní vyšetřovací komise (v němčině ACU – německá zkratka pro ACU „German acronym for Ausserparlamentarischer Corona Untersuchungsausschuss“) plánuje dát podnět k zahájení soudního řízení nejen proti vládám a vládním úředníkům, ale zejména proti výrobcům nechvalně známého testu PCR (PCR – polymerázová řetězová reakce – je technika „k amplifikaci“ malých segmentů DNA), což je podle čestných virologů z celého světa absolutně nevhodné pro testování covid-19. Vlastně ani nemá licenci k provádění takových testů.

Test PCR nicméně byl a je nabízen a propagován Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a dalšími předními zdravotnickými institucemi v západním světě, jako jsou USA NIAID / NIH a CDC, stejně jako výzkumníky z Německého centra pro výzkum infekcí (DZIF) ve společnosti Charité nemocnice v Berlině. Byl to Dr. Christian Drosten, ředitel Virologického ústavu v „Charité“, kdo propagoval tento test, který nakonec převzala příslušná německá vláda a zdravotní úřady (Poznámka přkladatele – totéž v Česku) a který z něj učinil povinný všelék na testování a počítání „případů“, většinou k manipulaci se statistikami, což média poté používají k zavedení strachu do populace.

Ostatní země se řídí podobnými pokyny svých nejvyšších zdravotnických úřadů a výsledky testů používají ke stejnému účelu, zasazování strachu do bezradné populace. Média nám nikdy neřeknou, například že chybovost těchto testů, tzv. „pozitivně testovaných„, může být až 50%. Všechna „pozitiva“ jsou však automaticky absorbována do statistik „případů“. Lidé jsou často testováni několikrát a mohou být také několikrát hlášeni.

Takto lze „případové“ výsledky vyrobit a manipulovat s nimi. Hra se jmenuje LEŽ. Aby vlády mohly oprávněně sevřít železnou pěst ještě silněji kolem vašeho krku a omezit hospodářský život ve svých zemích, což způsobuje nespočet bankrotů a vysoký vzrůst nezaměstnanosti v poměru, jaký se v moderní historii nikdy nevyskytl, včetně často smrtící bídy, hladovění a sebevražd.

Železná pěst kolem hrdla lidí zahrnuje obličejovou masku, sociální distancování se, práci z domova, částečné nebo úplné uzamčení, tj. úmyslné držení lidí odděleně (zásada Rozděl a panuj), diskriminaci starších lidí, kteří se ve své osamělosti dostanou do deprese, onemocní a mohou tak dříve zemřít. Ano, starší lidé, zejména s komorbiditami, jsou ve skupině s vyšším rizikem, ale stejně tak je to každý rok u běžné chřipky, a nikdy to nebylo důvodem k jejich diskriminaci.

Výsledek vidíme již dnes. A to nejhorší teprve přijde. Letos na podzim a v zimě na globálním severu může spojení chřipky s „covidem“ způsobit ještě větší katastrofu v manipulaci s daty a následná opatření, která mohou být, ať už nevědomky nebo cíleně, kopírována na globální jih, ačkoli nadcházející teplejší letní klima by naznačovalo opak. Je to ošklivá a kriminální hra, která, pokud ji nezastavíme, sama od sebe neskončí.

Dost úvodu. Poslechněte si sami, co říká Dr. Reiner Füllmich ACU (8minutové video níže) o „hromadné žalobě„, jak by mohla tato destruktivní opatření zastavit a zvrátit je tím, že odškodní poškozené lidi a malé a střední podniky, které neměly jinou možnost než vyhlásit bankrot a propustit zaměstnance.

 

 

Jak vysvětluje Dr. Füllmich, k tomu, co nazývá BANG, by mohlo dojít, kdyby se miliony lidí po celém světě připojily k žalobě v rámci skupinové žaloby. Vzhledem k tomu, že v Německu a dalších evropských zemích, nejsou hromadné žaloby dobře známé, a zejména proto, že jsou komplikované a chybí jim podobný právní základ, jaký mají v USA, bude tato hromadná žaloba podána v USA, aby zastupovala světovou populaci.

***

Peter Koenig je ekonom a geopolitický analytik. Je specialistou na vodní zdroje a životní prostředí. Pracoval více než 30 let ve Světové bance a Světové zdravotnické organizaci po celém světě v oblasti životního prostředí a vody. Přednáší na univerzitách v USA, Evropě a Jižní Americe. Pravidelně píše pro Global Research, ICH, New Eastern Outlook (NEO), RT, Countercurrents, Sputnik, PressTV, 21. století, Greanville Post, Defend Democracy Press, Blog Saker a další internetové stránky. Je autorem knihy „Implosion – Economic Thriller“ o válce, ničení životního prostředí a firemní chamtivosti, která vychází z faktů a 30 let zkušeností Světové banky po celém světě. Je také spoluautorem knihy The World Order and Revolution! – Essays from the Resistance, (Světový řád a revoluce! – Eseje z odporu).

 

Komentář: Detailní popis situace v Německu přinesl Dr. Reiner Fuellmich ve videu Zločin proti lidskosti, které česky otitulkované a včetně přepisu publikoval web Otevři svou mysl.

 

 
technofašismus, technokracie

Technofašismus a jeho zhoubné přitažlivosti

Mark Petrakis
Dissident Voice
Překlad: NaSeveru.org
17. srpna 2020

 

Komentář: Česká ani slovenská Wikipedia pojem technofašismus zatím neznají a anglická verze se skromně věnuje pouze rozboru a popisu cenzury technologií. Vysvětlení pojmu technokracie již skýtá větší nápovědu (“Cílem systému v politickém smyslu je co nejefektivnější forma státní správy.”), ovšem neobsahuje zmínku o tom, že nejefektivněji se řídí společnost otroků, kteří dobrovolně bez odmlouvání plní příkazy správy.

Následující článek jde daleko hlouběji a přestože jsme přesvědčeni, že k realizaci popisovaného scénáře nedojde, protože do plánovaného vývoje dějin zasáhne faktor ‘nepředvídatelnosti’ (nepředvídatelné našimi vládci v jejich zaslepenosti), jsme k němu tak blízko, že stojí za to ujasnit si charakteristiku systému, který se dá termínem technofašismus označit, a jehož některé prvky zcela jistě ještě zažijeme či dokonce již zažíváme.

 

Přetrvávajícím lákadlem fašismu je, že od nás vyžaduje tak málo … tak málo nezávislého myšlení; jen naši základní víru a dodržování omezeného souboru obecně sdílených směrnic a oficiálních verzích událostí, které nás po jejich úplném přijetí zbavují potřeby řešit neodbytné otázky, nebo si dělat starosti s jemnými rozdíly v názorech a pocitech. Neustálá propaganda nás ujišťuje, že jsme celí, že víme vše, co je důležité vědět – že jsme racionální, pragmatičtí a morální … že konečná otázka byla zodpovězena a že jsme všichni součástí něčeho historického.

Takové vzdání se zúženým narativům se promítá do všech společenských tříd a příjmových skupin. Ani ti nejvzdělanější, ani ti nejméně vzdělaní si nezachovávají žádnou zvláštní výhodu tváří v tvář silné propagandě, která vytváří konsenzus.

PROPAGANDA je samozřejmě krev života autoritářské kontroly. Udržování hospodářských, vládních a vědeckých rámců moderního technokratického „operačního systému“ by bylo nemožné bez propagandistického náporu rozdělovat. Když je pravda považována za překážku moci, musí být vždy zakázána a všechny její instance musí být účinně potrestány.

Rádio, televize, internet a jejich neustálý pomocník, populární „věda“, dnes fungují jako svá vlastní náboženství a jejich úspěch spoléhá na bezpodmínečnou oddanost mas. Měna, kterou používáme k platbě vstupného do elektronické podívané, je naše pozornost, a v tak přehnaně zprostředkovaných časech současnosti, se tyto poplatky exponenciálně zvyšují, až dostaneme do určitého bodu, kdy jsme zlomeni a duchovně vyčerpaní duši drtícím popíráním a odloučením se.

DNA moderní propagandy se skládá v rovné míře z těchto částí: nenávisti, strachu, ambice a falše. Od Edwarda Bernayse, který je často označován za otce vztahů s veřejností, v období po první světové válce, až po Dr. Goebbelse, nacistického říšského ministra propagandy, jehož nesmírně úspěšné dezinformační programy sloužily jako vzor pro světové politické a hospodářské vůdce v poválečné éře. V poválečném období v roce 1947 byla v momentě zlatého úsvitu celospektrálních elektronických médií založena CIA. Propaganda se během následujících 70 let ukázala TAK ÚSPĚŠNÁ  ve směrování veřejného mínění, že i dnes si jen malé procento lidí plně uvědomuje, jak trvající, rozsáhlé a rozšířené jsou její podvratné účinky.

Pokud by veřejnost skutečně pochopila rozsah těchto kontrolních programů, mohlo by se stát, že se vzepře, ale bohužel, lidé neustále prokazují, že se jí nejsou schopni postavit žádným významným způsobem.

Komerční média se samozřejmě zaměřují na výrobky, příběhy a osobnosti, za jejichž propagaci jsou placená; tj. na ty, kteří podporují finanční a ideologické agendy svých majitelů, kteří bez výjimky zastávají klíčové pozice v širší globální vládnoucí oligarchii.

Ústřední kapitolou propagandistické bible je jednoduše nechat neprozkoumané příběhy, u kterých nemají povolení je řídit a směrovat. Podobné hříchy opomenutí jsou nezbytné k tomu, aby nebyla masa věřících znepokojována jedovatými vrtochy, což by se mohlo stát, pokud by byly vklíněny do jejich každodenní dávky zpráv.

Pokud by jednotlivec trval na tom, že se chce dozvědět více o některé z těchto méně diskutovaných zpráv, mohl by přijít na to, že zatímco je snadno dostupná hojnost potvrzujících faktů, které se velmi často ukrývají přímo všem na očích, většina lidí prostě NECHCE vědět, přemýšlet nebo mluvit o těch skutečnostech, které se odchylují od těch přijímaných většinou jejich vrstevníků. Neboť u mas takové odchylky od statu quo vedou k záchvatům kognitivní disonance, které mohou vyvolat doslovnou bolest a dezorientaci, což dále slouží k udržení poslušnosti a následování příkazů médií.

Jak řekl kanadský filosof a spisovatel Herbert McLuhan: „Je třeba chránit pouze malá tajemství. Velká tajemství jsou chráněna nevěřícností veřejnosti.“

Snad největší iluze ze všech, která musí být udržována za každou cenu, je že jak svět, tak příběhy které o něm vyprávíme, by měly být vytvořeny tak, aby to vypadalo jako že vznikají NÁHODNĚ. Mediální zpravodajství o událostech a komentáře odborníků se musí vždy jevit jako zcela bez náznaku podvodné manipulace.

V terminologii médií musí být zprávy vždy „mimořádné!“. – i když ve skutečnosti víme, že zprávy jsou vybírány podle scénáře, proto se více podobají kuchařské show, kde jsou suroviny dopředu nasekané a nakrájené na plátky, připraveny a servírovány naživo na kameře způsoby, který jsou navrženy udržet veřejnost fixovanou na uklidňující přehazování přísad na předpřipravené lákavé recepty.

Technofašismus, pokročilá fúze nadnárodní technologicky ovládané korporatokracie s autoritářským státem globálního sledování, postrkuje veřejnost, aby si myslela, že je zasvěcena do určitých „tajných“ vědomostí. Jako příklad je magická jednotná víra levice v absolutní darebnost Donalda Trumpa, nebo stejně absolutní magická víra pravice v Trumpa jako sebeobětujícího se národního hrdiny.

Je zřejmé, že se obě strany v této postupné erozi lidských svobod navzájem potřebují, aby uzavřely kruh a plácli si rukou na uzavření dohody. Nesmírná chamtivost oligarchů dosáhnout zisku a moci nad druhými vyžaduje, aby jejich skutečné motivy zůstaly skryté a zmatené v mlze ozbrojeného vyprávění příběhů.

Tolik podvodných metod podtrhuje přetrvávající hodnotu OBLBOVÁNÍ, že? Oblbování účinně uvádí v omyl, aniž by narušilo přirozený pořádek věcí nebo roztrhlo strukturu důvěryhodnosti. Nic nemůže stát v cestě schválenému poselství, nebo úsilí neustálého růstu, které byly po celou dobu zakořeněnými důvody pro takové komplikované systémy klamání.

To je další aspekt, který činí technokratický fašismus tak neodolatelným: předpoklad, že získáváním stále většího množství informací o nás, nás bude znát lépe než mi sami sebe. Kdybysme se znali lépe, pak bysme nebyli tak snadno svedeni tak zjevnými nepravdami. Protože se neznáme, „vlastníci” našich dat mají svobodu pokračovat s neustálou palbou překrucování.

Pokud bychom například tak snadno neuposlechli a nepolykali i s navijákem jejich zprávy, mohli bychom si brzy všimnout mnoha rozporů, které existují v tom jak jsme byli poučeni, například mezi Covid příšerou a denními mlhavými statistikami nemocí, nebo mezi rouškaři a nerouškaři, mezi příznivci a odpůrci vakcín, mezi drtivou ekonomické destrukcí a naší mučivou potřebou pro bezpečí, mezi šílenými levičáky a šílenými pravičáky, mezi černými a bílými, mezi muži a ženami … mezi jedním kusem ortogonálních keců a dalším stejně protichůdným kouskem.

VŠECHNY tyto dichotomie jsou na určité základní úrovni nezbytné, zároveň jsou MYLNÉ – každá vytvořená zkušenými mediálními profesionály a nasazena, aby přemohla naše kritické myšlení a myšlenky milionů dalších, zabránit nám vidět, co se ve skutečnosti děje na temně zahaleném pozadí.

Takto pozoruhodně nákladově efektivními způsoby je vyčerpávána lidská energie a inteligence, což nás proměňuje ve zmatené a snadno kontrolovatelné „laboratorní krysy“. Dále nás to vystavuje riziku, že budeme násilně odříznuti od sebe navzájem, abychom snad náhle nezjistili, že jsme propojené, vzájemně závislé a svrchované bytosti. Pokud by se NĚCO takového stalo, potom hnací agendy velkého businesu, globálního řízení a stínového státu, které nás udržují v pochodu směrem k budoucnosti, kde jsme rozdělenější a zbaveni síly, by se mohly rychle rozpadnout.

Právě v takových stavech oslabení se jedna „cílená“ demografická podmnožina snadno postavena proti druhé; všichni nahnáni do zlomyslných mentálních pastí, přičemž jedna strana si myslí jednu věc, zatímco druhá strana si myslí něco jiného – aby polovina z nás byla vybičována nenávidět tu druhou polovinu, která pak nenávidí tu druhou zpět.

V tomto bodě a po tolika letech vítězství bez výhrad pro tyto korporace a státy, které mají primární prospěch z propagandistického průmyslu, je dost ubohé zjištění, že propaganda už ani NEMUSÍ být tak poutavá. Sebejistí, že mají situaci (a veřejnost) v tahu, tvůrci propagandy ušetří spoustu nákladů, když jsou pouze opakovaně senzační, konfrontační a nadbyteční ve svých narativech.

Jakmile se lidé naučili pokračovat bez nutnosti přítomnosti ověřitelné pravdy, nebo bez schopnosti rozeznat autentické a čestné hlasy od podvodných a manipulativních, vede to k postupně ztrátě zájmu o takzvanou „pravdu“, raději se místo toho rácháme v mělkých loužích neopodstatněných spekulací, návykového voyeurismu, domýšlivých soudů a líného skupinového myšlení, které formuje názory.

Buďme upřímní … jediní lidé, kteří by se mohli ve skutečnosti STARAT o to, co si někdo z nás myslí o největších tématech dne (roušky, vakcíny, změna klimatu nebo Black Lives Matter atd.), jsou jen další stejní závisláci na propagandě bez hroší kůže, kteří stále věří, že vládě na nich záleží a že média hlavního proudu jim říkají pravdu.

Tváří v tvář takovým každodenním kapitulacím, a zejména v důsledku řízené demolice světa vyvolané covidovým uzamčením, stále více lidí s tím „skoncovalo“ – vzdali se mediálních keců a místo toho obrátili svou pozornost k tomu, aby rychle přišli na to, jak prosperovat a energicky se znovu spojit s ostatními – a to  pravdami, které mohou existovat pouze MIMO dosah propagandou vytvořené „podívané“.

Média samozřejmě díky svým pokročilým nástrojům sledování (a nyní i sledování kontaktů) dobře vědí, kdy dochází k nárůstu negativních reakcí na jejich toxické příběhy, ale protože si zároveň uvědomují, že pouze tlačí pocukrované kecy, nemají jinou volbu než zdvojnásobit úsilí a otevřít kohoutky ještě více, a tak nás dál zaplavují dalšími a dalšimi kecy.

Rozptylovací záplava se na nás řítí tak rychle a s takovou silou, že se potácíme pod její vahou, motáme se jako bezhlavá slepice, přičemž se zoufale snažíme získat uznání našich vrstevníků prostřednictvím vytváření dojmu, že děláme aspoň jednu “přijatelnou“ věc.

S posunem do tohoto šíleného bodu magorského rozložení přichází na scénu nezbytná koncová hra propagandy tím, že nás uzamkne do své agendy, a zároveň vyžaduje, abychom TRVALI na tom, že se rozhodujeme na základě své SVOBODNÉ VŮLE!

Aby nás však dostali do tohoto bodu, musí nás udržovat v celkovém NERVOVÉM ROZRUŠENÍ; neustále duchem nepřítomné, rozrušené, uražené a vedené vzájemně na sebe útočit, a bránící se proti všem hrozbám, skutečným i smyšleným. Čím hlouběji nás mohou lapit do skandálů a rozhořčení, která paralyzují mozek, tím méně energie a pozornosti zbyde na povšimnutí si hlubších, manipulativnějších a protilidských programů, které technofašismus přináší.

Fašismus v polovině 20. století byl žalostně omezen ve svých technologických kapacitách a v tom, jaké skryté vědomosti dokázal získat od svých obětí … a přesto se ukázal být skvělé účinný. Nový technokratický fašismus přichází během nového zlatého úsvitu čtvrté průmyslové revoluce (4IR), která je připravena vytěžit obyvatelstvo až na samé dno jeho bio-kapitálové komodifikace. Ti technologičtí giganti, kteří dokážou vymyslet nejúčinnější a geniální prostředky k přeměně lidského zmatku, chudoby, zločinu, nevědomosti a nemoci na investice „se širšími dopady” a trhy „lidského kapitálu“, zaujmou místo mezi technologickými titány předchozí generace.

Jakmile si uvědomíte ohromný ROZSAH této probíhající a neomezené dezinformační VÁLKY vedené proti nám, začne být trochu snazší pochopit, proč je tak málo lidí schopno uniknout vlivu médií. Možná se nám na chvíli podaří se nad to povznést… ale nakonec jsme všichni staženi zpět do bláta. I když rozmlátíte svou televizi, odpojíte se od mediálních toků, vypnete Wi-Fi a přejdete na starý zavírací telefon, přesto každý z nás bude v určitém okamžiku mít recidivu a spadne zpátky do závislosti.

Důvodem je, že propaganda není jen o tom, co je nám předkládáno ve zprávách, nebo v médiích. Je to mnohem důležitěji o naší neschopnosti uniknout konsensuálním vrstvám SOCIÁLNÍ HALUCINACE, které jsou vytvářeny a sdíleny napříč celou společností, a které ztěžují každému z nás fungovat společensky bez přítomnosti společně sdílených referenčních bodů a signálů, o nichž jsme sami sebe přesvědčili, že je vyžadujeme, abychom zvládli naši úzkost, zmatek a izolaci, což je ironicky přesně to, co se propaganda vždy snažila kultivovat.

Jenom kdyby existoval jeden jistý způsob, jak zlomit propagandistické voodoo kouzlo nad námi. Není. Nejsem si ani jistý, jak to udělat sám pro sebe, nebo jak se mohu nejlépe vyhnout tomu, abych znovu podlehl, jak se to mně a většině z nás stávalo po velkou část našich životů.

Co se mi nyní zdá zřejmé je to, že propaganda je po příchodu Covidu zcela ve službě transhumanisticky zaměřené technologie – tak zákeřně násilná, že se naše schopnost prožívat tuto jedinečně lidskou část naší duše rychle rozpouští. To, že v reakci na tyto drakonické taktiky neexistuje univerzální POBOUŘENÍ, slouží jako důkaz účinnosti plánu.

Účinek toho všeho nás nechává zranitelnými vůči této plánované „duchovní“ nemoci; a bezradně náchylné na ještě tvrdší ovládnutí těmi příšernými plutokratickými silami, které řídí sociální narativy, které nás udržují podřízené jejich evangeliu nepravd. Jejich pokračující úspěch vyžaduje jejich neustálou potřebu vypadat jako něco, čím nejsou.

Taková proradnost je dokonale ilustrována postavou BILLA GATESE, který ve spolupráci se svými manažery manipulace a investičními manažery (kteří dříve řídili iráckou válku pro Dicka Cheneyeho), vytváří tyto komplikované tyranské narativy a investiční pyramidy v oblasti biofarmacie – biokapitálu – vakcín – veřejného zdraví – syntetických potravin – vzdělávacích technologií, které jsou poté tlačeny do médií a na Wall Street, kde jsou znovu zabaleny a naservírovány veřejnosti jako „prospěšné“ finanční technologické nástroje, které vytvářejí kriminální množství zisku a zároveň vytvářejí dojem, že podněcovatelé a poživatelé jako pan Gates jsou altruističtí filantropové a „šlechetní ochránci“ veřejnosti. Neustále mě udivuje, kolik velmi inteligentních lidí tomu skočilo na lep, přestože podle Gatesovy vlastní historie je zcela jasné, že on je toho přesným opakem.

Tim že NEVIDÍME, jak zřejmé a směšné jsou propagandistické kampaně v této univerzální éře, nás nechává bolestně zranitelné a otevřené tomu, že budeme opět přemoženi zase tím samým.

Rozsah dnešních „hlavních plánů“ dezinformace a rozkrádání, jako je OSN „Agenda 21“, „Velký reset“ Světového ekonomického fóra a blížící se návrat drancování podle „Nového zeleného údělu“ jsou ve srovnání s malebnými (a méně kvantifikovanými) všeobecnými plány minulosti nepřekonatelné v jejich rozsahu a komplexnosti.

Když se ohlédneme zpět do padesátých a šedesátých let, kdy bylo mnoho z těchto velkolepých plánů centralizované a technokratické kontroly poprvé vymýšleno, kdy víra v narativ „amerického snu“ a být součástí rostoucí americké střední třídy byla ve skutečnosti docela příjemná. Je to volání po návratu k takovým bukolickým a „normálním“ dobám, které až do současnosti tvořily základ prázdných předvolebních slibů každého politika.

Zoufalství je surovinou drastických změn.
Pouze ti, kteří mohou za sebou zanechat vše,
čemu kdy věřili, mohou doufat v to, že uniknou.
~ William S. Burroughs, Západní země , Viking Press, 1987

Když se rozhlédneme po našem světě, můžeme pozorovat, že byl upevněn vliv a autorita nadnárodních globálních kapitalistů, kteří provozují světová kasina o velikosti jednotlivých států. Všechny systémy jsou pravě teď na místě a jedou NAŽIVO v rozsáhlé pavučině sítí tohoto zločineckého syndikátu. Každý z nás již byl jimi zacílen na sledování a na využití pro finanční zisk – stejně jako „příroda“, stejně jako „nemoc“, stejně jako „vzdělání“, stejně jako „sociální spravedlnost“, stejně jako „chudoba“, stejně jako „identita“ – jako bude nakonec přeměněno téměř všechno.

„Řídící sítě umělé inteligence” jsou aktivní a rozšiřují se. Technokratické programy jsou plně funkční a aktivované (březnové uzamčení by nikdy neproběhlo, kdyby nebyla zavedena klíčová technologie). Postupně jsme byli „ustádněni“ propagandou a ne příliš jemnými psychologickými technikami mučení, stejně jako jsme byli fyzicky oslabeni vdechovanými toxiny díky geoinženýrství  vzduchu a vody, zdravím škodlivým elektromagnetickým zářením, vypouštěním nanočástic a umělé biologie do našich těl (buď vdechnutím nebo injekcí), což, pokud to bude řízeno frekvencemi 5G, umožní změnit na dálku naší DNA pod „trvalou“ kontrolou umělé inteligence,  která urychlí proces naši přeměny ve zboží, přeměnu na drancovatelná aktiva, do digitálně regulovaných a geneticky modifikovaných „hospodářských zvířat“.

Bohužel nás sem dovedlo desetiletí trvající neustálé podvolování se propagandě a institucionální hypnóze… ohnutí se držíme za kotníky, připraveni na další „velkou událost”.

Jako dítě si vzpomínám, že jsem byl přesvědčen, že zlá genialita Hitlera a nacismu měla něco společného se zázračnou krádeží duší jeho lidu, čímž přetvořil tento slušný německý lid na BESTIE, posedlé démony, jakoby v temné pohádce … do něčeho méně než lidského.

Víme, že jakmile začneme považovat ostatní za MÉNĚCENNÉ … za něco ODLIŠNÉHO od nás, že zbývá jen krátký krok od nasměrování naší msty na ně, až do bodu a za mez násilí a genocidy. Ujišťování, že lidstvo pokročilo a dokázalo překonat takové sestupy do barbarství, jsou prostě jen další kecy.

Netřeba dodávat, že tyto stejné psychologické naléhavé požadavky v dnešní propagandě jsou všude zřejmé: v tom, jak je nám nařizován způsob jak vnímat Číňany, Rusy, muslimy, bílé rasisty podporujících Trumpa, oklamané zkažené liberály, vadné rasisty, sexistické nepřátele žen a zanícené „rouškisty“ (s jejich pohrdáním vůči komukoliv, kdo zpochybňuje dogma „maskového vykleštění“).

Vždy to tak bylo, mohli byste namítnout, ale jak se blížíme k dychtivě očekávané „singularitě“, s jejím neúprosným spojením člověka a stroje, otázkou zůstává, jak budou média reagovat? Jak přeformulují naše vnímání „vědecké diktatury”, kterou předvídal Aldous Huxley? Na co se při takovém přehodnocení zaměří budoucí propaganda, aby si zachovala svou nezpochybnitelnou převahu?

Očekávám, že změní taktiku a řekne nám, že TENTOKRÁT budou věci jinak. Tentokrát to nebude jako předtím. Ne, tentokrát budou věci jinak, takže tentokrát si jako předtím nenecháme „vymýt mozky“ médii. Ne, až nás potká ta nevyhnutelná velká změna, nebude to tak. Bude to spíše vzestup. V něm budeme proměněni na pokročilé nezávislé lidi, rozšířené dokonale rozvrhnutými kombinacemi technologie, vědy a techniky.

Naše „vylepšená“ DNA bude pečlivě připravena skvělými lékaři a vědci, aby navýšili „preferované“ vlastnosti svých lidských subjektů, a pod jejich moudrým vedením budeme rádi dělat to, co nám bude nakázáno. Pro tak skvělou budoucnost ochotně nabídneme naši podporu a zvykneme si na náš nový život, abychom se nestali těmi nebohými a nešťastnými dušemi, které jsou tak ztracené ve svých nerozumech, že nemohou plně ocenit moudrost, která pochází z nadšeného přijímání POKROKU.

V plánech inspirovaných našimi vůdci a prověřených časem budeme samozřejmě mít veškeré pohodlí na dosah ruky, třeba že dveře se budou kouzelně otevírat, když se přiblížíme. Mrknutím oka budeme moci vyvolat všemožné druhy pohledů, zvuků a dat. Budeme jako superlidé.

Naše definice toho, co je cenné a co ne, se bude plynule posouvat, aby to vyhovovalo měnícím se okolnostem. Budeme sami sebe vnímat jako ztělesnění modernosti a předmět závisti zbytku světa … tak jako vždycky. Budeme stejně tak američtí, jako naši mnohonárodnostní předkové, přestože žili v neosvícených dobách … dlouho předtím než nám, jejich hrdým potomkům, dnešní velká transformace společenské spravedlnosti umožnila probudit se každý den do tohoto zářícího a uchvacujícího světa.

V takové existenci, když si položíme otázku, za co bychom mohli být vděční, se už nebudeme muset snažit hledat odpověď. Budeme přesně vědět co je dobré, pravdivé a krásné, a každý den se zavážeme k těmto vznešeným ideálům a k nezbytnému úkolu vyloučit všechny, kteří by mohli být proti našemu úsilí směřovat k nejlepší ze všech možných budoucností.

I v tom se nemilosrdně nachází nejsmrtelnější přitažlivost technofašismu.


Související články:

 

SOTT archiv: The Fatal Attractions of Techno-Fascism
David Icke, projev na Trafalgar Square, Londýn, o svobodě a nastupujícím fašismu

David Icke: “Ta smrtelná nemoc není Covid-19 – je to fašismus!” (projev na Trafalgar Square)

NWOO.org
30.srpna 2020

 

David Icke: “Jaké potěšení, vidět ostrůvek rozumu v tomto ztřeštěném světě! Sešli jsme se dnes kvůli nebezpečné a smrtelné nemoci, která se rozšířila v naší zemi i po celém světě. Ta nemoc není Covid-19. Je to fašismus. Fašismus, který hledá ospravedlnění v iluzorní pandemii Covid-19.

Musím tomu viru složit poklonu za to, jak je skvěle připravený na jakoukoliv situaci: Nesmíte se přiblížit k druhému člověku na méně než metr a půl, abyste se chránili. Takže virus umí měřit vzdálenost. Nesmíte se ze své bubliny vynořit na déle než 15 minut, takže virus dokáže měřit čas. Roušky jsou povinné až od příštího týdne, takže umí dokonce i číst v kalendáři. Ten virus je tak geniální, že nakazí jen účastníky protivládních shromáždění! Proč takové nesmysly? Proč každý, komu aspoň napůl funguje mozek, vidí, že to je nesmysl? Protože je to všechno vymyšlené! Proč? Proč to dělají? Můžu vám odpovědět sérií následujících otázek.

 

 

Jak jsem mohl současné události předpovědět už před desítkami let? Jak je mohl ve 30. letech předpovědět Aldous Huxley? Jak totéž mohl ve 40. letech předpovědět George Orwell? Je to jednoduché. Současná situace není žádná náhoda a nic se neděje jen tak. Jsme svědky uskutečnění dlouhodobého plánu a pokud nyní nic neuděláme, je předurčeno, že vše skončí globálním zotročením lidské rasy, a to nejen za pomoci technologie.

Nacházíme se ve výjimečném historickém okamžiku, ocitli jsme se na rozcestí. Jestli dovolíme hrstce hybatelů kontrolovat naše životy, tento příběh nebude mít šťastný konec. Ale jestliže se rozpomeneme, vzpomeneme si, kdo tady má skutečnou moc, tak tohle bláznivé období může velmi rychle skončit. To MY máme skutečnou moc! […]

Nechtějí, abychom prohlédli jejich největší trik, který na nás hrají: že nějaké autority mají moc. Autority nemají ŽÁDNOU skutečnou moc! Jedinou mocí, kterou na celém světě mají, je ta, kterou jim sami odevzdáváme. […] Tento svět je ovládán hrstkou lidí, a to jen díky opakování scénáře donucení a podvolení se v rámci pyramidální struktury. Donucení a podvolení se v každé úrovni pyramidy, směrem dolů, až k nám, lidem. A jestliže se podvolíme předposlední úrovni nad námi, kterou jsou naše vlády nebo policie, pak se uzavře kruh mezi hrstkou hybatelů kdesi nahoře a mezi celosvětovou populací. Dokončí se scénář, kdy malá hrstka nahoře ovládá miliardy lidí.

Jak se dostaneme z toho začarovaného kruhu? Přestaňme se podvolovat! Lidská raso! Povstaň! Lev už nespí! Zůstaneme zavření doma? NE! Budeme nosit roušky? NE! Necháme se psychicky zdeptat? NE!

Nastal čas, už dávno, abychom si vzali ponaučení z historie. A celá historie lidské rasy je založená na tom, že hrstka kontroluje většinu a že většina se podvoluje. To už stačilo! Svobodu! Svobodu! Svobodu! Nepřistoupíme na NIC MENŠÍHO!!! A policistům, kteří nás tady hlídají, chci říct jediné: I vy máte děti! I vy máte vnoučata! Budou muset žít ve fašismu, který tady podporujete. Probůh! Přidejte se k nám! Přestaňte sloužit psychopatům! Jsou nás miliardy a ta hrstka hybatelů by se vešla do jediné místnosti. Myslím, že začínám vidět, jak se z této situace dostaneme. Lidé celého světa! POJĎME DO TOHO!“

 

Komentář: Aby se probudila kritická masa, je zapotřebí, aby se toto poselství doneslo k uším těch, kteří váhají. Ten, kdo odmítá podobné úvahy jako konspirační teorie, zůstane ve své bublině až do konce a nemá smysl vynakládat energii na přesvědčování a vzdělávání těchto lidí. Skupina stoupenců autorit, ze které se rekrutují posluhovači systému a popírači reality, je sice početná, ale ani společně s těmi, kteří vykazují psychopatické znaky, ještě v druhé polovině 20.století netvořila více než 20% populace.

V odborné literatuře (práce Andeje Lobaczewskiho, Boba Altemeyera, Roberta Hareho a dalších) se údaje o podílu psychopatických jedinců ve společnosti pohybují (podle jednotlivých zdrojů) na hodnotách kolem 4-6%; autoritářští stoupenci tvoří kolem 12%.

Tato čísla se pochopitelně různí v závislosti na tom, jaký společensko-politický systém je v populaci dané země dlouhodobě zakořeněn a nakolik vzdělávání nastupujících generací stimuluje v mladých lidech schopnost kriticky myslet. Dá se předpokládat, že v posledních dekádách uvedené hodnoty ve ‘vyspělých’ zemích stoupaly a podíl otupělých, servilních a ustrašených jedinců ve společnosti se neustále zvětšuje. To přirozeně snižuje šance na jakoukoliv zásadní změnu zdola, ale nečiní ji to ještě nemožnou.

Pokud chcete přispět k tvorbě veřejného mínění a sdílet se svými blízkými informace, které se k nim běžně nedostanou, obrňte se trpělivostí a učte se rozpoznávat, s kým mluvíte. Nadcházející doba je svou brutálností velice podobná tomu, co popsali pamětníci časů předválečného Německa, ale také tomu, co mnozí z vás zažili během různých fází éry ‘budování socialismu’.

Neházejte perly sviním, naučte se konzervovat energii na chvíle, kdy je opravdu potřeba, a pokud to jde, pomáhejte otvírat oči těm, kteří jsou ještě na pochybách ohledně toho, co kolem sebe vidí. Nemáme před sebou lehkou budoucnost, ale pokud vůbec nějakou budoucnost máme mít, musíme se k probíhajícím procesům postavit aktivně a být schopni se adaptovat na velké změny.
Salámová metoda, totalita, mediální manipulace

Salámová metoda – nástroj nastolení totalitního režimu

Neznámý autor
Facebook / I love Dušek
26.září 2020

Komentář: Jak uvádí Wikipedia, “salámová metoda je označení pro praxi či taktiku, kdy se kontroverzní či obtížné cíle, řešení a požadavky, které by se celkově prosazovaly jen těžko, nebo by byly zcela neprůchodné, rozdělí na malé dílčí krůčky a prosazují se postupně. Pojem se používá pro popis postupů v širokém spektru oblastí počínaje vojenstvím a pokračuje přes zákonodárné snahy až po prosazování tras dálnic.

Zavádění jednotlivých opatření v boji proti údajné pandemii nového koronaviru je učebnicovým příkladem, jak se salámová metoda uplatňuje. Navíc máme možnost vidět celý proces v rámci velmi krátkého časového úseku, což by mohlo umožnit těm, kteří mají kratší pamět a nejsou obvykle schopni rozpoznat cíle dlouhodobějších procesů, aby se dokázali zamyslet nad smyslem vládních nařízení. Samozřejmě se netýká jen ČR a SR. Synchronizovaná akce Covid-1984 je procesem globálního významu.

 

Je to pouze rouška.
Je to jen 1,5 metru.
Je to jen na dva týdny.
To je jen do doby, než budeme mít dostatek dýchacích přístrojů.
To jsou jen zbytečné obchody.
To jsou jen zbyteční pracovníci.
To jsou jen hospody a restaurace.
To jsou jen zábavy, svatby a diskotéky.
To je jen do doby, než poklesne počet infikovaných.
Jde jen o snížení náporu na nemocnice.

Zbývá už jen pár týdnů.

To jsou jen kostely.
To je jen modlitba.
To jsou jen fitka, čajovny a centra jógy.
To jsou jen sportovní akce.
To jsou jen jarmarky, festivaly, koncerty a kulturní akce.
To jsou jen divadla a kina.
To je jen do doby, než ochráníme děti od nebezpečí dovolených.
To je jen do doby, než budeme mít vakcínu. Určitě nebude povinná.

Zbývá už jen pár měsíců.

To je jen sledovací náramek.
To je jen aplikace.
To je jen systém rozpoznávání obličeje.
To je jen proto, aby se lidé vedle vás cítili bezpečně.
To jen abychom mohli dohledat nákazu.
To byl jen příspěvek, který byl odstraněn.
To byl jen e-mail.
To byl jen film …

Není to moc velká cenzura.

To jsou jen oponenti Corony.
To jsou jen fašisté.
Ten vědec byl podvodník a neměl dostatečné atestace.
To byli anarchisté.
To je jen čip.
To je jen pro lékařské informace.
To je jen proto, abyste mohli cestovat.
To je jen proto, abyste mohli získat řidičský průkaz.
To je jen proto, abyste mohli bezpečně hlasovat.
To je jen proto, abyste mohli jít nakupovat.
Ti vojáci jsou tu pro vaši ochranu a bezpečnost.

To je jen na pár let.

To je jen vaše svoboda, která mizí každým dnem a vy to vůbec nevidíte.

To je někdo druhý, nejsem to já, kdo trpí, takže to není můj problém …

Související články:
pandemie, druhá vlna propagandy

Druhá vlna pandemie? Ne, je to druhá vlna propagandy

Eva Hrindová
EvaHrindova.cz
15.září 2020

 

Na jaře letošního roku mohlo být dost lidí vystrašeno, protože informací bylo málo a museli jsme být obezřetní. Mnoho z nás samozřejmě varovalo, že nástup „pandemie“ byl podpořen standardními mediálními způsoby, což zavánělo neobjektivitou. Novináři bohužel už dávno ztratili morálku a většině redakcí nejde o hledání objektivní pravdy, ale jen o čtenost a sledovanost.

A tak jsem už tehdy měla víceméně jasno o nafouklé bublině, ale s definitivním názorem jsem čekala na podrobnější informace. V Itálii objektivně zemřelo mnoho lidí (byť jen lokálně) a každý zodpovědný člověk musel situaci okolo nemoci posuzovat s respektem. Dnes už ale víme. Informací je dost a dost. A to dokonce informací, které se nedají nijak zkreslit. Čísla jsou daná a je neoddiskutovatelné, že nás mohou strašit pouze prognózami, protože v reálu se nic mimořádného neděje.

Z covidu se vyklubala další z řady virových infekcí, která se dá standardně zvládnout. K razanci zabijáka chřipky se covid neblíží ani náhodou. Na přelomu let 1995/96 proletěla českými zeměmi opravdová epidemie. Za sedm týdnů zemřelo víc jak 10 000 osob. Ano, na chřipku! 90 000 lidí onemocnělo, a to velmi příznakově. Na rozdíl od těch kumulativně nasbíraných 30 000 s mírnými nebo žádnými příznaky nemoci covid-19.

K těmto číslům se naši hrdinní epidemiologové nijak nevyjadřují a nová covidová čísla uvádí zásadně bez kontextu. Operují infikovanými, ale cudně mlčí o procentu bezpříznakových. Jen zaslepený a k smrti vystrašený koronapanikář nevidí, že se panika takto uměle udržuje při životě jen za účelem dalších zisků.

Farmakapitáni, ke kterým patří především Bill Gates, jsou docela v klidu. Dostupná data, která pandemii nepotvrzují v žádném ohledu, je nezneklidňují. Mají na své straně média a ty umí hysterii slušně živit. Získali i nečekané podporovatele, kteří jim nahrávají nevědomě. Některé celebrity, různí aktivisté, někteří lékaři, kteří se nechali vystrašit, dál roztáčí kola paniky svými vizemi a prognózami. Vystrašení jsou i politici a konají pod tlakem uměle živené mediální hysterie. Logiku jejich konání nemá. Asi se bojí víc, než myslí.

Kdyby je neovládal strach, mohli by vyhodnotit všechny údaje, které se od jara podařilo získat. Odpovědní vědci a lékaři také mohli zkoumat příčiny některých excesů. Situace v Itálii byla ovlivněna několika faktory, které zavinily vyšší množství úmrtí. Ne virus, ale objektivní okolnosti měly na tragickou situaci vliv. Nedávno se vědci začali zabývat studií z roku 2012. Studie byla uveřejněná v časopise Clinical Infectious Diseases a uvádí, že děti, které dostaly vakcíny s deaktivovanou chřipkou, měly až o 440 % vyšší získání ostatních infekcí respiračními virusovými patogeny včetně těch koronavirových.

Autoři studie doslova tvrdí: „Příjemci trivalentní deaktivované vakcíny (TIV) proti chřipce jsou sice chránění před chřipkou, ale může jim dočasně chybět nespecifikovaná imunita, která je chránila před jinými respiračními viry.

Když se podíváme na údaje o proočkovanosti proti chřipce v jednotlivých zemích, nepřekvapí nás, že nejvíce se očkovalo ve Velké Británii, Holandsku, Itálii a Španělsku. Je snad náhoda, že právě tam měli největší problémy s covidem? Naopak země s nejnižší proočkovaností měly nejméně komplikovaných případů a úmrtí (Slovensko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko).

Objevují se také studie o vlivu plicních ventilací na zhoršení stavu nemocných. Podle zkušeností lékařů se plicní ventilace nasazuje moc brzy a moc agresivně. Pacienti pak zbytečně umírají. Covid-19 způsobuje plicní onemocnění, které se nemůže léčit stejně jako zápal plic. Nový protokol léčby publikoval například tým plicní a urgentní péče pod vedením Dr. Paula Marika z Lékařské školy Východní Virgínie. Apelují na zastavení automatického používání ventilátorů, které situaci pacientů zhoršují. V rámci prevence doporučují podávaní vitamínů C a D3, zinku a melatoninu. Jen připomenu, že na Slovensku se nepodařilo zachránit žádného pacienta, kterého připojili na umělý plicní ventilátor (vyjádření z konce srpna).

Ve světle výše uvedeného se onemocnění covid-19 nejeví tak démonickým a podle konkrétních zkušeností, čísel a statistik je to taková méně nebezpečná forma chřipky. Obchází děti a normálně zdravé jedince. Chřipka tak vybíravá není…

Jak si ale vysvětlit pokračující dezinformovaní médií? Opravdu si myslí, že jsou lidé tak pitomí, že si nedají dvě a dvě dohromady? Většina lidí už má jasno, v realitě poznali, že nemoc není nebezpečná a zařídili se podle toho. Pořád ale existuje část lidí, kteří nemají dost informací a prvoplánové mediální strašení na ně působí. Strach je mocná emoce a dovede lidi dotlačit k chování, které je extrémní a nebezpečné. Začíná to útoky na sociálních sítích a v konečném důsledku se může projevit i v reálném světě.

Občas vás někdo upozorní, že nemáte nasazenou roušku správně nebo narazíte na byrokrata kříženého s člověkem, který je k smrti vystrašený, a pak se mohou dít věci. Potyčky v MHD, zastavení vlaku, policie povolaná k někomu, kdo si zapomněl nasadit roušku. O tom, že k smrti vystrašení spoléhají na roušku jako na jediný prostředek ochrany ani nemluvě. Zcela tak zanedbávají další možnosti ochrany a tím sami sebe ohrožují a vystavují se riziku infekce.

I u nás existuje odpor proti koronanařízením, ale bohužel je z mnoha důvodů slabý. Jsme tedy vydáni všanc šílencům typu profesora Flégra a dalším lidem, kteří cítí příležitost ke zbohatnutí. Doufat můžeme jen ve vítězství prezidenta Trumpa a v sílící odpor mezinárodní vědecké a lékařské komunity. Z domácích zdrojů nám zatím šance na návrat do normality nekyne…

 

Zdroje:

https://www.naturalnews.com/2020-07-12-covid-19-infection-rate-higher-children-flu-shots.html

https://www.chicagotribune.com/coronavirus/ct-nw-coronavirus-ventilator-death-rate-20200408-qewfe64tu5c7rel6tsh5gov44m-story.html

https://www.evms.edu/media/evms_public/departments/internal_medicine/EVMS_Critical_Care_COVID-19_Protocol.pdf

https://www.statnews.com/2020/04/08/doctors-say-ventilators-overused-for-covid-19/

 

Související články:
Ako uniknúť vírovému tranzu

Ako uniknúť vírusovému tranzu

John Waters
Lockdown Sceptics
Preklad: NaSeveru.org
Titulní obrázek: “Buďte nadále vyděšení, na nic se neptejte a zůstaňte doma.”

Existuje prastará zásada nepísaného zákona, podľa ktorej sa hovorí, že ľud môže robiť všetko okrem toho, čo nemá výslovne zakázané a štát nesmie robiť nič okrem toho, čo mu ľud výslovne nepovolil. Ako došlo k tomu, že za posledné tri mesiace bol tento princíp zvrátený ? Ako prišli ľudia k tomu, že súhlasili s jeho zrušením?

Pri hľadaní odpovedí som veľa reflektoval na frázu, ktorú som pred rokmi si prepísal do zošita z diela Martina Amisa Koba the Dread : „… nákaza selektívneho nezáujmu, odštartovala ovládanie mysle v autohypnóze, ďalej udržiavaná masovou hystériou.“

Aj keď nevylučujem vplyv, ktorý má krátkodobé vyplácanie sociálneho zabezpečenia (kupovanie slobody ľudí za ich vlastné peniaze), dostal som sa k názoru, že odpoveď môže ako primárny faktor obsahovať niečo v duchu hromadnej hypnózy – prepadnutie vírusovému tranzu celých populácií.

Spôsob, ktorý je použitý, sa trochu líši od použitia hypnotických alebo „očarujúcich“ fráz, na zoskupenie jednotlivcov, do napr. politicky korektného myslenia. Ako to opísal zosnulý Roger Scruton, kúzelné slová ako „rasistický“ a „homofób“ sú navrhnuté tak, aby vyvolali súbor vopred naprogramovaných démonických fráz, pomocou ktorých je možné ohrozovať osobu a odradiť ju od pravdy a zdravého rozumu.

Keď sú tieto slová vyslovené, objekt je akoby bodnutý dobytčím bodcom alebo elektrickým výbojom, a tak dôjde k určitému umŕtveniu, ktoré je v drvivej väčšine prípadov dostatočné na to, aby spôsobilo okamžité zapadnutie do rady. Proces používaný pri zháňaní jednotlivcov do masy je v korelácii, ale je mierne odlišný. Metóda tu nie je odpudzovať šokom, ale zvádzať pomocou evokatívnych alebo empatických slov.

Ako každá forma hypnózy, aj hromadný tranz závisí od využitia viacerých vzájomne súvisiacich stavov v osobe: sústredená pozornosť vrátane zhoršeného alebo zníženého periférneho povedomia; imaginatívny stav – tieto prispievajú k výrazne zvýšenej ovplyvniteľnosti. Strašenie COVIDOM-19 a sprievodné nútené karantény umožnili splnenie týchto kritérií takmer všade. Mnoho poslucháčov sústredilo pozornosť na jednu tému a nevedomky získalo zvýšenú spôsobilosť absorbovať aj tie najneobvyklejšie a najtrúfalejšie správy bez mihnutia oka.

Predstavivosť je kľúčovým nástrojom hypnotizéra. S vhodným scenárom a vkĺznutím do mimiky dobre zapamätaných charizmatických vodcov minulosti – štipka Kennedyho, trošku Churchilla – môže aj ten najdrevenejší politik ovplyvniť nedostatok charizmy a gravitácie, aby zviedol svoje publikum do zóny, kde ich môže ponúknuť slovnými obrázkami a teleportovať ich na miesto kolektívnej predstavivosti. Nálada počas obliehania alebo krízy je dostatočná na to, aby sa chytili aj občania, ktorí ešte včera videli len to drevo, aby podľahli jeho kúzlu.

Ovplyvňovaním empatie, vzťahu a zmyslu pre spoločnú vec vedie svoje subjekty k požadovanému rozpoloženiu mysle. Snaží sa získať prístup do ich podvedomia, ale nie do stavu jednotlivca; radšej by chcel premiestniť každého člena publika na spoločné miesto: stádovú myseľ, v ktorej vie, že všetci môžu zdieľať približne rovnaké výhľady, aby ich odteraz bolo možné privolať na dané miesto pomocou znakov a spúšťacích mechanizmov bez toho, aby opustili svoje kreslá.

Televízia je ideálne médium na uskutočnenie tejto formy hypnózy, v neposlednom rade preto, že správy prichádzajú pomedzi filmy a telenovely, ktoré využívajú imaginatívne a emocionálne prvky. Tieto, udržiavané beletrizovanými verziami reality, umožňujú zvýšený stav mysle, vďaka ktorému je možné subjekt nalákať do akéhosi tranzu. Po dosiahnutí tranzu je možné ľubovoľne znovu aktivovať kohokoľvek, koho pozornosť zameraná na fiktívne príbehy zostáva v tomto stave sústredenej imaginatívnej pozornosti a je veľmi náchylná na ľahké emočné vzrušenie. Účelom je preniknúť do tej časti podvedomia, ktoré sa zaoberá emóciami.

Keď sú ľudia v tranze vyvolanom samým sebou, v zovretí nízkych emócií ako sú hnev, nenávisť, strach, úzkosť, smútok, starosti, závisť, chamtivosť a sebectvo, majú ľudia tendenciu byť odpojení od svojich mysliacich mozgov a tým byť náchylní k prijatiu definitívnej pozície s obmedzeným pohľadom na realitu. V epizóde karantén bol strach hlavným emocionálnym spúšťačom, ktorý vynútili tí, čo riadia túto šou, na ďaľšiu manipuláciu s cieľom prehĺbiť proces tranzu.

Napriek tomu, že do určitej miery tomu rozumiem, nie som pred tým úplne imúnny. Moja dcéra mi poslala fotografiu, ktorú urobila na rannej prechádzke v našom milovanom Sligu na západe (Írska). Je to fotka malej svätyne, ktorú tam urobili nejakí surferi, zoskupenie skál na stene neďaleko útesov v Lislary, ktoré sú pomaľované dúhovými farbami a nesúce nápisy ako: „Všetci sme v tom spolu“; “Buď milý”; “Usmievaj sa naďalej”. Moje odhodlanie a rozum sa na chvíľu zrútili. Túžba tam byť, túžba tiež patriť.

Francúzsky psychológ Gustave Le Bon v publikácii Psychológia davov vysvetlil, že dav má inú psychológiu akou je psychológia jednotlivca. Le Bon ako prvý prediskutoval „psychologické davy“, ktoré diagnostikoval, že tvoria jednu bytosť, vždy reagujú na nevedomé myšlienky a podriaďujú sa zákonom mentálnej jednoty.

Vedomie, ktoré je dané členstvom v dave, môže byť pre človeka transformačné, keď jednotlivým členom dá „akúsi kolektívnu myseľ, ktorá im dáva pocítiť, myslieť a konať spôsobom, ktorý je úplne odlišný od toho, v akom by sa cítil a premýšľal každý jedinec a ako by konali, keby boli tieto osoby v izolácii.“ V psychologickom dave zmizne individuálna osobnosť, mozgová aktivita je nahradená reflexnou aktivitou, znížením inteligencie, čo vyvolá úplnú transformáciu sentimentov, ktoré môžu byť lepšie alebo horšie ako nálady všetkých členov davu.

Dav sa rovnako ľahko môže stať hrdinským alebo zločinným. „Vzostup davov,“ napísal Le Bon, „naznačuje smrteľné kŕče civilizácie.“ Nastúpanie do civilizácie je intelektuálny proces riadený jednotlivcami; zostup je stádo v panike. „Davy sú užitočné iba na ničenie.“

Paradoxom stavu karantén: v izolácii, pomocou elektronických prostriedkov, je jednoduchšie previesť jednotlivca na kolektívne myslenie, ako keby bol členom skutočného fyzického davu. Le Bon pokračuje:

“Existujú určité myšlienky a pocity, ktoré ani nevznikajú, ani sa nepremenia na činy, s výnimkou prípadov, keď jednotlivci tvoria dav. Psychologický dav je dočasné bytie, ktoré sa skladá z heterogénnych prvkov, ktoré sa na chvíľu skombinujú, presne tak, ako bunky, ktoré tvorili živé telo, sa spojili v novej bytosti, ktorá vykazuje vlastnosti veľmi odlišné od jednotlivých buniek osobitne.“

Kamarát hypnoterapeut mi vysvetlil, že existujú tri fázy vytvárania hypnotického stavu: idealizácia, devalvácia, odcudzenie. Prvú fázu, idealizáciu, možno tiež nazvať „bombardovanie láskou“: keď sa hypnotizér snaží identifikovať a zrkadliť cieľového jednotlivca alebo sociálnu skupinu. Ďakuje ľuďom za ich doterajší stoicizmus, chváli ich, pripomína im, že „ zachraňujú životy“ a potom pristupuje k ďalšej fáze karantény.

„Páchateľom“ je v tomto prípade štát / vláda / prezident, ale tiež – a to nepretržite – médiá, ktoré uplatňujú svoju moc s cieľom manipulovať a ovládať pomocou zbraní strachu, viny a povinnosti, ktoré pôsobia na prítomnosť neustálym nebezpečenstvom v našej dolnej časti mozgu (reptillian or Triune brain), zabezpečujúce rozsiahle podvolenie.

Všetky obavy sa prelínajú v jedno: strach zo smrti. Na chodníkoch v parkoch blízko môjho domu sú prerušovane umiestnené kriedové figúrky oddelené šípkami smerujúcimi k jednotlivým figúram označujúcim rozsah dvoch metrov, ktoré majú evokovať kriedové značky, ktoré často vyšetrovatelia nakreslia okolo mŕtvoly obete vraždy.

Štatistiky úmrtí, ktoré sú väčšinou vybájené alebo nafúknuté, sú zverejňované každú hodinu. Termíny ako „smrtiaci vírus“ sa používajú nepretržite: Fráza „nový normál“ má za následok naznačenie straty vecí, ktoré sme si dlho vážili, stav straty charakterizovaný smútkom. Tlieskanie pracovníkom „prvej línie“ pri sviečkach je spôsobom, ako presvedčiť ľudí strhnutých do záchvatu, čo je takmer doslovná forma gaslightingu, v ktorej sa od nás vyžaduje, aby sme oslavovali svoju vlastnú stratu slobody.

Náš plazový ne-mozog reaguje na opakovania – slov a fráz, memov, hesiel, klišé, ktoré slúžia na vloženie hypnotických návrhov do tej miery, že sa z nich stali presvedčenia, čím sú imúnni proti racionálnej argumentácii. Fyzické spúšťače môžu byť účinnejšie ako slovné, najmä ak sú sebaaplikované, vytvárajúc okamžitý pavloviánsky efekt.

Rituál je kľúčovým faktorom v zmene očakávaní, čo následne transformuje realitu. Rituály sú súčasťou iniciácie a obnovy, ktoré posilňujú presvedčenie, správanie a hodnoty, vyvolávajú zhodu, skupinové myslenie, prispôsobenie sa zmenám v štruktúrach, nový zmysel pre spolupatričnosť. Sú transformačné, predefinujúce, obnovujúce.

V priebehu „pandémie“ sa maska stala novým symbolom pseudo-solidarity, aj keď v skutočnosti je to nástroj vyvolávajúci strach a odcudzujúci nás ľudí. Čím nebezpečnejší sa stával príbeh COVID-19, tým viac ľudí ich akoby nosilo, ani nie preventívne, ale skôr ako formu obvinenia: Ohrozujete môj život! Rituály ukotvujú subjekt v jeho situácii. Maska vyvoláva smrť ega a umožňuje narodenie iného nového Ja: dočasné zakrytie starej tváre, zatiaľ čo tá nová je pohrúžená v období formovania, ktoré si vyžaduje táto transformácia.

Akonáhle je maska nasadená sa subjekt stáva svojím bojazlivejším Ja. Umývanie rúk má podobný účinok, ale poskytuje aj nový pocit bezpečia. V obidvoch prípadoch je rozpoloženie subjektu zmenené jednaním: chvíľka vonku medzi ľuďmi a návrat domov s pocitom úľavy k dekontaminačnému rituálu umývania rúk, roztriešťujúc jeho realitu z psychologického aj fyzického hľadiska.

Rituály pozmeňujú vnímanie, na ktoré pôsobia podprahovo, posiľňujú alebo zveličujú existujúce emócie, niečo ako akupunktúra mysle. Účastník, ktorý je zasväcovaný v náboženskom obrade je oddelený od reality a pred rituálom izolovaný tak, aby bol dekontaminovaný od každodenných vplyvov: Úkryt doma zahŕňa formu detoxikácie od logiky, túžob, predpokladov a jazyka sveta, je to proces odriekania, ktorý uľahčuje vyrovnanie sa so stratami, ktoré sa majú v rámci iniciácie vynútiť: strata slobody, blízkych, nádeje, očakávaní.

Nasleduje prechod: subjekt začína opúšťať všetko, čo považoval za samozrejmé, pripravuje sa na vstup do nového režimu, prekročenie prahu do novej éry. Nastupuje nová nálada, zmes strachu a smútku, sprevádzaná stupňujúcim sa pocitom bezmocnosti, ktorý hrozí premohnutím, až kým subjekt nesúhlasí s prijatím. Potom prichádza oslobodenie a uvoľnenie, ktoré sprevádzajú odpísanie slobody za naznačený vyšší účel. Je to podobné ako v prípade medzného stavu medzi životom a smrťou. Starý život je upravený formou spálenej zeme, ktorá predznamenáva odovzdanie sa novému normálu.

Presviedčaním ľudí, aby sa zapojili do rituálov – v podstate kolektívne obrady, ktorým by za normálnych okolností nepodľahli, keď sú sami – je možné ich vtiahnuť do pomyselného stáda s cieľom preniknúť ich kolektívnymi myšlienkami a odlúčiť ich s existujúcimi alebo normatívnymi vzorcami myslenia a správania. Pomocou neustáleho opakovania a emocionálneho vystupňovania rituál zavádza nový jazyk, ktorého nové smerovky sú obsiahnuté v slovách a symboloch.

Rituál zavádza nové kódy ako spôsob uskutočňovania zmien v myslení, pričom pracuje predovšetkým na duchovnej a psychologickej úrovni, ale ako taký je nepovšimnutý. Slúži na pozastavenie kognitívnej dimenzie, čím eliminuje akékoľvek individuálne výhrady, ktoré by sa inak mohli prejaviť ako rozpaky, zatiaľ čo aktivuje prvky mysle, ktoré sa zvyčajne neangažujú. Subjekt je zároveň herec aj divák.

Druhá fáza „Devalvácia“ je obdobou varenia živej žaby. Slová chvály a útechy prichádzajú po nátlaku do domáceho väzenia, čo je forma Štokholmského syndrómu. Obrazy a predstavy o obmedzení, kontrolách, ponížení sú zabalené do sentimentálnych foriem manipulácie: zdravotné sestry tancujúce uprostred niečoho, k čomu nás vedie predpoklad, že sú neutíchajúce scény smrti; vnúčatá mávajúce so zlomeným srdcom starým rodičom cez zatiahnuté okno auta. Sklo sa stáva symbolom neviditeľnej steny, ktorá ich môže natrvalo oddeliť. „Nový normál“ bol zatiaľ len oznámený, ale už je súčasťou hrôzy, ktorá sa nesie v znamení nepoznateľnej budúcnosti.

Vyvolávaný zmätok, popletené správy sú ústrednými prvkami: musíte sa starať o starých ľudí – ale hlavne sa k nim nepribližujte, aby ste ich nezabili; je dôležité infikovať sa, aby ste dosiahli imunitu, ale za každú cenu sa vyhnite infikovaniu iných zdravých ľudí; noste masku, aj keď „odborníci“ tvrdia, že sú neúčinné. Táto nesúdržnosť destabilizuje citlivosť subjektu a umožňuje jeho ďalšiu manipuláciu. Pretože nedokáže pochopiť, jednoducho sa podriaďuje.

A potom prichádza posledná fáza hypnózy: „Opustenie“, železná päsť. Dosť bolo pána SLUŠNÉHO. Ukázalo sa, že policajti dostali viac techniky, viac vozidiel, viac zbraní, viac obuškov a robotov v tvare rotvajlerov, aby mohli špehovať verejnosť. Prinášajú si posilnenia vrátane stážistov, ktorí sú súčasťou tohoto procesu pokorenia. Tu je možno ľahšie vidieť skutočné motívy. Teraz, keď boli naše práva zbavené, začíname sa prebúdzať do bláznovstva, kde si myslíme, že orchestrátori sú naši spasitelia a opatrovníci.

Môj priateľ hypnoterapeut vysvetľuje, že na udržanie kontroly sa používa metóda takzvaného „prerušovaného posilňovania“, pri ktorej sa tón orchestrátorov stáva prísnejším a hrozivejším, čo vytvára ďalšiu vrstvu podmienok vo vzťahu k budúcnosti. Varujú nás, že pokiaľ sa nezlepší naše správanie, bude pravdepodobne potrebné zvýšiť tvrdšie prostriedky. Nemali by sme očakávať návrat do normálu tak skoro – alebo vôbec. „Druhá vlna“ je spomínaná s tónmi sklamaného pokarhania, ktoré vytvára očakávanie, že nesplnenie protichodných požiadaviek môže viesť k ďalšiemu nátlaku. „S každou ďalšou prerušovanou posilou dôjde k ďalšiemu narušeniu občianskych slobôd, a tak program pokračuje …“

Môj priateľ hovorí aj o „drobkoch z chleba“, čím orchestrátor ďalej podkopáva, znehodnocuje a znevažuje svoje ciele. Tento koncept vychádza z predstavy subjektu romantickej zamilovanosti, ktorý síce neopätuje city druhej osoby v tranze, ale napriek tomu trochu flirtuje, možno vysielaním príležitostných znakov (drobky hladným vtákom), aby sa ich pozornosť nerozptýlila. Keď subjekt rozpozná vzorce manipulácie, kontroly a zneužívania, jeho vedomie o láskavých úmysloch kontrolóra sa zmení a nečistá hra sa stáva zreteľnejšou.

Ak spätná väzba naznačuje, že obyvateľstvo sa začína prebúdzať z podvodu a manipulácie, musí kontrolór preukázať, že skutočne pracuje pre dobro všetkých, a to tak, že sa občas objavuje na ich strane. Toto sa u hypnotizovaného jedinca prejavuje ako chemický nášup serotonínu, oxytocínu a ďalších úľavových molekúl, ktoré uľahčujú ďalej nasunúť mu smrtiacu slučku.

Ak čokoľvek z tohto textu vo vás zarezonuje, tak prvá vec, ktorú musíte urobiť, je vypnúť televízor. Jediným spôsobom, ako dosiahnuť imunitu voči hromadnej hypnóze, je rozvoj vedomia technikou, ktorá zahŕňa neustále uplatňovanie rozumu. Najprv však musíme získať späť svoju myseľ od ovládačov a vrátiť ich právoplatným majiteľom, ktorí musia vydržať obdobie emočného dojazdu, kým sa vrátia k triezvosti. A potom musíme podniknúť urgentné kroky, aby sme zabezpečili, že sa už nič také nemôže stať.

Súvisiace články:
Austrálie, fašismus, protesty, policie, násilí

Austrálie: Fašismus na vzestupu? Protesty proti uzavření společnosti – melbournská policie násilím nasazovala protestujícím náhubky před zatčením

RT
Překlad: NaSeveru.org
5.září 2020

 

protest
© AFP / William WEST 5. září 2020 policie v australském Melbourne zakročuje proti protestujícím proti uzavření

 

Austrálie: V Melbourne se za velké přítomnosti policistů sešly stovky protestujících, kteří požadovaly ukončení opatření proti Covid-19. Desítky z nich byly zatčeny během vyhroceného prostestu, kdy došlo i na občasné střety mezi oběma skupinami.

V sobotu ráno se sešel velký dav u melbournské Svatyně vzpomínek na akci „Den svobody“ s požadavkem, aby úřady zrušily koronavirové opatření čtvrtého stupně platné ve státě Viktoria, zahrnující zákaz nočního vycházení.

Výkřiky protestujících o „podvodu!“ během protestu údajně vedl starší muž, který také řekl: „Nemůžu uvěřit, že tohle je moje země! Toto je moje Austrálie. Narodil jsem se tady a žiju tu 82 let!“

 

 

Místní novinář na místě hlásil nejméně 20 zatčení, kterých byl osobně svědkem, a sdílel záběry střetů mezi demonstranty s černě oděnými příslušníky.

 

 

Protestující, kteří zahájili shromáždění u Svatyně vzpomínek, což je památník vojakům z první světové války v centru Melbourne, byli brzy vytlačeni velmi početnou pořádkovou policií, která byla rozmístěna kolem památníku.

 

 

Někteří z protestujících poté odešli od Svatyně a podle místního novináře se přesunuli na jiné místo, ačkoliv jejich cíl nebyl zřejmý.

 

https://twitter.com/SamCucchiara9/status/1302061176046538753?s=20


Před shromážděním došlo k řadě zatčení, kdy úřady vydaly zatykače na osoby propagující zakázanou akci na sociálních sítích, včetně těhotné ženy, která svou zkušenost s příslušníky přirovnala k „únosu“.

 

Komentář: Pro těhotnou ženu si přišla policie kvůli postu na Facebooku. Zatčení vysílala živě

 

Policie v sobotu také údajně zastavovala motoristy, kteří příjížděli do oblasti kolem Svatyně, kontrolovala průkazy totožnosti a zadržela některé osoby, zjevně v naději, že zabrání většímu shromáždění.

Premiér státu Victoria Daniel Andrews během tiskové konference před protestem varoval, že demonstrace by mohla vést k prodloužení uzavření státu a označil ji za „nebezpečnou“, „nerozvážnou“ a „nezákonou“.


Komentář
: Ve skutečnosti bylo uzamčení Melbourne právě prodlouženo o další „dva týdny“. Nebozí Australané zjevně nevěnovali vůbec žádnou pozornost tomu, jak byla uzavření provedena na severní polokouli v březnu až květnu; “ještě další dva týdny … dáme tomu další měsíc … jen dalších 6 týdnů, slibujeme …”

 

„Je to zcela sobecké, aby lidé venku protestovali. Jediný protest, kterého bychom se měli účastnit, jediný argument, jediný boj, ve kterém bychom měli bojovat, je proti tomuto viru,“ řekl.


Komenář
: Je to psychicky narušený šílenec.

K dnešnímu dni Austrálie zaznamenala více než 26.000 infekcí koronavirem a zhruba 750 úmrtí. Vzhledem k tomu, že přibližně tři čtvrtiny případů v zemi se vztahují na stát Victoria, státní orgány udržují přísná virová omezení, přestože aktivisté, podniky a někteří poslanci požadují zrušení omezení s odkazem na vážnou hospodářskou recesi, způsobenou opatřeními a erozí občanské svobody.


Komentář
: To je přikrášlený popis toho, co se stalo na protestu. Policie ve skutečnosti násilně „zamaskovala“ kohokoliv, kdo neměl náhubek, než byl zatčen.

 

https://twitter.com/northerness/status/1302448918836531201?s=20

Jak již bylo zmíněno, melbournská policie také vstupuje do domovů, aby zatkla ty, kteří „napsali příspěvky proti covidu na sociálních sítích“:

 

Podle všeho australské úřady hledají prostřednictvím inzerátů „Covid-19 herce“, pravděpodobně za účelem natočení„realistických scén“ lidí v různých fázích „jejich utrpení způsobeného Covidem“.

Všechna opatření jsou „věrohodně odůvodněna“ politickým postojem australské vlády: uvedla, že má v úmyslu „vést válku proti viru“. Doslova je třeba eliminovat JAKÝKOLIV projev „viru“ kdekoliv – což je vědecká nemožnost.

Ve skutečnosti jde samozřejmě jednoduše o „převzetí kontroly za účelem převzetí kontroly“. Austrálie může být jen ponurý náhled toho, v co úřady doufají, že se jim povede zavést globálně [odkazy v angličtině]:

Mysleli jste si, že k něčemu takovému ve “vyspělém světě” nemůže dojít? Dobré ráno!

 

https://twitter.com/StopComplying/status/1301574812805062658?s=20

 

SOTT archiv: Melbourne police force protesters to wear muzzles before arresting at ‘Freedom Day’ rally against fascist lockdown

 
Totalita, roušky

Totalita začíná povinným nošením roušky

Jan Hnízdil
Aktuálně.cz / Blog
4.září 2020

 

„Vlády milují pandemie. Milují pandemie ze stejného důvodu, jako milují válku. Protože jim to dává možnost zavést kontroly nad populací, které by populace nikdy nepřijala.“

~ Robert F. Kennedy Jr.

 

Za názory na všeobecnou rouškovou povinnost to schytávám ze všech stran. „Hnízdil… opírá kritiku celosvětového přístupu k pandemii na tom, že nevíme. To je pravda. Víme jistě, že roušky chrání před rychlejším šířením kapének s virem? Ne, protože standardní recenzovaný vědecký výzkum by zabral rok a víc. Takže víme jen to, že je velmi pravděpodobné, že roušky takto pomáhají. Hnízdil ale může říct, že to nebylo prokázáno a na tomto základě zpochybnit vše,“ pustil se do mě na čtenářském blogu redaktor Filip Černý. Pan redaktor má pravdu. Nevíme. Jenže v medicíně platí, že tvrzení o účinnosti je povinen doložit ten, kdo s ním přichází.

Další zásada medicíny zní nihil nocere, nikdy neuškoď. Pozitivní účinek léčby musí převyšovat účinky nežádoucí. O tom, jak může neodůvodněné nošení roušek poškodit zdraví ministerstvo zdravotnictví taktně mlčí. Jeden účinek se ale rouškám upřít nedá. Společnost rozdělily na nesmiřitelné odpůrce a nesmiřitelné zastánce. Napadají se v médiích, obchodech, na ulicích. Jakoby se schylovalo k válce o roušku. Zatím ještě ne otevřené. Co není, může být. Rozbuškou k válce mezi Řeckem a Bulharskem v roce 1925 byl zaběhnutý řecký pes. Salvador a Honduras se do sebe v roce 1969 pustily kvůli spornému výsledku zápasu kvalifikace mistrovství světa v kopané.

„Pane kolego, v souvislosti s rouškami jste mě jako lékaře hluboce zklamal. Vaše výroky jsou v rozporu s prokázanými daty a nejen ze svého okolí mám možnost pozorovat, že Vaše jednaní má negativní vliv na zdraví pacientů. Lide se opírají o Vaše výroky, které jsou pouze Vaším osobním názorem. Obsah Vašich výroků je v přímém rozporu s výsledky vědeckých prací. Žádám Vás proto jako lékař lékaře, abyste přestal šířit bludy,“ pustil se do mě na facebooku kolega ortoped.

Tak jsem mu odepsal, že jsem na šíření bludů kadet. Taky mě za to ocenili Zlatým Bludným balvanem Sisyfa. Zajímalo mě, co na nošení roušek říká Světové zdravotnické organizace (WHO). Tak jsem se podíval na její web. Píše se tam, že v současné době neexistuje žádný přímý důkaz o tom, že by nošení roušek chránilo zdravé lidí před virovou nákazou. Ze závěrů metaanalýzy financované WHO a publikované v prestižním lékařském časopise Lancet vyplynulo, že některé druhy roušek mohou snížit riziko nákazy o 16 procentních bodů. Důkaz je ale hodnocený jako slabý.

Studie navíc hodnotila respirátory N95, chirurgické roušky a roušky látkové, ovšem 12-16 ti vrstevné.Ty mají naprosto jiné parametry, než hadříky, které se běžně nosí u nás, lidé si je pravidelně nevyměňují, nedezinfikují, sahají na ně rukama. Vlhká a znečištěná rouška je živnou půdou pro plísně a bakterie, které pak vdechují.

WHO přesto používání roušek doporučuje. Důvody jsou víc psychologické, než medicínské: Aby se ti, kteří je nosí necítili stigmatizovaní, aby si lidé připomínali, že mají dodržovat hygienická opatření, aby si mohly nízkopříjmové osoby prodejem roušek přivydělat….. Ve stejném dokumentu WHO uvádí řadu nežádoucích účinků: Zvýšené riziko samoinfekce v důsledku zpětného vdechování kontaminovaného dechu, záněty kůže obličeje, dýchací obtíže, dopad na psychiku, omezení mezilidského kontaktu u lidí odkázaných na odezírání z úst, znečištění životního prostředí plastovým materiálem roušek…

Dalším závažným nežádoucím účinkem je zvýšený obsah CO2 ve vdechovaném vzduchu pod rouškou. Co člověk vydýchá, vdechuje zpátky, v podstatě se dusí. To má negativní vliv na metabolizmus, zvyšuje riziko odvápnění kostí. Studie prokázaly, že chirurgové, kteří prováděli několikahodinové operace v roušce, měli proti kontrolní skupině výrazně nižší sycení krve kyslíkem a vyšší tepovou frekvenci. Jak podušené musí být po celodenní směně prodavačky supermarketu, zdravotní sestry, řidiči MHD nebo děti po vyučování nikoho nezajímá. To nikdo nezjišťuje, nikdo neměří. Jen se děsí, nařizuje, trestá, dusí.

Covid pozitivní jsou teď dva hlavní stratégové boje proti koronaviru, hlavní hygienička Jarmila Rážová a ředitel Ústavu zdravotnických informací Ladislav Dušek. To mi hlava nebere. Buď roušku nenosí, nebo ji nosí špatně, nebo je k ničemu. Pozitivita navíc vůbec neznamená, že je člověk nemocný nebo nakažlivý. Podle WHO může pozitivita přetrvávat řadů týdnů, aniž by měl člověk jakékoliv potíže nebo šířil infekci. To naši vládní experti nevidí, neslyší. Testují o sto šest. Čím víc se testuje, tím víc je pozitivních, tím líp stát zdůvodní tvrdou represi. Země, které netestují, jsou na tom statisticky mnohem líp. Ve Švédsku, kde s rouškami nebuzerují, mají teď naprosté minimum případů. V zarouškovaných zemích pozitivních případů přibývá…

Rozum byl odstavený na vedlejší kolej. Vlak strachu dostal zelenou. Ministr zdravotnictví Vojtěch, toho času v karanténě, hrozí, že bude v Praze potřeba rozšířit povinnost nošení roušek. Podle vládního zmocněnce profesora Prymuly jsou největším ohniskem nákazy a doupětem neřesti bary a kluby. Bude potřeba jim zatnout tipec…

Milí spoluobčané, naše země nevzkvétá. Naše země se dusí.

 

Související články: