Cisárovná Theodora, Prokopios Cézarejský, Tajná história

Pravda alebo Lži (9. časť) – Tajná história od Prokopiosa Cézarejského… Cisárovná Theodora, kapitoly 4-6 (30)

Laura Knight-Jadzyk
Cassiopaea.org
Preklad: NaSeveru.org
Titulný obrázok: Theodora, časť mozaiky v bazilike San Vitale, Ravenna, Taliansko

 

Pokračovanie Tajnej Histórie (Prokopios Cézarejský – Historia Arcana) z predchádzajúcej časti.

 

4. AKO THEODORA POKORILA PODROBITEĽA AFRIKY A TALIANSKA

Čoskoro potom ho postihla ďalšia katastrofa. Mor, ktorý som už popísal v inej mojej knihe, sa stal v Konštantinopole epidémiou a cisár Justinián ťažko ochorel; dokonca sa hovorilo, že na to zomrel. Zvesti šírili túto správu, až kým sa nedostala do tábora rímskej armády. Niektorí dôstojníci tam hovorili, že ak by sa Rimania pokúsili ustanoviť v Konštantinopole za cisára kohokoľvek iného, nikdy by ho neuznali. V súčasnosti sa cisárovo zdravie zlepšilo a dôstojníci armády proti sebe vzniesli obvinenia. Generáli Peter a John Gluttonovci, ktorí tvrdili, že počuli Belisariusa a Buzesa, ako vyslovili vyššie uvedené vyhlásenie.

Táto hypotetická vzbura, ktorú rozhorčená kráľovná Theodora vzala ako zamýšľanú týmito dvoma mužmi, že sa týka nej. Preto predvolala všetkých dôstojníkov do Carihradu, aby sa vec vyšetrila; a zavolala Buzesa improvizovane do svojich súkromných priestorov pod zámienkou, že s ním chcela prediskutovať záležitosti súrnej naliehavosti.

Pod palácom sa nachádzali podzemné priestory, bezpečné a spletité, porovnateľné s pekelnými oblasťami, v ktorých bola nakoniec uväznená väčšina tých, ktorí ju urazili. A tak bol Buzes uvrhnutý do tejto oubliette, temnice, a tam tento muž, hoci bol konzulárnej hodnosti, zostal bez toho, že by niekto poznal jeho osud. A tak tam sedel v tme, kde nemohol vedieť, či je deň alebo noc a nemohol sa dozvedieť ani od nikoho iného; lebo muž, ktorý mu každý deň hádzal jeho jedlo, bol nemý a táto scéna bola, ako keď jedna divá zver čelí druhej.

Všetci si o ňom čoskoro mysleli, že zomrel, ale nikto sa neodvážil spomenúť ani len jeho pamiatku. Ale po dvoch rokoch a štyroch mesiacoch sa Theodora nad týmto človekom zľutovala a prepustila ho. Navždy potom zostal napoly slepý a chorý. Toto urobila Buzesovi.

Belisarius bol na naliehanie cisárovnej zbavený svojho velenia cisárom, hoci sa nijaké obvinenie proti nemu nepreukázalo; a cisár vymenoval Martinusa namiesto neho za generála východných armád. Belisariusovi kopijníci a nositelia štítov a vojaci z jeho služobníctva boli rozdelený medzi ostatných generálov a niektorých z palácových eunuchov. Losovaním rozdelili týchto mužov a ich zbrane tak, ako o tom rozhodla šanca. A tak jeho priatelia a všetci, ktorí mu predtým slúžili, už nesmeli nikdy navštíviť Belisariusa.

Bol to trpký pohľad a nikto by si nikdy nepomyslel, že bude možné vidieť Belisariusa ako súkromného občana v Konštantinopole, takmer opusteného, melancholického a mizerného vzhľadu a stále v očakávaní ďalšieho sprisahania s cieľom dosiahnuť jeho smrť.

Potom sa cisárovná dozvedela, že Belisarius získal na východe veľké bohatstvo a poslala jedného z eunuchov z paláca, aby ho skonfiškoval. Antonina, ako som už povedal, bola teraz na svojho manžela dosť naštvaná, ale na druhej strane bola v najpriateľskejšom a najintímnejšom vzťahu ku kráľovnej, pretože ju zbavila Jána z Kappadokie. Takže, aby potešila Antoninu, Theodora zariadila všetko tak, aby sa zdalo, že manželka požiadala o milosť svojho manžela a zachránila mu život; a nešťastný úbožiak sa s ňou nielen celkom uzmieril, ale nechal ju, aby z neho urobila svojho najoddanejšieho otroka za to, že ho zachránila pred kráľovnou. A takto sa to stalo.

Jedného rána šiel Belisarius do paláca ako obvykle so svojimi niekoľkými žalostnými nasledovníkmi. Keďže cisára a cisárovnú našiel nepriateľských, v ich prítomnosti bol ďalej urážaný aj nízko narodeními a obyčajními ľuďmi. Neskoro večer, keď išiel domov sa často otočil, potom čo sa stiahol a pohľadom pátral každým smerom tých, ktorí by mohli napredovať, aby ho zabili. V sprievode tejto hrôzy vošiel do svojho domu a sadol si sám na svoje lehátko. Zlomený na duchu, už si ani nedokázal spomenúť na dobu, keď bol ešte mužom; spotený, v závratoch a chvení sa považoval za strateného; pohltený otrockými obavami a úplne oslabený smrteľnými starosťami.

Antonina, ktorá netušila, aké usporiadanie osudu sa mu prihodilo, sa veľmi nestarala, čo sa s ním ďaľej stane, a kráčala hore a dole a predstierala ubolené srdce; lebo neboli práve v priateľskom vzťahu. Medzitým počas západu slnka prišiel dôstojník paláca pod menom Quadratus a keď prešiel vonkajšou sieňou náhle postál pri dverách mužských bytov a povedal, že ho sem poslala cisárovná. A tak, keď to Belisarius počul, natiahol si ruky aj nohy na lehátku a ľahol si na chrbát, pripravený na svoj koniec. Posiaľ ho všetko mužstvo opustilo.

Quadratus sa však priblížil len aby mu odovzdal list od kráľovnej. A v tomto liste stálo: „Viete pane váš priestupok proti nám. Ale pretože som veľmi dlžná vašej manželke, rozhodla som sa zamietnuť všetky obvinenia vznesené proti vám a dať jej váš život. Takže do budúcnosti môžete mať dobrú náladu, pokiaľ ide o vašu osobnú bezpečnosť a bezpečnosť vášho majetku; ale budeme vedieť, čo sa vám stane podľa toho, ako sa k nej budete správať.“

Keď to Belisarius čítal opojený radosťou a túžbou dosvedčiť svoju vďačnosť, zoskočil zo svojho lehátka a pokľakol si k nohám svojej ženy. S každou rukou objímajúcou jednu z jej nôh, olizujúcou jazykom podrážku najprv jednej z jej nôh a potom druhej, kričal, že ona je príčinou jeho života a jeho bezpečia: odteraz namiesto pánom bude jej verným otrokom.

Cisárovná potom odovzdala tridsať zlatých centárov jeho majetku cisárovi, a to, čo zostalo, vrátila Belisariovi. Toto sa stalo veľkému generálovi, ktorému osud nedlho predtým umožnil korisť Gelimera aj Vitigesa, ako zajatcov jeho kopije! Ale bohatstvo, ktoré tento ich subjekt získal, už dávno nahlodalo žiarlivé rany v srdciach Justiniána a Theodory, ktorí ho považovali za príliš veľké pre všetkých okrem cisárskej pokladnice. A povedali, že skryl väčšinu peňazí Gelimerových a Vitigesových, ktoré dobytím patrili štátu a odovzdal len malú časť, ťažko dostatočnú, ktorú by cisár mohol prijať.

Keď však spočítali všetky práce, ktoré tento muž vykonal a predstavili si výkriky potupy, ktoré by to mohlo u ľudí vzbudiť, pretože nemali dôveryhodnú zámienku na to, aby ho potrestali, tak mlčali: až doteraz, keď ho cisárovná našla mimo jeho zmyslov v hrôze a jedným úderom dokázala sa stať vládkyňou všetkého jeho majetku.

Aby ho ešte viac priviazala k sebe, zasnúbila Joanninu, jedinú Belisariusovu dcéru s Anastasiom, jej synovcom.

A tak Belisarius teraz požiadal o vrátenie svojho starého velenia, aby ako generál Východu opäť viedol rímske armády proti Chosroesovi a Médesovi; ale Antonina o tom nechcela ani počuť. Povedala, že to bolo práve tam, kde ju predtým urazil a už to miesto nechce nikdy vidieť. Namiesto toho bol Belisarius primerane ustanovený za grófa cisárskych jazdeckých koní a dostal sa tak druhýkrát do Talianska; hovorí sa, že sa dohodli s cisárom, aby od neho nikdy nežiadal peniaze na túto vojnovú výpravu, ale aby pripravil všetku vojenskú techniku zo svojej súkromnej pokladnice.

Nie všetci to považovali za samozrejmé, že Belisarius to zariadil so svojou manželkou a uzavrel dohodu o výprave s cisárom, len aby sa dostal preč zo svojej ponižujúcej pozície v Carihrade; a že hneď ako sa dostal za mesto, mienil sa chopiť zbraní a vznešene a ako človek sa pomstiť svojej manželke a tým, ktorí mu spôsobili zlo. Namiesto toho zobral naľahko všetko, čo zažil, zabudol na svoje čestné slovo, ktoré dal Fótiovi a ďalším jeho priateľom a nasledoval svoju manželku v dokonalej extáze lásky: a to, keď teraz prišla do veku šesťdesiatich rokov.

Len čo však dorazil do Talianska, s každým novým dňom sa udiali nejaké nové a odlišné problémy, pretože aj Prozreteľnosť sa obrátila proti nemu. Plány, ktoré generál vyložil v bývalom ťažení proti Theodatusovi a Vitigesovi, hoci sa nezdali byť vhodné pre túto udalosť, sa zvyčajne vydarili v jeho prospech; zatiaľ čo teraz, hoci mu bolo pripisované lepšie plánovanie, ako sa dalo očakávať po jeho predchádzajúcich vojnových skúsenostiach, tieto dopadli všetky zle: takže konečný rozsudok bol taký, že nemal zmysel pre stratégiu.

V skutočnosti to nie sú plány ľudí, ale riadenie Božej ruky; a títo muži volajú Osud, aj keď nevediac dôvod, prečo sa veci, ktoré vidia, vyskytujú; a to, čo sa zdá byť bez príčiny, sa dá ľahko nazvať náhodou. Stále je to vec, ktorú si každý smrteľník rozhodne sám podľa svojho vkusu.

 

5. AKO THEODORA PREKABÁTILA GENERÁLOVU DCÉRU

Zo svojej druhej expedície do Talianska si Belisarius nepriniesol nič iné, iba potupu: lebo za celých päť rokov kampane sa mu nepodarilo vkročiť na túto zem, ako som už spomínal v mojich minulých knihách, pretože tam nebolo nijako obhájiteľné miesto; ale celý ten čas sa plavil hore-dole pozdĺž pobrežia.

Totila bol vskutku ochotný sa s ním stretnúť pred mestskými hradbami, ale on ho tam nedokázal zajať, pretože sa tak ako aj zvyšok rímskej armády obával bojovať. Preto Belisarius nezískal nič z toho, čo bolo stratené, ale dokonca stratil Rím navyše; a všetko ostatné, keby bolo ešte čo stratiť. Jeho myseľ bola počas tohto obdobia plná chamtivosti a nemyslel na nič iné ako na prízemný zisk.

Keďže cisár mu nedal žiadne finančné prostriedky, vyplienil takmer všetkých Talianov žijúcich v Ravenne a na Sicílii a všade, kde našiel príležitosť: zúčtovával tých, ktorí tam žili a pritom neboli za to nijako zodpovedný. Dokonca išiel aj za Herodianom a pýtal si od neho peniaze. Jeho vyhrážky Herodiana tak rozzúrili, že sa vzbúril proti rímskej armáde a poskytol svoje služby Totilovi a Gótom, spolu so svojimi stúpencami a mestom Spoletum.

A teraz ukážem, ako k tomu došlo, ako sa Belisarius a Ján, Vitalianov synovec, navzájom odcudzili: rozkol, ktorý priniesol rímskym záležitostiam veľkú katastrofu.

Tak dôkladne cisárovná nenávidela Germanusa a tak očividne, že sa nikto neodvážil stať sa jeho príbuzným, hoci bol cisárovým synovcom. A kým ona žila, jeho synovia zostali slobodní a jeho dcéra Justína, hoci bola v kvete osemnástich liet, stále nebola vydatá. V dôsledku toho Ján, ktorého poslal Belisarius, dorazil do Konštantinopolu, kde bol Germanus nútený k nemu pristupovať ako k možnému zaťovi, hoci Ján nebol vôbec hoden stavu takejto aliancie.

Ale keď sa dohodli, navzájom sa zaviazali najslávnostnejšími prísahami a spojenectvo uzavreli všetkými prostriedkami, ktoré mali v moci; a to bolo nevyhnutné, pretože ani jeden nemal dôveru v dobrú vieru toho druhého. Ján totiž vedel, že usiluje o manželstvo ďaleko nad jeho stavom a Germanus sa obával, že aj tento muž by sa mohol pokúsiť vykĺznuť zo zmluvy.

Cisárovná sa pri tom samozrejme nedokázala ovládnuť: akýmkoľvek spôsobmi a všemožnými prostriedkami, bezohľadu ako nedôstojnými, sa snažila zabrániť tejto udalosti. Keď pri všetkých svojich hrozbách nedokázala odradiť ani jedného z nich, začala sa verejne vyhrážať Jánovi smrťou. Po týchto udalostiach, keď sa Ján vrátil do Talianska, sa obával, že by sa Antonina mohla pripojiť k sprisahaniu proti nemu, a tak sa neodvážil stretnúť s Belisariusom, až kým neodišla do Carihradu. To, že by kráľovná mohla poveriť Antoninu, aby ho pomohla zavraždiť, sa nezdalo nikomu nepravdepodobné; a keď zvážil Antonínine zvyky a Belisariusovo zotročenie jeho manželkou, Ján bol rovnako veľmi znepokojený.

Rímska výprava, ktorá strácala dych sa teraz úplne zrútila. A takto uzavrel Belisarius svoju vojnu proti Gótom. V zúfalstve prosil cisára, aby ho nechal čo najrýchlejšie vyplávať domov. A tak keď dostal povolenie od panovníka, odišiel ihneď v dobrej nálade a rozlúčil sa s rímskou armádou a Talianskom. Takmer všetko nechal v moci nepriateľa; a keď už bol na ceste domov, bolo mesto Perúzia, skúšané najtrpkejším obkľúčením, dobyté a podrobené všemožnej úbohosti, ako som už vyrozprával v inej súvislosti.

Akoby to však nestačilo, Belisarius utrpel ďalšie osobné nešťastie nasledujúcim spôsobom. Cisárovná Theodora, ktorá chcela vydať dcéru Belisariusa za svojho synovca, znepokojovala rodičov dievčaťa častými listami. Aby sa tomuto spojenectvu vyhli, zdržiavali obrad, až kým na ňom nebudú obaja prítomní, “a potom, keď ich cisárovná predvolala do Carihradu, predstierali, že v tom čase nemohli opustiť Taliansko.

Ale kráľovná bola rozhodnutá, že jej synovec by mal byť pánom nad Belisariusovým bohatstvom, pretože vedela, že ho jeho dcéra všetko zdedí, pretože Belisarius nemal ďalšie dieťa. Napriek tomu nedôverovala Antonine; a v obave, že po jej smrti nebude Antonina lojálna k jej domu, aj napriek všetkej pomoci, ktorú poskytla cisárovnej v núdzových prípadoch, a že by mohla dohodu porušiť, urobila Theodora príšernú vec.

Nechala chlapca a dievča žiť spolu bez akejkoľvek ceremónie. A hovorí sa, že prinútila dievča proti jej vôli, aby sa podriadilo jeho tajnému objatiu, takže keď bude takto zbavená panenstva, dievča bude súhlasiť so sobášom a cisár nemôže túto udalosť zakázať. Po prvej noci sa však Anastasius a dievča do seba vrúcne zamilovali a najmenej osem mesiacov pokračovali v nemanželských vzťahoch.

Ale keď po Theodorinej smrti prišla Antonina do Konštantínopolu, nebola schopná zabudnúť na rozhorčenie, ktoré proti nej kráľovná spáchala. Neobťažujúc sa tým, že ak by svoju dcéru spojila s iným mužom, urobila by z nej vlastne pobehlicu a odmietla prijať Theodorinho synovca ako zaťa a násilím dievča od neho odtrhla, ignorujúc jej najúpenlivejšie prosby pre muža, ktorého milovala.

Za tento čin nezmyselnej tvrdohlavosti bola všeobecne odsudzovaná. Keď sa však jej manžel vrátil domov, ľahko ho presvedčila, aby schválil jej postup: čo malo otvorene odhaliť charakter muža. Napriek tomu, hoci sa zaviazal Fótiovi a ostatným svojim priateľom a potom porušil svoje slovo, bolo veľa ľudí, ktorí s ním sympatizovali. Mysleli si totiž, že dôvodom jeho krivej prísahy nebola oddanosť manželke, ale jeho strach z cisárovnej.

Ale potom, čo Theodora zomrela, ako som už povedal, stále nemyslel na Fótia ani na svojich priateľov; a bolo jasné, že Antoninu nazýval svojou milenkou a kupliara Calligonusa svojim pánom. Až potom všetci muži videli jeho hanbu a robili si z neho verejný posmech a vynadali mu do tváre ako hlupákovi. Teraz bola bláznivosť Belisaria úplne odhalená.

Pokiaľ ide o Sergia, syna Bakchusa, a jeho priestupky v Líbyi, túto aféru som dostatočne popísal v mojej kapitole niekde inde: o tom, ako sa najviac podpísal za tamojšiu katastrofu rímskej moci a ako odignoroval prísahu evanjelia, ktorou prisahal na Levathae a zločinne usmrtil ich osemdesiat veľvyslancov. Ostáva mi teda dodať len toto, že títo muži neprišli k Sergiovi s úmyslom zrady, ani nemal Sergius žiadne podozrenie, že tak urobili; ale napriek tomu ich po pozvaní na hostinu a prísľube o bezpečnosti hanebne usmrtil.

To malo za následok stratu Šalamúna, rímskej armády a všetkých Líbyjčanov. Z dôvodu tejto aféry, najmä po Šalamúnovej smrti, ako som povedal, nebol dôstojník ani vojak ochotný riskovať nebezpečenstvo bitky. Predovšetkým Ján, syn Sisinnolusa, ktorý pre svoju nenávisť voči Sergiovi stál úplne stranou pred bojmi, až kým Areobinus neprišiel do Líbye.

Tento Sergius bol človek luxusu, ale žiadny vojak; bol mladistvý v povahe a rokoch; žiarlivý a urážlivý tyran; bujarý a vystatovačný človek. Ale potom, čo sa stal akceptovaným nápadníkom netere Antoniny, ženy Belisariusa, cisárovná nedovolila, aby bol potrestaný alebo odvolaný z jeho velenia, aj keď videla, že Líbya je určite stratená. A so súhlasom cisára dokonca nechala Šalamúna, brata Sergia, po vražde Pegasia bez trestu. Ako sa to stalo, teraz uvediem do súvislosti.

Keď Pegasius vykúpil Šalamúna z Levathae a barbari odišli domov, vydal sa Šalamún s Pegasiom, jeho výkupcom a niekoľkými vojakmi do Kartága. A cestou Pegasius pripomenul Šalamúnovi, čo urobil, a povedal, že by sa mal poďakovať Bohu za záchranu pred nepriateľom. A Šalamún utrápený tým, že mu vyčítali, že ho zajali, tak rovno zabil Pegasia; a toto bola jeho odplata mužovi, ktorý ho zachránil.

Ale keď Šalamún dorazil do Carihradu, cisár ho omilostil z dôvodu, že zabitý muž bol zradca rímskeho štátu. Takže Šalamún unikajúci spravodlivosti odišiel s radosťou na východ, aby navštívil svoju rodnú krajinu a svoju rodinu. Napriek tomu ho Božia pomsta dobehla na samotnej ceste a odstránila ho zo sveta ľudí.

Toto je vysvetlenie aféry medzi Šalamúnom a Pegasiom.

 

6. NEZNALOSŤ CISÁRA JUSTINA A AKO JEHO SYNOVEC JUSTINIÁN BOL SKUTOČNÝM PANOVNÍKOM

Teraz prichádzam k príbehu Justiniána a Theodory a aké to skutočne boli bytosti a aký zmätok spôsobili v rímskom štáte.

Počas vlády cisára Leva v Carihrade opustili traja mladí poľnohospodári ilýrskeho pôvodu, Zimarchus, Ditybistus a Justin z Bederiany, po zúfalom boji s chudobou svoje domovy, aby vyskúšali svoje šťastie v armáde. Do Carihradu prišli pešo a na pleciach si niesli deky, v ktorých nebol zabalený žiadny iný materiál okrem sušienok, ktoré si napiekli doma. Keď dorazili na miesto a boli prijatí na vojenskú službu, cisár si ich vybral za strážcov paláca; lebo to boli všetci traja dobre vyzerajúci muži.

Neskôr, keď Anastasius nastúpil na trón, vypukla vojna s Isauranmi, keď sa tento národ vzbúril; a proti nim Anastasius poslal značné vojsko pod vedením Jána Hrbáča. Tento Ján za nejaký priestupok uvrhol Justina do strážnice a nasledujúci deň by ho odsúdil na smrť, keby ho nezastavila vízia, ktorá sa mu zjavila vo sne. Pretože v tomto sne, povedal generál, uvidel bytosť gigantickej veľkosti a v každom ohľade mocnejšiu ako smrteľníci: a táto bytosť mu prikázala prepustiť muža, ktorého v ten deň zatkol.

Prebudený zo spánku, povedal Ján, sa rozhodol, že ten sen nestojí za zváženie. Ale nasledujúcu noc sa videnie vrátilo a znova začul rovnaké slová, aké počul predtým; napriek tomu nebol presvedčený, aby poslúchol tento príkaz. Ale keď sa po tretíkrát vízia objavila v jeho snoch a pohrozila mu hrozivými následkami, že ak neurobí to, čo mu anjel nariadil: varovanie, že tohto muža a jeho rodinu bude ešte veľmi potrebovať, keď naň príde deň hnevu. A tentokrát bol Justin prepustený.

Postupom času sa tento Justin dostal k veľkej moci. Pretože ho cisár Anastasius ustanovil za grófa palácovej stráže; a keď cisár odišiel z tohto sveta, silou svojej vojenskej sily sa trónu zmocnil Justin. Tou dobou bol starým mužom na pokraji hrobu a bol tak negramotný, že nedokázal čítať ani písať: čo sa nikdy predtým nemohlo povedať o rímskom vládcovi. Bolo zvykom, že cisár podpisoval svoje výnosy vlastnou rukou, ale on neprinášal dekréty ani nebol schopný vôbec pochopiť štátne záležitosti.

Muž na ktorého padla zodpovednosť kvestora, ktorý mu mal pomáhať, sa volal Proclus; a všetko zvládol tak, aby sám sebe poslúžil. Aby však mohol mať nejaké dôkazy s cisárovej ruky, vymyslel pre svojich úradníkov nasledujúce zariadenie. Vyrezali z bloku dreva tvary štyroch písmen potrebných na vytvorenie latinského slova a ponorili pero do atramentu, ktorý používali cisári na podpis a vložili ho do cisárových prstov. Položili drevený blok, ktorý som popísal na papier, ktorý mal byť podpísaný a viedli cisárovu ruku tak, aby jeho pero obkresľovalo štyri písmená a sledovalo všetky krivky šablóny: a takto odišli s podpisom cisára. Takto boli pod Justinom vládnutí Rimania.

Jeho manželka sa volala Lupicina: bola otrokyňou a barbarkou, predtým než bola kúpená, aby sa stala jeho konkubínou. S Justinom, keď sa slnko jeho života chystalo zapadnúť, nastúpila na trón.

Justin teraz nemohol svojim poddaným ani ublížiť ani pomôcť. Bol totiž jednoduchý človek a nebol schopný viesť rozhovor alebo predniesť prejav a bol úplne vidiecky. Jeho synovec Justinián ešte ako mladík bol skutočným vládcom – a pre Rimanov čoraz horšou katastrofou, ako ktorýkoľvek iný muž v celej ich doterajšej histórii. Lebo nemal výčitky svedomia – proti vražde alebo zaisteniu majetku iných osôb – a nebolo pre neho nič sa zbaviť nespočetného množstva mužov, aj keď mu nedali dôvod. Nestaral sa o zachovávanie zaužívaných zvykov, vždy však túžil po nových experimentoch a bol skrátka najväčším ničiteľom všetkých vznešených tradícií.

Hoci pohroma moru popísaného v mojich predchádzajúcich knihách napadla celý svet, nie menej mužov uniklo, než zahynulo; lebo niektorých choroba nikdy nezobrala a iní sa vzchopili potom, čo ochoreli. Ale pred týmto človekom ani jeden zo všetkých Rimanov nemohol uniknúť; akoby bol druhým morom poslaným z neba, padol na národ a nikoho nenechal celkom nedotknutého. Pretože niektorých bezdôvodne zabil a zas niektorých prepustil a uvrhol do chudoby, ich osud bol horší ako osud tých, ktorí zahynuli, takže sa modlili za smrť, aby ich vyslobodila z biedy – a ďalších okradol o život, aj ich majetok.

Keď v rímskom štáte už neostávalo nič na zničenie, určil dobytie Líbye a Talianska, a to iba z dôvodu zničenia tamojších obyvateľov, presne ako tých, ktorí už boli jeho poddanými.

Od jeho nástupu k moci neprešlo v skutočnosti ani desať dní a už mal na rukách krv šéfa palácových eunuchov Amantiusa a niekoľkých ďalších, a to bez nie vážnejšieho obvinenia než, že Amantius urobil nejakú unáhlenú poznámku voči mestskému arcibiskupovi Jánovi. A tak potom sa stal najobávanejším z mužov.

Hneď potom poslal pre povstalca Vitaliana, ktorému najskôr dal prísľuby o bezpečnosti a zúčastnil sa s ním kresťanského prijímania. Ale čoskoro nato začal byť podozrivý a žiarlivý a na hostine v paláci zavraždil Vitaliana a jeho spoločníkov: čím ukázal, že sa v žiadnom prípade nepovažuje zaviazaný najsvätejšími z prísľubov.

 

 
Belisarius, Tajná história, Prokopios Cézarejský, Historia Arcana

Pravda alebo Lži (8. časť) – Tajná história od Prokopiosa Cézarejského… Generál Belisarius, kapitoly 1-3 (30)

Laura Knight Jadzcyk
Cassiopaea.org
Preklad: NaSeveru.org
Titulný obrázok: Generál Belisarius odmieta talianskú korunu (© Photos.com/Jupiterimages)

 

Prokopios Cézarejský: Secret History, Historia Arcana, Tajná história, preložená do angličtiny Richardom Atwaterom (Chicago: P. Covici, 1927; New York: Covici Friede, 1927), dotlač, Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1961, s údajom, že autorské práva vypršali na text prekladu.

 

PREDSLOV OD DEJEPISCA

V tom, čo som doteraz napísal o rímskych vojnách, bol príbeh usporiadaný v chronologickom poradí a tak úplne, ako to dovoľovala doba. To, čo píšem teraz sleduje iný plán, ktorý dopĺňa predchádzajúcu formálnu kroniku zverejnením toho, čo sa skutočne stalo počas celej Rímskej ríše. Uvidíte, že za života určitých osôb nebolo možné napísať pravdu o tom, čo robili, ako by to mal historik robiť. Keby som to tak robil, zástupy špiónov by sa o tom dozvedeli a boli by ma pripravili o život najstrašnejšiou smrťou. Nemohol som dôverovať ani svojim najbližším príbuzným. Preto som bol prinútený skryť skutočné vysvetlenie mnohých vecí, ktoré boli takto prehliadané v mojich predchádzajúcich knihách.

Tieto tajomstvá je teraz mojou povinnosťou vypovedať a odhaliť zostávajúce skryté záležitosti a motívy. Keď však pristupujem k tejto odlišnej úlohe, je pre mňa skutočne ťažké odvolať to, čo som už predtým napísal o živote Justiniána a Theodory. A čo je ešte horšie, príde mi, že to, čo teraz poviem sa nebude javiť budúcim generáciám ani pravdepodobné, ani uveriteľné, najmä keď plynie čas a môj príbeh sa stáva dávnou históriou. Obávam sa, že o mne budú myslieť ako spisovateľovi beletrie, ba dokonca ma zaradia medzi básnikov.

Aspoň toto ma však môže utešiť, že môj elaborát nebude nepotvrdený iným svedectvom: takže neustúpim od svojej povinnosti dokončiť túto prácu. Dnešní muži, ktorí najlepšie poznajú pravdu o týchto veciach, budú dôveryhodnými svedkami pre potomkov o presnosti mojich dôkazov.

Ešte jedna vec na dlhú dobu odložila moju vášeň oslobodiť sa týmto nevysloveným príbehom. Pretože som premýšľal, či by to mohlo byť škodlivé pre budúce generácie, a či zlovoľnosť týchto skutkov by nemala zostať radšej skrytá pre neskoršie časy: aby ich budúci tyrani nemohli napodobňovať. Je poľutovaniahodné, že väčšina panovníkov napodobňuje hriechy svojich predchodcov a je najľahšie pripravená sa obrátiť ku zlu minulosti.

Ale nakoniec som bol znova prinútený pokračovať v tejto histórii, pretože budúci tyrani môžu vidieť aj to, že tí, ktorí sa tak mýlia, sa nakoniec nemôžu vyhnúť odplate, pretože osoby, o ktorých píšem, takýto rozsudok utrpeli. Okrem toho zverejnenie týchto činov a nálad bude zverejnené po celú dobu a v dôsledku toho ostatní pravdepodobne pocítia menšiu potrebu hrešiť.

Pretože kto by teraz vedel o nespútanom živote Semiramis alebo o šialenstve Sardanapala alebo Nerona, keby tak tento záznam nebol napísaný ľuďmi ich vlastnej doby? Okrem toho ani tí, ktorí trpia podobne od neskorších tyranov, nenájdu toto rozprávanie celkom neužitočné. Pretože zbedačený nachádzajú útechu vo filozofii, keď zisťujú, že nie sú sami, na ktorých dopadlo zlo.

A preto začínam tento príbeh. Najskôr odhalím bláznovstvo Belisaria a potom skazenosť Justiniána a Theodory.

 

1. AKO VEĽKÝ GENERÁL BELISARIUS BOL OBALAMUTENÝ SVOJOU MANŽELKOU

Otcom manželky Belisariusa, a teda dámy, ktorú som spomenul vo svojich minulých knihách, bol (a rovnako aj jej starý otec) vozataj, ktorý vystavoval tento obchod v Konštantinopole a Solúne. Jej matka bola jednou z činiteľov divadla; a ona sama od začiatku viedla dosť bujarý život. Oboznámená s magic drogami, ktoré užívali jej rodičia aj pred ňou, naučila sa používať tie, ktoré majú pôsobivé vlastnosti, a po tom, čo už porodila veľa detí, sa stala vydatou manželkou Belisaria.

Ako manželka bola neverná hneď od začiatku, ale dávala si pozor, aby svoje indiskrétnosti zakryla obvyklými opatreniami; nie z nijakej úcty voči svojmu manželovi (lebo nikdy nad ničím necítila hanbu a svojimi podvodmi ho ľahko oklamala), ale preto, že sa bála trestu cisárovnej. Theodora ju nenávidela a už jej ukázala aj zuby. Ale keď sa táto kráľovná dostala do ťažkostí, získala si jej priateľstvo tým, že jej pomohla najskôr zničiť Silveria, k čomu sa dostaneme o chvíľu a neskôr zničiť Jána z Kappadokie, ako som už povedal inde. Potom sa stala čoraz nebojácnejšou a odhodila všetko svoje utajenie nabok a odovzdala sa do vetrov túžby.

V dome Belisaria bol jeden mládenec z Trácie: volal sa Theodósios a bol potomok Eunomiánskeho kacírstva. V predvečer svojej výpravy do Líbye, Belisarius pokrstil tohto chlapca svätenou vodou a prijal ho do svojej náruče ako člena rodiny s okamžitou platnosťou, pričom ho podľa kresťanského obradu prijatia prijal s manželkou ako svojho syna.

A nielenže si Antonina svätým slovom osvojila Theodósia s rozumnou obľubou ako svojho syna, ale tak sa o neho starala, že čoskoro, keď bol jej manžel mimo počas svojej kampane, sa doňho divoko zamilovala; a zo svojich zmyslov s touto chorobou striasla všetok strach a hanbu Boha a človeka. Začala tým, že si ho nenápadne užívala a skončila tým, že s ním koketovala v prítomnosti mužov, služobníkov a čakajúcich slúžok. Lebo teraz bola posadnutá vášňou a otvorene premožená láskou nevidela nijaké prekážky v jej dovŕšení.

Raz ju v Kartágu Belisarius prichytil pri samotnom čine, ale nechal sa oklamať svojou manželkou. Nájdením tých dvoch v podzemnej miestnosti sa veľmi nahneval; ale povedala, neprejavujúc nijaký strach ani snahu niečo utajiť: „Prišla som sem s chlapcom, aby som zakopala najcennejšiu časť nášho plienenia, kde to cisár neobjaví.“ Povedala to ako ospravedlnenie a on túto záležitosť zapudil, akoby jej uveril, aj keď videl Theodósiosov nohavicový pás akosi neskromne rozopnutý. Pretože bol tak spútaný láskou k tejto žene, že radšej nedôveroval dôkazom, ktoré videl na vlastné oči.

Keď jej bláznovstvo postupovalo v neopísateľnom rozsahu a tí, ktorí videli, čo sa deje, mlčali, až na jednu otrokyňu menom Macedónia. Keď bol Belisarius v Syrakúzach, ako dobyvateľ Sicílie prinútila svojho pána slávnostne prisahať, že ju nikdy nezradí svojej manželke a potom mu vyrozprávala celý príbeh a predstavila ako svedkov dvoch chlapcov-otrokov, ktorí obsluhovali priamo do postele.

Keď si to Belisarius vypočul, nariadil jednému zo svojich strážcov, aby Theodósiosa odstránil; ale mladík sa o tom dozvedel a včas utiekol do Efezu. Väčšina sluhov inšpirovaných slabosťou manželovho charakteru, sa viac snažila potešiť jeho manželku, ako prejaviť lojalitu svojmu pánovi a tak prezradili príkaz, ktorý dal. Ale Konštantín, keď videl Belisariusov zármutok nad tým, čo ho postretlo, s ním plne sympatizoval, až na to, keď povedal: „Skúsil by som radšej zabiť ženu, ako mladého muža.“ Antonina sa o tom dopočula a tajne ho nenávidela. Ukáže sa, aká zlomyseľná bola jej zášť proti nemu; lebo bola škorpiónka, ktorá dokázala skryť svoje bodnutie.

Ale nedlho po tom, asi pomocou nápoja lásky alebo jej maznania, presvedčila svojho manžela, že obvinenia sú proti nej nepravdivé. Bez ďalších rečí poslal správu Theodósiovi, aby sa vrátil a sľúbil, že vydá Macedóniu a tých dvoch otrokov svojej manželke. Hovorí sa, že najskôr im kruto vystrihla jazyk a potom rozrezala ich telá na malé kúsky, ktoré vložila do vriec a hodila ich do mora. Pri tomto zločine jej pomohol jeden z jej otrokov Eugenius, ktorý už predtým spôsobil potupu Silveriovi.

A nebolo to dlho potom, čo bol Belisarius prehovorený jeho manželkou, aby zabil Konštantína. Čo sa v tom čase stalo, o Presídiovi a dýkach, som vyrozprával vo svojich predchádzajúcich knihách. Pretože zatiaľ čo by Belisarius nechal radšej Konštantína tak, Antonina mu nedala pokoj, kým sa jeho zmienka, ktorú som práve zopakoval, nepomstila. A v dôsledku tejto vraždy bolo vzbudené veľké nepriateľstvo voči Belisariovi v srdciach cisára a všetkých najdôležitejších Rimanov.

Takže veci pokročili. Theodósios však vyhlásil, že sa nemôže vrátiť do Talianska, kde sa teraz zdržiavajú Belisarius a Antonina, pokiaľ nebude Fótius odstránený z cesty. Pretože Fótius bol ten typ, kto by hocikoho uhryzol, keby bol v niečom lepší ako on, a mal dôvod, aby bol rozhorčený nad Theodósiom. Pretože aj keď bol právoplatným synom, bol úplne ignorovaný, zatiaľ čo ten druhý rástol v moci a bohatstve: hovorí sa, že z dvoch vyplienených palácov v Kartágu a Ravenne získal Theodósios korisť sto centárov, pretože iba on sám dostal pod správu tieto dobyté majetky.

Keď sa však Antonina dozvedela o Theodósiovom strachu, nikdy neprestala klásť pasce pre svojho syna Fótiusa a plánovať smrtiace úklady proti jeho blahu, až kým nezistil, že ak bude chcieť žiť, bude musieť utiecť do Konštantínopolu.

Potom prišiel Theodósios do Talianska a k nej. Tam zostali spokojní so svojou láskou, nerušení sťažujúcim sa manželom; a neskôr ich oboch vzala do Carihradu. Tam sa Theodósios tak obával, aby sa táto aféra nestala všeobecne známou, že bol na konci svojho dôvtipu. Videl, že by bolo nemožné všetkých oklamať, pretože žena už nedokázala skryť svoju vášeň a dopriať si ju tajne, ale vôbec nemyslela na to, že bola v skutočnosti aj v povesti známou cudzoložnicou.

Preto sa vrátil do Efezu, nechal si oholiť hlavu podľa náboženského zvyku a stal sa mníchom. Po čom Antonina šialená nad svojou stratou, prejavila svoj smútok tým, že si obliekla smútočné šaty; a chodila po dome kričiaca a nariekajúc aj v prítomnosti svojho manžela, o akého dobrého priateľa prišla, akého verného, nežného, akého láskavého, akého energického! Nakoniec sa podarilo získať aj jej manžela, ktorý sa pripojil k jej smútku. A tak plakal aj úbohý úbožiak a volal po svojom milovanom Theodósiovi. Neskôr dokonca išiel k cisárovi a prosil jeho aj cisárovnú, až kým nedali súhlas na povolanie Theodósia, aby sa vrátil ako ten, ktorý bol a vždy bude nevyhnutnosťou v dome Belisaria.

Theodósios ale odmietol opustiť svoj ambit s tým, že je úplne odhodlaný zotrvať navždy v kláštornom živote. Toto ušľachtilé vyhlásenie však nebolo celkom úprimné, pretože si bol vedomý, že ako náhle Belisarius opustí Konštantínopol, bude možné, aby tajne prišiel za Antoninou. Čo sa skutočne stalo.

 

2. AKO OPOZDENÁ ŽIARLIVOSŤ OVPLYVNILA VOJENSKÝ UM BELISARIUSA

Belisarius čoskoro odišiel do vojny proti Chosroesovi a vzal so sebou aj Fótia; ale Antonina zostala pozadu, hoci to bolo v rozpore s jej obvyklým zvykom. Vždy sa najradšej plavila všade tam, kam išiel jej manžel, ledaže by on sám prišiel k rozumu a zabudol na jej očarenia, aby na ňu raz pomyslel tak, ako si zaslúžila. Ale teraz, aby k nej mal Theodósios voľný prístup, naplánovala ešte raz, ako sa natrvalo zbaviť Fótia. Podplatila niektorých strážcov Belisariusa, aby neustále ohovárali a urážali jej syna; zatiaľ čo ona, ktorá takmer každý deň písala listy, ho v nich odsúdila a tak proti nemu dala všetko do pohybu.

Prinútený týmto všetkým podujal sa Fótius na protiútok proti svojej matke a našiel svedka, ktorý prišiel z Konštantínopolu s dôkazmi o Theodósiovom obchode s Antoninou, vzal ho k Belisariusovi a prikázal mu vyrozprávať celý príbeh.

Keď si to Belisarius vypočul, vášnivo sa nahneval a padol Fótiovi k nohám, pobozkal ich a prosil ho, aby sa pomstil za toho, komu tak zle ublížili tí, ktorí by mali byť posledný takto sním zaobchádzať. „Môj najdrahší chlapec,“ povedal, „tvoj otec, nech už to bol ktokoľvek a nikdy si o tom nevedel, pretože ťa nechal pri prsiach svojej matky, keď sa merali piesky jeho života. Ani si nemal z jeho majetku úžitok, pretože nebol príliš obdarený bohatstvom. Ale bol si vychovávaný mnou, hoci som iba tvoj nevlastný otec a dospel si do veku, že to budeš ty, kto pomstíš moje krivdy.

Ja, ktorý som ťa povýšil na konzulárnu hodnosť a dal ti príležitosť získať také bohatstvo, by som sa mohol nazývať tvojim otcom a matkou a spriaznenými príbuznými a mal by som pravdu, môj syn. Ľudia totiž nemôžu merať svoje vzájomné väzby podľa ich príbuzenstva a krvi, ale podľa ich priateľských skutkov.

Teraz prišla hodina, keď sa musíš pozerať nielen na mňa v troskách mojej domácnosti a strate môjho najväčšieho pokladu, ale aj ako ten, kto zdieľa hanbu svojej matky v potupe celého ľudstva. A tiež si uvedom, že hriechy žien nezraňujú iba ich manželov, ale ešte horšie sa dotýkajú ich detí, ktorých povesť tým viac trpí, že sa od nich očakáva, že zdedia dispozíciu po tých, ktorí ich porodia.

Pamätaj na mňa, že stále veľmi milujem svoju manželku; a ak je v mojich silách potrestať ničiteľa môjho domu, neublížim jej. Ale pokiaľ je Theodósios prítomný, nemôžem odpustiť toto obvinenie proti nej.“

Keď si to všetko vypočul, súhlasil Fótius, že mu bude vo všetkom pomáhať; ale zároveň sa bál, aby z toho nevznikli nejaké ťažkosti, pretože mal malú dôveru v Belisariusovu vôľu, pokiaľ išlo o jeho manželku. A okrem iných nešťastných možností si s nechuťou spomenul na to, čo sa stalo s Macedóniou. Preto vymohol od Belisariusa všetky prísahy, ktoré sú medzi kresťanmi najposvätnejšie a zaväzujúce, a každý z nich prisahal, že nikdy nezradí toho druhého, a to ani v najsmrteľnejšom nebezpečenstve.

Pre túto chvíľu sa rozhodli, že ešte nenastal čas konať. Len čo však mala Antonina doraziť z Konštantínopolu a Theodósios späť do Efezu, mal Fótius ísť do Efezu a bez problémov odstrániť Theodósia a jeho majetok.

Bolo to práve v tomto čase, keď vtrhli s celou armádou do Perzie, kde sa stalo Jánovi z Kappadokie to, čo je uvedené v mojich predchádzajúcich dielach. Musel som tam z opatrnosti ututlať jednu záležitosť, že to nebolo bez plánovanej zlomyseľnosti, keď Antonína oklamala Jána a jeho dcéru, ale mnohými prísahami, nad ktorými pre kresťanov niet väčšej úcty, ich nalákala dôverovať jej s tým, že nikdy nezneužije ich dôveru. Potom, čo to urobila, cítila sa sebavedomejšia ako predtým z priateľstva cisárovnej, poslala Theodósia do Efezu a sama bez podozrenia nejakého odporu vyrazila na východ.

Belisarius práve dobyl pevnosť Sisauranum, keď mu bola doručená správa o jej príchode; a on odsunul všetko ostatné ako nič v porovnaní a nariadil armáde sa stiahnuť. A stalo sa, ako som už inde ukázal, že došlo k ďalším veciam v tejto expedícii, ktorá sa týkala jeho príkazu na stiahnutie, avšak ako som povedal v predhovore k tejto knihe, nebolo v tom čase bezpečné povedať všetky podstatné motívy týchto udalostí.

Následne všetci Rimania podali obvinenie proti Belisariusovi, že najnaliehavejšie záležitosti štátu podradil menším záujmom svojej osobnej domácnosti. Faktom bolo, že bol ovládaný žiarlivosťou k svojej manželke a nebol ochotný odísť ďaleko od rímskeho územia, takže hneď ako sa dozvedel, že jeho žena prichádza z Carihradu, mohol sa jej okamžite zmocniť a pomstiť sa Theodósiovi.

Z tohto dôvodu nariadil silám pod vedením Arethasa prekročiť rieku Tigris; a vrátili sa domov, pretože nedosiahli nič, čo by stálo za zmienku. A sám dával pozor, aby neopustil rímske hranice oveľa viac ako hodinu cesty. Pevnosť Sisauranum, ktorá leží po ceste do mesta Nisibis, skutočne nie je viac ako denná vzdialenosť pre dobrého jazdca z rímskych hraníc; a inou trasou je to len polovica tejto vzdialenosti.

Keby však bol od začiatku ochotný prejsť s celým svojím vojskom cez Tigris, domnievam sa, že mohol podniknúť všetko plienenie v asýrskej krajine a pochodovať až k mestu Ctesiphon, bez toho, aby mu v tom niekto zabránil. A mohol zachrániť zajatých Antiochanov a všetkých tých rimanov, ktorých tam nešťastie priviedlo, a vrátiť ich do rodných krajín.

Okrem toho bol vinný nerušeným návratom Chosroesa domov z Kolchidy. Teraz prezradím, ako sa to stalo. Keď Chosroes, Cabadesov syn, napadol krajinu Kolchidy, dosiahol nielen to, čo som už vyrozprával inde, ale dobyl Petru, kde veľká časť Médskej armády bola zničená, či už v boji alebo kvôli ťažkostiam krajiny. Pretože Lazica je, ako som už vysvetlil, takmer bez ciest a veľmi hornatá. Padol na nich aj mor, ktorý zničil väčšinu armády a mnoho z nich zomrelo kvôli nedostatku potrebného jedla a liečby.

Práve v tom čase prišli z Perzie poslovia so správou, že sa blíži Belisarius, ktorý v boji pred mestom Nisibis porazil Nabedesa; že dobyl pevnosť Sisauranum obkľúčením, dobytú pod hrotom kopije Bleschamesa a osemsto perzských jazdcov; a že poslal druhé rímske vojsko pod Arethasovým velením, vládcom Saracénov, aby prekročilo rieku Tigris a spustošilo celú tamojšiu zem, ktorá doteraz nepoznala strach.

Stalo sa tiež, že armádu Hunov, ktorú Chosroes poslal do rímskeho Arménska, aby tam odvrátila pozornosť od toho, aby si Rimania nevšimli jeho výpravu do Lazice, padla do rúk Valeriánovi a jeho Rimanov, ako to teraz hlásili iní poslovia; a že títo barbari boli v bitke ťažko porazení a väčšina z nich zabitá. Keď sa to Peržania dopočuli, ktorí už boli aj tak v pokleslej nálade nad svojím nešťastím medzi Lazmi a teraz sa obávali, či by sa nemali vyhnúť stretnutiu s nepriateľským vojskom v ich súčasných ťažkostiach, medzi priepastiami a divočinou, kde by všetci mohli zhynúť v zmätku.

A báli sa tiež o svoje deti a svoje manželky a svoju krajinu; najušľachtilejší muži z Médskeho vojska zlorečili na Chosroesa a nazývali ho tým, kto porušil svoje dané slovo a obecný zákon človeka napadnutím rímskej krajiny v čase mieru. Takto mu kričali, že ukrivdil najstarší a najväčší zo všetkých národov, ktorý vo vojne nemohli prekonať. Blížila sa vzbura.

Rozrušený Chosroes našiel nasledujúci prostriedok na odstránenie problému. Prečítal im list, ktorý cisárovná nedávno napísala Zaberganesovi. Toto bolo v liste:

“Ako veľmi si vás vážim, Zaberganes, a myslím si, že ste priateľský k nášmu štátu, ako ste si iste dobre vedomý aj vy, ktorý pre nás bol veľvyslancom nie veľmi tak dávno. Nejednali by ste teda primerane vzhľadom k vysokej mienke, ktorú o vás mám, či by ste mohli presvedčiť kráľa Chosroa, aby zvolil mier s našou vládou? Ak to urobíte, ja môžem prisľúbiť, že vás odmení môj manžel, ktorý bez mojej rady nepodnikne nič.“

Chosroes im to prečítal nahlas a spýtal sa perzských vodcov, či si myslia, že ide o ríšu, ktorú riadi žena. Upokojil tak ich nervozitu. Ale aj napriek tomu so značnou úzkosťou odišiel z miesta a myslel na to, že ho Belisariusove sily kedykoľvek zaskočia. A keď sa javilo, že nikto z nepriateľov nebráni jeho ústupu, s veľkou úľavou odpochodoval späť do svojej rodnej krajiny.

 

3. NEBEZPEČENSTVO ZASAHOVANIA DO ŽENSKÝCH INTRÍG

Po návrate na rímske územie našiel Belisarius svoju manželku, ktorá práve prišla z Konštantínopolu. V nemilosti ju dal pod dozor a často bol v štádiu nechať ju usmrtiť. Ale zakaždým, keď už slabol, premožený, predpokladám, opätovným vyvolaním jeho lásky k nej. Hovorí sa však, že ho o zmysle obrali jej nápoje lásky, ktoré mu dávala.

Medzitým pobúrený Fótius odcestoval do Efezu a vzal so sebou v putách eunucha Calligona, kupliara pre svoju milenku; a pod bičom počas svojej cesty Calligonus priznal všetky tajomstvá svojej dámy. Theodósios sa však opäť dozvedel o nebezpečenstve a utiekol do kostola svätého apoštola Jána, ktorý je tu najposvätnejšou a najuznávanejšou svätyňou. Avšak efezský biskup Andrew bol podplatený Fótiom, aby ho vydal do jeho rúk.

Theodora mala teraz o Antoninu strach, pretože sa dopočula, čo sa jej stalo; tak poslala správu Belisariovi, aby priviedol manželku do Konštantinopolu. Keď to Fótius počul, poslal Theodósia do Kilikie, kde náhodou zimovali jeho vlastní kopijníci a nositelia štítov; s príkazom pre tých, ktorí ho tam vzali, aby tak urobili tajne, ako len to je možné, a po príchode do Kilikie ho skryli v súkromí v posádke, aby nikto na svete nevedel, kde sa nachádza. Potom sa Fótius so značnými peniazmi Calligona a Theodósia vydal do Konštantinopolu.

Cisárovná podala svedectvo celému ľudstvu, že za každú vraždu, za ktorú bola zaviazaná, bola ochotná platiť čoraz väčšími a divokejšími kompenzáciami. Pretože Antonina kvôli nej zradila jedného nepriateľa, keď v poslednej dobe chytila do pasce Kappadokiana; ale v záujme Antoniny zničila množstvo bezúhonných mužov. Niektorých známych Belisariusa a Fótia dala umučiť, keď ich jediným obvinením bolo, že boli ich priateľmi (a dodnes nevieme, aký bol ich konečný osud), a ďalších, ktorích vyhnala do vyhnanstva za to isté obvinenie.

Jeden muž senátor, ktorý sprevádzal Fótia do Efezu, ktorý sa tiež volal Theodósios, nielenže prišiel o majetok, ale bol uvrhnutý do žalára, kde bol pripevnený k válovu lanom okolo krku a tak krátkym, že slučka bola vždy tesná a nedala sa uvoľniť. Preto musel nebohý stáť po celý čas pri válove, či už jedol alebo spal alebo vykonával iné telesné potreby. Jediný rozdiel medzi ním a oslom bol v tom, že nemohol híkať. Čas, ktorý prešiel, zatiaľ čo bol muž v tomto stave, nebol kratší, ako štyri mesiace; potom, premožený melanchóliou sa zbláznil a ako takého ho prepustili na slobodu.

Theodora neochotného Belisariusa prinútila, aby sa zmieril so svojou manželkou; zatiaľ čo Fótiovi, potom, čo ho dala mučiť ako otroka a bičovať po chrbte a pleciach, bolo nariadené, aby povedal, kde sú Theodósios aj s pomocníkom. Ale napriek svojej úzkosti z mučenia mlčal, ako sa zaprisahal; hoci bol vždy chúlostivý a chorľavý, musel byť veľmi opatrný voči svojmu zdraviu a bol doposiaľ neskúsený v takom rozhorčení a zlom zaobchádzaní. Ani jedno z Belisariusových tajomstiev však neprezradil.

Neskôr však vyšlo najavo všetko, čo bolo doposiaľ skryté. Theodora, ktorá keď objavila v susedstve zdržiavajúceho sa Calligonusa, ho odovzdala Antonine a potom priviedla Theodósia späť do Konštantinopolu, kde ho ukryla vo svojom paláci. Deň po jeho príchode poslala pre Antoninu. „Moja najdrahšia pani,“ povedala Theodora, „včera mi padla do rúk perla a to taká, akú ešte žiadny smrteľník nevidel. Ak si prajete, nebudem sa zdráhať o tento šperk, ale ukážem vám ho. “ Bez toho, aby Antonina vedela, čo sa stalo, prosila Theodoru, aby jej ukázala perlu; a cisárovná, ktorá viedla Theodósia z miestností jedného z eunuchov, ho odhalila.

Antonina na chvíľu zostala nemá od radosti. Potom prepadla extáze vďačnosti a nazvala Theodoru svojou spasiteľkou, dobrodinkou a skutočnou pani. Potom cisárovná nechala Theodósia v paláci užívať si každého luxusu a vyhlásila, že ho dokonca čoskoro urobí generálom všetkých rímskych síl. Zasiahla ale spravodlivosť. Zničený dyzentériou čoskoro zmizol zo sveta ľudí.

V Theodorinom paláci boli určité tajné žalárske miestnosti: temné, neznáme a vzdialené, v ktorých nebol rozdiel medzi dňom a nocou. V jednom z nich už dlho chradol Fótius. Mal však to šťastie, že unikol nie raz, ale dvakrát. Prvýkrát sa uchýlil do kostola Panny Márie, ktorý je najsvätejším a najslávnejším z kostolov v Konštantinopole a zaujal tam svoje miesto pri posvätnom stole ako prosebník. Ale našla a zajala ho aj tu a nechala ho násilím odvliecť.

Druhýkrát bolo, keď utiekol do kostola sv. Sofie a hľadal útočisko pri svätom písme, ktoré si zo všetkých miest kresťania ctia najviac. Napriek tomu ho aj odtiaľto nechala táto žena odvliecť: lebo žiadne miesto nebolo pre ňu príliš posvätné alebo úctyhodné a neznamenalo pre ňu nič, čo by aj zneuctilo všetky svätyne dohromady. Rovnako ako všetci ostatní ľudia aj kresťanskí kňazi zostali nemí zdesením, ale stavili sa stranou a trpeli jej činy a tak si robila, čo ona chcela.

Trvalo tri roky, čo bol Fótius držaný vo svojej cele; až k nemu vo sne prišiel prorok Zachariáš a prikázal mu v mene Pánovom pripraviť sa na útek s prísľubom, že mu v tom pomôže. Dôverujúc tejto vízii sa znovu dostal na slobodu a nepozorovane sa vybral až do Jeruzaléma. Aj keď na úteku prešiel pomädzi nespočetnými tisíckami mužov, ani jeden neuvidel mladíka. Tam si oholil hlavu, vzal si odev mníchov a bol konečne oslobodený od trestu Theodory.

Ale Belisarius bez ohľadu na svoje čestné slovo, neprijal žiadne opatrenia, aby pomstil utrpenie svojho spoločníka takýmto bezbožným zaobchádzaním, ako bolo povedané. A všetky jeho vojenské výpravy z tejto doby – zlyhali, pravdepodobne z Božej vôle – pretože za jeho ďalšie ťaženie proti Chosroesovi a Médom, ktorí po tretíkrát napadli rímske územie, bol prísne kritizovaný; hoci sa o ňom hovorila jedna dobrá vec, že zahnal nepriateľa späť. Ale keď Chosroes prešiel cez rieku Eufrat a bez bitky obsadil veľké mesto Callinicus a zotročil tam nespočetné množstvo rímskych občanov, zatiaľ čo Belisarius bol opatrný a neprenasledoval nepriateľa, aj keď tento ustúpil. a tak si získal povesť jedného z týchto dvoch – buď bol zradca alebo zbabelec.

 

Predchádzajúca časť: Pravda alebo Lži (7. časť) – éra Justiniána I. Veľkého

 
Justinián a členovia jeho dvora

Pravda alebo Lži (7. časť) – éra Justiniána I. Veľkého

Laura Knight-Jadczyk
Cassiopaea.org
Preklad: NaSeveru.org
Obrázok: Justinián a členovia jeho dvora (Bazilika San Vitale, Ravenna, Taliansko)

 

Historici pri písaní o dejinách diskutujú nielen o teoretických faktoch, ktoré sú navrhované v kontexte časovej osi, ale aj o prostriedkoch, pomocou ktorých dospeli k svojim myšlienkam. Všeobecne vyvodzujú svoje závery o histórii čítaním „zdrojov“ alebo skorších správ o diskutovanej záležitosti. V niektorých prípadoch ide o výpovede očitých svedkov, v iných o záznamy, ktoré pisárovi povedal svedok atď.

Historici sa snažia rozlišovať medzi „primárnymi“ a „sekundárnymi“ zdrojmi. Primárny zdroj nemusí byť nutne záznam výpovede očitého svedka (aj keď by bolo pekné, keby bol), ale historici ho definujú ako taký, ktorý sa už nedá vystopovať a zdá sa, že nezávisí od záznamu niekoho iného. Sekundárne zdroje sú tie, ktoré sú v podstate kópiami alebo „prepracovanými“ primárnymi zdrojmi. Často pozostávajú z materiálu z niekoľkých zdrojov zhromaždených spolu s komentárom alebo doplňujúcimi údajmi.

Je zrejmé, že to môže predstavovať problém, ak je primárny zdroj úplne sfalšovaný.

Primárne zdroje môžu oprávnene vyžadovať interpretáciu a hodnotenie; toto je úloha dobrého sekundárneho zdroja za predpokladu, že sa objasní rozdiel medzi zdrojom a interpretáciou. Sekundárne zdroje – analýzy – sú skutočne nevyhnutné pre priemerného čitateľa, ktorý nemusí mať potrebné jazykové, historické a kultúrne pozadie na posúdenie primárnych zdrojov.

Historici však príliš často narábajú so svojimi zdrojmi presne tak, ako to popísal Huysmans, ktorý nám pripomína:

Udalosti nie sú pre človeka s talentom ničím iným ako odrazovým mostíkom nápadov a štýlu, pretože všetky sú zmierňované alebo zhoršované podľa potreby veci alebo podľa temperamentu spisovateľa, ktorý s nimi narába.

Pokiaľ ide o dokumenty, ktoré ich podporujú, je to ešte horšie, pretože žiadny z nich nie je neredukovateľný a všetky sú preskúmateľné. Ak nie sú iba neautentické, je možné neskôr objaviť ďalšie, nie menej nepochybné dokumenty, ktoré im odporujú, a čakať, až budú znehodnotené odkrytím ďalších, nie menej nepochybných archívov. [Huysmans, 1891, Ch II]

Poďme si teraz povedať o cisárovi Justiniánovi. Čitateľ katolíckej encyklopédie objaví nasledujúce chvály Justiniána:

Tridsaťosem rokov Justiniánovej vlády je najbrilantnejším obdobím neskoršej ríše. Plný nadšenia a spomienok na Rím, si vytýčil za úlohu oživiť jeho slávu, cieľ ktorý dosiahol.

Mnohostrannú činnosť tohto úžasného človeka možno zhrnúť do týchto častí: vojenské triumfy, právo, cirkevné zriadenie a architektonická činnosť. Dominantou všetkého je politika obnovy ríše, veľkej, mocnej a jednotnej. […]

Justinián získal nesmrteľnú slávu aj podnetom, ktorý dal umeniu. Ak je vôbec možno pripísať niektorý štýl jedinému človeku a to, čo voláme byzantskou architektúrou, teda prinajmejšom vo svojej dokonalej podobe, za svoj vznik vďačí Justiniánovi a architektom, ktorých zamestnal. Jeho stavebná aktívnosť bola úžasná. Pokryl svoju ríšu od Ravenny po Damask nádhernými pamiatkami. Všetky neskoršie stavby na východe a západe boli odvodené od jeho modelov; dve najslávnejšie školy, naša stredoveká (gotika) a moslimský štýl, sú priamymi potomkami Justiniánovej architektúry.

Z jeho mnohých stavieb možno spomenúť dve najslávnejšie, kostol Panny Márie (dnes mešita El-Aqsa) v Jeruzaleme a zďaleka najskvostnejší zo všetkých veľký kostol svätej múdrosti (Hagia Sophia) v Carihrade. Tento kostol obzvlášť, ktorý bol postavený Anthémiom z Tralles a Isidorom z Milétu a vysvätený 27. decembra 537, zostáva vždy jednou z hlavných pamiatok architektúry na svete. […]

Justinián zomrel v novembri 565. Bol to nepochybne najväčší cisár po Konštantínovi, možno najväčší zo všetkých dlhej línie rímskych cisárov.

Možno si položiť otázku, či vôbec niektorý štát môže vo svojej histórii ukázať tak úžasného vládcu.

Jeho slávna pamiatka po ňom pretrvala celé veky vekov a jeho portrét stále žiari z mozaiky v S. Vitale v Ravenne, kde stojí odetý v tóre a diadéme obklopený svojím dvorom s biskupom po jeho boku, skutočný typ majestátu kresťanského Ríma na Bospore.

Znie to ako skutočný ideál, hm? Samozrejme, všetko nebolo úplne pozitívne, ako uvádza katolícka encyklopédia:

Katolík nemôže aplaudovať cirkevnej politike veľkého cisára, aj keď aj v tomto uznávame snahu štátnika presadzovať mier a úniu v ríši. […]

Corpus Juris je plný zákonov proti pohanstvu (odpadlíctvo bolo potrestané smrťou), proti Židom, Samaritánom (ktorí začali nebezpečnú vzburu v roku 529), Manichejcom a ďalším kacírom. Vyhlášky štyroch ústredných koncilov boli zapracované do občianskeho práva. Neexistovala tolerancia disentu.

Verný ideálu Carihradu sa cisár pojal ako „kňaz a kráľ“, najvyšší predstaviteľ na zemi vo veciach cirkevných i štátnych. […]

A počas celej svojej vlády sa dostával do konfliktu s autoritou Cirkvi svojimi pokusmi o zmierenie monofyzitov. […] Títo kacíri obsadili Sýriu a Egypt a boli neustálym zdrojom rozkolov a problémov ríše. Justinián bol jedným z mnohých cisárov, ktorí sa ich snažili zmieriť ústupkami.

Justiniánovo cirkevné „zmätenie“ je pripisované jeho manželke:

Jeho manželka Theodora bola tajným monofyzitom; ňou ovplyvnený, sa cisár pri zachovaní Chalcedonu snažil uspokojiť heretikov rôznymi kompromismi. […] V celom tomto príbehu sa Justinián javí ako prenasledovateľ Cirkvi a zaujíma miesto, nešťastne, medzi semi-monofyzitickými tyranmi, ktorí spôsobili dlhé série hádok a rozkolov, ktoré boli následným účinkom monofyzitizmu. Jeho cirkevná tyrania je tou poľutovaniahodnou stránkou charakteru tak veľkého človeka.

Čo je to monofyzit?

Monofyziti verili, že Ježišova ľudská prirodzenosť bola transformovaná, zahrnutá do božskej prirodzenosti, preto výraz „monofyzit“ alebo „jednoprirodzený“.

Táto myšlienka bola v príkrom rozpore s dogmami prijatými cirkvou, že v Kristovi existuje JEDNA božská Osoba a DVE odlišné povahy: jedna úplne ľudská a druhá úplne božská.

Prvé prípady monofyzitizmu neboli odsudzované a v skutočnosti ich obhajoval rad významných otcov Cirkvi, ako napríklad Cyril. Monofyzitický názor, že Ježiš mal jedinú prirodzenosť, bol nakoniec odsúdený na chalcedónskom koncile (451), ktorý tvrdil, že Ježiš mal v jednej osobe božskú aj ľudskú podstatu. Niektorí sa snažili vyhnúť odsúdeniu ako kacíri tvrdením, že Ježiš mohol mať technicky dve prirodzenosti. Ľudská prirodzenosť bola natoľko zahrnutá Božskou prirodzenosťou, že praktický účinok bol jedinej povahy.

Je ľahké pochopiť, prečo to bol taký citlivý bod. Ak sa za predpokladu Kristus transformoval na božskú bytosť, potom by sa samozrejme mali podobne transformovať aj jeho „dedičia“, tj cisári, a nemohli by byť iba normálnym človekom s nárokmi na inú „božskú podstatu“, ktorú by si mohli podľa ľubovôle obliekať a vyzliekať.

Skutočné schizmatické hnutie monofyzitov sa objavilo až po Druhom konštantínopolskom koncile (553), ktorý vyžadoval prijatie formulácie, o ktorej sa rozhodlo v Chalcedone, a niektorí ju jednoducho odmietli. Boli to predchodcovia súčasných sýrskych a arménskych pravoslávnych cirkví. V roku 1984 sa patriarcha sýrskej pravoslávnej cirkvi (Mar Ignác Zakka II.) stretol s pápežom Jánom Pavlom II. a spoločne podpísali novú deklaráciu, v ktorej sa uvádza, že rozdiel v ich dogmách je domnelejší než skutočný a v konečnom dôsledku vychádza z kultúrnych a jazykových „nedostatkov“.

Vrátime sa k Justiniánovi k jeho veľkým stavebným projektom:

Tieto veľké podniky si prirodzene vyžadovali veľké náklady. Justiniánovi poddaní sa často sťažovali na vysoké dane; mnoho ľudí v krajinách, ktoré dobyl späť, si myslelo, že sláva toho, že sú ešte raz rímskymi občanmi, bola vykúpená príliš draho, keď si uvedomili, koľko musia zaplatiť rímskej štátnej pokladnici.

Jednou z vecí, ktorou je Justinián najviac preslávený, bol jeho právny poriadok:

Najtrvalejším dielom Justiniána bola jeho kodifikácia zákonov. Aj to bolo dôležitou súčasťou jeho všeobecnej schémy. Veľká ríša, ktorú znovu dobyl, musí mať silu organizovanej jednoty. Vo vyhlásení o promulgácii jeho zákonov hovorí, že štát spočíva na zbraniach a práve („De Justin. Cod. Confirmando“, vytlačené pred kódexom).

Rozptýlené dekréty jeho predchodcov je potom potrebné zhromaždiť v dobre usporiadanom a úplnom kódexe, ktorý je logicky usporiadaný, aby sa každý rímsky občan mohol okamžite dozvedieť zákon cisárstva o akejkoľvek téme. Táto kodifikácia bola Justinianovým skvelým dielom. Mnoho nových zákonov urobil sám, ale jeho trvalou zásluhou je skôr klasifikácia rozptýlených starších zákonov.

Katolícka encyklopédia prehlasuje, že sa nemôže vyhnúť zmienke o Justiniánovom škandálnom živote a v podstate z toho viní jeho manželku, pretože bola samozrejme monofyzička:

Súkromný život cisára je trochu zastretý škandálmi povedanými o manželke Theodore. Bola tanečníčkou; niet pochýb o tom, že pred sobášom v roku 523 viedla nemorálny život. Bola tiež monofyzičkou. Väčšina vedcov však dnes odmieta škandalózne rozprávanie o jej manželskom živote, ktoré uviedol Prokopios vo svojej „Tajnej histórii“. A v januári roku 532, v čase cirkusovej revolúcie, ktorá takmer stroskotala štát, situáciu zachránila Theodorina odvaha a duchaprítomnosť. Pokiaľ ide o ostatné, mala podiel na celej politike jej manžela; administratíva, diplomacia, cirkevné záležitosti atď., cítili jej vplyv dvadsaťjeden rokov. Ak Justiniána nezneuctila neverou, určite ho priviedla k semi-monofyzitizmu (pozri Diehl, Theodora, imperatrice de Byzance, ”Paris, 1904).

Hovorí sa, že vláda Justiniána bola prelomom v neskorej antike. Bolo to obdobie, keď pohanstvo definitívne prehralo svoj dlhý boj o prežitie, a keď sa schizma v kresťanstve medzi východom monofyzitov a chalcedónskym západom stala neprekonateľnou.

Z vojenského hľadiska to znamenalo poslednýkrát, čo mohla rímska ríša dominovať v známom svete. Afrika a Taliansko boli znovu dobyté a prítomnosť bola založená v Španielsku. Keď Justinián zomrel, hranice boli stále nedotknuté, aj keď Balkán bol spustošený niekoľkými nájazdmi a talianske hospodárstvo bolo katastrofou.

Vráťme sa teraz k Prokopiosovi spomenutému vyššie, ktorý svojou „Tajnou históriou“ ohováral Justiniána a Theodoru.

Prokopios z Cézarey sa narodil koncom piateho storočia v Palestíne. Nikto nevie, kto boli jeho rodičia alebo kde a ako sa vzdelával. Je známe, že bol kvalifikovaný pre štátnu službu v Byzancii na základe akejsi právnickej a literárnej prípravy. Už v roku 527 n. l. sa stal poradcom, odhadcom a tajomníkom veľkého generála Belisaria, ktorého osudy a ťaženie nasledoval nasledujúcich dvanásť alebo pätnásť rokov.

Prokopiosovi patrí vďaka za jeho opis o vojnách Belisariusa v ôsmich knihách, ktorých bol očitým svedkom . Z toho dve sa zaoberajú perzskou vojnou, dve vandalskou, tri gotickou; Knihu VIII uzatvára všeobecný prehľad udalostí do roku 554 n. l.

Prokopios však písal nielen o vojenských záležitostiach. Je najlepšou autoritou pre históriu Justiniánovej vlády a historik Gibbon vyjadril poľutovanie nad skutočnosťou, že dejiny nasledujúce po Prokopiosovi písali menej inteligentní a bystrí jednotlivci.

Prokopios bol zjavne sčítaný v dielach všetkých najväčších gréckych historikov a geografov a bol oboznámený s dielami slávnych gréckych básnikov a rečníkov. Ale jeho jedinečná hodnota spočíva v tom, že osobne poznal ľudí, miesta a udalosti, o ktorých písal.

Prokopiosov prístup k jeho úlohe je kritický a nezávislý, aj keď je zrejmé, že sa od neho vyžadovalo, aby potešil svojho zamestnávateľa a určite aj dvor. Jeho správa o „Justiniánových stavbách“ bola dokončená v rokoch 558 alebo 559 n. l. Extravagantným spôsobom pripisuje Justiniánovi všetky verejné práce vykonané v celej Východnej ríši za jeho vlády.

Nás zaujíma obzvlášť tretia z jeho kníh. Táto práca je škandálne slávna a veľa sa okolo nej polemizuje, či je autentická a aké boli Prokopiosove motívy pri jej písaní. Táto kniha je najčastejšie známa pod názvom „Arcana Historia“ (tajná história). Je doplnkom k ostatným dejinám a prenáša príbeh až do roku 558-9, kde sa prerušuje. Prokopios do nej, rovnako ako na stránky svojho súkromného denníka, vylieva svoju nenávisť voči Justiniánovi a Theodore; ani Belisarius a jeho manželka nie sú ušetrení.

Jeden expert popisuje túto knihu ako „satirický útok na Justiniána“ a Katolícka encyklopédia hovorí:

Je to trpká, zhubná a často obscénna invektíva namierená proti všetkým mocnostiam byzantskej cirkvi a štátu, zjavná oneskorená pomsta neuvážlivého literáta za doživotnú poslušnosť. Nerozlišujúc, násilie brožúry prezrádza vášnivé rozhorčenie spisovateľa, ale kazí mu to však prípad. Autenticita je teraz všeobecne prijatá, avšak po veľkej a nie nestrannej diskusii v sedemnástom a osemnástom storočí („Anecdota“ bola prvýkrát publikovaná v roku 1623).

Mali by sme poznamenať, že Tajná história Prokopiosa nebola publikovaná za jeho života a už vôbec nie za životov tých, o ktorých písal. To do veľkej miery búra teóriu, že išlo o „pomalú pomstu chorého človeka… za doživotnú poddanosť.“ Načo je taká pomsta, ak si ju nemá kto odniesť alebo si ju užiť? Áno, bolo to určite jedovaté a čiastočne pornografické. Po dlhú dobu boli preklady z gréčtiny k dispozícii iba do latinčiny a Gibbon – v kapitole 40 Úpadok a pád Rímskej ríše – o Theodore napísal, že „jej umenie musí byť zahalené nejasnosťou učeného jazyka“, a potom citoval pasáž v gréčtine s latinskými komentármi!

Prokopios nám v úvode knihy Tajná história hovorí, že poskytne vysvetlenia a doplnky, ktoré predtým nemohol odhaliť zo strachu z odplaty od Justiniána a Theodory. Pretože predtým aj potom Prokopios písal súhlasne o cisárovi (pamätajte na to, že Tajná história bola utajená), v minulosti sa tvrdilo, že nebol autorom diela. Na základe odborných analýz sa dnes všeobecne uznáva, že to Prokopios skutočne napísal. Text nepreukazuje žiadne faktické rozpory medzi Tajnými dejinami a Prokopovými ďalšími dielami a lingvistická a gramatická analýza z toho robí presvedčivý názor.

Tajná história Prokopiosa je pre náš predmet tak dôležitá, že ju v nasledujúcich kapitolách zopakujem celú. A áno, je to čiastočne pornografické.

 

Predchádzajúca časť: Pravda alebo Lži (6. časť) – Biblia, kroniky a falšovanie chronológie

 

 
Biblia, falšovanie udalostí a chronológie

Pravda alebo Lži (6. časť) – Biblia, kroniky a falšovanie chronológie

Laura Knight Jadczyk
Cassiopaea.org
Preklad: NaSeveru.org

 

Biblia je pozoruhodná kniha: kniha, ktorá tvrdí, že je neomylná; ktorá sa usiluje o absolútnu autoritu nad mysľou a telom; ktorá vyžaduje bezpodmienečné odovzdanie sa všetkým svojim nárokom na trest večného zatratenia, je mimoriadnou knihou, a preto by mala byť podrobená mimoriadnym rozborom.

Ale nie je.

Kresťanskí kňazi ani židovskí rabíni nesúhlasia s uplatňovaním tých istých testov na Bibliu, ako sú aplikované na iné knihy.

Prečo?

Pretože to pomôže biblii? To nemôže byť ono.

Pretože by to mohlo ublížiť Biblii? Nedokážeme si predstaviť žiadny iný dôvod.

Pravdou je, že Biblia je: Zbierka spisov neznámeho dátumu a autorstva vydaná do angličtiny z predpokladaných kópií predpokladaných originálov, bohužiaľ stratených.

Napísal tak M. M. Mangasarian, bývalý kongregacionalista a presbyteriánsky minister, ktorý študoval na Princetonskom teologickom seminári a veľmi skoro za svojho života sa vzdal kresťanskej príslušnosti a pokračoval v pozoruhodnej kariére ako zástanca slobodného myslenia.

Včera mi padol do oka pri čítaní tento nadpis článku: Oxfordský vedec prináša ostrú kritiku náboženstva. Zdá sa, že Richard Dawkins, autor Slepého hodinára, spustil novú salvu proti „skutočným veriacim“.

Dawkins namieta, že rozšírenosť náboženstva napriek nedostatku jeho zjavných výhod naznačuje, že nešlo o evolučnú adaptáciu. […] Spoločnosť poskytuje živnú pôdu pre vírus náboženstva tým, že označuje deti náboženstvom svojich rodičov. Deti zase absorbujú tieto presvedčenia, pretože sú k tomu vedené.

Aj keď sa všade vyskytuje, podľa Dawkinsa náboženstvo nie je všeobecne prospešné. Dawkins odmietol teóriu mnohých svojich súčasníkov a argumentoval, že náboženstvo nepomohlo ľuďom prispôsobiť sa alebo prežiť. Okrem toho, že náboženstvo slúži ako zdroj útechy, neposkytuje žiadnu ochranu pred chorobami alebo fyzickými hrozbami.

Osoba, ktorá čelí levovi, sa neupokojí, keď sa jej hovorí, že je to králik, povedal Dawkins. Podľa Dawkinsa náboženstvo poskytuje nielen falošné pohodlie, ale aj to, že aktívne ľudí rozdeľuje a škodí. Dawkins uviedol, že deti, ktorých rodičia boli označený za kresťanov alebo moslimov, čelia diskriminácii spojenej s týmito štítkami. Dawkins poukázal na príklad protestantských fundamentalistov v Belfaste, ktorí pľuli na mladé katolícke dievčatá len preto, že ich rodičia označili za katolíkov.

Dawkins tu má pravdu. Aj keď nesúhlasím s jeho myšlienkami, ktoré propagujú existenciu iba ako dôsledok „náhodnej mechanickosti vesmíru“, musím povedať, že sa zameral na rozhodujúci prvok náboženstva – alebo kultu – ako ho poznáme v našich časoch : že je to vírus a v tomto prípade smrtiaci. Dawkins dosť výstižne poukazuje na to, že náboženstvo je spoločenská norma, ktorá vychádza z psychologických tendencií detí. Je to ich jedinečná poslušnosť, ktorá ich robí zraniteľnými voči vírusom a červom, uviedol Dawkins.

Ich jedinečná poslušnosť. Náboženstvo je forma nátlaku k poslušnosti a la Machiavelli.

Pokiaľ ide o využitie náboženstva pre politické ovládanie, vždy treba mať na pamäti pri čítaní Machiavelliho, že písal svoju malú knihu na základe toho, čo považoval za bežné praktiky rôznych „kniežat“ svojej doby. Videl, čo funguje a čo nie, a zostavil metódy vo svojej knihe na základe historického precedensu.

Niektorí odborníci tvrdia, že Machiavelliho kniha nebola ani tak „radami“, ako skôr satirickým komentárom korupcie bohatých a mocných.

Veci sa rozhodne ani trochu nezmenili od jeho čias.

Keď vezmeme do úvahy myšlienku, že naše dejiny, tak ako ich prezentuje judaizmus v Starom zákone a kresťanstvo v Novom zákone, nehovoriac o histórii vývoja kresťanstva až do stredoveku, sú úplne falošné, určite sme odradený zdanlivou nemožnosťou propagácie a udržiavania takého obrovského klamu.

Zdá sa, že mnoho literárnych kritikov si myslí, že [hocijakú] hypotézu o nejasných a vzdialených otázkach histórie možno vyvrátiť jednoduchou požiadavkou na predloženie väčšieho množstva dôkazov, ako v skutočnosti existuje. […] Ale skutočným testom hypotézy, ak sa nedá preukázať, že je v rozpore so známymi pravdami, je počet skutočností, s ktorými koreluje a ktoré vysvetľuje. [Cornford, Origins of Attic Comedy]

Hans Conzelmann, profesor štúdií Nového zákona v Tottingene pripustil, že kresťanská komunita naďalej existuje, pretože závery kritického štúdia Biblie sú z veľkej časti zamlčané.

Joachim Kahl, ktorý ako absolvent teológie na Phillipsovej univerzite v Marburgu poznamenal, že „Neznalosť väčšiny kresťanov je do značnej miery spôsobená obmedzenými informáciami poskytnutými teológmi a cirkevnými historikmi, ktorí poznajú dva spôsoby utajenia škandalóznych faktov svojich kníh. Buď prekrútia realitu na jej pravý opak, alebo ju zamlčia. “

Dr. Johannes Lehman, spoluprekladateľ moderného vydania Biblie poznamenal: „Evanjelisti sú tlmočníci ale nie životopisci; neosvetlili to, čo s pribúdajúcimi generáciami stmavlo, ale zatemnili aj to, čo bolo stále svetlé. Oni nepísali históriu ale tvorili dejiny. Nechceli podávať správy, len ospravedlniť písmo.“

„Pôvodné texty“, ktoré sa tak často spomínajú v teologickom puntičkárstve, neexistujú. Existujú len prepisy, ktoré vznikli medzi štvrtým a desiatym storočím. A to sú prepisy prepisov, z toho asi pätnásť stovák, a ani jeden sa nezhoduje s ostatnými. Narátaných je viac ako osemdesiattisíc variácií. Neexistuje jediná stránka „pôvodných textov“ bez rozporov. Zistilo sa, že najvýznamnejší z nich, Kódex Sinaiticus obsahuje šestnásťtisíc korekcií, ktoré možno vysledovať až k siedmim korektorom. Títo korektori vykonali svoje „korekcie“, pretože každý z nich chápal verše odlišne a transformovali funkcie podľa toho, čo považovali za potreby doby.

Dr. Robert Kehl z Zürichu píše: „Rovnakú pasáž často “opravil” jeden korektor v jednom zmysle a okamžite “rekorigoval“ v opačnom zmysle druhý, úplne podľa toho, aký dogmatický pohľad bolo treba na príslušnej škole obhájiť. V každom prípade už došlo k chaotickému textu a neopraviteľnému zmätku v dôsledku individuálnych „opráv“, ale ešte viac zámerných. “

Otec Jean Schorer, dlhoročný duchovný poradca katedrály Saint-Pierre v Ženeve, dospel k záveru, že teória božskej inšpirácie Biblie je v takom rozpore s najzákladnejšou a elementárnou vedomostnou základňou normálneho ľudského rozumu, a je tak zjavne vyvrátená samou Bibliou , že iba neznalí ľudia ju môžu obhajovať, zatiaľ čo by tomu uverili iba ľudia úplne zbavení akejkoľvek kultúry.

Dr. Robert Kehl v diele Religion des modernen Menschen píše:

Väčšina veriacich v Bibliu má naivné presvedčenie, že Biblia vždy existovala v podobe, v akej ju čítajú dnes. Veria, že Biblia vždy obsahovala všetky časti, ktoré sa nachádzajú v ich osobnej kópii Biblie. Nevedia – a väčšina z nich ani nechcú vedieť – že asi počas 200 rokov nemali prví kresťania okrem Starého zákona nijaké „písmo“ a že ani starozákonný kánon nebol definitívne ustanovený v časoch raných kresťanov, …

…že písomné verzie Nového zákona vznikali len dosť pomaly, že dlho nikto nesníval o tom, že tieto novozákonné spisy budú považované za Sväté písmo, že s odstupom času vznikol zvyk čítať tieto spisy pri kongregáciach, ale že ani potom sa nikomu nesnívalo, že sa s nimi bude zaobchádzať ako s Písmom svätým s rovnakým postavením, ako má Starý zákon, že táto myšlienka napadla ľuďom najskôr, až keď medzi sebou bojovali rôzne frakcie kresťanstva, a oni cítili potrebu byť schopní podoprieť sa niečím záväzným, že týmto spôsobom ľudia začali považovať tieto spisy za sväté Písmo až okolo roku 200 po Kr.

Povedzme len to, že pri skúmaní tohto procesu vývoja „Svätého písma“ a samotného kresťanstva tam nenájdeme nič z „Ducha Svätého“. To je jasný fakt. A veľa ľudí v „biznise“ náboženstva to vie.

Napriek tomu majú naše vysoké školy vo všeobecnosti špeciálny fakultný prídel pre výučbu teológie, ktorý je financovaný z daňových poplatníkov, či už kresťanských alebo židovských.

Jeden predpokladá, že študenti, ktorí študujú túto teológiu, majú prístup aj k ďalším štúdiám, ako napríklad matematike, jazykom, prírodovedám atď. Potom sa natíska otázka: aké čudné skreslenie, aká nepochopiteľná korupcia sa odohráva v mysliach ľudí, takže úplne oddelia svoje akademické vedomosti od toho, čo počujú kázať na nich z kazateľnice? Aký druh vymývania mozgov môže tak efektívne spôsobiť, že sa zabudne na najjednoduchšie fakty?

Ako sa to stane?

Pre logického a inteligentného človeka je doslova ohromujúce, že rozprávka o Biblii – ako Božom slove – pretrvala tak dlho. Nie je nič, s čím by sme to mohli porovnávať za celých sedemtisíc rokov ľudskej histórie, o ktorých sme si vedomí. Nazvať to všetko „hromadou klamstiev“ sa zdá byť dosť tvrdé, ale čoraz viac je zrejmé, že je to určite zámerne zavádzajúce. A v takom prípade, ako to teda máme nazvať?

Všetky tieto problémy prirodzene viedli k mnohým zaujímavým teologickým riešeniam. Je úžasné, ako kreatívni môžu byť skutoční veriaci, keď sa stretnú s faktami, že tá či oná myšlienka, ktorú majú tak dlho, už nie je obhájiteľná.

Kresťanskí teológovia tvrdia, že Ježišovo učenie (ktoré je ustanovenou náboženskou dogmou) je bezpodmienečne platné. Rudolf Augstein sa pýta: „… Akým právom sa kresťanské cirkvi odvolávajú na Ježiša, ktorý neexistoval v podobe, v akej tvrdia, na doktríny, ktoré neučil, na absolútnu autoritu, ktorú neudelil, a na synovstvo s Bohom, ktoré si nikdy nenárokoval? “ [Jesus Menschensohn, Mníchov, 1972]

Keď poodstúpime od tejto situácie, jednu vec, ktorú vidíme je to, že proroctvo je v centre žido-kresťansko-islamskej tradície. Proroci týchto náboženstiev tvrdili, že sú v priamom kontakte so Stvoriteľom vesmíru a zdá sa, že tento tvorca bol mimoriadne „osobný“ v tom zmysle, že má osobné črty, rozmary, záľuby a nevôle. Jeho proroci sú prirodzene privilegovaní poslovia, ktorí prijímajú jeho božské zjavenia a tieto zjavenia rozdeľujú ľudstvo na tých, ktorí im veria, a na tých, ktorí neveria. Tí, ktorí to nerobia, sú samozrejme zatratení.

Zdá sa, že všetky „primitívne“ alebo preliterátne kultúry mali určitú formu kodifikovanej komunikácie medzi duchmi a živými. Tento jav sa zdá byť v starovekom svete univerzálny a bol odsúdený až začiatkom monoteizmu okolo roku 1000 pred naším letopočtom.

Keď Jahve prehovoril svojimi kanálmi, boli títo nazvaný prorokmi a ich činnosť bola „božská inšpirácia“. Keď to urobil ktokoľvek iný, bola to nekromancia alebo démonické vlastníctvo, alebo dokonca totálne klamanie. Bolo to zjavne preto, pretože Jehova / Jahve bol vyhlásený za jediného boha, a títo ďalší „bohovia“ už nesmeli ďalej existovať, preto každý, kto tvrdil, že ich počuje, klamal.

To si samozrejme kladie otázku, prečo boli ľudia usmrcovaní za klamstvo o komunikácii s bohmi, o ktorých sa tvrdilo, že neexistujú? A ak skutočne existovali a skutočne komunikovali, tak ako bol aj Jahve, aký status to naznačuje pre Jahveho, pretože to bol on, kto tvrdil, že je jediný boh, a že to bola pravda jednoducho preto, lebo Jahve to povedal prostredníctvom svojich kanálov? Veľmi kuriózne.

V šiestom storočí pred naším letopočtom bolo známe, že trácke dionýzské kulty používali šamanov ako tranzové kanály na komunikáciu s duchmi, ktoré boli vtedy známe ako theoi alebo bohovia: zosobňujúce nesmrteľné bytosti s nadľudskými schopnosťami. Niektorí odborníci tvrdia, že racionalistická filozofia sa zrodila z dionýzskych, orfických a eleusínskych tajomných kultov zasvätených komunikácii od týchto bohov; určite veľa starogréckej filozofie bolo presiaknuté týmito tajomstvami, najmä filozofie Pytagorasa, Herakleita a Platóna.

To samozrejme prináša otázku, ako by tieto „kanálom“ komunikované informácie mohli byť základom racionalistickej filozofie, keďže nebolo čo komunikovať cez kanál? Mohla by to byť iba postupnosť myšlienky, že Jahve / Jehova existuje ako jeden boh, a len on jediný? Len ako ďalší krok, ktorý pozbavil skutočné poznatky o našej realite zo života ľudí?

V Platónovej knihe Theagetes Socrates priznáva: „Vďaka láske bohov som bol od detstva navštevovaný polobožskou bytosťou, ktorej hlas ma občas odrádza od nejakého podniku, ale nikdy ma nesmeruje k tomu, čo mám robiť.“

Grécke veštiarne v Dodone a Delfách a na ďalších iných miestach prorokovali tak, že sa veštkyne ponorili do tranzu, počas ktorého boli posadnuté netelesnými duchmi; niektoré zo slávnych boli spojené iba s jedným duchom alebo tím, čo by sme dnes nazvali „spirit-sprievodca“. Veštci často žili v jaskyniach a verili, že duchovia, s ktorými komunikovali, k nim prichádzali z podsvetia cez pukliny v skalách.

Najzaujímavejšou vecou zo všetkého je skutočnosť, že Pytagoras používal niečo ako dosku Ouija už v roku 540 pred naším letopočtom: „mystický stolček“ na kolieskach sa pohyboval okolo a ukazoval na znamenia, ktoré potom interpretoval sám filozof alebo jeho žiak Philolaus. Až do dnešných dní sú záhady Pytagorejcov predmetom intenzívneho záujmu vedcov aj mystikov. A tu sa zdá, že existujú dôkazy o tom, že pokročilé znalosti Pytagorasa mohli byť získané prostredníctvom Ouija!

V časoch, keď Rimania dobyli Grécko, sa racionalistické hnutie už obracalo proti tým, čo boli v spojení s duchmi. Cicero, rímsky racionalista, ktorého si prvotní cirkevní otcovia veľmi ctili, hromžil proti tímto spojeniam s duchmi alebo nekromancii z dôvodu, že išlo o príšerné pohanské rituály. Grécky racionalizmus a monoteizmus urobili na chvíľu pas de deaux, ale racionalizmus v skutočnosti rozšíril argument o myšlienku, že neexistuje boh, neexistujú duchovia, a nič neprežije smrť fyzického tela, takže skutočne neexistuje nikto na „druhej strane“ s kým by bolo možné hovoriť, tak prečo sa trápiť?

Racionalizmus bol pre monoteizmus užitočný, pokiaľ pomohol zvrhnúť pohanské kulty, ale akonáhle sa ustanovilo kresťanstvo, racionalizmus sa stal kacírstvom. Veda bola „oživená“ v renesancii a dospela k názoru, že celá náboženská vec je podvodná hra, a to je vlastne súčasný vedecký názor na tento fenomén v súčasnosti. A určite sa zdá, že veda je v tomto bode oprávnená. Ale aj Richard Dawkins pripúšťa, že existuje určitá náboženská kvalita, ktorá charakterizuje vedecké javy. Pocit transcendencie je niečo, čo zdieľajú aj tí, ktorí sa nenazývajú náboženskými, hovorí Dawkins.

Ale samozrejme, Dawkins nejde nad rámec špekulácií o MATERIÁLNOM svete. Pre neho nie je čo brať do úvahy, okrem toho, čo existovalo PO Veľkom tresku. Ostatní vedci v iných disciplínach zvažujú problémy toho, čo sa stalo PRED Veľkým treskom a čo sa môže diať, čo nedokážeme vnímať z úrovne našej reality. Ďalšia položka zo včerajších správ: Profesor uvažuje o paralelných svetoch;

Môžete sa cítiť inšpirovaní úžasom alebo sa cítiť bezvýznamný, keď ste si v stredu popoludní vypočuli prednášku Maxa Tegmarka na univerzite v Delaware o pravdepodobnosti existencie paralelných vesmírov, ktoré napodobňujú alebo sa líšia od nášho. Tegmark, profesor fyziky a astronómie na Pensylvánskej univerzite, diskutoval o multivesmíre (viac ako jednom „uni-“ verze) so skupinou viac ako 50 začínajúcich fyzikov a s rôznymi filozofickými, biologickými a prírodovednými odborníkmi na prednáške Katedry fyziky a astronómie UD.

Vaša reakcia samozrejme závisí od vášho uhla pohľadu. Ak sa stále vzpierate z protiintuitívnej skutočnosti, že Zem sa nenachádza v strede vesmíru – nehovoriac o Slnečnej sústave; že naša Slnečná sústava je zastrčená v nejakom nejasnom vonkajšom ramene mliečneho víru hviezd; a že naša galaxia je iba jednou z myriád rútiacich sa pri obrovských rýchlostiach cez ľadový a ľahostajný priestor – Tegmarkove teórie, že niekde vonku pravdepodobne existuje viac verzií samého seba, spôsobujú, že staromódny zdravý rozum sa zdá byť ešte irelevantnejší.

“Môže existovať najmenej tisíc paralelných vesmírov,” povedal Tegmark svojmu publiku. Všetko je založené na najnovších meracích schopnostiach a matematických rovniciach, ktoré fyzici vytvorili za posledných pár rokov. […]

Inými slovami, pohania možno na niečo kápli. Táto myšlienka paralelných vesmírov má vážne následky, ku ktorým sa nakoniec vrátime, ale nateraz sa pokúsme zostať v kurze a postupovať trochu chronologicky. Chronológia je koniec koncov to, čo sa tu snažíme pochopiť!

Kresťanské náboženstvo a jeho odnože New Age sú hlavnými navrhovateľmi mnohých scenárov o konci sveta, ktoré tak dôverne poznáme. Scenáre o konečných časoch pochádzajú väčšinou zo súboru apokalyptických, eschatologických spisov Nového a Starého zákona. Práve v záverečnej knihe Jánova Apokalypsa sa nachádzajú najpozoruhodnejšie a symbolické predstavy o konci sveta.

Je to ťažké dielo na pochopenie. Pravdepodobne žiadny iný spis v histórii nebol dôkladnejšie preskúmaný a interpretovaný širšie. Je to legenda o konci sveta, príbeh súdneho dňa s množstvom špeciálnych efektov virtuálnej reality. Je to inšpiratívna studňa šialených prorokov, chrličov chrliacich z kazateľnice, apokalyptických enochiánskych kúzelníkov, fanatických skutočných veriacich, tvorcov béčkových filmov a podvodných predajcov všetkých foriem a druhov.

Znamená to, že môžeme úplne odmietnuť Jánovú Apokalypsu a ďalšie proroctvá? Bolo by pekné si to myslieť, ale ako sme už poznamenali, aj keď oficiálna kultúra vždy zasahuje, aby napravila následky škôd a robí to, oh, tak starostlivo! Aj keď je vyššie uvedené dostatočne správne z hľadiska mnohých a rozmanitých interpretácií, ktoré boli dané tejto Matke všetkých proroctiev o konečných časoch, nemá ale zmysel vyhadzovať s kúpeľom aj dieťa. Ktokoľvek, kto má oči a uši a má dva strieľajúce neuróny, môže vidieť, že niečo tu nesedí v našom svete, v našej realite, a keď sa to stane videné a keď sa začnú klásť otázky, ktoré potom vedú k výskumu, dospejeme k názoru, že niečo sa naozaj stane!

To samozrejme NEZNAMENÁ, že nasledovanie jedného alebo druhého náboženstva zmierni niečo, čo sa v prírodnom svete vyskytne, podľa vedeckých princípov.

Zdá sa byť pravdou, že autori Starého aj Nového zákona nemohli len tak zahodiť ústne tradície. S vedomím toho, ako je možné históriu mýtizovať a potom historizovať a tvoriť hocijaké ich kombinácie sa môžeme na Písmo pozerať iným pohľadom. Môžeme predpokladať, že musela existovať skutočná osoba, okolo ktorej bola legenda o Ježišovi – mytizovaná história – omotaná.

Môžeme predpokladať, že učil niečo dôležité a dramatické, že to malo taký vplyv. Môžeme tiež predpokladať, že tento „vplyv“ bol v určitom okamihu považovaný ako užitočný politický nástroj. Toto zdôrazňuje skutočnosť, že pokiaľ ide o vedeckú podstatu našej reality a naše pozorovania súčasnej doby, ako aj rozsiahly historický prehľad, bez ohľadu na to, čo skutočne robil a hovoril, bolo to nepochybne prekrútené, znehodnotené a dôrazy presunuté pomerne predvídateľnými spôsobmi.

Prví kresťania údajne verili, že koniec sveta a objavenie sa ich Mesiáša je bezprostredne blízko. Hovorí sa nám, že od prvých dní organizovanej cirkvi bolo očakávanie milénia – tisícročnej vlády navráteného Krista – v rozpore s cirkevnou politikou, ktorá v novej cirkevnej hierarchii rýchlo rástla.

V dnešnom Turecku muž menom Montanus tvrdil, že zažil víziu nebeského Nového Jeruzaléma, ktorý sa chystá zostúpiť na zem. Montanus a jeho myšlienka boli vnímané ako hrozba pre cirkevnú autoritu. V roku 215 n. L., Hippolytus obvinil v veriacich v Montanizmus z kacírstva vrátane počúvania zjavení od vidiacich žien. Montanizmus sa šíril ďalej, najmä po Tertuliánovi – vynikajúcom právnikovi, ktorý sa narodil v Kartágu a konvertoval na kresťanstvo v roku 196 po Kr. – a pripojil sa k hnutiu. Aj on uviedol víziu tohto nebeského mesta zostupujúceho z neba, metaforu, ktorá pretrváva po celé storočia.

Všadeprítomnosť tejto vízie je zaujímavá z mnohých dôvodov, najmä keď sa vezme do úvahy možnosť, že títo prví kresťania mohli interagovať s hyperdimenzionálnymi realitami. Zatiaľ čo niektoré gnostické skupiny „zduchovňovali“ udalosti predpovedané v Apokalypse, stále existovali tí, ktorí trvali na tom, že tento raj je celkom skutočný a fyzický a môže existovať na Zemi. Táto myšlienka sa stala známou ako chiliazmus, forma apokalyptického videnia, ktorá zobrazovala tisícročie ako fyzické a materiálne obdobie.

Gnostický prorok menom Cerinthus predpovedal, že bude existovať pozemské Kristovo kráľovstvo a že ľudské telo, ktoré bude opäť obývať Jeruzalem, bude predmetom túžob a potešenia. A dodal: „Kristovo kráľovstvo by … spočívalo v uspokojení žalúdka a ešte nižších orgánov, v jedení, pití a svadobných pôžitkoch.“ Jeden spisovateľ opísal Cerinthusa a jeho nasledovníkov poznámkou: „Medzi jeho podporovateľmi bolo za týmto účelom veľké nadšenie …“ Bez pochýb.

Mnoho chiliastov verilo, že v tisícročí bude uspokojená všetka fyzická túžba, že muži budú považovať všetky ženy za krásne a budú sa chcieť zúčastňovať na telesných pôžitkoch. Iní učili, že ženy vynosia veľa detí, ale bez bolesti pri pôrode alebo dokonca bez sexuálnych nepríjemností. Je možné poznamenať, že vo vízii milennialistov je vlákno sexuálnych narážok, ktoré sa – v priebehu storočí – objavovalo znova a znova.

Je celkom jednoduché vidieť v „zárodku“ primitívneho chiliasmu ranokresťanských myšlienok koncept Časových Slučiek a hyperdimenzionálnej reality, ako aj myšlienku cyklických katastrof, ktoré signalizujú koniec aj začiatok „svetov“. Zdá sa však, že v tomto ranom kresťanstve bolo ešte niečo iné, čo robilo problémy cirkevným otcom, ktorí sa zaoberali kodifikáciou dogiem a budovaním ďalekosiahlej cirkevnej ríše. Pretože „horúčka konečného času“ sa nedala vymazať, bola kodifikovaná ako „verte v naše dogmy“ a pôjdete do neba v konečnom čase. Stane sa to iba raz a my sme agentmi boha, ktorý má zničiť všetkých, ktorí nepatria do nášho klubu. “

Otázka znie: ak prvotní cirkevní otcovia vylúčili z kresťanstva „primitívny chiliazmus“, čo EŠTE iné odstránili? Ako už bolo uvedené, to, čo dnes poznáme ako kresťanstvo, je podľa mnohých odborníkov iba čosi viac ako zlúčenie mnohých mýtických predstavení témy umierajúceho a vzkrieseného boha. Viac ako čokoľvek iné odráža tammuzskú drámu s veľkým prekrytím vtedajšieho egyptského náboženstva.

Znovu a znovu sa vraciame k otázke: „ako to mohli urobiť?“ Zdá sa nemožné si vôbec predstaviť taký podvod, ktorý by bol spáchaný na celom západnom svete. Ako však bolo uvedené, štúdium histórie nie je statické. Každý deň prináša objavy, ktoré rozširujú naše porozumenie a poskytujú nám lepší kontext, v ktorom môžeme umiestniť podrobnosti, ktoré už máme. A veľmi často, keď umiestnime „napísanú“ históriu do kontextu toho, čo nám veda musí ukázať, jednoducho sa k nej nehodí. A práve vtedy si musíme začať klásť vážne otázky.

Namiesto predpokladu, že nám naši predkovia neklamú, mali by sme sa pýtať, prečo to bolo tak, že verili tomu, čo robili, a odovzdali to ďalej ako svätý príkaz? Určite si môžeme myslieť, že rodič, ktorý odovzdáva svojim deťom určité myšlienky, ktoré sú „faktické“, pokiaľ vie, neklame sám o sebe. Len nemusí vedieť pravdu. Výsledkom však je, že klamstvá sa hromadia na klamstvách a naše chápanie nášho sveta sa stáva iba čosi viac ako šepkaný rozhovor vedený okolo 100 alebo viac ľudí, na konci ktorého konečné vyjadrenie vôbec nesúvisí s pôvodným.

Na tomto mieste by sme chceli poznamenať kurióznu sériu poznámok pololegendárneho alchymistu Fulcanelliho na prvých stranách jeho knihy Obydlia filozofov. Už vo svojich prvých vetách nám hovorí, že medzi učencami i laikmi panuje hrubá mylná predstava o stredoveku odvodená  z písomnej histórie, ktorá nie je podložená dôkazmi.

Dejiny nám hovoria, že doba temna bola obdobím invázií, vojen, hladomorov, epidémií a mnohých narušení života a kultúry; to isté obdobie však bolo obdobím výstavby veľkých katedrál, pamätníkov, domov, miest atď.; žiadny z nich nenesie znaky takýchto pohrôm.

Fulcanelli ďalej zdôrazňuje, že umenie úplne odráža kultúru a všeobecne sa mu darí iba v čase mieru.

Gotické budovy – katedrály a ďalšie – nepopierateľne odrážajú mier, vyrovnanosť, prosperitu a prosperujúcu šťastnú spoločnosť. Sochárstvo, zjavne využívajúce živé modely, nám ukazuje bacuľatých a dobre živených ľudí so žoviálnymi výrazmi, ktorí majú radi dobrý život a satiru. Aj obludy sú skôr komické ako desivé a trpiaci Kristovia sú všeobecne vykresľovaní skôr ako „odpočívajúci“ než ako skutočne trpiaci.

Ako zdôrazňuje Fulcanelli, keby bolo toto historické obdobie také „temné“, ako je zobrazované, keby ľudia trpeli a nariekali v biede ľudského utrpenia, umenie by to zobrazilo.

Ale nezobrazuje.

Niečo je tu skutočne nevysvetliteľne v neporiadku. A ako zdôrazňuje Fulcanelli:

“Je ľahké vyrobiť texty a dokumenty z ničoho. [..] Falšovanie a podvrhy sú staré ako kopce a história, ktorá nenávidí chronologické vákuum, musela niekedy na záchranu privolať [falšovateľov].“

V sedemnástom storočí odhalil jezuitský otec Jean Hardouin podvod, pri ktorom miestni obyvatelia vyrábali starogrécke a rímske mince a medaily a zakopávali ich v okolí krajiny, aby „vyplnili medzery“ v histórii a zarobili si peniaze predajom „nálezov“. “ V roku 1639 istý Jacques de Bie vydal Rodiny Francúzska, ilustrované Pamätníkmi starovekých a moderných medailí, ktoré podľa Anatole de Montaiglon obsahovali viac „vynájdených medailí ako skutočných“.

Fulcanelli ďalej uvádza ďalšie prípady, v ktorých sa objavuje možnosť – pravdepodobnosť -, že naša história bola z veľkej časti vyrobená, ako stále rastúce strašidlo zmätku. Už sme videli, ako bol príbeh asteroidu dopadajúceho na zem „sfalšovaný“ ako „historická udalosť“, tj. Konštantínovo obrátenie znamením od Boha, a ako budeme pokračovať zistíme, že tento problém falšovania histórie nie je len príležitostná vec, ale opakuje sa znova a znova.

Ako sa už stalo, v súčasnosti existuje niekoľko významných odborníkov, ktorí zavetrili zradu a navrhujú presne to isté, čo navrhol Fulcanelli.

Okrem falšovania udalostí máme problém s falšovaním chronológie, ktoré podopierajú nepravdivé udalosti.

Keď preskúmame túto záležitosť zistíme, že chronológia starovekých a stredovekých dejín v ich súčasnej podobe bola vytvorená a do značnej miery zavŕšená sériou prác počas 16. a 18. storočia, počnúc J. Scaligerom (1540 – 1609), „zakladateľom modernej chronologickej vedy“ a D. Petaviusom (1583-1652). Chronológia je to, čo nám hovorí, koľko času uplynulo medzi nejakou historickou udalosťou a súčasnosťou. Na určenie skutočnej chronológie musí byť človek schopný previesť údaje v starodávnych dokumentoch do terminológie a jednotiek zúčtovania modernej doby. Mnoho historických záverov a interpretácií závisí od toho, aké dátumy pripisujeme udalostiam v danom starodávnom dokumente.

Prijatá tradičná chronológia starovekého a stredovekého sveta spočíva na základoch tekutého piesku. Napríklad medzi rôznymi verziami datovania tak dôležitej udalosti, ako je založenie Ríma existuje 500-ročná divergencia. Navyše „falšovanie čísel“ sa uskutočňovalo až do súčasnej histórie. Alexander Polyhistor urobil prvé kroky k naplneniu päťsto rokov, ktoré chceli do chronologického spojenia dostať zničenie Tróje a vznik Ríma. Ale to, čo robil, vskutku pomáhalo, alebo ešte viac pomýlilo túto záležitosť? Náhodou podľa inej chronológie padla Trója súčasne so založením Ríma a nie 500 rokov pred ním!

Isaac Newton sa dlhé roky venoval historickým a chronologickým štúdiám. Vytvoril vlastné tabuľky, ktoré sa stali všeobecne akceptovanou časovou osou. Mnoho ľudí si neuvedomuje, že niektoré z dôležitých udalostí gréckych dejín svojvoľne posunul vpred a to až o 300 rokov, a udalosti egyptské až o tisíc rokov vpred.

Prirodzene, prenikavé mysle dokázali rozlíšiť problémy už v šestnástom storočí. A.D., profesor univerzity v Salamanke, de Arcilla, publikoval dva príspevky, v ktorých uviedol, že celá história spred 4. storočia. nl. bola sfalšovaná.

V modernejšej dobe sa prvý vážny pokus systematizovať značný kritický materiál a analyzovať historické paradoxy a duplikáty z hľadiska prírodnej vedy uskutočnil ruský vedec a akademik N. A. Morozov (1854-1946).

V roku 1994 publikoval ruský matematik A.T. Fomenko Empiricko-štatistickú analýzu naratívnych materiálov a ich aplikácie na historické datovanie. Abstrakt tejto knihy hovorí:

Tieto dva zväzky predstavujú významné a jedinečné dielo, ktoré je prvé svojho druhu vydané v anglickom jazyku.

Na analýzu historických a chronologických údajov je uvedený celkový súbor nových štatistických postupov. Táto technika predstavuje nový dôležitý trend v aplikovanej štatistike.

Prvý diel sa zameriava hlavne na vývoj matematických štatistických nástrojov a ich aplikácií na astronomické údaje: datovanie zatmenia slnka v staroveku, datovanie Almagestu atď. Diskutuje sa o problémoch správneho datovania pre starodávne a stredoveké udalosti.

Druhý diel sa zameriava na analýzu starovekých a stredovekých kroník a záznamov (napríklad egyptských, byzantských, rímskych, gréckych, babylonských, európskych atď.). Ohromujúce množstvo historických údajov je braných v úvahu.

Závery, ktoré sa týkajú prijatého chronologického datovania udalostí v starej histórii, určite vyvolajú kontroverzie a vážne debaty. Autor navrhuje novú chronológiu, ktorá sa dramaticky líši od tradičnej. […]

Hlavný výsledok je nasledovný: moderná „učebnica“ tradičných dávnych a stredovekých dejín je vláknitá kronika odvodená zlepením štyroch prakticky identických replík A, B, C, D z kratšej kroniky A. Tri kroniky B, C, D sú získané z A, ich posunutím, ako celého bloku dozadu o približne 333, 1053 a 1778 rokov. Inými slovami, celú „modernú učebnicu“ je možné úplne obnoviť z jej menšej časti A, výlučne umiestnenej napravo od roku 960, tj. každá epocha histórie, ktorá je dnes umiestnená naľavo (dole) od roku 960, je odrazom určitej skutočnej historickej udalosti z intervalu AD960 – AD1600. […]

Kniha poskytuje potrebné podklady a materiály pre inteligentnú účasť na takýchto diskusiách. [Kluwer Academic Publishers, 1994. P.O.Box 17, 3300 AA Dordrecht, Holandsko. ISBN 0-7923-2604-0 (zväzok 1) ISBN 0-7923-2605-9 (zväzok 2)]

Fomenkova práca si zaslúži celú sériu zväzkov, aby bolo možné o nej správne diskutovať, ale tu by to nebolo možné okrem povšimnutia, že mainstreamoví historici a archeológovia volajú „nevhodné!“ napriek tomu, že vyvodil niekoľko mimoriadnych záverov a svoje dôkladné analýzy prezentuje logickými argumentmi a úprimnou túžbou dostať sa k Pravde.

Ako sme už poznamenali, je čoraz jasnejšie, že „status quo“ je pre niektorých ľudí dôležitejší ako Pravda. Pokiaľ ide o stredoveké obdobie, ktorým sa v súčasnosti zaoberáme, (nezabúdajme, že angličtina nie je Fomenkovým prvým jazykom), Fomenko zdôrazňuje, že:

Zistili sme, že existuje silná paralelnosť medzi trvaním vládnutia pre anglické dejiny 640 – 1327 n.l. z jednej strany a byzantskými dejinami 378 – 830 n.l., ktoré pokračujú byzantskými dejinami 1143 – 1453 n.l. na strane druhej.

Naznačuje to, že Byzancia je originálom vo vyššie uvedenom paralelizme a Anglicko pred rokom 1327 n. l. – zrkadlenie. Bolo možné vidieť […], ako boli anglické dejiny pred rokom 1327 n. l. skonštruované z niekoľkých obrazov Byzantskej ríše z rokov 1143 – 1453 n. l. […]

Čitateľ sa možno pýta: Ako mohli byzantské kroniky byť vložené do stredovekých anglických dejín (ostrova Anglia)? Odpoveď bude mimoriadne jednoduchá, ak zo svojej mysle vymažeme obraz, ktorý vnucuje tradičná Scaligerova chronológia.

Počínajúc 11. storočím, na byzantskú ríšu zaútočilo niekoľko križiackych výprav. Na území Byzantskej ríše bolo založených niekoľko štátov feudálnych križiakov medzi 11.-14. storočím. V týchto štátoch bolo zmiešaných veľa národov: miestne obyvateľstvo, križiaci z Anglicka, Francúzska, Nemecka, Talianska atď. V týchto križiackych regiónoch a v Byzantskej ríši bola vytvorená nová kultúra, najmä boli napísané historické kroniky.

Medzi byzantskými obyvateľmi bolo veľa ľudí z Európy, najmä z jedného ostrova, ktorý sa neskôr bude volať Anglicko.

V roku 1453 n.l. Turci dobyli Carihrad (Konstantinopol). Byzantská ríša bola zničená a davy jej obyvateľov opustili krajinu. Mnoho z nich sa vrátilo do Európy, do svojej starej vlasti. Najmä – na ostrov Anglia.

Títo potomkovia križiakov si so sebou zobrali svoju byzantskú historickú kroniku, pretože tieto texty popisujú ich vlastné skutočné dejiny v byzantskej ríši (počas mnohých rokov – stoviek rokov). Prešlo niekoľko desaťročí. Na ostrove Anglia [prisťahovalci] začínajú písať jeho históriu (t. j. históriu ľudí žijúcich na ostrove).

V 16.-17. storočí sa objavuje niekoľko kvalifikovaných historikov a začínajú vytvárať všeobecné dejiny celej krajiny Anglia („od začiatku“). Pátrajú po starodávnych dokumentoch. Zrazu nájdu niekoľko starých truhlíc s „veľmi starými“ dokumentmi. Dokumenty sú zaprášené, papier je veľmi krehký a staré knihy sa rozpadajú na kúsky. Tieto kroniky boli prevezené z Byzantskej ríše. Ale teraz (v 16. – 17. storočí) to už nikto nevedel. Bohužiaľ, história týchto truhlíc je zabudnutá. A bohužiaľ sa zabúda, že tieto kroniky popisujú históriu INEJ KRAJINY.

Anglickí historici 16.-17. storočia starostlivo analyzovali tieto texty ako históriu „ostrovného Anglicka“ a vložili ich do základov „starej britsko-ostrovnej histórie, ktorá začala pred mnohými storočiami“. V istom silnom zmysle mali pravdu, pretože autori kroník boli skutočne úzko spätí s ostrovom Anglia (ale, zopakujme si, opísali INÚ KRAJINU – byzantskú ríšu). Tento proces je celkom prirodzený a nenaznačuje nijaké zvláštne falšovanie histórie.

Takéto prirodzené chyby boli nevyhnutné pri prvých krokoch vytvárania všeobecných dejín. Vo výsledku sa objavili také kroniky ako Anglosaská kronika, Nenniusova kronika atď.

Po nejakom čase táto nesprávna verzia starej anglickej histórie znehybnie a stane sa „pamätníkom“. Ďalší historici jednoducho upravia (len trochu) pôvodnú schému histórie a pridajú niekoľko nových dokumentov.

A až dnes, pomocou niektorých štatistických a iných metód, začíname objavovať v „učebnici dejepisu“ čudné zákonitosti a začneme si uvedomovať, že skutočná história bola možno dostatočne kratšia a že dnes musíme zo „starej anglickej histórie“ odstrániť jej „Byzantskú časť“ a vrátiť tento kúsok na správne miesto (v časovom a geografickom zmysle). Tento postup je veľmi bolestivý. Uvedomujeme si to, pretože sme rovnaký problém objavili v staroruských dejinách, keď sme tiež našli niekoľko chronologických duplikátov.

Je možné, že tento proces „vkladania starých byzantských kroník“ na začiatok „miestnej histórie“ je predstavený pre niekoľko rôznych regiónov, ktoré úzko súviseli s byzantskou ríšou. Platí to najmä pre Rusko, Anglicko, Rím, Grécko. [a Francúzsko] [op. Cit.]

Ako bolo uvedené vyššie, je ľahké vyrobiť texty a dokumenty z ničoho. Falšovanie a povrhy sú staré ako kopce. J. K. Huysmans napísal v Las-bas:

„Udalosti nie sú pre človeka s talentom ničím iným ako odrazovým mostíkom nápadov a štýlu, pretože všetky sú zmierňované alebo zhoršované podľa potreby veci alebo podľa temperamentu spisovateľa, ktorý s nimi narába. Pokiaľ ide o dokumenty, ktoré tieto udalosti podporujú, je to ešte horšie, pretože žiadny z nich nie je neredukovateľný a všetky sú preskúmateľné. Ak nie sú iba apokryfné, je možné neskôr objaviť ďalšie, takisto neisté dokumenty, ktoré im odporujú a čakať, až budú znehodnotené odkrytím ďalších, nie menej istých archívov. “ [Huysmans, 1891, Ch II].

Fomenko veľkoryso naznačuje, že takýto proces falšovania histórie bolo niečo, čo sa len akosi „stalo“ a bez konšpiračných zámerov. Väčšinou s ním skôr súhlasím. Ale určite existujú aj ďalšie veci, ktoré silne naznačujú zámerné zatajovanie pravdy. A samozrejme, z časti histórie Byzancie, o ktorej existuje veľa dokumentácie, zistíme, že falšovanie skutočností bolo rovnako aktívne ako dnes.

Ale je na tom ešte niečo čudnejšie ako jednoduché vysvetlenie, ktoré Fomenko uviedol: chceme sa opýtať, aké vákuum existovalo v západnej Európe, aby bolo možné importovať históriu Byzancie? Nemali svoju vlastnú históriu? Čo sa tam dialo, kým na východe rástla Rímska ríša a kresťanstvo?

A tu v tejto otázke nájdeme niekoľko najzaujímavejších indícií.

 

Predchádzajúca časť: Pravda alebo lži (5. časť) – kresťanstvo a falošná história

 

 

 

 
kresťanstvo, falošná história, Konštantín I.

Pravda alebo lži (5. časť) – kresťanstvo a falošná história

Laura Knight-Jadczyk
Cassiopaea.org
Preklad: NaSeveru.org
Titulný obrázok: Smrť Konštantína I., autor Peter Paul Reubens (1623)

 

Skôr ako budeme pokračovať, chcela by som čitateľovi položiť otázku. Boli ste niekedy ako dieťa obvinení z niečoho, čo ste neurobili, či už rodičmi, učiteľmi alebo inými „autoritami“? A ak áno, boli ste nespravodlivo potrestaný za niečo, čo ste neurobili? Pamätáte si, aké to bolo?

Ako si pamätáte, cítite frustráciu, bezmocný hnev a odpor, že ste povedali pravdu a nikto vám neveril? Viete, čo ste urobili alebo neurobili, a nikto vám to nemôže vziať. Ale vzali vám právo na to, aby túto pravdu poznali aj ostatní. A niekto iný im odobral ICH právo poznať pravdu. Boli ste ohováraný a potrestaný a NIE JE MOŽNÉ dokázať, že to bolo nesprávne a nespravodlivé, a že všetci ostatní ľudia budú mať o vás falošnú „históriu“.

V skutočnosti toto poznanie, že o vás ostatní budú mať falošné spomienky, budú mať falošné predstavy o tom, čo ste robili, kým nezomrú, bolo takmer horšie ako trest. Navyše neurčitým spôsobom môžete vnímať, že tí, ktorí veria v toto klamstvo, boli pripravení o niečo cenné vzťahujúce sa kvám: o pravdu, že ste neurobili to, z čoho ste boli obvinení, a že ste hovorili pravdu. Medzi vami a ostatnými bola postavená bariéra – bariéra lži.

Teraz tento koncept trochu rozšírte. Predstavte si, že sa takéto krivé obvinenia, nepravdivé príbehy rozprávajú o histórii, o tej histórii, ktorá definuje váš pôvod a váš samotný dôvod bytia. Jediný rozdiel je len v tom, že to nie je „osobné“ klamstvo proti vám, a že vo svojej hlave nemáte vedomosť, že je to isto iste klamstvo, pretože ste tam boli a VY viete.

Predstavte si, že sa ľudia narodia, žijú svoj život a umierajú vo viere klamstiev o tom, odkiaľ prišli a ako sa dostali tam, kde sú, a o dôvodoch všetkého, čo existuje vo svete okolo nás. Rovnako ako ľudia, ktorí uverili klamstvám o niečom, čo ste neurobili (nemajú spôsob, ako sa dostať do vašej hlavy a vnímať pravdu), boli ľudia od pravdy oddelení bariérou klamstiev.

Ako pravdepodobne viete, udalosť z vášho detstva mohla byť z hľadiska celej vašej životnej histórie malá, ale napriek tomu existujú ľudia, ktorí vás na základe tejto lži súdia a celá vaša následná história vyplýva z týchto presvedčení o vás.

Práve sme videli príklad práve takej lži, ktorá vytvára bariéru medzi ľuďmi a pravdou: skutočnosť, že Konštantín musel vidieť dopad asteroidu na Zem a pravdu, ktorá bola postavená na vedľajšiu koľaj v prospech lži veľkého obrátenia uskutočneného Všemohúcim Bohom, dokazujúce, že kresťanstvo bolo „pravdou“.

Pokiaľ ide o náboženstvo, a obzvlášť o náboženstvá, ktoré ovládajú náš svet, tak ako je kresťanstvo pochádzajúce z judaizmu, jednoducho nemôžeme podceňovať význam hlbokého a seriózneho štúdia. Nemôžeme ignorovať otázku, či kresťanstvo a judaizmus a islam sú alebo nie sú „pravdivé“, a ak NIE sú, tak prečo sa rozšírili a pretrvávajú? A ak nie sú pravdivé, musíme na to vyhodnotiť náležitú odpoveď.

Dejiny kresťanstva – od apoštolov v Ríme po dnešok – boli nespochybniteľným predpokladom, na ktorom je založené veľa toho, čo v našom dnešnom svete existuje. Samotný stav našej planéty je v súčasnosti založený na tejto „histórii kresťanstva“, o ktorej si začíname myslieť, že by mohla byť trochu skreslená. A keď vezmeme do úvahy skutočnosť, že kresťanstvo sa vyvíjalo tak, ako sa vyvíjalo, musíme sa začať pýtať, či je možné, že kresťanstvo dlho a tvrdo pracovalo na potvrdení platnosti judaizmu, aby si mohlo nárokovať prenos dohody z Boha na Židov. V skutočnosti, keď sledujeme „plody“ týchto náboženstiev, začneme vidieť, že naše životy môžu závisieť práve na zistení, čo sa skutočne stalo, podľa našich najlepších schopností.

Ako som napísala v druhej kapitole tejto súčasnej malej série, historici, ktorí študujú starovek, čelia dvom neustálym problémom: nedostatku dôkazov a tomu, ako zaradiť dôkazy, ktoré sú známe, do širšieho kontextu iných dôkazov, nehovoriac o kontexte času, do ktorého patria.

Dávna história našťastie nie je „statická“ v tom zmysle, že môžeme povedať, že teraz vieme všetko, čo je potrebné vedieť, jednoducho preto, lebo táto téma je o „minulosti“. Napríklad chápanie dávnej histórie našich vlastných otcov a dedov bolo nevyhnutne obmedzenejšie ako naše vlastné kvôli tomu, že bolo objavené veľa materiálu, ktoré vyšlo najavo v posledných dvoch alebo troch generáciách prostredníctvom archeológie a ďalších historických vied.

Židia, kresťania a moslimovia majú určitú predstavu o minulosti, ktorá im je sprostredkovaná v hagiografii, biblických príbehoch a v Koráne, ako aj v chronológiách a historických správach. Máme tendenciu akceptovať všetky tieto skutočnosti ako „pravdu“ – ako chronologické dejiny spolu s tý�, čo ešte vieme o histórii – a často odmietame z ruky myšlienku, že to všetko môžu byť meta-historické legendy a mýty – osobité spôsoby rozprávania o udalostiach spôsobom, ktorý vystupuje nad históriu.

Ak je to tak, potom by chronológia, spôsob usporiadania dátumov a predchádzajúcich udalostí, ktoré predpokladáme pre udalosti, mali byť pre každého znepokojujúce. Ak dokážeme prísť na rozumnú predstavu o SKUTOČNÝCH udalostiach, „faktoch“, dátach, ktoré tvoria náš pohľad na svet, v ktorom žijeme a na naše vlastné miesto v ňom, potom možno také fakty môžu o našej histórii vysvetliť, prečo naše teológie a hodnoty nám hovoria nie to, čomu veríme, ale PREČO veríme tomu, čo robíme, a či by sme mali alebo nemali skutočne tieto viery zahodiť ako „historické“.

Dalo by sa samozrejme povedať, že celá história je lož. Kedykoľvek budeme rozprávať o udalosti alebo príbehoch o ľuďoch a časoch, ktoré nám nie sú okamžite k dispozícii, jednoducho si vytvoríme PRAVDEPODOBNÝ obraz minulosti alebo „vzdialeného deja“. Pre väčšinu ľudí nemá hrôza a utrpenie Iračanov v súčasnosti v „čase“ nijaký priestorový význam, pretože je „tam niekde“. Je celkom ľahké, aby falošné predstavy o týchto udalostiach boli vytvárané a udržiavané ako „história“ tým, že udalosti priamo neprežívajú, najmä ak im ľudia, ktorí pravdu vedia, ju nepovedia. A tak to bolo počas celej histórie.

Ďalším problémom je, že víťazi nielenže históriu všeobecne skresľujú, ale ju potom neskôr „mýtizujú“. V Dejinách Herodota sa nachádza príbeh, ktorý je presnou kópiou staršej rozprávky indického pôvodu, okrem skutočnosti, že v origináli išlo o zvieraciu bájku a v Herodotovej verzii sa všetky postavy stali ľuďmi.  V každom ďalšom detaile sú príbehy identické. Joscelyn Godwin cituje R. E. Meaghera, profesora humanitných vied a prekladateľa gréckych klasikov, ktorý hovorí: „Je zrejmé, že ak postavy zmenia druh, môžu zmeniť svoje meno a prakticky čokoľvek iné o sebe.

Ak pôjdeme ešte ďalej, historik náboženstva Mircea Eliade pre nás objasňuje proces „mýtizácie“ historických osobností. Eliade popisuje, ako rumunský folklorista zaznamenal baladu popisujúcu smrť mladého muža, ktorého v predvečer pred svadbou očarila žiarlivá horská víla. Mladý muž pod vplyvom víly spadol z útesu. Balada o žalospeve, ktorú snúbenec spieval, bola naplnená „mytologickými narážkami, liturgickou skúškou rustikálnej krásy“.

Folklorista, ktorému bolo povedané, že pieseň sa týkala tragédie kedysi „dávno“, zistil, že snúbenica je stále nažive a išiel s ňou urobiť rozhovor. Na jeho prekvapenie sa dozvedel, že smrť mladého muža nastala pred necelými 40 rokmi. Pošmykol sa a spadol z útesu; v skutočnosti to nebola žiadna horská víla.

Eliade poznamenáva, že „napriek prítomnosti hlavného svedka stačilo niekoľko rokov na to, aby zbavili udalosť všetkej historickej autenticity, aby sa zmenila na legendárny príbeh.“ Aj keď sa tragédia stala jednému z ich súčasníkov, smrť mladého muža, ktorý sa mal čoskoro oženiť, „mala skrytý význam, ktorý bolo možné odhaliť iba identifikáciou s kategóriou mýtu“.

Pre masy, hladujúce po vytvorení určitého zmyslu svojho života, sa mýtus zdal pravdivejší a čistejší ako prozaická udalosť, pretože „odhalením tragického osudu priniesol hlbší a bohatší zmysel do skutočného príbehu“.

Rovnakým spôsobom aj juhoslovanská epická báseň oslavujúca hrdinskú postavu štrnásteho storočia Marka Kraljevica úplne ruší jeho historickú identitu a jeho životný príbeh je „rekonštruovaný v súlade s normami mýtu“. Jeho matka je víla, rovnako ako jeho manželka. Bojuje s trojhlavým drakom a zabije ho, bojuje s bratom a zabije ho, a to všetko v súlade s klasickými mýtickými témami.

Eliade poznamenáva, že historický charakter osôb oslavovaných v epickej poézii nie je spochybnený. “Ale ich historickosť dlho nezabráni korozívnemu pôsobeniu mýtizácie.” Historická udalosť napriek svojej dôležitosti nezostáva v populárnej pamäti nedotknutá.

Kolektívna pamäť nie je historická. Bádatelia sociologických javov ako Murko, Chadwick a ďalší vyzdvihli úlohu tvorivej osobnosti, „umelca“, pri vynáleze a vývoji epickej poézie. Naznačujú, že za touto aktivitou stoja „umelci“, že teda sú ľudia aktívne pracujúci na úprave pamäti historických udalostí. Takíto umelci sú obratní v psychologických manipuláciach a to buď prirodzene, alebo prostredníctvom zácviku. Plne chápu, že masy myslia v „archetypálnych modeloch“. Masová myseľ nemôže prijať to, čo je všedné a individuálne a zachováva tak iba to, čo je príkladné.

Toto zúženie udalostí na kategórie a jednotlivcov na archetypy, uskutočňované vedomím más národov, funguje v súlade s archaickou ontológiou. Mohli by sme povedať, že – pomocou umelca / básnika alebo psychologického manipulátora – je populárna pamäť povzbudzovaná, aby dávala historickej udalosti význam, ktorý napodobňuje archetyp a reprodukuje archetypálne gestá.

V tomto okamihu, ako navrhuje Eliade, si musíme položiť otázku, či nám dôležitosť archetypov pre vedomie človeka a neschopnosť ľudovej pamäte uchovať čokoľvek okrem archetypov, neodhaľuje niečo viac ako odpor k histórii ukázaný tradičnou duchovnosťou?

Čo by to „niečo viac“ tak mohlo byť?

Chcela by som pripomenúť, že sa to dá ľahko vysvetliť výrokom: „históriu píšu víťazi.“ Inými slovami pre masy je lož prijateľnejšia, pretože všeobecne produkuje skôr to, v čo by RADI verili, ako to, čo v skutočnosti je pravda. Rozhodne sme videli niekoľko náznakov, že to je presne to, čo Konštantín urobil a na základe tohto „prepisovania udalosti“, keď sa zapísal do skriptu ako hviezda šou a priamy príjemca „znamenia od Boha“, bol schopný vytvoriť svetovo dominujúce náboženstvo, ktoré sa zjavne nelíšilo od ostatných tohto typu, s výnimkou toho, že z toho mal prospech on, Konštantín. Znie to dosť ako to, čo Stalin urobil v Rusku a čo CIA robí na celej planéte od druhej svetovej vojny?

Faktom je, že manipulácia s vedomím más je „štandardným operačným postupom“ pre tých, ktorí sú pri moci. Videli sme, ako to urobil Konštantín a pravdou je, že od toho dňa sa nič nezmenilo okrem toho, že metódy a schopnosti manipulovať myseľ masy „znameniami a zázrakmi“ sa stali viac high tech a globálnymi.

Znie to, akoby som spriadala konšpirácie?

Veru áno.

Mnoho ľudí pociťuje okamžitú reakciu na slovo „konšpirácie“. To je však zámerné. V celej histórii bola vytváraná ilúzia, že neexistujú žiadne „konšpirácie“, čo bol jeden z hlavných cieľov konšpirátorov. Od najelementárnejších konšpirácií, ako je záletný manžel, ktorý drží svoju manželku v nevedomosti o svojich mimomanželských aktivitách, až po podnikové zasadacie miestnosti, vládne a finančné sály, držia v tme tých, ktorí sú manipulovaní a využívaný a to je hlavným cieľom sprisahania. Vždy to tak bolo a vždy to tak bude. Ako G.K. Chesterton napísal:

[…] Ak nie je žiadna konšpirácia, prečo tomu tak je? Prečo by príroda mala mať odpor ku všetkým vákuám okrem tohto konkrétneho? Ak existujú prostriedky na kontrolu životov a osudov ľudstva, čo nepochybne existujú, prečo by ich používanie nemalo platiť štandardne? Nie je to, akoby bol nedostatok bezohľadných manipulátorov. “

Z historického hľadiska jediná realita je tá konšpiračná. Udržiavanie a kontrola bohatstva a moci si vyžadujú tajomstvo, ako to ľahko pochopí každý, kto niekedy pracoval v podnikovom svete. Ak máte produkt a chcete „zatočiť s trhom“, musíte pracovať v tajnosti. Každodenné žaloby sa podávajú za krádeže nápadov, produktov alebo firemných tajomstiev, ktoré umožňujú malej skupine jednotlivcov zbohatnúť a vytvoriť si svoju dominanciu v danej oblasti podnikania.

Nie je to inak ani vo vládnych budovách. V skutočnosti si môžete predstaviť, že ide o veľa faktorov, ktoré sú v týchto kruhoch intenzívnejšie a lepšie rozvinuté.

Hlavným produktom vlády je získanie a udržanie väčšej moci nad väčším počtom ľudí. Je to ekonomická vec. A to sa zvyčajne deje prostredníctvom vojny alebo hrozby vojny. Ako vie každý, kto niekedy slúžil v armáde, klam je kľúčovým prvkom vojny (nástroj mocenských elít), a keď záleží len na víťazstve, konvenčná morálka, ktorou sa riadia bežní ľudia, sa stáva prekážkou. Inými slovami, tajomstvo pramení z všadeprítomnej a základnej zložky života v našom svete, že tí, ktorí sú na vrchole hromady, vždy podniknú všetky potrebné kroky na získanie alebo udržanie svojej vlastnej mocenskej a majetkovej pozície.

Primárny spôsob získavania alebo udržiavania týchto pozícií moci je riadením myslenia más.

A ako to robia?

S „oficiálnou kultúrou“, ktorá rozhodne podľa definície zahŕňa náboženstvo. A takto chápaná oficiálna kultúra z pohľadu elitných skupín, ktoré chcú získať alebo udržať si svoju moc, znamená iba jednu vec: COINTELPRO [Counter Intelligence Program, projekt/operácia kontrarozvedky, pozn.prekl.]. A tu nemáme na mysli konkrétny program FBI, ale koncepciu programu a pravdepodobnosť, že to bol spôsob kontroly ľudských bytostí možno po celé tisícročia. V skutočnosti by som to rada nazvala „Kosmické COINTELPRO“, aby som naznačila, že je to takmer mechanický systém, ktorý tak dobre funguje vďaka psychologickej povahe ľudí, z ktorých väčšina RADA verí veciam, ktoré ich zbavujú zodpovednosti.

V tomto okamihu však nezabúdajme, že kult je definovaný ako majúci „predmet uctievania“, uctievanie ktorého / ktorých – pri správnom dodržiavaní pravidiel uctievania – bude mať za následok určité výhody.

Prirodzene, ak sa dozviete, že určitý produkt vám prinesie absolútne úžasné výhody a je lacný na zavedenie, určite si ho kúpite, však? Aj keď si myslíte „dobre, možno je to až príliš dobré na to, aby to bola pravda, pravdepodobne to je lož.“

A to je presne to, o čo ide: pravdepodobne JE to lož.

Ak však stojíte pred skutočne, NAOZAJ dobrým predajcom, pravdepodobne si produkt kúpite, pretože je lacný a „nuž, nemôže to ublížiť. V skutočnosti neutratím veľa, a ak to bude fungovať, o to lepšie! “ A ocitli sme sa v prítomnosti Pascalovej stávky: lepšie uveriť a byť ukázané, že sa mýlime, ako NEVERIŤ a byť ukázané, že sa mýlime.

A tak to je, ako je formulované kresťanstvo: za NÍZKU cenu – jednoducho verte – získate celý svet – nebo ako čakaciu miestnosť a nakoniec zmŕtvychvstanie a vládu sveta!

Aký to obchod!

Ale počkať! Je tu aj drobná tlač! Musíte si uvedomiť, že kresťanstvo môže byť platné iba vtedy, ak bude platný najskôr  judaizmus. Koniec koncov, tvrdenie kresťanstva o novej zmluve je založené na myšlienke, že judaizmus mal starú zmluvu a zvrátil svoje šance tým, že bol arogantným a tvrdohlavým. Ak si teda kúpite produkt kresťanstva, štandardne získate aspoň časť produktu judaizmu. To samozrejme znamená, že musíte veriť, že Izrael mal alebo má „ústrednú úlohu“ pri prejavovaní výhod, ktoré sú získané zakúpením produktu: zmŕtvychvstanie a vládu nad svetom.

Keď sa vrátime do histórie, priemerný kresťan je od samého začiatku držaný v temnote ohľadom SKUTOČNÝCH dejín kresťanstva. Klamstvá sa nahromadili vyššie ako Mount Everest.

Názor priemerného kresťana na jeho minulosť je, že kresťanskú éru inicioval v malom vysunutom stanovišti rímskeho impéria Palestínčan Ježiš Nazaretský. Ježiš Kristus, ktorý bol sľúbený židovský Mesiáš a „zjavenie v tele“ samotného Boha, rozšíril svoje posolstvo aj za hranice svojho malého židovského národa a ustanovil apoštolov, aby ho šírili ďalej. Po Kristovej smrti a jeho zmŕtvychvstania sa kresťanské posolstvo rozšírilo po celom stredomorskom svete a jeho odvážna teológia si získala prívržencov mučeníctva, a to najmä v Ríme, hlavnom meste ríše známeho sveta. Rímska cirkev sa preslávila kvôli krvi mučeníkov a preto, že tam „založil cirkev“ apoštol Peter.

Mýtus nám hovorí, že keď sa kresťanstvo sústredilo do Ríma, priťahovalo viac pozornosti cisárskych autorít, ktoré spočiatku prenasledovali kresťanov. Neskôr, keď boli Rimania svedkami úžasnej viery „Mučeníkov Krista“, boli samozrejme ovplyvnení, aby podľahli tejto veľkej „dobrej správe“, ktorá bola taká úžasná, že poskytla schopnosť znášať hrozné mučenia a príšerné smrti s pokojom a úsmevom.

A tak, ako hovorí rozprávka, kresťanstvo z roka na rok silnelo až nakoniec bol aj Konštantín obrátený na vieru samým Bohom. Bol to naozajstný vojenský pochod do Damasku, á la apoštol Pavol. Po Konštantínovom obrátení, hoci bol „nominálnym kresťanom“, sa zúčastnil teologickej debaty a pomáhal formovať a riadiť kresťanskú dogmu, aby bol zaručený jej rast a stabilita cirkvi. Kresťanstvo sa potom stalo súčasťou rímskej ríše sústredenej v Ríme a vytvorilo si silnú vonkajšiu štruktúru, ktorá sa dostala pod autoritu rímskeho biskupa, ktorý bol nástupcom kniežaťa apoštolov Petra.

Toto všetko sa malo diať – sídlo moci Konštantínovej cirkvi sa ustanovilo v Ríme – zatiaľ čo samotný Konštantín sa nachádzal v Konštantínopole, v starobylom meste Byzantskej ríše.

Obzvlášť falošný kus histórie nám hovorí, že po smrti Konštantína prešla svetská moc Rímskej ríše na rímskeho biskupa, akoby v očakávaní nasledujúceho chaosu.

Pokračovaním rozprávky, v piatom storočí pod nájazdmi germánskych barbarov padlo Rímske impérium. Cirkev bola samozrejme glejom, ktoré v tomto veku úpadku držalo všetko pohromade. Rímsky biskup určoval smer dočasného a duchovného života človeka, pretože svetské autority sveta sa stali prakticky neúčinnými. Mnoho kresťanov, ktorí videli tento  zmätok sveta, sa stiahlo do púšte v obave, že prišla apokalypsa. Spoločnosť bola demoralizovaná a otrasená v základoch. Jediné miesto, kam sa obrátiť, bola cirkev, ktorá bola zárukou prísľubu lepšieho života v „ďalšom svete“.

Podľa mýtu sa do tejto temnoty po stovkách rokov opäť vrátila do deviateho storočia nádej: z nemeckých kmeňov sa Ríša znovu zrodila vedená rukou rímskeho biskupa. Vďaka korunovaniu Karola Veľkého na Štedrý deň 800 mal rímsky pápež konečne využitie pre svoju moc. Konečne sa zjavná autorita pápežstva mohla prejaviť v novej „sekulárnej vetve“ cirkvi – vo Svätej ríši rímskej. Cirkev mohla teraz delegovať svoje únavné bremeno svetskej moci na nového cisára, ktorý by inicioval a viedol Svätú armádu.

V tejto historickej fraške sa nám hovorí, že cisári a pápeži sa začali usilovať o získanie autority, že cisár si robí výhradný nárok na autoritu v Ríši a rímsky biskup tvrdí, že má výsadu udeliť cisárovi takúto moc na základe autority cirkvi na OBOCH, cirkev a ríšu. Hovorí nám o nekonečných súpereniach, ktoré nasledovali uprostred hladu a morov – temného stredoveku -, zatiaľ čo v skutočnosti starostlivé štúdium tohto obdobia a jeho architektúry ukazuje, že to bolo obdobie bohatého sociálneho a kultúrneho rastu, ktoré bolo v skutočnosti zničené cirkvou prostredníctvom križiackych výprav a inkvizície, no a potom sa znova prepísali dejiny.

Hovorí sa nám, že v roku 1054 sa množstvo „východných kresťanov“ pokúsilo preniknúť k moci tým, že tvrdilo, že ich „pápež“ alebo patriarcha skutočne majú moc nad Ríšou, čo spôsobilo rozkol v cirkvi. Hovorí sa, že títo „prišelci“ potom odišli a založili svoju vlastnú cirkev – východnú pravoslávnu cirkev – a pod týmto zriadením sa zjednotili kresťania z východnej Európy vrátane Ruska, Bulharska a Levantu. Podľa štandardných kresťanských dejín pochádzalo „katarské kacírstvo“ z Bulharska – zjavne zo „skazenej východnej cirkvi“. Fakty však naznačujú, že katarizmus existoval v západnej Európe veľmi dlho – pravdepodobne od počiatku kresťanstva a veľmi dobre sa mohlo jednať o PÔVODNÉ kresťanstvo.

Na konci štrnásteho storočia sa nám hovorí, že „roky temna“ sa skončili a talianske mestské štáty začali smerovať k politickej moci bez cirkvi. Intelektuáli a umelci začali povyšovať človeka namiesto boha a začala sa renesancia.

Cirkev sa pokúsila zastaviť tento skazený sekularizmus, ale viera v človeka a jeho svet a vedu explodovali a klasický svet umenia a literatúry sa vrátil späť do ľudského povedomia a človek začal dávať náboženstvo na jeho správne miesto. Formovalo sa skutočné oddelenie duchovného od pozemského. Ale po krajine kráčala zlá vec! Títo ohavní odpadlícki kresťania na východe, obávajúc sa invázie svojich moslimských nepriateľov na juhu, sa opäť pokúsili o spojenie s Rímom. Ich „neústupné východné myšlienky“, ich „nevyjadrené“ a „nesystematické“ teologické predstavy spojené s ich dlhými rokmi odcudzovania sa od „hlavného kresťanstva“ znemožňovali také spojenie. Lepšie je všetkých zabiť a nechať Boha, aby si to vyriešil.

Po znásilnení a drancovaní SKUTOČNEJ Rímskej ríše na východe novovytvorenou „germánskou rímskou ríšou“ na Západe, východná cirkev postupne zmizla do pozadia, až kým Rusko neskôr nevstúpilo do západného sveta na základe zámernej „westernizácie“ ich kultúry a náboženstva.

Všetky tieto udalosti, invázie, raná cirkevná schizma, vývoj myšlienok renesancie viedli k „príhodnému“ oddeleniu cirkvi od štátu, ktoré nakoniec dokončila výzva protestantizmu. Protestantská reformácia spochybnila historický vzostup rímskeho veľkňaza ako zjednocujúcej sily v politickom a duchovnom vývoji Rímskej ríše a starovekého sveta a spochybnila nielen autoritu pápeža v svetských, ale aj duchovných veciach. Ťažisko kresťanského protestantizmu sa malo presunúť z osoby pápeža do textu Biblie, ktorá mala viesť individuálne kresťanské svedomie.

A tak – je nám povedané – kresťanská cirkev zostala až dodnes. Až donedávna sa pápež držal svojho starodávneho nároku na prvenstvo nad kresťanstvom a protestanti sa držali svojich nárokov na prvenstvo Svätého písma. Dlho sa zdalo, že tieto dva tábory sú odsúdené na večné spory. ALE s príchodom „ekumenického veku“ nastala medzi kresťanmi určitá tolerancia. Protestanti uznali úlohu pápeža pri formovaní cirkvi a pápežstvo pripustilo v tomto vývoji určité „nadhodnotenie právomocí“. Kresťanská cirkev dosiahla určité štádium zblíženia.

Veľkým problémom však je, že celá táto história kresťanstva je NEPRAVÁ!

Dôsledok tejto histórie je však zaujímavý. Nikdy nezabudnem, ako televízny evanjelista Jimmy Swaggert v jednej zo svojich kázní vyhlasuje, že Matka Tereza bola odsúdená do pekla, pretože nebola „znovuzrodená“ v zmysle fundamentálneho protestantizmu. Toto je príkladom problému, ktorý vystupuje do popredia, keď je textu udelená absolútna autorita ako „Božieho slova“ a svedomie jednotlivca – každého jednotlivca – je jediným arbitrom toho, čo tento text v skutočnosti hovorí, a cítia, že je ich povinnosť vnucovať tento výklad ostatným.

Ako len mohli byť takéto falošné dejiny vytvorené a podsunuté svetu? To sa dozvieme, keď budeme pokračovať ďalej.

Faktom je, že organizované náboženstvo, a predovšetkým kresťanstvo, má veľmi dlhú históriu nadvlády a prenasledovania OSTATNÝCH. Často sa to vysvetľuje ako „dobré úmysly, ktoré sa zvrhli“ ranej Cirkvi; ich srdcia boli na správnom mieste, ale nakoniec bol to semi-barbarský čas. Ale postúpim vám, že obracač viery ako Jehovov svedok, ktorý vám nepozvaný zaklope na dvere, aby vám povedal ICH verziu „pravdy“, je rovnako vinný zo snahy ovládnuť vašu myseľ a dušu ako Veľký inkvizítor, ktorý nasledoval výrok: “zabite ich všetkých; Boh bude poznať svojich.“ Je to iba otázka stupňa.

Hovoríme však o Ježišovi. Alebo možno hovoríme o Ježišovi. Možno hovoríme o niekom úplne inom, ako je bájny Ježiš; zárodok alebo udalosť, okolo ktorej sa sformoval súbor príbehov, ktoré boli potom znehodnotené a stali sa nástrojom v pláne bezohľadných mocenských uzurpátorov, ktorých jedinou túžbou bol ovládnuť celý svet. A vedeli, ako povedal Machiavelli, že náboženstvo je najlepší spôsob, ako to urobiť. To, čo platilo v Machiavelliho dobe, stále platí v našej vlastnej.

Machiavelli poznamenal, že náboženstvo a jeho učenie viery, nádeje, lásky, pokory a trpezlivosti spolu s utrpením sú faktory, ktoré oslabujú mužov a spôsobujú, že sa menej zaujímajú o svetské a politické veci, a preto vydajú politickú moc do rúk zlým mužom, ktorí nie sú ovplyvnení takýmito ideálmi. Skutočným trikom je samozrejme presvedčiť ľudí, že „posmrtný život“ je jediná vec, na ktorú treba myslieť, a za týmto účelom bolo formulované kresťanstvo.

Ďalšou Machiavelliho myšlienkou je, že náboženstvo je dobré, iba ak podporuje štát a prispieva k jeho cieľom. Použitím náboženstva je možné udeliť „božskú sankciu“ zákonom, ktoré by ľudia inak nemali dôvod dodržiavať. Preto musí štát ovládať učenie Cirkvi. To určite mal Konštantín na mysli, keď z kresťanstva urobil štátne náboženstvo. Nikdy nepredpokladal, že sa neskorší pápeži pokúsia použiť jeho samotnú taktiku proti štátu.

Najpodstatnejšou vo viere kresťanov a kresťanstva je viera v jedinečnú, najvyššiu bytosť, ktorej syn je zástupcom, a ktorej slúžia ako sprostredkovatelia. V čase násilného vnucovania kresťanstva sa monoteizmus radikálne líšil od rozšírenej „pohanskej“ viery, že božstvo sa môže prejaviť v mnohých formách a obrazoch.

Keďže ľudia boli hypnotizovaní, aby verili, že Boh môže mať iba jednu tvár, boli tiež presvedčení, že hodnota alebo zbožnosť medzi inými ľuďmi môže mať tiež iba jednu tvár. Rôzne pohlavia, rasy, spoločenské triedy alebo iné viery boli usporiadané ako „lepšie ako“ alebo „menej ako“ jedna k druhej. Už viac nemohli existovať harmonicky dve predstavy alebo názory – jeden z nich musel byť nadradený tomu druhému. A toto bolo nariadené politicky!

Ďalším Machiavelliho učením je: Politický vodca sa musí JAVIŤ ako nábožný, aj keď náboženstvu neverí ani ho nepraktizuje. To určite platí o Konštantínovi, ktorý skutočne uctieval Sol Invictusa, a bol pokrstený až na smrteľnej posteli ako akýsi trik typu „Pascalova stávka“ … lepšie to urobiť a mýliť sa, ako to neurobiť a mýliť sa. Očividný NEDOSTATOK kresťanstva medzi samotnými pápežmi a kniežatami cirkvi, ktorí uvalili systém na masy, by mal komukoľvek povedať, akú dôveru mali v nové náboženstvo!

Machiavelli píše:

„…vidieť a počuť [princa], mal by sa zdať, že je milosrdný, verí, je bezúhonný, ľudský a nábožný… pretože ľudia všeobecne súdia viac podľa toho, čo vidia, ako podľa svojich hláv, pretože každý vidí, ale len veľmi málo z nich musí cítiť … Nech sa teda princ zameriava na dobývanie a udržiavanie štátu a prostriedky budú vždy posúdené ako čestné a každý ich pochváli, pretože vulgárne je vždy vecou zdania. “ [Machiavelli, princ]

Ďalšou poučkou úspešného plánu na ovládnutie ľudstva je:

„Láska je držaná na reťazi záväzkov, ktorá, že sú ľudia sebeckí, je rozbitá, kedykoľvek to slúži ich cieľom; ale strach je udržovaný hrôzou z trestu, ktorý nikdy nezlyhá. “ [tamtiež]

V kresťanstve sa chápe, že Boh nevládne prostredníctvom lásky a podpory, ale strachom. Biblia opakovane vyzýva ľudí, aby sa „báli Boha“. Cirkevný otec z 3. storočia Tertulián napísal:

“Ale ako chceš milovať, bez obáv, či miluješ?” Určite [taký Boh] nie je ani váš Otec, voči ktorému by vaša láska z oddannosti mala byť v súlade so strachom kvôli jeho moci; ani váš vlastný Pán, ktorého by ste mali milovať pre Jeho ľudskosť a cítiť strach ako vášho učiteľa.“

Svätý Ján Zlatoústy veril, že strach je nevyhnutne potrebný:

„… Ak by ste pripravili svet o sudcov a strach, ktorý z nich vychádza, domy, mestá a národy by na seba padli v neobmedzenom zmätku, a už by nebol nikto, kto by ich zadržal, zahnal alebo presvedčil, aby boli pokojní zo strachu z trestu.“

Machiavelli tvrdí, že násilie je účinným prostriedkom na udržanie moci. Násilie musí byť použité rýchlo a nemilosrdne, pretože násilie môže spôsobiť nenávisť a vďaka nenávisti môže byť človek ochotný obetovať svoj život, aby sa pomstil.

Keď sa nový vodca dostane k moci, mal by byť schopný potlačiť opozíciu úplnou bezohľadnosťou – rýchlo a čisto ju odstaviť. Nový vládca by potom mal vyhľadávať a kultivovať menšinové skupiny, ktoré boli utláčané za predchádzajúcej správy, aby ich použil ako základ svojej podpory.

„Kresťanstvo vďačí za svoje veľké množstvo členov politickému manévrovaniu ortodoxnými kresťanmi. Podarilo sa im zmeniť kresťanstvo z obávaného malého kultu na oficiálne náboženstvo rímskej ríše. Ich cieľom bolo vytvoriť to, čo biskup Irenaeus [Irenej z Lyonu, Irinej Lyonský, pozn.prekl.] nazval „katolícka cirkev rozptýlená po celom svete, dokonca až po koniec sveta“. Na tento účel použili takmer akékoľvek prostriedky. Revidovali kresťanské spisy a prispôsobili svoje zásady tak, aby bolo kresťanstvo prijateľnejšie. Posluhovali rímskym úradom. Zahrnuli prvky pohanstva.

Ortodoxné kresťanstvo sa obracalo na vládu nie ako náboženstvo, ktoré by podporovalo osvietenie alebo duchovnosť, ale skôr ako také, ktoré vnáša poriadok a konformitu do ochabujúcej ríše. Rímska vláda zase priznala ortodoxným kresťanom nebývalé privilégium, čo umožnilo kresťanskej cirkvi stať sa tou samou autoritárskou mocou, ktorej sa Ježiš údajne bránil!

„Získať takéto prijatie nebolo pre kresťanstvo malý výkon; Kresťania neboli v Rímskej ríši zrovna obľúbení. Rimania ľahko začleňovali nových bohov a bohyne do svojho panteónu s nádejou, že im prispejú k vlastnej ochrane a bezpečnosti. Napríklad edikt z Milána z roku 313 n. L. zaručoval každému náboženskú slobodu, takže „akékoľvek božstvo, ktoré je ustanovené na nebesiach, môže byť žičlivé a prospešné pre nás i pre všetkých, ktorí sú v našej právomoci.“ Kresťania však veria, že oni sú tí jediní, ktorých je jediný boh, odmietli dovoliť, aby ho uctievali spolu s ostatnými. Keď odmietli vyznávať vernosť rímskemu panteónu bohov, boli kresťania považovaní za pravdepodobných zradcov rímskeho štátu.

„Postoje samotných kresťanov pomohli málo, aby si získali obľubu u Rimanov. Biskup Irenaeus vyhlásil: „Zákon už nepotrebujeme, pretože sme vysoko nad ním v našom zbožnom správaní.“ Príbehy z roku 200 odrážajú nechuť, ktorú mali Rimania voči kresťanom: „… Boli poslednou špinou,“ skupina ignorantských mužov a dôverčivých žien, ktorí na nočných stretnutiach, slávnostných pôstoch a neľudskom jedle vyrobenom v tajnosti, vytvorili posádku milujúcu tieň, ktorá mlčí na verejnosti, ale rapotá po rohoch, pľuvajú na bohov a smejú sa na svätých veciach … “„ (Kruci! Znie to ako dnešné mladé deti punkového / neonacistického typu! Elitári a neprajníci všetkých, ktorí sa od nich líšia!) “[Ellerbe , 1995]

Konštantín priťahoval ku kresťanstvu práve ten druh ľudí, ktorých účelom bolo vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, a boli to presne takí ľudia, ktorí videli, aké užitočné môže byť kresťanstvo ako politický nástroj. Využili nielen politicky účelné prostriedky, ale navrhli organizáciu, ktorá zjavne NIE JE zameraná na duchovný rozvoj, ale skôr bola zriadená tak, aby riadila veľké množstvo ľudí.

Zjednodušili kritériá členstva do „klubu“ tým, že vyžadovali iba to, aby človek priznal vyznanie viery, prijal krst, zúčastňoval sa na bohoslužbách, poslúchal cirkev a veril „jedinej pravde kázanej od apoštolov“. Takéto kritériá naznačujú, ako napísal jeden historik, „aby sme dosiahli spasenie, ignorantovi stačí veriť bez porozumenia a POSLÚCHAŤ úrady.“

A to je kľúčové: POSLÚCHAŤ.

Biblia nebola zostavená preto, aby dala dokopy všetky kresťanské spisy, ale aby ich pretriedila, aby boli jednotné. Zakázaním a spálením akýchkoľvek „nesúhlasných“ textov sa nakoniec vytvoril dojem, že Biblia a jej štyri evanjeliá sú pôvodným kresťanským pohľadom! Dokonca ešte v roku 450 n. L. sa Teodor z Kyrrhusu zmienil, že v jeho diecéze kolovalo najmenej 200 rôznych evanjelií. Úžasné, že nič z toho sa k nám nedostalo. Ak už nič iné, títo ľudia sú naozaj dôkladní!

„Okrem výberu z mnohých evanjelií a spisov na zostavenie Biblie, Cirkev upravovala svoje posolstvo pri každom preklade. Rímsky filozof Celsus [grécky Kelsos], ktorý bol svedkom falšovania kresťanských spisov už v druhom storočí, o revizionistoch povedal: „Niektorí z nich, akoby boli v opitom stave a mali vízie vyvolané samým sebou, remodelujú svoje evanjelium z prvej písomnej podoby a reformujú ho tak, aby mohli vyvrátiť námietky, ktoré by mohli byť proti nim vznesené.“ [Ellerbe, 1995]

Katolícka encyklopédia poznamenáva:

„Predstava úplného a jasného kánonu Nového zákona, ktorá existuje od samého začiatku … nemá žiadny základ v histórii.“ a „Na všetkých oddeleniach falšovanie a interpolácia, ako aj nevedomosť spôsobovali škodu vo veľkom rozsahu.“

Raní cirkevní otcovia si pravdepodobne mysleli, že by mohli získať pomoc utlačeného a potenciálne užitočného židovského obyvateľstva tým, že „potvrdia platnosť“ ich Boha Jehovu ustanovením jeho syna za nového zástupcu na Zemi. To sa im v skutočnosti vypomstilo, ale to už vedie iným smerom. Zdá sa však, že toto zlúčenie bolo plánom a prijatie hebrejskej Biblie  politickým manévrom. V tejto Biblii bol zahrnutý hebrejský mýtus o stvorení, ktorý zaujal pozíciu pohŕdania ženami, a tento krok bol použitý na to, aby odsunul ženy do úlohy pasívnych a podradných bytostí.

Ešte aj dnes sa hebrejskí muži učia prejaviť pri každodennej modlitbe:

“Požehnaný si Pane, náš Bože, kráľ vesmíru za to, že si ma neurobil ženou.”

A tak, ako plynuli roky, cirkev sa naďalej držala svojej cesty vytvárania a udržiavania spoločnosti, v ktorej dominovali muži. V novom náboženstve mali byť VŠETCI muži považovaní za priamych poslov Pána, nielen kňazi v kostole, ale obyčajní muži v súkromí ženskej kuchyne a postele. Ženy mali byť poslušné a upierať si právo hovoriť a dokonca myslieť!

Toto všetko smerovalo k ďalšiemu potláčaniu starých pohanských náboženstiev, ktoré boli ženské a cyklické, výchovné a kooperatívne a ktoré NEpostulovali koniec sveta, v ktorom by bezprostredne hrozil pekelný oheň a Večné zatratenie, a pre ktoré by bol nutný „záchranca“ mimo samého seba!

Ale späť k Machiavellimu: napísal, že pokiaľ je to možné, princ by mal prinútiť niekoho ďalšieho, kto by spôsoboval zranenia, aby akákoľvek nenávisť, ktorá by mohla vzniknúť, bola potom nasmerovaná na páchateľa násilia, a nie na princa.

Režim založený na podpore más je stabilnejší ako režim založený na podpore aristokracie, a preto by princ mal hľadať podporu skôr ľudu než šľachty. U politicky sofistikovanej šľachty je pravdepodobnejšie podozrenie o motívoch princa, nedôvera v jeho činy a hľadanie skrytých významov. Pretože sú menej dôverčivý, sú menej zvládnuteľní, a teda s väčšou pravdepodobnosťou, že budú odolávať.

Moc a autoritu možno najľahšie získať tam, kde sa ľudia podriaďujú, pretože veria, že poslušnosť je morálna povinnosť. Machiavelli učil, že autorita je vhodnejšia ako nátlak, pretože nátlak je strašne neefektívna metóda na vynútenie poslušnosti. Vyžaduje si obrovské prostriedky na „držanie zbrane“ proti hlavám más. Pretože nakoniec je surová sila neadekvátna na to, aby udržala celú populáciu v rade pomocou sily.

Preto bystrý princ by mal využiť silu emócií a skôr by mal riadiť vášne, než aby ľudí viedol rozumom. Knieža musí využívať ľudské vášne lásky, nenávisti, strachu, túžby po sláve a moci, ba aj nudy.

Podľa štandardných kresťanských dejín, po Konštantínovi nasledovali barbarské hordy. Po prijatí a zavedení kresťanstva nasledoval pád Rímskej ríše. Ale to je v skutočnosti nepravdivé.

Ak ste čítali pozorne, všimli ste si, že Konštantín zbalil svoje guľky a odišiel sa hrať inam. Kedže ho Rím neprijal, už sa nebude hrať na ich pieskovisku. A s ním odišla väčšina kresťanov – skutoční, ktorí sa chceli vyhnúť pokračujúcim perzekúciám v Ríme a falošní, ktorí boli tesne po daňovej úľave. A čo viac, pre tých, ktorí hľadali „poklad“ z jeruzalemského chrámu, ktorý bol údajne skonfiškovaný cisárom Titom (ak vôbec taký existoval), odišiel spolu s Konštantínom do Byzancie so všetkými ostatnými pokladmi Rímskej ríše.

Prehľad kresťanských dejín, ktorý sme si predstavili v prvej polovici tejto kapitoly, je neskutočnou lžou. Prežíva len preto, lebo ignoruje to, čo jej hrozí. Pre bežného človeka to postačuje, pretože je ľahké tomu uveriť a neexistuje žiadna kognitívna disonancia proti tomu, čo ju kompromituje. Udržuje sa vďaka nevedomosti más ľudí. Úplne ignoruje skutočné dejiny – a tieto skutočné dejiny existujú – prvých 500 rokov kresťanstva – a odmieta ich ako roky chaosu a neistoty. Odmieta ako bezvýznamnú samotnú Rímsku ríšu, o ktorej tak sebavedome tvrdí, že ju predstavuje, a odhodiac stranou ohromné bohatstvo, moc a úspechy byzantskej ríše – nehovoriac o drvivom počte kresťanov.

SKUTOČNÉ dejiny kresťanstva sa stávajú čírou poznámkou pod čiarou v spisoch krátkozrakého Edwarda Gibbona. Dejiny sa stávajú dobre vypovedanou bájkou  namiesto čestného pokusu ich pochopiť; odkiaľ sme prišli a kam by sme mohli odtiaľto ďalej ísť.

A tak sa lži hromadia stále vyššie a vyššie.

Pred tisíc šesťsto sedemdesiatimi siedmimi rokmi, 4. novembra 326 n. L., Položil Konštantín základný kameň svojho nového mesta, Konštantinopolu, na mieste starobylého mesta Byzancia.

Kuriózne je, že som o tejto skutočnosti čítala na výročie toho dňa. A keď som to čítala, naše Slnko vypľúvalo najväčší výron koronálnej hmoty v našej zaznamenanej histórii slnečných pozorovaní. Skutočne som si myslela, že to bolo dosť vhodné kozmické interpunkčné znamienko pre veci, ktoré sa ma momentálne týkajú: prevzatie našej planéty kultom, ktorý nemá na srdci najlepšie záujmy ľudstva.

V každom prípade bol tento deň vybraný, pretože bol astrologicky priaznivý: Slnko bolo v Strelcovi a Rak bol na vzostupe, tvrdia nám starí autori. Za ešte zaujímavejšie považujem to, že dôležité časti mesta potrebné na to, aby sa tam mohli usadiť noví obyvatelia, boli dokončené 11. mája 330. Teraz, sú to čísla, vďaka ktorým sa každý numerológ alebo ezoterik usmeje s tajnou radosťou!

Po štyridsiatich dňoch slávností nasledovali chlieb, cirkusy a obrad. Konštantín osobne dohliadal na každý detail a dokázal nalákať mnoho rímskych elít a aristokratov do Byzancie vytvorením replík ich rímskych víl vedľa Bosporu.

Konštantínopol mal rovnako ako Rím sedem kopcov a Tyche bola opatrovníckou bohyňou mesta, ale okrem tohto tam bolo len málo podobností. Konštantinopol bol navrhnutý tak, aby bol hlavným mestom nového svetového poriadku. Na helénskej pôde sa kresťanstvo spojilo s rímskym štátom a bolo známe ako Kráľovstvo Svätého grálu.

Konštantín bol hlavným veľkňazom a duchovným otcom mnohých Panovníkov Grálu a podľa legiend dostal od dvoch anjelov symboly svojej moci. Ako sekulárneho strážcu Božieho kráľovstva ho zasvätil cherubín do tajomstiev gréckeho ohňa – technika plameňometov a jedovatého plynu. A keďže bol tiež obrancom viery, druhý cherub mu dal magické korunovačné klenoty Byzantskej ríše.

Konštantínove cisárske insígnie neboli (ako obvykle) prilba bojovníka alebo iné nástroje násilia. Byzantský diadém bol stuha kňaza a adepta. Aj keď sa to v priebehu jedenástich storočí zmenilo trikrát, vždy si zachovával voľne plynúci „umbilicus“ mozgu, ktorý znamenal spojenie medzi večným a dočasným. Slovo „religare“ – viazať – v skutočnosti vždy tvorilo podstatu náboženstva.

Konštantín bol majstrovský štátnik. Z histórie jeho vlády je zrejmé, že – okrem násilnej vášne, ktorú musel zažiť, ktorá ho prinútila zavraždiť manželku a syna – nikdy neriskoval. Bol taký dobrý v hraní úlohy diplomata, že keď zomrel, nielenže ho kresťania považovali za svätého, ale pohania ho v rímskom panteóne povýšili na boha (Rím bol v tomto bode ešte stále pohanský a ešte na dlho). Na rubovej strane jeho mincí bol zreteľne vyrytý Mithrov obraz so slovami: „Môjmu spoločníkovi.“

Dalo by sa povedať, že to bolo iné vyjadrenie v súčasnosti populárneho motta „Kráčajte s Ježišom“. Tieto peniaze kolovali všade, ale Konštantín v rovnakom čase objednal (pôvodnú) baziliku Sv. Petera a časť Ríma Laterán – za ktoré boli zaplatené mithraické peniaze!

Labarum, imperiálny štandard, ktorý Konštantín použil ako „znamenie“, ktorým zvíťazil, bolo v skutočnosti šikovným prepracovaním práporu starorímskej légie, ktorý sa v súčasnosti tvári ako monogram Krista.

Rímske vojsko v tom období pozostávalo väčšinou z Germánov, Keltov a Slovanov. Len málo z nich dokázalo čítať po grécky, a tak pre nich Chi Ró (skratka gréckeho Χριστός, Kristus) cisárskeho štandardu neznamenala pre nich nič okrem skutočnosti, že to bol znak, pod ktorým ich veliteľ dosiahol neprerušenú sériu víťazstiev v bitkách.

Teraz pravdepodobne ani tí najspravodlivejší z nás nie sú urazení chytrosťou a rýchlym myslením, aké prejavil Konštantín. Čo je však znepokojujúce, je to, že požadované vízie znamení od boha a anjelov, ktoré tak šikovne vyhlásil človek s nutkaním ovládnuť celý známy svet, boli prispôsobené náboženstvu a boli predstavené ako pravda v nespočetných kázaniach o 11:00 po stovky rokov!

Viac trúfalý “mystický zväzok” mohol byť len ťažko vymyslený.

Nepochybne, môžeme zistiť politické manévre Nicejského koncilu. Existujú listy a ďalšie dokumenty, ktoré nám ukazujú, ako málo sa Konštantín v skutočnosti staral o náuku. Zaujímala ho jedna vec a iba jedna vec, vytvorenie náboženstva, ktoré by mu umožnilo ovládnuť svet. A odvtedy sa na tento účel používa.

Desať rokov pred svojou smrťou Konštantín rozdelil svoju ríšu medzi svojich synov a synovca. Určite vedel, že žiadne také usporiadanie nevydrží a musel chcieť prinútiť silnejšieho zo štvorice, aby sa osvedčil.

Keď zomrel, jeho telo bolo zabalzamované a naďalej „vládlo“ – čítali mu jeho poštu, boli mu predkladané štátne správy a za chrbtom mŕtveho cisára nebolo rozhodnuté nič – takmer rok až do príchodu jeho syna, Konštantiusa. Potom bolo telo prvého Panovníka Grálu pochované v kostole apoštolov, kde Konštantín usporiadal trinásť porfyrických sarkofágov: dvanásť pre apoštolov a ústredný pre seba.

Potom sa po prvý raz intonovali slová, ktoré sa majú opakovať nasledujúcich jedenásťsto rokov, kedykoľvek bol položený k odpočinku kňaz-kráľ cisárskej Byzancie – Kráľovstva Grálu:

“Vstaň, Pane sveta. Kráľ kráľov ťa čaká na posledný súd.“

 

Predchádzajúca časť: Pravda alebo Lži (4. časť) – Konštantín I. a nástup kresťanstva

 
Splinter factor, operácia CIA

Operácia CIA Splinter Factor

Ivan Štubňa
Zvědavec.org
31.júla 2020
Titulný obrázok: Infovojna.sk

 

Túto akciu CIA opisuje vo svojej knihe Výbušnina Stewart Steven. Kniha vyšla už v roku 1974 v Nemecku a odhaľuje praktiky zločineckej tajnej služby CIA po skončení druhej svetovej vojny. Hovorí o priamom podiele CIA na politických procesoch 50-tych rokov v Poľsku, Bulharsku, Maďarsku a Československu. Uvedenú operáciu rozpracovala CIA pod vedením svojho riaditeľa Allana Dullesa a mala za cieľ kompromitovať vedúcich komunistických funkcionárov v týchto štátoch a vyvolať voči nim politické procesy. Podarilo sa.Stewart Steven v knihe osvetľuje temnotu, ktorá dlho zahaľovala udalosti 50-tych rokov. Treba si vážiť statočnosť autora knihy, že sa podujal na odtajnenie dejinných udalostí. Zomrel v roku 2004 vo veku 68 rokov a slúži mu ku cti, že nikdy neodtajnil svoje zdroje z vysokých miest politiky počas skúmania týchto dejinných udalostí.
Svet bol po druhej svetovej vojne v chaose a veľmoci sa snažili dostať pod svoj vplyv štáty, ktoré predstavovali ich záujem či už z pohľadu hospodárstva alebo obrannej politiky. Na rokovaní konferencie víťazných mocností, ktorá je známa ako Postupimská dohoda sa dohodli Stalin, Truman, Churchill, ktorého neskôr vystriedal Attlee na povojnovom usporiadaní Nemecka, vojnových reparácií a mierových zmluvách v niektorých európskych štátoch. Takisto ako sa menili mapy sveta, tak sa menili aj vedúce politické pozície v nich. Jedno však zostalo po starom. Bola to paradoxná averzia proti ZSSR Západom, ktorý si uvedomoval, že iba vďaka ZSSR sa aj Západ zachránil pred fašistickou porobou.USA hneď po skončení vojny z Nemecka poodvážali tony dokumentov, materiálu aj vojenského a vedeckého charakteru a tiež vedcov, hlavne z vojenského priemyslu pre svoje využitie. Zvlášť si USA dali záležať na tom, aby sa zmocnili nemeckých spravodajských materiálov a archívov. Množstvo fašistických dôstojníkov bolo prevezených do USA, kde pod vedením fašistického generálmajora Gehlena pomáhali budovať CIA a neskôr boli zapojení do špionážnej činnosti v Nemecku proti ZSSR. Gehlen bol počas vojny špecialista na boj proti ZSSR, a preto bol pre USA mimoriadne cennou osobou.Po vojne mali nemecké špionážne služby svoje centrály vo Francovom fašistickom Španielsku, odkiaľ plánovali svoje akcie v spolupráci so CIA až do zrútenia španielskeho diktátorského režimu. Myslieť si, že po skončení krvavej vojny budú všetci ľudia bratia bol jednoducho omyl. Západné krajiny okamžite začali budovať vo východných štátoch svoje špionážne siete pre budúcu prácu.

Náš príbeh sa začína v okamihu, keď poľský podplukovník kontrarozviedky Josef Swiatlo naznačil oficiálnemu predstaviteľovi SIS (Secret Intelligence Services, anglická špionážna služba) pri jednej príležitosti, že má záujem o spoluprácu. Na schôdzku so Swiatlom, bol vyslaný kapitán SIS Sullivan. Potvrdilo sa, že Swiatlo má záujem prebehnúť na druhú stranu. Swiatlo bol jedným z najmocnejších mužov bezpečnostných orgánov Poľska. Tento úlovok sa mal stať triumfom SIS. Triumf sa stal blamážou v okamihu, keď sa o situácii dozvedela CIA.

SIS váhala s využitím Swiatla, lebo sa jej zdalo, že ide z jeho strany o spravodajskú hru. Z ich vtedajšieho pohľadu bolo nemysliteľné, aby takáto veľká ryba prebehla. Preto keď sa o prípad začali zaujímať v CIA, nerobili ani veľké okolky a Swiatla im odovzdali do riadenia. Allan Dulles sa priam triasol od vzrušenia, keď od SIS dostal Swiatlove spisy. Presne toto mu pasovalo do jeho zámeru, ktorým bolo vytvorenie podmienok pre národné povstania a politické zmeny v krajinách pod sovietskym vplyvom. Na tento účel potreboval okrem peňazí vybudovať agentúru v týchto krajinách, riadenú CIA.

Dulles poslal do Varšavy svojho agenta, ktorý so Swiatlom dohodol podmienky spolupráce (spravodajské spojenie, odovzdávanie správ, odmeňovanie, únikové cesty v prípade núdze a pod.) a požiadal ho, aby zatiaľ zostal na svojom mieste. Swiatlo súhlasil a bol definitívne získaný pre spoluprácu so CIA.

 

Nastrčená figúrka

Noel Field, jedna z kontroverzných figúriek na šachovnici Dullesa. Narodil sa v Londýne, vyrastal v Zurichu. Študoval na Harwarde s cieľom urobiť kariéru v amerických štátnych službách. Field sa na začiatku svojej kariéry spoznal s Dullesom ešte v roku 1929. Dulles bol republikán, Field ako ľavicovo orientovaný sympatizoval s americkými komunistami. Zoznámil sa s Hede Massingovou, sovietskou agentkou, ktorá ho plánovala získať pre spoluprácu, pretože v tej dobe bol Field už vedúcim predstaviteľom ministerstva zahraničia USA pre oblasť hospodárstva v odbore pre západoeurópske záležitosti. V období fašizmu a druhej svetovej vojny mnoho Američanov verilo, že Sovietsky zväz je tou krajinou, ktorá nakoniec fašizmus porazí.

Pre Massingovú nebol problém ľavicovo orientovaného Fielda získať pre spoluprácu. Field tak začal Massingovej odovzdávať materiály, ktoré neboli ale zvlášť citlivé. Neskôr mu bolo ponúknuté vedúce miesto na odbore pre nemecké záležitosti, čím by sa pre sovietov stal mimoriadne zaujímavým. Field však prehlásil, že chce pracovať v Spoločnosti národov a odišiel do Ženevy. Dulles pracoval v Berne od roku 1942 ako šéf švajčiarskej sekcie OSS (Úrad strategických služieb, predchodca CIA). Field sa v Ženeve stal vedúcim Unitarian Services pre Európu, ktorá sa starala o utečencov v Európe. Postupne sa vypracoval medzi najvplyvnejších Američanov vo Švajčiarsku.

Cesty oboch mužov sa tak opäť skrížili. Začala sa ich tesnejšia spolupráca, lebo logicky v neutrálnom Švajčiarsku bolo množstvo špionážnych zastúpení všetkých významných štátov sveta. Okrem toho Dulles vedel, že Fielda môže využiť pre vytypovanie špiónov z radov utečencov, ktorí prechádzali jeho rukami.

Field v čase keď sa už vedelo, že Nemecko vojnu prehrá, navrhol Dullesovi pripravovať pôdu na územiach východných štátov Európy vrátane Nemecka pre nové politické smerovanie. Dulles jeho návrh prijal a tak OSS začala financovať komunistických odporcov fašizmu, keďže tzv. demokratické sily vtedy ešte vôbec neboli sformované. Dulles podporoval peniazmi OSS aj ľavicové noviny Neues Deutchland, z ktorých sa stal neskôr po vojne oficiálny denník východonemeckej komunistickej strany. Všetko išlo v réžii Fielda. Po skončení vojny sa všetko prevalilo a tajné služby Východu i Západu sa smiali Dullesovmu poníženiu.

Dulles však nebol z tých, ktorý len tak ľahko zabúda. Po vojne v roku 1949 Field pricestoval do Poľska s cieľom nájsť si vhodné zamestnanie. Mal obrovské skúsenosti, množstvo osobných kontaktov na európskych politikov. Ako Američan však bol podozrivý aj zo spolupráce so CIA. Paradoxne Američania ho opačne podozrievali zo spolupráce s komunistickými tajnými službami. Pôvodne chcel ísť do Prahy. V Československu bol však na zozname podozrivých osôb a tak víza nedostal. Poľské bezpečnostné orgány v čase príjazdu Fielda do Poľska mu venovali špeciálnu pozornosť. Tak sa dostal Field do hľadáčika Josefa Swiatla. Pomocou operatívnych opatrení Swiatlo zistil, že Field sa stretáva často s Annou Duraczovou, s ktorou sa zoznámil ešte vo Švajčiarsku.

Duraczová bola sekretárkou Swiatlovho šéfa kontrarozviedky Jakuba Bermana. Field ju požiadal, aby mu vybavila u Bermana povolenie na prácu u Sovietov. V tej dobe ohľadne Američanov tohto kalibru sa súhlas sovietskej moci vyžadoval. Swiatlo nenávidel Bermana a hľadal na neho kompromitujúce materiály počas celej svojej kariéry. Dozvedel sa o liste a začal robiť kroky k odstráneniu Bermana. Swiatlo chcel obviniť Bermana zo spolupráce s americkým agentom.

O Fieldovi vedel veľa a tak by nebolo ťažké použiť aj dôkazy. Swiatlo bol už vtedy agentom CIA, a preto požiadal americkú stranu o súhlas. Požiadavka pristála na Dullesovom stole a ten si okamžite uvedomil, že prišla chvíľa jeho pomsty voči Fieldovi a že zároveň s pomocou Swiatla sa môže pokúsiť vyvolať prevraty v štátoch východnej Európy a dosiahnuť, aby sa vymanili spod vplyvu Sovietov.

Swiatlo bol prekvapený, keď si s ním schôdzku dohodol najvyšší riadiaci orgán americkej strany. Ten ho na základe Dullesovej požiadavky informoval, že nebude písať žiadne analýzy, ani informovať o politickej alebo vojenskej situácii, ale bude odhaľovať „amerických agentov“ v straníckych štruktúrach Poľska a iných východných štátoch Európy. S dôkazmi si robiť starosti nemusí, tie obstarajú Američania. Bude odhaľovať „trockistické“ spiknutie, financované Spojenými štátmi, ktoré zasiahne nielen Poľsko, ale aj Bulharsko, Rumunsko, Československo a Východné Nemecko. Bude hlásiť Berijovi (Stalinov minister vnútra a riaditeľ NKVD), že Field je centrálnou osobou a organizátorom týchto spiknutí.

Poukáže na Fielda, že viedol počas vojny úspešnú špionážnu organizáciu vo Švajčiarsku a že verboval funkcionárov komunistických strán za amerických agentov a pripravoval ich na obsadenie dôležitých postov v štátoch východnej Európy. Swiatlo urobil čo mu bolo prikázané a poslal do Moskvy túto informáciu. Moskva si samozrejme preverovala takéto informácie.

Požiadala svojho agenta vo Washingtone o preverenie správy. Tento agent bol dublér (pracoval pre dve strany). Američania prostredníctvom neho spracovali vierohodnú správu pre Rusov a potvrdili, že je to pravda. Správa bola napísaná tak, aby Rusi cítili, že Field svojou činnosťou ohrozuje záujmy celého východného bloku. V neprospech Fielda hovorila i skutočnosť, že v čase spolupráce so Sovietmi pred 2. svetovou vojnou neposlúchol inštrukciu Moskvy o prevzatí vedúceho oddelenia na americkom ministerstve zahraničia, ale odišiel do Ženevy. Stalin s Berijom uverili tejto dezinformácii.

Stewart Steven doslova vo svojej knihe píše: “Pokiaľ ide o Rusov, tí budú kŕmení takým obrovským spiknutím, že se nim musia zadusiť. Na národy východnej Európy sa znesie nová doba temna. Pravda sa stane politickou škvrnou. Lož nástrojom štátnického umenia. Mučenie a vraždy budú na dennom poriadku. Väznice sa naplnia ľuďmi, ktorý celý svoj život zasvätili veci, ktorá ich teraz zničila. Súdy sa stanú hračkou druhoradých tyranov. Taký majster ako Josef Stalin, to Dulles vedel, na nič nezabudne“.

Krycie meno operácie tak dostalo názov „Operation Splinter Factor“.

 

Celá rodina zmizla

Dňa 5. mája 1949 nastúpil Field na palubu lietadla Air France, ktoré smerovalo do Prahy. Dostal telefonicky pozvánku na rokovanie ohľadne jeho miesta docenta na Karlovej univerzite, o ktoré sa už dávnejšie snažil. V rekordne krátkom čase dostal víza, pričom mu nebolo vôbec podozrivé, že krajina, ktorá ho v minulosti odmietala, zrazu otočila o 180 stupňov. Myslel si, že je to výsledok snaženia jeho známej v Poľsku Duraczovej. Jeho manželka Herta letela z Paríža do Ženevy, kde chcela zlikvidovať domácnosť a hneď ako by to bolo možné, pricestovať za manželom do Prahy. Dňa 11. mája 1949 v hoteli Palace v Prahe Fielda vyhľadali dvaja muži. Spoločne odišli z hotela a odvtedy bol Field nezvestný.

Herta chvíľu čakala, ale keď nedostávala žiadnu správu od manžela, obrátila sa na jeho brata Hermanna Fielda, ktorý jej sľúbil, že jej pomôže. V júli odleteli spolu do Prahy a pátrali po Noelovi Fieldovi. Nič nezistili. Hermann mal povinnosti vo Varšave a tak sa dohodli, že keď vybaví veci, tak sa vráti do Prahy a potom bude pokračovať za rodinou cez Londýn do Ameriky. Dňa 22. augusta Hermann na letisku vo Varšave prešiel pasovou a colnou kontrolou. Do Prahy ani Londýna však nepriletel. Jeho meno nebolo ani na zozname cestujúcich.

Jeho manželka Kate šla teda na americkú ambasádu a nahlásila zmiznutie bratov Fieldovcov. Herta zmiznutie tiež ohlásila v Prahe na americkej ambasáde dňa 25. augusta. Keď ju o deň neskôr kontaktoval pracovník ambasády v hoteli Palace, bolo mu oznámené, že Herta odcestovala. Zmizla aj ona. Zdalo sa, že Fieldovci svoju úlohu dohrali.

Pre Washington mali zohrať len druhoradú úlohu, spočívajúcu v kompromitácii prvého tajomníka poľskej strany Gomulku, ministra vnútra v Maďarsku Rajka, námestníka predsedu vlády Bulharska Kostova a ďalších. Všetky strany tzv. východného bloku boli síce z presvedčenia komunistickými, ale chceli mať vzťahy na rovnovážnej línii tak so Sovietskym zväzom ako aj so západnými krajinami. Nechceli byť satelitmi Stalina. Neskôr sa zistilo, že v spolupráci s československou políciou Fielda zatkli v Prahe maďarskí policajti, ktorí ho prepravili do Budapešti na výsluch. Československá polícia pôvodne bola proti tomu, ale na osobné naliehanie ruského generála Belkina nakoniec spolupracovala. Hermanna Fielda na letisku vo Varšave osobne zatýkal Swiatlo.

Denné svodky z výsluchov Fieldovcov sa stretávali u jedného z najbližších spolupracovníkov Stalina generála Belkina. Počas dlhých výsluchov sa preverovala činnosť oboch bratov, ich prepojenie na tajné služby USA, na množstvo špičkových predstaviteľov komunistických štátov, ktorí mali tú smolu, že sa s nimi poznali. Hlavne Noel mal obrovskú databázu stykov, ešte zo Švajčiarska, ale aj neskôr keď sa otvorene hlásil ku komunistom.

Pre Stalina Field bol zaujímavý len z toho pohľadu, do akej miery mohol vniesť rozkol do komunistických štátov východnej Európy. Toto považoval za skutočné nebezpečenstvo a tak keď Field vyslovil nejaké meno, v tom okamihu osud toho človeka bol spečatený. A tak sa v týchto štátoch začal hon na nič netušiacich komunistov vo vysokých pozíciách. CIA výdatne napomáhala týmto udalostiam podsúvaním dezinformácií potvrdzujúcich zradu týchto ľudí.

 

Ľudový súd zasadá

Takto boli vytvorené predpoklady pre veľké komunistické procesy 50-tych rokov zinscenované Allanom Dullesom a CIA a uskutočňované domácimi ľudovými súdmi pod dohľadom Stalina. Dňa 16. septembra začal súd s László Rajkom v Maďarsku a ďalšími obvinenými osobami. Na čestnej tribúne súdu sedel podplukovník poľskej kontrarozviedky Swiatlo a americký špión, ktorý na podnet Dullesa spustil celú súdnu mašinériu. Swiatlo tiež osobne vypočúval Fielda v Maďarsku k zisteniam jeho kontaktov s Poliakmi.

Stewart Steven o tom píše: „ Paradoxnejšie to už ozaj nešlo. Americký agent prehovára v maďarskom väzení ruského špióna, aby priťažil poľským komunistom verným línii. Akcia Splinter Fctor obrátila svet. Na všetkých procesoch, ktoré bežali vo viacerých komunistických štátoch vrátane Československa bolo fascinujúce to, prečo obvinení presvedčení komunisti na vysokých pozíciách sa na súdoch dobrovoľne priznali k tomu čo neurobili, vrátane špionáže proti vlastnej krajine.

Eugen Lӧbl, bývalý námestník ministra zahraničného obchodu v Československu, docent a vedec to objasňuje takto:

„Bol zostavený text z otázok a odpovedí, ktoré mali odznieť na súde. Učil som sa ho vo väzení. Všetko čo človek zdedil po svojich predkoch, čo som si najviac cenil bolo vo mne vymazané. Cítil som sa vinný, že nie som dosť silný, aby som odporoval teroru. Bol som celkom normálnym človekom, až na to, že som prestal byť človekom.“

Ešte výstižnejšie sa vyjadril Lӧblov spoluobžalovaný Artur London:

„Dva alebo tri dni pred súdnym konaním ma priviedli do miestnosti, v ktorej sedel minister bezpečnosti Bacílek. Povedal mi, že strana počíta s tým, že sa budem držať svojej výpovede tak, ako je v spise zapísaná a že krajina je vo vážnej situácii, že hrozí vojna a strana odo mňa očakáva, že sa dám viesť národnými a straníckymi záujmami. Ak nesplním tieto očakávania, neostalo by to bez vplyvu na môj rozsudok.

To ma utvrdilo, že keby som niečo poprel alebo sa prehlásil za nevinného, tak by mi aj tak neverili a jednoducho by ma obesili. Vedeli sme, že medzinárodná situácia je napätá, že zúrila studená vojna a že imperialisti si môžu nájsť zámienku na vyvolanie novej vojny. Ako uvedomelí komunisti sme si nemohli vziať na svedomie, že sa staneme „objektívnymi komplicmi“ imperialistov.“

Zinscenované divadlo, na ktoré naletel Stalin si žiadalo svoje obete. Tejto situácii v mnohom napomohli aj západné médiá, ktoré vychvaľovali odsúdených ako nositeľov novej národnej a modernej politiky, čím vlastne utvrdzovali verejnosť v domnienke, že obvinení sa skutočne dopúšťali špionáže. Dulles si dal na dezinformačných podrobnostiach záležať.Podpredseda vlády Bulharska Trajčo Kostov sa bránil. Nepodľahol manipulácii súdov, nepriznal sa k absurdným obvineniam a na súde vyhlásil:

„Považujem za svoju povinnosť, ktorú mi ukladá svedomie prehlásiť pred týmto súdom a bulharským ľudom, že som nikdy nebol v službách britskej tajnej služby, že som sa nikdy nepodieľal na žiadnom spiknutí a že som mal Rusko vždy v úcte a vážnosti.“

Kostov svojim vyhlásením rozpoltil bulharskú verejnú mienku. Viacerí začali o jeho vine pochybovať. Preto ho štátna moc urýchlene v decembri 1949 obesila. Svojim spôsobom zvíťazil, lebo rozzúrený Stalin proces bral ako svoju porážku a sovietski poradcovia, ktorí proces riadili, skončili na Sibíri.

Poliaci sa rozhodli, že sa podobnej chyby ako Bulhari v procese s Gomulkom, generálnym tajomníkom komunistickej strany Poľska nedopustia. Viacerí Poliaci obvinení zo špionáže, sediaci už viac mesiacov vo väzení medzitým spáchalo samovraždu. Poliaci dlho nechceli Gomulku obviniť. Stalin však na tom trval. Preto bol spracovávaný Gomulkov najbližší spolupracovník generál Spychalski. Ten ho nakoniec zradil. Gomulku tak odvolali z funkcie v roku 1948. Rozhodnutie o jeho zatknutí padlo až v roku 1951. Swiatlo neváhal ani s odstránením Spychalského. Nepotreboval svedka, ktorý Gomulku neprávom obvinil. Osobne ho zatkol v jeho dome. Spychalski sa však rozhodol, že Gomulku nebude kompromitovať.

Gomulka bol skoro dva roky vypočúvaný, ale k ničomu sa nepriznal. Naopak obvinil vtedajšieho prezidenta Bieruta a jeho kliku z kolaborácie s nacistami. Gomulka vedel veľa, bol zásadový a nebolo možné ho len tak obviniť. Mal mnoho zástancov medzi Poliakmi. Stal sa tak symbolom poľskej nezávislosti. Organizátori akcie Splinter Factor tak mali nečakaný problém. Po jeho rehabilitácii sa Gomulka opäť stal prvým tajomníkom strany v roku 1956.

 

Československo

Allanovi Dullesovi sa dlho nedarilo rozpútať akciu Splinter Factor v Československu. Preto americký špión Swiatlo pracoval „nadčasy“ na pokyn svojich amerických pánov a v rokovaniach s československou rozviedkou naliehal na odstránenie „amerických agentov“ v Československu z funkcií. Významne mu v tom pomáhal stalinovec Matyas Rákosi, ktorý bol od roku 1949 generálnym tajomníkom maďarskej komunistickej strany a náčelníkom výboru pre bezpečnosť štátu. Tí, ktorí s jeho politikou nesúhlasili sa vysporiadal tak, že nechal asi 2000 ľudí popraviť, 100 000 ľudí bolo uväznených, 200 000 vlastných členov strany bolo vylúčených. V septembri 1949 Rákosi napísal Gotwaldovi list, v ktorom ho informoval o začiatku súdneho konania s Rajkom.

Uviedol, že budú zverejnené mená československých predstaviteľov, ktoré boli zistené ako západní špióni. Na Rákosiho zozname figurovali Vladimír Clementis, minister zahraničných vecí, Artur London, jeho námestník, Václav Nosek, minister vnútra, Otto Šling, tajomník strany, Eugen Lӧbl, námestník ministra zahraničného obchodu a Ludvík Frejka, prednosta národohospodárskeho odboru kancelárie prezidenta republiky. Gottwald po dlhom váhaní nakoniec pozval so Slánskym do Prahy ruských dôstojníkov bezpečnosti Lichačeva a Makarova. Obaja boli zásobovaní informáciami od Swiatla, o tom, že asi stovka obvinených Poliakov, ktorá bola v spojení s Fieldom sa vyjadrila, že centrom spiknutia bola Praha a obvinila prominetných československých politikov zo zrady.

Zámery organizátorov akcie Splinter Factor s Clementisom boli pôvodne iné. Clementis bol Slovák, vo svete uznávaný diplomat a všeobecne obľúbený. Mal byť získaný pre emigráciu, čoho dôsledkom by bolo zatýkanie jeho politického okolia. Dulles počítal aj s klinom vrazeným medzi Čechov a Slovákov s následným oslabením štátu. Medzitým sa začal aj pohon na Ottu Šlinga a jeho spolupracovníkov. Na základe vykonštruovaných dôkazov boli pozatýkaní.

Clementis sa v októbri 1949 zúčastnil Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. CIA na neho tlačila cez pracovníkov zahraničných vecí USA, aby požiadal o azyl. Anglická SIS ho tlačila do pozície politického emigranta cez anglický Foreign Office. Clementis na rokovaniach viedol rozhovory, ktoré boli medializované spôsobom, ako keby bol pomaly nepriateľom Sovietskeho Zväzu a Gottwalda. Nechápal o čo tu ide a skoro denne musel telefonicky Gottwaldovi dementovať nepravdy v americkej a anglickej tlači.

A komplot pokračoval. Švajčiarske noviny uverejnili informáciu, že Clementis bude po svojom návrate zatknutý. Tentoraz túto informáciu musel dementovať Gottwald. CIA potom otvorene kontaktovala Clementisa a vyzvala ho k emigrácii. Clementis to odmietol a vrátil sa do Československa. Neskôr na základe udania Swiatla a Rákosiho bol Clementis v roku 1950 zbavený funkcie a v roku 1951 zatknutý. Z komunistickej strany bolo vylúčených na základe obvinenia z buržoázneho nacionalizmu 169 000 ľudí. Potom prišla správa od Swiatla, že Hermann Field uviedol ako svoju spojku Máriu Švermovú, vdovu po národnom hrdinovi Jánovi Švermovi. Bola zatknutá a väznená 5 rokov. V roku 1956 bola rehabilitovaná.

V lete 1951 bola situácia napätá a Dulles očakával, že môže dôjsť k prevratu. V nemeckom Norimbergu boli uvedené do pohotovosti české ozbrojené sily, ktoré boli súčasťou medzinárodnej brigády, vytvorenej americkou armádou. Allan Dulles považoval Slánskeho za jediného človeka v Československu, ktorý mohol udržať Československo pod vplyvom Sovietskeho zväzu. Rozhodol sa ho odstrániť. Pomohol mu v tom nemecký generál Gehlen v službách CIA, ktorý na to použil svojho pražského agenta akéhosi českého Swiatla.

Neskoršiemu obvineniu Slánskeho napomohlo aj to, že Šling a niektorí ďalší obvinení začali od svojej osoby odvádzať pozornosť smerom k Slánskemu dúfajúc, že ich koleso monsterprocesov nezvalcuje. Z buržoázneho nacionalizmu bol tiež obvinený Bedřich Geminder, šéf medzinárodného oddelenia ústredného výboru strany.

Stalin však už začínal mať tušenie o vplyve CIA do týchto záležitostí a preto odvolal z Prahy svojho poradcu Bojarského a napísal šifrovaný list Gottwaldovi o tom, že dôkazové materiály ohľadne Slánskeho a Gemindera sú nepostačujúce. Následne ho pozval na rokovanie do Moskvy. Gottwald sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov a poslal namiesto seba ministra národnej obrany generála Čepičku, ktorý bol aj jeho zaťom. Stalin odovzdal Čepičkovi list pre Gottwalda, v ktorom sa písalo, aby vyšetrovania prebiehali korektne, keďže sa môže stať, že predkladané dôkazy môžu byť provokáciou nepriateľa.

Dva roky predtým bol v Prahe zatknutý americký špión Otto Haupter, pracujúci v českom oddelení CIA v Mníchove. Z obavy o svoj život súhlasil so spoluprácou pre Sovietsky zväz. Rusi ho prepustili. Haupter však po svojom návrate do Mníchova všetko povedal CIA a tí sa rozhodli, že Hauptera použijú pre likvidáciu Slánskeho. Haupter oznámil v novembri 1951 Rusom, ktorí si mysleli, že pracuje pre nich, že Slánskeho chce dostať CIA z Československa, pričom vykonávateľom má byť priamo on.

Stalin na základe toho požiadal Gottwalda o okamžité Slánskeho zatknutie cez svojho zástupcu Mikojana, ktorý prišiel do Prahy. Gottwald Stalinovi odporoval a povedal, že nemá dostatočné dôkazy na jeho zatknutie. Dulles preto v Mníchove rozohral partiu cez českých emigrantov a amerických špiónov, ktorí vedome zásobovali informáciami o emigrácii aj sovietsku ambasádu. Z času na čas púšťali aj do médií vymyslené informácie zo „zaručených zdrojov“. A tak v novembri 1951 Gottwald z ťažkým srdcom nariadil Slánskeho zatknutie. Po oslave u Antonína Zápotockého, keď sa Slánský vracal, bol vo svojom dome aj s manželkou zatknutý.

20. novembra r. 1952, presne rok po zatknutí sa ocitli na lavici obžalovaných Rudolf Slánský bývalý ústredný tajomník Komunistickej strany Československa a podpredseda vlády, Bedřich Geminder, bývalý vedúci medzinárodného oddelenia ústredného výboru komunistickej strany, Ludvík Frejka, bývalý prednosta národohospodárskeho odboru kancelárie prezidenta republiky, Josef Frank, bývalý zástupca ústredného tajomníka KSČ, Vladimír Clementis, bývalý minister zahraničia, Bedřich Reicin, bývalý námestník ministra obrany, Karel Šváb, bývalý námestník ministra štátnej bezpečnosti, Artur London, bývalý námestník ministra zahraničných vecí, Vavro Hajdů, bývalý námestník ministra zahraničných vecí, Eugen Löbl, bývalý námestník ministra zahraničného obchodu, Rudolf Margolius, bývalý námestník ministra zahraničného obchodu, Otto Fischl, bývalý námestník ministra financií, Otto Šling, bývalý krajský tajomník KSČ v Brne, André Simon, bývalý redaktor Rudého práva.

Boli obvinení zo špionáže, vlastizrady a ďalších vykonštruovaných trestných činov. Vavro Hajdů, Artur London a Eugen Löbl boli odsúdení na doživotie. Všetci ostatní dostali trest smrti. Popravy boli vykonané 3. decembra 1952.

Už o pár mesiacov ich na večnosť nasledoval Stalin aj Gottwald. So Stalinom „zomrela“ aj akcia Splinter Factor a jedna z najväčších zločineckých akcií v réžii USA, CIA a Dullesa osobne. Poľský zradca a zločinec podplukovník Swiatlo splnil svoju úlohu a 21. decembra 1953 ušiel na Západ. Od marca 1954 každú noc rozprával o svojom poslaní v špionážnom rádiu Slobodná Európa.

Vo východných štátoch sa opätovne otváralo státisíce prípadov, nevinní ľudia boli prepúšťaní z väzenia a rehabilitovaní. Rodina Fieldovcov dostala odškodné a bola prepustená z maďarskej väzby. Noel Field s manželkou sa rozhodli zostať v Maďarsku. Nechcela sa vrátiť do krajiny, ktorá ich hrubo zneužila pre svoje vražedné ciele.

Allan Dulles, jeden z najväčších zločincov svojej doby odišiel z funkcie v roku 1961 po debakli v zátoke svíň. Z funkcie bol odvolaný Johnom F. Kennedym. Po atentáte a vražde prezidenta Kennedyho sa stal členom vyšetrovacej Warrenovej komisie. Organizátori vraždy Kennedyho zo CIA a FBI si nemohli nájsť lepšieho človeka na zakrytie tohto zločinu. Zomrel v roku 1969.

Akcia Splinter Factor je jedna z najtemnejších stránok americkej chobotnice CIA, zločineckej organizácie, ktorá sa dodnes vymyká spod kontroly amerického kongresu a od skončenia druhej svetovej vojny ma na svedomí množstvo zločinov po celom svete. Používa však oveľa sofistikovanejšie metódy boja na ovládnutie sveta, zneužíva miliardy dolárov daňových poplatníkov USA na ciele v rozpore s medzinárodným právom. Ich činnosť možno s čistým svedomím porovnať s neofašistickými metódami a bezohľadnosťou voči blížnemu. Svojou povahou sú korporátnou zločineckou organizáciou.

CIA je v podstate riadená zo zákulisia americkej politiky tzv. „neviditeľnými silami“, o ktorých sa vie, že existujú, ale každý sa ich bojí. Ak by sa niekto pokúsil o demokratizáciu a očistu CIA, riskoval by kariéru, stratu svojich práv, bol by spoločensky i profesne znemožnený s obrovským rizikom straty života.

Obrovské tragédie koncom 40-tych a začiatkom 50-tych rokov sú dnes tzv. mainstreamom označované ako komunistické zločiny. Treba však poznamenať, že spúšťačom týchto udalostí boli zločinci v OSS, SIS, CIA s Dullesom na čele. Išlo o do všetkých podrobností prepracovanú diverznú akciu namierenú proti východným štátom Európy. Je vysoko pravdepodobné, že bez zorganizovanej akcie Splinter Factor by nebolo došlo k týmto tragickým udalostiam. Smrťou diktátora Stalina by sa politické napätie vo východných štátoch zmiernilo a vývoj by mal iný priebeh. Mainstream si však tieto dejinné udalosti nevšíma. Musel by kruto obviniť USA a iné západné krajiny z organizácie tejto vražednej akcie a to sa im do „krámu“ nehodí.

 

Spracované na základe obsahu knihy Výbušnina (autor Stewart Steven)

Poznámka editora Zvědavce: Existuje vůbec v moderní historii nějaká špinavá událost, ve které by neměly prsty USA a/nebo Izrael?

 

Súvisiace články:
Konštantín I., kresťanstvo

Pravda alebo Lži (4. časť) – Konštantín I. a nástup kresťanstva

Laura Knight-Jadczyk
Cassiopaea.org
Preklad: NaSeveru.org

 

Keď sa vrátime k téme kultov, moderné kulty judaismu, kresťanstva a islamu sú, ako vidíme, dosť odlišné od starovekých pohanských kultov. Majte na pamäti, že kult je definovaný ako ten, čo má svoj „objekt uctievania“, uctievanie ktorého / ktorej – ak sa pravidlá uctievania dodržiavajú správne – prinese určité výhody. Áno, som rada, že ste si to všimli: v podstate ide o obchod; a sales job.

Na pódium histórie vyskočil boh Židov a sľúbil svojmu ľudu niečo nové a odlišné – zničenie všetkých ostatných na planéte, ktorí im boli protivní – a iba tí, ktorí dôsledne dodržiavali jeho pravidlá, prežijú a budú vládnuť všetkým ostatným. Všimnite si, že to nevyhnutne neznamená zmŕtvychvstanie: malo to byť fyzické pozemské kráľovstvo so Židmi na najvyššom mieste.

Okrem materiálu obsiahnutého v mojej sérii Kto napísal Bibliu, existuje mnoho ďalších otázok týkajúcich sa založenia judaizmu, ktoré budú pokryté osobitne. Stačí povedať, že existujú určité stopy, ktoré je možno sledovať, a ktoré ukázali, kde, kedy a ako vznikol judaizmus; otázka prečo je problematickejšia, hoci udalosti súčasnosti naznačujú odpoveď.

Ak ste si v krátkom prehľade o pohanských kultoch všimli, tieto spadli do dvoch všeobecných kategórií. Väčšina kultov sa jednoducho zaoberala otázkami hmotného sveta: hľadaním ochrany bohov pred katastrofami. Existovala však menšia kategória kultov, ktoré sa zaoberali „mimosvetskými“ otázkami, ako je budúci život duše.

Dalo by sa povedať, že judaizmus bol v podstate „prekrútením“ prvej skupiny: kultov, ktoré sa zaoberali otázkami hmotného sveta. Bola predpovedaná kataklizma, ktorá skončí všetky tie predchádzajúce a tí, ktorí nasledovali judaizmus, dostali prísľub fyzického prežitia alebo vzkriesenia.

Myšlienka telesného vzkriesenia bola hlavným záujmom Egypťanov – čo naznačuje, odkiaľ tento konkrétny vplyv pochádza vzhľadom na judaizmus – ktorí venovali tejto budúcej „nádeji“ veľa času a energie. Dalo by sa povedať, že dôvodom, koľko toho vieme o Egypťanoch, bolo to, že v skutočnosti očakávali toto vzkriesenie, mumifikovali svojich mŕtvych a pripravili sa na túto udalosť a do svojich hrobiek zahrnuli všetok potrebný tovar. Samozrejme, bolo to možné iba pre tých, ktorí boli dosť bohatí, aby si mohli dovoliť „správny“ pohreb.

Judaizmus, zatiaľ čo sľuboval túto budúcu fyzickú / materiálnu vládu nad svetom – bol viac-menej „slabším odvarom” verzie egyptského náboženstva. Namiesto toho, aby sa venovala veľká pozornosť prezervácií tiel, sa vyhlásilo, že sa o tieto postará Hospodin / Jehova, a jediné, čo bolo potrebné, bol dobrý záznam, kto má byť medzi elitou. A tak sa zrodila „história“ Židov, ktorá v podstate predstavovala „záznam“ o tom, kto mal byť zahrnutý do výhod, ktoré mu dal boh.

Kresťanstvo, ako bolo neskôr formulované, sa postaralo o tých, ktorí nasledovali „mimosvetské“ kulty, ako sú Eleusiánske tajomstvá. Tu by som mala objasniť, že dôkazy o „skutočnom“ Ježišovi sú presvedčivé, aj keď jeho „história“, ako je uvedená v Novom zákone, je úplný podvrh a založená na mýtických modeloch iných bohov. Môžeme si všimnúť, že kresťanstvo, ktoré bolo sformulované okolo života a diela jedinečného mudrca na Blízkom východe – takmer zničilo to, čo skutočne urobil a povedal – zaplnilo určité vákuum.

Pretože judaizmus bol „monoteistickou odpoveďou“ na kulty, ktoré sa zaoberali materialistickými otázkami, kresťanstvo sa stalo monoteistickou odpoveďou na „mimosvetské“ kulty, ktoré sa zaoberali otázkami osudu duše.

Pre pohana sa ríša bohov – vyššia aj nižšia – stretla na zemskom povrchu. Medzi nimi nebola žiadna morálna priepasť. Skôr démoni neboli vždy zlí a bohovia z Olympu neboli vždy dobrí. A medzi „sférami vplyvu“ týchto dvoch sa musel človek klasických čias pohybovať v stave niečoho podobného ako „otvorenej zbožnosti“. Podľa vlastného subjektívneho úsudku sa nepohol ani o centimeter, pretože vedel, že jeho vlastné činy, jeho vášne, to, čo sa mu páči alebo nepáči, sú iba prejavmi vôle bohov. Bohovia konali cez ľudské bytosti, rovnako ako boli zaujímavé druhy ľudských bytostí a ľudských drám, rovnako ako v prípade týchto archetypálnych interakcií existovalo nespočetné množstvo bohov a bohyní.

A naozaj, pohan vedel, že v oveľa vyššej „ríši“ existuje Stvoriteľ všetkých, ale taká bytosť bola tak rozsiahla a nepochopiteľná, že nekonečné prejavy nálad a inklinácia prvotného Božstva mohla dobre a plodne myslieť ako o „Deťoch vesmíru a času.“ Pindar napísal: Večnosť je chlapec, ktorý sám sa hrá na svojom vlastnom pódiu. Rozumelo sa, že herec a publikum tvoria jedno. Veľkolepá hra vesmíru bola umelecky predvedená na scéne a v súlade s matematickými zákonmi. S Božskou energiou stvoriteľ prestupuje a vysväcuje existenciu. Kam ho zavedie fantázia, tam formuje krásu alebo škaredosť.

Pre dávnych ľudí boli bohovia mimo dobra a zla, pokiaľ to mohol posúdiť človek. Úlohou človeka bolo prispôsobiť sa bohom, nie naopak. To, ako človek dokázal znášať život a jeho udalosti, bolo najvyššou skúškou a v tom bol jediný rozdiel medzi ušľachtilými a spodinou. Bolo nevhodné kňučať a prosiť o „poistenie proti riziku“. Rozumelo sa, že nie každé rameno je dostatočne silné, aby unieslo bremeno celého neba a hviezd. To dokáže iba hrdina a iba takýto hrdinovia sa stávajú hviezdami.

„Ušľachtilí trpiaci“ a nositelia bremien sveta boli duchovná aristokracia; boli to tí, ktorí dokážu vydržať s otvorenými očami, zakrvavenými hlavami, ale nikdy sklonenými, sú aktívny a nie pasívny. Takýto jednotlivec nepotrebuje doktrínu vykúpenia na rozdiel od tých, ktorí sú slabými a ľahko rozdrvenými životom. Takéto bytosti nie sú rušené myšlienkami „pôvodného hriechu“, ani nie sú zaťažené pochmúrnou a bez humoru puritánskou mentalitou.

Ale ako vždy, keď sa populácia obyvateľstva zvýšila na určitú úroveň, ktorú by krajina už nedokázala podporovať, kvantita znižuje kvalitu. Dalo by sa povedať, že starodávny svet sa preplnil bohmi. A s nárastom počtov bohov došlo k nárastu počtov kňazov alebo predstaviteľov týchto bohov. Museli sa hádať o svoj každodenný chlieb, stávali sa dôtieravými a dávali orákulá bez vyžiadania. Chrámy degenerovali na zverince a Veľké matky sa stali kupliarkami.

Od úsvitu do súmraku davy kňažiek a eunuchov, ktoré nosili Frýgické čiapky, prečesávali mestá a klopali na dvere ľuďom ponúkajúc na predaj talizmany, lístky na ďalší magický obrad, proroctvá s príveskami a elixíry proti zlým znameniam. Ľudia cengali ako ťažné kone, keď boli ovešaní všetkými svojimi amuletmi. Špekulanti vykupovali pôdu okolo miest, kde žili „svätý muži“ alebo proroci, aby mohli účtovať poplatky za tranzit pre tých, ktorí ich navštívia, alebo aby mohli profitovať zo zázrakov, ktoré sa mohli vyskytnúť po smrti vidiaceho.

V skutočnosti sa to nelíšilo od dnešných dní všetkým tým množstvom kultov, ktoré sa nazývajú náboženstvá a denominácie s pridaním vzostupu New Age.

Ale v starovekom svete popri tom všetkom, prišlo kresťanstvo. Po stovky rokov to bol však len jeden ďalší boh z mnohých. Nič viac, nič menej.

Až na jednu výnimku: ich totalitnými nárokmi jediného boha sa judaizmus a kresťanstvo ostro odlišovali od stoviek iných kultov klasického sveta. Podľa týchto nových kultov to nebola etika alebo dobré správanie, ani hodné skutky, ktoré by umožnili nasledovníkovi získať výhody od Boha; namiesto toho to bolo URČITÉ PRESVEDČENIE. Veľkou výhodou pre kresťanstvo bolo aj to, že sa oficiálne považovalo byť súčasťou judaizmu, ktorý bol tolerovaným kultom. V časoch pred vládou Hadriána sa kresťanom venovala malá pozornosť, pretože skúsenosti ukázali, že Židia, ktorí sa pýšili, že sú vyvolenými, nemali tendenciu miešať sa s vierou iných.

Čo bolo dôležité v čase „stvorenia“ kresťanstva, keďže prešlo toľko rokov bez toho, aby Židia dostali tovar, ktorý im bol sľúbený, bolo potrebné niečo urobiť. Prišlo kresťanstvo, ktoré pridalo nový zvrat: NEBO! Áno správne. Teraz sa už nemusíte báť skutočnosti, že nedostanete to, čo vám bolo sľúbené na zemi, môžeme vás UBEZPEČIŤ, že v Arizone máme majetok na pobreží oceánu! Nie, nemôžete tam ísť a skontrolovať to a určite vám neukážeme žiadne fotografie; musíte nás vziať za naše slovo! V skutočnosti to bude súčasťou zmluvy: ak naše slovo NESTAČÍ, naša dohoda neplatí!

A potom sa bavme o predajnom návale! Vo svojich sľuboch svojim nasledovníkom žiadny iný kult nebol tak štedrý. Sľub večnej blaženosti bol daný tým, ktorí spĺňajú základné, minimálne požiadavky veriť a keď zhrešia, iba požaduje odpustenie. Pravdaže „schopnosť veriť“ prišla iba prostredníctvom Božej milosti a bolo dobrou správou pre chudobných a utláčaných, že takáto milosť nebola bohatým ľahko daná.

Veľmi populárny bol aj názor, že múdrosť jednoduchých ľudí bola väčšia ako múdrosť mudrcov a že výsady pre dobre postavených boli hanbou. Bola tu hojnosť odmien pre chudobných, slabých a prízemných. Nielen to, ale všetky výhody fantastickej budúcnosti bolo možné dosiahnuť bez toho, aby ste museli prinášať obete kuracieho alebo jahňacieho mäsa!

Načo vlastne boli dobrý tí starí bohovia? Ak ste priniesli obetu, nemali ste žiadnu záruku, že vás budú počúvať, a tu bol kult, ktorý zaručil, že vaše modlitby budú vypočuté a zodpovedané!

Pozrite sa na tých zlých a zdržiavajúcich sa bohov minulosti! Napadlo ich niekedy, že by mohli odstúpiť zo svojich piedestálov a obetovať sa pre chudobných? Boli tak krutí, dopustili sa nespočetných nespravodlivostí! Dobrí kňazi kresťanstva mali pravdu! Zvrhnite ich a rozbite na kúsky, aby z nich démoni mohli byť vyhnaní. Rozdeľte zlato a drahé šperky medzi chudobných!

Určite tam boli otroci a vojaci a tí, ktorí boli všeobecne zbavení výsad, ktorí našli útechu v kulte, ktorý v podstate nemal iné požiadavky ako vieru. Väčšina národov antického sveta však po prijatí novej viery Konštantínom si bola istá – z jeho činov, „opracovávania“ nového náboženstva, aby vyhovovalo jeho zámerom – že bohovia sa stiahli zanechávajúc svet svojmu osudu. Pocit opustenosti a bezútešnosti, pocit, že niečo sa stratilo, prenikol hlboko do podvedomia ľudí a zostáva tam dodnes.

Späť ku Konštantínovi a asteroidu: Konverzia Konštantína bola po dlhú dobu jedným z nevyriešených problémov histórie. Táto udalosť zásadne zmenila históriu sveta, a predsa nikto nemohol súhlasiť s tým, čo sa skutočne stalo v príbehu, keď uvidel „znamenie“ na oblohe, po ktorom nasledovala jeho vízia. Myslím si, že Konštantín videl dobrý produkt a vedel, čo s tým. Okolo neho boli všetky tie kulty sľubujúce, že ochránia všetkých pred padajúcou oblohou, a čert aby to nevzal, že zrovna priamo pred ním spadol meteorit. Poznal kresťanské učenie, pretože mal príbuzných, ktorí boli kresťanmi.

Nie je príliš zaťažké vidieť, že chytrý človek, ktorý čelí politickým a vojenským otázkam, aké sa týkali Konštantína, by sa po tom, čo sa stal svedkom takej úžasnej udalosti, sa vrátil do svojho stanu a pokúsil sa prísť na to, ako najlepšie využiť túto výhodu.

„Odrazu sa objavila nová hviezda, ktorú nikto predtým nevidel, bola väčšia ako všetky ostatné, priblížila sa, objavila sa a zmizla za vrcholkom východných hôr. Oči ľudí sa pozerali na nezvyčajné svetlo, ktoré sa zväčšovalo a zväčšovalo. Hviezda čoskoro žiarila tak nesmierne, ako nové slnko. Oblohou preniklo neodolateľné oslňujúce svetlo. Dubové listy sa zachveli. Sirente sa triasol.“

Takéto využitie prírodných javov na ovplyvnenie neznalých do systému ovládania nie je bez precedensu. Podobne museli prví luviti použiť erupciu Théry na vzbudenie bázne a inšpirácie budúcich Židov: stĺp oblaku cez deň a oheň v noci, ktorý bol „Anjelom Pána“, ktorý ich vyviedol z Egypta.

Zdá sa, že fakty ukazujú, že to skutočne bolo to, čo Konštantín urobil. Nestal sa „kresťanom“ (prinajmenšom nie vtedy), ale určite využil kult a formoval ho osobitne podľa svojich zámerov. Konštantín roky po svojej domnelej premene naďalej používal pohanský jazyk a zostal hlavou Pontifex Maximus starého rímskeho náboženstva až do svojej smrti.

Konštantín menoval pohanských aristokratov do vysokých úradov v Ríme; pohanskí vojenskí dôstojníci a rečníci sa k nemu obracali, akoby bol jedným z nich a oslovovali ho pozdravom: „Nech nesmrteľní bohovia vás zachovajú pre nás!“ A v roku 321 Konštantín urobil deň Sol Invictus svätým dňom a dňom odpočinku nedeľu, pre kresťanov.

V roku 321 nariadil veštcom pohanského náboženstva, proti ktorým vydal prísny dekrét, aby obvyklým spôsobom preskúmali vnútornosti vtákov. V nasledujúcom roku založil sarmatické hry so zvyčajnými pohanskými náboženskými sprievodmi, čo považovali kresťania za škandál. V roku 330 nariadil zatvorenie dvoch najfrekventovanejších chrámov Afrodity na východe, ktoré buď neboli zatvorené, alebo ich ihneď znovu otvorili. Po jeho smrti ho pohania vyhlásili bohom, ako bolo ich zvykom. Naviac odložil svoj krst kresťana až do momentu tesne pred smrťou, pretože to sľubovalo, že zmyje všetky jeho hriechy, a on nič neponechal náhode; a čoskoro uvidíte prečo.

Pokračovaním v rozšírení tejto témy, pretože stojí za to ju trochu preskúmať, Konštantín bol nelegitímnym synom bithynskej barmanky Heleny a významného rímskeho vojenského dôstojníka Konštantia, ktorý podľa Konštantína vložil svoju vieru v „Jediného najvyššieho Boha, “ Sol Invictusa. Hovorí sa, že Rimania hornej spoločnosti sa správali chladne a odmietli Konštantína za rovnocenného vzhľadom na okolnosti jeho narodenia a očividne mal určitú nevôľu proti nim kvôli týmto skorým traumatom.

Jeho matka, Helena, tiež prešla na kresťanstvo a za svoju štedrosť k novému kňazovi si vyslúžila svätosť. Musela si to vskutku zaslúžiť, pretože zázračne „objavila“ všetky miesta evanjeliových príbehov a všetky relikvie Krista, ktoré záhadne zmizli počas 300 rokov od ukrižovania!

Po dosiahnutí hodnosti tribúna, guvernéra provincie a pravdepodobne praetoriánskeho prefekta bol Konštantius 1. marca 293 povýšený na hodnosť cisára v prvej tetrarchii organizovanej Diokleciánom. Pri tejto príležitosti musel opustiť Helenu a vziať si Theodoru, dcéru Maximiana. Po odchode Diokleciána a Maximiana od 1. mája 305 Konštantius získal hodnosť Augustus.

Konštantín sa medzitým vyznamenal v službách Diokleciána a Galériusa na východe. Spočiatku bol držaný na dvore Galériusa ako prísľub dobrého správania jeho otca, ale pravdepodobne kvôli jeho dobrej službe mu bolo neskôr umožnené pripojiť sa k jeho otcovi v Británii a pomáhal mu v kampani proti Piktom.

Keď Konštantius zomrel 25. júla 306 v Eburacum (York), bol Konštantín po jeho boku a vojská ho okamžite vyhlásili za Augusta; Konštantín toho dňa prijal Dies imperii (dátum, kedy prevzal imperium, to znamená, výročie jeho nástupu ako cisára). Rýchlo ukončil záležitosti v Británii a vrátil sa na kontinent, kde mesto Augusta Treverorum (Trier) slúžilo ako jeho hlavná rezidencia na nasledujúcich šesť rokov. Rovnako, ako to urobil jeho otec s jeho matkou Helenou, opustil svoju pani – matku svojho prvého syna Krispusa – a oženil sa s Maximianovou dcérou Faustou.

V roku 312 vyrazil do Ríma, aby vyskúšal svoju silu proti svojmu švagrovi Maxentiovi. Podvečer 27. októbra sa stretol tvárou v tvár s légiami Maxentia pri Milvianskom moste na rieke Tiberu. Keď sa pripravoval postaviť svoju malú armádu proti vojenskej sile Ríma, tak podľa legendy sľúbil, že ak mu Boh pomôže dobiť Rím, zavedie kresťanskú vládu.

Eusebius sykofant (neúprimný lichotník), napísal v knihe Život Konštantína, že nad zapadajúcim slnkom Konštantín videl spolu s jeho jednotkami na oblohe kríž a nad ním boli slová: „Hoc signo victor eris“, čo znamená: „V tomto znamení zvíťaziť. “ V tú noc sa mu Kristus zjavil s krížom a povedal mu, aby ho použil ako ochranu. Nasledujúce ráno mu dal na prilbu toto „znamenie Božie“ a tiež na štíty svojich mužov.

Eusebius tvrdil, že tento príbeh počul od samého cisára po rokoch neskôr, ale kresťan Lactantius o niekoľko rokov neskôr napísal, že Konštantín v skutočnosti mal víziu Apollóna v chráme v Galii, ktorý ho poveril umiestnením „Božieho nebeského znamenia“ na ich štíty pred odchodom do bitky. Konštantín cítil, že Kristus je prejavom boha Slnka, Sol Invictus alebo Apollóna, ale že to kresťania nevedeli. Skutočným znakom, ktorý použil, nebol kríž, ktorý údajne videl, ale symbol známy ako labarum, ktorý bol prvými dvoma gréckymi písmenami „Christos“, Chi a Rho.

V roku 313 sa Konštantín, teraz už cisár, stretol v Miláne so svojim spolu vladárom Liciniusom a spoločne vydali Milánsky výnos. Spolu s tým pozbavil kresťanských duchovných z obecných úradov. V rímskej správe, ako sme už uviedli, tieto miestne funkcie neboli platenými úradmi. Naopak, byť úradníkom bolo mimoriadne nákladné. Pre niektorých bolo takéto menovanie zaťažujúce a – podobne ako dane v súčasnosti – došlo k všeobecnému pokusu vyhnúť sa im. Ako sme však už uviedli, tento systém položil záťaž zdaňovania a verejných prác na bohatých a chudobní boli prijímatelia.

Postupom času, keď sa požiadavky impéria kladené na svojich verejných činiteľov zvyšovali – rovnako ako rastúce dane – sa pozbavenie považovalo za také cenné privilégium, že mimoriadny počet rímskych občanov teraz zistil, že majú „povolanie“ ku kresťanskému kňazstvu.

Účinok tohto opatrenia sa čoskoro prejavil na všetkých stranách. Došlo k všeobecnému exodu bohatých pohanov na kresťanstvo, ktoré nebolo odsúdené ani tak odsúdením ako oslobodením od dane. Táto osobitná kompenzácia poskytnutá kresťanstvu však slúžila len na podporu tých, ktorí boli pravdepodobne najmenej kresťania v praxi. Sťažnosti obecných orgánov a nepokoje, ktoré nasledovali pri správe provincií, čoskoro prinútili Konštantína k úprave výnimky a nakoniec bol prinútený ju odvolať.

V roku 319 Konštantín urobil niečo dosť zvláštne: vydal ničivý dekrét, ktorý nariaďoval, že každý auspex (vykladač znamení v Ríme), ktorý by vstúpil do domu občana, mal byť spálený zaživa, aj keď v chrámoch táto činnosť mohla naďalej pokračovať! Hovorí sa, že cieľom dekrétu bolo zabrániť podvodnému vykorisťovaniu občanov súkromným majetkovým rozprávaním za peniaze, skutočným cieľom však bola smrteľná rana starému náboženstvu tým, že mu znemožnilo prevzatie svojich úradov. O dva roky neskôr bol Konštantín nútený upraviť alebo prakticky zrušiť svoj zákon a pravdepodobne sa nikdy neuplatňoval.

V tom istom roku sa pokúsil uložiť „siedmy deň odpočinku“, ktorý bol šikovne modifikovaný na počesť Sol Invictusa. Dôvod, pre ktorý tomu bolo tak dôrazne odporované, bol ten, že Rimania nielenže odpočívali vo štvrtok (Thórov deň, Jupiterov deň Dies Jovis), ale počas roka mali viac ako sto kultových sviatkov. Cieľom Konštantína bolo rovnako, ako v predchádzajúcich opatreniach, dosiahnutie politickej a sociálnej kontroly pomocou kresťanstva ako „zámienky“. Opäť však zlyhal a musel zmeniť svoj vlastný dekrét.

V roku 325 Konštantín zvolal Nicejský koncil a umiestnil sa ako potvrdený ctiteľ Sol Invictus ako „Summus Pontifex“. Považoval sa za hlavu Cirkvi a všetky spisy, ktoré sa nezhodovali s jeho názorom na správne uctievanie Sol Invictusa, sa mali zhromaždiť a zničiť. (V roku 303 pohanský cisár Dioklecián už zničil väčšinu kresťanských spisov naokolo Ríma, takže všetky rukopisy Nového zákona, ktoré sú nám k dispozícii, neboli vyrobené pred začiatkom štvrtého storočia, čo cirkvi uľahčilo zmeny v Biblii, aby sa priblížila pohľadu, ktorý Konštantín chcel vyjadriť, nehovoriac o agende tých, ktorí sa stali kňazmi kvôli daňovým účelom.) Pohanstvo sa tak stalo kresťanstvom, a to je všetko, čo o ňom dnes vieme: je to pohanská forma.

Potom prišiel strašný rok 326. V tom roku zdanlivo sčistajasna a bez udania dôvodu, nariadil Konštantín popravu svojho najstaršieho syna Krispusa, ktorý bol vymenovaný za cisára v roku 317, trikrát slúžil ako konzul a vyslúžil si úctu v nedávnej kampani proti Liciniusovi. V tom istom roku, čoskoro po smrti Krispusa, Konštantín tiež nariadil, aby jeho manželka Fausta, matka jeho ďalších troch synov, bola uškrtená vo vani. Zosimus uvádza, že Krispus bol podozrivý zo „zapletenia sa“ so svojou nevlastnou matkou Faustou. Aurelius Victor uvádza, že Konštantín Faustu zabil, keď ho jeho matka Helena pokarhala za smrť Krispusa.

Je takmer nemožné oddeliť fakty od škandalóznych klebiet a s istotou vedieť, čo sa stalo. Obaja utrpeli damnatio memoriae a ani jeden z nich nebol rehabilitovaný.

Čo si myslím, že sa stalo je, že Konštantín ich musel načapať v mimoriadne kompromitujúcej situácii a manželka musela okamžite obviniť syna a kričať „znásilnenie“. A tak Konštantín popravil svojho syna. Potom však Helena musela pobúrene prísť k nemu a naliehať, že „na tango treba dvoch tanečníkov“, obviňujúc manželku, že je tou, ktorá zviedla syna, a nejednalo sa o „znásilnenie“. Za všetko, čo vieme, Helena nenávidela svoju svokru – nie neobvyklá situácia – a uvidela spôsob, ako sa jej zbaviť. Konštantín tiež zavraždil svojho synovca približne v rovnakom čase, takže musel byť v afére zamiešaný, ale nie je jasné, ako presne.

V každom prípade, táto akcia – vražda troch členov jeho rodiny priamo v kráľovskom paláci, v srdci ríše – bola pre Rimanov príliš veľké sústo. Fausta bola nádherná žena, aristokratka a jej povesť na verejnosti bola bez poškvrny bez ohľadu na to, čo mohla alebo urobila. Táto udalosť mala nepochybne silný vplyv na samotného Konštantína, čo sa neskôr odrazilo aj na zákonoch proti cudzoložstvu a sexuálnemu zneužitiu.

Grécky historik Zosimus (odborníci sa nezhodujú na tom, či je to pravda alebo nie) napísal, že po vraždeniach v Ríme cisár požiadal o očistenie v chráme Jupitera a pohanskí kňazi neoblomne odmietli. Konštantín tak išiel k svojim kresťanským kňazom, ktorí mu vyhoveli.

Rím, ktorý bol stále prevažne pohanským, opovrhol cisárom zúrivým rozhorčením a odmietol ho. Bol to barbar.

Ale kresťanstvo – kresťanstvo, ktoré vytvoril – ho však prijalo.

Konštantín už nejakú dobu plánoval výstavbu nového hlavného mesta, ale teraz zrazu všetko pokročilo, keď čelil neznesiteľnej opovrhujúcej opozícii voči svojej osobe a jeho náboženským návrhom.

Z toho všetkého môžeme vyvodiť záver, že Konštantín videl kresťanského boha rovnako ako Apollóna alebo Sol Invictusa a že v podstate vymieňal bohov slnka bez toho, aby menil svoje základné pohanské myšlienky. Nové náboženstvo bolo vytvorené ako obraz pohanského náboženstva Sol Invictus.

Pravdou je, že jeho štedrosť ku kresťanskej cirkvi bola iba prostriedkom na dosiahnutie cieľa: chcel vytvoriť silnú organizáciu, ktorá bola pripútaná k NEMU ako jeho „syn“. Dalo by sa povedať, že nová kresťanská cirkev bola rovnako konvertovaná k cisárovi ako cisár k cirkvi. Perfektný politický nástroj.

Kresťania si radi myslia, že „nadradenosť“ a „pravda“ ich náboženstva viedli k jeho rastu a rozvoju, predbiehajúc a nahrádzajúc všetky „povery“ pohanských národov. Pravdou je, že na začiatku 4. storočia, všetka krv všetkých mučeníkov obrátila na vieru iba nepatrný zlomok ľudí rímskeho sveta a kresťanstvo sa stalo tým, čím je a rástlo jednoducho preto, že ho Konštantín vytvoril ako politický nástroj.

Okrem svojich neúspešných dekrétov rozdával Konštantín hneď od počiatku bohatstvo a privilégiá Cirkvi. Z paláca prúdil prúd zlata a začali sa dvíhať nové kostoly atraktívnejšej povahy. Na súde a v armáde najlepší spôsob, ak nie jediný spôsob, ako si zabezpečiť povýšenie, bolo byť presvedčený brilantným dôkazom náboženstva, ktorého cisár bol hlava. Dokonca aj obyčajní občania boli odmenení krstným rúchom a kúskom zlata. Dediny boli povýšené na úroveň miest, ak všetci ich obyvatelia vymenili Jupitera za Krista. Za desať rokov cisárske zlato urobilo viac ako krv všetkých mučeníkov, zázraky všetkých svätých a argumenty všetkých zástancov.

Slávnostnú reč, ktorú predniesol Eusebius v roku 336 nl Konštantínovi, odhaľuje vzťah medzi Cirkvou a štátom, ktorý Konštantín hľadal od kresťanov ako podmienku pre jeho prijatie kresťanstva ako rozhodujúceho náboženstva v ríši. Bol šťastný prijať, že v nebi bol len jeden vládca Boh a jeden božský zákon, kresťanský zákon. Kresťanskí vodcovia na oplátku akceptovali absolútne pravidlo rímskeho cisára na zemi, uznaného za Božieho zvrchovaného na zemi, a existoval len jeden sekulárny zákon, zákon Rímsky.

Eusebius vyhlásil, že Konštantín bol pozemským odrazom Logos alebo Božieho slova, teda princípu, podľa ktorého Boh dal svetu poriadok. V skutočnosti bol uznaný za reinkarnáciu Krista! Kristus ako cisár bol konceptom Krista na ďalšie tisícročie a biskupi boli radi, že diecéze ich videli ako deti v Kristovi.

Kľúčovým faktorom bola organizačná sila, ktorú Cirkev dostala od Konštantína, ktorý poskytol Cirkvi zákonné privilégiá, ktoré jej umožnili akumulovať moc a bohatstvo, aby o niekoľko storočí neskôr ovládli Európu. Biskupi s takouto mocou za nimi okamžite odobrali kresťanom možnosť výberu vlastného biskupa. Biskupi sa stávali biskupmi cez iných biskupov, a tak sa stali samo voliacim orgánom nezávislým od ich stáda a boli schopní robiť a rozhodovať tak, ako sa im páči.

Po Konštantínovej smrti ríša stratila celistvosť, často sa menili cisári a to najmä na Západe. Konštantínov syn Konštantius, vymedzil pohanské rituálne obete ako veľký priestupok. Davy horlivých kresťanov to zobrali ako voľnú ruku na inváziu pohanských chrámov a ničenia oltárov. Pohania odpovedali odvetnými akciami a podobnými činmi proti kresťanským cirkvám. Kresťanstvo takisto stratilo celistvosť a eventuálne došlo k schizme medzi katolíkmi a pravoslávnou cirkvou, každá zdôrazňujúc odlišné prístupy k božstvu, eucharistii a sláveniu, ktoré nakoniec viedlo k ikonoclazme. Rímska cirkev sa snažila zosúladiť miestne cirkvi, často s regionálnymi alebo politickými rozdielmi s oficiálnymi cirkevnými dogmami.

Počas úradovania pápeža Gregora „Veľkého“ cirkev prijala taktiku konvertovania mnohých pohanských sviatkov a praktík do kresťanstva autoritatívnym príkazom. Miestne kulty sa stali kultami svätých, pohanské slávnosti sa stali kresťanskými svätými dňami a pohanské chrámy sa stali kresťanskými chrámami. Boli to chytré spôsoby, ako kresťanstvo prevzalo Európu. Určite došlo k vynúteným konverziám, ale v skutočnosti bolo menej prípadov priameho nátlaku, ako by si človek myslel.

V niektorých storočiach pred týmto, s výnimkou otázok vedeckej alebo teologickej debaty, individuálna viera nebola často veľkým problémom, veľkou výnimkou boli Katari. Obyčajní ľudia boli vnímaní ako ovce, ktorích treba viesť životom, hrubý, vzdialený od Boha. Takto prehliadaní pokračovali v praktizovaní starých receptúr svojich predkov a často verili, že sú rovnako kresťanskí ako eucharistia samotná.

Vraciame sa teda k skutočnosti, že zatiaľ čo väčšina pohanských kultov sa veľmi nezaoberala posmrtným životom, zrazu to bol hlavný objekt mávajúci pred očami. Nielen to, ale išlo o užitočný objekt, pretože tí, ktorí ním mávali, nemuseli platiť na konci ich dohody. Jehova / Hospodin sa odhákol z háčika. Neurobil zo Židov vládcov sveta, ako sľúbil a pre tých, ktorí spochybňovali tento znepokojujúci predmet, bolo kresťanstvo, ktoré sľúbilo variáciu na konci sveta scenárom s okamžitou odmenou v nebi, takže nikto by nebol unavený z čakania.

V každej spoločnosti sa ľudia domnievajú, že majú nejakú predstavu o svojej histórii, či už sa táto história hovorí ako mýtus a legenda, alebo doslovná chronologická prezentácia udalostí. Všetci žijeme s myšlienkou, že máme nejaký presný prehľad o tom, kde sa nachádzame v priestore a čase, odkiaľ sme prišli a ako sme sa tam dostali.

A predsa sa hovorí, že víťazi píšu históriu podľa vlastného výberu. V našom vlastnom čase bol svet svedkom tohto procesu v Rusku, kde proces „stalinizácie“ zahŕňal prepísanie učebníc dejepisu. Tí z nás, ktorí žili na Západe, boli zdesený týmto znesvätením histórie a pravdy a samoľúbo sami seba ubezpečili, že v demokracii sa nemôže nič také stať. A určite sa nám takáto vec nikdy nestala v našej vlastnej minulosti! Ale je jasné, že to tak nebolo.

Máme k dispozícii nevyvrátiteľný dôkaz, že v čase slávnej „konverzie“ Konštantína padol asteroid v tej presnej oblasti, kde k uvedenej konverzii došlo. Po tejto udalosti, keď preskúmame dôkazy, vidíme definitívne obrysy „štátneho náboženstva“, ktoré má pôsobiť ako „opiát ľudí“. Dejiny kresťanstva – od apoštolov v Ríme až po súčasnosť – boli nespochybniteľným predpokladom, na ktorom je založené to, čo v dnešnom svete existuje. Samotný stav našej planéty je v súčasnosti založený na tejto „histórii kresťanstva“, o ktorej si začíname myslieť, že by mohla byť viac, ako trošku skreslená.

Ľudia sú nevedomky vedení veriť v skreslený pohľad sveta a nevšimnú si, že k takejto manipulácii dochádza. Dôvodom, prečo musí propaganda zostať nepovšimnutá je to, že ak si všimneme túto manipuláciu, už nie je tak účinná ako predtým.

Nepovšimnutá propaganda sú napríklad * základné nespochybnené predpoklady *, o ktorých „každý vie“ a ktoré sú nepochybné. Napríklad základným predpokladom je, že prezident prijíma rozhodnutia, alebo že USA sú „demokratická“ krajina, ktorá sa nemôže stať fašistickým režimom.

Tento typ propagandy formuje spôsob, akým ľudia vnímajú svet. Je to veľmi vplyvné. Po dosiahnutí určitého prahu sa propagandizovaný zdeformovaný svetonázor stáva sebestačným. To znamená, že ľudia si začínajú vnucovať tento „spôsob myslenia“ navzájom , a čo je najdôležitejšie, na svoje deti. Takto si myslím, že systém je udržiavaný.

Keďže každý trpí rovnakou mentálnou chorobou, stáva sa táto choroba „normálom“. A keďže neexistuje žiadny referenčný bod o tom, aké je to byť bez choroby, sotva sa niekto pokúša alebo dokonca uvedomí, že je možné sa uzdraviť.

Ide o ten istý starý trik: rozdeľuj a panuj. Manipulujúc s ľuďmi, rasami, národmi vtiahnutými do konfliktov a potom vstúpiť a prevziať, keď sa konfliktné strany oslabia v boji samých proti sebe.

To je tiež jeden z dôvodov, prečo Stalin podporoval Hitlera. Chcel, aby nacistické Nemecko oslabilo čo najviac krajín v Európe. Existuje veľa náznakov, že Stalin plánoval útok na Európu, a že Hitlerov útok na ZSSR prišiel len pár týždňov pred Stalinovým útokom. Knihy Viktora Suvorova to dokazujú mimo tieňa pochybností.

Takže je to vždy to isté: vytvorte dvoch alebo viacerých bláznov a nechajte ich bojovať proti sebe. Kto z toho má úžitok? [citácia člena Quantum Future School]

Existuje dôvod, prečo nepoznáme našu skutočnú históriu. Pravda je, že ani nemusíme hľadať zvláštne zlé sily, aby sme to vysvetlili. Jednoduchá skutočnosť entropickej povahy vesmíru stačí na vytvorenie sprisahania, ktorého cieľom je ustanoviť a udržiavať politické a sociálne kontroly. Nazvite to Murphyho kozmickým zákonom, ak sa vám páči.

V ďalšej časti budeme hovoriť o sérii udalostí, ktoré pochovali našu pravú históriu a o tom, ako sa pre nás „znovu vytvorila“ – opäť s ohľadom na politické kontroly a aké dôležité je si to uvedomovať, aby sme sa nám podarilo uniknúť z čiernej diery entropie, ktorá hrozí, že prehltne náš svet.

„Odrazu sa objavila nová hviezda, ktorú nikto predtým nevidel, bola väčšia ako všetky ostatné, priblížila sa, objavila sa a zmizla za vrcholkom východných hôr. Oči ľudí sa pozerali na nezvyčajné svetlo, ktoré sa zväčšovalo a zväčšovalo. Hviezda čoskoro žiarila tak nesmierne, ako nové slnko. Oblohou preniklo neodolateľné oslňujúce svetlo. Dubové listy sa zachveli. Celý Sirente sa triasol.“

 

Predchádzajúca časť: Pravda alebo Lži (3. časť) – Pohania, monoteizmus a hriech
Pohania vs monoteizmus

Pravda alebo Lži (3. časť) – Pohania, monoteizmus a hriech

Laura Knight-Jadczyk
Cassiopaea.org
Preklad: NaSeveru.org
Titulný obrázok: Elihu Vedder – Plejády (1885)

 

V tejto chvíli by som mala objasniť, že táto malá séria pripomienok by sa nemala považovať za „obhajobu pohanstva “. Čo nie je. Pokiaľ viem, tak pohanské kulty boli z duchovného hľadiska rovnako neosožné ako sú monoteistické kulty súčasnosti. Ale medzi myslením pohanskej mysle a myslením judaickej a kresťanskej mysle bol zreteľný rozdiel – a tento rozdiel je rozhodujúci pre naše porozumenie stavu sveta dnes. To, čo skutočne potrebujeme pochopiť, je táto vec „viera“, ktorú tak široko podporujú monoteistické kulty, tá viera, že „hlboká viera, viera, ktorá preteká vašimi žilami, ktorá pulzuje na vašom čele a pod kožou …“ a ktorá, historicky povedané, bolo príčinou v mnohých veľkých zlách spáchaných v mene boha, v mene ktorého viera prebýva.

Ako už bolo uvedené, hlavnou myšlienkou, ktorú kresťanstvo dostalo priamo od judaizmu, bola predstava HRIECHU.

Uvedomenie si charakteru HRIECHU viedlo k rychlému uplatneniu v rámci ideológie a rozvíjaniu techník jeho použitia rôznymi agentúrami. Tieto agentúry sa dnes stali centrami hospodárskej a vojenskej moci.

Pohanské kulty sa však zaoberali aj problémami utrpenia a problémov. Veľký rozdiel bol v tom, že pre pohanov, ak padli na človeka ťažkosti, pretože sa im pravdepodobne nepodarilo uzmierniť obetou vhodného boha alebo bohyňu, utrpenie a problémy boli dôsledkom konania bohov a neboli osobnou vnútornou „chybou“.

Kľúčovou otázkou rozdielu medzi pohanskými a monoteistickými kultami bolo to, že pohani neboli zaviazaní v odhalenú vieru v silnom kresťanskom význame. Inými slovami, viera nebola autorizovaná ani povzbudzovaná. Pohania vykonávali obrady, ale nevyznávali žiadne vyznanie alebo doktrínu. Rituály zahŕňali podrobné rituály vrátane obetovania zvierat bohom, ale nič také nebolo ako „viera“ judaizmu alebo kresťanstva.

Pre tých, ktorí vyrastali v tradícii klasickej gréckej filozofie, bola viera najnižším stupňom poznania. Viera bola vnímaná ako stav mysle nevzdelaných, chudobných, najnižších vrstiev spoločnosti. V dôsledku toho neexistovala skutočná predstava „kacírstva“, ako ju ustanovila kresťanská cirkev: falošná a zhubná doktrína.

Pre pohana znamenalo grécke slovo hairesis jednoducho tradíciu myslenia, ktorá sa vzťahovala na učenie rôznych filozofických škôl a niekedy aj na učenie lekárskych škôl. Niektorí pohania popreli „tradíciu myslenia“, pretože pochybovali o všetkom a nemali vlastnú pozitívnu doktrínu. Skeptici na druhej strane vyhlásili, že skutočne predstavujú hairesis tak, ako iné školy. Pre pohanskú myseľ opak inoverectva (heterodoxy) nebola ortodoxnosť, ale skôr homodoxnosť: zhoda o význame. (agreement as to meaning)

V čase, keď sa objavilo kresťanstvo, pohanské kulty naďalej existovali viac kvôli tradícii a zvykom ako kvôli akémukoľvek vážnemu systému viery. To však neznamenalo, že pohanské kulty boli statické. Prichádzali noví bohovia a starí bohovia menili svoje spôsoby a prejavy. Mithrov kult bol uvedený na latinskom západe okolo 1. storočia nášho letopočtu – (čo je zvláštne kvôli jeho podobnosti s mýtmi postavenými okolo Ježiša v neskoršom čase. Je otázka, či kult asimiloval slávneho mudrca svojho času, ktorý bol veľmi uznávaný, a preto sa stal predmetom „predmetu kultúrnej úcty?“)

Aj keď sa mená a prejavy bohov menili živým a dynamickým spôsobom, nezmenilo sa to, že kulty naďalej existovali a argument, že kulty pomohli človeku doputovať z kultúrneho hľadiska tak ďaleko, znamenal „neopravuj to, čo nie je rozbité. “

Skepticizmus bol všeobecným spôsobom myslenia vzdelaných tried. Prenikajúci myslitelia predpokladali, že idey bohov boli modelované na sociálnych vzťahoch, ktoré ľudia medzi sebou prežívali, a že povaha boha – inteligencia za vesmírom – bola nepoznateľná a negatívna teológia bola jediným spôsobom, ako o tom diskutovať. Kritici kultov a mýtov sa príliš nezaujímali o odmietnutia bohov a kultové praktiky, ale o to, ako sa zbaviť niektorých absurdít.

Argumenty proti tomu, čo sa považovalo za „povery“ más, sa však objavili iba príležitostne, pretože sa všeobecne myslelo, že kulty boli užitočné, pretože podporovali občiansku súdržnosť. Tak aj mnohí vzdelaní skeptici pokračovali v nasledovaní väčšiny a zúčastňovali sa na verejnom uctievaní, ako ich predkovia robili pred nimi. Inými slovami, agnosticizmus neviedol k priamemu ateizmu, pretože ateizmus v tom zmysle, v akom ho chápeme dnes, neexistoval. „Ateisti“ boli buď epikurejčania, ktorí popreli prozreteľnosť bohov, ale nie ich existenciu, alebo židia a kresťania, ktorí sa klaňali svojmu vlastnému bohu, zatiaľ čo popreli bohov všetkých ostatných.

Pohanskí bohovia boli známi svojimi podobizňami, ktoré sídlili v ich chrámoch. V Egypte bolo úlohou kňazov otvárať svätyňu, ponúkať jedlo soche boha a venovať pozornosť udržiavaniu čistoty miesta. V Grécku boli niektoré chrámy väčšinou uzavreté a otvárali sa iba v predpísané „kultové“ alebo festivalové dni. Existovali výnimky a niektoré mestá predpisovali denné chválospevy, ktoré spievali zbory. V iných prípadoch by sa niekto, kto chcel uzmierniť boha alebo hľadať pomoc v konkrétnom podniku, mohol obrátiť na správcu svätyne a získať povolenie a pomoc pri náležitom rituále.

V dňoch festivalov vybraných bohov ľudia išli v sprievodoch a obetovali na počesť boha. Niektoré festivaly boli dosť drahé a usporiadanie festivalu bolo „poctou“ niektorého z bohatých predstaviteľov mesta. Vo svete bez víkendov boli tieto udalosti sviatkami. Žiť v meste znamenalo zvyknúť si na tieto prerušenia bežného pracovného života, ktoré rozdelili ročný kalendár rovnako ako naše víkendy.

Festivaly uctievania bohov boli sviatky v každom slova zmysle. Súčasťou bola hudba, sprievody, tance a potulný umelci, ktorí pobavili ľudí a bohov pravdaže. Uskutočnili sa súťaže spevákov a skladania hudby. Kultové festivaly boli tiež príležitosťou na to, aby sa mladí ľudia v meste predviedli navzájom, ako sa to deje v modernej spoločnosti, keď sa debutanti dostávajú do sveta dospelých. Na svete je veľa miest, kde sa tieto rovnaké pohanské kultúrne sviatky praktizujú pod rúškom kresťanstva.

Jednou z hlavných vecí na festivaloch bolo, že priťahovali davy ľudí a boli dobrými obchodmi. Kultúrne festivaly sa často spájali s trhmi, zasadnutím súdov; nakupovanie a súdne spory. Každej činnosti, sociálnej, právnej alebo politickej, by mohli predchádzať modlitby k bohom, ale tieto ich nerobili „posvätné“.

Skutočným náboženským jadrom festivalu bola obeta bohom: kadidlo, uliatie vína, koláče a zvieratá, ktoré boli obetované. Pri výbere obetovaných zvierat sa venovala značná starostlivosť, pretože v skutočnosti to bolo len o niečo viac ako grilovanie! Zviera bolo postriekané vodou, a ak sa zachvelo, znamenalo to jeho súhlas s obetovaním. Bolo ohromené úderom a potom rýchlo a všeobecne humánne zabité.

Neexistoval žiadny judaický zvyk vykrvácať zviera na smrť, zatiaľ čo bolo pri plnom vedomí, čo sa považovalo za kruté a nezvyčajné. Mäso sa potom pražilo a distribuovalo medzi kňazov a účastníkov. Obeť bola v skutočnosti jednou z hlavných súvislostí konzumácie mäsa v gréckom svete. A niektorí ľudia to brali veľmi vážne. Jesť nezasvätené mäso môže viesť k problémom od bohov. Kresťanom bolo neskôr povedané, aby NEJEDLI mäso, ktoré bolo obetované modlám, ale pohania vo všeobecnosti nejedia nič iné.

Zároveň malo obetovanie zvieraťa špecifický „náboženský význam“. Rôzne kulty preferovali rôzne zvieratá a obete boli rozdelené do dvoch širokých kategórií. Bohovia zeme a podsvetia dostali tmavé zvieratá, ktoré boli ponúkané v noci a spálené úplne – mäso nebolo zdieľané s ľuďmi. Toto je v skutočnosti pôvod nášho slova „holokaust“ alebo spálený na popol.

Ostatní bohovia dostali svetlo zafarbené zvieratá. Obyvatelia prvého storočia Mytiléné sa pýtali, ako prispôsobiť kult živému cisárovi a nakoniec mu ponúkli škvrnité zvieratá, pretože nebol ani celkom človekom, ani celkom bohom. Existujú výnimky z tohto širokého rozdelenia, ide však o to, aby sa zvážila skutočnosť, že obeta nebola úplne zbavená zmyslu.

Stručne povedané, pohanské festivaly a kultové akty boli nesmierne zábavné, uspokojujúce vo všetkých smeroch, vrátane jedla pre chudobných, a organizovaná zbožnosť sprievodov a akcií udalosti bola presným opakom „strachu z bohov“.

Všade boli bohovia zapojení do „pasáží“ života: dospievania, manželstva a narodenia. Každé zlyhanie v živote mohlo byť rozptýlené zvláštnym obradom s konkrétnym bohom. Rituály „navrátili“ ľudí do stavu spôsobilého udržiavať spoločnosť s božským a tí, ktorí mali majetok, ašpirovali na to, aby boli po smrti poctení, a nechali finančné prostriedky na zaplatenie osláv v ich mene. Tieto peniaze boli zvyčajne odkázané na združenie, ku ktorému sa pripojil darca, „pohrebná nadácia“. V tomto zmysle bolo veľa pohanských kultov veľmi podobných dnešným „klubom“ a občianskym organizáciám. Ich stretnutia a aktivity sú vlastne vzorom pre moderné skupiny ako Shriners, Knights of Columbus, Easter Star, Masons, Rotary, Lion’s Club a ďalšie.

Všetky aktivity pohanských kultov boli v podstate „neutrálnou technológiou“ uctievania. Dôležité je pochopiť, čo to skutočne znamenalo pre pohanské národy.

Samozrejme, bolo dôležité „veriť“ v samotných bohov. V tomto zmysle sa domnievame, že pohania verili rovnako ako „nominálni kresťania“ alebo „sekulárni Židia“, ktorí veria v svoje náboženstvá. Problémom je samozrejme vedieť, do akej miery a čo tieto kulty skutočne „znamenali“ pre ľudí? Rituály veľmi často degenerovali na krvavý šport, ktorý sa veľmi nelíšil od kohútich zápasov alebo bojov medveďov proti psom. Dalo by sa povedať, že postoj ktoréhokoľvek mesta k jeho excesom bol podobný modernému futbalovému kultu!

To nás privádza späť k prepojeniu kultu so spoločenským pocitom identity. Príbehy boli povedané, aby dali udalosti význam, rovnako ako má význam Deň vďakyvzdania, Všech svätých, „Deň matiek“ alebo „Deň otcov“ alebo Veľkonočný zajac a Zubná víla. Obrady pretrvávali, aj keď si ľudia uvedomili, že sú archaické a dokonca kuriózne.

Doslovné mýty boli pre praktiky vedľajšie a zdá sa, že si kulty osvojili mýty, ktoré boli veľmi starodávne, ktoré sa spojili s praktikami a nikto nevedel, prečo sa praktizujú. Existujú rôzne moderné interpretácie niektorých mýtov spojených s kultami, ako napríklad mýtus Isis a Osiris predstavujúci rast plodín a úrodnosť Zeme, ale to jednoznačne nesúvisí s jednotlivcom z hľadiska jeho budúcnosti, alebo osudu jeho duše.

Existovali aj „tajomné kulty“, podobne ako slobodomurári a ich rituály. V prípade týchto organizácií nevieme, aké konkrétne „tajomstvo“ bolo – ktoré sa líšilo od kultu ku kultu – ale zdá sa, že v takýchto prípadoch boli rituály úzko spojené s „tajomstvom“ alebo „mystériom“. Zdá sa, že niektoré z týchto záhadných kultov sa zaoberali otázkou „budúceho života“ účastníkov po smrti.

A tak prichádzame k myšlienke, že pohanský svet sa skutočne veľmi nelíšil od nášho vlastného „materialistického“ sveta, kde sa zdá, že toľko toho stratilo na svojom „význame“ v duchovnom zmysle. Aby človek bol „stúpencom pohanského náboženstva“, nemusel akceptovať filozofickú teológiu, ani nemusel patriť do „záhadného kultu“, v ktorom boli mýty a rituály úzko prepletené. Boli to iba „možnosti“. To, čo mýty skutočne robili, bolo potvrdenie stáleho povedomia človeka o potenciálnom hneve bohov. Napríklad Pausanias NEakceptoval výstredné príbehy z mytológie.

Ale bola tu JEDNA vec, o ktorej si Pausanias bol istý: príbehy z minulosti o hneve boha, ktorý sa prejavil v hladomoroch a zemetraseniach a kataklyzme. Pripomína nám, aká krehká je civilizácia proti neustálemu nebezpečenstvu geológie a počasia. A tak to bolo, že „nasledovanie pohanského náboženstva“ bolo v zásade akceptovanie tejto tradície hnevu bohov v minulosti vyjadreného násilím prírody, a že bohovia sa dali udobriť. A práve tento strach z prírody – bohov, ktorí sa prejavovali v prírodných silách – spôsobil, že pohania prenasledovali židov a kresťanov, pretože tvrdili, že sú imúnni voči takýmto veciam vzhľadom k tomu, že ich boh mal moc nad prírodou a schopnosť zachrániť ich pred katastrofou.

Nedávno sme u nás diskutovali o mnohých prípadoch genocíd v histórii s určitým zameraním na hrozné prenasledovanie Írov Britmi. Členom našej skupiny je Ír, ktorý nás zasypal príbehmi „starých čias a starých spôsobov“, ktoré mu boli odovzdané cez jeho rodinu. Jedna vec, ktorú povedal, vynikla ako dôležitá pre náš subjekt. Čo mu bolo povedané starými skúsenými ľuďmi v Írsku, predtým než nastalo prenasledovanie Britmi, ešte pred veľkou plesňou zemiakov, ktorá viedla k hladomoru a decimácii obyvateľov Írska, bola väčšina írskych katolíkov iba katolíkmi menom. Ak sa cítili, chodili do kostola a ak mali niečo zaujímavejšie, jednoducho sa neobťažovali. Náboženstvo bolo príležitostnou záležitosťou.

Ale PO prenasledovaní, po genocíde spáchanej na Írčanoch Britmi, zrazu všetci „dostali náboženstvo“. Kňazi tam samozrejme zlovestne vyhlasovali pred ľuďmi, „Vidíte! Zabudli ste na Boha a Boh zabudol na VÁS! “ Udalosti prenasledovania, hladomoru, boli vnímané ako dôsledok osobného a kolektívneho rituálneho zlyhania a jediný spôsob, ako „znovu napraviť veci“, bolo ísť do kostola, modliť sa, ukrižovať seba pre opustenie Boha.

Nedávno som čítala novinový článok o človeku, ktorému spadol meteorit cez strechu domu, zatiaľ čo bol preč a pracoval. Jeho reakcia bola mimoriadne zaujímavá: oznámil, že toto je „Božie znamenie“, že musí ísť do kostola a obnoviť svoju vieru.

Toto nás privádza k rozdielu medzi starými mýtmi a kultami a judaizmom, kresťanstvom a islamom: kde pohanské kulty ponúkali mýty o svojich bohoch, Židia a kresťania vytvorili nedávnu, živú HISTÓRIU. Pohanské kulty mali „tajomstvá“, ku ktorým mal prístup len málokto (ak vôbec niekto). Monoteizmus ponúkol „zjavenie“ priamo od Boha.

Medzitým počas prechodného obdobia existovala tretia skupina jednotlivcov: pohanskí platonisti. Platonisti sa rozdeľovali dvoma cestami: tí, ktorí učili, že človek sa môže priblížiť k Bohu iba kontempláciou vlastnej duše a poznaním samého seba. Druhý zdôrazňovali krásu sveta ako prostriedok, pomocou ktorého by človek mohol poznať Boha. Tieto dve myšlienky sa stali charakteristikou vzdelaného človeka tej doby vrátane židov a raných kresťanov.

Avšak medzi intelektuálnymi Židmi v Alexandrii boli tieto myšlienky jemne prekrútené: človek nemohol poznať seba, a teda ani poznať Boha, musí sa vzdať akejkoľvek myšlienky, že sám seba niekedy pozná a odovzdať sa do „milosti“ Božej. Boh si môže zvoliť človeka a uplatniť milosť, ale človek si nesmie nikdy myslieť, že si môže zvoliť boha a dosiahnuť jeho priazeň!

Kresťanskí teológovia prevzali túto myšlienku a stvárnili ju tak, aby zodpovedala ich novým ideám Krista a vykúpenia.

Pohanské náboženstvá mali zväčša rôzne názory na život po smrti. Mnoho epitafov, básní, kníh atď. od pohanských spisovateľov popieralo myšlienku existencie vedomia okrem hmoty. Napriek všetkému záujmu o bohov, rituály a svätyne a tak ďalej si väčšina pohanov myslela, že myšlienka podsvetia, v ktorej by bohovia mohli strážiť ľudské duše, bola absurdná. Telesné vzkriesenie vyzeralo rovnako hlúpo, ako to mohol určiť každý, kto sa niekedy pozrel do hrobky!

Logickí pohania poukázali na to, že aj keby sa telo nejako mohlo „vrátiť“, spôsobilo by to nepredstaviteľné problémy s ľuďmi, ktorí by chceli späť svoj majetok, pretože by prešlo cez toľko majiteľov počas tisícročia. Je zaujímavé, že práve touto otázkou sa Ježiš údajne zaoberal nasledujúcim spôsobom:

“[Lukáš 20:27] Tu prišli k nemu niektorí saduceji, ktorí popierajú zmŕtvychvstanie, a pýtali sa ho: 28 „Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat, ktorý mal ženu, ale bol bezdetný, jeho brat si ju má vziať za manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. 29 Bolo teda sedem bratov. Prvý sa oženil a zomrel bezdetný. 30 Vzal si ju druhý, 31 potom aj tretí a takisto všetci siedmi. Ale nezanechali deti a pomreli.

32 Napokon zomrela aj žena. 33 Nuž ktorému z nich bude žena manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali siedmi za manželku.“ 34 Ježiš im povedal: „Synovia tohto veku sa ženia a vydávajú. 35 Ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania, už sa neženia, ani nevydávajú. 36 Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia. 38 A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú.“ 39 Tu niektorí zákonníci povedali: „Učiteľ, dobre si to povedal. 40 A už sa ho neodvážili na nič vypytovať.“

Platón a Pýthagorás odovzdali svojim nasledovníkom obraz odmien a trestov v budúcom živote. Ako Plutarch starol, začal byť čoraz viac znepokojený tým, že po smrti bude možno musieť čeliť Božiemu trestu.

Mnohé epitafy toho času sa netýkajú myšlienok reinkarnácie, ako ich presadzovali Pýthagorás (pod vplyvom Druidických barbarov) a Platón, ale čo možno poznamenať je to, že počas imperiálneho obdobia existovala rastúca tendencia pochovávať mŕtvych a nespáliť ich. Dalo by sa povedať, že to bolo kvôli meniacim sa presvedčeniam a že tendencia smerovala k myšlienke fyzického vzkriesenia, aké očakávali Egypťania, čo viedlo k ich prepracovaným metódam zachovania tela. Iba niektoré pohanské kulty pripisovali budúcej existencii dôležitosť a určite si žiadny z nich nepredstavoval budúci život, ako „vzkrieseného“ fyzického tela.

Je to v tomto bode, kde sa stretávame s kľúčom k vyššie uvedeným „tajomným kultom“. Celsus pri útoku na kresťanské myšlienky poznamenal, že myšlienka „večných trestov“ bola akceptovaná ako realita istými kňazmi a iniciátormi do pohanských tajomstiev a že kresťanské učenie o posmrtnom živote bolo podobné hrôzam „ tajomstiev Dionýza. “ Celsus nás informuje, že mithrové rituály boli navrhnuté tak, aby napomáhali duši pri výstupe do nebeských sfér.

Plutarch to potvrdzuje, keď odkázal svoju manželku na dionýzske tajomstvá, aby ju utešili tvárou v tvár smrti.

Eleusinianské záhady sa zdajú byť zamerané na šťastnú budúcnosť „za hrobom“ alebo v niečo, čo možno označiť ako „posmrtný život“.

Opäť platí, že v období impéria, keď sa pohreby začali znásobovať po opustení spaľovania tiel, existuje stále viac dôkazov o obavách o posmrtnom živote. Meditácie cisára Marcusa boli založené na osobnom zápase stať sa stoikom a odolať nutkaniu veriť v posmrtný život.

A tak znova, toľko z týchto myšlienok bolo prevzatých do kresťanskej teológie, ale hlavný rozdiel bol, ako som poznamenala, v predstave, že HRIECH je osobná vec, osobná chyba, akýsi „princíp obetného baránka“ na ľudskej duši. Pohania nikdy nepovažovali za potrebné zomrieť s odpustenými hriechmi a dramatické scény kresťanstva so smrteľnými lôžkami a všetky modlitby za posmrtný život jednotlivca boli nové a rýchlo sa šírili.

Pohani sa modlili K mŕtvym, Židia a kresťania sa modlili ZA nich. Kresťania sa báli svojho vlastného neodvratného priestupku a hriešnej povahy a modlili sa tiež, aby sa mŕtvi prihovárali v ich mene u Boha. Kresťania, rovnako ako pohania, ďalej pokračovali v praktizovaní slávenia smrti, pričom pridaná časť „intervencie“ dala tejto udalosti nový význam.

Znovu a znovu sa stretávame so „strachom“ ako s primárnym náboženským princípom: buď strachom z bohov, ktorí konajú prostredníctvom prírody na Zemi, alebo strachom z toho, že Boh zatratí dušu do pekla pre osobný hriech. V prvom prípade je „hnev bohov“ viac-menej „neosobný“ a bolo len otázkou náhody pokiaľ išlo o to, či by sa vykonal správny rituál pre správneho boha, aby sa predišlo katastrofe. Ak prišla katastrofa bolo zrejmé, že vo výpočtoch bolo niečo chybné a trebalo sa „skúsiť šťastie na budúce “, alebo „pousilovať sa lepšie prečítať znamenia“ a napraviť to.

Neexistovalo žiadne hlboké, vnútorné, osobné zlyhanie na strane jednotlivca ani ľudstva ako celku. V druhom prípade je to osobné. Navyše, v prípade monoteizmu by sa osobný strach mohol donekonečna stimulovať a udržiavať, pretože to malo len málo spoločného s globálnou kataklyzmou ale všetko s osobnou duchovnou kataklyzmou.

Medzi pohanmi bol určite prítomný strach z posmrtného života, aj keď nie univerzálne. Najväčší strach pohana bol strach, že bohovia môžu zasiahnuť a byť „zjavenými“ vo svete vo forme hladomorov a zemetrasení a tak podobne. V tomto zmysle ich pohanské kulty priamo spojili s morálnymi činmi. Bohovia boli okamžite prítomní a ničivým spôsobom dokázali potvrdiť prísahu alebo potrestať bezbožnosť. Bohovia sa mohli dokonca prejaviť priamo aj v činoch mužov alebo žien.

V Ovidovej metamorfóze boli bohovia vo Frýgii prítomní vo forme dvoch starších roľníkov v čase veľkej povodne. A bolo to práve toto pohanské presvedčenie, ktoré sa neskôr prejavilo v príbehu Ježiša – že bol bohom – a je to dokonca dôkazom v príbehu Pavla a Barnabáša, o ktorích sa verilo, že boli prejavmi bohov Zeusa a Hermesa, keď zjavne uzdravil zmrzačeného muža.

Táto viera pohanov nám o nich hovorí niečo, okrem ich kultových činov a chrámov – že boli náchylní k určitej myšlienke a že v tom čase existovala skupina ľudí, ktorá zodpovedala modelu „bohorovných“ bytostí. Podľa môjho názoru je zrejmé, že niečo BOLO na tejto určitej skupine prvotných kresťanov, čo bolo pozoruhodné, ale že to nemalo nič spoločné s „vierou“, ako sa to učilo v nasledujúcich storočiach.

Na začiatku tretieho storočia bola prítomnosť prejavov pohanských bohov dobre potvrdená. Na kameni, ktorý bol nájdený na vonkajšej strane mesta Milétos bolo napísané: „Odvtedy, čo prevzala svoje kňazstvo, sa bohovia objavujú na návštevách ako nikdy predtým, u dievčat a žien, ale aj u mužov a detí. Čo to znamená? Je to znamenie niečoho dobrého? “

V našom vlastnom svete sa vyskytujú početné „návštevy“ bohov, vrátane pozorovaní Panny Márie na miestach ako Medžugorie. Všeobecne platí, že iba pár privilegovaných detí z Medžugoria sa stretáva s pannou a hovorí s ňou, zatiaľ čo v Miléte sa zdalo, že pozorovania boli videné kýmkoľvek.

Táto vec nás vedie priamo do sveta, o ktorom sa hovorilo, že obklopoval Ježišových apoštolov. Nevieme, či zjavenia v Miléte boli zjaveniami bohov K ľuďom, alebo či boli zjavenia bohov PROSTREDNÍCTVOM ľudí. Nepočuli sme o žiadnom zvýšení pútí do Milétu, ako to bolo v prípade Hercegoviny.

V gréckych eposoch sa bohovia miešali s ľuďmi pri ich bežných činnostiach. Bohovia by mohli byť „zamaskovaní“, ako sa to prejavilo v Pavlovi a Barnabášovi a dokonca aj v Ježišovi. Keď Aténa viedla Odyseusa a Telemachusa cez sieň nápadníkov, dobre vedeli, že je prítomná, pretože „lampa zažiarila na krokvách“ a tak upozornila Telemachusa na jej prítomnosť. Niektorí ľudia mohli „vidieť“ a „čítať znamenia“ zatiaľ čo iní nemohli. Bolo to rozlíšenie Aeneasa, keď si všimol Apolla zamaskovaného ako posla podľa zvuku jeho hlasu.

Väčšinou však museli ľudia hádať, či bol nejaký boh „prítomný“. Mohli to však odvodiť z nejakej veľkej schopnosti – sily zbraní alebo rétoriky – že boh bol v ich prítomnosti. Celá armáda by mohla spoznať prítomnosť boha blížiaceho sa v temnom oblaku na obzore.

Rovnako ako svetlo videné davmi v Medžugorí, zatiaľ čo Pannu videlo iba niekoľko jednotlivcov, sú obecne náznaky, že „prítomnosť“ môže vidieť aj veľká skupina, hoci je len málo tých, ktorí vidia viac a „interpretujú“ tieto znaky. V takých prípadoch sa zdá, že bohovia majú svojich „obľúbených“, ktorým sa zjavia alebo, ktorým sa MÔŽU zjaviť. V starodávnych mýtoch majú takéto osoby určitú „osobnú náboženskú skúsenosť“ a z tohto kontextu môžeme predpokladať, že pre určitých jednotlivcov bola starostlivosť o bohov považovaná za samozrejmosť v pohanských presvedčeniach.

Čo bolo zaujímavé na pohanských presvedčeniach bolo to, že bohovia mohli – a tiež robili – klamali svojich obľúbených čiste pre zábavu alebo z nevrlosti. Bohovia tiež mohli byť prítomní bez toho, aby boli videní, alebo mohli podľa svojej vôle vytvárať ilúziu a klam. A tak, ako mohli byť bohovia „prehliadnutí“, mohli sa ľudia zamieňať aj s bohmi, ako boli Pavol a Barnabáš. V podstate podľa pohanov mohli bohovia putovať po zemi ako smrteľníci, maskujúc sa tak dobre, že ľudia si nikdy nemohli byť úplne istí, že cudzinec bol tým, kým sa zdal byť.

Do určitého okamihu v oveľa vzdialenejšej minulosti sa bohovia však správali inak. Podľa Homéra kráľ Alkinoos povedal: „Vždycky predtým sa nám zjavia bohovia jasne, keď im ponúkame naše slávne hecatomby. Sedia [bohovia] vedľa nás a jedia to, čo jeme my, a ak ich niekto stretne, aj keď cestujú sami, nič pred nimi neskrývajú.“ Potom poznamenal, že bohovia „plánujú v budúcnosti niečo nové“, koniec ich dní otvoreného prichádzania a odchodov.

Podrobnosti o realite bohov, ktoré nám Homer poskytuje, sú rozptýlené po dvoch dlhých eposoch, ale o čom priamo hovoria, sú opisy hyperdimenzionálnych bytostí. Scény stretnutí medzi bohmi a skupinami ľudí sa určite nachádzajú na minojských krúžkoch z roku 1600 pred naším letopočtom. Patria medzi najskoršie obrázky bohov v egejskom svete.

Pri našom súčasnom odstupe od nich, nemôžeme s istotou povedať, či tieto scény odkazujú na konkrétne skúsenosti – ako napríklad zjavenia Panny v Medžugorí – ale určite predstavujú spojenie psychologickej spojitosti medzi minulými udalosťami a udalosťami našich moderných dní. Dalo by sa povedať, že takéto udalosti patria ľuďom, ktorí môžu vidieť „dva svety“ súčasne. To znamená jednotlivcom, ktorých podvedomý počítač je k dispozícii vedomej mysli a dokážu rozpoznať viac ako „povrchový“ vzhľad vecí, aj keď túto hlbšiu realitu môžu byť schopní vnímať výhradne symbolicky.

Zjavenie bohov sa však nedialo bez dôvodu. Starodávne dôkazy svedčia o tom, že keď sa bohovia objavili, keď ľudia s najväčšou pravdepodobnosťou niečo videli, bolo to kvôli nejakému tlaku v realite, nejakému tlaku z prírody alebo prítomnosti nejakého rizika. V spätnom pohľade určite vidíme „rizikový“ prvok zjavení Panny v Medžugorí – genocídu, ktorá po týchto víziách nasledovala v tejto časti sveta.

Platón vysmial Homerové príbehy o vzhľadoch bohov. Bol naklonený vidieť ich ako klamné predstavy žien. Dôkazy však nenaznačujú, že by tomu tak bolo. V liečebnej svätyni Asklépiosa boli zverejňované príbehy zázračných liekov, ktoré zaujali návštevníkov presne tak, ako sa to robí dnes v Lurdoch – „Las Vegas katolíkov“.

V jednom bode však prítomnosť bohov nebola záležitosťou, na ktorej sa názory vzdelaných a ignorantov rozdelili: vojna. Počas celého staroveku sa pokusy o odsunutie prítomnosti bohov k poverčivým nezmyslom menšín alebo žien alebo bludov, stroskotali na skutočnostiach vojny.

V treťom storočí opísal historik Herodian obliehanie Aquileie Maximinom. Počas tejto operácie “často” vojaci videli „boha Apolla“, ako sa zjavil nad mestom a bojoval proti nim. Herodian si nebol istý, či to vojaci SKUTOČNE videli, alebo či si to práve vymysleli, aby vysvetlili svoju porážku. Pre generálov bolo bežné oznámiť „zjavenie“, aby svojich vojakov zmobilizovali.

V našej modernej dobe, počas prvej svetovej vojny, vojaci a kňazi verili v „anjela z Mons“, ktorý často navštevoval bojisko, zúčastňoval sa útokov a staral sa o opustené telá.

Krížom cez starodávne mýty a poéziu vidíme návštevy bohov ako neustále potenciálnu skúsenosť, ktorú väčšina ľudí nevylúčila z možnosti v ich skutočnom živote. Tieto myšlienky boli podporené skutočnými pozorovaniami, ktoré sa zvyčajne vyskytovali v časoch stresu alebo pred niektorými dôležitými udalosťami, ktoré neboli veľmi príjemnou skúsenosťou. V časoch vojny, v čase kolektívneho napätia si mohli celé mestá nárokovať zjavenie svojho boha a akonáhle ho videli, bolo isté, že niekto na tom pozorovaní zarobí. V nadväznosti pri takomto zjavení poslali svojim nepriateľom vyslancov, aby oznámili túto udalosť a prosili, aby ich obyvateľstvo bolo ušetrené útokom.

Akonáhle sme to odkryli, vidíme, že zmes úcty a intimity je základom gréckych spisov bohov. Ľahko vidíme, že Homérove eposy SÚ pohanské písma. Bola to Biblia pred érou monoteizmu. Mýty o treste a hneve bohov pripomínali ľuďom potrebu zdržanlivosti a ostražitosti. Aj keď Pausanias odmietol divšie príbehy, určite prijal historické jadro a vo svojich cestách poznamenal, že každý z nich má miestnu „realitu“. Mýty hovorili o tom, ako bohovia navštevovali chudobných a starších a neslobodných. To dávalo priestor určitej myšlienke: že bohovia veľmi často pomáhali najmenej spôsobilým ľuďom a pre zbožného pohana sa slušilo robiť to isté. Opäť nachádzame zvláštnu paralelu v Ježišových príbehoch:

[Marek 9:36] Potom vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im: 37 „Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal.“ 41 A kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto, že ste Kristovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu. 42 Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora.

Mýty udržiavali nažive spomienku na „zlatý vek“ a možnosť návratu do vyššieho stavu bytia. Prostredníctvom týchto príbehov ľudia vedeli, že v dobe, keď boli ľudia dobrí a šľachetní, bolo možné, aby sa bohovia medzi nimi voľne pohybovali. Zlatý vek však nemal byť sprevádzaný posledným súdom a veľkým trestom ľudstva za osobné chyby. Bol to potenciálne vždy prítomný dar pre človeka, ktorý k nemu mal prístup prostredníctvom svojej ctnosti a prenikavosti videnia. Hocikdo mohol pri stretnutí s bohom z mýtov vedieť, ako primerane reagovať.

Božím hlasom mohli byť slová, ktoré počuje iba jednotlivec, alebo to môže byť vyjadrené v zvukoch prírody. Boli tu zvuky „neba“ a zvuky vnútorného hlasu. Navyše bohovia mohli byť odhalení božskými vôňami posvätnosti. Náhla, krásna vôňa bola dôkazom prítomnosti boha.

Pohanskí Gréci demonštrovali úctu a intimitu božských stretnutí a mnohé nálady a prejavy boli prijaté ako súčasť božského sveta. “Keď sa bohovia objavia na konci tragédie, ich božskosť je rozpoznaná vždy, ich totožnosť nikdy …”

Až do druhého a tretieho storočia nášho letopočtu zbožnosť más prežívala. Staré piesne boli naďalej kopírované a spievané a boli písané nové, ktoré hovorili to isté. Pausaniasovi bolo v Elise povedané, že boh Dionýzos osobne navštevoval ich festivaly, čo vyvolalo prúd zázračného vína. Určite nám to pripomína príbeh Ježiša a manželstvo v Káne. Homér nedával Dionýzovi nijaký osobitný význam, ale kult bol iba energickým doplnením vzorov homérských vier. Rovnakým myšlienkam boli jednoducho dané nové mená, nové prejavy, nové zjavenia v rôznych obdobiach ako „súčasné a zjavné“ božstvá.

Počas imperiálneho obdobia došlo k „zmene nálady“. Rozumelo sa, že „nie každému sa zjavia bohovia“, a do tejto doby bola návšteva boha výslovne spojená so zbožným duchovným úsilím. Žiaci múdreho pohanského boha Hermésa Trikrát veľkého už usilovali o Božiu duchovnú skúsenosť. Stretávame sa tu s myšlienkou „mystického spojenia“ s Bohom – „jedného boha“ filozofov, nie bohov Homéra, ktorí sa zjavujú, keď ich najmenej očakávajú, a často zanechávajú mnohé škody.

V hermetických spisoch bol „afektívny stav“ žiadateľa veľmi dôležitý, pretože emócia je kritériom stretnutia s „amorfným“ bohom. Texty hovoria, že zážitok stretnutia s bohom je „zlúčením“ a zvuk a zrak sú vypnuté a prinášajú ticho a nehybnosť. Je to skutočné porozumenie boha skrze „oko duše“. V skutočnosti to bolo obnovenie starších typov stretnutí, ktoré opísal Homér.

Keď sa ľudia modlili, očakávali, že ich boh vypočuje, odpovie im, príde a prejaví za nich alebo spôsobí určitú zmenu v ich živote. Toto platí od náboženstva Homéra po náboženstvo Konštantína. A rovnako ako deti, ktoré sa obracajú na rodičov, aby sa nehnevali, keď prídu, snažia sa vždy vopred stanoviť náladu boha, alebo či ich boh uprednostní pred inou osobou alebo skupinou.

Jednu vec, ktorú však pohania pochopili veľmi dobre a ktorá bola stratená pre kresťanstvo a judaizmus s istotou, že majú „pravého boha“ a „správne rituály“, bola nezmieriteľná povaha bohov – a ako ničivá mohla byť pre ľudstvo.

Bolo to v tomto období, keď nachádzame prax vyzývania boha, aby sa objavil „v určitej nálade“. Tým sa malo minimalizovať možné nebezpečenstvo pre žiadateľa. Z historického hľadiska, keď sa bohovia objavili v mýtoch, ich sila a sláva boli také často, že nešťastný smrteľník nemohol túto udalosť uniesť.

Je ale jasné, že osobné zjavenia boli žiadané a ľudia začali nosiť starostlivo vyrobené amulety s vyrytými scénami a legendami, ktoré zaistili, že konkrétny boh prišiel v nálade na „dobré stretnutie“. Tieto rysy modlitby viedli k čarodejníctvu a duchovným „kúzelníkom“, ktoré poznáme z ranokresťanských textov. Keď vezmeme do úvahy, že veľa, ak nie väčšina židovských a kresťanských praktík, závisí od vyvolávania boha v určitej nálade, vidíme, ako sa vytvára spojenie medzi mágiou a náboženstvom, pokiaľ ide o požiadavku mágie na techniky nátlaku. Náboženstvo – najmä judaizmus a kresťanstvo – používa tieto techniky otvorene.

V polovici druhého storočia nášho letopočtu prišlo súperiace umenie mágie a propagovalo sa ako schopné „privolať“ bohov pomocou symbolov, ktoré odhalili (tj. samotní bohovia). Praktizujúci objasnili, že to v žiadnom prípade nie je „čierna mágia“, pretože si od svojich praktizujúcich vyžaduje duchovnú a morálnu dokonalosť. Zoznamy bohov a démonov sa objavili s presným rozlíšením, aby nebol praktizujúci oklamaný.

Každá z týchto „ciest“ výrazne zvýšila „škálu“ potenciálnych božských zjavení. Žiadna nevylúčila tu druhú ani nenegovali tradičné zrážky s mýtmi. Dôležité však je, že tieto „hnutia“ naznačujú určitý druh „neviditeľnej prítomnosti“.

Predstava božských „blízkych stretnutí“, ako je opísaná vyššie, dorástla v čase raného kresťanského obdobia. Zdá sa, že v tomto období bola „mysteriózna skúsenosť“ skoncentrovaná a zdestilovaná. Nachádzame kúzla a magické texty sľubujúce privolať a odhaliť bohov, ku ktorým sú pripútaní. Mágia poskytla techniku na uskutočnenie blízkych stretnutí prejsť: systematické usporiadanie a definovanie starej „nádeje“.

V 4. storočí n.l., náhle počujeme o pohanskom sviatku zjavenia (epiphany), ktorý sa vyvinul, ako sa zdá, počas imperiálneho obdobia. Konal sa v Alexandrii a oslavuje narodenie abstraktného boha Večnosti a zjavenie panenskej bohyne Kore. Táto inovácia v mestskom kultovnom zvyku sa oslavovala 5. a 6. januára a bola celkom populárna.

Čoskoro tento festival prijali kresťania, hoci s veľmi odlišným obradom, ktorý s pohanským rituálom nemal už nič spoločné, hoci výber dátumu bol zjavne úmyselný.

Tento festival zjavenia, ktorý sa objavuje v tomto konkrétnom čase, je zaujímavý z mnohých dôvodov. Na jednej strane sa snažíme pochopiť, ako a prečo kresťanstvo prišlo k nadvláde – prečo si cisár Konštantín vybral kresťanstvo pred ktorýmkoľvek iným kultom? Prečo mal zrazu Konštantín predstavu, že kresťanstvo má toho „pravého boha“ a „správne rituály?“ Keďže vieme, že pohanská myseľ spájala uzmierovanie s bohmi s veľkými deštruktívnymi udalosťami – hladomormi a katastrofami – je možné, že takáto udalosť ovplyvnila Konštantína?

V nedávnom vydaní časopisu New Scientist sa nachádza článok, ktorý informuje o objave kráteru z dopadnutého meteoritu, ktorý pochádza zo štvrtého alebo piateho storočia nášho letopočtu v Apeninách. Kráter je teraz „sezónnym jazerom“, je zhruba kruhové s priemerom medzi 115 a 140 metrov, ktoré má výrazný vyvýšený okraj a nemá žiadny vstup ani výstup a je napájané výlučne zrážkami. Neďaleko je tucet oveľa menších kráterov, aké by sa vytvorili, keby sa pri vstupe do atmosféry rozbil meteorit s priemerom asi 10 metrov.

Tím vedený švédskym geológom Jensom Ormom verí, že kráter bol spôsobený pristátím meteoritu s dopadom jednej kilotony – ekvivalentom veľmi malého jadrového výbuchu – a produkujúcim nárázové vlny, zemetrasenia a typický hríbový oblak.

Vzorky z okraja krátera boli datované do roku 312 plus mínus 40 rokov, ale malé množstvá kontaminácie nedávnym materiálom by mohli predstavovať dátum výrazne neskôr ako 312.

Legenda padajúcej hviezdy existuje v Apeninách už od rímskych čias, ale udalosť, ktorú popisuje, bola záhadou. Ostatné záznamy zo 4. storočia opisujú, ako barbari stáli pri bránach rímskej ríše, zatiaľ čo kresťanské hnutie ohrozovalo jej stabilitu zvnútra. Cisár Konštantín videl na oblohe úžasné zjavenie, konvertoval na kresťanstvo na mieste a priviedol svoju armádu k víťazstvu pod znakom kríža. Ale čo videl?

Mohol byť dopad meteoritu, ktorý zasiahol talianske Apeniny znamením na oblohe, ktoré povzbudilo cisára Konštantína, aby sa vo svojom rozhodujúcom boji v roku 312 obrátil na kresťanského boha, keď porazil svojho kolegu cisára Maxentia na Milvianskom moste?

Legenda Sirente môže teraz poskytnúť planetárnym vedcom prvú príležitosť študovať výpoveď očitých svedkov o takom obrovskom náraze. Taliansky papier z roku 1898 uvádza jednu verziu:

„Nenazdajky sa objavila nová hviezda, ktorá nikdy predtým nebola videná, bola väčšia ako tie ostatné, blížila sa a blížila, objavila sa a zmizla za vrcholkom východných hôr. Oči ľudí sa pozerali na nezvyčajné svetlo, ktoré sa zväčšovalo a zväčšovalo. Hviezda čoskoro žiarila tak nesmierne ako nové slnko. Oblohou preniklo neodolateľne oslňujúce svetlo. Dubové listy sa zachveli. Sirente sa triasol.“

Víťazstvo dláždilo cestu k uznaniu kresťanstva Rímskou ríšou a zjednoteniu cirkvi a štátu, ktoré trvalo takmer 1 500 rokov. [Vyňaté a parafrázované z časopisu New Scientist, zv. 178, vydanie 2400 – 21. júna 2003, s. 13]

Pripomína nám to správu historika Herodiana (zmienenú vyššie), ktorý opísal Maximinusovo obliehanie Aquileie v tridsiatych rokoch 3. storočia, počas ktorého vojaci videli, že „boh Apollo“ sa „často“ objavuje nad mestom a bojuje oň. Herodian si nebol istý, či to vojaci skutočne videli, alebo si to práve vymysleli, aby vysvetlili svoju porážku. Štandardným vysvetlením je samozrejme, že generáli bežne používajú „zjavenia“, aby svojich vojakov povzbudili. Ale ktovie, možno niekedy predsa len niečo videli?

A tak znovu mi to pripomína toho muža, ktorého dom bol zasiahnutý meteoritom, ktorý ho prinútil vyhlásiť, že to bolo znamenie od Boha.

 

Predcházajúce časti:

 

 

 
Kulty, Pravda alebo lži, 2.časť

Pravda alebo Lži (2. časť) – O kultoch

Laura Knight-Jadczyk
Cassiopaea.org
Preklad: NaSevereu.org
Titulná ilustrácia © Daniel Zender

 

Tí, ktorí raz začnú s donucovaním a elimináciou disentu, sa čoskoro ocitnú v situáciách, ktoré vedú k vyhladzovaniu disidentov. Povinné zjednotenie názoru dosiahne len jedno – jednomyseľnosť cintorína.

Spravodlivosť ~ Robert H. Jackson, 1892-1954

 

Ako mnohí pravidelní čitatelia dobre vedia, takmer od prvého dňa uverejnenia tohto materiálu na našich internetových stránkach sme boli obvinení z toho, že sme „kultom“. S týmto obvinením som mala veľa problémov, pretože každé „tvrdenie“, že sme „kult“, bola lož a všetky obvinenia predložili jednotlivci, ktorí sú jasne členmi SKUTOČNÝCH KULTOV – a strašidelných to tiež.

Položka Oxfordského anglického slovníka pre „kult“ uvádza: 1. systém náboženského uctievania, najmä ako je vyjadrené v rituále; 2. Oddanosť alebo pocta osobe alebo veci; 2b. Populárna móda obzvlášť ktorú nasleduje konkrétna časť spoločnosti; 3. označujúca osobu alebo vec popularizovanú týmto spôsobom.

Je zrejmé, že vyššie uvedený opis by sa mohol ľahko aplikovať na ktorékoľvek z organizovaných náboženstiev, ktoré v súčasnosti prevládajú. Kresťanstvo, judaizmus, islam, budhizmus (a iné) sú plné rituálov a skutočne založené na rituále a „oddanosti osobe alebo veci“. Spravidla sa však nepovažujú za „kulty“.

Pojem kult v modernej a všeobecne chápanej podobe je vyhradený pre akúkoľvek skupinu vytvorenú pod hierarchickou štruktúrou, kde existuje určitá forma nátlaku alebo manipulácie s členmi skupiny. Vo všeobecnosti je uctievanie zamerané na predstavených skupín, alebo na iné vonkajšie osobnosti alebo veci, ako je Ježiš, Jehova / Hospodin, Alah alebo zubná víla.

Otázka odôvodnenia uctievania alebo lojality – to znamená nátlak a manipulácia – je zvyčajne spojená s vnímanými alebo uvádzanými výhodami alebo potenciálnymi výhodami, ktoré možno odvodiť z viery, uctievania alebo lojality. Inými slovami, sľuby o nebeských odmenách, ktoré sa nikdy nedajú preukázať alebo dokázať (nikto sa k nám nevrátil, aby nám povedal, že “nebo” existuje, ani neexistuje žiadny dôkaz), potom sľuby o prežití po konci sveta – byť „ Vyvolení ľudia “, ktorí budú vládnuť – alebo sľúbený služobníci, ktorí nosia víno mučeníkom v raji – sú súčasťou sľubov našich najväčších kultov, ktoré dominujú nášmu svetu: judaizmus, kresťanstvo a islam.

Na druhej strane, my pristupujeme k určitému druhu vedeckej mystiky – kde mystické nároky sú predkladané racionálnej analýze a testovaniu a požadované vedecké dôkazy sú upravené tak, aby umožňovali povahu dôkazov z teoretických ríš mimo našej vlastnej, kde bežné vedecké dôkazy nemusia platiť.

Napriek tomu sme sa znova a znova museli zaoberať týmto problémom označovania ako „kult“, pretože obvinenia a blato stále lietajú.

Na začiatku bolo pre mňa veľmi ťažké pochopiť, prečo – koniec koncov, bola som len matka piatich detí s koníčkom, ktorý viedol k zverejňovaniu výsledkov mojich štúdií na internete, a dalo by sa predpokladať, že to bolo v demokratickej spoločnosti povolené – ale ukázalo sa, že na tejto planéte sú niektoré pomerne silné skupiny, ktoré musia byť vystrašené na smrť touto ženou z obyčajnej domácnosti, ako je zrejmé z mimoriadneho úsilia vynaloženého na to, aby mi zavreli ústa!

Doteraz, keď sme sa rozhodli vysledovať pôvod a súvislosti našich žalobcov, sme vo všeobecnosti skončili v silných kresťanských alebo židovských organizáciách s tajnými vládnymi alebo vojenskými väzbami, ktoré majú skutočný záujem na udržiavaní svojej kultúrnej kontroly nad mysľami ľudí. V tomto okamihu po nás islamské skupiny nešli, ale to je len preto, že sme zdôrazňovali, že moslimovia v tomto kole ťahajú za krátky koniec lana.

Faktom je, že čo sa týka mňa, nie je islam – ako monoteistické náboženstvo, ktoré propaguje „objekt zbožňovania“ – o nič lepší ako kresťanstvo alebo judaizmus – všetky tri sú z historického hľadiska zahnusené, zakrvavené a násilnícke KULTY. Čo sa dnes deje na Blízkom východe – tento konflikt, ktorý hrozí, že vyhodí do vzduchu celú planétu (a ak neviete, že to tak je, tak NEDÁVATE pozor!), je ten samý starý KULT nonsens, ktorý sa odohrával za posledné dve tisícročia.

Nedávno som dostala list od člena jedného z týchto kultov reagujúceho na moju sériu „Kto napísal Bibliu?“ Pretože jeho komentáre sú také typické pre procesy myslenia kultov, chcela by som uviesť jeho/jej poznámky s vloženými vlastnými poznámkami. Jeho poznámky začínajú nasledujúcim spôsobom:

“Wow, to, čo popisujete vo svojom článku je najväčší komplot odkedy človek vymyslel jazyk!”

Keď som prečítala tento prvý riadok správy, myslela som si: „Oh! Výborne! Niekomu to skutočne došlo! “ Aj keď tento jedinec považuje túto myšlienku za prekvapujúcu, určite videl zrejmý záver, ktorý často postrádajú menej bystrí čitatelia. Podľa môjho názoru sú tieto tri monoteistické náboženstvá základom všetkých sprisahaní!

“Všetci sme boli napálený nemalým počtom ľudí v priebehu histórie, ktorí nás všetkých pobádali, aby sme vytvorili náboženstvo, ktoré by vytvorilo spoločenský poriadok v ich prospech.”

Zdá sa, že to tak je. Z historického hľadiska je jedinou realitou LEN realita sprisahania. Utajovanie, bohatstvo a nezávislosť prispievajú k akumulácii moci. … Klam je kľúčovým prvkom vedenia vojny (nástroj mocenských elít) a keď zvíťaziť je to jediné, na čom záleží, konvenčná morálka obyčajných ľudí sa stáva prekážkou. Utajenie pramení z všadeprítomného a základného prvku života v našom svete, že tí, ktorí sú na vrchole hromady, vždy podniknú všetky kroky potrebné na udržanie súčasného stavu.

A zachovanie „status quo“ CEZ NÁBOŽENSTVO muselo byť jedným z hlavných cieľov Elity Moci.

Osobitne si všimnite poznámku, že „tajomstvo pramení z všadeprítomného a základného prvku života v našom svete…“ Boris Mouravieff to nazýva „Svet Tri“, ktorý funguje prostredníctvom „univerzálného princípu“. Gurdžijev to nazýva „mechanickosť“, Castaneda to nazýva „Predátor“ a Ježiš ho nazval „Satanom, vládcom tohto sveta“. Ježiš dokonca adresoval elitu svojej doby, Farizejov, ako „vy pochádzate z vášho otca diabla a žiadostivosť svojho otca budete vykonávať. Bol vrahom od úplného začiatku a nepobýval v pravde, pretože v ňom pravdy nieto. Keď prehovorí lož, hovorí o svojich vlastných, pretože je klamárom a otcom lži. (John 8:44) Často to považujeme za gravitačnú príťažlivosť hmoty verzus ducha, čo sa vedecky nazýva ENTROPIA.

“Čítali ste svoj vlastný článok v plnom rozsahu (nehľadiac na každý bod samostatne), ale celý článok ako celok. Možete vidieť, že to čo extrapolujete na základe vašich vojenských názorov, je to, že skupina ľudí sa po niekoľko storočí spriahala, aby vytvorila náboženstvo, ktoré ospravedlňuje genocídu, alebo čokoľvek iné, o čom bola agenda týchto ľudí alebo stále je.”

Absolútne. Najzaujímavejšie je, že autor naznačuje, že sme to MY, kto takéto nápady navrhuje kvôli „vojenskému názoru“, zatiaľ čo Dôkazy ukazujú, že vojenskí vodcovia na takmer všetkých miestach a v časoch uskutočňovali svoje rozsiahle operácie zabíjania na základe náboženstva. V súčasnosti George Bush aj Ariel Sharon tvrdia, že majú priamu linku k Bohu a z dôkazov o rokoch genetického výskumu vedúceho k „špecifickým etnickým zbraniam“ dá sa vidieť to, ako majú v úmysle páchať genocídu v miere, ktorá v histórii nemá obdoby. Považujem za fascinujúce, že tento jednotlivec si rozhodne vie „spojiť veci“, ale aj tak stále popiera, že to, čo vidí, by sa vôbec dalo aplikovať na „vieru našich otcov“.

“Ľudia v rôznych časoch, keď bolo všetko toto sprisahanie plánované a vyvinuté, museli byť všetci pekne hlúpi a odlišní od nás, aby prijali (aj keby boli prinútení) najväčšie zo všetkých klamstiev.”

Nijako sa nelíšia od „nás“, ak zoberieme perspektívu tohto jednotlivca do úvahy. Všetky informácie o tom, čo sa tu deje na Modrej planéte, sú k dispozícii pre tých, ktorí venujú čas a úsilie hľadaniu. Náš tím, Signs of the Times (SOTT.net), ich zhromažďuje každý deň a ukazuje, ako slepci vedú slepých.

“Títo ľudia (spiklenci) museli byť stokrát chytrejší ako všetci ľudia, ktorí sa pokúsili o genocídy v minulosti, a ľudia, ktorí prežili tieto obdobia, museli byť miliónkrát hlúpejší ako všetci ostatní ľudia v histórii.”

A tak opäť, keď zoberieme názor tohto autora ako vzor, by „spiklenci“ vôbec nemuseli byť stokrát chytrejší… Dôkazy sú tu, aby ich bolo možné zbierať a zhromažďovať.

Napriek tomu, keď sa zaoberáme možnosťou hyperdimenzionálnych manipulácií, bytosti, ktoré sú „stokrát chytrejšie“ a s úžasnými technologickými schopnosťami, ktoré môžu používať tak, že zanechávajú len málo stôp po ich činnosti a manipulujú s veľkým počtom ľudí, sa musia brať ako dané.

Ale aj napriek tomu, že vzhľadom na to, čo dnes vidíme na tejto planéte, kto som ja, aby som sa hádala, či ľudia nie sú „miliónkrát hlúpejší?“

“Ľudia majú právo odôvodniť svoje presvedčenia tým, že rozoberú takzvanú propagandu zdanlivo logickým spôsobom, zvyčajne to však zlyháva, pretože v skutočnosti neskúmajú, aké sú ďalšie alternatívy k pravde.”

Tento autor evidentne neprečítal príliš veľa z našej webovej stránky, ak toto môže vážne tvrdiť. Ako sme opakovane uviedli, NEMÁME záujem o „presvedčenia“, zaujímajú nás údaje a teória, hypotézy a testovanie. V skutočnosti sme otvorení inšpirácii a modifikácii vedeckých „testov“, aby sme vyhoveli teoretickým štandardom tých vecí, ktoré môžu existovať mimo našej reality. Ale „odôvodnenie presvedčenia“ a priori sa zdá byť skôr realitou tohto pisateľa. Určite si odporuje tvrdením, že „ľudia majú právo odôvodniť svoje presvedčenia“, zatiaľ čo mi píše, aby ma informoval, že všetko, čomu by som mohla veriť, je nesprávne a moje takzvané odôvodnenie „zlyhalo“.

“Hľadanie pravdy nemôže byť jednostranné, ako je vo vašom článku. Samo o sebe to má toľko nedostatkov, dokonca na začiatku článku, keď ste povedali, že ľudia čítali Bibliu pred 2000 rokmi. Váš článok má najväčší rozpor zo všetkých práve tým, že robí odkazy na text z biblickej doby pred 2000 rokmi . (Och, ale tamtí ľudia boli príliš hlúpi na to, aby to vtedy čítali.) Táto chyba je však úprimná, pretože ste práve prehliadli tento rozpor, ale stalo sa to kvôli tomu, že tento základ je dôležitý pri obrane vašeho vlastného presvedčenia (ak vôbec nejaké máte).”

Považujem za zaujímavé, že autor odhalil svoju kognitívnu disonanciu v mimoriadne zmätenom znení vyššie uvedených poznámok. Najskôr nás obvinil z „odôvodnenia našich vlastných názorov“ a potom predpokladal, že nemáme žiadne.

Jeho vlastné vedomosti o textoch, ktoré sa snaží brániť, tiež bezútešne chýbajú a zjavne neuskutočnil žiadne rozsiahle štúdium do histórie „napísania“ samotnej Biblie. Jeho rigídne zacyklené uvažovanie v prístupe k téme „Biblia“ mu nedovoľuje rozpoznať, že „Biblia“, ako ju poznáme, skutočne vôbec neexistuje veľmi dlho a že všeobecné číslo pre obdobie, v ktorom tieto rôzne texty boli čítané pred konečnou montážou, možno spriemerovať na približne 2000 rokov.

“Nemám čas, aby som vyvrátil argumenty vášho článku, pretože má príliš veľa medzier, aj keď sa zdá byť logický. Upozorňujem, že rozpory a rozdiely majú dve samostatné definície. Príklad: Ja a Paul sme išli do obchodu. Existuje niekoľko spôsobov, ako urobiť toto vyhlásenie bez rozporu. 1. Išiel som do obchodu 2. Paul išiel do obchodu 3. niekto išiel do obchodu atď … všetky sú iné, ale žiadny nie je v rozpore s tým, že som išiel do obchodu. Na základe príkladov, ktoré používate z biblie si myslím, že lepšie je opísať, o čom hovoríte, že existujú rozdiely.”

Je úžasné, ako „praví veriaci“ opakujú zákonné nezmysly na obranu svojich presvedčení. Je to tým starým „prestali ste biť svoju ženu?“ argumentom. Vyššie uvedené je v skutočnosti presne príkladom toho, ako Ježiš opísal Farizejov, tých čo sa hrajú so slovami židovského práva:

Lukáš 11:37 A keď prehovoril, istý Farizej ho prosil, aby s ním pojedol: a tak vošiel dnu a prisadol si k jedlu. 11:38 A keď to Farizej uvidel, žasol, že sa najskôr neumyl pred večerou. 11:39 A Pán mu takto povedal: Ty Farizej čistíš vonkajšiu časť pohára a taniera; ale tvoja vnútorná časť je plná dravosti a bezbožnosti.

Ešte viac vypovedá o tom skutočnosť, že „nemám čas vyvrátiť váš článok …“, ktorý jednoducho hovorí: „Nemôžem, pretože o tomto predmete ešte nič neviem. Som iba „pravý veriaci“ bez znalosti predmetu.

“Ďalší príklad: Powell napísal prejav pre Busha, ktorý čítal na CNN. Oznámil som, že Bush prečítal prejav na CNN. Vy ste uviedli: Powellova reč bola prečítaná na CNN. Kto hovorí VEĽKÚ LOŽ? Mohol by som prejsť vaším článkom a ukázať vám alternatívy k mnohým vašim bodom, ale pochybujem, že vôbec budete brať do úvahy moje argumenty.”

Opäť: „Ty Farizej čistíš vonkajšiu časť pohára a taniera; ale tvoja vnútorná časť je plná dravosti a bezbožnosti.“

Medzi klamstvami a nedostatkom informácií je obrovský rozdiel. Tento spisovateľ však zjavne tento rozdiel nechápe.

“Pozrite, vy začnete svoj článok na základe vašej viery a potom extrapolujete smerom nadol.”

A tak znova, tento autor zrejme veľa neprečítal na naších stránkach a – presne tak, ako v prípade jeho vlastnej viery – si ani neuvedomuje moje vlastné zázemie vo fundamentalistickom kresťanstve. Je pravdou, že som začala od „viery …“ a veľmi nutne som chcela nájsť nejaké dôkazy, ktoré by naznačovali, že Biblia je spoľahlivým zdrojom informácií a náboženskej pravdy. Ale vôbec pred tým všetkým, než som začala s extrapolovaním nadol, som skúmala, testovala a študovala.

Až po rokoch zhromažďovania informácií som vôbec uvažovala o „extrapolácii“ akýmkoľvek smerom. Musela som čeliť veľmi nepríjemnému faktu, že Biblia ako zdrojový dokument pre náboženskú pravdu „nebola len chybná“, ale bola to len mýticko-historická zlátanina, ktorá bola zhromaždená, aby napálila konkrétnu skupinu ľudí. A potom som sa musela opýtať ešte ťažšiu otázku: ak je toto pravda, a ak existujú ľudia v pozíciách autority, ktorí o tom vedia (čo určite boli), čo by potom mohlo byť motívom na páchanie a udržiavanie tohto nezmyslu?

“Neobhajujem kresťanstvo, ale som zdesený [vaším] jednostranne napísaným článkom v mene hľadania pravdy. Ale každému to svoje. Ecc. (Biblia) Boh dal človeku zvedavosť, aby objavil pravdu, ale nikdy mu nedá uspokojenie, že ju objaví. Nemyslím si, že vôbec niekedy nájdete pravdu, ak nie ste spokojná s vierou, bojujete stratenú bitku. Ale je to len sprisahanie a jedna veľká lož! Každému to jeho.” 

Opäť vidíme kognitívnu disonanciu jednotlivca. Neobhajuje kresťanstvo, ale obhajuje jednu vec, ktorú kresťanstvo (ako ho poznáme) učí ako svoju hlavnú zásadu: vieru. Všetci by sme mali byť „spokojní s vierou“.

Fundamentalista nielen verí, že „s Bohom sú možné všetky veci“, ale tiež, že „s Bibliou sú možné všetky interpretácie“, samozrejme s výnimkou akejkoľvek interpretácie, ktorá nesúhlasí s cirkevnou doktrínou alebo ktorá poukazuje na akékoľvek chyby alebo rozpory v Biblii.

Zaujímalo by ma, čo znamená „Ecc. (Biblia), za ktorou nasleduje chromý citát? Myslí si, že to pochádza z Biblie? Pretože nie je to tak. Nielen to, ale je to CHORÝ nápad dokonca naznačovať, že skutočný „Boh“ by hral takéto hry s človekom. Myslím, že nielenže NIKDY skutočne nečítal Bibliu, ale opakuje myšlienky viery, do ktorej bol zhypnotizovaný. Je úžasné, koľko „pravých veriacich“ v Bibliu ju nikdy v skutočnosti neprečítalo.

————————————————————————————

Mimochodom, táto malá séria je presne o probléme vytvorenom „vierou“. Čo to znamená byť „spokojný s vierou“ alebo dokonca ňou pohltený? Ako jeden bývalý veriaci v jeden z monoteistických kultov napísal:

“Hlboká viera, viera, ktorá preteká vašimi žilami a ktorá pulzuje vo vašom čele a pod kožou, je silnejšia, ako to ktokoľvek, kto ju nemá, vôbec dokáže pochopiť.”

Vieru, ktorá môže „pohnúť horami“, propagujú kulty AKA štandardné monoteistické náboženstvá ako nevyhnutnú vec, ktorú „veriaci“ musia kultivovať, aby získali výhody, ktoré prislúchajú k hierarchii.

Príklad je Abrahámova ochota obetovať svojho syna Izáka, ktorý bol celé veky vyzdvihnutý ako najvyšší príklad toho, ako človek má pristupovať k „bohu“. Človek musí byť ochotný dať Bohu všetko! Takáto „viera“ je nevyhnutnou súčasťou „zmluvy“ s Bohom – teda akýmsi „obchodným aktom“.

Príbeh o takmer obetovaní Abraháma je v skutočnosti takmer totožný s Védickým príbehom Manua. Tieto skutky obetovania boli založené na tom, čo sa volalo sraddha, ktoré súvisí so slovami krédo, viera, presvedčenie a tak ďalej.

Slovo sraddha bolo podľa náboženských historikov Dumezila a Leviho príliš náhlivo chápané ako „viera“ v kresťanskom zmysle. Správne pochopené to znamená niečo ako dôvera, ktorú má pracovník vo svoje nástroje, aby „tvarovali alebo tvorili“, a techniky obetovania boli v podobe nástrojov podobné aktom mágie!

Takáto „viera“ je preto súčasťou „zmluvy“, v ktorej obetujúci vie, ako správne vykonať predpísanú obetu a kto tiež vie, že ak ju vykoná správne, musí dosiahnuť svoj účinok.

Stručne povedané, je to akt, ktorý je určený na získanie kontroly nad životnými silami, ktoré sídlia v božstve, s ktorým niekto uzavrel zmluvu.

Takí bohovia, ktorí uzatvárajú zmluvy, nie sú „literárne ozdoby“ alebo abstrakcie. Sú aktívnymi partnermi s inteligenciou, silou, vášňou a tendenciou vymknutia sa spod kontroly, ak sa obete nevykonajú správne. V tomto zmysle je obeť – „viera“ – jednoducho čierna mágia.

V inom zmysle je asketický alebo „obetavý človek“ osoba, ktorá usiluje o oslobodenie z poroby a prírodného poriadku pokusmi o umŕtvovanie seba, svojho tela; testovaním a zvyšovaním vôle za účelom získania tyranských síl, kým je ešte na svete. Ale opäť vidíme, že prostredníctvom takéhoto sebaobetovania hľadá ovládnutie bohov. Stručne povedané, sú to manipulácia a nátlak, ako nanajvýš zákerné na povzbudenie „viery“ ako nositeľky spásy.

Zdá sa to byť tak, že vo všeobecnosti sú to jednotlivci, ktorí to „stratili“ alebo sa cítia bezmocní a na milosti životných síl – či už sa prejavujú prostredníctvom iných ľudí alebo náhodných udalostí – sú to tí, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou hľadajú takúto vieru, takýto pakt s bohom. Akútne cítia svoju neschopnosť mať vplyv na svet a svoju kreativitu obracajú smerom do vnútra, aby vytvorili a udržali svoju „vieru“.

Fundamentalizmus akéhokoľvek druhu – či už je to judaizmus, kresťanstvo alebo islam – prospieva pri určitých charakteristikách ľudských bytostí. Prvou charakteristikou je „absolútna istota“. V tomto zmysle je to druh terminálneho vedomia, v ktorom je zastavený ďalší rozvoj, pretože skutočný rast a vývoj nevyhnutne zahŕňa neistotu a riziko. Na to vlastne poukázal Ježiš v podobenstve talentov.

V tomto príbehu Ježiš popisuje „Poznanie“ ako „peniaze“, ktoré boli dané trom sluhom. Dvaja zo sluhov využívajú svoj talent/zlato, aby získali viac. Presný opis je v skutočnosti taký, že „investujú“ alebo riskujú tým, že sa vzdajú toho, čo dostali – čo vedia (poznanie kráľovstva) – aby ho znásobili. A sluha, ktorý sa zúfalo drží svojho malého poznania/peňazí a pochováva ho v zemi zo strachu, že jeho Majster je tvrďas a náročný, stráca aj to málo, čo má. Uzavrel svoju myseľ pred viac vedomosťami. Predpokladal, že to, čo mal, bolo dostatočné a prestal hľadať. Poprel seba tým, že poprel poznanie a riziká, ktoré to so sebou prináša.

„Absolútna istota“ – pochovanie talentu – fundamentalistov je veľmi podobná tomu, čo psychológovia nazývajú „syndrómom oprávneného človeka“. Oprávnený človek žije vo svete fantázie a oddáva sa veľkolepým snom o úspechu (odmeny v nebi) bez akýchkoľvek realistických pokusov o ich dosiahnutie. Spoliehajú sa na svoju „vieru“ a „obete“ Bohu, aby im nakoniec priniesli veľkú „odmenu“.

Oprávnený človek je vo všeobecnosti človek, ktorý má „vysokú potrebu dominancie“, ale opakovane sa nachádza v životných situáciách podriadenosti. Umiestnený v takýchto situáciách sa snaží vyjadriť svoju dominantnú potrebu jediným spôsobom, ktorý má k dispozícii: všeobecne manipuluje s mocou, ktorá je nakoniec tým, čo sa rovná jeho viere a obeti.

Zásadné je pochopiť, že fundamentalisti v podstate „dávajú svoju vôľu preč“ výmenou za sľúbené výhody. Táto slobodná vôľa je ich vlastnou silou kreativity – ich vlastnou možnosťou rastu a rozvoja, ktorý sa môže iba meniť a expandovať v dianiach neistoty, riskovania a uskutočňovania slobodnej a ochotnej výmeny s ostatnými, ktorá nezahŕňa dominanciu a manipuláciu.

„Absolútna istota“ Fundamentalistov ich fixuje do entropie a ich tvorivá energia slúži na vyživovanie obrovského systému ilúzií. Tieto systémy vytvárajú a udržiavajú idoly, ktoré uctievajú. Rovnako ako paranoidní schizofrenici vymýšľajú spletité a dômyselné systémy vnímania a definujú ich ako „dané Bohom“. Potom minú obrovské množstvo energie úpravou všetkých dojmov, ktoré sú v rozpore s ich iluzórnym systémom.

Tento systém, samozrejme, schopný nájsť text pre všetko v Biblii a vysvetliť rozpory a chyby ako „rôzne pohľady“ na tú istú udalosť, v konečnom dôsledku znamená, že jeden je schopný robiť tak, ako sa mu ráči. Mnoho fundamentalistov v histórii ospravedlnilo najstrašnejšie zločiny, aké si možno predstaviť, citovaním príslušného textu z Biblie. Meno Jahveho, Ježiša a Alaha bolo použité na pokrytie každej hrôzy, ktorá by mohla uspokojiť tých najhorších zločincov.

Ďalším aspektom Oprávneného Človeka, ktorý sa prejavuje v náboženskom presvedčení je to, že fundamentalisti sa pozerajú z hora na ostatných, ktorí nezdieľajú ich vieru. Je to v podstate systém „nás verzus oni“, ktorý sústreďuje svoje neprirodzené predsudky tak pevne na „budúce výhody“, že jeho prívrženci jednoducho strácajú z dohľadu tu a teraz.

Fundamentalisti sa viac zaujímajú o udržiavanie dogmy ako o aktuálne skutky v danom momente. Je nesmierne dôležité prinútiť ostatných, aby verili v ich ilúziu, aby sa potvrdila jej „správnosť“, aj keď na povrchu tvrdia, že „každý má právo na vlastný názor“. Faktom je, že nemôžu tolerovať názor nikoho iného, ak sa líši od ich vlastného, pretože to ohrozuje ich „správnosť“.

Táto správnosť MUSÍ byť zachovaná za každú cenu, pretože hlboko vo vnútri sa Oprávnený muž (alebo žena) zvyčajne potýkajú s hrôzou svojej vlastnej bezmocnosti. Ich správnosť je ako priehrada, ktorá drží späť ich najhoršie obavy: že sú stratení a osamelí a že v skutočnosti niet boha, pretože ako by mohol existovať boh, ktorý ich miluje, ak tak veľa trpia? Ich neschopnosť cítiť skutočnú lásku a akceptovanosť hlboko vo vnútri je v skutočnosti, akoby byť uviaznutí v nočnej more, z ktorej sa nemôžu prebudiť.

Ako všeobecné pravidlo platí, že fundamentalisti majú tiež hlbokú nedôveru voči ženám, čo sa vyznačuje miestom žien v troch hlavných monoteistických náboženstvách. Určite, zakrývajú túto nedôveru nespočetnými spôsobmi, ale takmer nikdy nemôžu mať zdravý vzťah so skutočnou ženou, ktorú môžu prijať ako živú, dýchaciu a ľudskú bytosť. Ženy pre nich musia byť buď, svätice alebo pobehlice a najmenšia chyba u posvätenej ženy ju okamžite premení na odpudivého a odporného zvrhlíka.

A tak sa vrátim späť k otázke VIERY. Ako som už opísala v predchádzajúcej časti, bola som matkou s tromi malými deťmi a každú nedeľu, keď sme išli do kostola, sme sa čoraz viac dozvedeli o blížiacom sa konci sveta. Iste, bolo propagované ako veľké požehnanie pre tých, ktorí boli „spasení“, ale pre všetkých ostatných to bol pekelný oheň a prekliatie.

“Keď som držala svoje bábätká a húpala ich alebo sa pozerala do ich sladkých, nevinných tvárí – neznepokojených obavami z celého sveta, ktoré si boli také isté, že ich Matka zaistí ich bezpečnosť – musela som sa opýtať samej seba: „Ako im môžem povedať takéto veci? Ako im môžem „predložiť“, že tento svet, do ktorého sa narodili, je taký strašidelný a neistý a plný pascí, že ich životy sú neustále v nebezpečenstve, že ich vlastné duše môžu byť v nebezpečenstve?“

Ako by som to mohla povedať svojim deťom???

Keby to bola pravda, tak by som im to musela povedať.

Ale čo keby to nebola pravda?

ČO AK BY TO NEBOLA PRAVDA?

Vedela som len jednu jedinú vec: Chcela som viac než čokoľvek iné na svete, aby som svojim deťom povedala pravdu, pripravila ich na čokoľvek, čo môže pred nimi ležať v ich životoch. A otázka, ktorá ma vo vnútri pálila: Čo keby som povedala tým malým bytostiam, ktoré som milovala viac ako svoj vlastný život, KLAMSTVO? Aká by som to bola matka? Čo by to bolo za „lásku matky“?

A tak som si začala klásť otázky. Začala som hľadať odpovede a spomedzi mnohých tisícov zaujímavých vecí, ktoré som našla, žiadna nebola šokujúcejšia pre moje kresťanské city ako toto nasledujúce:

„Malo by to priviesť ku koncu mýty, históriu, mentalitu evanjelií. Ale nikto to nebude chcieť čítať! “

Burton L. Mack, až do svojho nedávneho odchodu do dôchodku ako profesor Nového zákona na Teologickej škole v Claremonte v južnej Kalifornii a autor najpredávanejšej knihy o pôvode kresťanstva, hovoril o uverejnení vedeckého dokumentu, o ktorom verí, že radikálne podkopáva tvrdenie kresťanstva, že je náboženstvom Ježiša Nazaretského.

Obviňuje kresťanstvo z toho, že prispelo k storočiam protiprávneho konania v USA, od vojen proti domorodým Američanom až po intervencionizmus v zahraničí. […]

Zhruba 235 paralelných veršov v Lukášovi a Matúšovi, ktoré vedci identifikovali ako materiál Q, nezahŕňa evanjeliové príbehy z Ježišovej pašije a zmŕtvychvstania, ktoré, ako sa zdá pochádzajú z iných zdrojov, či už písaných alebo ústnych. Preto prívrženci Q tvrdia, že autori Q nevedeli nič o tom, ako Ježiš zomrel, ani o príbehoch prázdnej hrobky – alebo ak to vedeli, bolo im to jedno. Preto v teológii Q neexistovala doktrína vykúpenia.

A pretože viera v Ježišovo zmŕtvychvstanie je ústrednou vierou kresťanstva (dokonca aj veľmi liberálni kresťania vyznávajú vieru na veľkonočnú udalosť, aj keď iba ako metafora obnovy), ľudia, ktorí napísali Q, museli byť v Palestíne Ježišovými prívržencami, ktorí však neboli „kresťania“ – pokiaľ, ako poznamenávajú Robinson a iní, iba ak sa neroztiahne slovo tak, aby zahŕňalo každého, kto obdivuje Ježiša.

Vedci označovali členov komunity Q ako „židovských kresťanov“, kde tento výraz môže niekedy viesť k zmätku. V súčasnosti je uprednostňovaný názov pre skupinu, ktorej boli súčasťou „Ježišovo hnutie“.

Podľa prívržencov Q to trvalo desaťročia, kým sa hnutie začalo začleňovať do „Kristovho kultu“, ktorý bol do veľkej miery nežidovský a sústredený na kríž a vzkriesenie – kult, ktorý sa stal známym ako kresťanstvo.

V knihe Myth of Innocence (1988) Mack tvrdil, že Markove evanjelium je zodpovedné za prispenie k americkému zmýšľaniu, ktoré viedlo k vojne vo Vietname a k obrannej politike Ronalda Reagana.

Stratené evanjelium (The Lost Gospel), ktorého sa predalo 39 000 kópií, zopakovalo túto tému. Mackova nová kniha Kto napísal nový zákon?: Tvorba kresťanského mýtu (1995), obviňuje Bibliu z toho, že poskytla ospravedlnenie pre apokalyptické násilie v štýle Waco a sebecké využívanie prírodných zdrojov. [The Atlantic Monthly; December 1996; The Search for a No-Frills Jesus; Volume 278, No. 6; pages 51-68.]

Nie je to samozrejme také jednoduché a teórie, ktoré navrhli učenci Nového zákona, sú rozmanitejšie a zložitejšie, ako by sme predpokladali vyššie citovanému segmentu oveľa dlhšieho článku. Dôležité JE však to, že sa zdá, že odborníci sa všeobecne zhodujú na tom, že myšlienky „viery“ v túto alebo inú náuku prišli oveľa neskôr a že boli skutočne vytvorené, aby vytvorili základ podpory hierarchickej cirkvi a kňazstva, ktoré propagovalo „kultovnú oddanosť“ k predmetu bohoslužby. Rozhodne sa zdá, že za ustanovením autority cirkvi – prostredníctvom doktrinálnych myšlienok viery – nad európskymi národmi bola politická agenda.

Historici staroveku čelia dvom neustálym problémom: nedostatok dôkazov a spôsob, ako skĺbiť dôkazy, ktoré sú známe, do širšieho kontextu iných dôkazov, nehovoriac o kontexte času, do ktorého patria. Historici veľmi často používajú to, čo by sa dalo opísať ako viac-menej „legálna metóda“, aby sa rozhodli, ktorá časť dôkazov má väčšiu alebo menšiu váhu ako iná.

Napríklad väčšina toho, čo vieme o staroveku prichádza k nám v polemike napísanej protivníkmi konkrétnej skupiny alebo myšlienky. Tieto polemiky prežili, pretože ich „uprednostňovali“ elitní vládcovia alebo dobyvatelia a „vnútorné znalosti“ danej skupiny sa stratili, pretože mohli byť zničené spolu s ich materiálom. V tomto ohľade je oveľa ľahšie „vyvrátiť, ako potvrdiť“. Rozdiel v zdôraznení môže vypovedať, ako nový objav.

Našťastie, starodávna história nie je „statická“ v tom zmysle, aby sme mohli povedať, že už vieme všetko, čo sa dá vedieť jednoducho preto, že ide o „minulosť“. Napríklad, porozumenie starodávnej histórie našich vlastných otcov a dedkov bolo nevyhnutne obmedzenejšie ako naše vlastné kvôli tomu, že sa v posledných dvoch alebo troch generáciách objavilo veľa materiálu, ktoré objavila archeológia a iné historické vedy.

Pokiaľ ide o náboženstvo, a najmä o náboženstvá, ktoré panujú nad naším svetom, ako je kresťanstvo, ktoré sa narodilo v judaizme, jednoducho nemôžeme nezdôrazniť dôležitosť dôkladného a seriózneho štúdia. Nemôžeme ignorovať otázku, či kresťanstvo, judaizmus a islam sú „pravdivé“, a ak NIE sú, prečo sa rozšírili a vytrvali? A ak nie sú pravdivé, musíme na ne vyhodnotiť náležitú reakciu.

Prechod nášho sveta z pohanského na kresťanský je interval známy ako temný vek. Sme dedičmi záverov, ktoré boli vyvodené počas tohto obdobia a odvtedy vládli nášmu svetu takým či oným spôsobom. Považujem to za mimoriadne zaujímavé a desivé.

Kým sa kresťanstvo rozširovalo, mnoho pohanských bohov bolo už tisíc rokov starých. V polovici tretieho storočia sa stále praktizovalo „venovanie kultúrnej oddanosti“ pohanským bohom a bola to prax, ktorá bola založená na bytí „pod ochranou“ konkrétneho boha. Ak jeden boh nesplnil svoje sľuby, bolo na výber z mnoha ďalších. Zdá sa, že v tých dňoch mať to šťastie bolo skoro také, ako je tomu dnes, šesť z jedného, alebo pol tucta druhého. Teror histórie prišiel ku všetkým a všetci – vtedy ako teraz – hľadali kontrolu nad silami života.

Kresťanstvo – tak ako bolo formulované v tomto období – poskytlo nové vysvetlenia pre nešťastia a novú nádej na výhody pre tých, ktorí trpeli svoje nešťastia „kresťanským spôsobom“. Jób sa stal modelom kresťanského života a „Ten, kto vydrží do konca, je spasený.“ Čo mi príde tiež zaujímavé je skutočnosť, že judaizmus, ako ho poznáme dnes, bol tiež „rozvinutý“ počas toho istého obdobia. A potom, samozrejme, islam priskočil na pódium histórie približne v rovnakom čase.

Takže to, na čo sa pozeráme je skutočnosť, že tri hlavné monoteistické náboženstvá viac či menej vznikli počas tohto „temného veku“ hoci, aj keď jedno z nich tvrdí, že je starovekým, siahajúcim po tisíce rokov späť, a tie ostatné si nárokujú autoritu, ktorú dostali od toho druhého v mene implicitnej hodnoty paktu.

V tejto chvíli by sme sa mali spýtať, čo tieto tri monoteistické náboženstvá nahradili? Je to pravda, že celý svet volal po spáse a že Boh vo svojej nekonečnej milosti dal svojmu synovi odpoveď na túto modlitbu? Boli skutočne pohanské obdobia morálnej a etickej degenerácie?

V pohanských časoch sa zdá, že mnoho bohatých jednotlivcov dávalo „almužnu“ a pravidelne pomáhali chudobným. Chceli pekný epitaf, ktorý by povedal, koľko ľudí zachránili, koľko jedla poskytli, koľko hier sponzorovali a tak ďalej. Bolo to kvôli „spomienke“ a ucteniu ich rodinného mena a osobitného božstva, ktorému „platili kult“, keď dávali a zapájali sa do verejných diel. Patriť do triedy bohatých elít, byť vymenovaný do občianskeho úradu, znamenalo určité bremeno zodpovednosti. Nikto si skutočne nemyslel, že by takým konaním získali niečo konkrétne – bolo to kvôli abstraktnému konceptu: pocty.

Dnes by sme mohli vidieť tieto motívy ako „sebecké“ alebo „zamerané na seba“, ale konečným výsledkom bolo to, že mestá boli budované a udržiavané, boli zriadené a financované knižnice a vysoké školy, kultúra sa rozvíjala a prekvitala a to, čo nazývame „zlatý“ vek Grécka a Ríma “ ťažil svoj životnú vitalitu z tohto sponzorstva.

S príchodom kresťanstva došlo k skutočne bizarným zmenám v názoroch – novým dôvodom pre dávanie almužny: získanie spásy pre seba samého ako kompenzácie bolesti a utrpenia na zemi. Dávanie už nebolo skvelým činom vyjadrujúcim hojnosť, bol to čin pokánia. Ešte bizarnejšie je, že sa systém zmenil z jedného, kde sa od pohanských úradníkov vyžadovalo, aby dávali materiálne, ale aj inak, aby získali slávu a boli pamätaný spomienkou v systéme, pričom keď kresťania prišli k moci s ich fasádou chudoby, ktorá ich potom oprávňovala pýtať si almužnu od tích na spodku hierarchie!

Kresťanstvo bolo od počiatkov prenasledovanou vierou menšiny. Avšak v priebehu generácie – v polovici tretieho storočia – prešlo kresťanstvo v tomto období od utlačovaného k povýšenému a sponzorovanému v Stredomorí. Keď sa Konštantín pripravoval ísť do boja proti Peržanom, nevložil svoju vieru v Athénu, ale namiesto zapojil skupinu kresťanských kňazov a pridelil ich k svojej armáde – prvch „vojenských kaplanov“ v histórii – a rozhodol sa zničiť svojho nepriatela. Eusebius napísal takto o „náboženskej oddanosti Konštantína“:

“Potom, čo sa úpenlivo modlil k Bohu, vždy dostal nejaké zjavenie o Božej prítomnosti a potom, akoby božsky inšpirovaný, vyskočil zo svojho stanu. Okamžite dal svoje jednotky do pohybu a nabádal ich, aby neotáľali, ale práve v túto hodinu vzali svoje meče. V skupine takto napadli nepriateľa a rozsekali ich, začínajúc ich mladými mužmi … [Cirkevná história]”

Kresťanskí ospravedlňovatelia často poukazujú na to, že aj keď prvotní veriaci v Krista boli svojimi motívmi a metódami dosť pochybní, nemalo by to uberať kresťanstvu ako celku. Základom týchto „chýb“ je však samotná otázka „viery“, ktorá je vyvolaná dogmou „hierarchie“, a ak vyhodnotíme „ovocie viery“, zistíme, že „silová línia“ ktorý prechádza touto koncepciou, prináša skutočne veľmi zahorklé ovocie.

Čo je to, čo „charizmatický vodca“ využíva na to, aby svojich prívržencov motivoval k takémuto násiliu proti iným ľudským bytostiam?

Viera.

Táto „viera“ môže byť vyvolaná manipuláciou a prisľúbením nebeských alebo iných odmien, touto „správnosťou“ svojich názorov a boha, a tým, čo boh údajne „zjavuje“ vodcovi, a to potom možno použiť na manipuláciu ostatních ľudí podľa potreby.

A tak sa zdá, že požiadavka „viery“ a „uctievania“ predmetu kultovej hodnoty, ako sú Jehova, Hospodin, Ježiš alebo Alah, je prostriedkom, pomocou ktorého môžu byť ľudia ovplyvnení, aby spáchali zverstvá na iných ľudských bytostiach.

Vidíme, že obraz Abraháma, ktorý bol ochotný obetovať svojho vlastného syna, nie je koniec koncov taký presvedčivý. Symbolizuje iba akúsi bezduchú vieru v rozkazy niekoho alebo niečoho „tam“, ktoré určite nemusia mať v srdci najlepšie záujmy ľudstva.

Môžeme si všimnúť, že v ochote Abraháma obetovať svojho syna vidíme teror Oprávneného muža Kaina, ktorý zabil svojho brata, pretože jeho obeť nebola prijatá. Boh, ktorý si vyberá a volí, či obeť je „dosť dobrá“ – postavil brata proti bratovi – je určite „žiarlivý boh“ a taký boh je psychopat.

Ale späť ku Konštantínovi. Prechod cisára na kresťanstvo určite nemohla zmeniť vieru a praktiky väčšiny jeho poddaných. Ale mohol – a to urobil – rozhodnúť sa pre udelenie priazne a privilégií tým, ktorí vieru prijali. Postavil pre nich cirkvi, oslobodil kňazstvo od občianskych povinností a daní, dal biskupom sekulárnu moc nad súdnymi záležitosťami a urobil z nich sudcov, proti ktorým nebolo odvolanie.

Znie to ako fašistický režim, hm?

Rané kresťanstvo malo veľmi osobité a nové myšlienky, ktoré boli naštepené na judaizme. Kresťanstvo si zachovalo a virulentne prenieslo určité ideály judaismu, ktoré vytvorili základ, na ktorom je založená naša súčasná kultúra.

Hlavným vzorom kresťanstva, získaného priamo z judaizmu, je HRIECH.

História HRIECHU od tej chvíle až doteraz je príbehom jeho triumfu.

Uvedomenie si charakteru HRIECHU viedlo k rozvoju odvetvia v agentúrach a technikách jeho riešenia. Tieto agentúry sa dnes stali centrami hospodárskej a vojenskej moci.

Kresťanstvo – presadzovaním ideálov judaizmu pod tenkou zásterkou „nového paktu“ – zmenilo spôsob, akým muži a ženy vzájomne jednali. To zmenilo postoj k jednej istote života: smrti. Zmenilo to mieru slobody, s akou si ľudia mohli prijateľne zvoliť, čo si majú myslieť a čomu veriť.

Pohania netolerovali Židov ani kresťanov, ktorých náboženstvá netolerovali iných bohov ako ich svojich. Rastúca dominancia kresťanstva spôsobila oveľa ostrejší konflikt medzi náboženstvami a náboženská neznášanlivosť sa stala normou, nie výnimkou.

Kresťanstvo tiež prinieslo otvorené donucovanie náboženského presvedčenia. Dalo by sa dokonca povedať, že modernou definíciou kultu ako skupiny, ktorá používa na vyvolanie bohoslužby manipuláciu a kontrolu mysle, je kresťanstvo Matkou všetkých Kultov – v službe mysogynistického, fašistickým ideálom plného judaizmu!

Stúpajúca kresťanská hierarchia počas temných vekov rýchlo mobilizovala vojenské sily proti veriacim v iných bohov a predovšetkým proti iným kresťanom, ktorí propagovali menej fašistické systémy viery. Toto pravdepodobne zahŕňalo pôvodných kresťanov a pôvodné učenie.

Zmena západného sveta z pohanského na kresťanský účinne zmenila spôsob, akým ľudia videli seba a svoje spojenie s realitou. A dnes žijeme s ovocím týchto zmien: Vojny bez konca.

 

Predchádzajúca časť: Pravda alebo Lži (1. časť)

 
Durrington Walls, Stonehenge

Ohromný 4.500 let starý kruh zatím neznámého účelu objevený poblíž Stonehenge v lokalitě Durrington Walls

Novinky.cz
23.června 2020
Titulní foto © PA/Metro.co.uk

 

Asi tři desítky šachet tvořily kruh, který obklopoval posvátné místo Durrington Walls, ležící asi tři kilometry od Stonehenge na jihu Anglie. Šachty o průměru deset metrů měly hloubku asi pět metrů. Snad vytvářely vnější hranici posvátného okrsku, snad měly i jiný účel. V často zkoumané krajině, které dominuje Stonehenge, je nový nález nečekaným překvapením.

 

Durrington Walls, Stonehenge
Durrington Walls; obr. © Profi Media

 

Vědce fascinuje mohutnost památky: kruh tvořený šachtami měl průměr asi dva kilometry a jeho budování si muselo vyžádat obrovské úsilí. Představuje mistrovskou ukázku technických schopností v době před 4500 lety, kdy vznikl i první kamenný kruh ve Stonehenge.

„Nedokážu dostatečně ocenit úsilí, které si kopání těchto velkých šachet nástroji z kamene, dřeva a kostí vyžádalo,“ řekl k tomu vedoucí výzkumu profesor Vincent Gaffney a dodal: „Klíčoví odborníci, kteří se věnují Stonehenge a okolní krajině, byli ohromeni rozsahem struktury a skutečností, že i když je tak blízko Stonehenge, nebyla až doteď objevena.“

 

 

Nález podle vědců nabízí mj. jasný důkaz, že tvůrci památky uměli velmi dobře počítat. Postavení něčeho tak velkého a pečlivé umístění prvků této stavby v krajině si vyžadovalo mj. pečlivé odkrokování vzdáleností jak mezi šachtami, tak mezi každou z nich a středem pomyslného kruhu, jímž byl posvátný kruhový okrsek Durrington Walls. Od něj k šach­tám je to asi 800 metrů, tedy více než tisíc kroků, které museli tehdejší lidé nějak spočítat. Vzdálenost asi nebyla volena náhodně – je totiž stejná jako vzdálenost mezi Durrington Walls a starším posvátným okrskem Larkhill.

Podle Gaffneyho představují šachty největší prehistorickou strukturu, jakou se kdy podařilo v Británii objevit. „Velikost šachet a kruhu obklopujícího Durrington Walls je v současnosti jedinečná,“ podtrhl archeolog podle listu The Guardian.

 

Památky pro mrtvé i živé

Kruh tvořený šachtami mohl vést lidi do posvátného okrsku Durrington Walls. To je jeden z největších britských kruhů („henges“), tvořený kruhovitým příkopem a valem. V jeho blízkosti byl vybudován i kruh dřevěných sloupů, označovaný jako Woodhenge. Durrington Walls leží přesně ve středu kruhu tvořeného šachtami. Ty mohly ale představovat také varování, že u nich začíná posvátné místo, jehož hranice se nesmí jen tak překračovat.

Šachty, z nichž se archeologům podařilo najít asi dvacet, říkají podle Gaffneyho mnohé jak o svých tvůrcích, tak o jejich představách o světě. Nález podle něj „ukazuje význam Durring­ton Walls, složitost monumentálních struktur v krajině Stonehenge, jakož i schopnost a touhu neolitických společenství zaznamenávat své kosmologické systémy víry způsobem a v rozsahu, jaké jsme nikdy dříve neočekávali“.

 

Komentář: Dr. Richard Bates z University of Glasgow (katedra přírodních věd) poznamenal: “Na první pohled je z důmyslných praktik tehdejších lidí zřejmé, že žili v souladu s přírodními procesy do takové míry, kterou si v dnešním moderním světě sotva dokážeme představit.” Tim Kinnaird ze stejné univerzity k tomu dodal, že “usazeniny vyplňující jámy obsahují bohatý a fascinující archiv dříve neznámých informací o životním prostředí dob dávno minulých. Za pomoci opticky stimulovaného osvěcování a datování jsme schopni do detailu sepsat příběh krajiny kolem Stonehenge za poslední 4.000 let.”

 

Durrington Walls, Stonehenge
Vizualizace možné počáteční fáze lokality Durrington Walls – rozsáhlé ‘oplocení’ tvořené velkými kusy kmenů; © Juan Torrejón

 

Durrington Walls, Stonehenge
Vizualizace stejné lokality v závěrečné fázi své existence. Dobře partný vstup byl orientován směrem k řece Avon a uvnitř valu se nacházely další menší monumenty a stavby; © Juan Torrejón

 

Pokud by vás zajímalo, k čemu pravděpodobně Stonehenge ve své původní rozsáhlé podobě se všemi přilehlými stavbami sloužil. nenechte si ujít knihu Laury Knight-Jadzcyk ‘Tajná historie světa aneb jak se dostat ven živý‘.

 

SOTT archiv: Huge 4,500-year-old stone circle discovered near Stonehenge