Připomenutí: Tajná zpráva Pentagonu z roku 2004 – změna klimatu nás zničí (a jak to souvísí s migrací);

Komentář NS: Od vydání tohoto článku nabraly proměny Země na intenzitě a co kdysi bývalo něčím výjimečným, je dnes téměř

  •  
  • 29
  •  
Read more