Velký reset, potravinářský průmysl

Plán Světového ekonomického fóra na Velký reset pro potravinářský průmysl

Jeremy Loffredo
The Defender
Překlad: NaSeveru.org
9. listopadu 2020
Titulní foto © Heinz Tesarek
Klaus Schwab, zakladatel a výkonný předseda Světového ekonomického fóra.

 

„Velký reset je o udržení a posílení korporátního extrakčního stroje a vlastnictví života v soukromých rukou.“ – Vandana Shiva

 

Tzv. Velký reset Světového ekonomického fóra (WEF) zahrnuje plán na přeměnu globálního potravinářského a zemědělského průmyslu a výživy obyvatelstva. Architekti tohoto plánu tvrdí, že se sníží nedostatek potravin, hlad a nemoci, a dokonce se zmírní změna klimatu.


Komentář:

 

Ale bližší pohled na korporace a think tanky, se kterými WEF spolupracuje při zavádění této globální transformace však naznačuje, že skutečným motivem je větší kontrola korporací nad potravinovým systémem pomocí technologických řešení.

Vandana Shiva, vědkyně, ekoložka, obhájkyně potravinové suverenity a autorka, řekla pro The Defender, „Velký reset je o zainteresovaných nadnárodních korporátních stranách na Světovém ekonomickém fóru, které chtějí ovládat do maximální možné míry co nejvíce prvků života na světě. Od digitálních dat vytvářených lidmi po každé sousto jídla, které sníme.“

WEF se označuje za „globální platformu pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru“, která vytváří partnerství mezi korporacemi, politiky, intelektuály, vědci a dalšími vůdci společnosti, aby „definovala, diskutovala a prosazovala klíčové otázky globální agendy“.

Podle zakladatele a výkonného předsedy WEF Klause Schwaba se fórum řídí cílem dosadit „soukromé korporace jako správce společnosti“ pro „řešení sociálních a environmentálních výzev“.

Schwab v červenci vydal stodevadesátipěti stránkovou knihu, „COVID-19: Velký reset,“ ve které vyzval vedoucí představitele průmyslu a osoby s rozhodovací pravomocí, aby„řádně využili pandemii a nedopustili promarnění příležitosti této krize.“

Časopis TIME (jehož majitel Marc Benioff je členem představenstva WEF) nedávno uzavřel partnerství s WEF, aby informoval o Velkém resetu a poskytl „pohled na to, jak pandemie COVID-19 poskytuje jedinečnou příležitost změnit způsob, jakým žijeme.“

Velký reset má být všeobsahující. Mezi jeho partnerské organizace patří největší hráči v oblasti sběru dat, telekomunikací, výroby zbraní, finančnictví, farmaceutik, biotechnologií a potravinářského průmyslu.

Plány WEF na „reset“ potravinářství a zemědělství zahrnují projekty a strategická partnerství, která upřednostňují geneticky modifikované organismy, v laboratořích vyrobené bílkoviny, farmaceutické a průmyslové syntetické výrobky jako udržitelná řešení pro problémy v oblasti potravin a zdraví.

Například WEF propagovalo a navázalo partnerství s organizací nazvanou EAT Forum. EAT Forum samo sebe popisuje jako „Davos pro potraviny“, platforma, která plánuje „přidat hodnotu obchodu a průmyslu“ a „stanovit politickou agendu“.

EAT spoluzaložila společnost Wellcome Trust, organizace založená s pomocí fondů GlaxoSmithKline, která má nadále strategické partnerství s tímto výrobcem farmaceutik. EAT spolupracuje s téměř 40 městskými správami v Evropě, Africe, Asii, Severní Americe,Jižní Americe a Austrálii. Tato organizace také pomáhá Dětskému fondu OSN (UNICEF) s „vytvářením nových stravovacích pravidel“ a iniciativ udržitelného rozvoje.

 

Velký reset potravinářský průmysl

 

Podle Federica Leroye, který je profesorem potravinářských věd a biotechnologií na univerzitě v Bruselu, síť EAT úzce spolupracuje s některými z největších společností vyrábějících napodobeniny masa, včetně Impossible Foods, a dalšími biotechnologickými společnostmi, jejichž cílem je nahradit zdravé a výživné potraviny geneticky modifikovanými laboratorními výtvory.

„Představují to jako něco zdravého a udržitelného pro produkci potravin – samozřejmě to není ani jedno,“ řekl Leroy pro The Defender.

Společnost Impossible Foods byla původně spolufinancována společnostmi Google, Jeffem Bezosem a Billem Gatesem. Nedávné laboratorní výsledky ukázaly, že napodobeniny masa společnosti obsahovaly hladiny glyfosátu jedenáctkrát vyšší, než u jejich nejbližšího konkurenta.

 

Komentář:

 

Největší iniciativa EAT se jmenuje FReSH, kterou organizace popisuje jako snahu řídit transformaci potravinového systému. Partnery projektu jsou Bayer, Cargill, Syngenta, Unilever a dokonce i technologický gigant Google.

„Společnosti jako Unilever a Bayer a další farmaceutické společnosti jsou již zpracovateli syntetických materiálů – proto má tolik z těchto společností velmi dobrou pozici, aby mohly těžit z tohoto nového potravinářského podnikání, točícího se kolem zpracování syntetických materiálů a extraktů potřebných k výrobě těchto laboratorních potravin na celosvětové úrovni,“ řekl Leroy.

Schwab ve své knize popisuje, jak by se biotechnologie a geneticky modifikované potraviny měly stát ústředním pilířem napravení problémů globálního nedostatku potravin, problémů, které COVID odhalil a ještě zhoršil.

Píše, že „globální potravinové bezpečnosti bude dosaženo pouze tehdy, pokud budou předpisy o geneticky modifikovaných potravinách přizpůsobeny tak, aby odrážely skutečnost, že úpravy genů nabízejí přesnou, účinnou a bezpečnou metodu vylepšování plodin.“


Komentář
: Geneticky modifikované potraviny a plodiny představují velkou hrozbu
v celém potravinovém řetězci; od osobního zdraví po zdraví naší planety. Od škodlivých změn mikroorganizmů v půdě, mnohonásobně většího využívání toxických pesticidů, po fyzické změny u zvířat včetně poškození orgánů, gastrointestinálních a imunologických poruch, zrychleného stárnutí a neplodnosti. Studie na lidech ukazují dramatický nárůst alergií a chronických nemocí například v důsledku usazování geneticky modifikovaného materiálu ve střevech a přenosu DNA bakterií které produkují toxické insekticidy. Zdroje v angličtině:

 

Shiva nesouhlasí. Řekla pro The Defender, že „WEF předvádí falešnou vědu“ a „to, že pan Schwab propaguje tyto technologie jako řešení, dokazuje, že Velký reset je o udržení a posílení korporátního extrakčního stroje a o vlastnictví života v soukromých rukou.“

EAT vyvinula to, co nazývá „planetární zdravou stravu“, kterou WEF prosazuje jako „udržitelné stravovací řešení budoucnosti“. Ale podle Leroye je to strava, která má nahradit vše ostatní. „Tento způsob stravování cílí na snížení příjmu masa a mléčných výrobků u světové populace, v některých případech až o 90% a náhradu těchto surovin laboratorními potravinami, obilovinami a ropnými produkty,“ uvedl.

Shiva dále vysvětlila: „Navrhovaná strava podle EAT vůbec není o výživě, jde o velký byznys a o převzetí potravinového systému korporacemi.“

Podle vlastních zpráv EAT mají rozsáhlé úpravy, které chce organizace a její korporátní partneři provést v potravinovém systému, „nepravděpodobnost úspěšnosti, pokud budou ponechány na jednotlivci,“ a změny, které si přejí uplatnit na společenské stravovací návyky a jídlo „vyžadují změnu rámce na systémové úrovni s tvrdými politickými zásahy, které zahrnují zákony, fiskální opatření, subvence a pokuty, rekonfiguraci obchodu a další ekonomická a strukturální opatření.“

Shiva však uvedla, že se jedná o nesprávný přístup, protože „veškeré vědecké výzkumy“ ukazují, že výživa by se měla soustředit na regionální a geografickou biodiverzitu. Vysvětlila, že „jednotná globální strava propagovaná EAT bude vyráběna západní technologií a zemědělskou chemií. Vnucovat to suverénním národům prostřednictvím nadnárodního lobbingu je něco, co označuji jako potravinářský imperialismus.“

 

Související články:

(dále zdroje v angličtině):


SOTT archiv
: The World Economic Forum’s ‘Great Reset’ plan for the food industry

 
Covid-19, trojský kůň, Velký reset

Covid-19 je trojským koněm pro ‘Velký reset’: Australská Sky News komentuje nadcházející Světové ekonomické fórum a Klause Schwaba.

Rowan Dean
Sky News Australia
Překlad: NaSeveru.org
11.října 2020

Komentář: Velký reset je téma, o kterém z našich hromadných sdělovacích prostředků uslyšíme pravděpodobně až v době, kdy bude realizace všech jeho bodů v plném proudu na celém světě. Výsledkem příprav na něj bude zcela jistě mnoho dalších direktiv z EU, ale mnoho věcí se realizuje již teď. Všechno, o čem se doposud jednalo a nenacházel se mezinárodní konsensus, v podstatě všechny body, které zahrnuje Agenda 21 a posléze Agenda 2030, má být implementováno bez ohledu na postoje jednotlivých států. Pod záminkou boje proti vymyšlené pandemii a s ušlechtilým cílem nastolit trvale udržitelný globální systém nám světová mafie bude chtít naservírovat trvale udržitelné otroctví.

Moderátor televize Sky News Rowan Dean tvrdí, že nadcházející Světové ekonomické fórum v Davosu [leden 2021, pozn.překl.] se transformovalo z původního “klimatického pikniku boháčů” do pekelného “antidemokratického podniku, navrženého k likvidaci vaší obživy, ke krádeži vaší prosperity a k okradení vašich dětí o jejich budoucnost.

Je to hardcore levičácká eko-hororová šou propláchnutá kvazi-fašismem,” řekl. Vyzdvihl přitom to, co popisuje jako “znepokojivý trend mezi světovými levicově orientovanými představiteli stále intenzivněji propojovat COVID-19 s klimatickou změnou. Mnozí z nich naznačují, že všechna opatření, která byla zavedena pro koronavirus – uzamčení, likvidace podnikání, potlačení disentu, zákazy vycházení, represivní policejní taktika – by se měla stát ‘novým normálem’, který bude použitý pro boj s klimatickou změnou.

R.Dean uvedl, že toto WEF (World Economic Forum) plánuje “přesvědčit vlády za pomoci velkých obchodních a technologických korporací, aby realizovaly hluboce znepokojivý plán, který nazývají ‘Velký reset’. Jedná se o program, jenž nás má zbavit našich základních demokratických práv ve prospěch nové formy společnosti, jak ji určí elity.

Dean také řekl, že propagace pro zmíněný ‘Velký reset’ je “tak stereotypní a k zblití, jak jen ten nejpřihlouplejší korporátní inzerát může být. Tohle promo nám sděluje, že všechny nejhorší věci ve světě, od koronaviru přes divoké požáry, násilné protesty, až po znečištění a chudobu jsou nějakým způsobem propojeny. Následuje tvrzení, že toto vše může magicky zmizet. Doslova jedním zmáčknutím knoflíku, najednou se všechno ve světě vyčistí a uvede do pořádku. Co by mohlo být jednodušší?

Dean ještě zmínil, že v konečné fázi “šílenci jako princ Charles, OSN a Mezinárodní měnový fond chtějí replikovat globální reakci na COVID, znovu ji použít pro klimatickou změnu a vynutit si tak přechod na nulové emise.

Komentář: Klaus Schwab zní ve svých proslovech skutečně jako klaun. Nicméně, on je hlavní organizátorskou figurkou při každoročních setkáních v Davosu. Je také bývalým členem výkonného výboru skupiny Bilderberg.

Všechno již bylo uvedeno (do velké míry) ve známost (což je také důvodem, proč si korporátní médium vlastněné R.Murdochem může dovolit odvysílat takový ‘konspiračně teoretický’ pořad. Mimochodem, na australské Sky News lze na téma koronaviru najít spoustu zajímavých vyjádření a reportáží, které by u nás v žádném případě neprošly.

Covid-19 nebyl nikdy doopravdy o Covid-19, což je jen další mírná plicní choroba (přestože to vypadá, že nový koronavirus započal svoji existenci jako nedokončený, geneticky modifikovaný virus.

Covid-19 je o ‘klimatické agendě’ – přinášející, vyznačující a zcela vynucující naprostou poslušnost vůči ‘globálnímu řízení (global governance)’, což je termín, který oni teď preferují místo One World Government.

Není zatím zcela jasné, odkud povely přicházejí, ale vzhledem k tomu, že mnoho rozličných národních vlád implementuje ve vzájemné souhře úplně ta samá šílená opatření proti Covid-19, je jasné, že příkazy jsou vydávány centrálně.

Ti, kteří nás čtou pravidelně, vědí, že již dlouho varujeme před nárůstem extrémního počasí, přibývajícími meteorickými událostmi předcházejícími období globálního chaosu (dost možná s vrcholem v podobě nástupu doby ledové), ve kterém všichni pocítíme dopad nedostatku potravin a systémových zvratů.

Pakliže my o tom víme přibližně dvě dekády, dá se s jistotou předpokládat, že oni mají představu o tom, co nás čeká. Po celou dobu nám říkali jen polopravdy (které v důsledku nejsou nic jiného než lži): klimatická změna je způsobená člověkem a její dopady poznáme až za 50 let, kdy některá pobřežní města postupně zmizí pod vodou stoupajících oceánů.

Nikoliv, celá klimatická změna je cyklický jev a jeho projevy se začínají naplno projevovat již teď. Zatímco elity pokračují ve lhaní a zamlžují to, co vědí, do ideologického blábolení, shodnou se přinejmenším na tom, že situace si vyžaduje řešení teď, než bude pozdě.

Ovšem jimi navrhovaná ‘řešení’ problémů, které ohrožují jejich vznešené pozice, mají posloužit výhradně jejich zájmům. Snaží se všechno uzamknout s cílem – jak samy věří – ‘lépe uřídit’ krizi, jakmile se naplno rozvine v nadcházejících letech. Covid-19 je přípravný trénink obyvatelstva, které má uvěřit, že se musí spolehnout na vládu, jež je jako jediná dokáže zachránit.

James Corbett věnoval celý jeden díl svého pravidelného zpravodaje Corbett Report popisu a vysvětlení toho, co vlastně Velký reset znamená pro společnost. Pokud hovoříte anglicky, podívejte se na tuto epizodu. V článku k videu najdete spoustu užitečných odkazů s dalšími informacemi.

SOTT archiv: Covid-19 is a Trojan Horse for ‘The Great Reset’: Sky News Report on Klaus Schwab and the Davos Set