Otevřený dopis belgických lékařů a zdravotníků

Otevřený dopis belgických lékařů a zdravotníků všem belgickým médiím a úřadům – svět se dal do pohybu a ledy se lámou

Jan Hnízdil
Aktuálně.cz / Blog
10.října 2020

 

Otevřený dopis belgických lékařů a zdravotníků

Motto: Chtěl bych se zeptat Andreje Babiše a vlády odborníků, jestli už je líp, nebo jestli to budete ještě nějak vylepšovat. Děkuji za odpověď (autor neznámý).

Pokus paralyzovat svět se zadrhl. Svět se dal do pohybu. Ledy se lámou. Není zdaleka vyhráno. Pod naší Peticí lékařů je v této chvíli přes 64 000 podpisů. Pozornost celého světa budí Velká Barringtonská deklarace (Great Barrington Declaration). Podepsalo ji přes 200 000 špičkových vědců, epidemiologů, praktických lékařů a občanů [aktuálně, k 15.10.2020, podepsalo již . Díky překladu přítele Petra Šourka, ředitele Corrupt Tour, ji můžete podepsat i v české verzi. Díky, Petře!

Před čtyřmi dny odvysílala největší německá veřejnoprávní televizní stanice ARD devítiminutovou reportáž s výmluvným titulkem: „Ja, wir haben übertrieben. Leitmedium ARD rudert zurück. Corona ist überwunden“ (Ano, přehnali jsem to. Vůdčí médium ARD dává zpátečku. Corona je překonána). Kamarádka Michaela pracuje na českém překladu. Díky, Michaelo! Snad už se probudí i ČT. Lidé po celém světě žádají pravdivé informace, jasné odpovědi na jasné otázky. Odmítají se dál nechat děsit a manipulovat psychopaty. Vláda si nemůže dovolit vyhlásit válku svým občanům.

Hlas teď pozvedli belgičtí lékaři a zdravotníci. Jejich otevřený dopis přeložil kamarád Honza Nevrkla, zakladatel Sdružení KontaktbB do češtiny. Díky, Honzo! Ten dopis je dlouhý, ale má vysokou informační hodnotu. Doporučuji ho každému, kde se chce ve stávajícím chaosu zorientovat. Šiřte ho dál. Podejme si ruce a držme se. Nemáme se čeho bát. Ty naše jsou čisté.

Srdečně

Jan Hnízdil

Otevřený dopis belgických lékařů a zdravotníků všem belgickým médiím a úřadům

My, belgičtí lékaři a zdravotníci, vyjadřujeme vážné znepokojení nad vývojem situace v posledních měsících v souvislosti s nákazou viru SARS-CoV-2. Obracíme se na politiky, aby byli informováni nezávisle a kriticky při rozhodování o přijímání opatření. Žádáme otevřenou debatu se zastoupením všech odborníků bez cenzury. Po počáteční panice kolem covid-19 ukazují nyní objektivní fakta úplně jiný obraz. Neexistuje žádné medicínské ospravedlnění pro mimořádná opatření. Současné řešení krize se stalo naprosto nepřiměřeným a způsobuje více škody než užitku. Vyzýváme k ukončení všech opatření a žádáme okamžité obnovení naší normální demokratické správy, právních struktur a našich občanských svobod.

Zásada „léčba nesmí být horší nemoci“ je nyní platná víc, než kdykoliv jindy. Upozorňujeme, že vedlejší škody způsobované populaci již nyní budou mít v krátkodobém i dlouhodobém horizontu větší dopad na všechny skupiny obyvatelstva, než je počet lidí chráněných před koronou. Podle našeho názoru jsou současná korona opatření a přísné sankce za jejich nedodržení v rozporu s hodnotami formulovanými Belgickou nejvyšší zdravotní radou, která vždy zajišťovala kvalitu zdravotnictví v naší zemi: „Věda – Odbornost – Kvalita – Nestrannost – Nezávislost – Transparentnost “.

Jsme přesvědčeni, že byla zavedena povinná opatření nedostatečně vědecky podložená, jednostranně nařízená, a v médiích není dost prostoru pro otevřenou debatu, ve které zaznívají různé pohledy a názory. Navíc, každá obec a provincie má nyní oprávnění přidat svá vlastní opatření, ať už opodstatněná nebo ne. Přísná represivní politika vůči koroně je v ostrém kontrastu s minimální politikou vlády v oblasti prevence nemocí, posílením našeho vlastního imunitního systému prostřednictvím zdravého životního stylu, optimální péče se zřetelem na individualitu a investice do pečovatelského personálu.

Pojem zdraví

V roce 1948 WHO definovala zdraví jako stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody, tedy nejen jako nepřítomnost nemoci nebo fyzického poškození. Zdraví je široký koncept, který překračuje rámec pouhého fyzična a zahrnuje také emoční a sociální blahobyt jednotlivce. Ve chvíli, kdy jsou omezována lidská práva, má Belgie povinnost tato ustanovení zakomponovat i do rozhodování o opatřeních, která se týkají celkového zdraví.

Současná globální opatření, přijatá k boji proti SARS-CoV-2, toto pojetí zdraví a lidských práv zásadně porušují. Součástí těchto opatření jsou nařízení povinného nošení roušek (též na čerstvém vzduchu a při sportovních aktivitách, v některých obcích dokonce i když nejsou v blízkosti další lidé), distancování, sociální izolace, povinné karantény a desinfekční procedury.

Předpovídaná pandemie s miliony úmrtí

Na začátku pandemie byla opatření srozumitelná a široce podporovaná, i když v zemích kolem nás byly rozdíly v jejich zavádění. WHO předpokládala pandemii, která si měla vyžádat 3,4% obětí. Předpokládala miliony úmrtí v důsledku působení vysoce nakažlivého viru, proti kterému neexistuje léčba nebo vakcína. To by vyvinulo bezprecedentní tlak na jednotky intenzivní péče nemocnic. Došlo by ke globální alarmující situaci, jakou lidstvo nikdy nevidělo. Snahou o „zploštění křivky“ byla odůvodňována opatření, která uzavřela celou společnost i ekonomiku, zdravé lidi umístila do karantény. Sociální distancování se stalo normou při očekávání zachraňující vakcíny.

Fakta o covid-19

Zatímco poplašný tón zazníval z čím dál více zdrojů, objektivní fakta ukazovala úplně jinou realitu. Průběh covid-19 sledoval průběh normální vlny infekce podobné chřipkové sezóně. Jako každý rok vidíme na křivce směs chřipkových virů: nejprve rhinoviry, pak viry chřipky A a B, následované koronaviry. Neděje se nic odlišného od běžného průběhu. Použití nespecifického PCR testu, který vykazuje mnoho falešně pozitivních výsledků, vytváří obraz exponenciálního růstu. PCR test byl schválen ve zrychleném řízením a uveden do praxe, aniž by prošel standardním testovacím procesem. Tvůrce testu výslovně varoval, že test byl zamýšlen pro výzkum a ne pro diagnostiku.

PCR test pracuje na bázi detekce zmnožení úseku genetického materiálu. Jakákoli kontaminace (např. jiné viry, zbytky genomu starého viru) mohou mít za následek falešně pozitivní výsledky. Test neměří množství viru ve vzorku. Skutečná virová infekce znamená masivní přítomnost virů, tzv. virovou nálož. Pokud má někdo má pozitivní test, vůbec to neznamená, že je skutečně nakažený, nemocný nebo že onemocní. Kochův postulát nebyl splněn („stejné množství původce nemoci u nemocného jedince musí způsobit stejnou nemoc u zdravého jedince“). Protože pozitivní test PCR automaticky nevypovídá o existenci aktivní infekce nebo o nakažlivosti, nejsou opatření založená pouze na výsledcích tohoto testování ospravedlnitelná.

Izolace

Porovnáme-li vlny infekce v zemích s přísnou politikou izolace se zeměmi, které uzávěru nezavedly (Švédsko, Island), vidíme podobné křivky. Je zjevné, že mezi nařízenou izolací a průběhem infekce neexistuje žádná souvislost. Uzavření nevedlo k nižší úmrtnosti. Podíváme-li se na data zavádění restrikcí, zjistíme, že opatření byla zavedena poté, co šíření viru dosáhlo vrcholu a počet případů klesal. Pokles proto nebyl výsledkem přijatých opatření. Jako každý rok se zdá, že klimatické podmínky (počasí, teplota, vlhkost), spolu s rostoucí imunitou, pravděpodobně sníží vlnu infekce.

Imunitní systém

Po tisíce let bylo lidské tělo denně vystaveno vlhkosti a kapénkám obsahujícím infekční mikroorganismy (viry, bakterie a houby). Pronikání těchto mikroorganismů brání obranný mechanismus – imunitní systém. Silný imunitní systém nás spolehlivě ochrání před normální denní dávkou těchto mikrobiálních vlivů. Přílišná hygienická opatření mají negativní dopad na naši imunitu. Pouze lidé se slabým nebo vadným imunitním systémem by měli být chráněni rozsáhlou hygienou nebo omezením společenského kontaktu.

Chřipka se znovu objeví na podzim (v kombinaci s covid-19) a snížení přirozené odolnosti může vést k dalším ztrátám. Náš imunitní systém se skládá ze dvou částí: vrozeného, nespecifického imunitního systému a adaptivního imunitního systému. Nespecifický imunitní systém tvoří první bariéru: kůže, sliny, žaludeční šťáva, střevní hlen, vibrační vláskové buňky, komenzální flóra, to vše brání zachycení mikroorganismů v tkáni. Pokud se přesto zachytí, makrofágy mohou mikroorganismy zapouzdřit a zlikvidovat.

Adaptivní imunitní systém tvoří imunita sliznice (hlavně IgA protilátky produkované buňkami ve střevech a plicním epitelu), buněčná imunita (T-buňky aktivace), které jsou vytvářeny při kontaktu s cizími látkami nebo mikroorganismy a humorální imunita (IgM a IgG protilátky produkované B buňkami).

Oba systémy jsou provázané. Ukazuje se, že většina lidí má vrozenou nebo obecnou imunitu proti např. chřipce a jiným virům. To potvrzují zjištění z výletní lodi Diamantová princezna, která byla v karanténě kvůli několika cestujícím zemřelým na covid-19. Většina cestujících byla starších a na lodi byli ideální situace pro přenos nákazy. Přesto zůstalo 75 % pasažérů neinfikovaných. Takže i v této vysoce rizikové skupině je většina přirozeně odolná vůči viru. Studie publikovaná v časopise Cell ukazuje, že většina lidí neutralizuje koronavirus slizniční (IgA) a buněčnou imunitou (T-buňky), přičemž se u nich vyskytují malé nebo žádné příznaky nemoci. Vědci zjistili až 60 % reaktivitu SARS-Cov-2 s CD4 + T buňkami u neinfikované populace, což ukazuje na zkříženou reaktivitu s ostatními koronaviry.

Většina lidí proto již má vrozenou nebo zkříženou imunitu, protože už byli v kontaktu s variantami stejného viru. Tvorba protilátek (IgM a IgG) B-buňkami zaujímá pouze relativně malou část našeho imunitního systému. To může vysvětlovat, proč s procentem protilátek 5-10 % již může existovat skupinová imunita. Účinnost vakcín je hodnocena podle toho, zda tyto protilátky máme nebo ne. To je zavádějící. Většina lidí, kteří mají pozitivní test (PCR), nemá žádné obtíže. Jejich imunitní systém je dostatečně silný. Posílení přirozené imunity je mnohem logičtější přístup. Prevence je důležitý, nedostatečně zdůrazněný pilíř: zdravá, plnohodnotná výživa, pohyb na čerstvém vzduchu bez roušek, redukce stresu a posilující emocionální a sociální kontakty.

Důsledky sociální izolace na fyzické a duševní zdraví

Sociální izolace a ekonomické škody vedly k nárůstu počtu depresí, úzkostí, sebevražd, násilí uvnitř rodiny a zneužívání dětí. Studie prokázaly, že čím více sociálních a emocionálních vazeb lidé mají, tím odolnější jsou vůči virům. Je vysoce pravděpodobné, že izolace a karanténa mají fatální následky. Izolační opatření také vedla u mnoha starších lidí k fyzické nečinnosti. Přiměřený pohyb má přitom pozitivní vliv na kognitivní fungování, snižování depresivních obtíží a úzkosti, zlepšování fyzického zdraví, energie, pohody a celkovou kvalitu života. Potvrdil se tak vliv strachu, přetrvávajícího stresu a osamělosti na psychické i celkové zdraví, jako důsledek společenského odloučení.

Vysoce nakažlivý virus s miliony úmrtí bez jakékoliv léčby?

Ukázalo se, že úmrtnost je mnohonásobně nižší, než se očekávalo a blíží se běžné sezónní chřipce (0,2%). Počet registrovaných úmrtí se proto stále zdá být nadhodnocen. Existuje rozdíl mezi smrtí z důvodu korony a smrti s koronou. Lidé jsou často nosiči více virů a potenciálně patogenních bakterií současně. Většina lidí, u kterých se vyvinuly závažné příznaky, měla jiná závažná onemocnění, takže nelze jednoduše dojít k závěru, že koronová infekce byla příčinou je smrti. To však ve statistikách nebylo zohledněno.

Nejzranitelnější skupiny lze jasně identifikovat. Drtivá většina zemřelých pacientů byla ve věku 80 let nebo starší. Většina (70 %) zemřelých mladších 70 let měla jinou hlavní chorobu jako je kardiovaskulární obtíže, cukrovka, chronické onemocnění plic nebo obezita. Drtivá většina infikovaných osob (> 98%) neonemocněla vůbec nebo jen lehce a spontánně se zotavila. Pro ty, kteří mají těžké příznaky, je k dispozici cenově dostupná, bezpečná a účinná terapie ve formě HCQ (hydroxychlorochin), zinku a AZT (azithromycin).

Rychle aplikovaná terapie vede k uzdravení a často zabrání hospitalizaci. Tato účinná terapie byla potvrzena klinickými zkušenostmi kolegů. To ostře kontrastuje s kritikou (nedostatečné odůvodnění dvojitě zaslepenými studiemi), která v některých zemích (např. Nizozemsko) dokonce vedla k zákazu této terapie. Metaanalýza v The Lancet, která nepotvrzovala účinek HCQ, byla stažena. Později vyšlo najevo, že zdroje dat byly nevěrohodné a dva ze tří autorů byli ve střetu zájmů. Většina závěrů této studie přesto zůstala nezměněna. To vyvolává řadu otázek a pochybností. Skupina amerických lékařů „America’s Frontline Doctors“ uspořádala tiskovou konferenci, která má milionové sledování.

Francouzský profesor Didier Raoult z Institut d’Infectiologie de Marseille (IHU) představil tuto slibnou kombinovanou terapii již v dubnu. Holandský GP Rob Elens, který ve své praxi vyléčil mnoho pacientů pomocí HCQ a zinku, vyzval kolegy peticí ke svobodě léčby. Definitivní důkazy pocházejí z epidemiologického sledování ve Švýcarsku, které srovnává úmrtnost s touto terapií a bez ní. Mediální obrazy ARDS (syndrom akutní dechové nedostatečnosti), kde se lidé dusili a dostávali umělé dýchání, vyvolávaly úzkost.

Nyní již víme, že to bylo způsobeno přehnanou imunitní odpovědí a srážením krve v plicních cévách. Podávání léků na ředění krve a dexametazonu a vyhýbání se umělé ventilaci, která byla odhalena jako další příčina poškození plicní tkáně, činí z obávaných komplikací komplikace virtuální. Nejedná se tedy o zabijácký virus, ale o dobře léčitelný stav.

Přenos nákazy

K šíření dochází kapénkovou infekcí (pacienty, kteří kašlou nebo kýchají) a aerosoly v uzavřených, nevětraných místnostech. Kontaminace na čerstvém vzduchu není možná. Trasování a epidemiologické studie ukazují, že zdraví lidé (nebo pozitivně testovaní bez příznaků) nejsou schopni virus přenášet. Zdraví lidé se navzájem nevystavují riziku. Přenos prostřednictvím předmětů (např. peněz, zboží nebo nákupními vozíky) nebyl vědecky prokázán. To vše vážně zpochybňuje politiku sociálního distancování a povinného nošení roušek pro zdravé lidi. Neexistuje pro to žádný vědecký základ.

Roušky

Roušky mají své opodstatnění v prostředí, kde dochází ke kontaktu s rizikovými skupinami nebo lidmi s již probíhajícím onemocněním horních cest dýchacích a ve zdravotnictví. Snižují riziko kapénkové infekce kýcháním nebo kašláním. U zdravých jedinců jsou roušky proti šíření virových infekcí neúčinné. Nošení roušek se neobejde bez vedlejších účinků. Nedostatek kyslíku (bolesti hlavy, nevolnost, únava, ztráta koncentrace) nastává poměrně rychle a vyvolává účinky podobné výškové nemoci.

Každý den vidíme pacienty, kteří si stěžují na bolesti hlavy, problémy s dutinami, s dýchacími cestami a s hyperventilací v důsledku nošení roušek. Kromě toho nahromaděné CO2 představuje toxickou zátěž a oslabuje imunitu. Někteří odborníci dokonce varují před zvýšeným přenosem viru v případě nevhodného použití roušky. Náš pracovní kodex stanovuje úroveň CO2 (ventilace na pracovištích) na 900 ppm, za mimořádných podmínek maximálně na 1200 ppm. Po minutovém používání roušky je tento limit značně překročen a dosahuje hodnot tři až čtyřikrát vyšších než jsou tyto maximální hodnoty. Každý, kdo nosí roušku, je tedy v extrémně špatně větrané místnosti.

Nevhodné použití roušek, bez komplexního lékařského kardio-pulmonálního vyšetření, proto není specialisty doporučováno. Nemocnice mají na operačních sálech sterilní prostředí, kde zaměstnanci nosí masky a je zde přesná regulace vlhkosti a teploty s odpovídajícím sledováním průtoku kyslíku, čímž dochází ke kompenzaci a jsou splněny bezpečnostní normy.

Druhá vlna?

V Belgii se nyní diskutuje o druhé vlně s dalším zpřísněním opatření. Podrobnější zkoumání údajů Sciensana (Výzkumný ústav a institut veřejného zdraví v Belgii) z poslední zprávy ze dne 3. září 2020 ukazuje, že i když došlo k nárůstu počtu infekcí, od poloviny července nedošlo ke zvýšení hospitalizací ani úmrtí . Nejedná se tedy o druhou vlnu korony, ale o tzv. „chemickou kauzalitu“ způsobenou zvýšeným testováním. Počet hospitalizací nebo úmrtí v nemocnicích vykázal v posledních týdnech krátkodobý minimální nárůst. Při jeho interpretaci musíme vzít v úvahu nedávnou vlnu veder.

V drtivé většině jsou zemřelí stále nejvíce ve skupině populace nad 75 let. To ukazuje, že dopad opatření uvalených na pracující populaci a mladé lidi je nepřiměřený ve vztahu k zamýšleným cílům. Převážná většina pozitivně testovaných „infikovaných“ osob je ve věkové skupině aktivní populace, u které se nevyvinou žádné nebo pouze mírné příznaky díky dobře fungujícímu imunitnímu systému. Takže se nic nezměnilo – vrchol je u konce.

Posílení politiky prevence

Koronová opatření jsou ve výrazném kontrastu k minimální politice vlády ve věci opatření s prokazatelným pozitivním zdravotním dopadem jako je daň z cukru, zákaz cigaret včetně elektronických, podpora zdravých potravin a široce dostupného cvičení a sociální sítě. Je to promarněná příležitost pro lepší politiku prevence, která by, z hlediska veřejného zdraví, mohla přinést změnu mentality ve všech vrstvách populace s jasnými výsledky. Na prevenci jdou v současnosti pouhá 3 % rozpočtu na zdravotní péči.

Hippokratova přísaha

Jako lékaři jsme složili Hippokratovu přísahu: „Budu nade vše pečovat o své pacienty, podporovat jejich zdraví a zmírňovat jejich utrpení. Budu své pacienty informovat správně.”Ani pod tlakem nevyužiji své lékařské znalosti pro praktiky, které jsou v rozporu s lidskostí.“ Stávající opatření nás nutí jednat proti této přísaze. Ostatní zdravotničtí pracovníci mají podobný kodex. Zásada „primum non nocere“ (především neškodit), kterou bere za svou každý lékař a zdravotnický pracovník, je nyní podkopávána nejen stávajícími opatřeními, ale také možným plošným zavedením vakcíny, která není odpovídajícím způsobem prověřená.

Vakcína

Průzkumové studie očkování proti chřipce ukazují, že za 10 let měly pouze 3 vakcíny účinnosti vyšší než 50 %. Očkování starších lidí se jeví jako neúčinné, účinnost u osob starších 75 let je téměř nulová. Vakcína je nanejvýš dočasným řešením, které vyžaduje stále nové vakcíny kvůli nepřetržité přirozené mutaci chřipkových virů. Neprověřená vakcína, která je zaváděna ve zrychleném řízení a pro kterou si již výrobci vymohli vyvázání z odpovědnosti za způsobené škody, vyvolává vážné otázky. Nechceme naše pacienty používat jako pokusná morčata. V celosvětovém měřítku se očekává 700 000 případů poškození nebo úmrtí v důsledku aplikace vakcíny. Pokud 95 % lidí pociťuje covid-19 prakticky bez příznaků, je krajně nezodpovědné vystavovat je rizikům spojeným s netestovanou vakcínou.

Role médií a oficiální komunikační plán

Za posledních několik měsíců se zdálo, že tvůrci mediálního obrazu novin, rozhlasu a televize stojí téměř nekriticky za odborníky a vládou, v situaci, kdy by kritičnost médií měla jednostranné vládní komunikaci bránit. Tento způsob veřejné komunikace se podobá více propagandě než objektivnímu zpravodajství. Podle našeho názoru je úkolem žurnalistiky přinášet zprávy objektivně a neutrálně, aby bylo možné hledat pravdu a realizovat kritickou kontrolu moci. Je nutné dát prostor k vyjádření též odborníků s nesouhlasnými názory. Tento pohled vychází z novinářského etického kodexu.

Oficiální příběh, že uzavření bylo nutné, že to bylo jediná možné řešení a že každý stál za těmito omezeními, znesnadňovalo lidem vyjádřit jiný názor, stejně jako odborníkům vyjadřujícím odlišný pohled. Ostatní názory byly ignorovány nebo zesměšňovány. Neviděli jsme v médiích otevřenou debatu, kde by bylo možné vyjádřit různé pohledy. Také nás překvapilo množství videí a článků mnoha vědeckých odborníků a orgánů, které byly a stále jsou odstraňovány ze sociálních médií. Jsme přesvědčeni, že to vůbec nezapadá do svobodného, demokratického ústavního státu, a naopak to podporuje zúžené tunelové vidění. Tato politika má paralyzující účinek a ve společnosti vyvolává strach.

Odmítáme proto záměr cenzury disidentů (lidí s odlišným názorem) v EU! Způsob, jakým byl Covid-19 vykreslován politiky a médii, nepřispěl k ničemu dobrému. Populárními se staly pojmy jako válka. Válečný jazyk se stal normou. Často se používala spojení o „válce s neviditelným nepřítelem“, který má být „poražen“. Používání frází jako „péče o hrdiny v první linii“ a „oběti koronaviru“ dále rozdmýchávaly strach, stejně jako myšlenka, že máme co do činění s globálně „zabijáckým virem“.

Bylo rozpoutáno nemilosrdné bombardování čísly, které dopadalo na obyvatelstvo den po dni, hodinu po hodině, bez interpretace těchto čísel, bez jejich porovnávání s úmrtími na chřipku v jiných letech, bez porovnání s úmrtím z jiných příčin. To vyvolalo v populaci psychózu strachu. To nejsou informace, to je manipulace.

Odsuzujeme roli WHO, která k tomuto jednostrannému mediálnímu obrazu napomohla a umožnila bezprecedentní cenzuru názorů odborníků s odlišným pohledem. Naléhavě vyzýváme média, aby převzala odpovědnost! Požadujeme otevřenou debatu, v níž bude dán hlas všem odborníkům.

Nouzový stav versus lidská práva

Obecná zásada řádné správy věcí veřejných vyžaduje přiměřenost vládních rozhodnutí, která je třeba zvážit ve světle vyšších právních norem. Jakýkoli zásah ze strany vlády musí dodržovat základní práva chráněná v Evropě Úmluvou o lidských právech. Intervence veřejných orgánů je možná pouze v krizových situacích. Státem nařízená rozhodnutí musí být úměrná absolutní nutnosti. Opatření, která se v současné době přijímají, zasahují mimo jiné do práva na respektování soukromého a rodinného života, svobody myšlení, svědomí a náboženství, svobody projevu , svobody shromažďování a sdružování, práva na vzdělání atd.

Je proto nezbytné dodržovat základní práva chráněná Evropskou úmluvou o lidských právech. Například v souladu s čl. 8 odst. 2 Evropské úmluvy je zásah do práva na soukromý a rodinný život přípustný pouze pokud jsou opatření nezbytná v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářské prosperity země, ochrany veřejného pořádku a předcházení trestným činům, ochrany zdraví nebo ochrany práv a svobod druhých. Vládní předpis pro zásah do těchto základních práv a svobod musí být dostatečně srozumitelný, předvídatelný a přiměřený sledovaným cílům. Předpokládaná pandemie s miliony úmrtí by tato opatření ospravedlňovala. Nyní, když objektivní fakta ukazují něco úplně jiného, podmínka nevyhnutelnosti opravňující k těmto zásahům pominula.

Covid-19 je dobře léčitelná nemoc s mírou úmrtnosti srovnatelnou se sezónní chřipkou. Jinými slovy, již neexistuje nepřekonatelná překážka ohrožující veřejné zdraví. Neexistuje žádný důvod pro stav nouze.

Škody způsobené současnými nařízeními
Otevřená diskuse o opatřeních, směřujících k záchraně života pacientů s koronou, musí být v rovnováze s ostatními faktory ovlivňujícími zdraví populace. Patří mezi ně poškození v psychosociální oblasti (nárůst depresí, úzkosti, sebevražd, násilí v rodině a zneužívání dětí) a ekonomické škody. Vezmeme-li v úvahu tato vedlejší poškození, současná politika je nepřiměřená. Je to jako použití bucharu na rozlousknutí oříšku.

Považujeme za šokující, že se vláda dovolává zdraví jako důvodu pro nouzový stav. Jako lékaři a zdravotníci, tváří v tvář viru, který, pokud jde o jeho škodlivost, úmrtnost a přenositelnost, která se blíží sezónní chřipce, můžeme tato naprosto nepřiměřená opatření jedině odmítnout. Žádáme proto okamžité ukončení všech opatření. Zpochybňujeme legitimitu současných poradních expertů, kteří pracují za zavřenými dveřmi.

V návaznosti na ACU 2020 (Mimoparlamentní vyšetřovací výbor pro koronu vytvořený v Německu) požadujeme důkladné prozkoumání role WHO a možný vliv střetu zájmů v této organizaci. Ten byl ostatně také důvodem boje WHO proti „infodemii“ a vedl k systematické cenzuře nesouhlasných názorů v médiích. To je v právním, demokratickém státě nepřijatelné.

Distribuce dopisu

Rádi bychom veřejně oslovili naše profesní sdružení a kolegy, aby se vyjádřili k současným opatřením. Voláme po otevřené diskusi, v níž se kolegové mohou odvážit promluvit. Tímto otevřeným dopisem vysíláme signál, že opatření přinášejí více škody než užitku. Vyzýváme politiky, aby se informovali nezávisle a využívali dostupné důkazy, včetně důkazů od odborníků s odlišnými názory, pokud jsou založeny na spolehlivém vědeckém základě, dříve než zavedou opatření za účelem podpory zdraví.
Se znepokojením, nadějí a s osobním nasazením. Zaměstnanci AIER.

 

Americký institut pro ekonomický výzkum (AIER), založený v roce 1933, je jednou z nejstarších a nejrespektovanějších nezávislých organizací pro ekonomický výzkum a advokacii v zemi. S globálním dosahem a vlivem se AIER věnuje vývoji a prosazování myšlenek čisté svobody a soukromé správy s využitím pokročilých ekonomických výzkumů, dostupného mediálního dosahu a vzdělávacích programů pro kultivaci lepšího a širšího porozumění základních principů, které umožňují mír a prosperitu po celém světě.

Originální znění dopisu:
https://www.aier.org/article/open-letter-from-medical-doctors-and-health-professionals-to-all-belgian-authorities-and-all-belgian-media/, 20. 9. 2020

 

Komentář: K tomuto dopisu není co dodat. Díky za něj. Přimlouváme se za jeho šíření. Pokud jste ještě nepodepsali prohlášení z Great Barringtonu a chtěli byste tak učinit, odkaz najdete ZDE. Nejnověji proti vládním opatřením vystoupilo 640 doktorů a zdravotníků v Holandsku. Mají jasno: “Nemáme tu žádnou pandemii ani epidemii. Covid-19/SARS-nCov-2 by měl být odstraněn ze seznamu nemocí/virů kategorie A, protože se jedná o normální chřipkový virus.”

 

 
Covid-19

Covid-19: Pochybné modely, testy a z toho plynoucí důsledky

F. William Engdahl
New Eastern Outlook
Překlad: NaSeveru.org
28.dubna 2020

 

Od konce ledna došlo na světě k ohromným změnám, které mohou být v mnoha případech nenapravitelné. Přenechali jsme rozhodování o každém aspektu našeho života rozsudkům testů a předpovědím počítačových modelů pro koronavirus, který se údajně poprvé objevil v čínském Wuhanu a který byl nazván SARS-CoV-2. I přes ohromující nedostatek transparentnosti a ověřování dat začaly vlády, po vzoru čínského modelu, jedna po druhé zavádět omezování celých populací svých občanů. Začíná to vypadat, jako kdybychom byli, kvůli zkorumpované vědě, vedeni jako ovce na porážku.

 

Pochybné modely COVID
Od doby údajného zavlečení koronaviru do Evropy a USA jsou na západě používány dva hlavní modely “předpovědí” a reakcí na šíření nemoci COVID-19. Jeden byl vyvinut v Imperial College of London. Druhý, se zaměřením na důsledky pro USA, byl vytvořen v Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) Washingtonské univerzity v Seattlu, poblíž domova zakladatele Microsoft Billa Gatese. Málokdo ví, že obě instituce vděčí své existenci díky velkorysému financování od nadace osvobozené od daně, které jde o to, aby vydělala miliardy na domnělých vakcínách a dalších lécích k léčbě koronaviru – nadaci Bill & Melinda Gates Foundation.

Na začátku března vydal prof. Neil Ferguson, vedoucí MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis na Imperial College London, široce diskutovaný model, který předpovídá až 500 000 možných úmrtí na COVID-19 ve Velké Británii. Ferguson úzce spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Na základě této zprávy učinila britská vláda dramatický obrat od tradiční politiky veřejného zdraví izolace ohrožených pacientů při současném umožnění normálního fungování společnosti a ekonomiky. Několik dní poté, co Velká Británie zavedla omezení, snížil Fergusonův ústav zahanbeně několikrát a dramaticky své odhady úmrtí. Jeho hrozivá varování se nevyplnila a britská ekonomika, jako většina ostatních na světě, se na základě zveličených odhadů propadla do hluboké krize.

Ferguson a jeho tvůrci modelů na Imperial College mají nechvalně známou pověst předpovídání hrozivých následků nemocí. V roce 2002 Ferguson předpověděl,  že až 50 000 lidí ve Velké Británii zemře na variantu Creutzfeldt-Jakobovy nemoci, “nemoci šílených krav”, s možností 150 000 obětí, pokud se epidemie rozšíří i na ovce. Na vCJD  bylo oficiálně registrováno dohromady 178 úmrtí.

V roce 2005 Ferguson tvrdil, že na celém světě zemře na ptačí chřipku neboli H5N1 až 200 milionů (!) lidí. Do začátku roku 2006 podle WHO zemřelo ve spojitosti s virem pouhých 78 lidí. Poté v roce 2009 Fergusonova skupina na Imperial College varovala vládu, že prasečí chřipka neboli H1N1 pravděpodobně usmrtí 65 000 lidí ve Velké Británii.  Nakonec si prasečí chřipka vyžádala život 457 lidí.  Ferguson a jeho skupina na Imperial College mají notoricky špatné výsledky při předpovídání následků onemocnění.

Přesto stejná Fergusonova skupina na Imperial College, s podporou Světové zdravotnické organizace, stála za děsivými čísly, která vedla k vládním omezením ve Velké Británii. Ferguson byl také zdrojem divoké “předpovědi”, že 2,2 milionu Američanů pravděpodobně zemřou, pokud nedojde k okamžitému zablokování americké ekonomiky.

Na základě Fergusonova modelu Dr. Anthony Fauci z NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) údajně konfrontoval prezidenta Trumpa a tlačil na něj, aby vyhlásil národní stav zdravotní nouze.Podobně jako ve Velké Británii, jakmile začalo poškození ekonomiky, Fergusonův model později drasticky snížil odhady obětí v USA na 100 000 až 200 000. V případě USA i Velké Británie se Neil Ferguson spoléhal na údaje od čínské vlády, které se ukázaly jako nespolehlivé.

Neil Ferguson a jeho modelovací skupina na Imperial College, kromě toho, že jsou podporováni WHO, dostávají miliony od nadace Bill & Melinda Gates Foundation. Ferguson stojí v čele Vaccine Impact Modelling Consortium na Imperial College, které jako své sponzory uvádí nadaci Bill & Melinda Gates Foundation a Gatesem podporovanou GAVI, the Vaccine Alliance. Během období 2006-2018 investovala Gatesova nadace do modelových operací Fergusonovy Imperial College působivých 184 872 226,99 USD. Gatesova nadace začala výrazně nalévat miliony do Fergusonovy modelovací operace poté, co byl znám jeho katastrofální nedostatek přesnosti, což některé vedlo k tomu, aby naznačovali, že Ferguson je další operací “věda k pronájmu”.

 

University of Washington – Gates také…

V nedávné době byly prognostické modely, použité k ospravedlnění bezprecedentních restriktivních opatření v USA, vyvinuty v Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) na University of Washington v Seattlu.

Jejich model COVID-19 odhaduje počty úmrtí a využití nemocničních zdrojů, jako jsou nemocniční lůžka, lůžka ICU (jednotky intenzivní péče) a ventilátory. Na konci března model z IHME také “předpověděl” až 2,2 milionů úmrtí Američanů na koronavirus, pokud by nenásledovala drastická omezující opatření. Do 7. dubna IHME modely snížily tyto odhady na 200 000 úmrtí. Podle posledních údajů klesly jejich odhady na něco přes 60 000 úmrtí. Tvrdí se, že odhady klesají na základě současných dat.  Ale na základě právě těchto naprosto nepřesných odhadů byla zavedena katastrofální sociální a ekonomická omezení napříč USA.

Alex Berenson, bývalý zpravodaj New York Times, model IHME zpochybnil:

“Kromě New Yorku nedošlo celostátně k žádné krizi zdravotního systému. Ve skutečnosti je pravda, že došlo ke krizi zdravotního systému, ale problémem jsou prázdné nemocnice” uvedl. “Platí to pro Floridu, kde byla restriktivní opatření zavedena pozdě, platí to i pro jižní Kalifornii, kde byla restriktivní omezení zavedena brzy  a platí to i pro Oklahomu, kde nejsou omezení žádná. Nezdá se, že by existovala nějaká vzájemná souvislost mezi restriktivními opatřeními a tím, zda se epidemie rozšířila rozsáhle a rychle.”

IHME tvrdí, že jejich měnící se údaje jsou výsledkem úspěšnosti restriktivních opatření i přesto, že by se výsledky těchto opatření projevily až po několika týdnech.

Podobně jako Neil Ferguson z Imperial College of London, tak i IHME na University of Washington je dalším projektem Gatesovy nadace. Institut byl vytvořen v roce 2007 s velkým grantem od Bill & Melinda Gates Foundation. V květnu 2015 IHME a Světová zdravotnická organizace podepsaly významnou dohodu o spolupráci na údajích používaných k odhadu světových zdravotních trendů.

Potom, v roce 2017, obdržel IHME dalších 279 milionů USD od Gatesovy nadace na rozšíření své práce v příštím desetiletí. To, spolu s dalším dárkem ve výši 210 milionů USD od Bill & Melinda Gates Foundation v roce 2016, financovalo stavbu nové budovy, v níž bude umístěno několik jednotek University of Washington pracujících v oblasti zdraví populace, včetně IHME. Jinými slovy, IHME je již více než 13 let klíčovým prvkem Gatesovy globální zdravotní strategie. 

Vytvářeli vysoce zveličené modely požadavků na pohotovostní kapacity jednotlivých států. Tyto zveličené odhady, od New Yorku po Kalifornii a dále, způsobily chaos v celém systému zdravotní péče.  Když v březnu jeden model IHME předpověděl pro USA potřebu 430 000 lůžek intenzivní péče, nastala ve státech panika, od New Yorku po Kalifornii po Pensylvánii a dále. Do třetího dubnového týdne byla realita taková, že nemocniční lůžka byla prázdná a nesčetné množství ostatních operací bylo zrušeno, aby se uvolnilo místo COVID-19 pacientům, kteří se nikdy neobjevili.

 

Vadné testy

Široká škála různých testů, které mají rozpoznat, zda je někdo infikován virem SARS-CoV-2, přidala rozhodující prvek do dokonalé dystopické bouře, která celosvětově zuří. Jednoduše řečeno, testy nejsou tak spolehlivé.

Přední německá laboratoř oznámila začátkem dubna, že podle doporučení WHO jsou testy na COVID-19 teď považovány za pozitivní, dokonce i když je specifická cílová sekvence viru COVID-19 negativní a pouze obecnější cílová sekvence koronaviru je pozitivní. To může vést k tomu, že ostatní koronaviry, jako třeba viry způsobující běžné nachlazení, mohou způsobit falešnou pozitivitu testu. Znamená to, že můžete mít obyčejné nachlazení a být považováni za pozitivní na koronavirus.

Není se čemu divit, že počty “infikovaných” koronavirem za poslední týdny prudce narůstají. Co ale toto číslo opravdu znamená? Prostě nevíme. A přesto naši politici lehkovážně zastavují chod celých ekonomik a způsobují nepředstavitelnou společenskou újmu na základě chybných modelových projekcí a pofiderních testovacích směrnic WHO.

Robert Koch Institute (RKI) v Německu, vládní úřad řídící reakce na COVID-19, úmyslně odmítl, navzdory požadavkům, uvést skutečný denní počet testovaných osob. Prof. Christopher Kuhbander, autor podrobné studie, uvádí:

“Hlášené počty nových nakažení velmi dramaticky nadhodnocují skutečné šíření koronaviru. Pozorovaný rapidní nárůst počtu nových nakažení je téměř výhradně následkem toho, že počet testů se v průběhu času rapidně zvýšil. Takže, alespoň podle uváděných údajů, ve skutečnosti k exponenciálnímu rozšíření koronaviru nikdy nedošlo. Hlášené údaje o nových nakaženích skrývají skutečnost, že počet nových nakažení od začátku nebo poloviny března klesá.”

A přesto nekritická mediální prezentace nekonečných statistik od vedení RKI vyvolala v populaci Německa bezprecedentní úzkost a strach.

Kalifornský lékař D. Dan Erickson popsal svá pozorování ohledně COVID-19 v tiskovém briefingu. Uvedl, že nemocnice a jednotky intenzivní péče v Kalifornii a ostatních státech zůstaly dosud převážně prázdné. Dr. Erickson uvádí, že lékaři z několika amerických států USA byli “pod tlakem”, aby vystavili úmrtní listy uvádějící COVID-19, i když oni sami s tím nesouhlasili. V Pensylvánii byl stát nucen odstranit asi 200 úmrtí na “koronavirus” poté, co lékařská pitva odhalila úmrtí z důvodu preexistujících příčin, jako srdeční nebo plicní onemocnění. (video bylo odstraněno, pozn. překl.)

Čím více skutečných údajů se objevuje kolem této pandemie a jejích následků,  tím víc začíná být jasné, že nám bylo řečeno, abychom spáchali ekonomickou a společenskou sebevraždu na základě nesprávných metod a nesprávných informací.

 

O autorovi: F. William Engdahl je poradce strategických rizik a lektor, je držitelem titulu z politologie na Princeton University a je jedním z nejprodávanějších autorů v oblasti ropy a geopolitiky, exkluzivně pro online magazín “New Eastern Outlook“, kde byl tento článek původně publikován. Je výzkumným spolupracovníkem Centra pro výzkum globalizace (Centre for Research on Globalization).

 

Související články:
WHO - Svetová zdravotnícka organizácia vyvoláva paniku

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyvoláva paniku, je úplne skorumpovaná a platí ju Gates Foundation a Big Pharma

F. William Engdahl
New Eastern Outlook
Preklad: NaSeveru.org
7.apríla 2020

 

Najvýznamnejšou organizáciou na svete s nominálnou zodpovednosťou za globálne zdravotné a epidemické problémy je Svetová zdravotnícka organizácia OSN (WHO) so sídlom v Ženeve. Málokto vie, aké sú skutočné mechanizmy ich politickej kontroly, šokujúce konflikty záujmov, korupcia a nedostatok transparentnosti, ktoré prenikajú agentúrou, ktorá by mala byť nestranným sprievodcom na prekonanie súčasnej pandémie COVID-19. Nasledujúce je iba časť toho, čo doteraz vyšlo na verejnosť.

 

Vyhlásenie pandémie?

30. januára vyhlásil Tedros Adhanom, generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie OSN, stav núdze v oblasti verejného zdravia za medzinárodný problém alebo Public Health Emergency of International Concern (PHIEC). Toto prišlo dva dni potom, ako sa Tedros stretol s Čínskym prezidentom Xi Jinpingom v Pekingu, aby prediskutoval dramatický nárast závažných prípadov nového koronavírusu vo Wuchane a okolitých oblastiach, ktoré dosiahli dramatické rozmery.

Tedros, ktorý oznámil svoje núdzové vyhlásenie PHIEC, vychválil čínske karanténne opatrenia, vysoko kontroverzné opatrenia v oblasti verejného zdravia, o ktoré sa v modernej dobe nikdy nikto predtým nepokúsil; kde boli uzavreté celé mestá, nehovoriac o krajinách. Zároveň Tedros kuriózne kritizoval ďalšie krajiny, ktoré začali blokovať svoje lety do Číny, aby potlačili túto zvláštnu novú chorobu, čo viedlo k obvineniam, že neprimerane bránil Čínu.

Prvé tri prípady vo Wu-chane boli oficiálne hlásené 27. decembra 2019, teda o mesiac skôr. Všetky prípady boli diagnostikované s pneumóniou z „neobvyklej“ alebo novej formy SARS koronavírusu. Dôležité je poznamenať, že najväčší pohyb ľudí v roku je na čínsky lunárny Nový rok a jarný festival, počas ktorého sa približne 400 miliónov občanov pohybuje po krajine, aby sa pripojili k  rodinám, ktorý sa uskutočňuje od 17. januára do 8. februára.

Dva dni pred začiatkom skutočných novoročných sviatkov, 23. januára o 2.00 hod vyhlásili orgány Wu-chanu bezprecedentné zablokovanie celého mesta o veľkosti 11 miliónov obyvateľov o desiatej ráno ešte toho dňa. Do tej doby stovky tisíc, ak nie niekoľko miliónov obyvateľov utieklo z paniky, aby sa vyhli karanténe.

V čase, keď WHO vyhlásila 30. januára núdzový stav v oblasti verejného zdravia, sa stratili vzácne týždne na ovládnutie nemoci. Tedros napriek tomu prílišne ocenil „bezprecedentné“ čínske opatrenia a kritizoval ďalšie krajiny za to, že dávajú „stigmu“ Číne obmädzovaním cestovania.

V súvislosti s rozšírením COVID-19 vo Wuchane a prečo to WHO nenazvali pandémiou, hovorca WHO Tarik Jasarevic uviedol

„Neexistuje žiadna oficiálna kategória (pre pandémiu) … WHO prestala používať starý systém šiestich fáz – od 1 fázy (žiadne správy o živočíšnej chrípke spôsobujúcej ľudské infekcie) až po fázu 6 (pandémia) – ako niektorí ľudia si môžu pamätať s chrípkou H1N1 v roku 2009.“

Potom, v radikálnom obrate 11. marca, Tedros Adhanom prvýkrát oznámil, že WHO nazýva novú chorobu koronavírusov, teraz premenovanú na COVID-19, „globálnou pandémiou“. V tom čase WHO uviedla, že v 114 krajinách bolo viac ako 118 000 prípadov COVID-19 so 4 291 úmrtiami.

 

Falošná pandémia WHO z roku 2009

Od predchádzajúceho fiaska a škandálu z roku 2009, keď Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v súvislosti s vyhlásením globálnej pandémie okolo „prasačej chrípky“ H1N1, sa rozhodla zmeniť používanie termínu pandémia, čo je príznakom korupcie v tejto inštitúcii.

Len niekoľko týždňov predtým než sa objavili prvé správy o infikovanom mexickom dieťati novým vírusom prasačej chrípky H1N1 vo Veracruze v roku 2009, organizácia WHO potichu zmenila tradičnú definíciu pandémie. Už nebolo potrebné, aby bola nahlásená choroba extrémne rozšírená v mnohých krajinách a extrémne smrtiaca alebo vysiľujúca. Ak chcú „odborníci“ WHO vyhlásiť teraz pandémiu, stačí aby bola len rozšírená, rovnako ako je sezónna chrípka. Príznaky H1N1 z roku 2009 boli rovnaké, ako keď je nepríjemné prechladnutie.

Keď vtedajšia generálna riaditeľka WHO Dr. Margaret Chan oficiálne vyhlásila globálnu pandemickú pohotovosť fázy 6, ktorá spustila národné núdzové programy vrátane vládnych nákupov údajných vakcín proti H1N1 za miliardy dolárov. Na konci chrípkovej sezóny 2009 sa ukázalo, že úmrtia v dôsledku H1N1 boli malé v porovnaní s normálnou sezónnou chrípkou. Wolfgang Wodarg, nemecký lekár špecializujúci sa na pulmonológiu, bol vtedy predsedom Parlamentného zhromaždenia Rady Európy. V roku 2009 vyzval na vyšetrovanie údajných konfliktov záujmov v súvislosti s reakciou EÚ na pandémiu prasačej chrípky.

Holandský parlament tiež zistil, že profesor Albert Osterhaus z Erazmovej univerzity v Rotterdame, osoba v centre svetovej pandémie chrípky H1N1 v roku 2009 ako kľúčový poradca WHO pre chrípku, mal dôverné postavenie, a osobne profitoval z miliárd eur z predaja vakcín, ktoré boli údajne zamerané na H1N1.

Mnoho ďalších vedeckých odborníkov WHO, ktorí odporučili Dr. Chanovej, aby vyhlásila pandémiu, dostávalo peniaze priamo alebo nepriamo od spoločností Big Pharma vrátane GlaxoSmithKline, Novartis a ďalších významných výrobcov vakcín. Vyhlásenie pandémie chrípky ošípaných WHO bolo falošné. V rokoch 2009 – 2010 došlo k najmiernejšej chrípke na svete, odkedy ju lekári začal sledovať. Farmaceutickí obri v tomto procese získali miliardy.

To čo nasledovalo po pandemickom škandále v roku 2009 bolo, že WHO prestala používať 6-fázové vyhlásenie pandémie a prešla k úplne nejasnému a mätúciemu „medzinárodnému núdzovému stavu v oblasti verejného zdravia“. Teraz sa však Tedros a WHO svojvoľne rozhodli znovu zaviesť pojem pandémia, pripúšťajúc však, že stále sú uprostred vytvárania novej definície tohto pojmu. „Pandémia“ vyvoláva viac strachu ako PHEIC „núdzové situácie v oblasti verejného zdravia medzinárodného záujmu“.

 

Konflikty záujmov SAGE

Napriek obrovským škandálom o konflikte záujmov v rokoch 2009 – 2010, ktoré spájajú farmaceutické spoločnosti s WHO, tá istá WHO, ktorú vedie Tedros urobila málo pre odstránenie korupcie a konfliktov záujmov.

Súčasná Vedecká poradenská skupina expertov (SAGE), ktorá je súčasťou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), je prešpikovaná členmi, ktorí dostávajú „finančne významné“ prostriedky od hlavných výrobcov vakcín, od Bill and Melinda Gates Foundation (BGMF) alebo Wellcome Trust. Pri poslednom vydaní WHO o ich 15 vedeckých členoch zo SAGE, nie menej ako 8 osôb vyhlásilo potenciálne konflikty zo zákona . Takmer vo všetkých prípadoch medzi významných finančných donorov týchto 8 členov v SAGE patrila Nadácia Billa a Melindy Gatesových, Merck & Co. (MSD), Gavi, Aliancia vakcín (skupina vakcín financovaná Gatesovými), BMGF Global Health Scientific Advisory Committee, Pfizer, Novovax, GSK, Novartis, Gilead a ďalší vedúci hráči farmaceutického priemyslu. Toľkoto pre nezávislú vedeckú objektivitu vo WHO.

 

Gatesovci a Svetová zdravotnícka organizácia

Skutočnosť, že mnohí členovia zo SAGE majú finančné väzby na Gates Foundation je veľmi zjavná, aj keď nie prekvapujúca. WHO dnes nie je financovaná predovšetkým vládami členských štátov OSN, ale tým, čo sa nazýva „verejno-súkromné partnerstvo“, v ktorom prevládajú súkromné spoločnosti vyvíjajúce vakcíny a skupina subjektov sponzorovaných Billom Gatesom.

V poslednej dostupnej finančnej správe WHO k 31. decembru 2017, bola o niečo viac ako polovica všeobecného rozpočtu WHO vo výške 2 + miliárd dolárov od súkromných darcov alebo externých agentúr, ako je Svetová banka alebo EÚ. Zďaleka najväčšími súkromnými alebo mimovládnymi donormi pre WHO sú Bill and Melinda Gates Foundation spolu s GAVI Vaccine Alliance, Gatesom iniciovaný globálny fond boja proti AIDS, tuberkulóze a malárii (GFATM). Títo traja poskytli WHO viac ako 474 miliónov dolárov. Len Nadácia Billa a Melinda Gatesovej dala WHO neuveriteľných 324 654 317 dolárov. Na porovnanie, najväčší štátny darca, teda americká vláda venovala 401 miliónov dolárov.

Medzi ďalších súkromných darcov nájdeme popredných svetových výrobcov vakcín a liekov vrátane Gilead Science (v súčasnosti sa snaží pretlačiť liek proti COVID-19), GlaxoSmithKline, Hoffmann-LaRoche, Sanofi Pasteur, Merck Sharp a Dohme Chibret a Bayer AG. Výrobcovia liekov dali WHO v roku 2017 desiatky miliónov dolárov. Táto súkromná podpora priemyslu vakcín pre program WHO zo strany Nadácie Gates a Big Pharma je viac ako jednoduchý konflikt záujmov. Je to de facto ovládanie agentúry OSN, ktorá zodpovedná za koordináciu celosvetových reakcií na epidémie a choroby. Nadácia Gatesovcov, najväčšia svetová organizácia s približne 50 miliardami dolárov, investuje svoje doláre oslobodené od dane do tých istých výrobcov vakcín vrátane spoločností Merck, Novartis, Pfizer, GlaxoSmithKline.

V tejto súvislosti by nemalo byť žiadnym prekvapením, že etiópsky politik Tedros Adhanom sa stal vedúcim WHO v roku 2017. Tedros je prvý riaditeľ WHO, ktorý nie lekár, napriek jeho naliehavosti používať Dr. ako titul. Je doktorom filozofie v oblasti zdravia komunít pre „výskum skúmajúci účinky priehrad na prenos malárie v tigrajskom regióne Etiópie“. Tedros, ktorý bol do roku 2016 tiež ministrom zahraničných vecí Etiópie, sa stretol s Billom Gatesom, keď bol ešte predtým etiópskym ministrom zdravotníctva, a stal sa predsedom správnej rady Globálneho fondu proti HIV / AIDS, TBC a malárii spojeným s Gatesovcami.

 

 

Pod dohľadom Tedrosa, notoricky známa korupcia a konflikty záujmov vo WHO pokračovali, dokonca vzrástli. Podľa nedávnej správy austrálskej vysielacej spoločnosti (Australian Broadcasting Corporation) v rokoch 2018 a 2019 pod správou Tedrosa bol citovaný program WHO Health Emergency Program, ktorý je zodpovedný za globálnu reakciu na COVID-19, s najvyšším rizikovým ratingom, v ktorom sa uvádza „zlyhanie primeraného financovania programu a núdzových operácií [rizík] nedostatočného poskytovania výsledkov na úrovni krajiny.“

V správe ABC sa ďalej zistilo, že v celej organizácii došlo tiež k „prudkému nárastu“ obvinení z internej korupcie, pričom sa odhalili viaceré systémy zamerané na podvody s veľkým množstvom peňazí od medzinárodných telies“. Nie príliš upokojujúce.

Začiatkom marca Oxfordská univerzita prestala používať údaje WHO o COVID-19 z dôvodu opakovaných chýb a nezrovnalostí, ktoré WHO odmietla opraviť. Rôzne krajiny vrátane Fínska opakovane citovali testovacie protokoly WHO pre koronavírusové testy, ktoré obsahovali chyby a falošné pozitívne nálezy a iné nedostatky.

Toto je Svetová zdravotnícka organizácia, ktorej teraz veríme, že nás povedie najhoršou zdravotnou krízou storočia.

 

O autorovi: F. William Engdahl je konzultant a lektor v oblasti strategického rizika, je držiteľom titulu v politike na Princetonskej univerzite a je najpredávanejším autorom v oblasti ropy a geopolitiky, výlučne pre online časopis „New Eastern Outlook“.

 

Komentár: Zbiehanie sa monopolných záujmov, spoločensky konštruovaných cieľov, závažnej korupcie a úplnej hlúposti je mimo príslovečných grafov, keď pokračujeme v ceste, kde nás vedie príbeh Covid-19. Nemôžeme urobiť nič lepšie, ako doniesť informácie tým, ktorí majú „uši, aby počuli“, že tento obrovský zločin bol spáchaný na polovici sveta.

SOTT archív: The World Health Organization (WHO) is inducing panic, utterly corrupt and being paid off by Gates Foundation & Big Pharma to push vaccines
Covid-19 epidémia - hoax

Čo ak aj Covid-19 epidémia je len hoax?

Jana Tutková
HlavnéSprávy.sk
1.apríla 2020

 

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ku ktorej Medzinárodným zdravotným reguláciam sme sa ako štát zaviazali a prišli o suverenitu, nám tu znova rezolutne tvrdí, že [v prípade Covid-19] ide o epidémiu, ktorá vyžaduje drastické opatrenia. Keď pred 10 rokmi prehlásili prasačiu chrípku za epidémiu, s tým, že ide o naozajstnú a nie falošnú epidémiu, ukázalo sa, že klamali, nafukovali odhady i úmrtnosť, obmedzovali občianske práva, pretláčali zbytočnú vakcínu.

SR vtedy nakúpilo vakcíny pre 20% obyvateľstva a len 1% z nich bolo použité. Ako aj ostatné európske štáty museli sme zaplatiť ešte aj za ich zneškodnenie. Minulý rok aj naši zdravotníci absolvovali WHO nácvik fiktívnej epidémie, ktorá mala viesť k podobným reštrikciám, ako zažívame. Teraz títo nevolení doktori s kariérnymi ambíciami diktujú politikom, čo majú robiť. A tí poslušne zohnú chrbát, s nimi aj celá spoločnosť.

 

Covid-19, Evropa

 

Zastavme sa už len pri tomto. Progresívne média, ktoré zvyčajne nemajú problém s umelými potratmi či eutanáziou (tie pretláčajú aj inštitúcie OSN, ktorých súčasťou je aj WHO) odrazu sú také humánne, že diktujú jediné riešenie – pre záchranu chorých a starých sa musíme ohromne obetovať – aj vlastné práva, vlastne všetko. Podobne nám tvrdia, že sa musíme povinne očkovať kvôli tým, ktorí majú oslabenú imunitu.

Je tu však ešte iné riešenie – ľudia v ohrození musia zobrať zodpovednosť za seba a oni sa potrebujú chrániť (dobrovoľnú izoláciu ohrozených navrhuje aj 800 profesorov medicíny z Yalskej univerzity, ktorým sa nepáčia drastické opatrenia). Ako ja ohrozených chránim tým, že nemôžem do kostola, kina, reštaurácie či deti do školy a ani na ihrisko!? A oni sa špacírujú v supermarketoch doobeda po tom, čo tam ráno všetci boli na teplé rožky. Kto tie obchody pred 9h dezinfikuje? A s rúškom majú pocit, že môžu ešte viac riskovať.

Táto štúdia potvrdzuje, že najväčší prenos koronavírusu je v uzatvorených priestoroch, nie na vzduchu. Veď ľudia v tých panelákoch zošalejú, deti nemôžu ani za bytovku. Toto je zdravý prístup?

 

Covid-19, Evropa

 

Problém však je, že máme až dvoch infikovaných pacientov v intenzívnej starostlivosti, kým kopec doktorov nemá čo robiť, keď majú zakázané vykonávať bežné operácie. Firmy nemôžu podnikať, poskytovať služby, úradníci detto. Odpustite nám dane preto, že nám štát už týždne neposkytuje verejné služby a niektoré zakazuje využívať? Prosím Vás spamätajte sa všetci, lebo toto povedie k ešte vyšším úmrtiam ako koronavírus – na nezamestnanosť pre ekonomickú krízu.

Viac ako vírusu sa bojím centralizovaného policajného štátu a mentality poslušnosti, ktorá úplne paralyzuje vyplašených ľudí. Toto skončí totalitou a tie mali najvyššiu mieru úmrtnosti v minulom storočí! Progresívcom toto vyhovuje – pripraviť všetkých na násilné očkovanie, radikálne znížiť spotrebu (teda aj životnú úroveň) a nezaťažovať životné prostredie – čo by sme nepriniesli ako obeť pre Matku Zem? Novinári ani zdravotníci neprídu o svoju prácu, pritom ich tlak na politikov robiť kontraproduktívne veci je ohromný.

 

Covid-19, Evropa

 

Naordinovali nám čínske totalitárne praktiky – hoci tie nebolo ani potrebné použiť pri epidémii v ďalších provinciách okrem tej v Hubei. Dnes nás strašia Talianskom, ktoré je podľa našich zdravotníckych expertov skvele zabezpečené, hoci realita je opakom. Tzv. ICU postele (na jednotkých intenzívnej starostlivosti) predstavujú polovicu toho, čo má Nemecko – 13 ks na 100 000 obyvateľov. To je jedna dvadsiatina toho, čím disponuje USA.

Nečudo, že v Lombardii kolabuje socializované zdravotnícvo, keď kolabovalo už v roku 2018 počas chrípkovej sezóny. Presne, to čo čítame dnes: nedostatok lekárov, nedostatok postelí, ventilátorov atď. Každý, kto chvíľu žil v Taliansku, dobre vie, ako za normálnych okolností je ich zdravotnícky systém podpriemerný, azda najhorší v rozvinutom svete.

 

Covid-19, Evropa

 

Treba však dodať, že naozaj ani netušíme, ako liečia v Taliansku. Aké lieky, aké procedúry tým ľuďom poskytujú, čo vieme už z liečebných protokolov Číňanov. No nebude to práve povinný mix – imunitu či horúčku potláčajúcich liekov, antibiotík a kortikoidov, čo aj naše zdravotníctvo napriek nežiaducim účinkom (v prípade antibiotík aj napriek ich neúčinnosti častokrát) používa napr. na zápal pľúc, čo položí infikovaného?

Ak sa 102-ročná babička vyliečila z koronavírusu bez akýchkoľvek chemických liekov, tak možno aj nesprávna liečba prispieva k úmrtnosti (namiesto posilňovania imunity vitamínmi, proti čomu naši lekári bežne broja). A tu je hneď ďalší vyliečený 101-ročný prípad Taliana, ktorého už azda v tom veku špeciálne nezachraňovali – ako čítame zo správ.

V USA sa odhaduje, že až 400 tisíc pacientov ročne zomrie pre chyby lekárov, neprekvapilo by ma to pri tejto novej chorobe. O nafuknutých číslach úmrtnosti a voľnom kategorizovaní príčin smrti v Taliansku som písala nedávno tu. Len 12% z uvádzaných prípadov sú naozaj úmrtia na koronavírus, priemerný vek 81 rokov!

 

Covid-19, Evropa, graf

Teraz si vysvetlime uvedené štyri mapky a graf. Prvá mapa Európy zobrazuje najhoršie týždne v posledných rokoch v Európe podľa štatistiky úmrtí. Tieto monitorovacie mapy expertov na verejné zdravie ukazujú mieru tzv. excesívnej úmrtnosti, teda úmrtnosti navyše nad priemer v uvedených EÚ krajinách.

Tmavo modrá je najhoršia úmrtnosť nad priemer participujúcich krajín, ktorú Taliansko ešte tento rok nedosiahlo. Krivky Británie, Holandska či Rakúska na grafoch sú pod priemerom excesívnej úmrtnosti v týchto týždňoch, keď sa tak dôkladne denne informuje o počte mŕtvych. Najšokujúcejšiu výpoveď majú však mapy z minulých rokov, z ktorých vyberám tie najhoršie týždne, čo sa týka excesívnej úmrtnosti.

V minulých rokoch tu nebola ani epidémia, len azda chrípka, keď ľudia zomierali v oveľa väčšej miere a nikto neapeloval ani na umývanie rúk, na nosenie rúšok a už vôbec sme neriešili karantény!

Aby sme zastavili epidémiu, zastavme sa a zastavme paniku, na ktorú nás zmanipulovali médiá a záujmové skupiny, ktorých záujmy presadzuje WHO – výrobcovia vakcín (GAVI), Nadácia Gatesovcov či Rockefellerovcov. Napokon aj prof. Vladimír Krčméry ako dnes už aj mnohí ďalší odborníci vo svete (napr. aj tí z Oxfordu) hovoria o tom, že koronavírus je menej nebezpečný ako chrípka a že reakcie naň sú prehnané.

 

Súvisiace články:
Potraty

Používanie vakcín spôsobujúcich potraty bolo zamlčiavané po celé desaťročia

Steve Halbrook
Vaccines and Christianity
Preklad: NaSeveru.org
3.apríla 2020

 

V našom článku Vakcíny spôsobujúce potraty sú otvorene propagované v kruhoch Pro-Vaxx, sme ukázali, že existuje tlak po vakcínach, ktoré spôsobujú spontánne potraty, a to všetko v mene kontroly rastu populácie. V tomto článku sa zaoberáme tým, ako sa takéto očkovanie údajne používa – skryto – na celom svete. Začneme pomerne nedávnym incidentom v Keni.

 

Obmädzenie rastu populácie v Keni

V roku 2014 katolícky biskupovia rozšírili po Keni obvinenia, že na miliónoch dievčat bola tajne použitá vakcína proti tetanu, ktorá spôsobuje potraty. Podľa LifeSiteNews zo 6. novembra 2014:

Katolícki biskupi z Kene žalujú dve organizácie pri OSN zo sterilizácie miliónov žien pod programom očkovania proti tetanu sponzorovaným keňskou vládou.

Podľa vyhlásenia, ktoré v utorok zverejnilo Združenie katolíckych lekárov v Keni, organizácia našla antigén, ktorý spôsobuje potraty po očkovaní, ktoré Svetová zdravotnícka organizácia a UNICEF dali 2,3 miliónu dievčat a žien. Kňazi v celej Keni údajne radia svojim kongregáciám, aby vakcínu odmietli.

“Poslali sme šesť vzoriek z rôznych oblastí celej Kene do laboratórií v Južnej Afrike. Testovania ukázali, že všetky boli pozitívne na antigén HCG,” uviedol pre LifeSiteNews Dr. Muhame Ngare z Mercy Medical Center v Nairobi. „Všetky obsahovali HCG (human chorionic gonadotrophin).“

Dr. Ngare, ktorý je hovorca Združenia katolíckych lekárov v Keni, uviedol vo svojom bulletine, ktorý bol vydaný 4. novembra. „Toto potvrdilo naše najhoršie obavy; že táto kampaň Svetovej Zdravotníckej Organizácie (WHO) nie je o eradikácii novorodeneckého tetanu, ale o dobre koordinovanej násilnej regulácii rastu populácie pomocou hromadnej sterilizácie a vakcíny regulujúcej plodnosť. Tieto dôkazy boli predložené ministerstvu zdravotníctva v Keni pred tretím kolom očkovania, ale boli ignorované. “[1]

Podľa týchto biskupov a lekárov, keď dôjde k otehotneniu u očkovaných žien, antigén HCG „vyvoláva tvorbu protilátok, ktoré spôsobujú potrat“. Zistilo sa, že táto vakcína sa podáva v „neslýchaných piatich dávkach“; ženám v plodnom veku; a „bez obvyklej fanfáry vládnej publicity.“ [2]

V roku 2015 Health Impact News informovali o tom, že keňskí biskupi bojkotovali aj súčasný program očkovania proti detskej obrne:

Podľa najnovších správ sa Keňská konferencia katolíckych biskupov (KCCB) rozhodla bojkotovať súčasný program očkovania proti detskej obrne, pretože sa domnievajú, že vakcína vyrobená indickým Sum inštitútom môže obsahovať estradiol, derivát estrogénového hormónu, o ktorom sa verí, že spôsobuje neplodnosť. [3]

Dôkladná analýza tejto kontroverznej tetanovej vakcíny bola uvedená v časopise Open Access Library Journal, kde v článku HCG Found in WHO Tetanus Vaccine in Kenya Raises Concern in the Developing World autori článku komentujú:

V roku 1993 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) oznámila svetu, že majú „vakcínu na kontrolu pôrodnosti“ pre „plánovanie rodiny“. Publikovaný výskum ukazuje, že v roku 1976 vedci WHO spojili tetanický toxoid (TT) s ľudským choriónovým gonadotropínom (hCG), čím sa vytvorila vakcína na kontrolu pôrodnosti. Spojenie TT s hCG spôsobuje, že imunitný systém napadne tehotenské hormóny. Očakávané výsledky sú potraty u žien už tehotných a / alebo neplodnosť u žien, ktoré ešte neboli gravidné. Opakované očkovania predlžujú neplodnosť.

Vedci WHO v súčasnosti pracujú na účinnejších vakcínach proti plodnosti pomocou rekombinantnej DNA. Publikácie WHO ukazujú dlhodobý záujem o zníženie rastu populácie v nestabilných „menej rozvinutých krajinách“. V novembri 1993 sa objavili katolícke publikácie, ktoré tvrdia, že abortívna vakcína sa používa ako profylaktický tetanus. V novembri 2014 katolícka cirkev potvrdila, že takýto program prebieha v Keni.

Tri nezávislé biochemické laboratóriá akreditované v Nairobi testovali vzorky z ampuliek vakcíny proti tetanu WHO, ktoré boli použité na očkovania v marci 2014 v Keni, a našli v nich hCG, kde by nemal byť žiadny prítomný. V októbri 2014 katolícki lekári získali 6 ďalších injekčných ampuliek a testovali sa v 6 akreditovaných laboratóriách. HCG bol opäť nájdený v polovici týchto vzoriek.

Laboratórium spoločnosti AgriQ Quest v Nairobi v dvoch súboroch analýz následne opäť zistilo hCG v rovnakých injekčných ampulkách s vakcínami, ktoré boli predtým testované pozitívne, ale v ďaľších 52 vzorkách, ktoré podľa WHO boli injekčné liekovky s vakcínou použitou v kampani 40 v Keni, však nezistili žiadny hCG, ktoré mali rovnaké identifikačné čísla šarží ako liekovky, ktoré boli pozitívne na hCG.

Vzhľadom na to, že tehotenský hormón hCG sa našiel v najmenej polovici vzoriek vakcín WHO, ktoré boli známe medzi lekármi, ktorí sa podieľali na očkovaní, náš názor je, že „anti-tetanová“ kampaň bola primerane spochybnená katolíckym združením lekárov v Keni ako front pre zníženie rastu populácie [4].

 

Rozhovor (v angličtine) s Dr. Wahome Ngare o očkovacom programe v Keni, ktorý spôsobil potraty

Regulácia populácie v ďalších krajinách

Publikované použitie očkovacích látok spôsobujúcich potraty sa neobmedzuje iba na Keňu. Je to zjavne globálny škandál, ku ktorému došlo v niekoľkých krajinách v posledných niekoľkých desaťročiach.

Takmer vždy ide o rovnaké vakcíny s hCG pre ženy v plodnom veku. Napríklad Dr. Mercola píše:

Zistilo sa, že bezplatné tetanové vakcíny dávané mladým ženám v plodnom veku, boli po roky ponúkané v krajinách ako Tanzánia, Nigéria, Mexiko a Filipíny, obsahujú ľudský choriový gonadotropín (hCG), ktorý spôsobuje samovoľné potraty, ak žena otehotnie. [ 5]

Tu píšeme o niekoľkých krajinách, ktoré sa zdajú byť cielene zamerané týmito vakcínami.

 

Filipíny

David Morrison píše nasledujúce v roku 1996 pre Inštitút pre výskum populácie:

Filipínske ženy mohli byť nevedomky očkované proti otehotneniu, uvádza sa v nedávnej štúdii organizovanej Federáciou filipínskych lekárov (PMA). Štúdia testovala náhodné vzorky tetanovej vakcíny na prítomnosť ľudského chorionického gonadotropínu (hCG), hormónu nevyhnutného pre vznik a udržanie gravidity.

U individuálnych žien, ktoré potratili po očkovaniach proti tetanu, sa zistilo, že už majú protilátky proti hCG. Vilma Gonzalesová mala dva potraty po vakcináciach proti tetanu a tak dostala podozrenie. Nechala si urobiť krvné testy na anti-hCG protilátky a podľa jej veľkého zármutku zistila, že boli prítomné „vo vysokých hladinách.“…

Možnosť, že filipínskym ženám bola tajne podávaná abortívna vakcína, získala širokú pozornosť po tom, čo medzinárodná skupina Human Life International informovala o zvláštnych vakcinačných programoch proti tetanu na Filipínach, v Mexiku a Nikarague. Svetová zdravotnícka organizácia sa zameriavala iba na ženy vo veku od 15 do 45 rokov – ženy v plodnom veku – na opakované očkovania proti tetanu [6].

 

Mexiko

V roku 1974 Santa Cruz Sentinel informoval o:

Chýry o tom, že osoby predstierajúce byť očkovacím tímom dávali injekcie školským deťom, ktoré ich sterilizovali, a ktoré donútili zdravotnícke orgány, aby dnes pozastavili všetky očkovacie jednotky a vyslali políciu do škôl v Mexico City. Tisíce rodičov zaútočili v utorok na rôzne školy v oblasti Mexico City a vzali svoje deti domov. Očakáva sa, že dnes tisíce detí zostanú doma…

Volajúci ľudia do novín a televíznych staníc oznámili, že sterilizačné štáby sú chránené policajnými sprievodníkmi a že medzi nimi sú bieli muži a ženy, ktorí „vyzerajú ako cudzinci“. [7]

 

Nigéria

Článok z roku 1988 v The Lancet uvádza:

Populačné agentúry preto dôrazne varovali, aby v Nigérii znížili mieru rastu populácie prostredníctvom dôkladných programov plánovaného rodičovstva, „inak by budúca generácia Nigérijcov nemala dostatok potravín, bývania, vzdelávania, zdravotníctva a pracovných miest.“ …

Počas nedávnej národnej imunizačnej kampane (očkovanie proti detským chorobám a tetanický toxoid pre tehotné ženy) v niektorých dedinách ženy utiekli a schovali sa v kríkoch, pretože si myslia, že dostanú injekcie, ktoré im zabránia mať deti. [8]

Zdá sa, že pokračujúce pokusy o kontrolu rastu populácie v krajine vyvolali odvetu. V roku 2013 The Guardian uvádza:

Najmenej deväť žien bolo zastrelených v severnej Nigérii, keď očkovali deti proti detskej obrne, ozbrojencami, ktorí sú podozriví, že patria do radikálnej islamskej sekty.

Tieto vraždy boli prirovnané k radom ďaľších podobných incidentov v Pakistane v decembri, v ktorých bolo zastrelených päť žien, ktoré očkovali proti detskej obrne, zrejme islamistickými militantkami. Zároveň to tiež signalizovalo novú vlnu nepriateľstva voči imunizačným programom v Nigérii, kde niektorí klerici tvrdia, že vakcíny sú súčasťou západného sprisahania, aby sterilizovali mladé dievčatá a eliminovali moslimskú populáciu. [9]

 

Thajsko

Podľa Nadácie Akha Heritage (v roku 1991?)

Najzávažnejšie obavy v Thajsku vyvoláva použitie vakcíny proti tetanu, ktorá sa používa u tehotných žien v Akha, o ktorej sme preukázali, že spôsobila okamžité samovoľné potraty do 24 hodín po injekcii.

S touto vakcínou prišlo však aj niekoľko ďalších obáv.

Po prvé, ženám očkovaným v Akha to nemalo byť účtované, ale v mnohých prípadoch to tak je.

Po druhé, vakcína proti tetanovému toxoidu sa NESMIE podávať počas tehotenstva. Napriek tomu ju Thajčania používajú týmto spôsobom. Ženy sa sťažujú na horúčky a pocity šoku.

Po tretie, z toho, čo sme zistili, thajské lekárske kliniky požadovali, aby ženy mali očkovaciu sekvenciu pre KAŽDÉ tehotenstvo.

Po štvrté, thajský zdravotnícky personál opakovane informoval ženy v Akha, že ak neakceptujú vakcínu počas tehotenstva, nedostanú pre dieťa ID kartu. To je dosť na to, aby to mnoho žien vystrašilo a aby prijali vakcínu aj napriek tomu, že všetci vedia, že mnohé zo žien, ktoré boli očkované, okamžite strácajú svoje deti.

Kontaktovali sme Svetovú zdravotnícku organizáciu( WHO) v Bangkoku v súvislosti s touto situáciou a o ktorej bolo povedané, že ženy v Akha sa musia nechať očkovať, a bolo nám povedané, že lekárske praktiky, ktoré miestni zdravotnícki úradníci zvažujú, môžu mať prednosť pred „otázkami ľudských práv“. Do je teda dosť šokujúce! [10]

 

 

 

Brazília, Argentína a ešte niečo z Filipín

V roku 2008 Dr. Mercola zhrnul tieto kampane v Brazílii a Argentíne, ktoré podobne ako ostatné diskutované krajiny boli zamerané na ženy vo fertílnom veku:

Oveľa novším prípadom nelogických hromadných očkovaní proti malému zdravotnému problému je masívny povinný program očkovania v Brazílii, ktorý vzbudil podozrenie medzi medzinárodnými pro-life aktivistami, ktorí poznamenávajú, že tento program je podobný ostatným vakcinačným programom v posledných rokoch, ktoré obsahovali skryté sterilizačné činidlo vo vakcínach.

Kampaň na „zničenie rubeoly“ sa začala začiatkom augusta tohto roku a nariadila očkovanie pre všetky ženy vo veku 12 až 49 rokov a 12 až 39 rokov pre mužov; celkom pre 70 miliónov ľudí, napriek tomu, že iba 17 brazílskych detí ročne utrpí vrodenými poruchami, ktoré sú spôsobené touto chorobou.

Adolfo Castañeda z Human Life International poznamenáva, že práve pred dvoma rokmi vedci zistili, že vakcína proti rubeole, ktorá sa používala v podobnej kampani v Argentíne obsahovala ľudský choriový gonadotropín (hCG).

„Podozrenie, ktoré viedlo k vyšetrovaniu vakcíny rubeoly, bolo spôsobené skutočnosťou, že v Argentíne bolo len veľmi málo prípadov choroby, ktorá si nezaslúžila rozsiahlu kampaň,“ uviedol Castañeda a dodal: „…vek žien je rovnaký ako u tých, čo dostali vakcíny v Nikarague, ktoré obsahovali ten istý hormón, ktorý sterilizuje ženy po tom, čo ho dostali, a je podobný veku tých, ktoré dostali iný sterilizačný hormón na Filipínach. “[11]

 

Záver

Možno by sme mohli takto pokračovať ďalej a ďalej, ale teraz by už malo byť jasne vidieť, že vakcíny sa na celom svete používajú úmyselne a tajne na vraždu nenarodených detí a na zabránenie úspešnému tehotenstvu. Zdá sa, že by to malo udržať svetovú populáciu „pod kontrolou“, ako si to globalisti otvorene želajú.

A predstavujem si, že to isté sa deje vo viac industrializovaných krajinách, pretože všade je záujem o kontrolu rastu populácie.

 

Komentár: Vo väčšine západných krajín Európy dochádza k poklesu rastu populácie už nejaký čas. Programom globalistov je zaplaviť tieto krajiny prívalom emigrantov z krajín islámskeho sveta. 

 

Je načase, aby sa tí, ktorí by mali vedieť už lepšie, aby sa prebudili a snažili sa odhaliť zlo za takýmito očkovaniami. Nasledujúce slová Dr. Wahome Ngare z Keňsko-katolíckej lekárskej asociácie sú skvelou radou v boji proti takémuto trendu; Zatiaľ čo ako reformovaný protestant nepodporujem katolicizmus, oceňujem čo robí katolícka cirkev v boji proti očkovaniu v Keni. Nech je to inšpirácia pre protestantské cirkvi. Ngare hovorí:

Dr. Wahome Ngare

Reputácia Svetovej zdravotníckej organizácie bola v minulosti už mnohokrát spochybňovaná, ale pre vyvrátiteľné dôkazy a veľkú časť informácií, ktoré médiá podrobia senzibilizácii, sa takto dostávajú z toho beztrestne. Katolícka cirkev v Keni ponúkla svetu nevyvrátiteľné dôkazy v prípade kampane na odstránenie vakcíny tetanu, ktorá jasne demonštruje násilnú a tajnú sterilizáciu ich komunity. Koľko ďalších škôd a dôkazov bude svet ešte požadovať, než prijme opatrenia? 

Toto nie je africký problém; nejde o rasový problém. Je to problém dobra proti zlu. Pasivita umožňuje zlu mať úspech a prosperovať. Je na čase, aby jednotlivci, ktorým na tom záleží, pochopili, že jediný spôsob, ako poraziť zlo je konfrontovať ho a konať v oblasti ich priameho vplyvu, napr. doma, na pracovisku a v ich miestnych komunitách.

Táto šanca sa nesmie premárniť. Katolícka cirkev v Keni sa zapojila a bude ostražitá. Vyzývame však ľudí a súkromné organizácie dobrej vôle z celého sveta, aby sa spojili a podporili katolícku cirkev v Keni v boji proti excesom tejto organizácie. “[12]

 

Komentár: Takže WHO alebo Svetová zdravotnícka organizácia (alebo tí, ktorí ťahajú za jej nitky), má dlhoročné skúsenosti s podávaním očkovacích látok so skrytými prísadami, o ktorých je známe, že sú škodlivé pre tých, ktorí by ich dostali. Zvážte to, keď budete počuť o budúcom vytvorení vakcíny, ktorú musí mať „každý“. Za tým môže byť veľmi zlá agenda

Tý, ktorý by si chceli ešte ďalej pozrieť exposé o šéfovi Svetovej zdravotníckej organizácie Tedrosovi Adhanomovi, a o katastrofálnych dôsledkoch jeho pôsobenia ako Ministra zdravotníctva v Etiópii, v rokoch 2005 až 2012, si môžu pozerať toto video (v angličtine):

 

https://www.youtube.com/watch?v=9uWriZEC8BQ&t=0s

 

Poznámky:

[1] Steve Weatherbe, ‘A mass sterilization exercise’: Kenyan doctors find anti-fertility agent in UN tetanus vaccine (LifeSiteNews.com, November 6, 2014). Retrieved August 12, 2015, from https://www.lifesitenews.com/news/a-mass-sterilization-exercise-kenyan-doctors-find-anti-fertility-agent-in-u.

[2] Ibid.

[3] Christina England, “Dr. Ngare Confirms That a Second Vaccine Has Been Contaminated With Hormones Known to Cause Infertility,” Health Impact News (August 17, 2015). Retrieved August 26, 2015, from http://vaccineimpact.com/2015/vaccines-laced-with-sterilizing-hormone-discovered-in-kenya-who-is-controlling-population.

[4] John W. Oller, Christopher A. Shaw, Lucija Tomljenovic, et al., HCG Found in WHO Tetanus Vaccine in Kenya Raises Concern in the Developing World (Vol.4 No.10, October 2017), Open Access Library Journal, 4, 1-32. doi: 10.4236/oalib.1103937. Retrieved April 15, 2019, from
https://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?PaperID=81838

[5] Dr. Mercola, Prominent Scientist Warns of HPV Vaccine Dangers (October 25, 2008). Retrieved April 8, 2019, from https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2008/10/25/prominent-scientist-warns-of-hpv-vaccine-dangers.aspx

[6] David Morrison, “Bad blood in the Philippines?,” Population Research Institute (November 1, 1996). Retrieved April 10, 2019, from https://www.pop.org/bad-blood-in-the-philippines/

[7] Santa Cruz Sentinel, “Vaccination Protests By Mexican Parents” (Wednesday, Dec. 11, 1974), 5.

[8] The Lancet, “Nigeria: A well-meaning but controversial population policy” (June 4, 1988).

[9] David Smith, “Polio workers in Nigeria shot dead,” The Guardian (February 8, 2013). Retrieved April 8, 2019, from https://www.theguardian.com/world/2013/feb/08/polio-workers-nigeria-shot-dead

[10] The Akha Heritage Foundation, “Vaccination Index” (1991). Retrieved April 10, 2019, from http://www.akha.org/content/vaccinations/index.html

[11] Dr. Mercola, Prominent Scientist Warns of HPV Vaccine Dangers. Mercola quotes from Matthew Cullinan Hoffman, “Massive Brazilian Vaccination Raises Suspicions of Covert Sterilization Program,” LifeSiteNews.com (August 14, 2008). https://www.lifesitenews.com/news/massive-brazilian-vaccination-raises-suspicions-of-covert-sterilization-pro

[12] Christina England, “New Fertility-Regulating Vaccines are Being Tested in India,” The Liberty Beacon (June 3, 2018). Retrieved April 13, 2019, from http://www.thelibertybeacon.com/new-fertility-regulating-vaccines-are-being-tested-in-india/

 

 

Sott archív: Population control: The covert decades-long use of abortion causing vaccines around the world

 
Pandemie

Jak se dělá pandemie

Milan Vidlák
Časopis Šifra
21.března 2020

 

Německý lékař, který působil v nejvyšších patrech globální politiky, odhaluje, jak lze s pomocí jednoduchého triku vyvolat celosvětovou paniku.

Co dělat, když nastane globální krize a lidé začnou panikařit? V podobných chvílích, než člověk podlehne kolektivnímu šílenství v době dezinformační, je dobré vyslechnout někoho seriózního, kdo dané oblasti rozumí, ví, jak se věci mají, zároveň je ale schopen racionálního uvažování, neztratil nadhled a především není součástí hlavního proudu mediálně-farmaceuticko-průmyslově-bankovní mašinerie, jež krizí, kterou vyvolala, sleduje své vlastní cíle.

Takovým odborníkem, který se v podobné zkoušce již jednou osvědčil, je Wolfgang Wodarg. Německý internista, praktik a pneumolog, tedy lékař zabývající se léčbou plicních onemocnění, a stipendista v oboru epidemiologie na renomované Univerzitě Johnse Hopkinse v Baltimoru, všechny podmínky splňuje i díky tomu, že byl 15 let poslancem německého Bundestagu za sociální demokracii (SPD). A co víc, na přelomu tisíciletí vedl dlouhá léta zdravotnický výbor Rady Evropy. Právě v této vedoucí funkci se rozhodl jít proti proudu a v roce 2010 se poté, co skončila pandemie prasečí chřipky (která nikdy ani pořádně nezačala), veřejnosti sdělil, že šlo o „jeden z největších zdravotnických skandálů století“.

Doktor Wodarg před deseti lety obvinil Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) z toho, že podlehla tlaku farmaceutických firem, jež se na falešné pandemii napakovaly. Zjistil totiž, že těsně před vyhlášením pandemie WHO účelově změnila kritéria pro vyhlášení tohoto výjimečného stavu tak, aby mohl být nastolen.

„Já jsem v těchto věcech bohužel již vyškolen, s ptačí a prasečí chřipkou to totiž bylo úplně stejné jako s koronavirem. Prasečí chřipka byla ta nejmírnější chřipková vlna, kterou jsme kdy měli. Rešeršoval jsem tehdy, jak to celé vzniklo. Naštěstí jsem byl přímo u toho, byl jsem předsedou zdravotního výboru v Radě Evropy, a mohl jsem tak téma vynést na světlo. Vyvolal jsem k tomu slyšení a zřídil vyšetřovací výbor, kde se WHO musela zpovídat, jak k něčemu takovému mohlo dojít.Ptali jsme se, proč vyhlásila pandemii, když o žádnou pandemii nešlo,“ vzpomíná Wolfgang Wodarg, jenž díky tomuto vyšetřování zjistil velice překvapivé věci.

Vyšlo najevo, že děsivé množství profesorů v grémiu mělo obrovský střet zájmů a změnili kritéria pro definici pandemie. V minulosti byla totiž pandemie vyhlášena jen v případech, kdy docházelo k šíření velmi nebezpečných nemocí, na které lidi umírají ve velkém. Jenže potom na nátlak farmaceutických firem změnili definici pandemie tak, že k jejímu vyhlášení stačí, aby viry cestovaly po celém světě. To ale viry dělají po celou dobu, každý rok.“

Německý lékař nabízel své články o současné pandemii koronaviru do nejvýznamnějších německých médií Frankfurter Allgemeine Zeitung či Süddeutsche Zeitung, aby zmírnil rostoucí paniku, ale byl odmítnut s tím, že publikování takových informací by bylo „nevhodné“. A tak zveřejnil své nové poznatky, které uvádějí koronavirové běsnění na patřičnou míru, v několika videích na portálu YouTube, kde není cenzura – když se to nepřežene – tak důsledná.

Pandemie, Wolfgang Wodard
Doktor Wolfgang Wodarg; Foto © Council of Europe

To, co o šíření koronavirové nákazy říká jedenasedmdesátiletý politický matador s bohatou praxí plicního lékaře a člověka, který zblízka nahlédl pod pokličku medicínsko-farmaceuticko-politického propojení, je pro pochopení toho, čeho jsme dnes svědky, naprosto klíčové. Kdyby WHO nevyškrtla z kritérií pro vyhlášení pandemie dvě hlavní kritéria, enormní morbiditu (počet nemocných k počtu obyvatel) a mortalitu (počet zemřelých na počet obyvatel), šíření koronaviru by se pandemií stát nikdy nemohlo. Podle nové definice k pandemii stačí, aby se vir trvale šířil na více kontinentech, což dělá každá chřipka nebo herpes virus.

Podle nových pravidel tedy záleží spíš na tom, jestli pandemii chcete mít, nebo nikoli. Pokud začnete sledovat jakýkoli vir v globalizovaném světě, který se pokaždé šíří rozšíří z kontinentu na kontinent, můžete vyhlásit pandemii. Když ho sledovat nebudete, pandemie nebude – tak je to jednoduché.

Ano, WHO změnila v roce 2009 kritéria pro vyhlášení pandemie takovým způsobem, že kdyby bylo její vyhlášení v závislosti na těchto kritériích automatické, měli bychom od té doby pandemii každou zimu.

„Já bohužel na základě indicií, které dnes zazněly na veřejné diskusi, jeho obavy sdílím,“ přidala se tenkrát na stranu doktora Wodarga i česká členka Rady Evropy, poslankyně Anna Čurdová. Skutečnost, že se tak radikálně liší názor expertů z WHO a Rady Evropy, pak označila kulantně za „nevysvětlitelnou“.

Vysvětlitelná je ale velice jednoduše. Jedním z nejhlasitějších zastánců teorie o pandemii prasečí chřipky byl epidemiolog Klaus Stöhr, který ve WHO vedl program pro sledování chřipky ve světě. Tento expert se po skončení uměle vytvořené pandemie „rozhodl přijmout nové výzvy“ a začal pracovat pro farmaceutický koncern Novartis, který vydělal na pandemii nepandemii největší balík.

 

Vše v normě

Jak je to ale s koronavirem v Česku, na Slovensku, v Rakousku, v Číně či v Itálii doopravdy? Je něčím výjimečný? Jak si vede ve srovnání s běžnou chřipkou? A odkud se tak najednou vyloupl?

Nechme promluvit tvrdá data. A fakta. Wolfgang Wodarg měl dlouhá léta na starost dohled nad veřejným zdravím na severu Německa, neboť vedl Ústav pro veřejné zdraví ve Šlesvicku-Holštýnsku, které dohlíželo mimo jiné na chřipkové epidemie. A tak přesně ví, jak monitoring infekčních onemocnění dýchacích cest probíhá. „Jako lékař zodpovědný za veřejné zdraví jsem měl v popisu práce rozhodovat se, zda budou kvůli hrozícím epidemiím rušeny veřejné akce, nebo ne. To byl můj denní chléb. Jakmile odněkud bylo nahlášeno něco nového, ohrožujícího, díval jsem se, jak to bylo v podobných případech dříve.

Máme zcela spolehlivý monitoring infekcí dýchacích cest, takže vždy okamžitě víme, jaká je ten daný rok silná chřipková vlna, jestli lidé umírají méně nebo více. Měli jsme natolik přesné týdenní statistiky, že jsme věděli, kolik lidí zemřelo kdekoli v Evropě a jak se onemocnění vyvíjí. Infekční vlna přichází každou zimu, ale letos je její průběh ještě mírnější než v minulých letech,“ vysvětluje expert.

Jakmile například v Německu, v Česku, v Rakousku nebo v Itálii dostane někdo chřipku nebo jakékoli onemocnění, které má stejné symptomy, například koronavirus, lékař to okamžitě nahlásí, respektive zadá do systému. Tak se dá snadno vyhodnotit, zda se děje něco výjimečného, či nikoli. Ve statistice Euro Momo, která od roku 2009 propojuje data proudící z jednotlivých evropských zemí do přehledného grafu, jenž je aktualizován každý týden ve čtvrtek, lze pak snadno zachytit jakýkoli růst úmrtnosti, který by se vymykal normálu. Data lze navíc krásně porovnávat s předchozími obdobími.

Pokud do statistiky Euro Momo nahlédnete, zjistíte, že se v Evropě nedělo nic v 10. týdnu roku 2020, a neděje se nic výjimečného ani v týdnu jedenáctém. Lidé umírají v každé evropské zemi jako vždycky, a to ve všech věkových skupinách. Z tvrdých dat vyplývá jediné: Celkový počet infekcí dýchacích cest není vyšší než v minulých letech.

Ano, vlna infekčních onemocnění přichází každý rok na přelomu zimy a jara – například v České republice probíhá na přelomu starého a nového roku epidemie chřipky, kterou se nakazilo loni 996 tisíc lidí. Virů, které tato onemocnění způsobují, je evidováno minimálně 15 druhů a koronavirus je celou dobu mezi nimi. Nový typ koronaviru (pokaždé je nový, jinak by nepřežil a nefungoval) má nyní u nás pro srovnání 833 lidí…

Poznámka: Během soboty 21. 3., kdy byl tento článek publikován, se objevila na stránkách euromomo.eu pozoruhodná zpráva. Po zveřejnění statistik z 11. týdne letošního roku se začaly množit dotazy udivených lidí, jak je možné, že je statistika úmrtnosti nejnižší za poslední roky, když na nás chrlí média zprávy o smrtící pandemii. Vysvětlení? Prý nemusejí být data z postižených regionů správně zaznamenána na celonárodní úrovni. Druhý důvod je, že prý jsou v pravidelné týdenní statistice, která vznikla proto, aby bylo okamžitě patrné, zda nevzniká epidemie či pandemie, zaznamenávána data s několikatýdenním zpožděním (!).

Pokud se ale podíváte na grafy, je jasné nejen to, že je letošní sezona chřipkově podprůměrná, ale ze srovnání s jednotlivými obdobími z minulých let, že křivka touto dobou v březnu pokaždé klesá a epidemie (či pandemie) jsou za svým vrcholem. Jak se praví na serveru chripka.cz: „V našem zeměpisném pásmu přichází chřipková epidemie v zimních měsících, nejčastěji mezi prosincem a dubnem.“ I kdyby byla hypoteticky data zakreslována do grafu se zpožděním, křivka by zničehonic zamířila oproti veškeré logice strmě nahoru poté, co několik týdnů klesala. Jinými slovy, křivka by musela náhle začít růst v době, kdy se otepluje a sezona epidemií končí. Názor nechť si každý udělá sám…   

Tak odkud se vzala celá ta panika, která zaplavila titulní stránky médií a ochromuje jednotlivé evropské země? „Jediné, co se změnilo, je, že se vybral jeden konkrétní virus, na který se začaly dělat testy,“ vysvětluje doktor Wodarg tento prostý trik. Běžně se totiž testy na chřipková onemocnění neprovádějí a nerozlišuje se, zda jde o klasický vir chřipky, nebo příbuzného koronaviru či jakéhokoli jiného viru, kterých je nepřeberné množství a neustále se mění. To je také jejich podstata. Navíc má každý z nás v sobě virů, v takzvaném spícím stavu, nespočet a záleží jen na síle imunity, zda se probudí, či nikoliv.

I COVID-19 je obyčejný koronavirus. (Zde srovnání, jak je nebo není smrtící – https://nepanikarzbytecne.online) Samozřejmě v nové podobě, protože viry neustále mutují. Jinak by nepřežily, člověk by nemohl onemocnět, protože by si vytvořil vůči nim odolnost, a tak by se nemoc nemohla šířit. SARS, který byl vytažen z klobouku pro účely celosvětové paniky v roce 2003, byl také „nový koronavirus“. Po něm to byl MERS, teď je to COVID-19.

Tyto infekce se běžně házejí do jednoho chřipkového pytle, protože je průběh nemoci vždycky podobný. S výjimkou případů, kdy se hodí nějaký ten virus, ať už z politických, obchodních či ekonomických důvodů (popřípadě všech dohromady, jako u letošního koronaviru) povýšit na mimořádnou hrozbu.

V médiích se dnes a denně objevují informace o tom, že se koronavirus COVID-19 nezvykle rychle šíří nebo se nějak výrazně liší od jiných virů z rodiny koronavirů a chřipek. Opravdu? „Jediné, co víme s určitostí, je, že se rychle rozšířilo testování a provádění měření. Ty viry mohly v Číně, potažmo v Itálii, už dávno být. Jen je dříve nikdo nehledal, a proto také nenašel. Ale když už tu paniku uměle někdo vytvořil, nemocnice a všichni ostatní se z ní snaží vymáčknout co nejvíc,“ glosuje starý německý praktik, který už se ve svém pokročilém věku nemusí bát, že ho někdo vyhodí z práce.

Jako třeba hlavní hygieničku České republiky Evu Gottvaldovou, která si jako jediná z hlavounů dovolila říct, že jde o virus podobný chřipce a není vůbec žádný důvod k panice a obavám, proč by měl být v čemkoli nebezpečnější. „Občas mi přijde, že je to nadsazené,“ prohlásila s tím, že je rozruch v médiích zbytečný. A přišla o funkci…

To, že jsou v Itálii přeplněné nemocnice, je sice fakt, důvod je ale jediný – panika. „Nikoho by ani nenapadlo jít s chřipkou do nemocnice. Tohle se děje jen proto, že se začal měřit a hledat koronavirus,“ uvádí věci na pravou míru doktor Wodarg a přidává další opomíjené skutečnosti.

„V deníku Tagesspiel psali, že v Itálii bylo při vyšetření prvních 104 mrtvých pacientů zjištěno, že všichni měli kromě koronaviru minimálně dvě nebo tři těžké choroby, na které se normálně umírá. Na rozdíl od koronaviru. Ale tohle je přece naprosto normální u každé chřipky, nic zvláštního se neděje. Od 5 do 15 procent lidí s chřipkovým onemocněním má komplikace, které mohou vést ke smrti. Tak je to každý rok a koronavirus je úplně stejný. V Itálii testovali 50 000 lidí, a to číslo nakažených je také v normě. Lidé, kteří tam umřeli, by umřeli i na běžnou chřipku a na jakýkoli jiný virus. To nemá s koronavirem vůbec nic společného.

Když se rozhlédneme po světě, je zřejmé, že je koronavirus sice globální záležitost, ale každá země ji řeší politicky jinak. V jedné zemi problémem není a lidi chodí normálně na fotbal, někde chodí lidé s rouškami, někde se provoz pouze omezuje, jinde zastavuje. Někde se panika tlumí, jinde naopak přiživuje. Více o důvodech koronavirových manévrů si můžete přečíst zde.

Mimochodem, věděli jste, že jenom v Německu umře 15 000 lidí ročně na infekční choroby, které chytnou při hospitalizaci v nemocnici?

 

 

Související články:
WHO chce zahrnout čínskou medicínu do systému zdravotnictví – ČR z ní dělá léčitelství

Karolína Kudynová
Vox Populi
3.1.2019

Tradiční čínská medicína a její osud je Česku v ohrožení. I přes její mezinárodní úspěchy a respekt i podporu WHO má v ČR spadat pod léčitelství, bez možnosti být „zdravotní službou“. Přitom ještě na podzim roku 2017 byla zařazena na seznam nelékařských profesí. Tím získala v zákonu status, který by umožnil terapeutům i studium na vysokých školách. V říjnu 2018 byla čínská medicína ze zákona způsobem vzbuzujícím oprávněné pochybnosti vyškrtnuta. Její přesun mezi léčitele má umožnit připravovaný zákon z pera Ministerstva zdravotnictví. Narychlo ušitý text přitom podle kritiků negarantuje žádné vzdělání terapeutů a pokud by začal platit, velmi zkomplikuje jejich provoz.

Hrozí tak nekvalitní péče od „kohokoli“ bez patřičného vzdělání a omezení přístupu a dostupnosti vyškolených terapeutů, kteří by podle novely nesměli ani říkat, že „léčí , neboť i za to by jim hrozily postihy do 1 milionu korun.

Degradace této 5 tisíc let staré čínské medicíny je založena nejspíše na vysoké neinformovanosti překladatelů zákona o léčitelích a velmi pravděpodobně politicky motivovaná. Existuje přitom tisíce uznávaných mezinárodní studií prokazujících oblibu a léčebný efekt tradiční čínské medicíny, která je hojně využívaná po celém světě, včetně vyspělých států Evropy, a má ve světě řadu klinik a univerzit.

Přitom se ČR a zákonodárci tímto návrhem podle Unie příznivců TČM dopouští mezinárodních i protiústavních prohřešků. Chybí jasná definice a vymezení pojmů co je léčitelství, a podle kritiků dochází k porušení listiny základních práv a svobod a k diskriminaci

Se zněním špatného zákona o léčitelích nesouhlasí ani komora Tradiční čínské medicíny, 1. školy tradiční čínské medicíny, které garantují vzdělání na potřebné úrovni, terapeuté ani Unie příznivců Tradiční čínské medicíny.

Navrhovaný zákon jde i proti dodržování Listiny základních práv a svobod ČR, a práv občanů, která jsou zakotvena v mezinárodních dokumentech vyšší právní síly a v Ústavě ČR. Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod. Podle Článku 23 Ústavy ČR bodu slib poslance a senátora zní: “Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.” Zde se dá namítat, že tento zákon vzniká spíše v zájmu České lékařské komory, nikoli „lidu“, který má o čínskou medicínu a další léčebné metody zájem. Není tedy možné, aby někdo svévolí označovat různé léčebné a zdravotní metody za léčitelství a zakazoval jejich reklamu.

Podle článku 15 Listiny základních práv a svobod ČR je zaručena každému svoboda myšlení a náboženského vyznání a také svoboda vědeckého bádání. Z toho vyplývá že by měla být zaručena také svoboda jiné medicínské vědecké disciplíny, přestože nevychází z evropského kulturního kontextu.

Podle článku 16 Listiny základních práv a svobod ČR má každý právo svobodně projevovat svou víru, společně s jinými lidmi, soukromě nebo veřejně, vyučováním apod. Tedy by měla být zaručena svoboda vyučovat TČM, i veřejně. Její degradace za léčitelství a vynechání ze zákona je tedy nepřípustná, protože je její praxe na kvalifikované vzdělání úzce navázána. Výkon těchto práv může být omezen zákonem, jde-li o opatření nezbytná pro ochranu zdraví a práv a svobod druhých. Je v pořádku aby lidé kteří léčí druhé dodržovali pravidla, ale není v pořádku degradovat medicínu jiného kulturního kontextu a považovat za „nesvéprávné.“

Podle Článku 17 Listiny základních práv a svobod je zaručeno právo na informace. V souvislosti s tvorbou zákona o léčitelích však zřejmě velmi chybuje Ministerstvo zdravotnictví, které informace o tvorbě zákona dotčeným účastníkům neposkytlo. Podle článku 23 Listiny základních práv a svobod mají občané právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou.

Dalším „prohřeškem“ připravovaného zákona o léčitelích je další porušení Listiny základních práv a svobod podle článku 26, který každému dává právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat. Zákaz použití reklamy pro praktikování tradiční čínské medicíny a jejích léčebných prostředků se tedy jeví jako protiprávní.

Navíc každý občan má právo na legální přístup k různým účinným metodám léčby včetně alternativ.

Podle WHO – Světové zdravotnické organizace má naopak svět, včetně České republiky, která je členem WHO, tradiční medicíny podporovat a zařadit je do palety dostupné zdravotní péče. Cílem je využití přidaných hodnot, které vůči konvenčnímu systému tradiční medicíny přináší – a to se zřetelem k zvyšování blaha a zdraví obyvatel a zejména pro prevence nemocí. Zdroj

Léčba nemocí v tradiční čínské medicíně je prokázána řadou studií jako úspěšná, ačkoliv probíhá jiný způsobem. Jsou prokázány četné přínosy pro zdraví a léčení různých chorob (včetně těch chronických a zdánlivě neléčitelných). Syndromy tradiční čínské medicíny se staly součástí 11. mezinárodní klasifikace chorob WHO. Světová zdravotnická organizace (WHO) nabádá všechny státy k zahrnutí Tradiční čínské medicíny do zdravotnictví kvůli preventivním účinkům tohoto lékařského oboru.

Podle dokumentu WHO je: „Tradiční medicína je důležitou a často podceňovanou součástí zdravotních služeb. Tradiční medicína má dlouhou historii v udržování a péči o zdraví i při prevenci a léčbě nemocí, zejména chronických. Cílem strategie WHO je podporovat členské státy ve a) využívání potenciálního přínosu tradiční medicíny ke zdraví, celkové pohody a zdravotní péče pro dobro lidí; b) podporovat bezpečné a efektivní využívání tradiční medicíny prostřednictvím regulace, výzkumu a integrovat produkty tradiční medicíny, praktiky tradiční medicíny a praxi tradiční medicíny do zdravotnických systémů. Cílem strategie je podpořit členské státy při vytváření proaktivní politiky a provádění akčních plánů, které posílí úlohu, kterou hraje tradiční medicína v udržování zdravé populace.

V oblasti politické má integrovat tradiční medicínu do národních systémů zdravotní péče rozvíjením a prováděním národních zákonů a programů na podporu tradiční medicíny. Podle WHO je také důležité zajistit bezpečnost, účinnost a kvalitu poskytování tradiční medicíny rozšířením znalostí a vědomostí o ní a poskytnutím pokynů pro regulaci a standardů zajišťování kvality. Státy mají také zajistit zvýšení fyzické dostupnosti i cenové dostupnosti tradiční medicíny pro pacienty s důrazem na přístup pro chudé obyvatelstvo. Mají také podporovat terapeuticky správné používání vhodné tradiční medicíny terapeuty i spotřebiteli (pacienty) a podpořit vzdělávání dovedností služeb a terapií v oboru tradiční medicíny pro zajištění kvality a bezpečnosti, dostatku terapeutů, odborníků a lékařů.

(WHO Strategie tradiční medíny 2014 – 2023 str. 11 – 13)

Podle šéfa Komory Tradiční čínské medicíny Luckého i dalších zástupců škol TČM je snaha jednat s Ministerstvem zdravotnictví k vylepšení zákona, ale tito jsou k argumentům, předloženým studiím i snaze do zákona vnést pravidla pro důstojný provoz našich ordinací, hluší. Svůj podíl má i hysterické odsuzování čínské medicíny ze strany ČLK a podle našeho zdroje i na patřičných úřadech.

Z praxe lidí, kteří se snaží čínskou lékařskou disciplínu hájit, se jeví, že za postojem ministerstva zdravotnictví a degradací TČM nestojí zájem o pacienty ani jejich zdraví, ale střet zájmů – politické důvody. Mocný je i strach rigidních lékařských kruhů z České lékařské komory a Společnosti Jana E. Purkyně, kteří odmítají diskusi a uznání předkládaných světových studií, prokazující mnohé pozitivní přínosy tradiční čínské medicíny v léčbě různých chorob.

Jedním z vysvětlení je obava, že by mohla TČM konkurovat, pokud by byla hrazena z veřejného zdravotního pojištění. To podporuje i WHO. Přitom si čínskou medicínu pacienti hradí dobrovolně sami.

Existuje řada světových studií, které potvrzují účinky léčebných čínských metod tradiční čínské medicíny (akupunktura, čínské bylinné směsi, dietetika podle ročních období, cvičení qi-qong a další metody). Její podporu zmiňuje i WHO, Světová zdravotnická organizace. Studium čínské medicíny trvá několik let. Řada bylinných směsí čínské medicíny je zahrnuta a kodifikována v souladu s požadavky mezinárodních standardů a normy ISO 9001:2015 zajišťující bezpečnost bylin – vyloučení těžkých kovů apod. Zdroj

Podle Strategie pro tradiční medicíny WHO by stát měl naopak vytvořit podmínky pro podporu a přístup k tomuto typu zdravotní péče. Je prokázáno řadou lékařských studií, že tradiční čínská medicína , někdy označovaná jako východní medicína nebo celostní medicína je účinná při prevencích různých onemocnění a při dlouhotrvajících chronických chorobách. Po celém světe čínskou medicínu využívá přes 1,5 miliardy lidí a v České republice to jsou desetitisíce.

Tradiční čínská medicína sněkolikatisíciletou tradicí a je nadčasovým systémem léčení, který je v souladu s přírodou a její efekt byl verifikován i západní medicínou. Používá se v současnosti úspěšně nejen v Číně, ale rozšířila se do USA, Austrálie, Ruska, celé Evropy, řady zemí v Asii (Singapur, Korea, Thajsko, Indonésie atd.), a dalších částí planety. Tradiční čínská medicína je praktikována více než 300 tisíci lékaři ve více než 140 zemích světa. Autoři Hosbach, Neeb, Hager, Kirchhoff, a Kirschbaum1 v britském časopise Anaesthesia (Ročník 58 (3), březen 2003, strana 282-283) uvádí, že více než 1,5 miliardy lidí na celém světě důvěřuje v účinnost a bezpečnost tradiční čínské medicíny. Podle serveru BBC utratí Britové ročně za akupunkturu a další reflexivní metody kolem 130 milionů liber.

První nemocnice čínské medicíny v Evropě byla otevřena v Německu v roce 1990. Také Britští všeobecní lékaři uzavírají čím dál více smluv za provádění akupunktury. Veřejné zdravotní pojišťovny v Německu běžně proplácejí lékařům náklady na ošetření akupunkturou. Ve Francii je akupunktura široce akceptovanou součástí poskytování lékařské péče. V Británii nabízí několik univerzit akademické tituly po absolvování studia čínské medicíny a kurzy TČM jsou začleňovány do studijního programu na lékařských fakultách po Evropě. Nejstarší Pekingská lékárna Tong Ren Tang, založená v 17.století, otevřela v roce 1995 svou pobočku v centru Londýna. Také v Rusku jsou metody TČM a západní medicíny v klinické praxi silně propojené. Ruská klinická praxe prvky této léčby zavádí do dominantních léčebných institucí. To vše by se zajisté nedělo, pokud by šlo o nějaké pochybné „léčitelství“.

Čínská medicína uplatňuje metodu analýzy a syntézy, přesné individuální diagnostiky vnitřního systému lidského těla a stavu vnitřních orgánů. Rozlišuje také několika druhů pulsů a vzájemných vztahů orgánů na mikro i makro-úrovni. Čínská medicína aplikuje tyto poznatky k léčbě a prevenci chorob a udržení zdraví. Tradiční čínská medicína je komplexním systémem zahrnujícím teorii pěti živlů vyskytujících se ve všem živém. Zahrnuje akupunkturu, dietetiku, cvičení qi-qong a užívání bylinných směsí.

Systém vzájemně provázaných drah v lidském těle a mužském a ženském principu nacházejícím se v přírodě. Je efektivní, protože funguje v souladu s přírodními zákony. Je užívána úspěšně také pro léčbu vedlejších efektů chemoterapie, k odstranění symptomů drogové závislosti a léčbě rozmanitých chronických onemocnění, u kterých je někdy západní medicína neefektivní. Je užívána k i léčbě infekcí odolných vůči antibiotikům. Čínská medicína je disciplína která má složitou propracovanou diagnostiku, a verifikovatelnost.

Například v článku Mladé Fronty Dnes z 14. 5. 2005 na straně 7 je uvedeno: „Zobrazení tomografu přineslo vědecké důkazy, že vpich akupunkturní jehly aktivuje mozková centra. Britští vědci sledovali účinek akupunktury na mozek pomocí moderních zobrazovacích metod, a jejich závěr zní: akupunktura funguje a určitě ne jen jako placebo. Britští vědci ze Southhampton University a University College London přinášejí důkazy v podobě snímků mozku. Na nich prokázali, že se během akupunktury aktivuje jedna část mozku, která se podílí na regulaci pocitů bolesti. Akupunktura tedy, jak britští autoři studie zveřejněné v časopise NeurolmaGE tvrdí, přináší pacientům užitek, aktivuje mozek a rozhodně to není pouze na základě jejich očekávání nebo placebo efekt. Skutečná a předstíraná akupunktura se projevují na aktivitě mozku jinak. Podráždění nervových zakončení pod kůži tedy vede po nervových drahách až do mozku a ten pak rozehraje celou škálu fyziologických pochodů, na jejichž konci může být ústup bolesti či nemoci.“

Otázkou je, koho a proč v ČR tradiční čínská medicína tak „dráždí, že chce zajít tak daleko, aby ji špatným zákonem zlikvidoval. Označování čínské medicíny za šarlatánství se jeví jako mylné, bludné a lživé, založené na hluboké neinformovanosti, nepochopení a strachu.

Ve všech větších a lidnatějších zemích, jako je USA, Austrálie, celá Evropa a Asie, Rusko nebo Čína a další státy světa, tam všude je výuka čínské medicíny přísně institucionalizovaná a mají speciální vysokoškolské instituce. Těžko si představit, že by se tyto země shodly na tom, že budou na kvůli pochybné „šarlatánské“ nauce budovat univerzitní výuku. V řadě západních zemí je tradiční čínská medicína vyučována na univerzitách. Nemůže ji praktikovat každý, ale jen ten, kdo má diplom. Je otázkou, proč u nás k institucionalizaci došlo a opět bylo zrušeno. Nejspíše je příčina v dlouhé komunistické izolovanosti naší země, v tom, že tu byla možná jen jedna správná cesta, jen jedno správné učení, a kvůli tomu jsou mysli lidí méně otevřené novým vjemům.

Komentář: Problémem je mnohem pravděpodobněji míra suverenity naší země a z toho vyplývající úloha, jakou má v rámci evropské a světové politiky. Pokud by šlo jen o náš vlastní přístup k problematice alternativní medicíny v celé šíři, měli bychom již celou škálu oborů v nějaké formě institucionalizovanou. Stejně tak by legitimní součástí školství byly různé formy nestátního vzdělávání. To, že k tomu není vůle, je dáno mírou politické i akademické korupce a poplatnosti nadnárodnímu, potažmo globálnímu řízení. Stále si o své zemi nerozhodujeme sami.