Upozornění týkající se autorských práv a tzv. Fair use policy


Stránky Naseveru.org obsahují materiál chráněný autorskými právy, jehož použití nebylo vždy výslovně povoleno vlastníkem autorských práv. Naseveru.org zpřístupňuje tento materiál jako součást úsilí o lepší pochopení environmentálních, politických, lidskoprávních, ekonomických, vědeckých, sociálních problémů atd.


Zákon Evropské Unie

Pokud jde o používání materiálů chráněných autorskými právy v rámci Evropské unie, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti, stanoví v článku 5 vyčerpávající seznam výjimek, které mohou členské státy zavést.

Součástí uvedeného seznamu se výjimka (výjimky) musí vztahovat na rozmnožování a sdělování veřejnosti (protože zveřejnění na internetu znamená tyto dva činy). Obecně platí, že výjimky budou založeny na účelu zamýšleného použití. Smyslem směrnice je například osvobození od výlučného práva na rozmnožování a sdělování veřejnosti, je-li vydáno výlučně za účelem výuky nebo vědeckého výzkumu, pokud je uveden zdroj, včetně jména autora, pokud se to ukáže jako nemožné a v míře odůvodněné neobchodním účelem který má být dosažen.

Další výjimkou je Článek 5, část 3.c) „rozmnožování tiskem, sdělování veřejnosti nebo zpřístupňování zveřejněných článků o aktuálních hospodářských, politických nebo náboženských tématech nebo vysílaných děl nebo jiných předmětů ochrany stejné povahy v případech, kdy takové užití není výslovně vyhrazeno a pokud je uveden zdroj včetně jména autora, nebo užití děl nebo jiných předmětů ochrany ve spojitosti se zpravodajstvím týkajícím se aktuálních událostí, a to v rozsahu opodstatněném informativním účelem a pokud je uveden zdroj včetně jména autora, je-li to možné;“

Všechny výjimky musí splňovat třístupňový test, z něhož vyplývá, že výjimky se mohou použít pouze v určitých zvláštních případech (1), které nejsou v rozporu s běžným využíváním díla nebo jiného předmětu (2), a nepřiměřeně nepoškodí legitimní zájmy držitele práv (3).


Použití materiálu chráněného autorskými právy třetí stranou

Pokud chcete používat materiál chráněný autorskými právy z webových stránek Naseveru.org pro účely, které přesahují rámec “Fair Use” jak je uvedeno výše, musíte získat oprávnění od původního vlastníka autorských práv.

Chybějící přesné informace o autorských právech na jakémkoliv obrázku nebo jiném obsahu na stránkách Naseveru.org nemusí nutně znamenat, že dílo je původním obsahem stránek Naseveru.org, neboť obsahu reprodukovanému z jiných zdrojů často buď zcela chybí informace o autorských právech, nebo byla nesprávně připsána.

Původní obsah stránek Naseveru.org, nebo který pochází z Naseveru.org (tj. e-mail zaslaný z Naseveru.org), je chráněn autorskými právy Naseveru.org. Tento obsah můžete znovu použít nebo přerozdělovat za předpokladu, že:

  • toto použití není pro komerční účely
  • toto použití spadá pod Fair use jak je definováno výše
  • Naseveru.org je uvedeno jako zdroj tohoto obsahu a je poskytnut aktivní odkaz zpět na původní stránku na našich webových stránkách, pokud je to možné, nebo aktivní odkaz na naši domovskou stránku – www.naseveru.org.


Stížnosti na autorská práva

Stížnosti týkající se porušování autorských práv mohou být zasílány na adresu: naseveru(zavináč)protonmail.com

image_pdfimage_print
blank